1149685_586755894696088_744744580_o

This Post Has 1,058 Comments

 1. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 07/05/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED738155037TH 83000 นัฐิณี
  2.ED738155045TH 26000 นวรัตน์
  3.ED738155054TH 10150 อนงค์นุช
  4.ED738155068TH 10160 อดุล
  5.ED738155071TH 10240 พร้อมสุข
  6.ED738155085TH 10250 ประภัสสร
  7.ED738155099TH 56120 คนึงนุช
  8.ED738155108TH 20150 หยง
  9.ED738155111TH 84190 มณฑาทิพย์
  10.ED738155125TH 21180 ขวัญตา
  11.ED738155139TH 10230 สุรชนา
  12.ED738155142TH 90110 อรวรรณ
  13.ED738155156TH 20000 สุธาสินี
  14.ED738155160TH 73110 เบญจพร
  15.ED738155173TH 90190 ชลาลัย
  16.ED738155187TH 10150 ศนิสา
  17.ED738155195TH 34110 oranoot
  18.ED738155200TH 56000 น้ำผึ้ง
  19.ED738155213TH 11120 ชลลดา
  20.ED738155227TH 57100 ณฐพล
  21.ED738155235TH 23170 เด่นนภา
  22.EB516160729TH 50280 ศิวาพร
  23.EB516165828TH 50280 ศิวาพร
  24.EB516174714TH 71110 จำรัส
  25.EB516142813TH 90240 สุภิดา
  26.EB516236422TH 10800 ปิยะนุช
  ขอบคุณมากครับ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 2. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 08/05/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED738155669TH 60190 ปาณิสรา
  2.ED738155672TH 10500 ศิริพร
  3.ED738155686TH 10220 ไพโรจน์
  4.ED738155690TH 11110 รัศมี
  5.ED738155709TH 81170 ณกมล
  6.ED738155712TH 45120 อนุชิต
  7.ED738155726TH 34150 รชฎาพร
  8.ED738155730TH 10210 ดำรงค์
  9.ED738155743TH 84320 สุพัตรา
  10.ED738155757TH 50170 สุพรรษา
  11.ED738155765TH 13210 วาสนา
  12.EB516279326TH 30140 ผูใหญ่โบตัน
  13.EB516158478TH 76120 กะทิ
  14.EB516269743TH 30140 ผู้ใหญ่ โบตัน
  15.EB516150465TH 22120 รัชฎาภรณ์
  16.EB516114830TH 10250 นพ.สุรสิทธิ์
  ขอบคุณมากครับ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 3. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 09/05/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH77011AXG6W1A ปิยาภรณ์ วังศิริกุล นราธิวาส
  2.TH03031AXFX70D อาทิตยา เกตุทอง นนทบุรี
  3.TH01051AXFRF5B อนนท์ เศรษฐชวาลวงษ์ กรุงเทพ
  4.TH24041AXFFE0C วิริยาภรณ์ บุญทะปัญญา ฉะเชิงเทรา
  5.TH13041AXF5G5K อณุศรา งามขำ กาญจนบุรี
  6.TH01171AXERF8B จิราพร วิริยะตั้งสกุล กรุงเทพ
  7.TH13121AXEEA7B เอื้อมพร หอมหวาน กาญจนบุรี
  8.TH01391AXE6B6E มด กรุงเทพ
  9.TH01501AXDZ16B เฉลิมพร พบทอง กรุงเทพ
  10.TH12061AXDMF9I พิรศา ศรสิทธิ์ ราชบุรี
  11.TH71111AXDAZ6D อรวรรณ ขวัญนิมิตร สงขลา
  12.TH28011AXD4P7A สุภาภร ปิตะหงษนันท์ บุรีรัมย์
  13.TH73031AXCTR8A จุรีรัตน์ ลีวัฒนาพงษ์ ตรัง
  14.TH61011AXCNJ5R อัญชลี จั่นเจริญ พิษณุโลก
  15.TH30011AXCF40B ณัฐธยาน์ แท่งทอง ศรีสะเกษ
  16.TH02051AXCAF4E นฤมล สง่างาม สมุทรปราการ
  17.TH04021AXBY77A ณัฐ ขำสุภาพ ปทุมธานี
  18.TH63011AXBRF5A กฤตยวรรณ พงษ์สิงห์ เพชรบูรณ์
  19.TH68171AXBGD0A พิพรรธน์ ศิลปวิสุทธิ์ สุราษฎร์ธานี
  20.TH02011AXB118C ยามีละห์ เปาะจิ สมุทรปราการ
  ขอบคุณมากครับ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://www.flashexpress.com/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 4. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 10/05/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH01211B1VQ63B ปิยะนุช วิด กรุงเทพ
  2.TH71111B1VCS6D สุจิตรา เจริญ สงขลา
