หมากแดง เป็นปาล์มพื้นเมืองในป่าพรุของจังหวัดนราธิวาส มีสีสันสดใส งดงามสดุดตาผู้พบเห็น   เหมาะสำหรับประดับในอาคาร ในร่ม   หรือกลางแจ้ง จึงเป็นที่ต้องการของตลาดพันธุ์ไม้ประดับในประเทศ   และยังเป็นที่นิยมในเขตร้อนอื่นๆด้วย    แต่เป็นพันธุ์ไม้ที่ค่อนข้างหายากและโตช้า   จึงทำให้ราคาสูง   คนจังหวัดนราธิวาสเรียกหมากแดงว่า “หมากกาบแดง”   เพราะกาบใบและก้านใบเป็นสีแดง   มีชื่อสามัญว่า “sealing   wax   palm ”   ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า   “cyrtostachys   renda ”   หรือชื่อพ้องว่า   ” c.   lakka ”


ต้นหมากแดงขนาดใหญ่ อาจสูงถึง 20 เมตร


ต้นหมากแดงที่ปลูกอยู่ในวงบ่อ

หมากแดงมีใบแบบขนนก   ใบย่อยเรียงเป็นคู่อยู่บนก้านใบ 20-40 คู่   ยาว 30-50 ซม.   ก้านใบยาว 1-1.5 เมตร   กาบใบยาว 40-50   ซม.


ใบหมากแดง

ลำต้นมีสีเขียวคล้ำสูงถึง 20 เมตร   ใหญ่ 1.5-6 นิ้ว   แตกกอเป็นพุ่ม ไม่แยกเป็นต้นตัวผู้ตัวเมีย   ออกดอกเป็นช่อแผ่กระจายที่เรียกว่า   ” ทะลาย ”   ในหนึ่งทะลายมีเมล็ดได้สูงสุดถึง   20,000 เมล็ด   แต่ปกติมี   3,000-8,000   เมล็ด


ช่อดอกที่พึ่งออก 


ช่อดอกที่ดอกบานแล้ว


เมล็ดหมากแดงที่ยังเล็กอยู่จะเป็นสีเขียว


เมล็ดหมากแดงที่ใหญ่ขึ้นมา


เมล็ดหมากแดงเมื่อแก่เต็มทีจะมีสีม่วงดำ ถึงดำ

การขยายพันธ ุ์สามารถทำได้ทั้งการแยกหน่อ และการเพาะเมล็ด   การแยกหน่อทำได้คราวละจำนวนน้อยตามขีดจำกัดของหน่อที่มีอยู่ ใช้เวลานาน   เปอร์เซ็นต์รอดต่ำ และทรงต้นไม่เป็นที่พอใจผู้พบเห็น   การเพาะเมล็ดโดยใช้เมล็ดที่แก่จัดมีสีดำเพาะในวัสดุเพาะที่ประกอบด้วยทราย อย่างเดียว   หรือทรายผสมขุ่ยมะพร้าวที่ร่อนเอาเส้นใยออกแล้ว   ระหว่างการเพาะไม่ควรให้วัสดุเพาะแห้ง(ต้องรดน้ำสม่ำเสมอ)   หากเพาะในตู้อบชื้นได้เป็นดีที่สุด โดยให้แสงรำไร(10-20%)   เมล็ดจะงอกภายใน   2-4 เดือน   ต้นกล้าที่มีใบ 1ใบ เหมาะสำหรับการย้ายปลูกในถุงเพาะชำและยังเหมาะกับการขนย้ายทางไกลเช่น   การส่งทางพัศดุไปรษณีย์   เพราะเมล็ดยังมีอาหารสะสมอยู่   ไม่เสียหายแต่ประการใด


เมล็ดหมากแดงเพาะในแปลงทราย


เมล็ดหมากแดงเริ่มงอกภายใน 2-4 เดือน


กล้าหมากแดงขนาด 2-4 ซม. อายุประมาณ 3-5 เดือน


กล้าหมากแดงอายุ ประมาณ 6-7 เดือน


เมล็ดหมากแดงเพาะในตู้อบชื้น

การปลูก เนื่องจากหมากแดงโตช้ามากใน ช่วงแรก   ( 3ปีได้ความสูงประมาณ 30 ซม.   5ปีได้ 1 เมตร )   ในการเพาะชำกล้าจึงแนะนำให้ใช้ภาชนะปลูกขนาดเล็กก่อน (แต่อย่าเล็กเกินไป   เพราะจะอุ้มน้ำไม่พอ   กล้าจะโตช้า ) แนะนำให้ใช้ถุงดำขนาด   4″x6″ (หรือถุงพับข้าง 2″x6″)ก่อน   หลังจากเลี้ยงไปได้ 12-18 เดือน จะได้ต้นหมากแดงสูง 10-15 ซม. แล้วจึงค่อยเปลี่ยนภาชนะปลูกให้ใหญ่ขึ้น   โดยเปลี่ยนมาใช้ถุงดำขนาด 8″x10″แทน(หรือถุงพับข้าง 4″x10″)


