แจ้งส่งพัสดุ

1149685_586755894696088_744744580_o

2,035 thoughts on “แจ้งส่งพัสดุ”

 1. สวัสดีค่ะแจ้งเลขพัสดุ วันที่ 05/3/67 คะ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1. ED336831119TH 10400 อนุรุธ
  2. ED336831122TH 10400 อนุรุธ
  3. ED336831136TH 10130 อัจฉราภรณ์
  4. JF252632105TH 72140 เปรมฤทัย
  5. JF252601479TH 12120 เนตรนภา
  6. JF252601289TH 10120 สิทธิชัย
  7. JF249417336TH 83000 เนาวนีย์
  8. JF253058881TH 36000 สาวิตรี
  9. JF253078736TH 36000 สาวิตรี
  10. JF251623402TH 12120 ศรัญญา
  11. JF252624130TH 86000 นัยนา
  12. JF252625104TH 10540 สาวิตรี
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

 2. สวัสดีค่ะแจ้งเลขพัสดุ วันที่ 04/3/67 คะ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1. JF251636216TH 86000 นงนุช
  2. JF251583765TH 15110 กรรณิการ์
  3. JF246946113TH 71000 อัชชาพร
  4. JF251657043TH 73000 นิธิวดี
  5. JF251622441TH 10600 นทิลา
  6. JF251493945TH 10400 ปิยะนารถ
  7. JF246855386TH 33160 ศศิประภา
  8. JF251636233TH 12120 เนตรนภา
  9. JF251567855TH 11120 ณภัทร
  10. JF251643185TH 10150 สมศักดิ์
  11. JF251590735TH 12130 ปริสุทธิ์
  12. ED336809084TH 10600 นทิลา
  13. ED336809098TH 13220 ศกลวรรณ์
  14. ED336809107TH 40130 ช่างแล็ค
  15. ED336809115TH 40130 ช่างแล็ค
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

 3. สวัสดีค่ะแจ้งเลขพัสดุ วันที่ 03/3/67 คะ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1. JF246827487TH 10400 ปิยะนารถ
  2. JF246278140TH 86000 นัยนา
  3. JF246744204TH 50110 ศิรตา
  4. JF249320969TH 36000 ปนัดดา
  5. JF246848460TH 10510 พิฐชาญาณ์
  6. JF246844366TH 86000 นงนุช
  7. JF246782967TH 11110 ธันย์ชนก
  8. JF246744218TH 11150 ชนินันท์
  9. JF249439098TH 90110 ณัฐธุดา
  10. JF246815841TH 10210 ปภาวรินท์
  11. ED336806794TH 27120 เด่นชัย
  12. ED336806803TH 11120 จารวี
  13. ED336806817TH 55000 ครูริน
  14. GD020028820TH 72110 เดชา
  15. GD020028833TH 36150 วิลาวรรณ
  16. GD020028847TH 36150 วิลาวรรณ
  17. GD020028855TH 36150 วิลาวรรณ
  18. GD020028864TH 36150 วิลาวรรณ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

 4. สวัสดีค่ะแจ้งเลขพัสดุ วันที่ 02/3/67 คะ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1. ED336805493TH 36150 วิลาวรรณ
  2. ED336805502TH 36150 วิลาวรรณ
  3. ED336805516TH 36150 วิลาวรรณ
  4. ED336805520TH 36150 วิลาววณ
  5. ED336805533TH 61180 น้ำทิพย์
  6. ED336805547TH 66130 พิชชานันท์
  7. JF249379655TH 36150 วิลาวรรณ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

 5. สวัสดีค่ะแจ้งเลขพัสดุ วันที่ 01/3/67 คะ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1. ED336810207TH 38220 มธุรส
  2. ED336810224TH 80110 กรกฎ
  3. ED336810238TH 56000 อภินันท์
  4. ED336810241TH 77000 สิริกร
  5. ED336810255TH 10260 สนธยา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

 6. สวัสดีค่ะแจ้งเลขพัสดุ วันที่ 29/2/67 คะ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1. JF248546175TH 10540 กิ่งกาญจน์
  2. JF248182869TH 40000 เบญจมาศ
  3. JF248485581TH 74120 เสาวนีย์
  4. JF248545197TH 12120 เนตรนภา
  5. JF245199689TH 20150 รุ้งเพชร
  6. JF248534185TH 73170 วริษา
  7. JF248215567TH 22210 นภาพร
  8. JF248438989TH 11120 ณภัทร
  9. JF248447901TH 13220 ภัทราภรณ์
  10. ED336801032TH 11120 จันตรี
  11. ED336801046TH 74120 เจติยา
  12. ED336801050TH 11120 หมอน
  13. ED336801063TH 84330 ชญาน์รัศมิ์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

 7. สวัสดีค่ะแจ้งเลขพัสดุ วันที่ 28/2/67 คะ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1. JF245812367TH 12120 ศรัญญา
  2. JF245819095TH 84330 ชญาน์รัศมิ์
  3. JF245796240TH 83150 นัยนา
  4. JF245742745TH 10520 อรวรรณ
  5. JF240966715TH 10530 ณัฐสรัญพร
  6. JF245767552TH 20000 วิสษุ
  7. JF245601385TH 10240 สุวรรณา
  8. JF245692960TH 10900 สุดารัตน์
  9. JF245713506TH 86000 นัยนา
  10. JF245771628TH 10520 สาวิตรี
  11. JF245724486TH 46120 ฐิติพร
  12. ED336800023TH 10100 รวมโชค
  13. ED336800037TH 77110 ณดา
  14. ED336800045TH 77140 พารวีร์
  15. ED336800054TH 12170 ศิริกมล
  16. ED336800068TH 27160 รัตติยากร
  17. ED336800071TH 38220 มธุรส
  18. ED336800085TH 36000 ปนัดดา
  19. ED336800099TH 36000 ปนัดดา
  20. ED336800108TH 36000 ปนัดดา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

กรุณากรอกอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์

Shopping Cart