fbpx
เพิ่มเพื่อน

หมากแดง

หมากแดง เป็นปาล์มพื้นเมืองในป่าพรุของจังหวัดนราธิวาส มีสีสันสดใส งดงามสดุดตาผู้พบเห็น   เหมาะสำหรับประดับในอาคาร ในร่ม   หรือกลางแจ้ง จึงเป็นที่ต้องการของตลาดพันธุ์ไม้ประดับในประเทศ   และยังเป็นที่นิยมในเขตร้อนอื่นๆด้วย    แต่เป็นพันธุ์ไม้ที่ค่อนข้างหายากและโตช้า   จึงทำให้ราคาสูง   คนจังหวัดนราธิวาสเรียกหมากแดงว่า “หมากกาบแดง”   เพราะกาบใบและก้านใบเป็นสีแดง   มีชื่อสามัญว่า “sealing   wax   palm ”   ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า   “cyrtostachys   renda ”   หรือชื่อพ้องว่า   ” c.   lakka ”


ต้นหมากแดงขนาดใหญ่ อาจสูงถึง 20 เมตร


ต้นหมากแดงที่ปลูกอยู่ในวงบ่อ

หมากแดงมีใบแบบขนนก   ใบย่อยเรียงเป็นคู่อยู่บนก้านใบ 20-40 คู่   ยาว 30-50 ซม.   ก้านใบยาว 1-1.5 เมตร   กาบใบยาว 40-50   ซม.


ใบหมากแดง

ลำต้นมีสีเขียวคล้ำสูงถึง 20 เมตร   ใหญ่ 1.5-6 นิ้ว   แตกกอเป็นพุ่ม ไม่แยกเป็นต้นตัวผู้ตัวเมีย   ออกดอกเป็นช่อแผ่กระจายที่เรียกว่า   ” ทะลาย ”   ในหนึ่งทะลายมีเมล็ดได้สูงสุดถึง   20,000 เมล็ด   แต่ปกติมี   3,000-8,000   เมล็ด


ช่อดอกที่พึ่งออก 


ช่อดอกที่ดอกบานแล้ว


เมล็ดหมากแดงที่ยังเล็กอยู่จะเป็นสีเขียว


เมล็ดหมากแดงที่ใหญ่ขึ้นมา


เมล็ดหมากแดงเมื่อแก่เต็มทีจะมีสีม่วงดำ ถึงดำ

การขยายพันธ ุ์สามารถทำได้ทั้งการแยกหน่อ และการเพาะเมล็ด   การแยกหน่อทำได้คราวละจำนวนน้อยตามขีดจำกัดของหน่อที่มีอยู่ ใช้เวลานาน   เปอร์เซ็นต์รอดต่ำ และทรงต้นไม่เป็นที่พอใจผู้พบเห็น   การเพาะเมล็ดโดยใช้เมล็ดที่แก่จัดมีสีดำเพาะในวัสดุเพาะที่ประกอบด้วยทราย อย่างเดียว   หรือทรายผสมขุ่ยมะพร้าวที่ร่อนเอาเส้นใยออกแล้ว   ระหว่างการเพาะไม่ควรให้วัสดุเพาะแห้ง(ต้องรดน้ำสม่ำเสมอ)   หากเพาะในตู้อบชื้นได้เป็นดีที่สุด โดยให้แสงรำไร(10-20%)   เมล็ดจะงอกภายใน   2-4 เดือน   ต้นกล้าที่มีใบ 1ใบ เหมาะสำหรับการย้ายปลูกในถุงเพาะชำและยังเหมาะกับการขนย้ายทางไกลเช่น   การส่งทางพัศดุไปรษณีย์   เพราะเมล็ดยังมีอาหารสะสมอยู่   ไม่เสียหายแต่ประการใด


เมล็ดหมากแดงเพาะในแปลงทราย


เมล็ดหมากแดงเริ่มงอกภายใน 2-4 เดือน


กล้าหมากแดงขนาด 2-4 ซม. อายุประมาณ 3-5 เดือน


กล้าหมากแดงอายุ ประมาณ 6-7 เดือน


เมล็ดหมากแดงเพาะในตู้อบชื้น

การปลูก เนื่องจากหมากแดงโตช้ามากใน ช่วงแรก   ( 3ปีได้ความสูงประมาณ 30 ซม.   5ปีได้ 1 เมตร )   ในการเพาะชำกล้าจึงแนะนำให้ใช้ภาชนะปลูกขนาดเล็กก่อน (แต่อย่าเล็กเกินไป   เพราะจะอุ้มน้ำไม่พอ   กล้าจะโตช้า ) แนะนำให้ใช้ถุงดำขนาด   4″x6″ (หรือถุงพับข้าง 2″x6″)ก่อน   หลังจากเลี้ยงไปได้ 12-18 เดือน จะได้ต้นหมากแดงสูง 10-15 ซม. แล้วจึงค่อยเปลี่ยนภาชนะปลูกให้ใหญ่ขึ้น   โดยเปลี่ยนมาใช้ถุงดำขนาด 8″x10″แทน(หรือถุงพับข้าง 4″x10″)


