fbpx
เพิ่มเพื่อน

ปาล์มบังสูรย์

ปาล์มบังสูรย์   เป็นปาล์มที่มีลักษณะเด่นอยู่ที่ใบ   ใบเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด   สวยงามเหมือนกับตัดแต่งขึ้นมา   ในต่างประเทศเปรียบใบปาล์มนี้มีลักษระเป็นรูปเพชรตัด (Diamond   Shape)   หรือใบพาย   (Paddle)   มีพบมากในป่าบนเขาสูงต่อแดนไทย-มาเลเซีย   คนพื้นเมืองเรียกปาล์มชนิดนี้ว่า   “บูเก๊ะลีแป” โดยคำว่า   บูเก๊ะ    มาจาก   บูกิต      เป็นภาษามาลายู   แปลว่า   ภูเขา    ส่วนคำว่าลีแป   นั้นแปลว่า   ตะขาบ   ฉนั้นคำว่า   บูเก๊ะลีแป   จึงแปลว่า   ตะขาบภูเขา เข้าใจว่าชาวบ้านคงเรียกชื่อจากช่อดอกของปาล์มชนิดนี้   ซึ่งดูคล้ายๆตะขาบ   ภายหลังในปี   พ.ศ.2517   อาจารย์ประชิด   วามานนท์   ผู้รับหน้าที่จัดสวนและตกแต่งบริเวณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์   จังหวัดนราธิวาส   เห็นว่าปาล์มชนิดนี้ใบมีรูปทรงเหมือนเครื่องสูง   หรือเครื่องขัตติยราชประเพณี   ซึ่งใช้บังแสงแดดในพิธีแห่   โดยเสด็จขบวนพระยุหยาตราที่เรียกว่า   “บังสูรย์”   (บังแสงแดด)   จึงนำนามเครื่องสูงนี้มาตั้งชื่อปาล์มชนิดนี้ว่า   “ปาล์มบังสูรย์”


ปาล์มบังสูรย์ต้องเลี้ยงในสแลน 80 %(แสงผ่านได้ 20 %)อยู่กลางแดดไม่ได้


ต้นปาล์มบังสูรย์อายุประมาณ 10 ปี


ต้นปาล์มบังสูรย์อายุประมาณ 10 ปีเช่นกัน

ปาล์มบังสูรย์ จัดอยู่ในสกุล   Teysmannia ในสกุลนี้มีอยู่ด้วยกัน   4 ชนิด   พบมากอยู่ในแหลมมาลายู   คือภาคใต้ขอประเทศไทย   เช่น   จังหวัดนราธิวาส   จังหวัดยะลา   ประเทศมาเลเซีย   สุมาตราเหนือ   บอรืเนียว   โดยแบ่งชนิดดังน

ี้

ชนิดที่ 1 เป็นปาล์มบังสูรย์ที่พบในจังหวัดนราธิวาส เป็นชนิดใบกว้างใหญ่ทรงข้าวหลามตัดสีเขียวทั้งบนใบและใต้ใบ   ไม่มีลำต้น   ไม่แตกหน่อ   เป็นปาล์มต้นเดี่ยว ก้านใบโผล่ จากพื้นดิน ยาวสุดประมาณ 3 ฟุต   มีสีเขียวเหมือนใบ   มีหนามเล็กๆสั้นๆ เรียงกันเป็นระเบียบตามความยาวของก้านใบทั้ง 2 ข้าง   ก้านใบอวบแบนใหญ่จากโคนแล้วเรียวเล็กไปถึงโคนใบ          ใบเป็น สีเขียวสดรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด   เรียงสลับกันโดยรอบเป็นกอใหญ่   ใบกว้างประมาณ 3 ฟุต ยาวสุดประมาณ 6 ฟุต ปลายใบโค้งมนเล็กน้อย   ตัวใบเป็นจับพับคล้ายผ้าอัดจีบละเอียดทอดยาวไปตามแนวใบทั้งสองข้างจะมีหน มเล็กๆละเอียดตลอดความยาวของใบ   ใบจะโผล่จากกอประมาณ 6-10   ใบ/ปี         ดอก เป็นดอกสมบูรณ์เพศออกเป็นช่อสั้นๆยาวประมาณหกนิ้วโค้งลงบิดเบี้ยวเล็กน้อย   ดูคล้ายตะขาย   (ลีแป)   ดอกออกระหว่างก้านใบ   ดอกเล็กๆสีขาวครีม   จั่นยาวประมาณสิบสองนิ้ว   มีสีน้ำตาลอมแดง   เมื่อผสมเกษรแล้วจะติดผลเป็นทะลายผลใหญ่เปลือกขรุขระคล้ายผลลิ้นจี่   เมล็ดภายในกลมเรียบแข็ง   เปลือกบางสีน้ำตาลคล้ายเมล็ดเกาลัด   เรียกปาล์มชนิดนี้ว่า   Teysmannia altifrons
ชนิดที่ 2 เป็นปาล์มบังสูรย์เหมือนชนิดที่ 1 แต่ต่างกันที่ใต้ใบมีสีเป็นสีเทาควันบุหรี่   หรือสีเงิน   เมล็ดภายในกลมผิวไม่เรียบแบบชนิดที่ 1 ผิวเมล็ดเหมือนผิวลูกกอฟท์   ชนิดนี้มีชื่อเรียกว่า   Grey teysmannia or    Silver teysmannia ชนิดนี้หายากแต่พบได้ในประเทศมาเลเชียบ้างไม่มากนัก


