1149685_586755894696088_744744580_o

This Post Has 826 Comments

  1. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 9/4/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EW543255001TH บางกอกน้อย วีรชัย
    2.EW543255015TH ปทุมธานี อัมพวรรณ
    3.EW543255029TH ลาดกระบัง ชญาดา SHOPEE
    4.EW543255032TH ภาษีเจริญ ทับทิม
    5.EW543255046TH อ่อนนุช รัตนา
    6.EW543255050TH ยานนาวา วิลัสนา
    7.EW543255063TH บางพลี อุษา
    8.EW543255077TH รามอินทรา จันทร์แรม
    9.EW543255085TH คลองจั่น อารยา
    10.EW543255094TH ทุ่งสง สุดารัตน์
    11.EW543255103TH บางกรวย เปมิการ์
    12.EW543255117TH บ้านนาสาร เสาวรส
    13.EW543255125TH สิงหนคร โรส
    14.EW543255134TH คลองจั่น เนตรนภา
    15.EW543255148TH สตูล ธัญลักษณ์
    16.EW543255151TH บางใหญ่ ปรียาพร
    17.EW543255165TH ลำไพร นันธภัทร SHOPEE
    18.EW543255179TH สมุทรปราการ อัจฉรา SHOPEE
    19.EW543255182TH บางใหญ่ ยิ่งลักษณ์
    20.EW543255196TH นนทบุรี จุวรรณา
    21.EW543255205TH บางเสาธง ชนนิกานต์
    22.EW543255219TH ตรัง ผกาภรณ์
    23.EW543255222TH ลาดพร้าว ฤทัย
    24.EW543255236TH ภาษีเจริญ ภัทรารดี
    25.EW543255240TH บางขุนเทียน จินดาวัลย์
    26.EW543255253TH จตุจักร ณขวัญรัศม์
    27.EW543255267TH บ้านนาสาร ณัฐชยา
    28.EW543255275TH มีนบุรี พูลศรี SHOPEE
    29.EW543255284TH บางกอกน้อย ฐิตารีย์
    30.EW543255298TH นนทบุรี นฤมล
    31.EW543255307TH บางพลี นราธิป
    32.EW543255315TH บางกอกน้อย อดิเทพ
    33.EW543255324TH คลองหลวง หฤทัย
    34.EW543255338TH บางละมุง จิราภรณ์
    35.EW543255341TH มีนบุรี สาริศา
    36.EW543255355TH คลองจั่น พิจิตรา
    37.EW543255369TH หลังสวน วรุตม์
    38.EW543255372TH สามพราน ภาณุวัฒน์
    39.EW543255386TH ภูเรือ เจนจิรา
    40.EW543255390TH เชียงใหม่ จรุณี
    41.EW543255409TH บางพลี ดนัยพันธ์
    42.EW543255412TH แม่ลาว สุจิตรา
    43.EW543255426TH ราษฎร์บูรณะ สุภาวดี
    44.EW543255430TH บรบือ นวพร
    45.EW543255443TH กาญจนบุรี ชุติมา
    46.EW543255457TH ปากน้ำปราณ watcharin SHOPEE
    47.EW543255465TH ท่าช้าง ปริภัสสรา
    48.EW543255474TH ไทรโยค ยุภาวดี
    49.EW543255488TH สบตุ๋ย จันทร์เพ็ญ
    50.EW543255491TH อรัญประเทศ เฉลิมรัตน์
    51.EW543255505TH บางแพ มนตรี
    52.EW543255514TH หัวกุญแจ ชญาดา
    53.EW543255528TH ชลบุรี ศิริวรรณ
    54.EW543255531TH ศรีสะเกษ ภิญโญ SHOPEE
    55.EW543255545TH แม่สรวย รัชพร SHOPEE
    56.EW543255559TH หินกอง จิราภรณ์
    57.EW543255562TH คลองหลวง หินกอง
    58.EW543255576TH บางปะอิน พรพิมล
    59.EW543255580TH นครสวรรค์ สายัณห์
    60.EW543255593TH ธวัชบุรี อนิตา
    61.EW543255602TH กลางดง สายหยุด
    62.EW543255616TH สามโคก ฐิตยา
    63.EW543255620TH วังจันทร์ ดาว
    64.EW543255633TH นครราชสีมา รตอ.หญิงโชติรส
    65.EW543255647TH บ้านแพง สิปาง
    66.EW543255655TH กาญจนบุรี พัทธิษา
    67.EW543255664TH วังชิ้น พิษณุ
    68.EW543255678TH ธาตุพนม จุฑาภรณ์ SHOPEE
    69.EW543255681TH กบินทร์เก่า สมปอง
    70.EW543255695TH นครราชสีมา กฤษกร
    71.EW543255704TH สมุทรสาคร วริศรา SHOPEE
    72.EW543255718TH ฉะเชิงเทรา ศิริวรรณ
    73.EW543255721TH จตุจักร พสิตา SHOPEE
    74.EW543255735TH ลพบุรี ดวงสุดา
    75.EW543255749TH ลับแล ธนพล
    76.EW543255752TH หนองปรือ พิมพ์ปพิชญ์
    77.EW543255766TH แพร่ สุจินต์
    78.EW543255770TH พระนครศรีอยุธยา นิทรรศนัย
    79.EW543255783TH ลานกระบือ ชลดา
    80.EW543255797TH พัทลุง กัลยา
    81.EW543255806TH จันทบุรี รมิดา
    82.EW543255810TH จันทบุรี วรวรรณ SHOPEE
    83.EW543255823TH ทองผาภูมิ อรุโณทัย
    84.PC284739765TH ทองผาภูมิ อรุโณทัย
    85.PC284739774TH ภูเขียว เจษฎารัตน์
    86.PC284739788TH ท่าช้าง ปริภัสสรา
    87.PC284739791TH ไทรโยค ยุภาวดี
    ***รอเพิ่มเติม***
    88.EW543266772TH เขาสวนกวาง พิเชษฐ์
    89.EW543266786TH ถลาง อนุพงษ์
    90.EW543266790TH อัมพวา สุปาณี
    91.EW543266809TH ลาดหลุมแก้ว เอื้ออารี SHOPEE
    92.EW543266812TH บางรัก กรวิภา
    93.EW543266826TH นิคมพัฒนา สิทธิพันธ์
    94.EW543266830TH สมุทรสาคร นิภาวรรณ
    95.EW543266843TH รังสิต ศิริลักษณ์
    96.EW543266865TH สรรพยา สุพรรษา
    97.EW543266874TH ตาก ทัศน์ชัย
    98.EW543266888TH บางสะพาน จริยา
    ขอบคุณมากครับ

  2. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 17/4/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.PC231755744TH ลาดพร้าว Kannika SHOPEE
    2.PC231755758TH คง วิไล
    3.PC231755761TH พัทลุง กัลยา
    4.PC231755775TH นนทบุรี นฤมล
    5.EW543281390TH สมุทรปราการ เมธินี
    6.EW543281409TH ธวัชบุรี อนิตตา
    7.EW543281412TH สามเสนใน ศิริพร
    8.EW543281426TH หันคา อำพรพันธ์
    9.EW543281430TH อุดรธานี จุไรรัตน์
    10.EW543281443TH ขลุง มณี
    11.EW543281457TH บางพลี รุสลวิน
    12.EW543281465TH บางใหญ่ นิตยา
    13.EW543281474TH พัทลุง ประชาบดี
    14.EW543281488TH สุโขทัย สริตา
    15.EW543281491TH ดอนตูม รุ่งทิพย์
    16.EW543281505TH สตูล ธัญลักษณ์
    17.EW543281514TH พาน ปรัชญา
    18.EW543281528TH นนทบุรี จิดาภา
    19.EW543281531TH ธัญบุรี นภาพร
    20.EW543281545TH บางกอกน้อย วัชรกาญจน์
    21.EW543281559TH ยานนาวา สิทธิชัย
    22.EW543281562TH ป่าตอง ธนันจิตร
    23.EW543281576TH บางเสาธง นลินภัสร์
    24.EW543281580TH จตุจักร ภิรยสา
    25.EW543281593TH พัทลุง กัลยา
    26.EW543281602TH ปากน้ำปราณ sirikanya
    27.EW543281616TH บ้านแพ้ว รักศักดิ์ SHOPEE
    28.EW543281620TH คูเมือง วิรดา
    29.EW543281633TH ระยอง พิมลวรรณ
    30.EW543281647TH อรัญประเทศ สมัยพร
    31.EW543281655TH สบตุ๋ย พัชรินทร์
    32.EW543281664TH สมุทรสาคร วริสรา
    33.EW543281678TH พิษณุโลก น้ำทิพย์
    34.EW543281681TH ภูเก็ต ชญาภา
    35.EW543281695TH บางปะอิน อุบลรัตน์
    36.EW543281704TH เชียงใหม่ เมทินี
    37.EW543281718TH นครนายก มนต์ชัย
    38.EW543281721TH กบินทร์เก่า สมปอง
    39.EW543281735TH ยานนาวา ฉวีวรรณ
    40.EW543281749TH ไทรโยค ยุภาวดี
    41.EW543281752TH พระพุทธบาท สุกานดา
    42.EW543281766TH สามเสนใน น้ำฝน
    43.EW543281770TH กาฬสินธุ์ จักรกฤษณ์
    44.EW543281783TH เขาหลัก มัณฑนา
    45.EW543281797TH จรเข้บัว มานะศักดิ์
    46.EW543281806TH ภาษีเจริญ ภัทราวดี
    47.EW543280981TH เชียงใหม่ สุโกศล
    48.EW543280995TH ปราจีนบุรี เสาวนีย์
    49.EW543281001TH นนทบุรี นฤมล
    50.EW543281015TH ยานนาวา พิมพ์เนตร
    51.EW543281029TH ร่อนทอง รวิกานต์
    52.EW543281032TH บุรีรัมย์ ณัช
    53.EW543281046TH สำเหร่ จักรกฤษ
    54.EW543281050TH หลักสี่ อัจฉรา SHOPEE
    55.EW543281063TH ชลบุรี พิมพ์ชนก
    56.EW543281077TH ท่าเรือพระแท่น ศิริวรรณ
    57.EW543281085TH จันทบุรี พนิดา
    58.EW543281094TH ภูเขียว เจษฎารัตน์
    59.EW543281103TH บางกอกน้อย วีรชัย
    60.EW543281117TH ศรีสะเกษ ฉัตรชัย
    61.EW543281125TH บ้านดุง เกวลี SHOPEE
    62.EW543281134TH บางขุนเทียน จันทภิชา
    63.EW543281148TH บ้านด่านลานหอย สุนันทา
    64.EW543281151TH กะทู้ อิสแนน
    65.EW543281165TH ตลิ่งชัน วราภรณ์
    66.EW543281179TH ทุ่งใหญ่ ทิพย์
    67.EW543281182TH พุนพิน สุจรรยา
    68.EW543281196TH หาดใหญ่ เอกพันธ์
    69.EW543281205TH หนองใหญ่ วิชชุดา
    70.EW543281219TH เฉวง สุพัตรา
    71.EW543281222TH ตรัง ผกาภรณ์
    72.EW543281236TH มาบตาพุด อารีวัลย์
    73.EW543281240TH ท่าม่วง อุษา
    74.EW543281253TH บางระจัน นฤมล
    75.EW543281267TH สมุทรปราการ ยุพา
    76.EW543281275TH เฉวง ปัทมกร SHOPEE
    77.EW543281284TH แพร่ จิรารัชช์ SHOPEE
    78.EW543281298TH พระประแดง ภาสิณี
    79.EW543281307TH จตุจักร บัวผัน
    80.EW543281315TH บางสะพาน จริยา
    81.EW543281324TH บางขุนเทียน จิราพร
    82.EW543281338TH ปทุมธานี ธนพร SHOPEE
    83.EW543281341TH จรเข้บัว พลอยนภัส
    84.EW543281355TH สามเสนใน ทองดี
    85.EW543281369TH มีนบุรี ศิลา
    86.EW543281372TH ราชดำเนิน สราวุฒิ
    87.EW543281386TH หนองปรือ พิมพ์ปพิชญ์
    ขอบคุณมากครับ