หมากแดงต้นเล็กปลูกเลี้ยงในถุงดำขนาดเล็ก(ถุงพับข้าง 2″X6″)

การดูแลรักษา หมากแดงเป็นพืชที่คลายน้ำมาก จึงต้องการน้ำมากในขณะยังเล็กอยู่ จำนวนรากยังมีน้อยอยู่มักจะดูดน้ำไปเลี้ยงยอดหรือใบไม่ทัน   ทำให้ต้นหมากแดงตายเป็นจำนวนมากในช่วงเวลานี้   ดังนั้นจึงควรให้แสงแต่เพียงเล็กน้อย (แสงรำไร) เพื่อลดการคายน้ำ โดยให้แสงประมาณ 10-20 %(ใช้สแลนหรือพลาสติกกรองแสงสีดำ   80-85 % (no.1210)คลุมโรงเรือน   หรือจะใช้สแลนหรือพลาสติกกรองแสงสีดำ 60%(no.810) 2ชั้นก็ได้   ใช้เวลาในช่วงนี้ประมาณ   12-18 เดือน แล้วจึงเพิ่มแสงมากขึ้นได้โดยเลี้ยงที่แสง 40-50% (ใช้สแลนหรือพลาสติกกรองแสงสีดำ 60%(no.810)เพียงชั้นเดียว)
น้ำ น้ำเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการเลี้ยงหมากแดง จะต้องรดน้ำทุกวันโดยไม่รอให้ดินแห้งก่อน หากดินปลูกแห้งอาจทำให้ต้นหมากแดงขาดน้ำตายได้   ในช่วงที่ทำการย้ายกล้าใหม่ควรรดน้ำวันละ 2-3 ครั้ง   จนกว่ากล้าหมากแดงตั้งตัวได้ดีแล้ว จึงค่อยลดการรดน้ำเหลือวันละครั้ง


รดน้ำด้วยสายยางประหยัดน้ำแต่ใช้แรงงานมาก 


รดน้ำด้วยสปริงเกอร์ใช้น้ำมากแต่ประหยัดแรงงาน

ปุ๋ย การใช้ปุ๋ยกับหมากแดงขนาดเล็ก อยู่ในภาชนะขนาดเล็ก ไม่ควรที่จะให้ปุ๋ยเม็ด(ปุ๋ยเคมี) แนะนำให้ใช้ปุ๋ยคอกเก่าๆที่แห้งดีแล้วหรือปุ๋ยหมัก ผสมลงไปในดินปลูกเลยในช่วงการเตรียมดิน โดยใช้ไม่เกิน 10%    หลังจากปลูกกล้าหมากแดงแล้ว ให้ใช้ปุ๋ยเกล็ด สูตร 30-20-10 หรือ 20-20-20 ละลายน้ำขนาดความเข้มข้น 60-100 กรัม(4-6 ช้อนโต๊ะ)   ต่อน้ำ 20 ลิตร รดให้ทุก 7-10 วัน จะทำให้ต้นหมากแดงเจริญเติบโตได้ดีขึ้น


กองปุ๋ยคอก(มูลไก่แห้งป่น) ในถัง200ลิตรเป็นถังปุ๋ยปลากับถังอีเอ็ม

โรค โรคที่พบบ่อยสำหรับต้นกล้าหมากแดง หรือหมากแดงที่มีขนาดเล็กอยู่ คือโรคใบจุด   ซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด โดยเกิดเป็นจุดสีน้ำตาลบริเวณใบและกาบใบ จุดนี้จะขยายใหญ่ขึ้นจนอาจทำให้ต้นตายได้   หากตรวจพบให้ฉีดพ่นด้วยยาป้องกันเชื้อราทุก 5-7 วัน ในระยะเกิดโรค หรือใช้จะใช้หัวเชื่ออีเอ็มผสมน้ำฉีดพ่นแทนก็ได้
แมลง แมลงศัตรูที่พบบ่อย   มีพวกหนอนผีเสื้อ ด้วง ปลวก และตักแตน   หากตรวจพบมีการระบาด   ควรฉีดพ่นด้วยยาฆ่าแมลงบ้างเพื่อลดการทำลายของศัตรูพวกนี้ให้น้อยลง

This Post Has 81 Comments

 1. สม

  ต้องการซื้อเมล็ดหมากแดงมาเพาะ ไม่แน่ใจว่าจะสามารถเพาะขึ้นหรือเปล่า กลัวจะตายหมด ขอข้อแนะด้วย

 2. กิตติ

  ตอบคุณสม
  เมล็ดหมากแดงเพาะไม่ยากครับ แต่โตช้าหน่อยครับ

 3. วัฒน์

  เรียนคุณกิติ สวนใหญ่และสวยนะครับ
  บางครั้งผมมีลูกค้าต้องการเมล็ดปาล์มบังสูรย์และหมากแดง รวมถึงต้นกล้า ถ้าผมจะสั่งซื้อมาขายต่อ จะคิดราคาเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าอย่างไร่ครับ หรือถ้าผมมีออร์เดอร์ต้นกล้า หมากแดง และบังสูรย์ ถ้าซื้อและให้ทางคุณกิติ จัดส่งได้หรือไม่ ขอรายละเอียด ราคาเมล็ดพันธุ์ปาล์มทุกชนิดที่มีขาย และราคาต้นกล้าปาล์มทุกชนิดด้วยครับ ช่วยสงข้อมูลให้ทางอีเมล์ด้วยครับ
  ขอบคุณครับ

