Latest Publications

ขายแคคตัสชุด 209

สวัสดีค่ะ ขอนำมาเสนอชุดต่อไปนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมและอุดหนุนมาตลอดค่ะ

ขออนุญาต เมื่อได้รับการยืนยันสินค้าแล้วกรุณาโอนเงินใน 3 วันนะคะ แต่ถ้าติดภาระกิจให้โทรแจ้ง หรือโพสแจ้งได้ค่ะ จะได้เก็บไว้ให้ ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนเสมอมาค่ะ

สนใจต้นใดถ้าซ้ำกันโพสจองก่อนค่ะ แล้วจะตรวจเช็คให้ว่ามีพอหรือเปล่า ท่านแรกจะได้รับสิทธิต้นแรกก่อน และท่านแรกกรุณาโอนเงินก่อนด้วยนะคะ (เจอจองก่อน แล้วมายกเลิก ทำให้เสียโอกาสในการขาย โปรดเห็นใจด้วยนะคะ วงการไม้หนามเป็นวงการที่ดีมากๆช่วยกันธำรงค์ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ตลอดไปนะคะ)

ค่าส่งของตามน้ำหนัก หรือถ้าต้นเล็กต้นแรก 60 บาทต้นต่อไปเพิ่ม 10 บาท แต่ถ้าหลายต้นค่าส่งจะมีส่วนลดหรือตามน้ำหนักแคคตัสที่ส่งค่ะ

โทรติดต่อ คุณกาญจน์ 087-3989353 (นอกเวลาราชการ) e-mail:vakarn@hotmail.com

หรือคุณกิตติ 081-9572614

ชำระโดยโอนงินได้ที่

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสุไหงโก-ลก กมลกาญจน์ หวังธรรมมั่ง 662-220736-9

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาสุไหงโก-ลก ชื่อกมลกาญจน์ หวังธรรมมั่ง 336-2-224119


.

ต้นที่ 3  Notocactus  ขนาด 6.2 ซ.ม. ราคา 140 บาท


.

ต้นที่ 4 ขนาด 4.7 ซ.ม. ราคา 90 บาท


.

ต้นที่ 5  Notocactus ขนาด 4.5 ซ.ม. ราคา 80 บาท


.

ต้นที่ 6   Notocactus  ขนาด 6.2 ซ.ม. ราคา 140 บาท


.

ต้นที่ 7   Notocactus  ขนาด 6 ซ.ม. ราคา 140 บาท


.

ต้นที่  8  Notocactus  ขนาด 5.2 ซ.ม. ราคา 100 บาท


.

ต้นที่ 9   Notocactus  ขนาด 4 ซ.ม. ราคา 60 บาท


.

ต้นที่ 10  ขนาด 10.3 ซ.ม. ราคา 230 บาท


.

ต้นที่ 12 ขนาด 5.5 ซ.ม. ราคา 140  บาท

.

ต้นที่ 13  ขนาด 5*6 ซ.ม. ราคา 80 บาท


.

ต้นที่ 14 ขนาด 5*6 ซ.ม. ราคา 80 บาท


.

 .

ต้นที่ 16  ขนาด 6  ซ.ม. ราคา 30  บาท


.

ต้นที่ 17 ขนาด 6 ซ.ม. ราคา 30 บาท


.

ต้นที่ 18 ขนาด 6.5 ซ.ม. ราคา 35 บาท.

ต้นที่ 19 ขนาด 6 ซ.ม. ราคา 120 บาท


.

ต้นที่ 20 ขนาด 7.5 ซ.ม. ราคา 250 บาท


.

ต้นที่ 21 ขนาด 8 ซ.ม. ราคา 300 บาท


.

ต้นที่ 22 ขนาด 5 ซ.ม. ราคา 90 บาท


.

ต้นที่ 23 ขนาด 5.7 ซ.ม. ราคา 40 บาท
.

ต้นที่ 24 ขนาด 7 ซ.ม. ราคา 500 บาท


.

ต้นที่ 25 ขนาด 4.3 ซ.ม. ราคา 80 บาท


.

ต้นที่ 26 ขนาด 4.5 ซ.ม. ราคา 90 บาท


.

ต้นที่ 27 ขนาด 6 ซ.ม. ราคา 160 บาท


.

ต้นที่ 28 ขนาด 7.5 ซ.ม. ราคา 150 บาท


.

ต้นที่  29 ขนาด 6 ซ.ม. ราคา 150 บาท.

ต้นที่ 30 ขนาด 6.5 ซ.ม. ราคา 170 บาท


.

ต้นที่ 31 ขนาดกอ 6.5 ซ.ม. ราคา 100 บาท


.

ต้นที่ 32 ขนาด 5.3 ซ.ม. ราคา 100 บาท


.

ต้นที่ 33 ขนาด 6 ซ.ม. ราคา 140 บาท


.

ต้นที่ 34 ขนาด 6.5 ซ.ม. ราคา 180 บาท


.

ต้นที่ 35 ขนาด 5.5 ซ.ม. ราคา 140 บาท


.

ต้นที่ 36 ขนาด 5 ซ.ม. ราคา 120 บาท


.

ต้นที่ 37 ขนาด 5 ซ.ม. ราคา 120 บาท


.

ต้นที่ 38 ขนาด 5.5 ซ.ม. ราคา 140 บาท


.

ต้นที่ 39 ขนาด 4 ซ.ม. ราคา 70 บาท


.

ต้นที่ 40 ขนาด 3.5 ซ.ม. ราคา 40 บาท


.

ต้นที่ 41 ขนาด  6.5 ซ.ม. ราคา 35 บาท


.