  3. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 18/4/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EW543282948TH ท่าเรือ กรรณิการ์
    2.EW543282951TH สามเสนใน วันทนา
    3.EW543282965TH ท่ายาง คนึงนุช
    ขอบคุณมากครับ

  4. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 19/4/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EW543261038TH สมุทรปราการ สุภาภรณ์
    2.EW543261041TH ยานนาวา มาลิน
    3.EW543261055TH สมุทรปราการ วรารัฐ
    4.EW543261069TH นนทบุรี จิดาภา
    5.EW543261072TH จตุจักร ธนวรรธน์
    6.EW543261086TH ตรัง ผกาภรณ์
    7.EW543261090TH คลองจั่น พิจิตรา
    8.EW543261109TH สตูล ธัญลักษณ์
    9.LC075464957TH หนองเรือ วีรชัย (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    10.LC075464965TH ไชโย บุปผา (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    11.LC075464974TH ขลุง ชมพูนุช (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    12.LC075464988TH ขลุง ชมพูนุช (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    13.LC075464991TH ขลุง ชมพูนุช (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    ขอบคุณมากครับ

  5. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 20/4/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EW543261452TH ภูเก็ต รัชณี
    2.EW543261466TH ภาชี บุศรา
    3.EW543261470TH ราษฎร์บูรณะ สุภาวดี
    4.EW543261483TH เกาะลันตา อนันต์
    5.EW543261497TH นครพนม วิมลรัตน์
    6.EW543261506TH ภาชี ธิดารัตน์
    7.EW543261510TH หนองเสือ ชลนา
    8.EW543261523TH พระพุทธบาท สุกานดา
    9.EW543261537TH บางละมุง อารยา
    10.EW543261545TH บางสะพาน จริยา
    11.EW543261554TH ท่าม่วง ปวีณา
    12.EW543261568TH วังน้อย พรณิชา
    13.EW543261571TH ราชบุรี กรรณาภรณ์
    14.EW543261585TH พระสมุทรเจดีย์ นพวรรณ
    15.EW543261599TH อรัญประเทศ นุจรี
    16.EW543261608TH บางพลี อุษา
    17.EW543302418TH หนองปรือ พิมพ์ปพิชญ์
    18.EW543302421TH ร่อนทอง อุดม
    19.EW543302435TH อ่างทอง รุ่งภัทรา
    20.EW543302449TH ราษฎร์บูรณะ กวินนาถ
    21.EW543302452TH สมุทรปราการ สุรชัย SHOPEE
    22.PC341904689TH เกาะลันตา อนันต์
    ขอบคุณครับ

  6. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 22/4/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.LC075465144TH บางละมุง พรนิภา (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    2.EW543302608TH พัทลุง กัลยา
    3.EW543302611TH ร่อนทอง อุดม
    4.EW543302625TH ลาดหลุมแก้ว สุธิดา
    5.EW543302639TH บางกอกน้อย วีรชัย
    6.EW543302642TH พัทลุง ปะชาบดี
    7.EW543302656TH นครชัยศรี ธิดารัตน์
    8.EW543302660TH บางระจัน นฤมล
    9.EW543302673TH บางละมุง อาภาพรรณ SHOPEE
    10.EW543302687TH ปากเกร็ด วราพร SHOPEE
    11.EW543302695TH แม่ฮ่องสอน เวธกา SHOPEE
    12.EW543302700TH หัวหิน ภรณี
    13.EW543302713TH ลาดชะโด อโนชา SHOPEE
    14.EW543302727TH ศรีสำโรง ภัทรปภา SHOPEE
    15.EW543302735TH บางพลี นราธิป
    16.EW543302744TH บ้านค่าย นุชธิดา
    17.EW543302758TH อุบลราชธานี วีระสุดา
    18.EW543302761TH บางสะพาน จริยา
    19.EW543302775TH เกาะยาว ณิชาภา
    20.EW543302789TH ราชบุรี วริยา
    21.EW543302792TH ปากเกร็ด สายใหม
    22.EW543302801TH ละหานทราย สมนา
    23.EW543302815TH นครปฐม ปาณัสมา
    24.EW543302829TH บ้านฉาง อรรถพล
    ขอบคุณมากครับ

  7. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 23/4/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EW543328579TH ขลุง มณี
    2.EW543328582TH อ่อนนุช Patcharavadee
    3.EW543328596TH ไชโย หนึ่งฤทัย
    4.EW543328605TH พระโขนง วิลาวรรณ
    5.EW543328619TH นนทบุรี สุจิตรา
    6.EW543328622TH น่าน จารุณีย์
    7.EW543328636TH หนองเสือ ปื่นมณี
    8.EW543328640TH ชุมพร nongnuch
    ขอบคุณมากครับ

  8. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 24/4/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EW543303696TH ตลิ่งชัน ลออ
    2.EW543303705TH ราษฎร์บูรณะ สุรีย์มาศ SHOPEE
    3.EW543303719TH ลำลูกกา รุ่งทิวา SHOPEE
    4.EW543303722TH ด่านซ้าย เยาวธิดา
    5.EW543303736TH สามพราน อนงนาฎ SHOPEE
    6.EW543303740TH กระทุ่มล้ม อุษา
    7.EW543303753TH สตูล ธัญลักษณ์
    8.EW543303767TH หลักห้า อุษา
    9.EW543303775TH สุวรรณภูมิ บุญกอง
    10.EW543303784TH ลพบุรี อัครวรรณ
    11.EW543303798TH ศรีราชา ทิฎภัทรา
    12.EW543303807TH พระนครศรีอยุธยา โกศล
    13.EW543303815TH พระพุทธบาท สุกานดา
    14.EW543303824TH กำแพงแสน จิตสุภา
    15.EW543303838TH บางละมุง อัจฉรา
    16.EW543303841TH ขอนแก่น วันวิสาข์
    17.PC341931137TH พิมาย ปรารถนา SHOPEE
    ขอบคุณมากครับ
    ***ต้องขออภัยด้วย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังค่อนข้างชื้นในบางรายการ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ***

  9. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 25/4/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EW543342385TH ธวัชบุรี อนิตตา
    2.EW543342394TH หนองฉาง ขวัญจิรา SHOPEE
    3.EW543342403TH เชียงใหม่ สุทธาภรณ์
    4.EW543342417TH บางขุนเทียน ญาณินี
    5.EW543342425TH สุวรรณคูหา นที
    6.EW543342434TH ศรีสะเกษ รัชนี
    7.EW543342448TH บ้านแหลม ภูมิวัชร์
    8.EW543342451TH มหาวิทยาลัยบูรพา ชนัญชิฎา
    9.EW543342465TH คลองจั่น นิภา
    10.EW543342479TH นราธิวาส ธนา
    11.EW543342482TH ถลาง ธันย์ชนก
    12.EW543342496TH บางใหญ่ ปรียาพร
    13.EW543342505TH บางกอกน้อย กาญจนา
    14.EW543342519TH เขาหลัก มัณฑนา
    15.EW543342522TH อ่างทอง สุธาลัย
    16.EW543342536TH ปากเกร็ด สายใหม
    17.EW543342540TH เฉวง สโรชินี
    18.PC284740525TH สุวรรณคูหา นที
    ขอบคุณมากครับ

  10. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 26/4/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EW543304419TH ยานนาวา มาลิน
    2.EW543304422TH สมุทรปราการ นิภารัตน์
    3.EW543304436TH สุราษฎร์ธานี มหัณณพ
    4.EW543304440TH ภูเก็ต ปราณี
    5.EW543304453TH จตุจักร รสสุคนธ์
    6.EW543304467TH สมุทรปราการ สุรพล SHOPEE
    7.EW543304475TH บางใหญ่ นิตยา
    8.EW543304484TH ภาษีเจริญ ภัทราวดี
    9.EW543304498TH พัทลุง กัลยา
    10.EW543304515TH หนองจิก สท.ชาร์ม
    11.EW543304524TH คลองจั่น วิศัลย์ศยา
    12.EW543304538TH พระสมุทรเจดีย์ นพวัน
    13.EW543304541TH บางกอกน้อย ฐิตารีย์
    14.EW543304555TH ราษฎร์บูรณะ สายน้ำ
    15.EW543304569TH ตรัง ผกาภรณ์
    16.EW543304572TH จตุจักร ธนกร
    17.EW543304586TH สามเสนใน กนกพร
    18.EW543304590TH ภาษีเจริญ นุชนาฎ
    19.EW543304609TH ปากเกร็ด สุรินทร์
    20.EW543304612TH นนทบุรี ศรุตยา
    21.PC341931675TH บางพลี เมทิกา
    ขอบคุณมากครับ