ปาล์มบังสูรย์หลังขาว

ชนิดที่   3 เป็นปาล์มบังสูรย์เหมือนชนิดที่ 1   แต่ต่างกันที่มีลำต้นดิ่งตรงสูงเหมือนต้นมะพร้าว   แต่เล็กกว่าและเตี้นกว่า   โดยสูงสุดประมาณ 10 ฟุต   เรียกว่า   Trunked tersmannia

ชนิดที่ 4 เป็นปาล์มบังสูรย์เหมือนชนิดที่ 1 แต่ใบมีความยาวมากก่วาความกว้าง   เป็นชนิดที่หายาก   คือใบกว้าง 1 ฟุตครึ่ง   แต่ยาวถึง   8 ฟุต   ใบมีสีเขียวสด   เรียกว่า   Lanceolate teysmannia
การขยายพันธุ์ เนื่องจากปาล์มบังสูรย์เป็นปาล์มต้นเดี่ยว   ไม่มีกิ่งก้าน แขนง ไม่แตกหน่อ   จึงขยายพันธุ์ได้วิธีเดียวคือ การเพาะเมล็ด   โดยคัดเมล็ดที่แก่จัด เปลือกเมล็ดเป็นสีน้ำตาลเรียบไม่แตก แช่ยากันเชื้อรานานประมาณ 1-2 ชั่วโมง แล้วนำมาเพาะในวัสดุเพาะ   โดยใช้ทรายอย่างเดียว   หรือทรายผสมขี้เถ้าแกลบ   หรือทรายผสมขุยมะพร้าว   โดยใช้วัสดุเพาะหนาประมาณ 6 นิ้ว   แล้วกลบเมล็ดพอมิดด้วยวัสดุเดียวกัน รดน้ำอย่าให้วัสดุแห้ง ใช้เวลา 60 วัน   แล้วรื้อแปลงเพาะคัดเอาเฉพาะเมล็ดที่งอกแล้ว (ออกรากแล้ว)   ไปชำในถุงหรือกระถางต่อไป   ส่วนเมล็ดที่เหลือหากไม่เสียก็นำกลับไปเพาะไว้อีก   โดยจะรื้อแปลงเพาะทุกๆ 30 วัน จนกว่าเมล็ดจะหมด


เมล็ดปาล์มบังสูรย์


เมล็ดปาล์มบังสูรย์ที่งอกแล้ว

การปลูกโดยนำเมล็ดที่งอกแล้ว   ไปปลูกในกระถางหรือถุงดำขนาด 4″x10″ พับข้าง(หรือ 8″x10″)   โดยใช้ดินปลูกประกอบด้วยหน้าดินส่วนหนึ่งผสมกับแกลบดิบหรือขุยมะพร้าว หรือทั้งสองอย่าง ในอัตราส่วน 1:1 เติมปุ๋ยคอกประมาณ 5-10 %   โดยฝังรากของปาล์มลงในดินปลูกแล้วกลบเทล็ดพอมิดด้วยดินปลูกอีกทีหนึ่ง   รดน้ำให้ชุ่ม   วางไว้ในร่มรำไร   (มีแสงประมาณ   10-20%)   รากก็จะเจริญลงไปในดินปลูกในระดับหนึ่งแล้วสร้างตายอดแทงขึ้นมาเป็นใบจาก ดินปลูก   พร้อมกับแตกรากฝอยในที่ใต้จุดที่เกิดยอด   โดยใช้เวลาในช่วงนี้ประมาณ 2-3   เดือน   จึงจะเห็นใบโผล่ออกจากดินปลูก   เลี้ยงไว้อายุ 1 ปีจะได้ต้นขนาด 2-3 ใบ   ใบกว้าง 2-3 นิ้ว   อายุ 2 ปีจะได้ต้นขนาด 5-6 ใบ ใบกว้าง   4-6 นิ้ว
การดูแลรักษา เนื่องจากปาล์มบังสูรย์เป็นไม้ในป่าเขาดิบชื้นและเป็นไม้ชั้นล่างใต้ต้นไม้ ใหญ่   จึงไม่ชอบแสงแดดจัด   การปลูกเลี้ยงไว้ในที่กลางแจ้งจะทำให้ใบไหม้ตายได้   การปลูกเลี้ยงจึงต้องปลูกเลี้ยงในที่ที่แสงแดดส่องโดยตรงไม่ถึง   เช่น   ใต้ต้นไม้ใหญ่   ใต้ชายคาบ้าน   หรือในบ้านที่มีแสงบ้าง   หรือใต้ซาแลน(พลาสติกกรองแสง)   หรือใต้นั่งร้านระแนงที่ก่อสร้างขึ้นมาให้มีแสงผ่านได้   10-20 %(กรองแสง80%)
น้ำ ควรให้น้ำสม่ำเสมอ   โดยไม่ปล่อยทิ้งไว้ให้ดินปลูกแห้งแล้วค่อยรด   ควรจะรดน้ำทุกวัน โดยรดน้อยแต่บ่อยครั้ง
ปุ๋ย ควรใส่ปุ๋ยบ้างเป็นครั้งคราวโดยให้ ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักปีละ 1-2 ครั้ง   หรือใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 ให้คราวละน้อยๆตามแต่ควร เดือนละครั้ง   จะทำให้ใบมีสีเขียวเข้มขึ้น