  3.TH27011B1Q0K9M มนัญญา ผาวงค์ นครราชสีมา
  4.TH05071B1NZW1J ภัทราภรณ์ แจ้งใจ พระนครศรีอยุธยา
  5.TH12031B1NF04K วราภัทร ขันตี ราชบุรี
  6.TH16021B1F5B9F ภัสธร ยอดชัยพฤกษ์ สมุทรสาคร
  7.TH03011B1EQW7I จงจิต เปรมวิทยะภูริ นนทบุรี
  8.TH33011B1EFX2A กันย์ชย ธุลีจันทร์ ชัยภูมิ
  9.TH10021B1E0S1A ชุติมา จินจำ สระบุรี
  10.TH12061B1DQX7G กาญจนา สุนพิลา ราชบุรี
  11.TH13121B1DJ23B เอื้อมพร หอมหวาน กาญจนบุรี
  12.TH28071B1D7Y7H ปิยวรรณ ชำนาญดู บุรีรัมย์
  13.TH15061B1CTV4J ศิริวิมล ภิรมยา นครปฐม
  14.TH67011B1C8R7A เบญจวรรณ วรรณเกื้อ ภูเก็ต
  15.TH01301B1BRQ1A ประหนึ่งนุช บำเพ็ญสมัย กรุงเทพ
  16.TH01441B1BAV9A ณัฐสุดา แซ่อง กรุงเทพ
  17.TH01171B1AKC3A ณภัทร พัฒนาวิจิตร กรุงเทพ
  18.TH02011B1A3C1E ร้านฟรีโน่โฟน สมุทรปราการ
  19.TH01281B19QS7A ศศิธร เอื้อบุญยะนันท์ กรุงเทพ
  20.TH16011B19805J กวินนาถ ศรีเเสน สมุทรสาคร
  21.TH01471B19050B ศิวพร ธนรัตน์เดชากร กรุงเทพ
  22.TH41071B18N68F นิภาพันธ์ ประตา มหาสารคาม
  23.TH54081B18BX2B วิไลวัลย์ แป้นเพ็ชร เชียงราย
  24.TH28011B18142Q จรรยาพร นครแสน บุรีรัมย์
  25.TH01051B17GV7C พิณ สุวรรณภักดี กรุงเทพ
  26.TH15031B17AV8X เอกชัย หมอยาดี นครปฐม
  27.TH70011B16X60M อารีรัตน์ เรืองศรี(แมง) ชุมพร
  28.TH01481B16MA2A ปิยะนุช สุขแป กรุงเทพ
  29.TH38011B16A10A สุภาวดี จิตรบำเพ็ญ (092-5404291) อุดรธานี
  30.TH15031B15Y31D ศุทธินี อินทสร นครปฐม
  31.TH03031B15R72D อาทิตยา เกตุทอง นนทบุรี
  32.TH12011B15GS4Q สุมณฑา ห่วงทอง ราชบุรี
  33.TH01361B15C05A ณัฐวดี รุ่งทรัพย์พาณิชย์ กรุงเทพ
  34.TH01241B14ZG9A มณี หัสชู กรุงเทพ
  35.TH51011B14FV4A วริยา แพร่
  ขอบคุณมากครับ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://www.flashexpress.com/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 5. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 11/05/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED738156457TH 10800 ปิยะนุช
  2.ED738156465TH 60130 สุชาติ
  3.ED738156474TH 13260 มลิวัลย์
  4.ED738156488TH 33000 พจนี
  5.ED738156491TH 24000 ปาจรีย์
  6.ED738156505TH 11000 กายจนา
  7.ED738156514TH 71130 อนรรฆวี
  8.ED738156528TH 63140 ชัชญา
  9.ED738156531TH 10160 สิริโสภา
  10.ED738156545TH 11110 นวรัตน์
  11.ED738156559TH 92000 พรเพ็ญ
  12.ED738156562TH 92000 พรเพ็ญ
  13.ED738156576TH 90140 จุฑารัตน์
  14.ED738156580TH 20230 ศิริพร
  15.ED738156593TH 70120 พิรศา
  16.ED738156602TH 12000 ณัฑชา
  17.ED738156616TH 11140 ประเมิน
  18.ED738156620TH 10700 มณี
  19.ED738156633TH 10400 พรรรณวดี
  20.ED738156647TH 11120 อัญพัชน์
  21.ED738156655TH 61160 นิมิตรยนต์
  22.ED738156664TH 10230 วราภรณ์
  23.ED738156678TH 65000 นัฏธิดา
  24.ED738156681TH 51000 ทิพย์นารี
  25.ED738156695TH 80330 กันยา
  26.ED738156704TH 30000 จิตติญาดา
  27.ED738156718TH 21180 ขวัญตา
  28.ED738156721TH 10220 วรนาถ
  29.ED738156735TH 85000 ปิยะวัลย์
  30.ED738156749TH 50000 เกศินี
  31.ED738156752TH 10510 สาริณีย์
  32.ED738156766TH 10230 กาญจนา
  33.ED738156770TH 20180 อรชร
  34.ED738156783TH 20000 วันดี
  35.ED738156797TH 76150 จริยา
  36.ED738156806TH 80000 จิรา
  37.ED738156810TH 18000 สุพร
  38.ED738156823TH 66000 กัลยรัตน์
  39.ED738156837TH 71000 วัชรินทร์
  40.ED738156845TH 93000 ศุภนิช
  41.ED738156854TH 10270 สุจิตรา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/