  11. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 27/4/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EW543301752TH มาบตาพุด อารีวัลย์
    2.EW543301766TH พระพุทธบาท สุกาดดา
    3.EW543301770TH กระทุ่มแบน ธิภาพร
    4.EW543301783TH ท่าช้าง ปริภัสสรา
    5.EW543301797TH หนองบัวแดง ฐิติรัตน์
    6.EW543301806TH กบินทร์เก่า สมปอง
    7.EW543301810TH อ่าวอุดม อัมพรพรรณ
    8.EW543301823TH ม่วงงาม สุรีรัตน์
    9.EW543301837TH ห้วยกระบอก สุรีย์พร
    10.EW543301845TH สามร้อยยอด รุ่งอรุณ
    11.EW543301854TH พานทอง ปารียา
    12.EW543301868TH เขาใหญ่ ศิริมา
    13.EW543301871TH โพธาราม สุพรรณิกา
    14.EW543301885TH คง ฉลอง
    15.EW543301899TH คลองหลวง ณัฐณิชา
    16.EW543301908TH จตุจักร ธนวรรธน์
    17.EW543301911TH สมุทรปราการ ชไมพร
    18.EW543301925TH บ้านบึง สมพิศ
    19.EW543301939TH คลองจั่น นิภา
    20.EW543301942TH สุวรรณคูหา นที
    21.EW543301956TH สนามชัยเขต ครูยาภรณ์
    22.EW543301960TH พุทธมณฑล วริษา
    23.EW543301973TH ลาดพร้าว ลัดดา
    24.EW543480055TH เขาคิชฌกูฏ ธนเทพ
    25.LC075465524TH เขาคิชฌกูฏ ธนเทพ (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    26.LC075465484TH บุรีรัมย์ เกษร (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    ขอบคุณมากครับ

  12. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 29/4/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.LC075465498TH ตลิ่งชัน คงศักดิ์ (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    2.EW543484888TH ท่าศาลา พงศธร
    3.EW543484891TH มีนบุรี สาริศา
    4.EW543484905TH คลองหลวง จิตติยา
    5.EW543484914TH ภาษีเจริญ ภัทราวดี
    6.EW543484928TH สามเสนใน รุ่งลาวรรณ
    7.EW543484931TH ระยอง นุจรี
    8.EW543484945TH กาญจนบุรี อัชชาพร
    9.EW543484959TH แม่สะเรียง นนท์ปวิธ
    10.EW543484962TH พรานกระต่าย วันเพ็ญ
    11.EW543484976TH โพธาราม ทิพวัลย์
    12.EW543484980TH ปากช่อง ไพลิน
    13.EW543484993TH บางใหญ่ ศศินิดา
    14.EW543485000TH บ้านไร่ ดารุณี
    15.EW543485013TH บ้านไร่ จุฑาภรณ์
    16.EW543485027TH หัวกุญแจ อนุศิษฐ์
    17.EW543485035TH ภาษีเจริญ วรรณา
    18.EW543485044TH หลักสี่ ดำรงค์
    19.EW543485058TH คลองจั่น นิภา
    20.EW543485061TH บ้านค่าย นุชธิตา
    21.EW543485075TH ยานนาวา สรชา
    22.EW543485089TH บางพลี ศิรินทิพย์
    23.EW543485092TH บ้านบึง นันท์นภัส
    24.EW543485101TH เชียงคาน ร้านดีมา
    25.EW543485115TH วังจันทร์ ปัทมาสน์
    26.EW543485129TH สบตุ๋ย ตะวัน
    27.EW543485132TH บางปะอิน สุพรรษา
    28.EW543485146TH ภาษีเจริญ วาสนา
    29.EW543485150TH ตรัง ผกาภรณ์
    30.EW543485163TH พะเยา วรัญญา SHOPEE
    31.EW543485177TH ศรีสะเกษ รัชนี
    32.EW543485185TH รังสิต วิภารัตน์
    33.PC341932870TH ปากเกร็ด อารีวรรณ
    34.PC341932883TH สามเสนใน รุ่งลาวรรณ
    ขอบคุณมากครับ

  13. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 30/4/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EW543329265TH สำเหร่ phachaya
    2.EW543329279TH สามพราน อนงนาฎ SHOPEE
    3.EW543329282TH พระโขนง ณัฐนันท์ SHOPEE
    4.EW543329296TH บ้านแพ้ว รักศักดิ์ SHOPEE
    5.EW543329305TH เลย ศิรินทร์
    6.EW543329319TH สามพราน ยุพา
    7.EW543329322TH พระแสง สุดารัตน์
    8.PC341932512TH พระแสง สุดารัตน์
    ขอบคุณมากครับ

  14. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 2/5/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EW543347140TH ศรีสะเกษ รัชนี
    2.EW543347153TH กบินทร์เก่า สมปอง
    3.EW543347167TH จรเข้บัว มณฑาทิพย์
    4.EW543347175TH พระสมุทรเจดีย์ ภูมิภัทร SHOPEE
    5.EW543347184TH อ่างทอง สุธาลัย
    6.EW543347198TH บางละมุง อาภาพรรณ SHOPEE
    7.EW543347207TH แม่ฮ่องสอน นพเก้า
    8.EW543347215TH หลักสี่ สุธาทิพย์
    9.EW543347224TH เชียงคาน ร้านดีมาเภสัช
    10.EW543347238TH ยานนาวา ฉวีวรรณ
    11.EW543347241TH ศรีราชา ดวงจันทร์ SHOPEE
    12.EW543347255TH ลำพูน สุนิสา
    13.EW543347269TH พระโขนง ชิษณุพงศ์
    14.EW543347272TH ปากเกร็ด สายใหม
    15.EW543347286TH บางสะพาน จริยา
    16.EW543347290TH พนา วรรณภา MARKETPLACE
    17.EW543347309TH พระโขนง วรวีย์
    18.EW543347312TH จันทบุรี พนิดา
    19.EW543347326TH ตรัง ผกาภรณ์
    20.EW543347330TH อ้อมน้อย วรวรรณ
    21.EW543347343TH เพชรบูรณ์ กฤตยวรรณ
    22.EW543347357TH คลองจั่น พิจิตรา
    23.EW543347365TH สมุทรสาคร วริศรา
    24.EW543347374TH กระบี่ Wannee
    25.EW543347388TH บางใหญ่ ปรียาพร
    26.EW543347391TH บางขุนเทียน จิราพร
    27.EW543347405TH บ้านพรุ กฤษณา
    28.EW543347414TH หนองปรือ พิมพ์ปพิชญ์
    29.EW543347428TH แหลมสิงห์ จันทรา
    30.EW543347431TH ลาดกระบัง เขมภัทร SHOPEE
    31.EW543347445TH ลาดยาว ศุภรัตน์ SHOPEE
    32.EW543347459TH ศรีประจันต์ สถาปัตย์
    33.EW543347462TH เพชรบุรี ชยกฤษณ์
    34.PC083047873TH หลักสี่ สุธาทิพย์
    ขอบคุณมากครับ

  15. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 3/5/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EW543521152TH นครศรีธรรมราช จิดาภา
    2.EW543521166TH กระบี่ Wannee
    3.EW543521170TH สตูล ธัญลักษณ์
    4.EW543521183TH พังงา นิศารัตน์
    5.EW543521197TH นนทบุรี นัทธมน
    6.EW543521206TH จตุจักร สมภพ
    7.EW543521210TH ลาดพร้าว สมชาติ
    8.EW543521223TH มีนบุรี ธัญญชล
    9.EW543521237TH บางขุนเทียน ญาณินี
    10.EW543521245TH นนทบุรี อิสรา
    11.EW543521254TH พัทลุง ประชาบดี
    12.PC341933328TH นครพนม ทิพย์สุดา
    13.PC341933331TH บางนา กชนล
    14.PC341933345TH จะนะ ฮาลีเน๊าะ
    ขอบคุณมากครับ

  16. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 4/5/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.LC075465691TH ท่าคันโท นวรัตน์ (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่) (ส่ง 3/5/62 ตกหล่น)
    2.EW543522691TH บ้านส้อง มณฑาทิพย์
    3.EW543522705TH พระนครศรีอยุธยา นิทรรศนัย
    4.EW543522714TH ร่อนทอง อุดม
    5.EW543522728TH ภาษีเจริญ ชุติมา
    6.EW543522731TH บางปะหัน ขวัญกมล
    7.EW543522745TH นครพนม ทิพย์สุดา
    8.EW543522759TH บางนา พัชรินทร์ SHOPEE
    9.EW543522762TH อ่าวอุดม อัมพรพรรณ
    10.EW543522776TH ศรีสะเกษ ฉัตรชัย
    11.EW543522780TH บางสะพานน้อย จีรภรณ์
    12.EW543522793TH ราษฎร์บูรณะ กวินนาถ
    13.EW543522802TH บางปะอิน สุพรรษา
    14.EW543522816TH สามพราน มนิตา
    15.EW543522820TH กระทุ่มแบน ธิภาพร
    16.EW543522833TH บางสะพาน จริยา
    ขอบคุณมากครับ