โรค สำหรับปาล์มบังสูรย์เรื่องโรคไม่ ค่อยมีปัญหามากนักอาจมีบ้างที่เกิดจากเชื้อรา   บางชนิดที่ทำให้ใบเป็นด่างจุดสนิมสีน้ำตาล   ทำให้ต้นลดความสวยงามลงไปได้มาก จึงควรฉีดพ่นด้วยยาป้องกันเชื้อราบ้างเป็นครั้งคราว
แมลง แมลงที่พบมากในปาล์มบังสูรย์   ได้แก่ตั้กแตนแมลงปีกแข็ง   และหนอนหนังเหนียว   จะกัดกินใบขณะใบยังอ่อนทำให้ใบเสียได้    นอกจากนี้ยังมีหนอนเจดีย์ จะเกาะอยู่ใต้ใบกินใบเป็นรู เป็นจุดเต็มทั้งใบได้   ทำให้ความสวยงามลดน้อยลงไปได้มาก   ควรฉีดพ่นยาฆ่าแมลงบ้างเป็นครั้งคราวเมื่อพบเห็นแมลงระบาด

129 Comments

 1. วัฒน์:

  เรียนคุณกิติ สวนใหญ่และสวยนะครับ
  บางครั้งผมมีลูกค้าต้องการเมล็ดปาล์มบังสูรย์และหมากแดง รวมถึงต้นกล้า ถ้าผมจะสั่งซื้อมาขายต่อ จะคิดราคาเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าอย่างไร่ครับ หรือถ้าผมมีออร์เดอร์ต้นกล้า หมากแดง และบังสูรย์ ถ้าซื้อและให้ทางคุณกิติ จัดส่งได้หรือไม่ ขอรายละเอียด ราคาเมล็ดพันธุ์ปาล์มทุกชนิดที่มีขาย และราคาต้นกล้าปาล์มทุกชนิดด้วยครับ ช่วยสงข้อมูลให้ทางอีเมล์ด้วยครับ
  ขอบคุณครับ

 2. icestick:

  ไม่ทราบว่าเมล็ดปาล์มบังสูรย์ที่งอกแล้วมีขายป่าวครับ แล้วราคาขายอยู่เท่าไหร่รบกวนเมล์แจ้งด้วยครับ

 3. icestick:

  ช่วยแจ้งราคาเมล็ดตัวหลังขาวด้วยครับ ที่ส่งมาครั้งก่อนอ่านไม่ออกครับ

 4. มัง ตานี:

  บังสูรย์หลังขาว ราคาเป็นอย่างไรครับ ทั้งแบบกล้า และเมล็ดครับ

 5. krienaro:

  สวัสดีครับ
  ไม่ทราบว่าช่วงนี้ยังมีเมล็ดปาล์มบังสูรย์ขายไหมครับ

 6. กิตติ:

  เมล็ดปาล์มบังสูรย์จะมีขายช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม ราคาเมล็ดบังสูรย์ ราคาเมล็ดละ 15 บาท ส่วนเมล็ดบังสูรย์หลังขาวยังไม่เปิดราคา ต้องมีของก่อนถึงจะเป็นราคาได้ แต่ก็ประมาณได้ว่า 30-60 บาทครับ ขอบคุณครับ

 7. krienaro:

  ขอบคุณมากครับ แล้วผมจะติดต่อกลับไปใหม่นะครับ

 8. พี่ปุ๊:

  น้าติครับ ผมปุ๊นะครับ ตอนนี้ผมมาภาคใต้แล้ว ทำงานที่เกาะสมุย เป็นหัวหน้าคนสวนอยู่ที่โรงแรม KC สมุย

 9. ศาล:

  สนใจครับ มีเมื่อไหร่แจ้งผมด้วย 0804333385

 10. กิตติ:

  รับทราบครับ ผอออศาล

 11. น้อย(คลองแงะ):

  จองบังสูรย์ธรรมดา,หลังขาว โปรดแจ้ง 087-6333700

 12. กิตติ:

  รับทราบครับคุณน้อย(คลองแงะ)

 13. โรจน์:

  จองเมล็ดบังสูรย์หลังขาวครับ 086-9021499 หรือแจ้งทางเมล

  ขอบคุณล่วงหน้าคับ

 14. กิตติ:

  ขอบคุณครับคุณโรจน์ มีเมล็ดแล้วจะติดต่อไปครับ

 15. สมะ:

  อยากทราบราคาบังสูรย์หลังขาว
  ตามขนาดครับ
  สนใจสั่งซื้อ ต้นกล้า และ เมล็ดครับ
  081-4016446

 16. กิตติ:

  ตอบคุณสมะ บังสูรย์หลังขาวต้นกล้าและเมล็ดยังไม่มี ถ้ามีจะแจ้งให้ทราบครับ ขอบคุณมากครับ

  กิตติ โทร 081 957 2614

 17. ไพบูลย์:

