แจ้งส่งพัสดุ

1149685_586755894696088_744744580_o

1,723 thoughts on “แจ้งส่งพัสดุ”

 1. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 1/02/66 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED307982142TH 10220 ณฐวรรณ
  2.ED307982156TH 71000 อัชชาพร
  3.ED307982160TH 18120 สุกานดา
  4.ED307982173TH 18120 สุกานดา
  5.ED307982187TH 57130 สุจิตรา
  6.ED307982195TH 10150 อชิรญาณ์
  7.ED307982200TH 13260 วารินทร์
  8.ED307982213TH 20140 สาคร
  9.ED307982227TH 10220 ขวัญใจ
  10.ED307982235TH 10220 ขวัญใจ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง ช่วงนี้ฝนตกที่สวน อาจจะล่าช้ากว่าปกติ) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 2. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 30/01/66 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED307971961TH 34000 ปรัชญา
  2.ED307971975TH 10800 ศรีพร
  3.ED307971989TH 10140 ขวัญฤทัย
  4.ED307971992TH 90250 มณี
  5.ED307972009TH 71000 อัชชาพร
  6.ED307972012TH 10540 มาลี
  7.ED307972026TH 84330 ชญารัศมิ์
  8.ED307972030TH 83110 นิยม
  9.ED307972043TH 83110 นิยม
  10.ED307972057TH 10510 พลอยพัสสา
  11.ED307972065TH 72130 อรชร
  12.ED307972074TH 13000 กานต์รวี
  13.ED307972088TH 10150 เตือนใจ
  14.ED307972091TH 10250 มนัสวี
  15.ED307972105TH 74000 สิริกร
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง ช่วงนี้ฝนตกที่สวน อาจจะล่าช้ากว่าปกติ) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 3. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 29/01/66 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED307947667TH 93000 วันวิสาข์
  2.ED307947675TH 10900 สุดารัตน์
  3.ED307947684TH 33000 ศิริพร
  4.ED307947698TH 33000 ศิริพร
  5.ED307947707TH 53000 ฐิตินันท์
  6.ED307947724TH 10110 สุรศักดิ์
  7.ED307947738TH 10240 วิศัลย์ตยา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง ช่วงนี้ฝนตกที่สวน อาจจะล่าช้ากว่าปกติ) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 4. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 28/01/66 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED307946335TH 10220 พ.อ.หญิง ณฐวรรณ
  2.ED307946349TH 12120 สมทรง
  3.ED307946352TH 65000 ศิริรัตน์
  4.ED307946366TH 21140 ชาลดา
  5.ED307946370TH 53000 ฐิตินันท์
  6.ED307946383TH 13000 กานต์รวี
  7.ED307946397TH 17120 วีรนุช
  8.ED307946406TH 86130 พรนิภา
  9.ED307946410TH 15000 ทราย
  10.ED307946423TH 15110 นัสกรณ์
  11.ED307946437TH 10120 กัลยา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง ช่วงนี้ฝนตกที่สวน อาจจะล่าช้ากว่าปกติ) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 5. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 27/01/66 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED307945839TH 10540 มาลี
  2.ED307945842TH 30170 จันทนา
  3.ED307945856TH 86210 อำไพ
  4.ED307945860TH 86000 ชินตา
  5.ED307945873TH 53000 ฐิตินันท์
  6.ED307945887TH 90210 เกศินี
  7.ED307945895TH 13180 ชานนกาญจน์
  8.ED307945900TH 13000 กานต์รวี
  9.ED307945913TH 25000 จันทร์จิรา
  10.ED307945927TH 10800 ปิยะนุช
  11.ED307945935TH 10800 ปิยะนุช
  12.ED307945944TH 10800 ปิยะนุช
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง ช่วงนี้ฝนตกที่สวน อาจจะล่าช้ากว่าปกติ) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 6. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 26/01/66 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED307944538TH 45000 กมลกาญจน์
  2.ED307944541TH 21140 ชาลดา
  3.ED307944555TH 82000 จิราภา
  4.ED307944569TH 12000 สุเมตรา
  5.ED307944572TH 21140 ชาลดา
  6.ED307944586TH 84320 อรทัย
  7.ED307944590TH 10540 พฤกษพรรณ
  8.ED307944609TH 36000 ศิริฉัตร
  9.ED307944612TH 71000 อัชชาพร
  10.ED307944626TH 10600 มะลิ
  11.ED307944630TH 84320 อรทัย
  12.ED307944643TH 11140 สุพรรณิกา
  13.ED307944657TH 11140 สุพรรณิกา
  14.ED307944665TH 10230 วาสนา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง ช่วงนี้ฝนตกที่สวน อาจจะล่าช้ากว่าปกติ) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 7. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 25/01/66 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED307963608TH 11110 จันจิรา
  2.ED307963611TH 10220 ณฐวรรณ
  3.ED307963625TH 10800 ศรีพร
  4.ED307963639TH 10700 เมธินี
  5.ED307963642TH 15000 ทราย
  6.ED307963656TH 13000 กานต์รวี
  7.ED307963660TH 10130 ปินฉัตร
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง ช่วงนี้ฝนตกที่สวน อาจจะล่าช้ากว่าปกติ) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

กรุณากรอกอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์

Shopping Cart