หมากแดงต้นเล็กปลูกเลี้ยงในถุงดำขนาดเล็ก(ถุงพับข้าง 2″X6″)

การดูแลรักษา หมากแดงเป็นพืชที่คลายน้ำมาก จึงต้องการน้ำมากในขณะยังเล็กอยู่ จำนวนรากยังมีน้อยอยู่มักจะดูดน้ำไปเลี้ยงยอดหรือใบไม่ทัน   ทำให้ต้นหมากแดงตายเป็นจำนวนมากในช่วงเวลานี้   ดังนั้นจึงควรให้แสงแต่เพียงเล็กน้อย (แสงรำไร) เพื่อลดการคายน้ำ โดยให้แสงประมาณ 10-20 %(ใช้สแลนหรือพลาสติกกรองแสงสีดำ   80-85 % (no.1210)คลุมโรงเรือน   หรือจะใช้สแลนหรือพลาสติกกรองแสงสีดำ 60%(no.810) 2ชั้นก็ได้   ใช้เวลาในช่วงนี้ประมาณ   12-18 เดือน แล้วจึงเพิ่มแสงมากขึ้นได้โดยเลี้ยงที่แสง 40-50% (ใช้สแลนหรือพลาสติกกรองแสงสีดำ 60%(no.810)เพียงชั้นเดียว)
น้ำ น้ำเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการเลี้ยงหมากแดง จะต้องรดน้ำทุกวันโดยไม่รอให้ดินแห้งก่อน หากดินปลูกแห้งอาจทำให้ต้นหมากแดงขาดน้ำตายได้   ในช่วงที่ทำการย้ายกล้าใหม่ควรรดน้ำวันละ 2-3 ครั้ง   จนกว่ากล้าหมากแดงตั้งตัวได้ดีแล้ว จึงค่อยลดการรดน้ำเหลือวันละครั้ง


รดน้ำด้วยสายยางประหยัดน้ำแต่ใช้แรงงานมาก 


รดน้ำด้วยสปริงเกอร์ใช้น้ำมากแต่ประหยัดแรงงาน

ปุ๋ย การใช้ปุ๋ยกับหมากแดงขนาดเล็ก อยู่ในภาชนะขนาดเล็ก ไม่ควรที่จะให้ปุ๋ยเม็ด(ปุ๋ยเคมี) แนะนำให้ใช้ปุ๋ยคอกเก่าๆที่แห้งดีแล้วหรือปุ๋ยหมัก ผสมลงไปในดินปลูกเลยในช่วงการเตรียมดิน โดยใช้ไม่เกิน 10%    หลังจากปลูกกล้าหมากแดงแล้ว ให้ใช้ปุ๋ยเกล็ด สูตร 30-20-10 หรือ 20-20-20 ละลายน้ำขนาดความเข้มข้น 60-100 กรัม(4-6 ช้อนโต๊ะ)   ต่อน้ำ 20 ลิตร รดให้ทุก 7-10 วัน จะทำให้ต้นหมากแดงเจริญเติบโตได้ดีขึ้น


กองปุ๋ยคอก(มูลไก่แห้งป่น) ในถัง200ลิตรเป็นถังปุ๋ยปลากับถังอีเอ็ม

โรค โรคที่พบบ่อยสำหรับต้นกล้าหมากแดง หรือหมากแดงที่มีขนาดเล็กอยู่ คือโรคใบจุด   ซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด โดยเกิดเป็นจุดสีน้ำตาลบริเวณใบและกาบใบ จุดนี้จะขยายใหญ่ขึ้นจนอาจทำให้ต้นตายได้   หากตรวจพบให้ฉีดพ่นด้วยยาป้องกันเชื้อราทุก 5-7 วัน ในระยะเกิดโรค หรือใช้จะใช้หัวเชื่ออีเอ็มผสมน้ำฉีดพ่นแทนก็ได้
แมลง แมลงศัตรูที่พบบ่อย   มีพวกหนอนผีเสื้อ ด้วง ปลวก และตักแตน   หากตรวจพบมีการระบาด   ควรฉีดพ่นด้วยยาฆ่าแมลงบ้างเพื่อลดการทำลายของศัตรูพวกนี้ให้น้อยลง

79 Comments

 1. สม:

  ต้องการซื้อเมล็ดหมากแดงมาเพาะ ไม่แน่ใจว่าจะสามารถเพาะขึ้นหรือเปล่า กลัวจะตายหมด ขอข้อแนะด้วย

 2. กิตติ:

  ตอบคุณสม
  เมล็ดหมากแดงเพาะไม่ยากครับ แต่โตช้าหน่อยครับ

 3. วัฒน์:

  เรียนคุณกิติ สวนใหญ่และสวยนะครับ
  บางครั้งผมมีลูกค้าต้องการเมล็ดปาล์มบังสูรย์และหมากแดง รวมถึงต้นกล้า ถ้าผมจะสั่งซื้อมาขายต่อ จะคิดราคาเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าอย่างไร่ครับ หรือถ้าผมมีออร์เดอร์ต้นกล้า หมากแดง และบังสูรย์ ถ้าซื้อและให้ทางคุณกิติ จัดส่งได้หรือไม่ ขอรายละเอียด ราคาเมล็ดพันธุ์ปาล์มทุกชนิดที่มีขาย และราคาต้นกล้าปาล์มทุกชนิดด้วยครับ ช่วยสงข้อมูลให้ทางอีเมล์ด้วยครับ
  ขอบคุณครับ

