แจ้งส่งพัสดุ

1149685_586755894696088_744744580_o

1,952 thoughts on “แจ้งส่งพัสดุ”

 1. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 4/02/66 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED307995146TH 24130 สุรางค์
  2.ED307995150TH 96130 ใบนง
  3.ED307995163TH 10250 กมลรัตน์
  4.ED307995177TH 12130 วรรณวิสา
  5.ED307995185TH 90110 เดชรุษ
  6.ED307995194TH 10120 ฮวง
  7.ED307995203TH 11000 เสาวภาคย์
  8.ED307995217TH 13260 สมใจ
  9.ED307995225TH 65210 วิธวิทย์
  10.ED307995234TH 33150 ธิดารัตน์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง ช่วงนี้ฝนตกที่สวน อาจจะล่าช้ากว่าปกติ) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 2. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 3/02/66 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED307987286TH 10800 ปิยะนุช
  2.ED307987290TH 30170 จันทนา
  3.ED307987309TH 20130 มัลลิกา
  4.ED307987312TH 10310 รชยา
  5.ED307987326TH 65140 ประภาพร
  6.ED307987330TH 18260 สุรีรัตน์
  7.ED307987343TH 13210 อนุวัฒน์
  8.ED307987357TH 20000 มินทรา
  9.ED307987365TH 83000 เสาวนีย์
  10.ED307987374TH 10150 เตือนใจ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง ช่วงนี้ฝนตกที่สวน อาจจะล่าช้ากว่าปกติ) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 3. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 2/02/66 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED307991952TH 72000 กำไล
  2.ED307991966TH 20230 กลิ่นสุคนธ์
  3.ED307991970TH 30170 จันทนา
  4.ED307991983TH 11140 สุพรรณิกา
  5.ED307991997TH 74120 เสาวนีย์
  6.ED307992003TH 11140 สุพรรณิกา
  7.ED307992017TH 13220 ภัทราภรณ์
  8.ED307992025TH 10600 สุภาวดี
  9.ED307992034TH 10800 ศรีพร
  10.ED307992048TH 84140 วิโรจน์
  11.ED307992051TH 10530 บังอร
  12.ED307992065TH 10150 วรัญญา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง ช่วงนี้ฝนตกที่สวน อาจจะล่าช้ากว่าปกติ) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 4. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 1/02/66 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED307982142TH 10220 ณฐวรรณ
  2.ED307982156TH 71000 อัชชาพร
  3.ED307982160TH 18120 สุกานดา
  4.ED307982173TH 18120 สุกานดา
  5.ED307982187TH 57130 สุจิตรา
  6.ED307982195TH 10150 อชิรญาณ์
  7.ED307982200TH 13260 วารินทร์
  8.ED307982213TH 20140 สาคร
  9.ED307982227TH 10220 ขวัญใจ
  10.ED307982235TH 10220 ขวัญใจ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง ช่วงนี้ฝนตกที่สวน อาจจะล่าช้ากว่าปกติ) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 5. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 30/01/66 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED307971961TH 34000 ปรัชญา
  2.ED307971975TH 10800 ศรีพร
  3.ED307971989TH 10140 ขวัญฤทัย
  4.ED307971992TH 90250 มณี
  5.ED307972009TH 71000 อัชชาพร
  6.ED307972012TH 10540 มาลี
  7.ED307972026TH 84330 ชญารัศมิ์
  8.ED307972030TH 83110 นิยม
  9.ED307972043TH 83110 นิยม
  10.ED307972057TH 10510 พลอยพัสสา
  11.ED307972065TH 72130 อรชร
  12.ED307972074TH 13000 กานต์รวี
  13.ED307972088TH 10150 เตือนใจ
  14.ED307972091TH 10250 มนัสวี
  15.ED307972105TH 74000 สิริกร
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง ช่วงนี้ฝนตกที่สวน อาจจะล่าช้ากว่าปกติ) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 6. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 29/01/66 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED307947667TH 93000 วันวิสาข์
  2.ED307947675TH 10900 สุดารัตน์
  3.ED307947684TH 33000 ศิริพร
  4.ED307947698TH 33000 ศิริพร
  5.ED307947707TH 53000 ฐิตินันท์
  6.ED307947724TH 10110 สุรศักดิ์
  7.ED307947738TH 10240 วิศัลย์ตยา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง ช่วงนี้ฝนตกที่สวน อาจจะล่าช้ากว่าปกติ) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 7. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 28/01/66 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED307946335TH 10220 พ.อ.หญิง ณฐวรรณ
  2.ED307946349TH 12120 สมทรง
  3.ED307946352TH 65000 ศิริรัตน์
  4.ED307946366TH 21140 ชาลดา
  5.ED307946370TH 53000 ฐิตินันท์
  6.ED307946383TH 13000 กานต์รวี
  7.ED307946397TH 17120 วีรนุช
  8.ED307946406TH 86130 พรนิภา
  9.ED307946410TH 15000 ทราย
  10.ED307946423TH 15110 นัสกรณ์
  11.ED307946437TH 10120 กัลยา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง ช่วงนี้ฝนตกที่สวน อาจจะล่าช้ากว่าปกติ) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

กรุณากรอกอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์

Shopping Cart