ต้นที่ 42 ขนาด 4.5 ซ.ม. ราคา 25 บาท


ต้นที่ 43 ขนาด 5.5 ซ.ม. ราคา 30 บาท


.

ต้นที่ 44 ขนาด4 ซ.ม. ราคา 25 บาท


.

ต้นที่ 45 ขนาด 5.5 ซ.ม. ราคา 35 บาท


.

ต้นที่ 46 ขนาด 3.3 ซ.ม. ราคา 50 บาท


.

ต้นที่ 47 ขนาด 4 ซ.ม. ราคา 90 บาท


.

ต้นที่ 48 ขนาด 3.7  ซ.ม. ราคา 70  บาท


.

ต้นที่ 49 ขนาด 4.2 ซ.ม. ราคา 90 บาท


.

ต้นที่ 50 ขนาด 4.5 ซ.ม. ราคา 70  บาท


.

ต้นที่ 51 ขนาด 11 ซ.ม. ราคา 400 บาท
.

ต้นที่ 52 ขนาด 4*5,1,1,1.5,1.5,1.7 ซ.ม. ราคา 550 บาท


.

ต้นที่ 53 ขนาด 4.5 ซ.ม. ราคา 250 บาท


.

ต้นที่ 54 ขนาด 4.7 ซ.ม. ราคา 270 บาท


.

ต้นที่ 55 ในกระถาง 2″ ราคา 50 บาท


.

ต้นที่ 56 ขนาด 4.8 ซ.ม. ราคา 270 บาท

ต้นที่ 57  ขนาด 3.5 ซ.ม. ราคา 200 บาท


.

ต้นที่ 58 ขนาด 4.3 ซ.ม. ราคา 220 บาท


.

ต้นที่ 59 ขนาด 4.2 ซ.ม. ราคา 220 บาท


.

ต้นที่ 60 ขนาด 4 ซ.ม. ราคา 220 บาท


.

ต้นที่ 61 ขนาด 4 ซ.ม. ราคา 200 บาท


.

ต้นที่ 62 ขนาด 4 ซ.ม. ราคา 200 บาท


.

ต้นที่ 63 ขนาด 4.3 ซ.ม. ราคา 80 บาท


.

ต้นที่ 64 ขนาด 4 ซ.ม. ราคา 70 บาท


.

ต้นที่ 65 ขนาด 3.5 ซ.ม. ราคา 80 บาท


.

ต้นที่ 66 ขนาด 3.5 ซ.ม. ราคา 70 บาท


.

ต้นที่ 67 ขนาด 3 ซ.ม. ราคา 50 บาท(สำรอง 4 ซ.ม. 70 บาท 5 ซ.ม. 100 บาท)


.

ต้นที่ 68 ในกระถาง 2″  ราคา 50 บาท


.

ต้นที่ 69 ขนาด 3.5 ซ.ม. ราคาต้นละ 100  บาท


.

ต้นที่ 70 ขนาด 6 ซ.ม. ราคา 380 บาท


.

ต้นที่ 71 ขนาด 7.5 ซ.ม. ราคา 350 บาท


.

ต้นที่ 72  ขนาด 6.5 ซ.ม. ราคา 300 บาท


.

ต้นที่ 73 ในกระถาง 3″  ราคา 150 บาท


.

ต้นที่ 74 ในกระถาง 3″  ราคา 150 บาท


.

ต้นที่ 75 ในกระถาง 3″ ราคา 150 บาท


.

ต้นที่ 76 ในกระถาง 3″  ราคา 130 บาท


.

ต้นที่ 77 ในกระถาง 3″ ราคา 130 บาท


.

ต้นที่  78 ในกระถาง 3″ ราคา 150 บาท


.

ต้นที่ 79 ขนาด 8 ซ.ม. ราคา 300 บาท


.

ต้นที่ 80 ขนาด 5.5 ซ.ม. ราคา 150 บาท


.

ต้นที่ 81 ขนาด 5*7 ซ.ม. ราคา 150 บาท


.

ต้นที่ 82 ขนาด 6.2 ซ.ม. ราคา 220 บาท


.

ต้นที่ 83 ขนาดกอ 7 ซ.ม. ราคา 200 บาท


.

ต้นที่ 84 ขนาด 7  ซ.ม. ราคา 150 บาท


.

ต้นที่ 85  ขนาด 7 ซ.ม. ราคา 150 บาท


.

ต้นที่ 86 ขนาดสูง 8  ซ.ม. ราคา 150 บาท


.

ต้นที่ 87 เเฟเรีย ในกระถาง 2″  ราคา 250 บาท มีสำรอง


.

ต้นที่ 88  ขนาด  4.5 ซ.ม. ราคา 60 บาท


.

ต้นที่ 89 ขนาด 4.5 ซ.ม. ราคา 60 บาท


.

ต้นที่ 90 ในกระถาง 2″ ราคา 50 บาท ดอกเหลือง


.

ต้นที่ 91 ขนาด 4 ซ.ม. ราคา 220 บาท


.

ต้นที่ 92 ขนาด 4.5 ซ.ม. ราคา 50 บาท


.

ต้นที่ 93 ขนาด 2*10 ซ.ม. ราคา 70 บาท


.

ต้นที่ 94 ขนาด 2.5*8 ซ.ม. ราคา 80 บาท


.

ต้นที่ 95 ขนาด 2.5*7 ซ.ม. ราคา 80 บาท


.

ต้นที่ 96 ในกระถาง 2″ ราคา 50 บาท


.

ต้นที่ 97 ในกระถาง 2″ ราคา 60 บาท


.

ต้นที่ 98 ขนาด 6 ซ.ม. ราคา 50 บาท


.