  17. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 7/5/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EW543527328TH คลองท่อม ชัยวุฒิ
    2.EW543527331TH บ้านพรุ หริพล
    3.EW543527345TH ยานนาวา สมเกียรติ
    4.EW543527359TH ศรีนคร สุทธิดา
    5.EW543527362TH พัทลุง ปะชาบดี
    6.EW543527376TH ยานนาวา วีนัส
    7.EW543527380TH ตรัง ผกาภรณ์
    8.EW543527393TH พัทลุง กัลยา
    9.EW543527402TH แม่ฮ่องสอน สุภาพรรณ
    10.EW543527416TH หาดใหญ่ พัฒนพงษ์ SHOPEE
    11.EW543527420TH ศรีสะเกษ ฉัตรชัย
    12.EW543527433TH วารินชำราบ พจนีย์
    13.EW543527447TH จตุจักร สุริยงค์
    14.EW543527455TH ภูเก็ต ศรีวรรณ
    15.EW543527464TH ศรีประจันต์ สถาปัตย์
    16.EW543527478TH บ้านโป่ง ลิลี่
    17.EW543527481TH ปากเกร็ด พรทิพา
    18.EW543527495TH หนองปรือ พิมพ์ปพิชญ์
    19.EW543527504TH รามอินทรา ปัทมา
    20.EW543527518TH มาบตาพุด อารีวัลย์
    21.EW543527521TH บางใหญ่ มาลี
    22.EW543527535TH บางพลี อาทิตยา
    23.EW543527549TH สบตุ๋ย ธัชพรรณ
    24.EW543527552TH ยานนาวา วิลัสนา
    25.EW543527566TH เชียงคำ จ่าต่าย marketplace
    26.EW543527570TH บางขุนเทียน ปนิดา
    27.EW543527583TH เด่นชัย พัชราวัลย์ SHOPEE
    28.EW543527597TH หลักสี่ ภัทรา
    29.EW543527606TH ราชบุรี กรรณาภรณ์
    30.EW543527610TH สมุทรปราการ ยุพา
    31.EW543527623TH ป่าตอง ธนันจิตร
    32.EW543527637TH หาดใหญ่ เอกพันธ์
    33.EW543527645TH บางระจัน นฤมล
    34.EW543527654TH สามเสนใน วัชราภรณ์
    35.EW543527668TH เกาะสมุย sitta SHOPEE
    36.EW543527671TH ด่านซ้าย เยาวธิดา
    37.EW543527685TH บางพลี ศริตา
    38.EW543527699TH พระพุทธบาท สุกานดา
    39.EW543527708TH สุวรรณภูมิ บุญกอง
    40.EW543527711TH ปากเกร็ด สุรินทร์
    41.EW543527725TH บางพลี ทรงกฤษ marketplace
    42.EW543527739TH ตราด อมรรัตน์
    43.EW543527742TH บางขุนเทียน จิราพร
    44.EW543527756TH บางปะอิน พรพิมล
    45.EW543527760TH วังจันทร์ ทวี marketplace
    46.EW543527773TH เพชรบุรี ศิริวรรณ
    47.EW543527787TH ภาษีเจริญ นาถนภา
    48.EW543527795TH บ้านแพง สิปาง
    49.PC341933756TH ตรัง ผกาภรณ์
    50.PC341933760TH บางระจัน นฤมล
    51.PC341933773TH คลองจั่น นิภา
    ขอบคุณมากครับ

  18. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 8/5/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EW543283585TH บางบัวทอง วราภรณ์
    2.EW543283594TH สตูล ธัญลักษณ์
    3.EW543283603TH ลี้ ประภวิษณุ์
    4.EW543283617TH สามง่าม ลักขณา SHOPEE
    5.EW543283625TH คลองหาด จิรวรรณ
    6.EW543283634TH หนองปรือ พิมพ์ปพิชญ์
    7.EW543283648TH พุทธมณฑล วริษา
    8.EW543283651TH มีนบุรี ณรงค์
    9.EW543283665TH จตุจักร อรพรรณ SHOPEE
    10.EW543283679TH รองเมือง ณัฏฐพร
    11.EW543283682TH แปลงยาว อรวรรณ
    12.EW543283696TH บางละมุง อาภาพรรณ SHOPEE
    13.EW543283705TH สนามชัยเขต ยาภรณ์
    14.EW543283719TH ขอนแก่น ปรียาพร
    15.EW543283722TH ตรัง ผกาภรณ์
    16.EW543283736TH ศรีมหาโพธิ เฉลิมพงษ์
    17.EW543283740TH บางขุนเทียน จิราพร
    18.EW543283753TH คลองจั่น นิภา
    19.EW543283767TH หลักสี่ ศิริพร
    20.EW543283775TH บางสะพาน จริยา
    21.EW543283784TH ตลิ่งชัน นลินี
    22.EW543283798TH บางละมุง ชินกริช
    23.EW543283807TH โพธาราม ทิพวัลย์
    24.EW543283815TH สมุทรสาคร อรรัมภา
    25.PC341930278TH จตุจักร อรพรรณ SHOPEE
    26.PC341930281TH แปลงยาว สวนิต
    ขอบคุณมากครับ

  19. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 10/5/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EW543505424TH มีนบุรี อิทธิกร
    2.EW543505438TH ราษฎร์บูรณะ วรรณา
    3.EW543505441TH บางกอกน้อย ธนวินท์
    4.EW543505455TH ตรัง วณิชชา
    5.EW543505469TH สามเสนใน ทองดี
    6.EW543505472TH บางพลี พรพิมล
    7.EW543505486TH ลาดพร้าว สมชาติ
    8.EW543505490TH ตลาดขวัญ มลธิรา
    9.EW543505509TH ตรัง วาทิดดา
    10.EW543505512TH มีนบุรี ศุภกร
    11.EW543505526TH ภาษีเจริญ ภคมน
    ขอบคุณมากครับ

  20. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 11/5/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1. EW543548725TH สรรพยา สุพรรณา
    2. EW543548739TH ไร่ขิง ศิริทร
    3. EW543548742TH ปรานบุรี เก็จลดา
    4. EW543548756TH โพธาราม สุพรรณิกา
    5. EW543548760TH นครชัยศรี รวิสรา
    6. EW543548773TH สามเสนใน ฌัฐศภาสรณ์
    7. EW543548787TH คง วิไล
    8. EW543548795TH ชลบุรี คนิพรรณ
    9. EW543548800TH บ่านฉาง นวลนภา
    10. EW543548813TH เกาะยาว ณิชยาภา
    11. EW543548827TH กาญจนบุรี อีชชาพร
    12. EW543548835TH วารินชำราบ อภิวัฒน์
    13. EW543548844TH บางพลี ประภาพรรณ
    14. EW543548858TH พระสมุทรเจดี์ ญาณิดา
    15. EW543548861TH บางสพาน ดวงใจ
    16. EW543548875TH อ่างทอง สุธาลัย
    17. EW543548889TH ลี้ ธนกร
    18. EW543549120TH รังสิต พรธวัช
    19. LC075465895TH ศป.นว. พีระศักดิ์
    ขอบคุณมากครับ

  21. แจ้งส่งพัสดุเพิ่มเติม วันที่ 11/5/2562 ครับ
    20. LC075465904TH ลี้ ลักขณา
    ขอบคุณครับ

  22. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 13/5/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EW543545825TH ศรีราชา เพ็ญพิสุทธิ์
    2.EW543545834TH สระบุรี ศุภลักษณ์ SHOPEE
    3.EW543545851TH สระบุรี สายชล
    4.EW543545865TH แหลมสิงห์ จันทรา
    5.EW543545896TH ภูเก็ต ประสพโชค
    6.EW543545905TH บางกอกน้อย ณัฐวลัญช์
    7.EW543545919TH โพธาราม สุพรรณิกา
    8.EW543545879TH สตูล ธัญลักษณ์
    9.EW543545922TH ยานนาวา ภัทรนันท์ SHOPEE
    10.EW543545936TH สงขลา ปริยากมล SHOPEE
    11.EW543545940TH สระแก้ว ธมลวรรณ
    12.EW543545953TH หาดใหญ่ เอกพันธ์
    13.EW543545967TH นครราชสีมา เจ๊หมวย
    14.EW543545975TH พัทลุง กัลยา
    15.EW543545984TH กระบี่ ปวิตรา
    16.EW543545998TH จตุจักร รพีพรรณ
    17.EW543546004TH บางกอกน้อย วรัทยา
    18.EW543546018TH บางขุนเทียน ญาณินี
    19.EW543546021TH สมุทรปราการ เมธินี
    20.EW543546035TH เกาะเต่า อัมพิกา
    21.EW543546049TH สบตุ๋ย จันทร์เพ็ญ
    22.EW543546052TH พิจิตร สุพัตรา
    23.EW543546066TH ภูเก็ต กนกพรรณ
    24.EW543546070TH แสวงหา วสะวรรณ
    25.EW543546083TH ยานนาวา สรชา
    26.EW543546097TH พระพุทธบาท ธวัชชัย
    27.EW543546106TH สามเสนใน น้ำฝน
    28.EW543546110TH นครราชสีมา สิริวรรณ SHOPEE
    29.PC284751276TH บางขุนเทียน ญาณินี
    30.PC284751302TH สระแก้ว ธมลวรรณ
    ขอบคุณมากครับ

  23. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 14/5/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1. EW543331581TH ปทุมธานี ดาวรุ่ง
    2. EW543331595TH นาทวี ภาชินี
    3. EW543331604TH ฉะเชิงเทรา พรสุดา Shopee
    4. EW543331618TH บางรัก นันทกาญ Shopee
    5. EW543331621TH จตุจักร ทิพย์ประภา
    6. EW543331635TH นครราชสีมา สาคร
    7. PC284643625TH ศรีราชา ธัญชนก
    ขอบคุณครับ

  24. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 15/5/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EW543569787TH ปากเกร็ด สุชาติ
    2.EW543569795TH อ้อมน้อย วรวรรณ
    3.EW543569813TH บางแพ บุญสิตา
    4.EW543569800TH บางละมุง จรินทร
    5.EW543569827TH มีนบุรี ณรงค์
    6.EW543569835TH กำแพงเพชร ปัญญา
    7.EW543569844TH พรุพี เสาวรส
    8.EW543569858TH ลี้ ธนกร
    9.EW543573818TH สมุทรสาคร วริศรา
    10.EW543573821TH จรเข้บัว มณฑาทิพย์
    11.EW543573835TH บางแพ ธนกฤต
    12.EW543573849TH สมุทรปราการ นิภารัตน์
    13.EW543573852TH กาญจนบุรี อัชชาพร
    14.EW543573866TH ขอนแก่น นารา
    15.EW543573870TH ปากช่อง สายฝน
    16.EW543573883TH บางนา พัชรินทร์
    17.EW543573897TH คลองท่อม นภาพร
    18.EW543573906TH บางแสน ปกรณ์
    ขอบคุณมากครับ

