แจ้งส่งพัสดุ

1149685_586755894696088_744744580_o

2,035 thoughts on “แจ้งส่งพัสดุ”

 1. สวัสดีค่ะแจ้งเลขพัสดุ วันที่ 18/04/2567 ค่ะ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะคะ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.ED388093334TH 86000 นัยนา
  2.ED388093348TH 86000 นัยนา
  3.ED388093351TH 86000 นัยนา
  4.ED388093365TH 86000 นัยนา
  5.ED388093379TH 86000 นัยนา
  6.ED388093382TH 21000 ลินดา
  7.ED388093396TH 73120 ภูวธิต
  8.ED388093405TH 21160 กนกอร
  9.ED388093419TH 86000 นัยนา
  10.ED388093422TH 10250 วลัยลักษณ์
  11.ED388093436TH 74120 เสาวนีย์
  12.JF302647379TH 86000 นัยนา
  13.JF296550311TH 86000 นัยนา

  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ไปรษณีย์ปลายทางอาจไม่นำจ่ายพัสดุเพราะเป็นวันหยุด) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดค่ะ
  ขอบคุณค่ะ
  TRACK.THAILANDPOST.CO.TH
  Track And Trace : EMS : Thailand Post

 2. สวัสดีค่ะแจ้งเลขพัสดุ วันที่ 17/04/2567 ค่ะ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะคะ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.JF296039978TH 73000 นาตยา
  2.JF297156202TH 72000 กำไล
  3.JF296665858TH 13000 สมศรี
  4.JF294761851TH 12120 เนตรนภา
  5.JF302267319TH 21000 ศิรินภา
  6.JF297374834TH 31140 ปรมากร
  7.JF297394459TH 10260 ทับทิม
  8.JF296725755TH 73000 นาตยา
  9.JF302114936TH 40000 เบจมาศ
  10.JF302254200TH 10210 ปภาวริน
  11.JF295763575TH 10510 kanakom
  12.JF298121200TH 13000 สมศรี
  13.JF302829646TH 10600 หนึ่งฤทัย
  14.JF295663691TH 10120 ศุภกัญญา
  15.JF295796137TH 83000 เสาวนีย์
  16.JF302837510TH 10240 อัจฉรา
  17.JF295686560TH 42110 วรรณวิษา
  18.ED388086378TH 77210 พิชญญาภา
  19.ED388086381TH 24000 ดวงตา
  20.ED388086395TH 11140 วิสิทธิ์
  21.ED388086404TH 11140 วิสิทธิ์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ไปรษณีย์ปลายทางอาจไม่นำจ่ายพัสดุเพราะเป็นวันหยุด) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดค่ะ
  ขอบคุณค่ะ
  TRACK.THAILANDPOST.CO.TH
  Track And Trace : EMS : Thailand Post

 3. สวัสดีค่ะแจ้งเลขพัสดุ วันที่ 16/04/2567 ค่ะ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะคะ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1.JF294803640TH 10510 นิภาภรณ์
  2.JF297934763TH 24000 ดลฤดี
  3.JF292555097TH 10560 ศลิษา
  4.JF302214466TH 21000 ลินดา
  5.JF302750362TH 11120 ณัฐกานต์
  6.JF302647351TH 60000 วิสาข์
  7.JF302662787TH 71000 อัชชาพร
  8.JF302345020TH 10130 กัญจนา
  9.JF302237379TH 77210 พิชญาภา
  10.JF302205708TH 13180 กมลวรรณ
  11.JF302456105TH 74000 สมคิด
  12.JF302337010TH 86000 พรรณวดี
  13.JF302772515TH 12000 วีณา
  14.JF293858528TH 10260 อนุวัฒน์
  15.JF293794796TH 30000 ยุวดี
  16.JF302444291TH 64120 เดือนฉาย
  17.JF302160666TH 10400 ประหนึ่งนุช
  18.JF302779128TH 72130 กานต์ณัฐ
  19.JF302254187TH 20150 อำไพ
  20.JF294803976TH 13000 ขวัญทนา
  21.JF297402504TH 12120 ศรัญญา
  22.JF297127308TH 45000 ธษิกา
  23.JF293858681TH 50130 วัชรพรรณ
  24.JF302211544TH 17150 ภัทราพร
  25.JF302513831TH 66130 พิชชานันท์
  26.JF294822462TH 10240 วิศัลย์ศยา
  27.JF294782834TH 62000 มุขสุดา
  28.JF302385721TH 10250 อนุชา
  29.JF302246490TH 62000 มุขสุดา
  30.JF296711708TH 42110 วรรณวิษา
  31.JF293761444TH 80160 ศิรดา
  32.JF297115525TH 42110 วรรณวิษา
  33.JF302412594TH 10270 สุนันทา
  34.JF302893043TH 21160 กนกอร
  35.JF296741231TH 31210 อุไรพร
  36.JF302248337TH 31210 อุไรพร
  37.ED428801135TH 41130 พิทยา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ไปรษณีย์ปลายทางอาจไม่นำจ่ายพัสดุเพราะเป็นวันหยุด) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