ต้นที่ 99 ในกระถาง 2″ ราคา 70 บาท


.

ต้นที่ 100 ในกระถาง 2″  ราคา 50 บาท


.

ต้นที่ 101 ในกระถาง 2″  ราคา 50 บาท


.

ต้นที่ 102 ขนาด 3.5 ซ.ม. ราคา 70 บาท


.

ต้นที่ 103 ขนาด 3.7 ซ.ม. ราคา 70 บาท


.

ต้นที่ 104 ขนาด 3.7 ซ.ม. ราคา 70 บาท


.

ต้นที่ 105 ขนาด  3.3 ซ.ม. ราคา 70 บาท


.

ต้นที่ 106 ในกระถาง 2″ ราคา 50 บาท


.

ต้นที่ 107 ในกระถาง 2″ ราคา 50 บาท


.

ต้นที่ 108 ในกระถาง 2″ ราคา 50 บาท


.

ต้นที่ 109 ในกระถาง 2″   ราคา 50 บาท


.

ต้นที่ 110 ในกระถาง 2″  ราคา 50 บาท


.

ต้นที่ 111 ในกระถาง 2″ ราคา 50 บาท


.

ต้นที่ 112 ในกระถาง 2″ ราคา 50 บาท


.

ต้นที่ 113 ในกระถาง 2″ ราคา 50 บาท


.

ต้นที่ 114 ในกระถาง 2″ ราคา 50 บาท


.

ต้นที่ 115 ในกระถาง 2″ ราคา 50 บาท


.

ต้นที่ 116 ในกระถาง 2″ ราคา 50 บาท


.

ต้นที่ 117 ในกระถาง 2″ ราคา 50 บาท


.

ต้นที่ 118 ในกระถาง 2″ ราคา 50 บาท


.

ต้นที่ 119 ในกระถาง 2″ ราคา 50 บาท


.

ต้นที่ 120 ในกระถาง 2″ ราคา 50 บาท


.

ต้นที่ 121 ในกระถาง 2″ ราคา 50 บาท


.

ต้นที่ 122 ในกระถาง 2″ ราคา 50 บาท


.

ต้นที่ 123 ในกระถาง 2″ ราคา 50 บาท


.

ต้นที่ 124 ในกระถาง 2″ ราคา 50 บาท


.

ต้นที่ 125 ในกระถาง 2″ ราคา 50 บาท


.

ต้นที่ 126 ในกระถาง 2″ ราคา 50 บาท


.

ต้นที่ 127 ในกระถาง 2″ ราคา 50 บาท


.

ต้นที่ 128 ในกระถาง 2″ ราคา 50 บาท


.

ต้นที่ 129 ในกระถาง 2″ ราคา 50 บาท


.

ต้นที่ 130 ในกระถาง 2″ ราคา 50 บาท


.

ต้นที่ 131 ในกระถาง 2″ ราคา 50 บาท


.

ต้นที่ 132 ในกระถาง 2″ ราคา 50 บาท


.

ต้นที่ 133 ในกระถาง 2″ ราคา 50 บาท


.

ต้นที่ 134 ในกระถาง 2″ ราคา 50 บาท


.

ต้นที่ 135 ในกระถาง 2″ ราคา 60 บาท


.

ต้นที่ 136 ในกระถาง 2″ ราคา 60 บาท


.

ต้นที่ 137 ในกระถาง 2″ ราคา 50 บาท


.

ต้นที่ 138 ในกระถาง 2″ ราคา 50 บาท


.

ต้นที่ 139 ในกระถาง 2″ ราคา 50 บาท


.

ต้นที่ 140 ในกระถาง 3″ ราคา 130 บาท


.

ต้นที่ 141 ในกระถาง 3″ ราคา 150 บาท


.

ต้นที่ 142 ในกระถาง 3″ ราคา 150 บาท


.

ต้นที่ 143 ขนาด 13 ซ.ม. ราคา 150 บาท


.

ต้นที่ 144 ในกระถาง 3″ ราคา 150 บาท


.

ต้นที่ 145 ในกระถาง 3″ ราคา 150 บาท


.

ต้นที่ 146 ในกระถาง 3″ ราคา 150 บาท


.

ต้นที่ 147 ในกระถาง 5″ ราคา 150 บาท


.

ต้นที่ 148 ในกระถาง 5″ ราคา 150 บาท


.

ต้นที่ 149 ในกระถาง 5″ ราคา 200 บาท


.

ต้นที่ 150 ในกระถาง 5″ ราคา 200 บาท


.

ต้นที่ 151 ในกระถาง 5″ ราคา 200 บาท


.

ต้นที่ 152 ในกระถาง 5″ ราคา 200 บาท


.

ต้นที่ 153 ในกระถาง 5″ ราคา 200 บาท


.

ต้นที่ 154 ในกระถาง 5″ ราคา 200 บาท


.

ต้นที่ 155 ในกระถาง 5″ ราคา 200 บาท


.

ต้นที่ 156 ในกระถาง 5″ ราคา 150 บาท


.

ต้นที่ 157 ในกระถาง 5″ ราคา 150 บาท


.

ต้นที่ 158 ในกระถาง 5″ ราคา 200 บาท


.

ต้นที่ 159 ในกระถาง 5″ ราคา 200 บาท


.

ต้นที่ 160 ในกระถาง 5″ ราคา 200 บาท


.

ต้นที่161 ในกระถาง 5″ ราคา 200 บาท


.

ต้นที่ 162 ในกระถาง 5″ ราคา 150 บาท


.

ต้นที่ 163 ในกระถาง 5″ ราคา 200 บาท


.

ต้นที่ 164 ขนาด 13 ซ.ม ราคา 180 บาท.