  ขอจองเมล็ดบังสูรย์หลังขาวด้วยคนครับ ธรรมดาก็เอาครับ โปรดแจ้ง 089-6308889 หรือแจ้งทางเมล์ก็ได้ครับ

 18. ธีรยุทธ:

  บังสูรย์ต้นใหญ่ยังมีอีกไหม

 19. กิตติ:

  ตอบคุณธีรยุทธ
  บังสูรย์มีต้นสุดที่ใบกว้าง 10 นิ้วครับ ราคา 500 บาท
  ขอบคุณครับ

 20. จาย:

  ต้องการต้นบังสูรย์ ไม่ทราบว่าจะส่ง ไปรษณีย์ ป่าวคับ ขนาด ใบกว้าง 10นิ้ว ถ้าไม่มีต้น เมล็ดก็ได้ ถ้ามีขอทราบราคา และค่าขนส่ง ผมกรุงเทพ

  จาย.

  ขอบคุณคับ

 21. กิตติ:

  ตอบคุณจาย อยู่กรุงเทพ ส่งทางรถไฟ หรือรถทัวร์ดีกว่า บังสูรย์ใบกว้าง 10 นิ้ว ราคาต้นละ 500 บาท ค่าส่งรถไฟต้นแรก 150 บาท รับของที่สถานนีรถไฟ
  ขอบคุณครับ
  กิตติ โทร 081 957 2614

 22. จาย:

  ขอบคุณครับ ถ้าจะส่งทางไปรษณีย์ ไม่ทราบว่าได้ป่าวครับ พอดีบ้านไกลกันกับสถานีรถไฟ
  ขอบคุณครับ
  จาย

 23. เมธี:

  สนใจต้นบังสูรย์ครับอยู่ระยองส่งไหมครับและสนใจเมล็ดบังสูรย์หลังขาวด้วยครับช่วยแจ้งทางmailด้วยครับ

 24. suraphol:

  นับว่าเป็นสวนบังสูรย์ ที่มีต้นกล้า มากที่สุด นะครับ
  อยากได้ ต้นกล้าบังสูรย์ หลังขาว อายุ 1-2 ปี และ เมล็ด ครับ ช่วยเสนอราคาให้ด้วย อยากได้ 100ต้น ช่วยตอบทาง e-mail ครับ ราคาเท่าไร

 25. suraphol:

  อยากได้ต้นบังสูรย์หลังขาว ครับ

 26. กิตติ:

  ตอบคุณ suraphol
  บังสูรย์หลังขาวของหมด มีเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบครับ
  ขอบคุณครับ

 27. นิรนาม:

  มนัส จ.ตราด
  วันนี้นำเงินเข้าบัญชีธ.กสิกร 300 บาท แล้ว เพื่อสั่งเมล็ดปาล์มบังสูรย์ 20 เมล็ด FAX.สำเนาใบส่งเงินให้แล้วครับ

 28. pU:

  เมล็ดบังบังสูรย์หลังขาวมีอีกช่วงไหนบ้างครับ อยู่นครศรี

 29. pU:

  ตอนงานเดือนสิบที่นครผมได้ไปเที่ยวเจอบังสูรย์หลังขาวมีใบประมาณ 5 ใบ ขาย 800 บาท เขาบอกว่าซื้อมาจากแถวนราไม่รู้มากจากสวนพี่กิตติหรือเปล่าราคาที่สวนเท่าไหร่ครับ

 30. มนัส จ.ตราด:

  คุณกิตติ
  เมล็ดบังสูรย์ที่งอกแล้วหมดหรือยังครับ
  มนัส ตราด

 31. มนัส จ.ตราด:

  คุณกิตติ ปาล์มบังสูรย์3ใบกำลังอยากได้พรุ่งนี้โอนเงินแล้วจะFAXให้

 32. มนัส จ.ตราด:

  คุณกิตติครับ วันนี้โอนเงินให้ 2,400 บาท แล้วครับ

 33. สุชาติ:

  มีเมล็ดหลังขาวแล้วหรอครับ ถ้ามีแล้วแจ้งด้วยครับ

 34. อรรถพร บุญประเสริฐ:

  เรียนคุณกิตติ
  ผมได้ส่งเงินจำนวน 600 บาทเพื่อสั่งซื้อเมล็ดปาล์มบังสูรย์ที่งอกแล้ว โดยโอนเงินเข้าธนาคารกสิกรไทยสาขาสุไหงโกลก เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2552 เวลา 14.30 น.กรุณาส่งของมาที่สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120 นายอรรถพร บุญประเสริฐ

  นับถือ
  อรรถพร

 35. กิตติ:

  ตอบคุณอรรถพร
  ของส่งให้แล้ววันนี้ เลขที่พัสดุ EG 7790 5552 9 TH
  ขอบคุณมากครับ

 36. อรรถพร บุญประเสริฐ:

  เรียนคุณกิตติ

  ได้รับเมล็ดปาล์มแล้วครับ

  อรรถพร

 37. chanin:

  ผมโอนเงินแล้วนะครับ 600.-
  ส่งเมล็ดที่งอกแล้วให้ผมที่
  ชนินทร์ เต็มศิริศักดิ์
  22 ถ.วิวิธสุรการ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

  ขอบคุณนะครับ

 38. pooh:

  ยังมีเมล็ดปาล์มบังสูรย์ บ้างมั๊ยคะ
  จะขอซื้อที่งอกแล้วสัก 20 เมล็ดค่ะ
  ราคารวมค่าส่งแล้วเท่าไหร่ะ

 39. กิตติ:

  ตอบคุณ pooh
  ยังมีครับ โอนเงินได้เลยครับ ของพร้อมส่งครับ
  ขอบคุณครับ

 40. pooh:

  เรียน คุณกิตติ
  โอนเงินแล้วนะคะ 300.- ซือเมล็ดเมล็ดปาล์มบังสูรย์ที่งอกแล้วค่ะ
  Fax ใบโอนเงินให้แล้วค่ะ
  ของคุณค่ะ

 41. กิตติ:

  ตอบคุณ pooh
  ส่งให้แล้ว อีเอมเอส เลขที่ EG783410172TH

 42. pooh:

  ได้รับแล้วนะคะ
  เมล็ดดูสมบูรณ์มาก ๆ
  ขอบคุณค่ะ

 43. ปู:

  เมล็ดบังสูรย์หลังขาวมีไหมครับช่วงนี้

 44. กิตติ:

  ตอบคุณปู
  เมล็ดบังสูรย์หลังขาวยังไม่มีครับ
  ขอบคุณครับ

 45. พิชิต:

  จองเมล็ดปาล์มบังสูรย์หลังขาวด้วยครับ ถ้ามีช่วยแจ้งด้วยนะครับ จะรอจนกว่าจะมีของครับ

 46. แขกคนแปลกหน้า:

  จองเมล็ดบังสูยร์ ๔ ชนิด โทร 0860616117 อย่างละ ๑๐ เมล็ดที่งอกแล้ว

 47. แขกคนแปลกหน้า:

  กล้าบังสูยร์ ๑-๒ ใบราคา……. ๔ ชนิด
  ช่วงนี้มีเมล็ดงอกอะไรบ้างครับ ตอบทางอีเมล์ก็ได้ครับ

 48. prapong:

  มีเมล็ดบังสูรย์แบบเมล็ด งอกแล้วก็ได้ หรือ แบบกล้า1-2 ใบ
  ที่พอจะส่งทาง ems บ้างมั้ยครับ

 49. กิตติ:

  ปาล์มบังสูรย์ ตอนนี้มีกล้าขนาด ๑ ใบ ราคา ๕๐ บาทต่อต้น ส่งทางไปรษณ๊ย์ โลจิกโพสได้ สังอย่างน้อย ๒๐ ต้น ค่าส่ง ๔๐๐ บาท

 50. แขกคนแปลกหน้า:

  รับ ๒๐ ต้นครับ โอนเงินอย่างไร โทรบอกด้วยครับ 0860616117 หรือ kaktaipj@gmail.com

 51. แขกคนแปลกหน้า:

  ส่ง ศักดิ์ชัย จั่นมณี ๒๔๐/๑ ซ.อิสรภาพ ๒๑ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม ๑๐๖๐๐
  รับ ๒๐ ต้นก่อน

 52. แขกคนแปลกหน้า:

  วันนี้ไปรับของมาแล้วครับ (ปาลม์บังสูรย์)

  อยากสั่งปาลม์เจ้าเมืองตรัง ๑๐ ต้น (๑ ใบ)
  เจ้าเมืองถลาง ๑๐ ต้น (๑ ใบ)
  แล้วจะอนเงินไปให้

 53. นายสมชาย วัฒนจรัส:

  ปาล์มบังสูรย์ที่โทรคุยไว้ ผมขอสั่ง 2 ต้น ที่อยู่สำหรับจัดส่ง นายสมชาย วัฒนจรัส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร 081-4736051 โอนเงินแล้วจะโทรแจ้งครับ

 54. แอน:

  อยากได้ต้นกล้าปาล์มบังสูรย์หลังขาวค่ะ ต้นละเท่าไรค่ะ และเมล็ดขายอย่างไรค่ะ แบบเมล็ดเพาะแบบงอกแล้วขายอย่างไรค่ะ อยู่ กรุงเทพฯ ค่ะ

 55. กิตติ:

  ตอบคุณแอน
  บังสูรย์หลังขาวยังไม่มีเมล็ดและต้นกล้าเลยครับ ต้องดูเดือน พ.ย.ว่าจะได้เมล็ดมาหรือเปล่า

 56. หมูสุพรรณบุรี:

  สวยจังเลย เยอะมากเลย

 57. หมู วิทยาลัยเกษตรสุพรรณบุรี:

  อายุมากเลย

 58. ตอไม้:

  ไม่ทราบว่าปีนี้จะมีบังสูรย์หลังขาวไม๊ครับ อยากได้พลาดมาปีนึงแล้ว

 59. กิตติ:

  ยังไม่มีครับ ถ้ามีจะโพสทันทีเลยครับ

 60. จรูญ:

  ต้นปาล์มบังสูรย์อายุประมาณ 10 ปี ราคาเท่าไหร่ครับ อยาอกได้มาปลูกที่บ้านสัก 2 ต้น

 61. กิตติ:

  ตอบคุณจรูญ ประมาณ 1500 ครับ

 62. แซงค์:

  อยากทราบว่าบังสูรย์หลังขาวมีหรือยังครับ ราคาเท่าไหร่ครับ

 63. karn:

  ตอบแทนคุณกิตติค่ะ  ตอนนี้ยังไม่มีบังสูรย์หลังขาวเข้ามาใหม่เลยค่ะ  ยังไงแวะเข้ามาสอบถามได้  ขอบคุณค่ะ

 64. หนุ่ย:

  แล้วถ้าเปนต้นที่เล็กที่สุดละคับ ราคาเท่าไรคับ

 65. kitti:

  ตอบคุณหนุ่ย
  บังสูรย์ธรรมดา ต้นเล็กขนาด ๑ใบราคา ๕๐ บาท  ,สองใบ ๘๐ บาท  , ๓ใบ ๑๐๐ บาท ครับ

 66. วินัย:

  ปีนี้มีเมล็ดปาล์มบังสูรย์จำหน่ายหรือยัง ราคา-เงื่อนไขเป็นยังไง ขอรบกวนช่วยแจ้งให้ทราบด้วย ขอบคุณมากครับ

 67. สมพร:

  มีเมล็ดปาล์มบังสูรย์หลังขาว หรือ ต้นกล้าเหลืออยู่หรือเปล่าครับ ถ้ามีขายยังไงครับ ช่วยแจ้งทางเมล์ด้วยครับ

 68. กิตติ:

  ตอบคุณสมพร
  เมล็ดปาล์มบังสูรย์หลังขาวยังไม่มีครับ ต้นกล้าก็ไม่มีครับ
   

 69. ตอไม้:

  บังสูรย์หลังขาวอายุ 5 ปีขึ้นไปมีบ้างไหมครับราคาเท่าไร อยากได้สัก2-3 ต้น

 70. karn:

  ตอบคุณตอไม้  บังสูรย์หลังขาวอายุ 5 ปีขึ้นไป  ตอนนี้ไม่เหลือเลยค่ะ  เขาเหมาไปหมดแล้ว  ขอบคุณมากค่ะ

 71. มยุรี:

  ต้องการสั่งกล้าไม้ปาล์มบังสูรย์ – 3 ใบ  จำนวน 5 ต้น  และปาล์มเจ้าเมืองตรัง 5 ต้นค่ะ  รบกวนแจ้งใช้จ่ายกลับทางเมลล์ด้วยค่ะ  ขอบคุณคะ

 72. ตั้ม:

  เมล็ดน่ารักจังเลย  ไม่เคยเห็นว่าต้นแบบนี้มีเมล็ดด้วยนะเนี่ย

 73. Joe:

  ขอทราบว่ายังมีเมล็ดบังสูรย์หลังขาวอีกไหมครับ

 74. กิตติ:

  ตอบคุณ joe
  เมล็ดปีนี้ไม่มีครับ 

 75. ฮวย:

  สนใจซื้อต้นปาล์มบังสูรย์ ราคาไม่เกิน 1500 ส่งรูปมาที่ thenaytek@hotmail.com

  หรือ 0890761727

 76. กิตติ:

  ตอบคูณฮวย
  รับทราบพรุ่งนี้ดำเนินการให้ครับ
   

 77. กิตติ:

  คุณฮวย รูปบังสูรย์ ที่ต้องการ 

  ราคาต้นละ1500 บาท ยังไม่รวมค่าส่งครับ ช่วยแจ้งด้วยว่าจะให้ส่งที่ไหน ส่งอย่างไร จะได้คิดค่าส่งถูกครับ

 78. พีท:

  อยากทราบราคาปาล์มบังสูรขนาดที่สามารถส่งทางไปรษณีได้ครับว่ามีขนาดไหนและราคาเท่าไรบ้างครับ
  สอบถามอีกอย่างมีกล้าปาล์ม เจ้าเมืองตรัง กับปาล็มอ้ายหมีหรือปล่าวครับ

 79. กิตติ:

  ตอบคุณพีท
  ส่งได้ทุกขนาดครับ ส่งแบบโลจิกโพสครับ
  เจ้าเมืองตรังมีครับ
  ปาล์มอ้ ายหมีไม่มีครับ
   

 80. พีท:

  เจ้าเมืองตรังขนาดไม่เกิน 500 บาทจะได้ต้นขนาดไหนครับรบกวนส่งรูปให้ดูด้วย
  ขอบคุณครับ

 81. นิรัช:

  ปาล์มบังสูรย์ต้นอายุประมาณ สิบปี ต้นขนาดไหนราคาเท่าไรครับ จะใช้ปลูกที่กรุงเทพจะส่งได้ไงครับ 081 – 9610107

 82. ต้น:

  ปาล์บังสูรย์ขนาด1,500บาทยังมีหรือเปล่าครับ

 83. karn:

  เรียนคุณต้น  ตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดวันที่ 30 จะตอบอีกครั้งนะคะ แตคาดว่ามีแนะนอนค่ะ

 84. กิตติ:

  ปาล์บังสูรย์ขนาด1,500บาทยังมีครับ 

 85. ต้น:

  ส่งที่จังหวัดสุพรรณบุรี อ.เมืองครับ ผมขอทราบ
  1.ค่าขนส่ง
  2. วิธีดูแลในช่วงแรก
  3. มีปาล์มตัวอื่นด้วยหรือเปล่าครับ ถ้ามีขอทราบราคา
  4. ถ้่าสั่งหลายต้นค่าส่งจะถูกลงหรือเปล่า