 4. โอ

  ต้นกี่ปีถึงจะขายส่งร้านได้-ราคาต้นสูง 2 เมตร ในตลาดขายส่งราคาทั้งกอเท่าไหร่ครับ

 5. กิตติ

  ตอบคุณโอ
  ขอตอบทางโทรศัพท์ครับ กลัวกระทบคนรับไปขายครับ

 6. ณรงค์

  อยากทราบว่าดินที่ใช้ปลูกหมากแดงมีส่วนผสมอะไรบ้างครับ

 7. กิตติ

  ตอบคุณรรงค์ ดินปลูกหมากแดงต้องดินที่มีอินทรีย์วัตถุ ทางสวนจะใช้ดิน(หน้าดิน)ผสมแกลบผสมปุ๋ยคอกแห้ง ในอัตราส่วน 1:1:0.25

 8. น่านณรงค์

  เรียน คุณกิตดิ
  1.อยากทราบว่าหมากแดงมีกี่ชนิด?
  2.หมากแดงไก้แจ้,หมากแดงคอสีเหลือง,หมากแดงคอสีส้ม.หมากแดงแคระ มีลักษณะเหมือนหมากแดงทั่วไปหรือไม่
  3.ที่ผมซื้อหมากแดงจากวาเลนไทน์พันธ์ไม้ทางไปรษณีย์เป็นหมากแดงชนิดไหนกันครับ
  ขอขอบพระคุณครับ

 9. กิตติ

  ตอบคุณน่านณรงค์ หมากแดงเป็นไม้พื้นเมืองในป่าพรุของจังหวัดนราธิวาส(ป่าพรุสิรินธร) มีแหล่งเดียวในประทศไทย มีหมากแดงชนิดเดียว ส่วนหมากแดงไก่แจ้ หมากแดงแคระ น่าจะเป็นหมากแดงที่กลายพันธุ์ไปจากของนราธิวาส ส่วนหมากแดงคอสีเหลืองหรือคอสีส้มน่าเป็นอีกสายพันธุ์ครับ

 10. อุทัย

  สนใจเมล็ดพันธุ์ครับไม่ทราบ กิโลเท่าไหร่ครับ

 11. กิตติ

  ตอบคุณอุทัย เมล็ดหมากแดงกิโลกรัมละ1200 บาทครับ ตอนนี้มีของพร้อมส่งครับ
  ขอบคุณครับ

 12. chanin

  ทืหหแดเสนรเสมา

 13. คนรักหมากแดง

  อยากทราบวิธีดูแลต้นหมากแดงค่ะ พอดีไปซื้อที่จตุจักรมาแล้วเอามาลงในกระถางใหม่ ตอนแรกก็สวยดี ปลูกซักพัก

  ใบเริ่มแห้งกลัวมันจะตาย ไม่ทราบวิธีดูแลที่ถูกต้องเลยไว้กลางแดด จะเป็นเพราะสาเหตุนี้หรือเปล่าค่ะ เพราะว่าไม่ค่อยได้

  รดน้ำเท่าไหร่ กลัวว่าจะรดน้ำเยอะเกินไป บางวันก็ลืมรดน้ำ เป็นเพราะสาเหตุนี้ด้วยหรือไม่ ขอทราบคำตอบด้วยค่ะ

  กลัวหมากแดงจะตาย อยากดูแลเขานานๆๆค่ะ รบกวนด้วยค่ะ ขอบคุณคะ

 14. กิตติ

  ตอบคนรักหมาแดงครับ หมากแดงที่ซื้อมาอาจเป็นหมากที่ขุดมาใหม่ๆ จะทำให้ต้นหมากแดงโดยตัดรากออกไปมาก จึงดูดน้ำไปเลี้ยงใบไม่พอ ใบก็จะแห้งและอาจถึงตายใด้ ทางแก้คือปลูกแรกๆให้อยู่ในร่มก่อน หรือถ้าจะปลูกกลางแจ้งก็ต้องทำร่มให้กับหมากแดงก่อนสัก 5-6 เดือน (เพื่อลดการคลายน้ำ) อาจต้องตัดใบออกบ้าง อย่าตัดมากเกินจะทำให้หมากแดงโตช้า รดน้ำบ่อยๆหน่อย(หมาแดงต้องการน้ำมากเพราะเป็นไม้ทางใต้ฝนตกมากไม่ต้องกลัวน้ำ เยอะเกิน) อีกอย่างแนะนำให้หาวัสดุเช่นขุยมะพร้าวมาคลุมดินที่โคนต้นหมากแดง จะช่วยให้ดินไม่แห้งครับ หมากแดงจะสวยงามมากขึ้น ขอบคุณครับ