  ***ส่งผ่าน บ. FLASH ***
  1.TH02031B7BV18B เมทิกา วัฒนดำรงฤทธิ์ สมุทรปราการ
  2.TH46011B70GW2A ผอ.ปุณยนุช แสนสิงห์ มุกดาหาร
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://www.flashexpress.com/
  ขอบคุณมากครับ

  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 6. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 12/05/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED738157316TH 60000 วิสาข์
  2.ED738157320TH 10800 ปิยะนุช
  3.ED738157333TH 10900 ภารดี
  4.ED738157347TH 11000 จงจิต
  5.ED738157355TH 60000 วิสาข์
  6.ED738157364TH 11110 วนิดา
  7.ED738157378TH 10800 อุษา
  8.ED738157381TH 10500 ศิริพร
  9.ED738157395TH 41000 สุภาวดี
  10.ED738157404TH 11150 อรทัย
  11.ED738157418TH 10400 ประหนึ่งนุช
  12.ED738157421TH 10150 ศศิพิมพ์
  13.ED738157435TH 77150 วิษณุวิชญ์
  14.ED738157449TH 12120 แสงเทียน
  15.ED738157452TH 92000 กัญญาภัทร
  16.ED738157466TH 10310 วัชราภา
  17.ED738157470TH 27000 สงกรานต์
  18.ED738157483TH 90110 อารีรัตน์
  19.ED738157497TH 92000 สุมาลี
  20.ED738157506TH 12000 วีณา
  21.ED738157510TH 10240 พิจิตรา
  22.ED738157523TH 11110 นวรัตน์
  23.ED738157537TH 77110 ทัศนีย์
  24.ED738157545TH 10250 บุปผา
  25.ED738157554TH 11110 ศุภเศรษฐ์
  26.ED738157568TH 11120 รวิณีย์
  27.ED738157571TH 67210 พจมาลย์
  28.ED738157585TH 10540 อรอนงค์
  29.ED738157599TH 71120 โจ้
  30.ED738157608TH 75110 โรงแรมอัมพวา
  31.ED738157611TH 25000 เอมมี่
  32.ED738157625TH 74120 เสนาะ
  33.ED738157639TH 18000 พรรวษา
  34.ED738157642TH 24000 ศุภกิจ
  35.ED738157656TH 90110 ษมาวดี
  36.ED738157660TH 85000 เจติยา
  37.ED738157673TH 93000 อาภรณ์
  38.ED738157687TH 10250 ศสิธร
  39.ED738157695TH 10540 ทับทิม
  40.ED738157700TH 84120 วิลาวัลย์
  41.ED738157713TH 10900 อนนท์
  42.ED738157727TH 50000 วีณา
  43.ED738157735TH 10230 ณัฐนรี
  44.ED738157744TH 10120 สิทธิชัย
  45.ED738157758TH 10220 จริยา
  46.ED738157761TH 20150 มยุรี
  47.ED738157775TH 20240 วิเชียร
  48.ED738157789TH 77000 สิริพรรณ
  49.ED738157792TH 65000 ศิริลักษณ์
  50.ED738157801TH 73220 ศิริวิมล
  51.ED738157815TH 12000 สุนิสา
  52.ED738157829TH 11000 ฤดีวรรณ
  53.ED738157832TH 33140 สมจารี
  54.ED738157846TH 10520 สุจิตรา
  55.EB516246597TH นัสนันท์ นนทบุรี
  56.EB516196771TH บรรยงค์ ภูเก็ต

