Succulent (กุหลาบหิน) มีจำหน่ายตลอดทั้งปีค่ะ อยู่ในกระถาง 2 นิ้วพร้อมจัดส่งทั้งกระถางนำไปเลี้ยงต่อได้เลย

ค่าส่ง

 • จำนวนต้น  4   ต้น   ค่าส่ง   70 บาท
 • จำนวนต้น  8   ต้น   ค่าส่ง   80 บาท
 • จำนวนต้น  10   ต้น  ค่าส่ง 90 บาท
 • จำนวนต้น  12   ต้น  ค่าส่ง 90 บาท
 • จำนวนต้น  16   ต้น  ค่าส่ง 110 บาท
 • จำนวนต้น  20   ต้น ค่าส่ง 120 บาท
 • จำนวนต้น  50   ต้น ค่าส่ง 190 บาท

ติดต่อเรา

ชำระโดยโอนเงินได้ที่

 • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสุไหงโก-ลก กมลกาญจน์ หวังธรรมมั่ง 662-220736-9
 • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาสุไหงโก-ลก กมลกาญจน์ หวังธรรมมั่ง 336-2-224119
 • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสุไหงโกลก กมลกาญจน์ หวังธรรมมั่ง 914-1027809
 • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุไหงโกลก กมลกาญจน์ หวังธรรมมั่ง 012-3-347145
 • พร้อมเพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ กมลกาญจน์ หวังธรรมมั่ง 087-398-9353 

*** รายละเอียดของสินค้าจะอยู่บนภาพครับ *** อย่าสับสนกันน่าาาาา

วาเลนไทน์พันธุ์ไม้ สุไหงโกลก นราธิวาส ยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน

S001  (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 60 บาท ส่งทั้งกระถาง(ไม่มีของ14/01/63)

…………………………………………………………………………………………………………………

S002  (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 60 บาท ส่งทั้งกระถาง

………………………………………………………………………………………………………………..

S003  (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 60 บาท ส่งทั้งกระถาง

………………………………………………………………………………………………………………..

S004  (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 25 บาท ส่งทั้งกระถาง

………………………………………………………………………………………………………………..

S005  (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 40 บาท ส่งทั้งกระถาง

………………………………………………………………………………………………………………..

S006  (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 80 บาท ส่งทั้งกระถาง

………………………………………………………………………………………………………………..

S007  (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 60 บาท ส่งทั้งกระถาง

………………………………………………………………………………………………………………..

S008  (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 40 บาท ส่งทั้งกระถาง

………………………………………………………………………………………………………………..

S009 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 40 บาท ส่งทั้งกระถาง
………………………………………………………………………………………………………………..

S010 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 40 บาท ส่งทั้งกระถาง

………………………………………………………………………………………………………………..

S011 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 40 บาท ส่งทั้งกระถาง

………………………………………………………………………………………………………………..

S012 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 80 บาท ส่งทั้งกระถาง

………………………………………………………………………………………………………………..

S013 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 60 บาท ส่งทั้งกระถาง

………………………………………………………………………………………………………………..

S014  (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 60 บาท ส่งทั้งกระถาง

………………………………………………………………………………………………………………..

S015  (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 80 บาท ส่งทั้งกระถาง

………………………………………………………………………………………………………………..

S016  (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 60 บาท ส่งทั้งกระถาง

………………………………………………………………………………………………………………..

S017  (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 80 บาท ส่งทั้งกระถาง

………………………………………………………………………………………………………………..

S018  (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 40 บาท ส่งทั้งกระถาง (สินค้าขาดสต๊อก12/01/63)

………………………………………………………………………………………………………………..

S019  (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 40 บาท ส่งทั้งกระถาง

………………………………………………………………………………………………………………..

S020  (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 40 บาท ส่งทั้งกระถาง

………………………………………………………………………………………………………………..

S021 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 40 บาท ส่งทั้งกระถาง

……………………………………………………………………………………………………………….. 

S022 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 80 บาท ส่งทั้งกระถาง

………………………………………………………………………………………………………………..