 4. โอ:

  ต้นกี่ปีถึงจะขายส่งร้านได้-ราคาต้นสูง 2 เมตร ในตลาดขายส่งราคาทั้งกอเท่าไหร่ครับ

 5. กิตติ:

  ตอบคุณโอ
  ขอตอบทางโทรศัพท์ครับ กลัวกระทบคนรับไปขายครับ

 6. ณรงค์:

  อยากทราบว่าดินที่ใช้ปลูกหมากแดงมีส่วนผสมอะไรบ้างครับ

 7. กิตติ:

  ตอบคุณรรงค์ ดินปลูกหมากแดงต้องดินที่มีอินทรีย์วัตถุ ทางสวนจะใช้ดิน(หน้าดิน)ผสมแกลบผสมปุ๋ยคอกแห้ง ในอัตราส่วน 1:1:0.25

 8. น่านณรงค์:

  เรียน คุณกิตดิ
  1.อยากทราบว่าหมากแดงมีกี่ชนิด?
  2.หมากแดงไก้แจ้,หมากแดงคอสีเหลือง,หมากแดงคอสีส้ม.หมากแดงแคระ มีลักษณะเหมือนหมากแดงทั่วไปหรือไม่
  3.ที่ผมซื้อหมากแดงจากวาเลนไทน์พันธ์ไม้ทางไปรษณีย์เป็นหมากแดงชนิดไหนกันครับ
  ขอขอบพระคุณครับ

 9. กิตติ:

  ตอบคุณน่านณรงค์ หมากแดงเป็นไม้พื้นเมืองในป่าพรุของจังหวัดนราธิวาส(ป่าพรุสิรินธร) มีแหล่งเดียวในประทศไทย มีหมากแดงชนิดเดียว ส่วนหมากแดงไก่แจ้ หมากแดงแคระ น่าจะเป็นหมากแดงที่กลายพันธุ์ไปจากของนราธิวาส ส่วนหมากแดงคอสีเหลืองหรือคอสีส้มน่าเป็นอีกสายพันธุ์ครับ

 10. อุทัย:

  สนใจเมล็ดพันธุ์ครับไม่ทราบ กิโลเท่าไหร่ครับ

 11. กิตติ:

  ตอบคุณอุทัย เมล็ดหมากแดงกิโลกรัมละ1200 บาทครับ ตอนนี้มีของพร้อมส่งครับ
  ขอบคุณครับ

 12. chanin:

  ทืหหแดเสนรเสมา

 13. คนรักหมากแดง:

  อยากทราบวิธีดูแลต้นหมากแดงค่ะ พอดีไปซื้อที่จตุจักรมาแล้วเอามาลงในกระถางใหม่ ตอนแรกก็สวยดี ปลูกซักพัก

  ใบเริ่มแห้งกลัวมันจะตาย ไม่ทราบวิธีดูแลที่ถูกต้องเลยไว้กลางแดด จะเป็นเพราะสาเหตุนี้หรือเปล่าค่ะ เพราะว่าไม่ค่อยได้

  รดน้ำเท่าไหร่ กลัวว่าจะรดน้ำเยอะเกินไป บางวันก็ลืมรดน้ำ เป็นเพราะสาเหตุนี้ด้วยหรือไม่ ขอทราบคำตอบด้วยค่ะ

  กลัวหมากแดงจะตาย อยากดูแลเขานานๆๆค่ะ รบกวนด้วยค่ะ ขอบคุณคะ

 14. กิตติ:

  ตอบคนรักหมาแดงครับ หมากแดงที่ซื้อมาอาจเป็นหมากที่ขุดมาใหม่ๆ จะทำให้ต้นหมากแดงโดยตัดรากออกไปมาก จึงดูดน้ำไปเลี้ยงใบไม่พอ ใบก็จะแห้งและอาจถึงตายใด้ ทางแก้คือปลูกแรกๆให้อยู่ในร่มก่อน หรือถ้าจะปลูกกลางแจ้งก็ต้องทำร่มให้กับหมากแดงก่อนสัก 5-6 เดือน (เพื่อลดการคลายน้ำ) อาจต้องตัดใบออกบ้าง อย่าตัดมากเกินจะทำให้หมากแดงโตช้า รดน้ำบ่อยๆหน่อย(หมาแดงต้องการน้ำมากเพราะเป็นไม้ทางใต้ฝนตกมากไม่ต้องกลัวน้ำ เยอะเกิน) อีกอย่างแนะนำให้หาวัสดุเช่นขุยมะพร้าวมาคลุมดินที่โคนต้นหมากแดง จะช่วยให้ดินไม่แห้งครับ หมากแดงจะสวยงามมากขึ้น ขอบคุณครับ

 15. แดนเชียงราย:

  อยากทราบว่าเวลาเรานำต้นหมากแดงไปปว้ในห้องที่มีอุณภูมิที่เย็นทำไมปลายใบต้นหมากแดงมันถึงแห้งคับ

 16. แดนเชียงราย:

  เวลาเรานำต้นหมากแดงออกจากห้องที่มีอุณภูมิที่เย็นเราควรนำไปไว้ที่มีแดดหรือแดดรำไรหล่ะคับ ช่วยตอบผมด้วยคับ

 17. กิตติ:

  ตอบคุณแดนเชียงราย การนนำตันไม้ไปใว้ในห้องที่มีอุณภูมิที่เย็นหรือห้องแอร์ จะทำให้ปลายใบแห้งครับ เพราะว่าในห้องแอร์อากาศจะแห้ง ทำให้ต้นไม้ในห้องคายน้ำมาก ต้นไม้ดูดน้ำไปเลี้ยงใบไม่ทัน จึงทำให้ปลายใบไหม้ แนวทางการนำต้นไม้ไปใว้ในห้องแอร์ ที่เมืองนอกเค๊าใช้แว๊กฉีดพ่นคลือบต้นไม้ โดยเน้นที่ใต้ใบเพราะปากใบที่ใช้คายน้ำอยู่ใต้ใบ ลดการคายน้ำของต้นไม้ ทำให้ต้นไม้อยู่ในห้องแอร์ได้
  ขอบคุณครับ

 18. โกวิทย์:

  การเพาะกับทรายนั้นเมล็ดเพาะควรอยู่ลักษณะไหนกันครับ ต้องกลบนิดหน่อยเปล่าครับ

 19. กิตติ:

  ตอบคุณโกวิทย์ ท่านเข้าใจถูกต้องแล้วครับ แนะนำหย่าให้ทรายแห้งด้วยนะครับ ควรรดน้ำบ่อยๆ หรือเพาะในตู้อบ ใว้ในที่รำไร

  ขอบคุณครับ

 20. คนรักหมากแดง:

  ขอบคุณคุณกิตติด้วยค่ะ

 21. กิตติ:

  เมล็ดหมากแดง4โล
  สันติ จิตวิโส
  45 ม.6 ต.หนองไม้ซุง
  อ.อุทัย
  จ.พระนครศรีอยุธยา
  13210
  โทร 086 0268 265

 22. กิตติ:

  เมล็ดหมากแดง10โล
  บ.สวนสยรังสิต จก.
  1360 ซอย กรุงเทพ-นนทบุรี 30
  แขวง/เขต บางซื่อ
  กรุงเทพ
  10800
  โทร 02911 3265

 23. คุณปุ๊ก:

  สอบถามค่ะ ?

  อยากทราบว่าสั่งซื้อจำนวนแค่ 1 กก. ได้ไหมค่ะ อยากทดลองปลูกดูก่อนค่ะ

  และการสั่งซื้อ 1 กก. ราคา 1200 รวมค่าจัดส่งเรียบร้อยใช่ไหมค่ะ

  รบกวนตอบด้วยน่ะค่ะ

 24. karn:

  ตอบคุณปุ๊กแทนคุณกิตติ เมล็ดหมากแดง 1 กก.= 1200 บาทรวมค่าส่งแล้วค่ะ ถ้าโอนเงินแล้วกรุณาแจ้งที่อยู่ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

 25. คุณปุ๊ก:

  สอบถามค่ะ

  อยากทราบว่า หมากแดง 1 กก มีประมาณกี่เมล็ด ค่ะ

 26. กิตติ:

  ตอบคุณปุ๊ก หมากแดง ๑ กก. มีประมาณ ๕,๐๐๐-๖,๐๐๐ เมล็ด ครับ

 27. น่านณรงค์:

  1. ปลูกหมากแดงลงกระถางควรจะผสมขี้ไก่กับดินที่ปลูกได้หรือไม่?
  2. ถ้าใส่ขี้ไก่ได้ ควรใส่จำนวนเท่าไหร่
  3. ถ้าใส่ขี้ไก่เยอะจะทำให้ดินเค็ม…จนอาจทำให้หมากแดงตายได้ใช่หรือไม่?

 28. พลวัต:

  เดี๋ยวนี้มีต้นไม้สวยๆทั้งนั้น เลยนะครับ/..ไม่ได้เจอเจ้าของสวน นานแล้ว ขอบคุณที่ยังคิดอยู่ ..ผมก็เช่นกันครับ

 29. กิตติ:

  ตอบคุณน่านณรงค์
  1 ผสมได้
  2ไม่เกิน 10 ส่วนใน100 ส่วน
  3 ถูกต้องครับ

  ตอบคุณพลวัตร คิดถึงเช่นกัน

 30. บั้ม:

  อยากได้เมล็ดหมากแดง ประมาณ 1 กก ครับ
  145/2 ม.7 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น
  จ.แพร่ 54130
  โทร 086-9175112(บั้ม)

 31. กิตติ:

  ตอบคุณบั้ม โอนเงินได้เลย ขอบคุณครับ

 32. น้ำ:

  มีต้นกล้าขายไหมค่ะ อยากได้ 2 ฟุต
  ราคาเท่าไรค่ะ

 33. น้ำ:

  อยากได้ 100 ต้น ค่ะ ตอบที่เมลก็ได้นะคะ

 34. กิตติ:

  ตอบคุณน้ำ
  หมากแดง สูง 40-60 ซม. (เบอร์ 1.5) ราคา 40 บาท
  หมากแดง สูง 60-80 ซม. (เบอร์ 2.0) ราคา 60 บาท
  ราคานี้เป็นราคาหน้าสวน ไม่รวมค่าขนส่งครับ
  ขอบคุณครับ
  กิตติ 081 957 2614

 35. ๒๐๔:

  อยากทราบว่า การให้ปุ๋ยคอกต้องให้ถี่แค่ไหนครับ เพราะผมซื้อต้นมาเมื่อ ๕ ปีก่อนจากจันทบุรี สูง ๑ เมตร ตอนนี้สูงแค่ เมตรครึ่งเท่านั้นเองครับ เหมือนไม่ค่อยสูงโตเท่าไรเลย แต่แตกกอออกข้างมามากเลยครับ อยากให้มันสูงโตอะครับ ผมปลูกลงแปลงดินในสวนหน้าบ้าน รับแดดเช้าถึงบ่ายโมง ไม่ได้อยู่ในที่ร่ม ให้ปุ๋ยคอก สองสามเดือน ครั้งละ ๒-๓ กิโลรอบต้น น้ำรดชุ่มทุกวันตอนเย็น…..๕ปีแล้วแต่ไม่ยักกะโต

  ขอคำแนะนำหน่อยครับ………..ขอบคุณครับ

  ๒๐๔.

 36. กิตติ:

  ตอบคุณ๒๐๔
  หมากแดงเป็นพืชโตช้าครับ ต้องใจเย็นๆ คนใจร้อนเลี้้ยงดี จะทำให้ใจเย็นเลย เพราะหมากแดงโตช้ามาก แต่ของท่านออกช้าไปหน่อย อาจจะเป็นเพราะได้รับแสงครึ่งวัน ลองใส่ปุ๋ยยูเรียด้วย อาจจะทำให้โตเร็วขึ้นได้

  ขอบคุณครับ

 37. บอย:

  จัดส่งยังไงครับ ระยอง

 38. ๒๐๔:

  ขอบคุณมากครับคุณกิตติ

  ๒๐๔.

 39. ๒๐๔:

  แต่แปลกนะครับ อ. กิตติ ผมปลูกอีกต้นเป็นต้นหมากพันธุ์อื่น ปลูกพร้อมๆกัน ตอนมาก็สูงพอกันสักเมตรได้ ลำต้นก็กว้างพอกันสักนิ้วนึง ห้าปีผ่านมา หมากแดงสูงประมาณถึงปลายบนอย่างมากก็แค่สองเมตร ลำต้นวัดที่ฐานดินได้ยังไม่ถึงสองนิ้ว แต่หมากอีกพันธุ์กลับสูงใหญ่มากประมาน๕เมตรกว่า ลำต้นวัดจากฐานดินก็ประมาณแปดนิ้ว ก็ยังงงอยุ่ว่า มันโตต่างกันมากได้ไง อ.ครับ.

 40. กิตติ:

  ตอบคุณ๒๐๔
  ก็อย่างที่ตอบไปแล้วครับว่า หมากแดงโตช้ามาก ต้องใจเย็นๆครับ

 41. ๒๐๔:

  เข้าใจแล้วครับ อ.กิตติ ขอบคุณมากครับ………

 42. นัย:

  ถ้าจะให้จัดส่งเมล็ดหมากแดง ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ซัก 2 กิโลกรัมราคาเท่าไรครับ

 43. karn:

  ตอบแทนคุณกิตติค่ะ เมล็ดหมากแดง 2 กิโล 2400 บาทรวมค่าส่งแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ

 44. โมก:

  ต้องการซื้อเมล็ดหมากแดง ส่งรายละเอียดราคา และวิธีการสั่งซื้อ ด่วนครับ ขอบคุณครับ

 45. กิตติ:

  ตอบคุณโมก
  สนใจสั่งซื้อได้ที่ คุณ กิตติ หวังธรรมมั่ง โทร 081 957 2614

  โอนเงินเข้าบัญชี กสิกร สาขาสุไหงดก-ลก เลขบัญชี 247 2 15653 8

  โอนเงินแล้ว แจ้งชื่อที่อยู่ ที่จะให้ส่งของให้ มา
  ผมจัดส่งให้ในวันถัดไป

 46. มุขสุดา:

  ผ่านมาหาข้อมูลเรื่องหมากแดงเฉยๆค่ะ
  อ่านความเห็นแล้วรู้สึกว่าเป็นกันเองดีค่ะ
  ตอบทุกคำถามเลย
  ดีมากเลยค่ะ
  ตอนนี้ก็กำลังศึกษาเรื่องหมากแดงอยู่เพื่อจะเอาไปใช่ฝึกงานเทอมหน้าค่ะ
  แล้วก็คิดจะลองเพาะเมล็ดหมากแดงด้วยค่ะ
  ถ้าหากสนใจอยากได้เมล็ดหมากแดงช่วงนี้จะได้ไหมคะและจะใช้เวลาส่งหลายวันมั้ยคะ