.

ต้นที่ 165 ขนาด 10 ซ.ม. ราคา 150 บาท


.

ต้นที่ 166 ขนาด 11 ซ.ม. ราคา 160 บาท


.

ต้นที่ 167 ขนาด 10 ซ.ม. ราคา 150 บาท


.

ต้นที่ 168 ขนาด 15 ซ.ม. ราคา 180 บาท


.

ต้นที่ 169 ขนาด 13 ซ.ม. ราคา 150 บาท


.

ต้นที่ 170 ในกระถาง 3″ ราคา 400 บาท มีต้นเดียว


.

ต้นที่ 171 ในกระถาง 2″ ราคา 140 บาท

ขายแคคตัสชุด 208

สวัสดีค่ะ ขอนำมาเสนอชุดต่อไปนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมและอุดหนุนมาตลอดค่ะ

ขออนุญาต เมื่อได้รับการยืนยันสินค้าแล้วกรุณาโอนเงินใน 3 วันนะคะ แต่ถ้าติดภาระกิจให้โทรแจ้ง หรือโพสแจ้งได้ค่ะ จะได้เก็บไว้ให้ ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนเสมอมาค่ะ

สนใจต้นใดถ้าซ้ำกันโพสจองก่อนค่ะ แล้วจะตรวจเช็คให้ว่ามีพอหรือเปล่า ท่านแรกจะได้รับสิทธิต้นแรกก่อน และท่านแรกกรุณาโอนเงินก่อนด้วยนะคะ (เจอจองก่อน แล้วมายกเลิก ทำให้เสียโอกาสในการขาย โปรดเห็นใจด้วยนะคะ วงการไม้หนามเป็นวงการที่ดีมากๆช่วยกันธำรงค์ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ตลอดไปนะคะ)

ค่าส่งของตามน้ำหนัก หรือถ้าต้นเล็กต้นแรก 60 บาทต้นต่อไปเพิ่ม 10 บาท แต่ถ้าหลายต้นค่าส่งจะมีส่วนลดหรือตามน้ำหนักแคคตัสที่ส่งค่ะ

โทรติดต่อ คุณกาญจน์ 087-3989353 (นอกเวลาราชการ) e-mail:vakarn@hotmail.com

หรือคุณกิตติ 081-9572614

ชำระโดยโอนงินได้ที่

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสุไหงโก-ลก กมลกาญจน์ หวังธรรมมั่ง 662-220736-9

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาสุไหงโก-ลก ชื่อกมลกาญจน์ หวังธรรมมั่ง 336-2-224119

 

 

ต้นที่ 2 ขนาด 10 ซ.ม. ราคา 400 บาท

(เพิ่มเติม…)

ขายแคคตัสชุด 207

สวัสดีค่ะ ขอนำมาเสนอชุดต่อไปนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมและอุดหนุนมาตลอดค่ะ

ขออนุญาต เมื่อได้รับการยืนยันสินค้าแล้วกรุณาโอนเงินใน 3 วันนะคะ แต่ถ้าติดภาระกิจให้โทรแจ้ง หรือโพสแจ้งได้ค่ะ จะได้เก็บไว้ให้ ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนเสมอมาค่ะ

สนใจต้นใดถ้าซ้ำกันโพสจองก่อนค่ะ แล้วจะตรวจเช็คให้ว่ามีพอหรือเปล่า ท่านแรกจะได้รับสิทธิต้นแรกก่อน และท่านแรกกรุณาโอนเงินก่อนด้วยนะคะ (เจอจองก่อน แล้วมายกเลิก ทำให้เสียโอกาสในการขาย โปรดเห็นใจด้วยนะคะ วงการไม้หนามเป็นวงการที่ดีมากๆช่วยกันธำรงค์ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ตลอดไปนะคะ)

ค่าส่งของตามน้ำหนัก หรือถ้าต้นเล็กต้นแรก 60 บาทต้นต่อไปเพิ่ม 10 บาท แต่ถ้าหลายต้นค่าส่งจะมีส่วนลดหรือตามน้ำหนักแคคตัสที่ส่งค่ะ

โทรติดต่อ คุณกาญจน์ 087-3989353 (นอกเวลาราชการ) e-mail:vakarn@hotmail.com

หรือคุณกิตติ 081-9572614

ชำระโดยโอนงินได้ที่

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสุไหงโก-ลก กมลกาญจน์ หวังธรรมมั่ง 662-220736-9

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาสุไหงโก-ลก ชื่อกมลกาญจน์ หวังธรรมมั่ง 336-2-224119

 

 

ต้นที่ 1

(เพิ่มเติม…)

ขายแคคตัสชุด 206

สวัสดีค่ะ ขอนำมาเสนอชุดต่อไปนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมและอุดหนุนมาตลอดค่ะ

ขออนุญาต เมื่อได้รับการยืนยันสินค้าแล้วกรุณาโอนเงินใน 3 วันนะคะ แต่ถ้าติดภาระกิจให้โทรแจ้ง หรือโพสแจ้งได้ค่ะ จะได้เก็บไว้ให้ ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนเสมอมาค่ะ

สนใจต้นใดถ้าซ้ำกันโพสจองก่อนค่ะ แล้วจะตรวจเช็คให้ว่ามีพอหรือเปล่า ท่านแรกจะได้รับสิทธิต้นแรกก่อน และท่านแรกกรุณาโอนเงินก่อนด้วยนะคะ (เจอจองก่อน แล้วมายกเลิก ทำให้เสียโอกาสในการขาย โปรดเห็นใจด้วยนะคะ วงการไม้หนามเป็นวงการที่ดีมากๆช่วยกันธำรงค์ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ตลอดไปนะคะ)

ค่าส่งของตามน้ำหนัก หรือถ้าต้นเล็กต้นแรก 60 บาทต้นต่อไปเพิ่ม 10 บาท แต่ถ้าหลายต้นค่าส่งจะมีส่วนลดหรือตามน้ำหนักแคคตัสที่ส่งค่ะ

โทรติดต่อ คุณกาญจน์ 087-3989353 (นอกเวลาราชการ) e-mail:vakarn@hotmail.com

หรือคุณกิตติ 081-9572614

ชำระโดยโอนงินได้ที่

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสุไหงโก-ลก กมลกาญจน์ หวังธรรมมั่ง 662-220736-9

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาสุไหงโก-ลก ชื่อกมลกาญจน์ หวังธรรมมั่ง 336-2-224119
.