  ขอบคุณมากครับ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 7. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 14/05/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED738149796TH 35000 พรพรรณ
  2.ED738149805TH 11140 อาทิตยา
  3.ED738149819TH 11110 สุทธิเมธ
  4.ED738149822TH 27000 สงกรานต์
  5.ED738149836TH 72110 ศกรณ์มนทร์
  6.ED738149840TH 10240 นุจรินทร์
  7.ED738149853TH 12000 วีณา
  8.ED738149867TH 90100 ณวัฒน์
  9.ED738149875TH 48000 อารมย์
  10.ED738149884TH 11000 อัญญรัตน์
  11.ED738149898TH 10260 กิติมา
  12.ED738149907TH 83000 เสาวนีย์
  13.ED738149915TH 73000 หทัยนันท์
  14.ED738170119TH 50230 จันทิรา
  15.ED738170122TH 11000 กฤตพร
  16.ED738170136TH 10540 ทับทิม
  17.ED738170140TH 61150 ปัญญา
  18.ED738170153TH 37290 อุมาพร
  19.ED738170167TH 70120 รุจิรา
  20.ED738170175TH 90140 จุฑารัตน์
  21.ED738170184TH 10220 วรนาถ
  22.ED738170198TH 10600 วรินทรา
  23.ED738170207TH 24000 วิมลสิริ
  24.ED738170215TH 86130 จันทิรา
  25.ED738170224TH 60140 ศรัณยา
  26.ED738170238TH 10150 สุนิสา
  27.ED738170241TH 12000 ณัฑชา
  28.ED738170255TH 77110 สุชาติ
  29.ED738170269TH 92000 ขนิษฐา
  30.ED738170272TH 60000 ประสาน
  31.ED738170286TH 60000 สมใจ
  32.ED738170290TH 92140 พงศกร
  33.ED738170309TH 62210 ศิราทิพย์
  34.ED738170312TH 62000 รุ่งทิพย์
  35.ED738170326TH 92000 พอเพ็ญ
  36.ED738170330TH 94180 รัตนา
  37.ED738170343TH 20110 เยาวเรศ
  38.ED738170357TH 48110 จิตรประภา
  39.ED738170365TH 10540 สุดารัตน์
  40.ED738170374TH 44150 วรรณา
  41.ED738170388TH 10510 ปาริชาต
  42.ED738170391TH 63000 อารียา
  43.ED738170405TH 27000 ปิยะนุช
  44.ED738170414TH 10520 จิราภรณ์
  45.ED738170428TH 10510 ยุวเรขา
  46.ED738170431TH 86190 วนิดา
  47.ED738170445TH 10240 เบญญาดา
  48.ED738170459TH 24130 รัชดา
  49.ED738170462TH 30180 จินดาพร
  50.ED738170476TH 84000 มณฑา
  51.ED738170480TH 20250 ศันสนีย์
  52.ED738170493TH 33140 สมจารี
  53.ED738170502TH 10150 จิราพร
  54.ED738170516TH 12160 ฉัตรติกานต์
  55.ED738170520TH 56000 มนัสนันท์
  56.ED738170533TH 11110 นลิน
  57.ED738170547TH 90110 ธิดารัตน์
  58.EB516154989TH 83130 ประไพ
  ขอบคุณมากครับ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 8. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 15/05/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED738158121TH 82220 porpimon