  ขอบคุณครับผม

 86. ยู:

  ต้นปามส์บังสูรย์สวยทุกต้นเลยครับ

 87. ยู:

  พี่ๆครับ ถ้าต้นใหญ่กว่านี้ คิดต้นละเท่าไรครับ(ใหญ่กว่าในรูปน่ะครับ)
   

 88. วรศักดิ์:

  คุณกิตติ ตามที่ให้ส่งรูปมาให้ดูขอต้นราคาที่ 1500-2000 ครับ โทร 081-8256285

 89. วรศักดิ์:

  worasak_mk@hotmail.com ส่งมาตาม mail นี้ครับ

 90. กิตติ:

  คุณวรศักดิ์  
  ผมส่งเมลให้แล้วครับ
   

 91. วรศักดิ์:

  คุณกิตติครับถ้าปลูกในกระถาง มีแสงสว่างแต่ไม่โดนแดดเลย
  สามารถปลูกได้หรือไม่ครับ อยู่สุพรรณบุรี อำเภอสามชุก
  ราคาค่าจัดส่งเท่าไรครับ ขอดูต้นใหญ่อีก 1 ต้นเพื่อพิจารณา

 92. กิตติ:

  ตอบคุณวรศักดิ์ ปลูกได้ครับ ดีกว่าด้วย ปาล์มบังสูรย์ไม่ชอบแดด ต้องการแค่รำไร  (10-20% ก็พอ)  ถ้าโดนแดดเต็มๆไม่ได้ครับ  อืกหนึ่งต้นต้องเป็นพรุ่งนี้ครับ  เรื่องจัดส่งให้ส่งทางไหนครับ  ทางรถไฟรับหัวลำโพงได้มั้ยครับ ส่งวันเดี๋ยวถึง

 93. วรศักดิ์:

  ตอบคุณกิตติ อยากให้ส่งทาง โลจิสโพส ครับไม่ต้องรับส่งหลายต่อครับ เพราะนำไปปลูกที่สุพรรณบุรีครับ

  ผมรบกวนสอบถามคุณกิตติครับว่า พอจะเป็นธุระหาต้นลูกลังแขต้นใหญ่หน่อยให้ได้มั้ยครับ เพราะเป็นไม้

  บ้านคุณกิตติ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

 94. กิตติ:

  คุณวรศักดิ์  ครับได้ครับ ผมส่งรูปไปเพิ่มแล้ว  จะเอาทั้งสามต้นเลยป่าวจะได้คำนวณค่าส่งได้ถูกครับ  ส่วนต้นรังแข ขอผมหาก่อนนะครับ เพราะเท่าที่เห็นมีแต่ต้นใหญ่มาก ยังไม่เห็นต้นที่ขนส่งได้เลยครับ
   

 95. วรศักดิ์:

  คุณกิตติ ตกลงผมชอบต้น 2200 ต้นแรกครับ สอบถามรวมค่าส่งโดยโลจิสโพส เป็นเงินเท่าไรครับ
  ผมจะได้โอนเงินให้ พร้อมแจ้งที่อยู่จัดส่งครับ

 96. กิตติ:

  ตอบคุณวรศักดิ์   ค่าส่งโลจิก 520บาท รวมค่าต้นไม้2200บาท เป็น 2720 บาทครับ  ถ้าส่งด่วนรับของที่ไปรษณีย์ เพิ่มอีก 100 บาทครับ
   

 97. วรศักดิ์:

  ตอบคุณกิตติ ตกลงผมสั่งซื้อ 1 ต้นครับเป็นต้นแรกที่แจ้งไว้ครับ ให้ส่งตามที่อยู่ ปณ.ปลายทางอำเภอสามชุก
  ผู้รับ คุณณรงค์ หิรัญวงศ์
  91 หมู่ 4 ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก
  จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
  ผมจะโอนเงินให้ในบัญชีธนาคารธนชาติ  เป็นเงินทั้ง 2,820.00
  จะโทรแจ้งอีกครั้งครับ

 98. วรศักดิ์:

  ตอบคุณกิตติ ส่งตามที่อยู่ตามที่แจ้งไว้ครับเพิ่มเบอร์มือถือครับ 081-8256285 และ 087-9576233

 99. กิตติ:

  คุณวรศักดิ์ วันศุกร์ส่งให้ครับ
   

 100. วรศักดิ์:

  ตอบคุณกิตติ ผมโอนเงินผ่านธนาคารธนชาติไม่ได้ ด้รับแจ้งว่าไม่มีการเคลื่อนไหว
  ผมจะไปโอนผ่านธนาคารกสิกรไทยให้ภายในวันนี้ครับ

 101. กิตติ:

  คุณวรศักดิ์ 
  เช้านี้ส่งของให้แล้ว เลขพัศดุ LB017274896TH
  ขอบคุณครับ 

 102. วรศักดิ์:

  ตอบคุณกิตติ ผมได้รับของเรียบร้อยครับ ขอบคุณมาก

 103. บพิตร ทองศักดิ์:

  ตอนนี้มีพันธ์บังสูรย์อีกหรือเปล่าครับ พันธ์อะไร ราคาขายอย่างไรครับ ต้องการปลูกที่ตรังครับจำนวน 20 ตัน ขอบคุณครับ