ต้นที่ 1 ขนาด 6 ซ.ม. ราคา 120 บาท

(เพิ่มเติม…)

ขายแคคตัสชุด 205

สวัสดีค่ะ ขอนำมาเสนอชุดต่อไปนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมและอุดหนุนมาตลอดค่ะ

ขออนุญาต เมื่อได้รับการยืนยันสินค้าแล้วกรุณาโอนเงินใน 3 วันนะคะ แต่ถ้าติดภาระกิจให้โทรแจ้ง หรือโพสแจ้งได้ค่ะ จะได้เก็บไว้ให้ ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนเสมอมาค่ะ

สนใจต้นใดถ้าซ้ำกันโพสจองก่อนค่ะ แล้วจะตรวจเช็คให้ว่ามีพอหรือเปล่า ท่านแรกจะได้รับสิทธิต้นแรกก่อน และท่านแรกกรุณาโอนเงินก่อนด้วยนะคะ (เจอจองก่อน แล้วมายกเลิก ทำให้เสียโอกาสในการขาย โปรดเห็นใจด้วยนะคะ วงการไม้หนามเป็นวงการที่ดีมากๆช่วยกันธำรงค์ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ตลอดไปนะคะ)

ค่าส่งของตามน้ำหนัก หรือถ้าต้นเล็กต้นแรก 60 บาทต้นต่อไปเพิ่ม 10 บาท แต่ถ้าหลายต้นค่าส่งจะมีส่วนลดหรือตามน้ำหนักแคคตัสที่ส่งค่ะ

โทรติดต่อ คุณกาญจน์ 087-3989353 (นอกเวลาราชการ) e-mail:vakarn@hotmail.com

หรือคุณกิตติ 081-9572614

ชำระโดยโอนงินได้ที่

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสุไหงโก-ลก กมลกาญจน์ หวังธรรมมั่ง 662-220736-9

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาสุไหงโก-ลก ชื่อกมลกาญจน์ หวังธรรมมั่ง 336-2-224119

(เพิ่มเติม…)

ขายแคคตัสชุด 204

สวัสดีค่ะ ขอนำมาเสนอชุดต่อไปนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมและอุดหนุนมาตลอดค่ะ

ขออนุญาต เมื่อได้รับการยืนยันสินค้าแล้วกรุณาโอนเงินใน 3 วันนะคะ แต่ถ้าติดภาระกิจให้โทรแจ้ง หรือโพสแจ้งได้ค่ะ จะได้เก็บไว้ให้ ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนเสมอมาค่ะ

สนใจต้นใดถ้าซ้ำกันโพสจองก่อนค่ะ แล้วจะตรวจเช็คให้ว่ามีพอหรือเปล่า ท่านแรกจะได้รับสิทธิต้นแรกก่อน และท่านแรกกรุณาโอนเงินก่อนด้วยนะคะ (เจอจองก่อน แล้วมายกเลิก ทำให้เสียโอกาสในการขาย โปรดเห็นใจด้วยนะคะ วงการไม้หนามเป็นวงการที่ดีมากๆช่วยกันธำรงค์ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ตลอดไปนะคะ)

ค่าส่งของตามน้ำหนัก หรือถ้าต้นเล็กต้นแรก 60 บาทต้นต่อไปเพิ่ม 10 บาท แต่ถ้าหลายต้นค่าส่งจะมีส่วนลดหรือตามน้ำหนักแคคตัสที่ส่งค่ะ

โทรติดต่อ คุณกาญจน์ 087-3989353 (นอกเวลาราชการ) e-mail:vakarn@hotmail.com

หรือคุณกิตติ 081-9572614

ชำระโดยโอนงินได้ที่

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสุไหงโก-ลก กมลกาญจน์ หวังธรรมมั่ง 662-220736-9

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาสุไหงโก-ลก ชื่อกมลกาญจน์ หวังธรรมมั่ง 336-2-224119

 

ต้นที่ 1 ขนาดกอ 7  ซ.ม. ราคา 120  บาท
(เพิ่มเติม…)

ขายแคคตัสชุด 203

สวัสดีค่ะ ขอนำมาเสนอชุดต่อไปนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมและอุดหนุนมาตลอดค่ะ

ขออนุญาต เมื่อได้รับการยืนยันสินค้าแล้วกรุณาโอนเงินใน 3 วันนะคะ แต่ถ้าติดภาระกิจให้โทรแจ้ง หรือโพสแจ้งได้ค่ะ จะได้เก็บไว้ให้ ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนเสมอมาค่ะ

สนใจต้นใดถ้าซ้ำกันโพสจองก่อนค่ะ แล้วจะตรวจเช็คให้ว่ามีพอหรือเปล่า ท่านแรกจะได้รับสิทธิต้นแรกก่อน และท่านแรกกรุณาโอนเงินก่อนด้วยนะคะ (เจอจองก่อน แล้วมายกเลิก ทำให้เสียโอกาสในการขาย โปรดเห็นใจด้วยนะคะ วงการไม้หนามเป็นวงการที่ดีมากๆช่วยกันธำรงค์ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ตลอดไปนะคะ)