  25. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 21/5/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EW543581332TH นครปฐม ปาฌัสมา
    2.EW543581346TH ลาดพร้าว จุฑามาศ
    3.EW543581350TH บ้านาสาร ณัฐชยา
    4.EW543581363TH บ่อทอง สิริณัฎฐ์กุล
    5.EW543581377TH กบินทร์เก่า สมปอง
    6.EW543581385TH ท่ามะกา น้ำทิพย์
    7.EW543581394TH ปากเกร็ด จิราภรณ์
    8.EW543581403TH บางกอกน้อย วีรชัย
    9.EW543581417TH สมุทรปราการ เมธินี
    10.EW543581425TH อ้อมน้อย อัจฉรา
    11.EW543581434TH ลำลูกกา ปราณี
    12.EW543581448TH อุดรธานี กรรณิการ์
    13.EW543581451TH หาดใหญ่ หร่อหม๊ะ
    14.EW543581465TH สงขลา ปริยากมล
    15.EW543581479TH วังสะพุง ยศปัญญา
    16.EW543581482TH บางแสน ฐิติมา
    17.EW543581496TH รังสิต พิไลพรรณ
    18.EW543581505TH ยานนาวา วีนัส
    19.EW543581519TH ราษฏร์บูรณะ สุภาภรณ์
    20.EW543581522TH สามพราน นิธิ
    21.EW543581536TH ลาดพร้าว เมธา
    22.EW543581540TH บางใหญ่ นิตยา
    23.EW543581553TH ขลุง ศศิวิมล
    24.EW543581567TH นนทบุรี ปุณยวีร์
    25.EW543581575TH ประตูน้ำพระอินทร์ รุ่งนภา
    26.EW543581584TH มีนบุรี ดนัย
    27.EW543581598TH อุทัย ทัศนีย์
    28.EW543581607TH บางพลี ประภาพรรณ
    29.EW543581615TH คลองท่อม ชัยวุฒิ
    30.EW543581624TH นครราชสีมา เสาวนีย์
    31.EW543581638TH ไทรโยค ยุภาวดี
    32.EW543581641TH พุนพิน สุจรรยา
    33.EW543581655TH ภาษีเจริญ บังอร
    34.EW543581669TH สุวรรณคูหา นที
    35.EW543581672TH ตากฟ้า อุสา
    36.EW543581686TH ภูเก็ต ศรีวรรณ
    37.EW543581690TH อ่าวอุดม อัมพรพรรณ
    38.EW543581709TH บ้านนาสาร ภานุวัฒน์
    39.EW543581712TH นครปฐม กุลมาศ
    40.EW543581726TH ศรีสาคร รุ่งนพา(ยกเลิก)
    41.EW543581730TH บางวัว ดวงกมล
    42.EW543581743TH อ่อนนุช รวีวรรณ
    43.EW543581757TH ปากเกร็ด สุชาติ
    44.EW543581765TH ดอกคำใต้ วราภรณ์
    45.EW543581774TH ราชบุรี กรรณาภรณ์
    46.EW543581788TH เทิง ยุภา
    47.EW543581791TH แก่งคอย ธนัญญา
    48.EW543581805TH บางละมุง จรินทร
    49.EW543581814TH พิษณุโลก ศิราณี
    50.EW543581828TH ปากเกร็ด พรทิพา
    51.EW543581831TH กระบี่ wannee
    52.EW543581845TH อรัญประเทศ สมัยพร
    53.EW543581859TH บางละมุง อัจฉรา
    54.EW543581862TH ศรีวิไล วาสนา
    55.EW543581876TH รองเมือง ชลปรียา
    56.EW543581880TH สัตหีบ ประทีป
    57.EW543581893TH ตรัง ผกาภรณ์
    58.EW543581902TH ร่อนทอง จีรภรณ์
    59.EW543581916TH บ้านไร่ ดารุณี
    60.EW543581920TH จันทบุรี นพวัลย์
    61.EW543581933TH สมุทรสาคร เพชรลดา
    62.EW543581947TH บางกอกน้อย รักชนก
    63.EW543581955TH ขลุง ศศิวิมล
    64.EW543581964TH รามอินทรา เกวลิน
    65.EW543581978TH นครศรีธรรมราช นริศา
    66.EW543581981TH สามเสนใน วิสสุต
    67.EW543581995TH หนองปรือ พิมพ์ปพิชญ์
    68.EW543582001TH แปลงยาว อรวรรณ
    69.EW543582015TH บางสะพาน จริยา
    70.EW543582029TH อ่าวอุดม ร้านศิริ
    71.EW543582032TH อ่าวอุดม อมร
    72.EW543582046TH จันทบุรี จรัญญา
    73.EW543582050TH แสวงหา วสะวรรณ
    74.PC341934822TH จอมทอง รักาวดี
    75.PC341934836TH ยานนาวา วีนัส
    76.PC341934840TH จันทบุรี นพวัลย์
    77.PC341934853TH อรัญประเทศ สมัยพร
    78.PC341934867TH ประตูน้ำพระอินทร์ รุ่งนภา
    79.PC341934875TH บางนา สุภรา
    80.PC341934884TH แม่ฮ่องสอน ญภา
    81.EW543582386TH เชียงใหม่ วนัสสุดา
    82.EW543582390TH บางนา ประภาพรรณ
    83.EW543582409TH ตลิ่งชัน วราภรณ์
    84.EW543582412TH บางละมุง ดลยา
    85.EW543582426TH บางละมุง กังสดาล
    86.EW543582430TH บึงโขงหลง นงลักษณ์
    87.EW543582443TH หนองจอก ร้านตักวา
    88.LC005220184TH สบตุ๋ย ธัชพรรณ (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    89.LC005220198TH นาแก มธุรส (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    90.LC005220207TH นาแก มธุรส (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    91.LC005220215TH ระนอง ดาฤณี (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    92.LC005220224TH มะขาม อุไร (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    93.LC005220238TH องครักษ์ รสิฌา (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    ขอบพระคุณมากครับ

  26. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 22/5/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EW543336853TH พระพุทธบาท อัยรดา SHOPEE
    2.EW543336867TH เลย จักรกฤษ
    3.EW543336875TH หัวกุญแจ ชญาดา
    4.EW543336884TH พุนพิน สุจรรยา
    5.EW543336898TH ฉะเชิงเทรา ทับทิม
    6.EW543336907TH จตุจักร กนกรัตน์
    7.EW543336915TH ชลบุรี เฉลิมพล
    8.EW543336924TH บางนา รจนี
    9.EW543336938TH ภูเก็ต พัชราพร
    10.EW543336941TH ม.ขอนแก่น รัชนันต์
    11.EW543336955TH พระสมุทรเจดีย์ จันทนา
    12.EW543336969TH บางปะกง ดวงกมล
    13.EW543336972TH สระบุรี จิราพร
    14.EW543336986TH มีนบุรี ณรงค์
    15.EW543336990TH ตรัง ผกาภรณ์
    16.EW543337006TH จรเข้บัว นฤมล SHOPEE
    17.EW543337010TH ยานนาวา เสาวลักษณ์ SHOPEE
    18.EW543337023TH นครปฐม ธนกฤต
    19.EW543337037TH บางเสาธง ชนนิกานต์
    20.EW543337045TH ปากเกร็ด สุริน
    21.EW543337054TH ดอยสะเก็ด ทัศนีย์ SHOPEE
    22.EW543337068TH บ้านแพ้ว กัญจน์ชญา
    23.EW543337071TH รามอินทรา พูลทรัพย์
    24.EW543337085TH โกสุมพิสัย รัตน์ใจ
    25.EW543337099TH วังน้อย พรณิชา
    26.EW543337108TH รังสิต สุชาติ
    27.EW543337111TH สรรคบุรี ทวีเทพ
    28.EW543337125TH ตราด สุภัทร์
    29.EW543337139TH อ่อนนุช รัตนาพร
    30.EW543337142TH คลองหลวง เมธาวี
    31.EW543337156TH จตุจักร คเชนท์
    32.PC341969588TH ปากเกร็ด สุริน
    33.PC341969591TH หล่มสัก ทิตยา
    34.PC341969605TH อ่อนนุช รัตนาพร
    ขอบคุณมากครับ

  27. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 23/5/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.LC005220272TH หล่มสัก ทิตยา (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    2.EW543337615TH บางพลี พศิตา SHOPEE
    3.EW543337624TH สมุทรสาคร พรไพลิน SHOPEE
    4.EW543337638TH หนองปรือ พิมพ์ปพิชญ์
    5.EW543337641TH เบตง เกียรติกุล
    6.EW543337655TH มีนบุรี ชนาพร
    7.EW543337669TH ศรีสาคร รุ่งนพา SHOPEE
    8.EW543337672TH พิษณุโลก รำเพย Marketplace
    9.EW543337686TH จันทบุรี พนิดา
    10.EW543337690TH หลักสี่ พันวิภา
    11.EW543337709TH ถลาง ซารีนา
    12.PC341970008TH ดอกคำใต้ วราภรณ์ SHOPEE
    ขอบคุณมากครับ

  28. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 24/5/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1. EW975842168TH อ่อนนุช วรีวรรณ
    2 . EW975842171TH บางพลี ทรงกฤษ
    3 . EW975842185TH บางกรวย อารมณ์
    4 . EW975842199TH หลักสี่ พรรณวิภา
    5 . EW975842208TH ปากเกร็ด สุรินทร์
    6 . EW975842211TH บางปู ฮัญปวีร์
    7 . EW975842225TH ราษฏบูรณะ วรรณา
    8 . EW975842239TH สามเสนใน กนกพร
    ขอบคุณมากครับ

  29. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 25/5/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1 . EW975855277TH อ่างทอง สุธาลัย
    2 . EW975855285TH สมุทรสาคร เพชรตา
    3 . EW975855294TH สมุทรปราการ อุทุมพร
    4 . EW975855303TH นาทวี ภาชินี
    5 . EW975855317TH บึงกาฬ เจ้าหน้าที่สิงแวดล้อม
    6 . EW975855325TH แม่ริม จิตรริกา
    7 . EW975855334TH นนทบุรี กุลนัฐ
    8 . EW975855348TH ราไวย์ ศิรินทิพย์
    9 . EW975855351TH กาญจนบุรี อัชชาพร
    10. EW975855365TH ดอกคำใต้ วราภรณี
    11. EW975855379TH สันกำแแพง กานต์พิชชา
    12. EW975855382TH หนองเสือ ปิ่นมณี
    13. EW975855396TH นนทบุรี อรปภา
    14. EW975855405TH หนองปรือ พิมพ์ปพิชญ์
    15. EW975855419TH ภาษีเจริญ ศรีรัต
    16. EW975855422TH สกลนคร อรอนงค์
    17. EW975855436TH ร่อนทอง จีรภรณ์
    18. EW975855440TH สรรพยา สุพรรษา
    19. EW975855453TH หัวกุญแจ ชญาดา
    20. EW975855467TH เสิงสาง ศิริพิมล
    21. EW975855475TH ราชบุรี กรรณภรณ์
    22. EW975855484TH สามเสนใน ภาณิตภัทร
    23. EW975855498TH หนองใหญ่ วิชชุตา
    24. EW975855507TH ชัยภูมิ วีระ
    25. EW975855515TH รังสิต พรธวัช
    26. EW975855524TH สามเสนใน รุ่งลาวรรณ
    27. EW975855538TH โพธาราม สุพรรณิกา
    28. EW975855541TH บางขุนเทียน ภัทรา
    29. EW975855555TH บางสะพาน จริยา
    30. EW975855569TH บัวใหญ่ มารยาท
    31. LC005220428TH ลาดกระบัง ทิพย์มณี
    ขอบคุณมากครับ