 4. Mr.Kitti Wangthammang

  สวัสดีค่ะแจ้งเลขพัสดุ วันที่ 08/04/2567 คะ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะคะ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1. ED388075432TH 11000 เอกสุวัชร์
  2. ED388075446TH 10500 สุจารี
  3. ED388075450TH 10150 สัจจาวุฒิ
  4. ED388075463TH 12120 ศรัญญา
  5. ED388075477TH 21160 กนกอร
  6. ED388075485TH 12130 นกกาแฟโบราญ
  7. ED388075494TH 12140 จุฑามณี
  8. ED388075503TH 77000 สิริกร
  9. JF292496765TH 10260 ทับทิม
  10. JF292505745TH 11000 เอกสุวัชร์
  11. JF292536464TH 83150 นัยนา
  12.JF292495915TH 10210 ปภาวรินทร์
  13.JF292550421TH 66130 พิชชานันทร์
  14.JF292495929TH 84330 ชญาน์รัศมี
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

 5. สวัสดีค่ะแจ้งเลขพัสดุ วันที่ 28/03/67 คะ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะคะ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1. JF278381497TH 25230 สมปอง
  2. JF279403596TH 10260 ทับทิม
  3. JF279404353TH 21150 ชนิสรา
  4. JF262805777TH 10220 ขวัญใจ
  5. JF278297848TH 84320 พรพิมล
  6. JF279402437TH 40000 เบญจมาศ
  7. JF279406345TH 74120 เสาวนีย์
  8. JF278286845TH 86000 นัยนา
  9. JF275892117TH 86000 นัยนา
  10. JF272620555TH 86000 นัยนา
  11. JF278363533TH 77000 สิริกร
  12. JF278366574TH 11110 นวรัตน์
  13. JF278376510TH 11110 จันจิรา
  14. JF279455046TH 12120 ศรัญญา
  15. JF279450097TH 90110 ญัฐธิดา
  16. JF276599766TH 80110 วนิดา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

 6. สวัสดีค่ะแจ้งเลขพัสดุ วันที่ 28/03/67 คะ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะคะ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1. JF278381497TH 25230 สมปอง
  2. JF279403596TH 10260 ทับทิม
  3. JF279404353TH 21150 ชนิสรา
  4. JF262805777TH 10220 ขวัญใจ
  5. JF278297848TH 84320 พรพิมล
  6. JF279402437TH 40000 เบญจมาศ
  7. JF279406345TH 74120 เสาวนีย์
  8. JF278286845TH 86000 นัยนา
  9. JF275892117TH 86000 นัยนา
  10. JF272620555TH 86000 นัยนา
  11. JF278363533TH 77000 สิริกร
  12. JF278366574TH 11110 นวรัตน์
  13. JF278376510TH 11110 จันจิรา
  14. JF279455046TH 12120 ศรัญญา
  15. JF279450097TH 90110 ญัฐธิดา
  16. JF276599766TH 80110 วนิดา

  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

 7. สวัสดีค่ะแจ้งเลขพัสดุ วันที่ 27/03/67 คะ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะคะ ***
  ***ส่งผ่าน ไปรษณีย์ไทย***
  1. ED388012790TH 10900 สุดารัตน์
  2. JF275881304TH 12120 ศรัญญา
  3. JF275881295TH 20150 อัจฉรา
  4. JF276621861TH 65000 สายฝน
  5. JF276723463TH 21150 รัชชนก
  6. JF276710685TH 10240 สุวรรณา
  7. JF276690439TH 10260 สนธยา
  8. JF276705411TH 10210 นุสา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

กรุณากรอกอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์

Shopping Cart