ค่าส่งของตามน้ำหนัก หรือถ้าต้นเล็กต้นแรก 60 บาทต้นต่อไปเพิ่ม 10 บาท แต่ถ้าหลายต้นค่าส่งจะมีส่วนลดหรือตามน้ำหนักแคคตัสที่ส่งค่ะ

โทรติดต่อ คุณกาญจน์ 087-3989353 (นอกเวลาราชการ) e-mail:vakarn@hotmail.com

หรือคุณกิตติ 081-9572614

ชำระโดยโอนงินได้ที่

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสุไหงโก-ลก กมลกาญจน์ หวังธรรมมั่ง 662-220736-9

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาสุไหงโก-ลก ชื่อกมลกาญจน์ หวังธรรมมั่ง 336-2-224119
.


(เพิ่มเติม…)

ขายแคคตัสชุด 202

สวัสดีค่ะ ขอนำมาเสนอชุดต่อไปนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมและอุดหนุนมาตลอดค่ะ

ขออนุญาต เมื่อได้รับการยืนยันสินค้าแล้วกรุณาโอนเงินใน 3 วันนะคะ แต่ถ้าติดภาระกิจให้โทรแจ้ง หรือโพสแจ้งได้ค่ะ จะได้เก็บไว้ให้ ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนเสมอมาค่ะ

สนใจต้นใดถ้าซ้ำกันโพสจองก่อนค่ะ แล้วจะตรวจเช็คให้ว่ามีพอหรือเปล่า ท่านแรกจะได้รับสิทธิต้นแรกก่อน และท่านแรกกรุณาโอนเงินก่อนด้วยนะคะ (เจอจองก่อน แล้วมายกเลิก ทำให้เสียโอกาสในการขาย โปรดเห็นใจด้วยนะคะ วงการไม้หนามเป็นวงการที่ดีมากๆช่วยกันธำรงค์ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ตลอดไปนะคะ)

ค่าส่งของตามน้ำหนัก หรือถ้าต้นเล็กต้นแรก 60 บาทต้นต่อไปเพิ่ม 10 บาท แต่ถ้าหลายต้นค่าส่งจะมีส่วนลดหรือตามน้ำหนักแคคตัสที่ส่งค่ะ

โทรติดต่อ คุณกาญจน์ 087-3989353 (นอกเวลาราชการ) e-mail:vakarn@hotmail.com

หรือคุณกิตติ 081-9572614

ชำระโดยโอนงินได้ที่

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสุไหงโก-ลก กมลกาญจน์ หวังธรรมมั่ง 662-220736-9

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาสุไหงโก-ลก ชื่อกมลกาญจน์ หวังธรรมมั่ง 336-2-224119

.
ต้นที่ 1 ขนาด 5  ซ.ม. ราคา 60 บาท

(เพิ่มเติม…)

ขายแคคตัสชุด 201

สวัสดีค่ะ  ขอนำมาเสนอชุดต่อไปนะคะ   ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมและอุดหนุนมาตลอดค่ะ

ขออนุญาต เมื่อได้รับการยืนยันสินค้าแล้วกรุณาโอนเงินใน 3 วันนะคะ แต่ถ้าติดภาระกิจให้โทรแจ้ง หรือโพสแจ้งได้ค่ะ จะได้เก็บไว้ให้ ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนเสมอมาค่ะ

สนใจต้นใดถ้าซ้ำกันโพสจองก่อนค่ะ แล้วจะตรวจเช็คให้ว่ามีพอหรือเปล่า ท่านแรกจะได้รับสิทธิต้นแรกก่อน และท่านแรกกรุณาโอนเงินก่อนด้วยนะคะ (เจอจองก่อน แล้วมายกเลิก ทำให้เสียโอกาสในการขาย  โปรดเห็นใจด้วยนะคะ วงการไม้หนามเป็นวงการที่ดีมากๆช่วยกันธำรงค์ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ตลอดไปนะคะ)

ค่าส่งของตามน้ำหนัก หรือถ้าต้นเล็กต้นแรก 60 บาทต้นต่อไปเพิ่ม 10 บาท แต่ถ้าหลายต้นค่าส่งจะมีส่วนลดหรือตามน้ำหนักแคคตัสที่ส่งค่ะ

โทรติดต่อ คุณกาญจน์ 087-3989353 (นอกเวลาราชการ) e-mail:vakarn@hotmail.com

หรือคุณกิตติ 081-9572614

ชำระโดยโอนงินได้ที่

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสุไหงโก-ลก กมลกาญจน์ หวังธรรมมั่ง 662-220736-9

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาสุไหงโก-ลก ชื่อกมลกาญจน์ หวังธรรมมั่ง 336-2-224119

.

