แจ้งส่งพัสดุ

1149685_586755894696088_744744580_o

2,006 thoughts on “แจ้งส่งพัสดุ”

 1. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 13/1/67 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED254305227TH 36000 ปนัดดา
  2.ED254305235TH 93140 มณีรัตน์
  3.ED254305258TH 26110 อมรรัตน์
  4.ED254305261TH 11110 ธันยชนก
  5.ED254305275TH 30000 ศศิวิมล
  6.ED254305289TH 65000 ชนัญชิตา
  7.ED254305292TH 10260 สนธยา
  8.ED254305301TH 24130 กฤษณา
  9.ED254305315TH 20150 พิมพ์
  10.ED254305329TH 10160 ปิยวรรณ
  11.JF179390254TH 90000 จุรีพร
  12.JF179373485TH 14130 กัญญาภัทร
  13.JF179365515TH 77150 ทวีทรัพย์
  14.ED254305496TH 36000 ปนัดดา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 2. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 12/1/67 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED254303725TH 22170 พลอย
  2.ED254303739TH 33150 อุมาพร
  3.ED254303742TH 74000 ฉัตรชฎา
  4.ED254303756TH 10150 พรสิริ
  5.ED254303760TH 10150 ธัญญาวัลย์
  6.ED254303773TH 11110 กฤตภาส
  7.ED254303787TH 73000 ทิพย์
  8.ED254303795TH 12000 ณัฐพงษ์
  9.JF176940108TH 11140 ธนภรณ์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 3. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 11/1/67 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.JF175802860TH 10160 ณรงค์ศักดิ์
  2.JF175862231TH 86210 อำไพ
  3.ED133297709TH 10160 จุฑารัตน์
  4.ED133297712TH 90280 วีนา
  5.ED133297726TH 10150 ธัญญาวัลย์
  6.ED133297730TH 66000 พิชญาภา
  7.ED133297743TH 24000 นพดล
  8.ED133297757TH 12120 ศรัญญา
  9.ED133297765TH 41110 ธีระภัณฑ์
  10.ED133297774TH 10540 ต้าร์
  11.ED133297788TH 56000 รุจิลาพา
  12.ED133297791TH 13160 สิตางค์
  13.ED133297805TH 74120 สุดารัตน์
  14.ED133297814TH 47160 ฐิตาภรณ์
  15.ED133297828TH 47160 ฐิตาภรณ์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 4. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 10/1/67 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.JF174817939TH 52220 กมลภัทร
  2.JF174551808TH 95110 sawipa
  3.JF174703021TH 21000 ศรีอัมพร
  4.JF174873034TH 14130 กัญญาภัทร
  5.ED254300410TH 24000 ดวงตา
  6.ED254300423TH 10150 ธัญญวัลย์
  7.ED254300437TH 10250 พัฒน์
  8.ED254300445TH 83130 อินทุอร
  9.ED254300454TH 24000 ดวงตา
  10.ED254300468TH 33110 เอื้องฟ้า
  11.ED254300471TH 10150 ธัญญารัตน์
  12.ED254300485TH 12130 นิโลบล
  13.ED254300499TH 10250 พัฒน์
  14.ED254300508TH 11120 พชร
  15.ED254300511TH 10510 สมเจต์
  16.ED254300525TH 67150 สุดารัตน์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 5. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 9/1/67 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED133293826TH 20150 เบญจวรรณ
  2.ED133293830TH 24130 กฤษณา
  3.ED133293843TH 18130 ทวีพร
  4.ED133293857TH 73000 ครองศิริ
  5.ED133293865TH 36000 ปนัดดา
  6.ED133293874TH 20110 สุพัตรา
  7.ED133293888TH 12130 นกกาแฟ
  8.ED133293891TH 10540 เอลลี่
  9.ED133293905TH 42100 ตี๋น้อย
  10.ED133293914TH 13150 ภัชรินทร์
  11.ED133293928TH 10900 ร้านสตางค์
  12.ED133293931TH 10600 บุษบา
  13.ED133293945TH 12130 นิโลบล
  14.ED133293959TH 30000 จุรีย์พรรณ
  15.ED133293962TH 66000 พิชญาภา
  16.ED133293976TH 11110 ธันย์ชนก
  17.ED133293980TH 10110 เฟิร์น
  18.ED133293993TH 10700 อุษา
  19.ED133294000TH 10540 เอลลี่
  20.ED133294013TH 12130 นกกาแฟโบราณ
  21.JF172323935TH 10540 สาวิตรี
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 6. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 8/1/67 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.JF170691455TH 20150 บ.ไวท์ สโตน พัทยา จก.
  2.JF170914422TH 10160 ณรงค์ศักดิ์
  3.ED133292255TH 10600 จัสมิน
  4.ED133292264TH 67160 จำเนียร
  5.ED133292278TH 12140 จุฑามณี
  6.ED133292281TH 40000 จันทร์จิรา
  7.ED133292295TH 10280 สุมาลี
  8.ED133292304TH 34190 อรอุมา
  9.ED133292318TH 13150 ภัชรินทร์
  10.ED133292321TH 27160 ดวงกมล
  11.ED133292335TH 13150 อัจฉรา
  12.ED133292349TH 12000 ณัฐพงษ์
  13.ED133292352TH 10160 จุฑารัตน์
  14.ED133292366TH 30450 วันเพ็ญ
  15.ED133292370TH 10270 วาณี
  16.ED133292383TH 20150 บ.ไวท์ สโตน พัทยา จก.
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 7. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 7/1/67 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.JF158884665TH 96220 อัซลีนา
  2.JF158830772TH 10240 จินดา
  3.JF169702876TH 10510 นิภาภรณ์
  4.JF169770244TH 10150 กุลมุก
  5.JF169701500TH 96220 อัซลีนา
  6.JF158884679TH 96220 อัซลีนา
  7.JF158827861TH 23110 ณลภัส
  8.JF158886025TH 10900 สุดารัตน์
  9.ED133290847TH 10110 mickey
  10.ED133290855TH 10260 สนธยา
  11.ED133290864TH 10600 บุษบา
  12.ED133290878TH 83120 ธนปติ
  13.ED133290881TH 33110 เอื้องฟ้า
  14.ED133290895TH 10330 เนตรชนก
  15.ED133290904TH 12120 ศรัญญา
  16.ED133290918TH 30130 ธัญญรัตน์
  17.ED133290921TH 30000 ร้านเสริมสวยแหวนแหวน
  18.ED133290935TH 92170 จินตรัตน์
  19.ED133290949TH 10110 สิริพร
  20.ED133290952TH 10900 ร้านสตางค์
  21.ED133290966TH 30000 วิทยา
  22.ED133290970TH 10510 นิภาภรณ์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

กรุณากรอกอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์

Shopping Cart