  2.ED738158135TH 10510 พรรษมนต์
  3.ED738158149TH 11000 จงจิต
  4.ED738158152TH 63150 ไพจิตรา
  5.ED738158166TH 11000 สิริพรรณ
  6.ED738158170TH 10800 อุษา
  7.ED738158183TH 10400 วรรณภา
  8.ED738158197TH 20140 napanan
  9.ED738158206TH 10150 กุลธิดา
  10.ED738158210TH 11150 อรทัย
  11.ED738158223TH 71000 นภวรรณ
  12.ED738158237TH 57000 วราภรณ์
  13.ED738158245TH 96000 ยตนา
  14.ED738158254TH 62000 เกสินี
  15.ED738158268TH 11140 ประเมิน
  16.ED738158271TH 83000 เสาวนีย์
  17.ED738158285TH 74130 วาสนา
  18.ED738158299TH 24000 จิตราภรณ์
  19.ED738158308TH 95000 ศรีสุมาลย์
  20.ED738158311TH 50210 จิราภรณ์
  21.ED738158325TH 57170 พัฒนา
  22.ED738158339TH 11110 นวรัตน์
  23.ED738158342TH 85000 รุ่งพนา
  24.ED738158356TH 22150 วิภาวรรณ
  25.ED738158360TH 95000 ดต.หญิง วิชรากร
  26.ED738158373TH 80110 พวงทิพย์
  27.ED738158387TH 65000 วรัญญา
  28.ED738158395TH 24130 วิริยาภรณ์
  29.ED738158400TH 90110 อรวรรณ
  30.ED738158413TH 73220 สิริวิมล
  31.ED738158427TH 10600 ภิมพิมล
  32.ED738158435TH 70000 สุมณฑา
  33.ED738158444TH 84120 จิราวรรณ
  34.ED738158458TH 25110 สุกัญญา
  35.ED738158461TH 10530 สมฤดี
  36.ED738158475TH 10520 มด
  37.ED738158489TH 92000 สุมาลี
  38.ED738158492TH 83000 สิรินทร์ชญา
  39.ED738158501TH 45000 สุภาภรณ์
  40.ED738158515TH 73000 อิสรีย์
  41.ED738158529TH 51150 อารีรัตน์
  42.ED738158532TH 21150 วารี
  43.ED738158546TH 10310 กัลยรัตน์
  44.ED738158550TH 73000 อำพร
  45.ED738158563TH 92160 จิรวรรณ
  46.ED738158577TH 11000 สุปราณี
  47.ED738158585TH 90110 ษมาวดี
  48.ED738158594TH 77110 ทัศนีย์
  49.ED738158603TH 53110 ชนิษฐา
  50.ED738158617TH 10120 ณัฐวดี
  51.ED738158625TH 20150 ศรีวนา
  52.ED738158634TH 84000 เบญจวรรณ
  53.ED738158648TH 10400 ชวัลนุช
  54.ED738158651TH 95000 ฮัสวานี
  55.ED738158665TH 13110 ปนิดา
  56.ED738158679TH 10310 ทิตยา
  57.ED738158682TH 83000 อชิรญา
  58.ED738158696TH 13160 เบญจพร
  59.ED738158705TH 24000 กัญญารัตน์
  60.ED738158719TH 80330 กันยา
  61.ED738158722TH 77000 ปวันรัตน์
  62.ED738158736TH 90160 มาลี
  63.EB516157645TH 90110 สุจิตรา
  64.EB516202477TH 90110 สุจิตรา
  65.EB516177517TH 83130 ประไพ
  66.EB516291035TH 12130 มนธร
  ขอบคุณมากครับ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

ใส่ความเห็น

กรุณากรอกอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์

Close Menu
×

Cart