ต้นที่ 1 ขนาด  5.2 ซ.ม. ราคา  120  บาท


.
(เพิ่มเติม…)

ขายแคคตัสชุด 200

สวัสดีค่ะ ลุยต่อชุดต่อไปค่ะ

ขออนุญาต เมื่อได้รับการยืนยันสินค้าแล้วกรุณาโอนเงินใน 3 วันนะคะ แต่ถ้าติดภาระกิจให้โทรแจ้ง หรือโพสแจ้งได้ค่ะ จะได้เก็บไว้ให้ ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนเสมอมาค่ะ

สนใจต้นใดถ้าซ้ำกันโพสจองก่อนค่ะ แล้วจะตรวจเช็คให้ว่ามีพอหรือเปล่า ท่านแรกจะได้รับสิทธิต้นแรกก่อน และท่านแรกกรุณาโอนเงินก่อนด้วยนะคะ

ค่าส่งของตามน้ำหนัก หรือถ้าต้นเล็กต้นแรก 60 บาทต้นต่อไปเพิ่ม 10 บาท แต่ถ้าหลายต้นค่าส่งจะมีส่วนลดหรือตามน้ำหนักแคคตัสที่ส่งค่ะ

โทรติดต่อ คุณกาญจน์ 087-3989353 (นอกเวลาราชการ) e-mail:vakarn@hotmail.com

หรือคุณกิตติ 081-9572614

ชำระโดยโอนงินได้ที่

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสุไหงโก-ลก กมลกาญจน์ หวังธรรมมั่ง 662-220736-9

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาสุไหงโก-ลก ชื่อกมลกาญจน์ หวังธรรมมั่ง 336-2-224119
.
ต้นที่ 1 ขนาด 11 ซ.ม. ราคา 600 บาท

.
ต้นที่ 2 ขนาด 5.5 ซ.ม. ราคา 100 บาท

.
ต้นที่ 3 ขนาด 5.5,5 ซ.ม. ราคา 180 บาท


(เพิ่มเติม…)

ขายแคคตัสชุด 199

สวัสดีค่ะ ขอนำมาเสนอชุดต่อไปนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมและอุดหนุนมาตลอดค่ะ

ขออนุญาต เมื่อได้รับการยืนยันสินค้าแล้วกรุณาโอนเงินใน 3 วันนะคะ แต่ถ้าติดภาระกิจให้โทรแจ้ง หรือโพสแจ้งได้ค่ะ จะได้เก็บไว้ให้ ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนเสมอมาค่ะ

สนใจต้นใดถ้าซ้ำกันโพสจองก่อนค่ะ แล้วจะตรวจเช็คให้ว่ามีพอหรือเปล่า ท่านแรกจะได้รับสิทธิต้นแรกก่อน และท่านแรกกรุณาโอนเงินก่อนด้วยนะคะ (เจอจองก่อน แล้วมายกเลิก ทำให้เสียโอกาสในการขาย โปรดเห็นใจด้วยนะคะ วงการไม้หนามเป็นวงการที่ดีมากๆช่วยกันธำรงค์ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ตลอดไปนะคะ)

ค่าส่งของตามน้ำหนัก หรือถ้าต้นเล็กต้นแรก 60 บาทต้นต่อไปเพิ่ม 10 บาท แต่ถ้าหลายต้นค่าส่งจะมีส่วนลดหรือตามน้ำหนักแคคตัสที่ส่งค่ะ

โทรติดต่อ คุณกาญจน์ 087-3989353 (นอกเวลาราชการ) e-mail:vakarn@hotmail.com

หรือคุณกิตติ 081-9572614

ชำระโดยโอนงินได้ที่

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสุไหงโก-ลก กมลกาญจน์ หวังธรรมมั่ง 662-220736-9

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาสุไหงโก-ลก ชื่อกมลกาญจน์ หวังธรรมมั่ง 336-2-224119

 

.

ต้นที่ 1


(เพิ่มเติม…)

ขายแคคตัสชุด 198

สวัสดีค่ะ ขอนำมาเสนอชุดต่อไปนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมและอุดหนุนมาตลอดค่ะ

ขออนุญาต เมื่อได้รับการยืนยันสินค้าแล้วกรุณาโอนเงินใน 3 วันนะคะ แต่ถ้าติดภาระกิจให้โทรแจ้ง หรือโพสแจ้งได้ค่ะ จะได้เก็บไว้ให้ ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนเสมอมาค่ะ

สนใจต้นใดถ้าซ้ำกันโพสจองก่อนค่ะ แล้วจะตรวจเช็คให้ว่ามีพอหรือเปล่า ท่านแรกจะได้รับสิทธิต้นแรกก่อน และท่านแรกกรุณาโอนเงินก่อนด้วยนะคะ (เจอจองก่อน แล้วมายกเลิก ทำให้เสียโอกาสในการขาย โปรดเห็นใจด้วยนะคะ วงการไม้หนามเป็นวงการที่ดีมากๆช่วยกันธำรงค์ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ตลอดไปนะคะ)

ค่าส่งของตามน้ำหนัก หรือถ้าต้นเล็กต้นแรก 60 บาทต้นต่อไปเพิ่ม 10 บาท แต่ถ้าหลายต้นค่าส่งจะมีส่วนลดหรือตามน้ำหนักแคคตัสที่ส่งค่ะ

โทรติดต่อ คุณกาญจน์ 087-3989353 (นอกเวลาราชการ) e-mail:vakarn@hotmail.com

หรือคุณกิตติ 081-9572614

ชำระโดยโอนงินได้ที่

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสุไหงโก-ลก กมลกาญจน์ หวังธรรมมั่ง 662-220736-9

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาสุไหงโก-ลก ชื่อกมลกาญจน์ หวังธรรมมั่ง 336-2-224119

 

.