  30. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 27/5/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EW975858582TH บางกอกน้อย วรัทยา
    2.EW975858596TH รามอินทรา สุทธาวรรณ
    3.EW975858605TH บางขุนเทียน ชานนท์
    4.EW975858619TH สมุทรปราการ สุภาภรณ์
    5.EW975858622TH คลองจั่น กิตติมา
    6.EW975858636TH สามเสนใน ณัฐภาสรณ์
    7.EW975858640TH ร่อนทอง จีรภรณ์
    8.EW975858653TH บางระจัน นฤมล
    9.EW975858667TH จตุจักร สุกัญญา
    10.EW975858675TH พิษณุโลก นนทวัฒน์
    11.EW975858684TH เชียงใหม่ ปัฑธยิตาศ์
    12.EW975858698TH พระโขนง อ.ตู่
    13.EW975858707TH มีนบุรี ดนัย
    14.EW975858715TH ไชยา ธนภรณ์
    15.EW975858724TH ปากเกร็ด สุชาติ
    16.EW975858738TH พระสมุทรเจดีย์ จันทนา
    17.EW975858741TH สามพราน ภาณุวัฒน์
    18.EW975858755TH หัวหิน สุภวรรณ
    19.EW975858769TH ลำลูกกา มังกรณ์
    20.EW975858772TH รังสิต พรธวัช
    21.EW975858786TH ยานนาวา ประภากร
    22.EW975858790TH พิจิตร สุพัตรา
    23.EW975858809TH หนองปรือ พิมพ์ปพิชญ์
    24.EW975858812TH มะขาม อุไร
    25.EW975858826TH ปากเกร็ด สุรินทร์
    26.EW975858830TH นนทบุรี ศรุตยา
    27.EW975858843TH สามเสนใน จิตติมา
    28.EW975858857TH ลี้ ธนกร
    29.EW975858865TH รามอินทรา พงษ์
    30.EW975858874TH บางซื่อ สมพงษ์
    31.EW975858888TH ลาดพร้าว Neennara
    32.EW975858891TH ภาษีเจริญ บังอร
    33.EW975858905TH ลาดหญ้า นพดล
    34.EW975858914TH บางพลี อุษา
    35.EW975858928TH ปากเกร็ด กนกพร
    36.EW975858931TH กระทุ่มแบน เทวัญ
    37.EW975858945TH สรรพยา สุพรรษา
    38.EW975858959TH บางบัวทอง วริศรา
    39.EW975858962TH พนมสารคาม อภิรดี
    40.EW975858976TH บางซื่อ สมพงษ์
    41.EW975858980TH ภูเก็ต ศิขริน
    42.EW975858993TH มะขาม อุไร
    43.EW975859000TH สตูล ธัญลักษณ์
    44.EW975859013TH เสิงสาร ศิริพิมล
    45.EW975859027TH หนองคาย กานตนาทัวร์
    46.PC341974910TH มะขาม อุไร
    47.PC341974923TH พระสมุทรเจดีย์ จันทนา
    ขอบคุณมากครับ

  31. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 28/5/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EW975865773TH จันทบุรี เสาวภา
    2.EW975865787TH สุรินทร์ กีรติ
    3.EW975865795TH ปากท่อ วันเพ็ญ
    4.EW975865800TH บางพลี พรศิริ
    5.EW975865813TH เชียงใหม่ คุณากร
    6.EW975865827TH ด่านขุนทด ดาริน
    7.EW975865835TH ภูเก็ต วรินทร์
    8.PC341975230TH คง วิไล
    ขอบคุณมากครับ

  32. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 29/5/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EW975872213TH อ่อนนุช มาร์
    2.EW975872227TH บางปะอิน ปณิชา
    3.EW975872235TH บางบาล พิชชาพร
    4.EW975872244TH พระนครศรีอยุธยา อุดมลักษณ์
    5.EW975872258TH บ้านพรุ หริพล
    6.EW975872261TH นครศรีธรรมราช วิมลศิริ
    7.EW975872275TH สุพรรณบุรี พีระพันธ์
    8.EW975872289TH หันคา มณฑา
    9.EW975872292TH พรุพี เสาวรส
    10.EW975872301TH ยานนาวา MR.THAI
    11.EW975872315TH สรรพยา สุพรรษา
    12.EW975872329TH ท่าม่วง ศุทธินี
    13.EW975872332TH สมุทรปราการ สุรพล
    14.EW975872346TH บางบัวทอง วราภรณ์
    15.EW975872350TH รังสิต พรธวัช
    16.EW975872363TH สวรรคโลก สมฤทัย
    17.EW975872377TH นครปฐม ธนกฤต
    18.EW975872385TH เชียงใหม่ อนงค์นาถ
    19.EW975872394TH บางปู เลิศชาย
    20.EW975872403TH มีนบุรี ณรงค์
    21.EW975872417TH ลี้ ธนกร
    ขอบคุณมากครับ

  33. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 30/5/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EW975878560TH บุรีรัมย์ ทิพวรรณ
    2.EW975878573TH รังสิต ธนวัฒน์
    3.EW975878587TH รามอินทรา ทับทิม
    4.EW975878595TH บางใหญ่ ปรียาพร
    5.EW975878600TH คลองจั่น นิภา
    6.EW975878613TH กะทู้ ศราวุธ
    7.EW975878627TH ทัพทัน วิไลวรรณ
    8.EW975878635TH บางขุนเทียน นารีรัตน์
    9.EW975878644TH ลี้ ปรียานุช
    10.EW975878658TH นครชัยศรี รวิสรา
    11.EW975878661TH เลย รัตน์ศศิธร
    12.EW975878675TH เชียงคาน ร้านดีมา
    13.EW975878689TH ปากช่อง สายฝน
    14.EW975878692TH กลางดง อ้อมใจ
    15.EW975878701TH ภาษีเจริญ ภัทราวดี
    16.EW975878715TH จตุจักร ภิรญา
    17.EW975878729TH สมุทรสาคร จริยาพร
    ขอบคุณมากครับ

  34. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 31/5/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1 . EW543340623TH ตรัง วาทิตตา
    2 . EW543340637TH รองเมือง เปรมสุดา
    3 . EW543340645TH บางกรวย อารมณ์
    4 . EW543340654TH บ้านนาสาร ณัฐชยา
    5 . EW543340668TH สามเสนใน ณัฐภาสรณ์
    6 . EW543340671TH คลองจั่น pholasit
    7 . EW543340685TH ตรัง ผกาภรณ์
    8 . EW543340699TH บางขุนเทียน ฐิติอาภา
    9 . EW543340708TH บางใหญ่ นิตยา
    10. EW543340711TH พระสมุทรเจดีย์ นพวรรณ
    11. EW543340725TH บางขุนเทียน ชานนท์
    12. EW543340739TH มีนบุรี ชวนพิศ
    13. EW543340742TH สามเสนใน กนกพร
    14. EW543340756TH ศรีสาคร ยุวดี
    15. LC005220652TH ศป.นว. พีระศักดิ์
    16. LC005220666TH จันทบุรี มนนิตา
    17. LC005220670TH โพธาราม ณรงค์
    ขอบคุณมากครับ

  35. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 1/6/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1 . EW975886711TH บางแพ มนตรี
    2 . EW975886725TH บางใหญ่ มาลี
    3 . EW975886739TH เฉวง ปัทมกร
    4 . EW975886742TH แสวงหา วสะวรรณ
    5 . EW975886756TH บางบ่อ พิชชากรณ์
    6 . EW975886760TH องครักษ์ รสิมา
    7 . EW975886773TH ด่านขุนทด ดาริน
    8 . EW975886787TH กาฬสินธุ์ ยุุพิน
    9 . EW975886795TH พานทอง ปารียา
    10. EW975886800TH วังน้อย พรณิชา
    11. EW975886813TH บ่อทอง พัชรียา
    12. EW975886827TH พุทธมณฑล สุพัฒน์
    13. EW975886835TH สำเหร่ ศรีสมัย
    14. EW975886844TH ดอนตาล เพชรา
    15. EW975886858TH ปากเกร็ด สุชาติ
    16. EW975886861TH สมุทรปราการ เมธิรี
    17. EW975886875TH ลานกระบือ ลดา
    18. EW975886889TH อุตรดิสถ์ สุชญา
    19. EW975886892TH ค่ายบางระจัน จำนาญ
    20. EW975886901TH อ่อนนุช ณัฐจิรา
    21. EW975886915TH พานทอง สุวิทย์
    22. EW975886929TH กันทรวิชัย ประชุมพร
    23. EW975886932TH กระทุ่มแบน ธิภาพร
    24. EW975886946TH ดีลัง ธนบูลย์
    25. EW975886950TH หัวหิน สุภวรรณ
    26. EW975886963TH สมุทรปราการ ยุพา
    27. EW975886977TH ขุนหาญ ปิยะฉัตร
    28. PC341975742TH ภาษีเจริญ วรรณา
    29. LC005220706TH คลองขลุง นิทัศวรรณ
    30. EW975885092TH คลองจั่น เจนจิรา
    ขอบคุณมากครับ