 47. กิตติ:

  ตอบคุณมุขสุดา
  เมล็ดหมากแดงมีครับ ของพร้อมส่ง ems ไม่เกิน๓วันถึงแล้ว
  ขอบคุณครับ

 48. ya:

  การปลูกหมากแดง นิยมปลูกในบ้านหรือไม่

 49. Aoody-Se:

  เรียนคุณกิตติ อยากได้เมล็ดหมากแดง 1 kg. ครับ เมล็ดปาล์มบังสูรย์ มีของไหมครับช่วยแจ้งราคาด้วยครับ จะได้บอกปริมาณ แจ้งทาง Mail ได้ครับ

 50. กิตติ:

  ตอบ คุณ Aoody-Se
  หมากแดงมีครับ ของพร้อมส่งครับ กิโล 1200 บาท ส่วนเมล็ดปาล์มบังสูรย์ ต้องรอเดือนกันยาขึ้นไปครับ
  ขอบคุณครับ

 51. Aoody-Se:

  เรียนคุณกิตติ เมล็ดหมากแดง 1 kg. ครับ ได้โอนเงินให้แล้วครับ 20/07/10 09:43 เลขที่ A941B560 ที่ธนาคารกสิกรไทย 1200 บาทครับ
  ส่งของที่ เสนีย์ คำวงษา 42 หมู่ 8 ต. ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
  senee_k@yahoo.com 086 1276734 ขอบคุณครับ ถ้ามีเมล็ดปาล์มพันธ์ุอื่นๆช่วยส่งเอกสารราคาแนบมาด้วยก็ดีครับ

 52. รักแรกพบ:

  ขอให้เพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมเว็บไซท์นี้…..

  จงเอาสาระการ้รียนไปใช้ในชีวิตประจำวัน…..——__——↨↨↨↨§♀♀♀2☺♀IIz☻☻☻2☻☻ฮฎฎ§♀♀☻☻♣♣♦♦••◘○♠♥♥♥♥♥

 53. Aoody-Se:

  ได้รับของหลายวันเเล้วครับ ขอบคุณมากครับ

 54. ชัย:

  เรียนคุณกิติ ที่ผมโทรคุยกับคุณลุงว่าจะสั่งหมากแดง 1.5 กิโลกรัม เดี๋ยวเย็นนี้ผมไปโอนเงินให้นะครับ รบกวนคุณลุงกิตส่งมาตามที่อยู่นี้นะครับ
  นางสาวสุภาพร นาดี 122 ม.7 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตราม จ.ปราจีนบุรี 25130
  ขอบคุณมากครับ

 55. นิรนาม:

  ทางโรงเรียนบ้านวังก์พง ปราณบุรีเคยสั่งหมากแดงแบบเม็ด เพาะไม่เป็นตายหมดเลย
  จะขอสั่งซื้อเป็นต้น ราคาแบบไหนบ้าง 0890289555 sde555@hotmail.com ผอ.ศาล

 56. กิตติ:

  ตอบ ผอ.ศาล
  แนะนำให้ซื้อหมากแดงขนาดเบอร์๑ ราคาต้นละ ๒๕ บาท ดูรายละเอียดที่ http://www.valentinepanmai.com/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C

 57. ชัย:

  ได้รับของแล้วครับเมื่อวันสาร์ ขอบคุณมากครับลุงกิติ

 58. สุริบัน บุญสม:

  สวัสดีครับ ผมอยู่ทางเหนือแต่ผมต้องการเลี้ยงหมากแดง เพราะชอบมานานแล้วสวยมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆทางเหนือจะเลี้ยงได้ดีปะล่ะ

 59. ปริญญา คำมา:

  สั่งเมล็ดหมากแดง 0.5 กิโลกรัม /16 ม.23 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 จัดส่งทางไปรษณี โทร 053-795952

 60. ปริญญา คำมา:

  สั่งเมล็ดหมากแดง 0.5 กิโลกรัม /16 ม.23 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 จัดส่งทางไปรษณีธบัตร โทร 053-795952

 61. กิตติ:

  ตอบคุณ ปริญญา
  โอนเงินได้เลยครับ 600 บาทค่าส่งฟรี ธ.กสิกร สุไหงโก-ลก เลข บ/ช 247-2-15653-8
  ขอบคุณครับ
  กิตติ หวังธรรมมั่ง

 62. ตั้ม:

  สวัสดีครับคุณอากิตติ  ผมอยากทราบว่าต้นหมากเเดงเขาชอบเเดดมั้ยครับ เเล้วปลูกกลางเเจ้งได้ป่าว ผมเป็นคนราชบุรีถ้าต้องการซื้อต้นหมากเเดงคุณอา กอใหญ่เเละเเน่นเเน่ จะซื้อได้ป่าวครับ เเล้วจะได้ของทางไหนครับ    ขอให้คุณอามีสุขภาพเเข็งเเรงนะครับ

 63. ตั้ม ศุภฤกษ์ รักพงษ์ไทย:

  เออ…เเล้วผมต้องการสั่งคุณอา เบอร์4 สองกอ เอากอเเน่นเเน่ ราคาเท่าไรครับ  ตอนที่ผมเรียนอยู่ มัธยมผมเคยเก็บเงินซื้อหมากเเดงที่ไร่คุณอาอะสั่งมา10ต้น มาส่งทางรถไฟราชบุรี ตอนนั้นต้นไม่ใหญ่มากประมาณเบอร์2ได้ คุณอาคิดผม หกสิบบาท ถือว่าถูกมาก เเต่ตอนนั้นผมไม่รู้จักวิธีการเลี้ยงเลย ตายเรียบ  ถ้าเลี้ยงดีดีตอนนี้คงโตเเล้ว เพราะ ประมาณ4ปีที่เเล้วครับ อยากจะบอกว่าร้านคุณอาบริการดีมากมีการโทรมาเเจ้งด้วยว่าของถึงเเล้ว…..ผมขอเล่าเรื่องเก่าเก่าให้คุณอาฟังนะครับที่ผมเคยปลูกหมากเเดง    ผมสังเกตว่าหมากเเดงชอบดินที่มีวัตถุอินทรีสูงใช่ป่าวครับ ชอบน้ำมาก เเต่ต้นไม้ที่ผมถนัดเเละชอบ คือต้นจั๋ง ผมว่าปลูกง่ายมาก อยู่ได้ทุกสถานการณ์ เเต่โตช้า เเละตายยากมาก ตั้งเเต่ผมหันมาปลูกจั๋งไม่เคยตายเลย เเต่ใส่ปุ๋ยจะงามมาก  ….ผมพยายามจะหาเพื่อนที่ชอบต้นไม้ เเต่สมัยนี้หายากมาก ทุกคนชอบเเต่วัตถุสร้างภาพเพื่อนผมไม่มีใครชอบต้นไม่เลย ชอบเเต่พวกมือถือใหม่ รถ ผมว่าทำไมโลกถึงร้อนขึ้น เพราะคนส่วนมากไม่ใส่ใจเรื่องต้นไม้ เพื่อนชอบว่าผมว่า บ้าต้นไม้ ซื้อเเต่ต้นไม้ ไม่เห็นสวยตรงไหนเลย เเต่ผมว่าต้นไม้เป็นเพื่อนเราได้ทุกเวลา เพราะเขาก็ต้องการน้ำเหมือนเรา ไงคุณอาอย่าพึ่งเบื่อผมนะครับที่มาระบายให้ฟัง…. เพราะผมชอบคนที่ขายเเละปลูกต้นไม้ผมว่าทำให้โลกเราน่าอยู่เเละสดใส สุดท้ายนี้ถ้าผมจะสั่งหมากเเดงคุณอาผมจะโทรไปนะครับ ว่าต้องมีขั้นตอนอะไรบ้าง ผมเป็นคนราชบุรี อ.เมือง ถ้าสั่งเบอร์4จะส่งได้ป่าวครับ   สุดท้ายนี้ขอให้คุณอามีสุขภาพเเข็งเเรงนะครับ ขอบคุณนะครับที่ทำให้เมืองไทยมีต้นไม้ไฮโซอย่างหมากเเดงมากขึ้น^_^

 64. karn:

  ดึกๆุคุณอากิตติจะกลับถึงบ้านนะคะ  คงจะได้ตอบใตตอนนั้น  จะตอบแทนก็ไม่ค่อยสันทัดเรื่องหมากแดงแลการขนส่งค่ะ   ขอบคุณมากค่ะ

 65. กิตติ:

  ตอบคุณตั้ม ศุภฤกษ์ รักพงษ์ไทย
  คุณคิดถูกต้องแล้วครับ  หมากแดงเบอร์๔  ต้นละ๒๕๐บาท๒ต้น๕๐๐บาท  ราชบุรีส่งทางรถไฟได้ค่าส่งต้นละ๑๕๐บาทครับ
  ขอบคุณมากครับ

 66. กิตติ:

  http://www.facebook.com/media/set/?set=a.226157104089304.55813.100000850480401&l=059dac86d0&type=1

 67. ดำริห์ ยอดสุรางค์:

  เรียนคุณกิติ
  ผมขอทราบราคา เมล็ดหมากและปาล์มในสวนของท่าน ในตอนนี้ ว่ายังราคาเดิมหรือเปล่า หรือมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจสั่งซื้อ 
  ขอบคุณล่วงหน้ามากๆครับ
  ดำริห์  ยอดสุรางค์  
  133  หมู่ 2 ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 

 68. สิงห์:

  สั่งหมากแดง เบอร์ 1 จำนวน 20 ต้น ๆ ละ25 บาท เป็นเงิน 500 บาท
  ค่าส่ง(ถึงบ้าน) จำนวน 300 บาท  เป็นเงินทั้งสิ้น 800 บาท
  ส่งที่ น.ต.สิงห์  แดงไพโรจน์  บ้านเลขืั้ 183/699 ม.3 ถ. สรงประภา
  แขวงสีกัน   เขตดอนเมือง กทม. 10210
  (จะส่งเงินให้ที่ ธ.กสิกรไทย สาขาสุไหงโกลก ชื่อบัญชี
  นายกิตติ  หวังธรรมมั่ง ออมทรัพย์ที่ 247-2-15653-8)
  กรุณาส่งให้ด้วยะนะครับ