 15. แดนเชียงราย

  อยากทราบว่าเวลาเรานำต้นหมากแดงไปปว้ในห้องที่มีอุณภูมิที่เย็นทำไมปลายใบต้นหมากแดงมันถึงแห้งคับ

 16. แดนเชียงราย

  เวลาเรานำต้นหมากแดงออกจากห้องที่มีอุณภูมิที่เย็นเราควรนำไปไว้ที่มีแดดหรือแดดรำไรหล่ะคับ ช่วยตอบผมด้วยคับ

 17. กิตติ

  ตอบคุณแดนเชียงราย การนนำตันไม้ไปใว้ในห้องที่มีอุณภูมิที่เย็นหรือห้องแอร์ จะทำให้ปลายใบแห้งครับ เพราะว่าในห้องแอร์อากาศจะแห้ง ทำให้ต้นไม้ในห้องคายน้ำมาก ต้นไม้ดูดน้ำไปเลี้ยงใบไม่ทัน จึงทำให้ปลายใบไหม้ แนวทางการนำต้นไม้ไปใว้ในห้องแอร์ ที่เมืองนอกเค๊าใช้แว๊กฉีดพ่นคลือบต้นไม้ โดยเน้นที่ใต้ใบเพราะปากใบที่ใช้คายน้ำอยู่ใต้ใบ ลดการคายน้ำของต้นไม้ ทำให้ต้นไม้อยู่ในห้องแอร์ได้
  ขอบคุณครับ

 18. โกวิทย์

  การเพาะกับทรายนั้นเมล็ดเพาะควรอยู่ลักษณะไหนกันครับ ต้องกลบนิดหน่อยเปล่าครับ

 19. กิตติ

  ตอบคุณโกวิทย์ ท่านเข้าใจถูกต้องแล้วครับ แนะนำหย่าให้ทรายแห้งด้วยนะครับ ควรรดน้ำบ่อยๆ หรือเพาะในตู้อบ ใว้ในที่รำไร

  ขอบคุณครับ

 20. คนรักหมากแดง

  ขอบคุณคุณกิตติด้วยค่ะ

 21. กิตติ

  เมล็ดหมากแดง4โล
  สันติ จิตวิโส
  45 ม.6 ต.หนองไม้ซุง
  อ.อุทัย
  จ.พระนครศรีอยุธยา
  13210
  โทร 086 0268 265

 22. กิตติ

  เมล็ดหมากแดง10โล
  บ.สวนสยรังสิต จก.
  1360 ซอย กรุงเทพ-นนทบุรี 30
  แขวง/เขต บางซื่อ
  กรุงเทพ
  10800
  โทร 02911 3265

 23. คุณปุ๊ก

  สอบถามค่ะ ?

  อยากทราบว่าสั่งซื้อจำนวนแค่ 1 กก. ได้ไหมค่ะ อยากทดลองปลูกดูก่อนค่ะ

  และการสั่งซื้อ 1 กก. ราคา 1200 รวมค่าจัดส่งเรียบร้อยใช่ไหมค่ะ

  รบกวนตอบด้วยน่ะค่ะ

 24. karn

  ตอบคุณปุ๊กแทนคุณกิตติ เมล็ดหมากแดง 1 กก.= 1200 บาทรวมค่าส่งแล้วค่ะ ถ้าโอนเงินแล้วกรุณาแจ้งที่อยู่ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

 25. คุณปุ๊ก

  สอบถามค่ะ

  อยากทราบว่า หมากแดง 1 กก มีประมาณกี่เมล็ด ค่ะ

 26. กิตติ

  ตอบคุณปุ๊ก หมากแดง ๑ กก. มีประมาณ ๕,๐๐๐-๖,๐๐๐ เมล็ด ครับ

 27. น่านณรงค์

  1. ปลูกหมากแดงลงกระถางควรจะผสมขี้ไก่กับดินที่ปลูกได้หรือไม่?
  2. ถ้าใส่ขี้ไก่ได้ ควรใส่จำนวนเท่าไหร่
  3. ถ้าใส่ขี้ไก่เยอะจะทำให้ดินเค็ม…จนอาจทำให้หมากแดงตายได้ใช่หรือไม่?

 28. พลวัต

  เดี๋ยวนี้มีต้นไม้สวยๆทั้งนั้น เลยนะครับ/..ไม่ได้เจอเจ้าของสวน นานแล้ว ขอบคุณที่ยังคิดอยู่ ..ผมก็เช่นกันครับ

 29. กิตติ

  ตอบคุณน่านณรงค์
  1 ผสมได้
  2ไม่เกิน 10 ส่วนใน100 ส่วน
  3 ถูกต้องครับ

  ตอบคุณพลวัตร คิดถึงเช่นกัน

 30. บั้ม

  อยากได้เมล็ดหมากแดง ประมาณ 1 กก ครับ
  145/2 ม.7 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น
  จ.แพร่ 54130
  โทร 086-9175112(บั้ม)