ต้นที่ 1 ขนาดกระถาง 2 นิ้วราคา 50 บาท

(เพิ่มเติม…)

ขายแคคตัสชุด 197

สวัสดีค่ะ  ขอนำมาเสนอชุดต่อไปนะคะ   ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมและอุดหนุนมาตลอดค่ะ

ขออนุญาต เมื่อได้รับการยืนยันสินค้าแล้วกรุณาโอนเงินใน 3 วันนะคะ แต่ถ้าติดภาระกิจให้โทรแจ้ง หรือโพสแจ้งได้ค่ะ จะได้เก็บไว้ให้ ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนเสมอมาค่ะ

สนใจต้นใดถ้าซ้ำกันโพสจองก่อนค่ะ แล้วจะตรวจเช็คให้ว่ามีพอหรือเปล่า ท่านแรกจะได้รับสิทธิต้นแรกก่อน และท่านแรกกรุณาโอนเงินก่อนด้วยนะคะ (เจอจองก่อน แล้วมายกเลิก ทำให้เสียโอกาสในการขาย  โปรดเห็นใจด้วยนะคะ วงการไม้หนามเป็นวงการที่ดีมากๆช่วยกันธำรงค์ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ตลอดไปนะคะ)

ค่าส่งของตามน้ำหนัก หรือถ้าต้นเล็กต้นแรก 60 บาทต้นต่อไปเพิ่ม 10 บาท แต่ถ้าหลายต้นค่าส่งจะมีส่วนลดหรือตามน้ำหนักแคคตัสที่ส่งค่ะ

โทรติดต่อ คุณกาญจน์ 087-3989353 (นอกเวลาราชการ) e-mail:vakarn@hotmail.com

หรือคุณกิตติ 081-9572614

ชำระโดยโอนงินได้ที่

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสุไหงโก-ลก กมลกาญจน์ หวังธรรมมั่ง 662-220736-9

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาสุไหงโก-ลก ชื่อกมลกาญจน์ หวังธรรมมั่ง 336-2-224119

.

ต้นที่ 1
(เพิ่มเติม…)

ขายแคคตัสชุด 196

สวัสดีค่ะ  ขอนำมาเสนอชุดต่อไปนะคะ   ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมและอุดหนุนมาตลอดค่ะ

ขออนุญาต เมื่อได้รับการยืนยันสินค้าแล้วกรุณาโอนเงินใน 3 วันนะคะ แต่ถ้าติดภาระกิจให้โทรแจ้ง หรือโพสแจ้งได้ค่ะ จะได้เก็บไว้ให้ ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนเสมอมาค่ะ

สนใจต้นใดถ้าซ้ำกันโพสจองก่อนค่ะ แล้วจะตรวจเช็คให้ว่ามีพอหรือเปล่า ท่านแรกจะได้รับสิทธิต้นแรกก่อน และท่านแรกกรุณาโอนเงินก่อนด้วยนะคะ (เจอจองก่อน แล้วมายกเลิก ทำให้เสียโอกาสในการขาย  โปรดเห็นใจด้วยนะคะ วงการไม้หนามเป็นวงการที่ดีมากๆช่วยกันธำรงค์ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ตลอดไปนะคะ)

ค่าส่งของตามน้ำหนัก หรือถ้าต้นเล็กต้นแรก 60 บาทต้นต่อไปเพิ่ม 10 บาท แต่ถ้าหลายต้นค่าส่งจะมีส่วนลดหรือตามน้ำหนักแคคตัสที่ส่งค่ะ

โทรติดต่อ คุณกาญจน์ 087-3989353 (นอกเวลาราชการ) e-mail:vakarn@hotmail.com

หรือคุณกิตติ 081-9572614

ชำระโดยโอนงินได้ที่

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสุไหงโก-ลก กมลกาญจน์ หวังธรรมมั่ง 662-220736-9

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาสุไหงโก-ลก ชื่อกมลกาญจน์ หวังธรรมมั่ง 336-2-224119

 

ต้นที่  1
(เพิ่มเติม…)

ขายแคคตัสชุด 195

สวัสดีค่ะ  ขอนำมาเสนอชุดต่อไปนะคะ   ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมและอุดหนุนมาตลอดค่ะ

ขออนุญาต เมื่อได้รับการยืนยันสินค้าแล้วกรุณาโอนเงินใน 3 วันนะคะ แต่ถ้าติดภาระกิจให้โทรแจ้ง หรือโพสแจ้งได้ค่ะ จะได้เก็บไว้ให้ ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนเสมอมาค่ะ

สนใจต้นใดถ้าซ้ำกันโพสจองก่อนค่ะ แล้วจะตรวจเช็คให้ว่ามีพอหรือเปล่า ท่านแรกจะได้รับสิทธิต้นแรกก่อน และท่านแรกกรุณาโอนเงินก่อนด้วยนะคะ (เจอจองก่อน แล้วมายกเลิก ทำให้เสียโอกาสในการขาย  โปรดเห็นใจด้วยนะคะ วงการไม้หนามเป็นวงการที่ดีมากๆช่วยกันธำรงค์ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ตลอดไปนะคะ)

ค่าส่งของตามน้ำหนัก หรือถ้าต้นเล็กต้นแรก 60 บาทต้นต่อไปเพิ่ม 10 บาท แต่ถ้าหลายต้นค่าส่งจะมีส่วนลดหรือตามน้ำหนักแคคตัสที่ส่งค่ะ

โทรติดต่อ คุณกาญจน์ 087-3989353 (นอกเวลาราชการ) e-mail:vakarn@hotmail.com

หรือคุณกิตติ 081-9572614

ชำระโดยโอนงินได้ที่

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสุไหงโก-ลก กมลกาญจน์ หวังธรรมมั่ง 662-220736-9

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาสุไหงโก-ลก ชื่อกมลกาญจน์ หวังธรรมมั่ง 336-2-224119

.

ต้นที่ 1

(เพิ่มเติม…)

 

บัญชีธนาคาร สาขาสุไหงโก-ลก ในนามนายกิตติ หวังธรรมมั่ง กสิกรไทย เลขที่ 247-2-15653-8, กรุงไทย เลขที่ 914-0-26778-4,นครธนชาต เลขที่ 351-2-10649-7