 69. karn:

  สวัสดีค่ะ  ส่งหมากแดงไปแล้วค่ะ 19/05/55 เลขโลจิก LB017242902TH  ขอบคุณค่ะ

 70. สิงห์:

  เรียน คุณกิตติ
  ประสานทางโทรฯ แล้ว (นายสั่งเพิ่มอีก 20 ต้น โดยให้ใส่ไปในกลอ่งเดียวกัน และส่งเงินทางธนาคารฯ แล้ว)
  (รวมเป็น 40 ต้นในกลอ่งเดียวกัน) 
  เช้าวันอังคารที่ 22 พ.ค. 55   ยังไม่ได้รับ(หมากแดง) ครับ
  จะรอก่อน  ถ้าอีก 2 วันยังไม่ได้รับ  จะโทรฯ ประสานครับ

 71. สิงห์:

  เรียน คุณกิตติฯ 
  จาก  น.ต.สิงห์ฯ  183/699 ม.3 สีกัน ดอนเมือง กทม. 10210

  ประสานทางโทรฯ แล้ว (นายสั่งเพิ่มอีก 20 ต้น โดยให้ใส่ไปในกลอ่งเดียวกัน และส่งเงินทางธนาคารฯ แล้ว)
  (รวมเป็น 40 ต้นในกลอ่งเดียวกัน) 
  เช้าวันอังคารที่ 22 พ.ค. 55   ยังไม่ได้รับ(หมากแดง) ครับ
  จะรออีก 2 วันครับ  ยังไม่ได้รับ  จะโทรฯ ประสานครับ

 72. กิตติ:

  คงได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับ
   

 73. สิงห์ แดงไพโรจน์:

  เรียน  คุณกิตติฯ

  ได้รับแล้วครับ สวย  ถูกใจ และต้นหมากแดงแข็งแรงดี ขอบคุณครับ 

 74. นภาพร:

  ถ้าซื้อ 2  ต้น  จัดส่งทางไปรษณีย์ไหมคะ  รบกวนตอบด้วยนะคะ

 75. กิตติ:

  ข อทราบขนาดที่จะเอาด้วย ส่งจังหวัดใค จะได้คิดค่าส่งถูกครับ

 76. หมากแดงเบอร์ 2:

  ต้องการซื้อพันธืกล้าหมากแดงเบอร์ 2 ราคาต้นละเท่าไหร่ พร้อมจัดส่ง โดยส่งทางไปรษณีย์ ems ภูเก็ต จำนวน 6 ต้น รวมทั้งหมดราคาเท่าไหร่่
   

 77. วิจัย สมบัติบูรณ์:

  ขายต้นหมากแดงจำนวนมาก ๑๐๐๐๐ ต้น สูง ๑๐ ซม. โทร 093-7541536

 78. คุณไก่:

  จำหน่ายกล้าพันธุ์ สักทอง ยางนา พะยูง ประดู่ มะค่า ตะเคียน แดง ชิงชัน กันเกรา แคนา
  และกล้าพันธุ์ไม้ป่าทุกชนิดสายพันธุ์ดี จากทีมงานเพาะพันธุ์กล้าไม้ป่ามืออาชีพที่มีประสพการณ์สูง
  ราคาไม่แพง จำหน่ายทั้งปลีกและส่งทั่วประเทศ ผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั่วประเทศกว่ายี่สิบปี
  สนใจติดต่อคุณไก่ 095-4654546
  ID line kai54654546
  Email nangpaya@hotmail.com
  ชมผลงานและคุณภาพกล้าพันธุ์ไม้ได้ที่ http://www.takuyak.com
  หรือที่แฟนเพจ คุณไก่กล้าพันธุ์ไม้
  หรือชมคลิปที่ http://www.youtube.com ช่อง ชัยชนะ เสือเพ็ง
  หรือที่แฟนเพจ ชมรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้พะยูงแห่งประเทศไทย

 79. คุณไก่:

  เปิดดูสองคลิปนี้..มีคำตอบ
  ปลูกต้นไม้ได้อะไรมากกว่าที่คิด
  https://youtu.be/EaF8r2xyF8s

  https://youtu.be/50s-9KFhWVA
  สนใจกล้าพันธุ์ไม้ติดต่อ คุณไก่กล้าพันธุ์ไม้ รวมทั้งตัวแทนและสาขาทั่วประเทศ
  โทร. 0954654546 0946465654
  http://www.takuyak.com
  ID.Line : kai54654546
  http://www.youtube.com ช่อง ชัยชนะ เสือเพ็ง
  Page: คุณไก่กล้าพันธุ์ไม้
  Page: ชมรมเกษตรกรผู้ปลูกพะยูงแห่งประเทศไทย
  ใบทะเบียนพาณิชย์กิจ เลขที่36501005xxxxx?

Leave a comment