 31. กิตติ

  ตอบคุณบั้ม โอนเงินได้เลย ขอบคุณครับ

 32. น้ำ

  มีต้นกล้าขายไหมค่ะ อยากได้ 2 ฟุต
  ราคาเท่าไรค่ะ

 33. น้ำ

  อยากได้ 100 ต้น ค่ะ ตอบที่เมลก็ได้นะคะ

 34. กิตติ

  ตอบคุณน้ำ
  หมากแดง สูง 40-60 ซม. (เบอร์ 1.5) ราคา 40 บาท
  หมากแดง สูง 60-80 ซม. (เบอร์ 2.0) ราคา 60 บาท
  ราคานี้เป็นราคาหน้าสวน ไม่รวมค่าขนส่งครับ
  ขอบคุณครับ
  กิตติ 081 957 2614

 35. ๒๐๔

  อยากทราบว่า การให้ปุ๋ยคอกต้องให้ถี่แค่ไหนครับ เพราะผมซื้อต้นมาเมื่อ ๕ ปีก่อนจากจันทบุรี สูง ๑ เมตร ตอนนี้สูงแค่ เมตรครึ่งเท่านั้นเองครับ เหมือนไม่ค่อยสูงโตเท่าไรเลย แต่แตกกอออกข้างมามากเลยครับ อยากให้มันสูงโตอะครับ ผมปลูกลงแปลงดินในสวนหน้าบ้าน รับแดดเช้าถึงบ่ายโมง ไม่ได้อยู่ในที่ร่ม ให้ปุ๋ยคอก สองสามเดือน ครั้งละ ๒-๓ กิโลรอบต้น น้ำรดชุ่มทุกวันตอนเย็น…..๕ปีแล้วแต่ไม่ยักกะโต

  ขอคำแนะนำหน่อยครับ………..ขอบคุณครับ

  ๒๐๔.

 36. กิตติ

  ตอบคุณ๒๐๔
  หมากแดงเป็นพืชโตช้าครับ ต้องใจเย็นๆ คนใจร้อนเลี้้ยงดี จะทำให้ใจเย็นเลย เพราะหมากแดงโตช้ามาก แต่ของท่านออกช้าไปหน่อย อาจจะเป็นเพราะได้รับแสงครึ่งวัน ลองใส่ปุ๋ยยูเรียด้วย อาจจะทำให้โตเร็วขึ้นได้

  ขอบคุณครับ

 37. บอย

  จัดส่งยังไงครับ ระยอง

 38. ๒๐๔

  ขอบคุณมากครับคุณกิตติ

  ๒๐๔.

 39. ๒๐๔

  แต่แปลกนะครับ อ. กิตติ ผมปลูกอีกต้นเป็นต้นหมากพันธุ์อื่น ปลูกพร้อมๆกัน ตอนมาก็สูงพอกันสักเมตรได้ ลำต้นก็กว้างพอกันสักนิ้วนึง ห้าปีผ่านมา หมากแดงสูงประมาณถึงปลายบนอย่างมากก็แค่สองเมตร ลำต้นวัดที่ฐานดินได้ยังไม่ถึงสองนิ้ว แต่หมากอีกพันธุ์กลับสูงใหญ่มากประมาน๕เมตรกว่า ลำต้นวัดจากฐานดินก็ประมาณแปดนิ้ว ก็ยังงงอยุ่ว่า มันโตต่างกันมากได้ไง อ.ครับ.

 40. กิตติ

  ตอบคุณ๒๐๔
  ก็อย่างที่ตอบไปแล้วครับว่า หมากแดงโตช้ามาก ต้องใจเย็นๆครับ

 41. ๒๐๔

  เข้าใจแล้วครับ อ.กิตติ ขอบคุณมากครับ………

 42. นัย

  ถ้าจะให้จัดส่งเมล็ดหมากแดง ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ซัก 2 กิโลกรัมราคาเท่าไรครับ

 43. karn

  ตอบแทนคุณกิตติค่ะ เมล็ดหมากแดง 2 กิโล 2400 บาทรวมค่าส่งแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ

 44. โมก

  ต้องการซื้อเมล็ดหมากแดง ส่งรายละเอียดราคา และวิธีการสั่งซื้อ ด่วนครับ ขอบคุณครับ

 45. กิตติ

  ตอบคุณโมก
  สนใจสั่งซื้อได้ที่ คุณ กิตติ หวังธรรมมั่ง โทร 081 957 2614

  โอนเงินเข้าบัญชี กสิกร สาขาสุไหงดก-ลก เลขบัญชี 247 2 15653 8

  โอนเงินแล้ว แจ้งชื่อที่อยู่ ที่จะให้ส่งของให้ มา
  ผมจัดส่งให้ในวันถัดไป

 46. มุขสุดา

  ผ่านมาหาข้อมูลเรื่องหมากแดงเฉยๆค่ะ
  อ่านความเห็นแล้วรู้สึกว่าเป็นกันเองดีค่ะ
  ตอบทุกคำถามเลย
  ดีมากเลยค่ะ
  ตอนนี้ก็กำลังศึกษาเรื่องหมากแดงอยู่เพื่อจะเอาไปใช่ฝึกงานเทอมหน้าค่ะ
  แล้วก็คิดจะลองเพาะเมล็ดหมากแดงด้วยค่ะ
  ถ้าหากสนใจอยากได้เมล็ดหมากแดงช่วงนี้จะได้ไหมคะและจะใช้เวลาส่งหลายวันมั้ยคะ

