แจ้งส่งพัสดุ

1149685_586755894696088_744744580_o

1,904 thoughts on “แจ้งส่งพัสดุ”

 1. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 10/05/66 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED530068610TH 30170 จุฑารัตน์
  2.ED530068623TH 10310 อมร
  3.ED530068637TH 10260 valerie
  4.ED530068645TH 30130 ปุณยาพร
  5.ED530068654TH 10510 นิภาภรณ์
  6.ED530068668TH 20150 สุนีย์
  7.ED530068671TH 10130 ศุภชัย
  8.ED530068685TH 75000 นิศารัตน์
  9.ED530068699TH 10900 สุดารัตน์
  10.ED530068708TH 13220 ขวัญกมล
  11.ED530068711TH 70000 ศันสนีย์
  12.ED530068725TH 20170 อริสรา
  13.ED530068739TH 11110 ภัทรพร
  14.ED530068742TH 73170 มรกต
  15.ED530068756TH 12110 เฟื่องเพชร
  16.ED530068760TH 30000 ณัฐวุฒิ
  17.ED530068773TH 13000 ภัคจิรา
  18.ED530068787TH 10540 จริยา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 2. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 9/05/66 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED530067225TH 30170 จันทนา
  2.ED530067234TH 25150 สุภาพร
  3.ED530067248TH 71000 อัชชาพร
  4.ED530067251TH 67130 ราตรี
  5.ED530067265TH 62000 mooksuda
  6.ED530067279TH 77120 ชนัญชิตา
  7.ED530067282TH 81000 อัมพาพันธ์
  8.ED530067305TH 44140 สุธันวา
  9.ED530067319TH 20170 อริสรา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 3. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 8/05/66 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED530065295TH 30170 จันทนา
  2.ED530065304TH 84330 ชญารัศมิ์
  3.ED530065318TH 13160 ธิภาพรรณ
  4.ED530065321TH 84330 ชญารัศมิ์
  5.ED530065335TH 36150 ฉลองขวัญ
  6.ED530065349TH 11120 ณัฐกานต์
  7.ED530065352TH 10500 สุจารี
  8.ED530065366TH 20140 ชาญณรงค์
  9.ED530065370TH 11120 พิม
  10.ED530065383TH 13220 ภัทราภรณ์
  11.ED530065397TH 50170 ภคพร
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 4. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 7/05/66 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED530062356TH 30170 จันทนา
  2.ED530062360TH 30170 จันทนา
  3.ED530062373TH 10240 สุวรรณา
  4.ED530062387TH 10310 อมร
  5.ED530062395TH 10260 valerie
  6.ED530062400TH 46240 พรทิพย์
  7.ED530062413TH 90160 กาญดา
  8.ED530062427TH 10500 วิภาศิริ
  9.ED530062435TH 10110 ธัญญ์ธิชา
  10.ED530062444TH 10550 ลินดา
  11.ED530062458TH 10540 วิลาวัณย์
  12.ED530062461TH 10540 จิรัฐติกาล
  13.ED530062475TH 86190 ณัฐธิดา
  14.ED530062489TH 65150 นิตยา
  15.GD019998186TH 44000 อัจฉรีย์ (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 5. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 6/05/66 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED530061055TH 21110 ณรงค์
  2.ED530061069TH 21110 ณรงค์
  3.ED530061072TH 83120 เกษร
  4.ED530061086TH 60000 วิสาข์
  5.ED530061090TH 10510 นิภาภรณ์
  6.ED530061109TH 93000 กัลยา
  7.ED530061112TH 27120 อรพิน
  8.ED530061126TH 84330 ชญาน์รัศมิ์
  9.ED530061130TH 10400 ทองดี
  10.ED530061143TH 10540 มาลี
  11.ED530061157TH 10220 ศริญญา
  12.ED530061165TH 13260 กิติพงษ์
  13.ED530061174TH 81120 ชญานี
  14.ED530061188TH 30000 ณัฐวุฒิ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 6. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 5/05/66 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED530047416TH 71000 อัชชาพร
  2.ED530047420TH 73220 ปาลิตา
  3.ED530047433TH 73220 ปาลิตา
  4.ED530047447TH 10310 อมร
  5.ED530047455TH 84110 นฤมล
  6.ED530047464TH 10160 กานต์มณี
  7.ED530047478TH 11000 เพนนี
  8.ED530047481TH 10540 มาลี
  9.ED530047495TH 22000 คุณเล็ก
  10.ED530047504TH 10900 สุดารัตน์
  11.ED530047518TH 76120 อภิชาติ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 7. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 4/05/66 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED530046101TH 10250 จุลีรัตน์
  2.ED530046115TH 21160 กฤติญา
  3.ED530046129TH 10540 มาลี
  4.ED530046132TH 92130 นารีรัตน์
  5.ED530046146TH 13220 ภัทราภรณ์
  6.ED530046150TH 13170 ปัญจภัสร์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

กรุณากรอกอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์

Shopping Cart