S023 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 50 บาท ส่งทั้งกระถาง

………………………………………………………………………………………………………………..

S024 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 40 บาท ส่งทั้งกระถาง

………………………………………………………………………………………………………………..

S025 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 80 บาท ส่งทั้งกระถาง

………………………………………………………………………………………………………………..

S026 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 40 บาท ส่งทั้งกระถาง

………………………………………………………………………………………………………………..

S027 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 60 บาท ส่งทั้งกระถาง

………………………………………………………………………………………………………………..

S028 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 80 บาท ส่งทั้งกระถาง (สินค้าขาดสต๊อก02/01/63)

………………………………………………………………………………………………………………..

S029 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 60 บาท ส่งทั้งกระถาง

………………………………………………………………………………………………………………..

S030 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 60 บาท ส่งทั้งกระถาง (สินค้าขาดสต๊อก02/01/63)

………………………………………………………………………………………………………………..

S031 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 40 บาท ส่งทั้งกระถาง

………………………………………………………………………………………………………………..

S032 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 80 บาท ส่งทั้งกระถาง

………………………………………………………………………………………………………………..

S033 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 80 บาท ส่งทั้งกระถาง (สินค้าขาดสต๊อก02/01/63)

………………………………………………………………………………………………………………..

S034 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 80 บาท ส่งทั้งกระถาง

………………………………………………………………………………………………………………..

S035 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 80 บาท ส่งทั้งกระถาง (สินค้าขาดสต๊อก02/01/63)

………………………………………………………………………………………………………………..

S036 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 40 บาท ส่งทั้งกระถาง

………………………………………………………………………………………………………………..

S037 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 60 บาท ส่งทั้งกระถาง

………………………………………………………………………………………………………………..

S038 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 60 บาท ส่งทั้งกระถาง

………………………………………………………………………………………………………………..

S039 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 60 บาท ส่งทั้งกระถาง (สินค้าขาดสต๊อก02/01/63)

………………………………………………………………………………………………………………..

S040 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 40 บาท ส่งทั้งกระถาง  ขาดสต๊อก

………………………………………………………………………………………………………………..

S041 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 40 บาท ส่งทั้งกระถาง

………………………………………………………………………………………………………………..

S042 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 50 บาท ส่งทั้งกระถาง

………………………………………………………………………………………………………………..

S043 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 50 บาท ส่งทั้งกระถาง

………………………………………………………………………………………………………………..

S044 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 150 บาท ส่งทั้งกระถาง ขาดสต๊อก

………………………………………………………………………………………………………………..

S045 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 40 บาท ส่งทั้งกระถาง

………………………………………………………………………………………………………………..

S046 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 40 บาท ส่งทั้งกระถาง

………………………………………………………………………………………………………………..

S047 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 60 บาท ส่งทั้งกระถาง

………………………………………………………………………………………………………………..

S048 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 40 บาท ส่งทั้งกระถาง

………………………………………………………………………………………………………………..

S049 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 50 บาท ส่งทั้งกระถาง 

S050 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 40 บาท ส่งทั้งกระถางหมด สต๊อก30 03 63

………………………………………………………………………………………………………………..

S051 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 40 บาท ส่งทั้งกระถาง

………………………………………………………………………………………………………………..

S052 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 50 บาท ส่งทั้งกระถาง

………………………………………………………………………………………………………………..

S053 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 80 บาท ส่งทั้งกระถาง (ขาดสต๊อก20/01/63)

………………………………………………………………………………………………………………..

S054 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 60 บาท ส่งทั้งกระถาง

………………………………………………………………………………………………………………..

 

S055 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 50 บาท ส่งทั้งกระถาง

………………………………………………………………………………………………………………..

S056 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 60 บาท ส่งทั้งกระถาง

………………………………………………………………………………………………………………..

S057 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 60 บาท ส่งทั้งกระถาง

………………………………………………………………………………………………………………..

S058 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 80 บาท ส่งทั้งกระถาง (ขาดสต็อก 20/01/63)

………………………………………………………………………………………………………………..

S059 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 80 บาท ส่งทั้งกระถาง

………………………………………………………………………………………………………………..