 47. กิตติ

  ตอบคุณมุขสุดา
  เมล็ดหมากแดงมีครับ ของพร้อมส่ง ems ไม่เกิน๓วันถึงแล้ว
  ขอบคุณครับ

 48. ya

  การปลูกหมากแดง นิยมปลูกในบ้านหรือไม่

 49. Aoody-Se

  เรียนคุณกิตติ อยากได้เมล็ดหมากแดง 1 kg. ครับ เมล็ดปาล์มบังสูรย์ มีของไหมครับช่วยแจ้งราคาด้วยครับ จะได้บอกปริมาณ แจ้งทาง Mail ได้ครับ

 50. กิตติ

  ตอบ คุณ Aoody-Se
  หมากแดงมีครับ ของพร้อมส่งครับ กิโล 1200 บาท ส่วนเมล็ดปาล์มบังสูรย์ ต้องรอเดือนกันยาขึ้นไปครับ
  ขอบคุณครับ

 51. Aoody-Se

  เรียนคุณกิตติ เมล็ดหมากแดง 1 kg. ครับ ได้โอนเงินให้แล้วครับ 20/07/10 09:43 เลขที่ A941B560 ที่ธนาคารกสิกรไทย 1200 บาทครับ
  ส่งของที่ เสนีย์ คำวงษา 42 หมู่ 8 ต. ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
  senee_k@yahoo.com 086 1276734 ขอบคุณครับ ถ้ามีเมล็ดปาล์มพันธ์ุอื่นๆช่วยส่งเอกสารราคาแนบมาด้วยก็ดีครับ

 52. รักแรกพบ

  ขอให้เพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมเว็บไซท์นี้…..

  จงเอาสาระการ้รียนไปใช้ในชีวิตประจำวัน…..——__——↨↨↨↨§♀♀♀2☺♀IIz☻☻☻2☻☻ฮฎฎ§♀♀☻☻♣♣♦♦••◘○♠♥♥♥♥♥

 53. Aoody-Se

  ได้รับของหลายวันเเล้วครับ ขอบคุณมากครับ

 54. ชัย

  เรียนคุณกิติ ที่ผมโทรคุยกับคุณลุงว่าจะสั่งหมากแดง 1.5 กิโลกรัม เดี๋ยวเย็นนี้ผมไปโอนเงินให้นะครับ รบกวนคุณลุงกิตส่งมาตามที่อยู่นี้นะครับ
  นางสาวสุภาพร นาดี 122 ม.7 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตราม จ.ปราจีนบุรี 25130
  ขอบคุณมากครับ

 55. นิรนาม

  ทางโรงเรียนบ้านวังก์พง ปราณบุรีเคยสั่งหมากแดงแบบเม็ด เพาะไม่เป็นตายหมดเลย
  จะขอสั่งซื้อเป็นต้น ราคาแบบไหนบ้าง 0890289555 sde555@hotmail.com ผอ.ศาล

 56. ชัย

  ได้รับของแล้วครับเมื่อวันสาร์ ขอบคุณมากครับลุงกิติ

 57. สวัสดีครับ ผมอยู่ทางเหนือแต่ผมต้องการเลี้ยงหมากแดง เพราะชอบมานานแล้วสวยมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆทางเหนือจะเลี้ยงได้ดีปะล่ะ

 58. สั่งเมล็ดหมากแดง 0.5 กิโลกรัม /16 ม.23 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 จัดส่งทางไปรษณี โทร 053-795952

 59. สั่งเมล็ดหมากแดง 0.5 กิโลกรัม /16 ม.23 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 จัดส่งทางไปรษณีธบัตร โทร 053-795952

 60. กิตติ

  ตอบคุณ ปริญญา
  โอนเงินได้เลยครับ 600 บาทค่าส่งฟรี ธ.กสิกร สุไหงโก-ลก เลข บ/ช 247-2-15653-8
  ขอบคุณครับ
  กิตติ หวังธรรมมั่ง

 61. ตั้ม

  สวัสดีครับคุณอากิตติ  ผมอยากทราบว่าต้นหมากเเดงเขาชอบเเดดมั้ยครับ เเล้วปลูกกลางเเจ้งได้ป่าว ผมเป็นคนราชบุรีถ้าต้องการซื้อต้นหมากเเดงคุณอา กอใหญ่เเละเเน่นเเน่ จะซื้อได้ป่าวครับ เเล้วจะได้ของทางไหนครับ    ขอให้คุณอามีสุขภาพเเข็งเเรงนะครับ