  36. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 4/6/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1 . EW543305459TH ธัญบุรี นพวรรณ
    2 . EW543305462TH บางพลี สุธาริณี
    3 . EW543305476TH เชียงคำ ดารารัตน์
    4 . EW543305480TH บางพลี ประภาพรรณ
    5 . EW543305493TH พัทลุง อรณิชชา
    6 . EW543305502TH ยานนาวา รุ่งรัตน์
    7 . EW543305516TH ปากท่อ วันเพ็ญ
    8 . EW543305520TH บางสะพาน จริยา
    9 . EW543305533TH ยะลา สารียา
    10. EW543305547TH ลี้ ธนกร
    11. EW543305555TH มีนบุรี สาริศา
    12. EW543305564TH ปทุมธานี เกสรา
    13. EW543305595TH ถลาง ชารีนา
    14. EW543305604TH บางขุนเทียน จิราพร
    15. EW543305618TH ระยอง กายจนงค์
    16. EW543305621TH บางใหญ่ มาลี
    17. EW543305635TH พัทลุง กัลยา
    18. EW543305649TH รังสิต พรธวัช
    19. EW543305652TH แสวงหา วสะสรรณ
    20. EW543305666TH อ่อนนุช ณัฐจิรา
    21. EW543305670TH เขาย้อย สุภาภรณ์
    22. EW543305683TH นครราชสีมา ศรันยา
    23. EW543305697TH เกาะสมุย ดาริกา
    24. EW543305706TH หัวกุญแจ ชญาดา
    25. EW543305710TH พระสมุทรเจดีย์ วีระศักดิ์
    26. EW543305723TH สมุทรปราการ สุภาภรณ์
    27. EW543305737TH เต่างอย จิตรลดา
    28. EW543305745TH สรรพยา สุพรรษา
    29. EW543305754TH หนองจิก สท.ชาร์ม
    30. EW543305768TH กำแพงเพชร ศิรินทิพย์
    31. EW543305771TH บางพลี ทรงกฤษ
    32. EW543305785TH พระแสง วิชัย
    33. EW543305799TH ภาษีเจริญ บังอร
    34. EW543305808TH บางพลี พรสิริ
    35. EW543305811TH ศีขรภูมิ ณัฏยา
    36. EW543305825TH ยะลา สารียา
    37. EW543305839TH ร้อยเอ็ด จันทร์ฉาย
    38. EW543305842TH บางกอกน้อย รักชนก
    39. EW543305856TH หลักสี่ ดำรงค์
    40. EW543305860TH นนทบุรี เลอลักษณ์
    41. EW543305873TH ด่านมะขามเตี้ย ศิริรัต
    42. EW543305887TH ลาดพร้าว ปพิชญา
    43. EW543305895TH อุบลราชธานี โชติภัค
    44. EW543305900TH ลี้ ละเจ
    45. PC341968260TH บางพลี ทรงกฤษ
    46. PC341968273TH บางขุนเทียน จิราพร
    47. LC005220825TH พยัคภูมิพิสัย กิ่งกมล
    ขอบคุณมากครับ

  37. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 6/6/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EW543306088TH นิคมพัฒนา บุญรุ่ง
    2.EW543306091TH บางขุนเทียน นารีรัตน์
    3.EW543306105TH สามเสนใน ณัฐภาสรณ์
    4.EW543306114TH บางเสาธง ชนนิกานต์
    5.EW543306128TH พานทอง สุวิทย์
    6.EW543306131TH ระนอง เจติยา
    7.EW543306145TH ชัยนาท สุพรรณี
    8.EW543306159TH เชียงใหม่ คุณากร
    9.EW543306162TH คลองท่อม นภาพร
    10.EW543306176TH ตรัง ผกาภรณ์
    11.EW543306180TH มีนบุรี ชนาภรณ์
    12.EW543306193TH ยานนาวา สิทธิชัย
    13.EW543306202TH สมุทรสาคร วริศรา
    14.EW543306216TH บางกรวย อารมณ์
    15.EW543306220TH กุมภวาปี สุพรรณิการ์
    16.EW543306233TH ลพบุรี อัควรรณ
    17.EW543306247TH หัวหิน สุภวรรณ
    18.EW543306255TH โกสุมพิสัย อรฤดี
    19.EW543306264TH ไชยา จินตนา
    20.EW543306278TH อ้อมน้อย วรวรรณ
    21.EW543306281TH ลาดพร้าว สุกฤษฎ์
    22.EW543306295TH ปากเกร็ด สุรินทร์
    23.EW543306304TH บ้านนาสาร ภาณุวัฒน์
    24.EW543306318TH บ้านดู่ ศิริพร
    25.EW543306321TH องครักษ์ รสิฌา
    26.EW543306335TH บ้านไร่ ดารุณี
    27.EW543306349TH นครปฐม ธนกฤต
    28.PC341968401TH ตรัง ผกาภรณ์
    ขอบคุณมากครับ

  38. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 7/6/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EW975896268TH คลองจั่น สุจิตรา
    2.EW975896271TH คลองหลวง นิพา
    3.EW975896285TH บางใหญ่ ภัทริน
    4.EW975896299TH บางกอกน้อย วีรชัย
    5.EW975896308TH ภาษีเจริญ ภัทราวดี
    6.EW975896311TH กะพ้อ ดลภัทร
    ขอบคุณมากครับ

  39. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 8/6/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1 . EW975894514TH ปากท่อ วันเพ็ญ
    2 . EW975894528TH พุทธมณฑล วริษา
    3 . EW975894531TH คลองจั่น รัตน์
    4 . EW975894545TH ด่านขุนทด ดาริน
    5 . EW975894559TH บางนา พัชรินทร
    6 . EW975894562TH พิมาย ลัดดาวัลย์
    7 . EW975894576TH ร่อนทอง จีรภรณ์
    8 . EW975894580TH คลองหลวง ณัชนันทร์
    9 . EW975894593TH สวนผึ้ง มยุรฉัตร
    10. EW975894602TH พานทอง สุวิทย์
    11. EW975894616TH บ้านไร่ จุฑาภรณ์
    12. EW975894620TH จุุน ชุติพงศ์
    13. EW975894633TH ลำลูกกา มาริสา
    14. EW975894647TH หนองปรือ พิมพ์ปพิชย์
    15. EW975894655TH พนัสนิคม อาภัสรา
    16. EW975894664TH สันทราย พงศ์ศิริ
    17. EW975894678TH พระโขนง นภัสชล
    18. EW975894681TH อุตรดิสถ์ สุชญา
    19. EW975894695TH บางกรวย อารมณ์
    20. EW975894704TH รามอินทรา สุทธาวรรณ
    21. EW975894718TH โพธาราม ณรงค์กร
    22. EW975894721TH บางสะพาน จริยา
    23. EW975894735TH บางรัก กิติชัย
    24. EW975894749TH เขาคิชณกูฏ สุภาสิณี
    25. LC005220975TH บางปู ธิรศักดิ์
    ขอบคุณมากครับ

  40. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 10/6/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1 . EW975861856TH หัวกุญแจ อนุศิษฐ์
    2 . EW975861860TH สรรคโลก สมฤทัย
    3 . EW975861873TH ปากเกร็ด สุรินทร์
    4 . EW975861887TH ท่าแซะ ราตรี
    5 . EW975861895TH สมุทรสาคร เพ็ญศรี
    6 . EW975861900TH บางสะพาน จริยา
    7 . EW975861913TH บ้านบึง สมพิศ
    8 . EW975861927TH บางละมุง อัจฉรา
    9 . EW975861935TH คลองหลวง จิตติยา
    10. EW975861944TH สมุทรปราการ สุภาภรณ์
    11. EW975861958TH แม่น้ำ ฌาติกาญจน์
    12. EW975861961TH พิษณุโลก นนทวัฒน์
    13. EW975861975TH โพนสรรนค์ วรรณธิดา
    14. EW975861989TH บางใหญ่ ปรียาพร
    15. EW975861992TH บางนา กิตติ
    16. EW975862009TH คำม่วง ธนารัตน์
    17. EW975862012TH รองเมือง เปรมสุดา
    18. EW975862026TH ราษฏร์บูรณะ สุรย์มาศ
    19. EW975862030TH ลำลูกกา ปราณี
    20. EW975862043TH ลพบุรี จิตนิชา
    21. EW975862057TH นครสรรค์ ศิริพร
    22. EW975862065TH บางนา สุุพัฒตรา
    23. EW975862074TH กระบี่ wanee
    24. EW975862088TH บางน้ำเปรี้ยว รุ่งนภา
    25. EW975862091TH บางละมุง พัชรี
    26. EW975862105TH รังสิต ฌัฏฐ์วรัชญ์
    27. EW975862114TH รามอินทรา จุฑามาศ
    28. EW975862128TH ประจวบคีรีขันธ์ นุ่น
    29. EW975862131TH ท่าช้าง ปริภัสสรา
    30. EW975862145TH ยานนาวา ภารุวัตน์
    31. EW975862159TH หางน้ำสาคร สลิลรัตน์
    32. EW975862162TH ด่านซ้าย เยาวธิดา
    33. EW975862176TH ปากเกร็ด สราพร
    34. EW975862180TH จรเข้บัว ปารีณา
    35. EW975862193TH จรเข้บัว นพมาศ
    36. EW975862202TH บางกรวย อารมณ์
    37. EW975862216TH นครสววรค์ วิสาข
    38. EW975862220TH บางใหญ๋ รุ่งรัตน์
    39. EW975862233TH ลำลูกกา จารีณี
    40. EW975862247TH ร่อนทอง จีวรณ์
    41. EW975862255TH พรพี เสาวรส
    42. EW975862264TH อุดรธานี พระสุนทรเพท
    43. EW975862278TH พุนพิน สุจรรยา
    44. EW975862281TH ภาชี ธิดารัตน์
    45. EW975862295TH แสวงหา วสะวรรณ
    46. EW975862304TH บางพลี นงนภัส
    47. EW975862318TH ลี้ ลักขสณา
    48. EW975862321TH สอยดาว ศิริลักษณ์
    49. EW975862335TH ท่าเรือพระแท่น สุคนธทิพย์
    50. EW975862349TH จอมบึง พัชรี
    51. EW975862352TH ถลาง จินต์
    52. EW975862366TH กบินทร์บุรี ญาณิน
    53. EW975862370TH คลองหลวง วรรณรวี
    54. EW975862383TH ศรีสำโรง วิสุดา
    55. EW975862397TH ด่านมะขามเตี้ย ณัฏฐณิชา
    56. EW975862406TH บ้านโพธิ์ เอกวิทย์
    57. EW975862410TH ตรัง วณิชชา
    58. EW975862423TH ภาษีเจริญ ชุติมา
    59. EW975862437TH หาดใหญ่ สุวรรณา
    ขอบคุณมากครับ