S060 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 40 บาท ส่งทั้งกระถาง

………………………………………………………………………………………………………………..

S061 ( (Callisia repens (Turtle Vine)) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 50 บาท ส่งทั้งกระถาง 

………………………………………………………………………………………………………………..

S062 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 60 บาท ส่งทั้งกระถางขาดสต๊อก 20/01/63

………………………………………………………………………………………………………………..

S063 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 80 บาท ส่งทั้งกระถาง

………………………………………………………………………………………………………………..

S064    ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 40 บาท ส่งทั้งกระถาง

………………………………………………………………………………………………………………..

S065 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 80 บาท ส่งทั้งกระถาง ขาดสต๊อก20/01/63

………………………………………………………………………………………………………………..

S066 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 40 บาท ส่งทั้งกระถาง 

………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

S067 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 40 บาท ส่งทั้งกระถาง  ของหมด

………………………………………………………………………………………………………………..

S068 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 60 บาท ส่งทั้งกระถาง ของหมด

………………………………………………………………………………………………………………..

S069 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 60 บาท ส่งทั้งกระถาง  ของหมด

………………………………………………………………………………………………………………..

S070 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 60 บาท ส่งทั้งกระถางของหมด

………………………………………………………………………………………………………………..

S071 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 60 บาท ส่งทั้งกระถาง ของหมด

………………………………………………………………………………………………………………..

S072 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 60 บาท ส่งทั้งกระถาง ของหมด

………………………………………………………………………………………………………………..

 

S073 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 60 บาท ส่งทั้งกระถาง  ของหมด

………………………………………………………………………………………………………………..

S074 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 60 บาท ส่งทั้งกระถาง ของหมด

………………………………………………………………………………………………………………..

S075 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 60 บาท ส่งทั้งกระถาง ของหมด

………………………………………………………………………………………………………………..

S076 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 60 บาท ส่งทั้งกระถาง

……………………………………………………………………………………………………………….. 

S077 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 60 บาท ส่งทั้งกระถาง ขาดสต๊อก 20/01/63

………………………………………………………………………………………………………………..

S078 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 60 บาท ส่งทั้งกระถาง ขาดสต๊อก20/01/63

………………………………………………………………………………………………………………..

S079  (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 80 บาท ส่งทั้งกระถาง

………………………………………………………………………………………………………………..

S080 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 80 บาท ส่งทั้งกระถาง 

………………………………………………………………………………………………………………..

S081 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 60 บาท ส่งทั้งกระถาง

………………………………………………………………………………………………………………..

S082 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 60 บาท ส่งทั้งกระถาง

………………………………………………………………………………………………………………..

S083 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 60 บาท ส่งทั้งกระถางขาดสต๊อก20/0163

………………………………………………………………………………………………………………..

S084 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 60 บาท ส่งทั้งกระถาง ของหมด

………………………………………………………………………………………………………………..

S085 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 40 บาท ส่งทั้งกระถาง ของหมด

………………………………………………………………………………………………………………..

S086 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 40 บาท ส่งทั้งกระถาง ของหมด

………………………………………………………………………………………………………………..

S087 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 60 บาท ส่งทั้งกระถาง

………………………………………………………………………………………………………………..

S088 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 40 บาท ส่งทั้งกระถาง  (ขาดสต๊อก 26/01/63)

………………………………………………………………………………………………………………..

S089 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 60 บาท ส่งทั้งกระถางยังไม่พร้อมจำหน่าย

………………………………………………………………………………………………………………..

S090 Echeveria Pallida  ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 40 บาท

S091 (Succulent) ในกระถาง 2 นิ้ว ราคา 30 บาท ส่งทั้งกระถาง 

This Post Has One Comment

 1. S012x2, S013x2, S020x2, S032x2, S044x2, S069x2, S070x2, S089x2, S099x1, S104x2. และสั่งรอบ 29|04|2563 ไปอีก 3 ต้น 62×1, 64×1, 65×1 สำรองได้ค่ะ

ใส่ความเห็น

กรุณากรอกอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์

Close Menu
×

Cart