แจ้งส่งพัสดุ

1149685_586755894696088_744744580_o

1,723 thoughts on “แจ้งส่งพัสดุ”

 1. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 24/01/66 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED307943170TH 10800 ปิยนุช
  2.ED307943183TH 57130 สุจิตรา
  3.ED307943197TH 90160 กาญดา
  4.ED307943206TH 57130 สุจิตรา
  5.ED307943210TH 11140 สุพรรณิกา
  6.ED307943223TH 62210 ศิราทิพย์
  7.ED307943237TH 10520 พจมาลย์
  8.ED307943245TH 10310 อรอุมา
  9.ED307943254TH 18000 ศุภิษฐา
  10.ED307943268TH 93000 วันวิสาข์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง ช่วงนี้ฝนตกที่สวน อาจจะล่าช้ากว่าปกติ) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 2. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 23/01/66 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED307960575TH 10150 เตือนใจ
  2.ED307960589TH 11140 สุพรรณนิกา
  3.ED307960592TH 90000 นุสรา
  4.ED307960601TH 10800 ปิยะนุช
  5.ED307960615TH 10800 ปิยะนุช
  6.ED307960629TH 11000 ศันสนีย์
  7.ED307960632TH 53000 ฐิตินันท์
  8.ED307960646TH 10150 สาวลาว
  9.ED307960650TH 10220 ณฐวรรณ
  10.ED307960663TH 53000 ฐิตินันท์
  11.ED307960677TH 110220 ณฐวรรณ
  12.ED307960685TH 71000 อัชชาพร
  13.ED307960694TH 71000 อัชชาพร
  14.ED307960703TH 13180 ชานนกาญจน์
  15.ED307960717TH 94110 พนารัตน์
  16.ED307960725TH 65120 วิธวิทย์
  17.ED307960734TH 12130 รวิวรรณ
  18.ED307960748TH 72110 สะไบพร
  19.ED307960751TH 84140 วอโรจน์
  20.ED307960765TH 90180 โซเฟีย
  21.ED307960779TH 45000 เบญจมาศ
  22.ED307960782TH 12120 รุ่งรวี
  23.ED307960796TH 10150 สาวลาว
  24.ED307960805TH 65000 ชมนาด
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง ช่วงนี้ฝนตกที่สวน อาจจะล่าช้ากว่าปกติ) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 3. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 22/01/66 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED307938413TH 50110 สุพรรษา
  2.ED307938427TH 94110 พนารัตน์
  3.ED307938435TH 13220 ภัทราภรณ์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง ช่วงนี้ฝนตกที่สวน อาจจะล่าช้ากว่าปกติ) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 4. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 21/01/66 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED307936531TH 11120 มัณฑนา
  2.ED307936545TH 30170 จันทนา
  3.ED307936559TH 83000 เสาวนีย์
  4.ED307936562TH 34000 ปรัชญา
  5.ED307936576TH 11140 พรรณี
  6.ED307936580TH 10540 มาลี
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง ช่วงนี้ฝนตกที่สวน อาจจะล่าช้ากว่าปกติ) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 5. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 20/01/66 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED307935672TH 30170 จันทนา
  2.ED307935686TH 20230 สุคนธ์
  3.ED307935690TH 13000 กานต์รวี
  4.ED307935709TH 84330 ชญารัศมิ์
  5.ED307935712TH 10220 พ.อ.หญิง ณฐวรรณ
  6.ED307935726TH 13000 กานต์รวี
  7.ED307935730TH 83000 เสาวณีย์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง ช่วงนี้ฝนตกที่สวน อาจจะล่าช้ากว่าปกติ) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 6. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 19/01/66 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED307934028TH 83000 เสาวณีย์
  2.ED307934031TH 10140 มลฤดี
  3.ED307934045TH 90000 นุสรา
  4.ED307934059TH 21140 จารุวรรณ
  5.ED307934062TH 84140 วิโรจน์
  6.ED307934076TH 11150 สุภาวดี
  7.ED307934080TH 20110 ไพลิน
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง ช่วงนี้ฝนตกที่สวน อาจจะล่าช้ากว่าปกติ) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 7. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 18/01/66 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED307932937TH 90210 เกศินี
  2.ED307932945TH 20150 สรินยา
  3.ED307932954TH 84000 เบญจวรรณ
  4.ED307932968TH 10560 กฤษณา
  5.ED307932971TH 74110 เกร็ดแก้ว
  6.ED307932985TH 57000 สุภา
  7.ED307932999TH 13260 วารินทร์
  8.ED307933005TH 24150 นพรัตน์
  9.ED307933019TH 90110 ณัฐธิดา
  10.ED307933022TH 11150 สุภาวดี
  11.ED307933036TH 10150 วรัญญา
  12.ED307933040TH 40000 นัทยา
  13.ED307933053TH 53000 ฐิตินันท์
  14.ED307933067TH 10220 พ.อ.หญิง ณฐวรรณ
  15.ED307933075TH 10600 มะลิ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง ช่วงนี้ฝนตกที่สวน อาจจะล่าช้ากว่าปกติ) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

กรุณากรอกอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์

Shopping Cart