แจ้งส่งพัสดุ

1149685_586755894696088_744744580_o

1,723 thoughts on “แจ้งส่งพัสดุ”

 1. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 03/01/66 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED263757199TH 31110 สถาพร
  2.ED263757208TH 12120 โยธกา
  3.ED263757211TH 12120 Kay
  4.ED263757225TH 71000 อัชชาพร
  5.ED263757239TH 21140 ชาลดา
  6.ED263757242TH 20140 จริยา
  7.ED263757256TH 65000 ศิริรัตน์
  8.ED263757260TH 93110 สุกัญญา
  9.ED263757273TH 10230 สกุล
  10.ED263757287TH 84000 สันต์สนีย์
  11.ED263757295TH 34170 ธัญวลัย
  12.ED263757300TH 10220 ณฐวรรณ
  13.ED263757313TH 36230 สุทิศา
  14.ED263757327TH 71220 ผอ
  15.ED263757335TH 20130 มัลลิกา
  16.ED263757344TH 82190 นงเยาว์
  17.ED263757358TH 60000 ภูวนัย
  18.ED263757361TH 10900 เสาวลักษณ์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง ช่วงนี้ฝนตกที่สวน อาจจะล่าช้ากว่าปกติ) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 2. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 02/01/66 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED263771417TH 30000 จินตนา
  2.ED263771425TH 10800 หทัยรัตน์
  3.ED263771434TH 10800 หทัยรัตน์
  4.ED263771448TH 10110 ประภาศรี
  5.ED263771451TH 74000 สิริกร
  6.ED263771465TH 73000 ปิยะรัตน์
  7.ED263771479TH 10250 ลาฎาภา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (เนื่องจากบางพื้นที่อาจจะปิดช่วงวันหยุดเทศกาล) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 3. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 28/12/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED263727872TH 73000 กวินทิพย์
  2.ED263727886TH 10220 พ.อ.หญิง ณฐวรรณ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง ช่วงนี้ฝนตกที่สวน อาจจะล่าช้ากว่าปกติ) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ
  ***เพิ่มเติม เนื่องจากใกล้วันหยุดเทศกาล ทางสวนอาจจะเลือกจัดส่งต้นไม้จากที่อยู่ของลูกค้าแต่ละพื้นที่นะครับ พิจารณาเป็นรายๆไปครับ เพิ่มป้องกันการตกค้างจากการขนส่ง ครับ ขอบคุณครับ***

 4. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 27/12/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED263726470TH 10540 มาลี
  2.ED263726483TH 31000 สุจิตรา
  3.ED263726497TH 94110 พนารัตน์
  4.ED263726506TH 21140 พิสิทธิ์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง ช่วงนี้ฝนตกที่สวน อาจจะล่าช้ากว่าปกติ) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ
  ***เพิ่มเติม เนื่องจากใกล้วันหยุดเทศกาล ทางสวนอาจจะเลือกจัดส่งต้นไม้จากที่อยู่ของลูกค้าแต่ละพื้นที่นะครับ พิจารณาเป็นรายๆไปครับ เพิ่มป้องกันการตกค้างจากการขนส่ง ครับ ขอบคุณครับ***

 5. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 26/12/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED263725165TH 57130 สุจิตรา
  2.ED263725179TH 10560 บุษยา
  3.ED263725182TH 57000 สุภา
  4.ED263725196TH 10500 สุจารี
  5.ED263725205TH 90160 กาญดา
  6.ED263725219TH 13180 ชานนกาญจน์
  7.ED263725222TH 10240 ณัฐกรณ์
  8.ED263725236TH 63000 อภิญญา
  9.ED263725240TH 25190 siripaporn
  10.ED263725253TH 11120 พิม
  11.ED263725267TH 45000 เบญจมาศ
  12.ED263725275TH 11150 ธนิสร
  13.ED263725284TH 86190 พรรณวดี
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง ช่วงนี้ฝนตกที่สวน อาจจะล่าช้ากว่าปกติ) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 6. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 25/12/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.GD019994958TH 20150 มหัณณพ (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
  2.ED263733263TH 20150 มหัณณพ
  3.ED263733277TH 20150 มหัณณพ
  4.ED263733285TH 13170 ต้องตา
  5.ED263733294TH 20130 มัลลิกา
  6.ED263733303TH 10260 ดาร์ลิ่ง
  7.ED263733317TH 24120 ลาวัลย์
  8.ED263733325TH 84330 ชญารัศมิ์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง ช่วงนี้ฝนตกที่สวน อาจจะล่าช้ากว่าปกติ) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 7. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 24/12/2565 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED263731863TH 20130 มัลลิกา
  2.ED263731877TH 21110 ผกามาศ
  3.ED263731885TH 11000 สุมนา
  4.ED263731894TH 41000 ณภัทรา
  5.ED263731903TH 10280 ประกายมาศ
  6.ED263731917TH 10220 พ.อ.หญิง ณฐวรรณ
  7.ED263731925TH 10600 สุภาวดี
  8.ED263731934TH 21140 ชาลดา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง ช่วงนี้ฝนตกที่สวน อาจจะล่าช้ากว่าปกติ) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

กรุณากรอกอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์

Shopping Cart