 62. ตั้ม ศุภฤกษ์ รักพงษ์ไทย

  เออ…เเล้วผมต้องการสั่งคุณอา เบอร์4 สองกอ เอากอเเน่นเเน่ ราคาเท่าไรครับ  ตอนที่ผมเรียนอยู่ มัธยมผมเคยเก็บเงินซื้อหมากเเดงที่ไร่คุณอาอะสั่งมา10ต้น มาส่งทางรถไฟราชบุรี ตอนนั้นต้นไม่ใหญ่มากประมาณเบอร์2ได้ คุณอาคิดผม หกสิบบาท ถือว่าถูกมาก เเต่ตอนนั้นผมไม่รู้จักวิธีการเลี้ยงเลย ตายเรียบ  ถ้าเลี้ยงดีดีตอนนี้คงโตเเล้ว เพราะ ประมาณ4ปีที่เเล้วครับ อยากจะบอกว่าร้านคุณอาบริการดีมากมีการโทรมาเเจ้งด้วยว่าของถึงเเล้ว…..ผมขอเล่าเรื่องเก่าเก่าให้คุณอาฟังนะครับที่ผมเคยปลูกหมากเเดง    ผมสังเกตว่าหมากเเดงชอบดินที่มีวัตถุอินทรีสูงใช่ป่าวครับ ชอบน้ำมาก เเต่ต้นไม้ที่ผมถนัดเเละชอบ คือต้นจั๋ง ผมว่าปลูกง่ายมาก อยู่ได้ทุกสถานการณ์ เเต่โตช้า เเละตายยากมาก ตั้งเเต่ผมหันมาปลูกจั๋งไม่เคยตายเลย เเต่ใส่ปุ๋ยจะงามมาก  ….ผมพยายามจะหาเพื่อนที่ชอบต้นไม้ เเต่สมัยนี้หายากมาก ทุกคนชอบเเต่วัตถุสร้างภาพเพื่อนผมไม่มีใครชอบต้นไม่เลย ชอบเเต่พวกมือถือใหม่ รถ ผมว่าทำไมโลกถึงร้อนขึ้น เพราะคนส่วนมากไม่ใส่ใจเรื่องต้นไม้ เพื่อนชอบว่าผมว่า บ้าต้นไม้ ซื้อเเต่ต้นไม้ ไม่เห็นสวยตรงไหนเลย เเต่ผมว่าต้นไม้เป็นเพื่อนเราได้ทุกเวลา เพราะเขาก็ต้องการน้ำเหมือนเรา ไงคุณอาอย่าพึ่งเบื่อผมนะครับที่มาระบายให้ฟัง…. เพราะผมชอบคนที่ขายเเละปลูกต้นไม้ผมว่าทำให้โลกเราน่าอยู่เเละสดใส สุดท้ายนี้ถ้าผมจะสั่งหมากเเดงคุณอาผมจะโทรไปนะครับ ว่าต้องมีขั้นตอนอะไรบ้าง ผมเป็นคนราชบุรี อ.เมือง ถ้าสั่งเบอร์4จะส่งได้ป่าวครับ   สุดท้ายนี้ขอให้คุณอามีสุขภาพเเข็งเเรงนะครับ ขอบคุณนะครับที่ทำให้เมืองไทยมีต้นไม้ไฮโซอย่างหมากเเดงมากขึ้น^_^

 63. karn

  ดึกๆุคุณอากิตติจะกลับถึงบ้านนะคะ  คงจะได้ตอบใตตอนนั้น  จะตอบแทนก็ไม่ค่อยสันทัดเรื่องหมากแดงแลการขนส่งค่ะ   ขอบคุณมากค่ะ

 64. กิตติ

  ตอบคุณตั้ม ศุภฤกษ์ รักพงษ์ไทย
  คุณคิดถูกต้องแล้วครับ  หมากแดงเบอร์๔  ต้นละ๒๕๐บาท๒ต้น๕๐๐บาท  ราชบุรีส่งทางรถไฟได้ค่าส่งต้นละ๑๕๐บาทครับ
  ขอบคุณมากครับ

 65. เรียนคุณกิติ
  ผมขอทราบราคา เมล็ดหมากและปาล์มในสวนของท่าน ในตอนนี้ ว่ายังราคาเดิมหรือเปล่า หรือมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจสั่งซื้อ 
  ขอบคุณล่วงหน้ามากๆครับ
  ดำริห์  ยอดสุรางค์  
  133  หมู่ 2 ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 

 66. สิงห์

  สั่งหมากแดง เบอร์ 1 จำนวน 20 ต้น ๆ ละ25 บาท เป็นเงิน 500 บาท
  ค่าส่ง(ถึงบ้าน) จำนวน 300 บาท  เป็นเงินทั้งสิ้น 800 บาท
  ส่งที่ น.ต.สิงห์  แดงไพโรจน์  บ้านเลขืั้ 183/699 ม.3 ถ. สรงประภา
  แขวงสีกัน   เขตดอนเมือง กทม. 10210
  (จะส่งเงินให้ที่ ธ.กสิกรไทย สาขาสุไหงโกลก ชื่อบัญชี
  นายกิตติ  หวังธรรมมั่ง ออมทรัพย์ที่ 247-2-15653-8)
  กรุณาส่งให้ด้วยะนะครับ

