แจ้งส่งพัสดุ

1149685_586755894696088_744744580_o

1,904 thoughts on “แจ้งส่งพัสดุ”

 1. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 16/11/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED099470815TH 50280 สมชาติ
  2.ED099470824TH 30000 ภัทรพันธุ์
  3.ED099470838TH 10540 มาลี
  4.ED099470841TH 93000 วันวิสาข์
  5.ED099470855TH 84330 ชญาน์รัศมิ์
  6.ED099470869TH 90160 นันธมน
  7.ED099470872TH 30000 ณัฐภรินทร์
  8.ED099470886TH 10150 เตือนใจ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง ช่วงนี้ฝนตกที่สวน อาจจะล่าช้ากว่าปกติ) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 2. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 15/11/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED099458633TH 20000 สุชาย
  2.ED099458647TH 21140 ชาลดา
  3.ED099458655TH 10400 ลลิตา
  4.ED099458664TH 84000 เพ็ญประพร
  5.ED099458678TH 13220 ภัทราภรณ์
  6.ED099458681TH 10600 นันท์นภัส
  7.ED099458695TH 13260 กิตติพงษ์
  8.ED099458704TH 11150 ธนิสร
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง ช่วงนี้ฝนตกที่สวน อาจจะล่าช้ากว่าปกติ) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 3. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 14/11/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED099457615TH 84330 ชญารัศมิ์
  2.ED099457624TH 71000 อัชชาพร
  3.ED099457638TH 10150 อรุณศรี
  4.ED099457641TH 10160 หลี
  5.ED099457655TH 10400 ลลิตา
  6.ED099457669TH 50130 ศุกรศร
  7.ED099457672TH 80360 พิริภัสร์
  8.ED099457686TH 50160 อัญชลี
  9.ED099457690TH 32210 ศราภรณ์
  10.ED099457709TH 10260 อัปสร
  11.ED099457712TH 10900 อาภาพร
  12.ED099457726TH 10150 เตือนใจ
  13.ED099457730TH 10210 กัลย์สุดา
  14.ED099457743TH 65130 เมธินี
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง ช่วงนี้ฝนตกที่สวน อาจจะล่าช้ากว่าปกติ) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 4. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 13/11/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED099448327TH 10310 แสงดาว
  2.ED099448335TH 26120 ศรีไพ
  3.ED099448344TH 10230 กฤษญารัตน์
  4.ED099448358TH 45000 มินตา
  5.ED099448361TH 30260 ญาดาณิศา
  6.ED099448375TH 34000 ฐศชาดา
  7.ED099448389TH 24000 รัชนีพัฒน์
  8.ED099448392TH 93000 เพ็ญศรี
  9.ED099448401TH 12160 กัญญ์ณัชภัส
  10.ED099448415TH 80360 พิริภัสร์
  11.ED099448429TH 10330 ภรินทร์ธร
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง ช่วงนี้ฝนตกที่สวน อาจจะล่าช้ากว่าปกติ) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 5. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 12/11/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED099463134TH 32210 ศราภรณ์
  2.ED099463148TH 10260 ทนงศักดิ์
  3.ED099463151TH 67000 กฤตวรรณ
  4.ED099463165TH 20000 พิมพ์ชนก
  5.ED099463179TH 12120 กนกพร
  6.ED099463182TH 12000 พูลสิน
  7.ED099463196TH 10400 ศศิประภา
  8.ED099463205TH 12160 กัญญ์ณัชภัส
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง ช่วงนี้ฝนตกที่สวน อาจจะล่าช้ากว่าปกติ) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 6. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 11/11/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED099454058TH 50160 อัญชลี
  2.ED099454061TH 24000 มยุรี
  3.ED099454075TH 60000 อลิสา
  4.ED099454089TH 26120 นพพล
  5.ED099454092TH 10170 อุษา
  6.ED099454101TH 10510 อินดา
  7.ED099454115TH 57130 บุหงา
  8.ED099454129TH 62210 ศิราทิพย์
  9.ED099454132TH 13220 ภัทราภรณ์
  10.ED099454146TH 30000 จินดา
  11.ED099454150TH 84000 เพ็ญประพร
  12.ED099454163TH 47290 นันทิสา
  13.ED099454177TH 24000 ประไพ
  14.ED099454185TH 50160 อัญชลี
  15.ED099454194TH 92000 กัญญทิพย์
  16.ED099454203TH 90110 วิยะดา
  17.ED099454217TH 48000 กนกกาญจน์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง ช่วงนี้ฝนตกที่สวน อาจจะล่าช้ากว่าปกติ) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 7. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 10/11/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED099453018TH 22210 ปฐมพร
  2.ED099453021TH 12000 จิน
  3.ED099453035TH 10540 มาลี
  4.ED099453049TH 10150 สาวลาว
  5.ED099453052TH 73120 วัลลภา
  6.ED099453066TH 52100 เพ็ญรัตน์
  7.ED099453070TH 10600 มณี
  8.ED099453083TH 70000 สุดา
  9.ED099453097TH 24000 เกื้อกูล
  10.ED099453106TH 10150 เตือนใจ
  11.ED099453110TH 10150 เตือนใจ
  12.ED099453123TH 36130 ปียากร
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง ช่วงนี้ฝนตกที่สวน อาจจะล่าช้ากว่าปกติ) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

กรุณากรอกอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์

Shopping Cart