แจ้งส่งพัสดุ

1149685_586755894696088_744744580_o

2,035 thoughts on “แจ้งส่งพัสดุ”

 1. สวัสดีค่ะแจ้งเลขพัสดุ วันที่ 19/03/67 คะ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะคะ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย และ แฟลช***
  1.JF261493622TH 12120 เนตรนภา
  2.JF271931305TH 90130 ณิตยา
  3.JF261630915TH 71000 อัชชาพร
  4.JF261467653TH 25190 ศิริธร
  5.JF261680611TH 21130 วิภา
  6.JF261508450TH 13000 สมศรี
  7.JF271935259TH 53230 ขวัญล่า
  8.JF261690361TH 84330 ชญาน์รัศมิ์
  9.JF261699224TH 10170 ดุลภากร
  10.JF261469478TH 80360 พิธีภัสร์
  ส่งแฟลช 2 ชิ้น
  11. TH02055DJG9X4A กร พรพิชิตสุวรรณ
  12. TH02055DJGSB4A กร พรพิชิตสุวรรณ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

 2. สวัสดีค่ะแจ้งเลขพัสดุ วันที่ 18/03/67 คะ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะคะ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย และ แฟลช***
  1. JF260572947TH 77110 ณดา
  2. JF267474255TH 10220 ขวัญใจ
  3. JF269202878TH 65000 มณฑิรา
  4. JF269202881TH 73000 นาตยา
  5. JF269030183TH 11140 สุจิตรา
  6. JF267434485TH 74120 เสาวนีย์
  7. JF269223816TH 53230 ขวัญล่า
  8. JF269279395TH 70000 วาสนา
  9. JF269265541TH 10210 พัสสวรรณ
  10. JF269257580TH 73120 ภวธิต
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

 3. สวัสดีค่ะแจ้งเลขพัสดุ วันที่ 17/03/67 คะ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะคะ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย และ แฟลช***
  1. JF267100156TH 21140 จิตติพงษ์
  2. JF267676836TH 10900 สุดารัตน์
  3. JF267444491TH 10260 ทับทิม
  4. JF259169537TH 10210 ปภาวรินท์
  5. JF260590906TH 10520 อรวรรณ
  6. JF261398697TH 86000 นัยนา
  7. JF267467206TH 40000 เบญจมาศ
  8. JF267396941TH 10400 มนฤดี
  9. TH14055DA15V8G เปรมฤทัย
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

 4. สวัสดีค่ะแจ้งเลขพัสดุ วันที่ 16/03/67 คะ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะคะ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1. JF265099835TH 24130 กฤษณา
  2. JF265107956TH 24130 กิตติ
  3. JF261379830TH 50130 ปวีณา
  4. JF261379843TH 12120 เนตรนภา
  5. JF263018480TH 77160 ภารดี
  6. JF267007607TH 10600 อาทิตย์
  7. JF261387725TH 90180 พิมพ์พิชญา
  8. ED336842978TH 10400 สุดธิดา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

 5. สวัสดีค่ะแจ้งเลขพัสดุ วันที่ 15/03/67 คะ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะคะ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1. JF259185265TH 86000 นัยนา
  2. JF259905917TH 86000 นัยนา
  3. JF264740331TH 40000 เบญจมาศ
  4. JF264701956TH 40000 ณัฐสิณี
  5. JF264738298TH 74120 เสาวนีย์
  6. JF261004138TH 72000 กำไล
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

 6. สวัสดีค่ะแจ้งเลขพัสดุ วันที่ 14/03/67 คะ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะคะ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1. JF263068353TH 52170 วชิราภรณ์
  2. JF259962565TH 40000 เบญจมาศ
  3. JF260571907TH 10600 เกศรา
  4. JF261029198TH 12120 ศรัญญา
  5. JF263016648TH 12120 เนตรนภา
  6. JF259988593TH 10540 สาวิตรี
  7. JF260592779TH 74120 เสาวนีย์
  8. JF260196058TH 10120 AREEHTAN
  9. JF260593805TH 66130 พิชชานันท์
  10. JF263098134TH 73120 ภูวชิต
  11. JF261050071TH 10240 วิศัลย์ศยา
  12. JF259112991TH 10900 สุดารัตน์
  13. JF263016634TH 10600 อาทิตย์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

 7. สวัสดีค่ะแจ้งเลขพัสดุ วันที่ 13/03/67 คะ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะคะ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1. JF261018385TH 73130 ประสิทธิ์
  2. JF257873482TH 11120 ณัฐกานต์
  3. JF261058035TH 83150 นัยนา
  4. JF257839971TH 60000 วิสาข์
  5. JF259187310TH 21130 วิภา
  6. JF256972872TH 10150 สมศักดิ์
  7. JF257107849TH 10400 มนฤดี
  8. JF257895179TH 83000 เบญจวรรณ
  9. ED336842394TH 70000 สาธิต
  10. JF257913076TH 40000 ณัฐสินี
  11. JF257868496TH 10510 พิฐชญาณ์
  12. JF258529066TH 36150 วิลาวรรณ
  13. ED336842403TH 36150 วิลาวรรณ
  14. JF261004341TH 14130 กัญญาภัทร
  15. JF261047069TH 31000 พลากร
  16. JF259165481TH 11140 หนึ่งฤทัย
  17. JF259193417TH 71000 อัชชาพร
  18. JF259891988TH 10120 ฮวง
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

กรุณากรอกอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์

Shopping Cart