แจ้งส่งพัสดุ

1149685_586755894696088_744744580_o

1,668 thoughts on “แจ้งส่งพัสดุ”

 1. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 6/11/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED099427715TH 21110 ณรงค์
  2.ED099427724TH 21110 ณรงค์
  3.ED099427738TH 21110 ณรงค์
  4.ED099427741TH 21110 ณรงค์
  5.ED099427755TH 21110 ณรงค์
  6.ED099427769TH 21110 ณรงค์
  7.ED099427772TH 21110 ณรงค์
  8.ED099427786TH 81140 อลิสา
  9.ED09942790TH 10150 วรัญญา
  10.ED099427809TH 34130 เพ็ญนภา
  11.ED099427812TH 10150 เนตรนภา
  12.ED099427826TH 10210 สุวิมล
  13.ED099427830TH 73000 ศรีสุดา
  14.ED099427843TH 10160 แต้แต้
  15.ED099427857TH 50130 ธวัลรัตน์
  16.ED099427865TH 10260 เบญญาภา
  17.ED099427874TH 21110 เรณู
  18.ED099427888TH 30260 ดาณิศา
  19.ED099427891TH 10540 มาลี
  20.ED099427905TH 62000 สมปอง
  21.ED099427914TH 74110 ธิภาพร
  22.ED099427928TH 96000 ฟารีดา
  23.ED099427931TH 67250 สุดใจ
  24.ED099427945TH 12000 พูลสิน
  25.ED099427959TH 10400 ลลิตา
  26.ED099427962TH 10220 จริยา
  27.ED099427976TH 10260 ประกายมาส
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง ช่วงนี้ฝนตกที่สวน อาจจะล่าช้ากว่าปกติ)
  ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 2. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 5/11/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED099441434TH 74120 ขวัญฤทัย
  2.ED099441448TH 20000 ปิ่นนภา
  3.ED099441451TH 10900 ดร.ธนภณ
  4.ED099441465TH 86000 ชินตา
  5.ED099441479TH 62000 สมปอง
  6.ED099441482TH 11120 สุรัตน์
  7.ED099441496TH 12160 กัญญ์ณัชภัส
  8.ED099441505TH 67250 สุดใจ
  9.ED099441519TH 10150 เตือนใจ
  10.ED099441522TH 10250 รัตมา
  11.ED099441536TH 20170 ณรงค์ฤทธิ์
  12.ED099441540TH 50130 วัชรพรรณ
  13.ED099441553TH 10260 ทนงศักดิ์
  14.ED099441567TH 81180 เนตรชนก
  15.ED099441575TH 10540 มาลี
  16.ED099441584TH 50000 สุรัตน์
  17.ED099441598TH 12000 จิน
  18.ED099441607TH 25140 พรสุรัตน์
  19.ED099441615TH 54000 ปวีณา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง ช่วงนี้ฝนตกที่สวน อาจจะล่าช้ากว่าปกติ)
  ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 3. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 4/11/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED099440221TH 65130 เมธินี
  2.ED099440235TH 12160 กัญญ์ชภัส
  3.ED099440249TH 10150 เตือนใจ
  4.ED099440252TH 30000 ณัฐรินทร์
  5.ED099440266TH 10510 อินตา
  6.ED099440270TH 90110 ณัฐธิดา
  7.ED099440283TH 10540 มาลี
  8.ED099440297TH 76120 ดารณี
  9.ED099440306TH 10310 อรอุมา
  10.ED099440310TH 12000 วิชุดา
  11.ED099440323TH 11120 พัชรินทร์
  12.ED099440337TH 84220 สุวรรณา
  13.ED099440345TH 30170 จันทนา
  14.ED099440354TH 71000 อัชชาพร
  15.ED099440368TH 10400 ลลิตา
  16.ED099440371TH 30000 สุพรรษา
  17.ED099440385TH 30000 สุพรรษา
  18.ED099440399TH 30000 สุพรรษา
  19.ED099440408TH 30000 สุพรรษา
  20.ED099440819TH 20140 จริยา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง ช่วงนี้ฝนตกที่สวน อาจจะล่าช้ากว่าปกติ)
  ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 4. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 3/11/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED099419436TH 20140 สาคร
  2.ED099419440TH 74000 สิริกร
  3.ED099419453TH 65130 เมธินี
  4.ED099419467TH 20160 ไพลิน
  5.ED099419475TH 57130 สุจิตรา
  6.ED099419484TH 10150 เตือนใจ
  7.ED099419498TH 50160 อัญชลี
  8.ED099419507TH 74130 ณัชชา
  9.ED099419515TH 67170 เสาวลักษณ์
  10.ED099419524TH 66170 อดิสร
  11.ED099419538TH 10120 ลินดา
  12.ED099419541TH 10400 ศศิประภา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง ช่วงนี้ฝนตกที่สวน อาจจะล่าช้ากว่าปกติ)
  ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 5. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 2/11/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED099423400TH 10540 มาลี
  2.ED099423413TH 11140 มลฤดี
  3.ED099423427TH 10260 ทนงศักดิ์
  4.ED099423435TH 10900 อาภาพร
  5.ED099423444TH 41360 ไพจิตร
  6.ED099423458TH 10310 สวลี
  7.ED099423461TH 30170 จันทนา
  8.ED099423475TH 92000 เริงชัย
  9.ED099423489TH 65130 เมธินี
  10.ED099423492TH 95110 อาก้าว
  11.ED099423501TH 74130 ยิ่งไพศาล
  12.ED099423515TH 15000 รัตนา
  13.ED099423529TH 10800 ศรีพร
  14.ED099423532TH 12120 รุ่งรวี
  15.ED099423546TH 21130 พัชรินทร์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง ช่วงนี้ฝนตกที่สวน อาจจะล่าช้ากว่าปกติ)
  ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 6. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 1/11/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED099421845TH 10600 วรรณเพ็ญ
  2.ED099421854TH 11130 สุปราณี
  3.ED099421868TH 21130 พัชรินทร์
  4.ED099421871TH 18000 ศุภสุตา
  5.ED099421885TH 18140 ทัศนียา
  6.ED099421899TH 11000 เพนนี
  7.ED099421908TH 10150 เตือนใจ
  8.ED099421911TH 65000 สุชาดา
  9.ED099421925TH 65130 เมธินี
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง ช่วงนี้ฝนตกที่สวน อาจจะล่าช้ากว่าปกติ)
  ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 7. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 31/10/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED099420672TH 70000 สุดา
  2.ED099420686TH 20000 วราภรณ์
  3.ED099420690TH 12150 กัลยา
  4.ED099420709TH 84330 ชญารัศมิ์
  5.ED099420712TH 10510 ขวัญฤทัย
  6.ED099420726TH 23150 ภาสุนีย์
  7.ED099420730TH 10800 ศรีพร
  8.ED099420743TH 93000 วันวิสาข์
  9.ED099420757TH 10510 ศิริวรรณ
  10.ED099420765TH 10230 กาญจนา
  11.ED099420774TH 65000 สุชาดา
  12.ED099420788TH 94110 พนารัตน์
  13.ED099420791TH 10120 อัจฉราพร
  14.ED099420805TH 52100 ชาคริต
  15.ED099420814TH 57110 บงกชกาญจน์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง ช่วงนี้ฝนตกที่สวน อาจจะล่าช้ากว่าปกติ) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

กรุณากรอกอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์

Shopping Cart