 104. กิตติ:

  ตอบคุณบพิตร
  ไม่ทราบจะเอาขนาดไหนครับ มีขนาดเล็กจนใหญ่  ใหญ่สุดก็ประมาณ 2500 บาทครับ 

 105. เผือก:

  มีเมล็ดบังสูรย์หลังขาวมั้ยครับ

 106. กิตติ:

  ไม่มีครับ
   

 107. พิสิษฐ์:

  สวัสดีครับ
  พอจะมีต้นกระพ้อหนู่ และปาล์มเจ้าเมืองตรังบ้างหรือเปล่าครับ
  อยากได้อย่างละสองต้นครับ
  ขอบคุณครับ

 108. กิตติ:

  กระพ้อหนูต้นละ800ครับ  ส่วนเจ้าเมืองตรังต้นละ300บาทครับ  ราคานี้ยังไม่รวมค่าส่งครับ

 109. เอกธนัช:

  มีเมล็ดปาล์มบังสรูย์ที่รากงอกแล้วหรือเปล่าครับ ราคาเท่าไหร่ จัดส่ง EMS ครับ

 110. kitti:

  เมล็ดหมดแล้วครับ

 111. ball:

  ปาล์มบังสูรย์ กับกระพ้อหนูที่เป็นต้นยังมีไหมครับ

 112. โจ๊ก:

  สวัสดีครับ คุณกิตติรับปาล์มบังสุรย์ขนาด 5 ใบ 1 ต้น จัดส่งรถไฟปลายทางบางซื่อ ราคาเท่าไหร่ครับ ขอบคุณ

 113. กิตติ:

  ตอบคุณโจ๊ก ขนาด5ใบต้นละสองร้อยครับ ค่าส่งทางรถไฟขั้นต่ำ150บาทครับ
  ถ้ามีไลน์ แอดมาครับ ID kittikolok

 114. โจ๊ก:

  คุณกิตติ ผมโจ๊กโอนเงิน350.-ธนาคารกรุงไทยแล้วครับวันนี้เวลาประมาณ 10.45 ช่วยส่งตามนี้ครับ นายสมเกียรติ์ โพธิลิ้มธนา 300/125 หมู่13 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร0922634118 ปลายทางสถาณีบางซื่อขอบคุณครับ

 115. กิตติ:

  ขอบคุณครับ

 116. เบิร์ด:

  สวัสดีครับ ขอสอบถาม ปาล์มบังสุรย์ และปาล์มบังสุรย์หลังขาว ต้นใหญ่ๆ หน่อย มีขนาดใหนบ้างครับ ถ้าสะดวกส่งรูปที่เมล์ให้ด้วยนะครับ พร้อมราคาด้วยครับ ขอบคุณครับ

 117. kitti:

  @เบิร์ด ครับแล้วจะเมลไปไห้ครับ ถ้ามีไลน์ไลน์เอาดีกว่า ไอดีไลน์ผม kittikolok ขอบคุณครับ

 118. เบิร์ด:

  ครับผม ID Line : julybird ครับ

 119. Chalermdech:

  สวัสดีครับคุณกิติ ผมสนใจ ต้นปาร์มบังสูรย์หลังขาว และบังปาร์มบังสูรย์ ขนาด ประมาณ 10 นิ้วพอมีปล่อยบ้างมั้ยคับ

 120. หนุ่ม:

  มีเมล็ดบังสูรย์หลังขาวบ้างหรือเปล่าครับ หรือต้นเล็กๆก็ได้ครับขอราคาด้วย

 121. Emelia:

  I simply couldn’t depart your web site prior to suggesting that I actually enjoyed the usual information a person supply on your visitors?
  Is going to be again frequently how to hack facebook
  account password for free with software download (Emelia) inspect new
  posts

 122. Bob.Nopadon:

  อยากได้แบบใบแคบ ราคาสักเท่าไหร่ครับ

 123. Bob.Nopadon:

  ขอราคาตัวหลังขาวด้วยครับ 0816577789 lineid.meebob

 124. wawa:

  สนใจเมล็ดบังสูรย์ค่ะ ไม่ทราบว่ายังมีอีกไหม

 125. karn:

  สวัสดีค่ะคุณ wawa เมล็ดปาล์มบังสูรย์ ยังไม่มีค่ะ ขอบคุณค่ะ

 126. wawa:

  จะมีอีกทีประมาณเดือนไหนค่ะ

 127. วีระพล หรือตระกูล 081-915-3421:

  มีเมล็ดปาล์มบังสูรย์ ปาล์มบังสูรย์หลังขาว หรือต้นกล้า หรือยังครับ

 128. ธีรศิลป์:

  มีต้นปาล์มบังสูรย์ไหมครับ

 129. Tungtong:

  สวัสดีครับ
  คุณ ธีรศิลป์ รบกวนติดต่อทาง Ib ไม่ก็ Add line มานะครับ
  ช่องทางติดต่อสวน อีก 2 ช่องทางครับ
  Line ID: @llw0167o (@เอลเอลดับพลิวศูนย์หนึ่งหกเจ็ดโอ)
  Facebook inbox ได้ที่ https://www.facebook.com/messages/valentinepanmai/
  ขอบคุณมากครับ

Leave a comment