 67. karn

  สวัสดีค่ะ  ส่งหมากแดงไปแล้วค่ะ 19/05/55 เลขโลจิก LB017242902TH  ขอบคุณค่ะ

 68. สิงห์

  เรียน คุณกิตติ
  ประสานทางโทรฯ แล้ว (นายสั่งเพิ่มอีก 20 ต้น โดยให้ใส่ไปในกลอ่งเดียวกัน และส่งเงินทางธนาคารฯ แล้ว)
  (รวมเป็น 40 ต้นในกลอ่งเดียวกัน) 
  เช้าวันอังคารที่ 22 พ.ค. 55   ยังไม่ได้รับ(หมากแดง) ครับ
  จะรอก่อน  ถ้าอีก 2 วันยังไม่ได้รับ  จะโทรฯ ประสานครับ

 69. สิงห์

  เรียน คุณกิตติฯ 
  จาก  น.ต.สิงห์ฯ  183/699 ม.3 สีกัน ดอนเมือง กทม. 10210

  ประสานทางโทรฯ แล้ว (นายสั่งเพิ่มอีก 20 ต้น โดยให้ใส่ไปในกลอ่งเดียวกัน และส่งเงินทางธนาคารฯ แล้ว)
  (รวมเป็น 40 ต้นในกลอ่งเดียวกัน) 
  เช้าวันอังคารที่ 22 พ.ค. 55   ยังไม่ได้รับ(หมากแดง) ครับ
  จะรออีก 2 วันครับ  ยังไม่ได้รับ  จะโทรฯ ประสานครับ

 70. กิตติ

  คงได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับ
   

 71. เรียน  คุณกิตติฯ

  ได้รับแล้วครับ สวย  ถูกใจ และต้นหมากแดงแข็งแรงดี ขอบคุณครับ 

 72. นภาพร

  ถ้าซื้อ 2  ต้น  จัดส่งทางไปรษณีย์ไหมคะ  รบกวนตอบด้วยนะคะ

 73. กิตติ

  ข อทราบขนาดที่จะเอาด้วย ส่งจังหวัดใค จะได้คิดค่าส่งถูกครับ

 74. หมากแดงเบอร์ 2

  ต้องการซื้อพันธืกล้าหมากแดงเบอร์ 2 ราคาต้นละเท่าไหร่ พร้อมจัดส่ง โดยส่งทางไปรษณีย์ ems ภูเก็ต จำนวน 6 ต้น รวมทั้งหมดราคาเท่าไหร่่
   

 75. วิจัย สมบัติบูรณ์

  ขายต้นหมากแดงจำนวนมาก ๑๐๐๐๐ ต้น สูง ๑๐ ซม. โทร 093-7541536

 76. คุณไก่

  จำหน่ายกล้าพันธุ์ สักทอง ยางนา พะยูง ประดู่ มะค่า ตะเคียน แดง ชิงชัน กันเกรา แคนา
  และกล้าพันธุ์ไม้ป่าทุกชนิดสายพันธุ์ดี จากทีมงานเพาะพันธุ์กล้าไม้ป่ามืออาชีพที่มีประสพการณ์สูง
  ราคาไม่แพง จำหน่ายทั้งปลีกและส่งทั่วประเทศ ผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั่วประเทศกว่ายี่สิบปี
  สนใจติดต่อคุณไก่ 095-4654546
  ID line kai54654546
  Email nangpaya@hotmail.com
  ชมผลงานและคุณภาพกล้าพันธุ์ไม้ได้ที่ http://www.takuyak.com
  หรือที่แฟนเพจ คุณไก่กล้าพันธุ์ไม้
  หรือชมคลิปที่ http://www.youtube.com ช่อง ชัยชนะ เสือเพ็ง
  หรือที่แฟนเพจ ชมรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้พะยูงแห่งประเทศไทย

 77. คุณไก่

  เปิดดูสองคลิปนี้..มีคำตอบ
  ปลูกต้นไม้ได้อะไรมากกว่าที่คิด
  https://youtu.be/EaF8r2xyF8s

  https://youtu.be/50s-9KFhWVA
  สนใจกล้าพันธุ์ไม้ติดต่อ คุณไก่กล้าพันธุ์ไม้ รวมทั้งตัวแทนและสาขาทั่วประเทศ
  โทร. 0954654546 0946465654
  http://www.takuyak.com
  ID.Line : kai54654546
  http://www.youtube.com ช่อง ชัยชนะ เสือเพ็ง
  Page: คุณไก่กล้าพันธุ์ไม้
  Page: ชมรมเกษตรกรผู้ปลูกพะยูงแห่งประเทศไทย
  ใบทะเบียนพาณิชย์กิจ เลขที่36501005xxxxx?

 78. BugNeng Thongkam

  หมากแดงยังขายอยู่หรือเปล่าครับ

 79. Tungtong

  สวัสดีครับ
  คุณ BugNeng Thongkam ยังมีจำหน่ายในบางขนาดครับ
  ถ้าสนใจ สามารถติดต่อได้ที่
  Line @cactuskolok https://line.me/R/ti/p/@cactuskolok
  Facebook inbox ได้ที่ fb.me/valentinepanmai/
  ขอบคุณครับ

ใส่ความเห็น

กรุณากรอกอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์