  41. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 11/6/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1. EW975918096TH ท่าวุ้ง ชนิสรา
    2. EW975918105TH พิษณุโลก กฤษณะ
    3. EW975918119TH นนทบุรี สุวรรณา
    4. EW975918122TH สามเสนใน รุ้งลาวรรณ
    5. EW975918136TH ราชบุรี กรรณาภรณ์
    6. EW975918140TH บางม่วง ชญาดา
    7. EW975918153TH บางละมุง อารยา
    8. EW975918167TH บางระจัน นฤมล
    9. EW975918175TH บ้านฉาง อรรถพล
    10. PC341991025TH บางละมุง การยา
    ขอบคุณมากครับ

  42. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 12/6/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EW975925790TH ศรีราชา สุทธิศักดิ์
    2.EW975925809TH ยานนาวา มาลิน
    3.EW975925812TH ปากเกร็ด พิมพ์ณุดา
    4.EW975925826TH บางใหญ่ ปรียาพร
    5.EW975925830TH ประทาย ประนอมศรี
    6.EW975925843TH สะเดา ภัคภณิญา
    7.EW975925857TH นครปฐม ธนกฤต
    8.EW975925865TH รังสิต เพ็ญนภา
    9.EW975925874TH อ้อม คลองจั่น
    10.EW975925888TH บางกรวย อารมณ์
    11.EW975925891TH นครราชสีมา พัสตราภรณ์
    12.EW975925905TH บางพลี พศิตา
    13.EW975925914TH ถลาง ชุติณัชชา
    14.EW975925928TH คลองขลุง อังคณา
    15.EW975925931TH มีนบุรี ณรงค์
    16.EW975925945TH กันทรวิชัย ประชุมพร
    17.EW975925959TH พรานกระต่าย วันเพ็ญ
    18.EW975925962TH บางปู ภู่ระหงษ์
    19.EW975925976TH บางพลี ศิรินทิพย์
    20.EW975925980TH บางขุนเทียน ชรินทร
    21.EW975925993TH หนองปรือ พิมพ์ปพิชญ์
    22.EW975926000TH บางสะพาน จริยา
    23.EW975926013TH ภาษีเจริญ ภัทราวดี
    24.EW975926027TH บางปะอิน สินีนาถ
    25.EW975926035TH ภูเก็ต บุญภา
    26.EW975926044TH ระนอง เจติยา
    27.EW975926058TH กระบี่ wannee
    28.EW975926061TH บางพลี ทรงกฤษ
    29.EW975926075TH บางกรวย ณภัทร
    30.EW975926089TH สามพราน ภาณุวัฒน์
    31.EW975926092TH องครักษ์ รสิฌา
    32.EW975926101TH พาน เดชพิสิษฐ์
    33.EW975926115TH บางน้ำเปรี้ยว สิริพร
    34.EW975926129TH คลองจั่น ฉันทิกา
    35.EW975926132TH นครปฐม สุธิภัทร์
    36.EW975926146TH ยี่งอ ซาเฟีย
    37.EW975926150TH ลาดพร้าว วณิกา
    38.EW975926163TH มหาวิทยาลัยบูรพา ชนัณชิฎา
    ขอบคุณมากครับ

  43. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 13/6/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EW975927946TH บางละมุง กานต์ธิดา
    2.EW975927950TH กันทรวิชัย ดิฐา
    3.EW975927963TH ตลิ่งชัน จิราพร
    4.EW975927977TH พนมไพร จันทร์เพ็ญ
    5.EW975927985TH วังจันทร์ ทวี
    6.EW975927994TH หาดใหญ่ สุรภา
    7.EW975928005TH หลักสี่ ภัทระ
    8.EW975928014TH ไชยา จินตนา
    9.EW975928028TH บ้านดู่ ศิริพร
    10.PC341996005TH พระสมุทรเจดีย์ ญาณิดา
    ขอบคุณมากครับ

  44. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 14/6/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EW975930503TH พระสมุทรเจดีย์ ญาณิดา
    2.EW975930517TH ตรัง ผกาภรณ์
    3.EW975930525TH ตรัง วณิชชา
    ขอบคุณมากครับ

  45. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 15/6/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EW975934377TH มะขาม อุไร
    2.EW975934385TH สัตหีบ ศิรพร
    3.EW975934394TH แหลมสิงห์ สุนทรีย์
    4.EW975934403TH ป่าตอง ชนัญชิดาวัน
    5.EW975934417TH สามร้อยยอด สุพิศ
    6.EW975934425TH พิษณุโลก กฤษณะ
    7.EW975934434TH บางสะพาน จริยา
    8.EW975934448TH เขาคิชฌกูฏ สุภาสินี
    9.EW975934451TH ร่อนทอง จีรภรณ์
    10.EW975934465TH พิษณุโลก ภาวิณี
    11.EW975934479TH คลองขลุง นิทัศวัน
    12.EW975934482TH ไทรโยค ยภาวดี
    13.EW975934496TH ลำนารายณ์ กัญกนิษฐ์
    14.EW975934505TH หลักสี่ อังคณา
    15.EW975934519TH สุพรรณบุรี ภูดิศ
    16.EW975934522TH กาฬสินธุ์ ยุพิน
    17.EW975934536TH ระยอง กาญจนงค์
    18.EW975934540TH บางพลี อัครสิงห์
    19.EW975934553TH ทุ่งเบญจา มลทิรา
    20.EW975934567TH สรรพยา สุพรรษา
    21.EW975934575TH บางปะอิน อรรถพล
    22.EW975934584TH หนองบัวแดง ฐิติรัตน์
    23.LC005221162TH บุรีรัมย์ เกษร
    24.LC005221159TH เขาคิชฌกูฏ ธนเทพ
    ขอบคุณมากครับ

  46. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 17/6/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EW975874554TH ปฐมพร ณลินฐิชา
    2.EW975874568TH เชียงใหม่ สุรัตน์
    3.EW975874571TH นครสวรรค์ นันทนา
    4.EW975874585TH บางพลี อิทธิเดช
    5.EW975874599TH บางบัวทอง ภัททุฎา
    6.EW975874608TH บางพลี ประภาพรรณ
    7.EW975874611TH บางสะพาน จริยา
    8.EW975874625TH สมุทรปราการ ณธีพัฒน์
    9.EW975874639TH ชัยภูมิ กรณิศ
    10.EW975874642TH บางกอกน้อย นุชนาฎ
    11.EW975874656TH กาญจนบุรี อัชชาพร
    12.EW975874660TH พิษณุโลก คลินิกแพทย์หญิงน้ำทิพย์
    13.EW975874673TH คลองหลวง ชาญวิทย์
    14.EW975874687TH รองเมือง ชลปรียา
    15.EW975874695TH บางนา พัชรินทร์
    16.EW975874700TH จตุจักร สุกัญญา
    17.EW975874713TH นนทบุรี วารุณี
    18.EW975874727TH ศรีสำโรง ภัทรปภา
    19.EW975874735TH ลาดกระบัง ณัฐณีช
    20.EW975874744TH บางกรวย อารมณ์
    21.EW975874758TH มีนบุรี พจนีย์
    22.EW975874761TH พระโขนง ดวงพร
    23.PC350317179TH แพร่ อนุชรัตน์
    ขอบคุณมากครับ

  47. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 18/6/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EW975942722TH ถลาง ชุติณัชชา
    2.EW975942736TH ศรีเทพ สุมนา
    3.EW975942740TH รังสิต พิไลวรรณ
    4.EW975942753TH กระทุ่มแบน ธิภาพร
    5.EW975942767TH เชียงของ ธิตินันท์
    6.EW975942775TH เชียงใหม่ คุณากร
    7.EW975942784TH รังสิต Nichamon
    8.EW975942798TH ยานนาวา พจนา
    9.EW975942807TH ทุ่งคา ธัญจิรา
    10.EW975942815TH เพชรบูรณ์ กฤตยวรรณ
    11.EW975942824TH ยานนาวา เยาวนุช
    12.EW975942838TH คลองใหญ่ อรวรรณ
    13.EW975942841TH ลี้ ธนกร
    14.EW975942855TH สามโคก กระท่อมลุงจรณ์
    15.PC341994401TH เกาะลันตา อนันต์
    16.LC005221202TH สกลนคร อรอนงค์ (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    ขอบคุณมากครับ

  48. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 19/6/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EW975875841TH สำเหร่ อมรรัตน์
    2.EW975875855TH สอยดาว คมกริช
    3.EW975875869TH ยี่งอ ซาเฟีย
    4.EW975875872TH ควนขนุน ณัฐนันท์
    5.EW975875886TH ถลาง ซารีนา
    6.EW975875890TH มีนบุรี ณรงค์
    7.EW975875909TH ลำพูน ศศิภา
    8.EW975875912TH คลองจั่น นิภา
    9.EW975875926TH พระแสง วิชัย
    10.EW975875930TH บางรัก ศุภกร
    11.EW975875943TH แปลงยาว ประเทือง
    12.EW975875957TH ปากเกร็ด สุรินทร์
    13.EW975875965TH ระยอง ชัยวลัญ
    14.EW975875974TH อ่างทอง สุธาลัย
    15.EW975875988TH ตรัง วณิชชา
    16.PC350317845TH มีนบุรี ณรงค์
    ขอบคุณมากครับ

  49. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 20/6/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EW975918989TH อ่าวอุดม ศศิธร
    2.EW975918992TH บางรัก นันนิภา
    3.EW975919009TH ปราจีนบุรี ณภัทร
    4.EW975919012TH รังสิต สุชาติ
    5.EW975919026TH จรเข้บัว อภิรลักษณ์
    6.EW975919030TH ลี้ ธนกร
    ขอบคุณมากครับ

  50. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 21/6/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EW975950445TH บางขุนเทียน นารีรัตน์
    2.EW975950454TH พระโขนง ปทิตตา
    3.EW975950468TH ควนขนุน ณัฎฐนันท์
    4.EW975950471TH ปากเกร็ด จิราภรณ์
    5.EW975950485TH ปากเกร็ด สุรินทร์
    6.EW975950499TH ยานนาวา รำเพย
    7.EW975950508TH บางกรวย อารมณ์
    8.EW975950511TH ปทุมธานี พรทิพา
    9.EW975950525TH บางนา ดวงสมร
    10.EW975950539TH มีนบุรี พัชรสีรีฉัตร์
    ขอบคุณมากครับ

  51. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 22/6/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.ED952500032TH ลำลูกกา จารุณี
    2.ED952500046TH ปราจีนบุรี เสาวนีย์
    3.ED952500050TH กระทุ่มแบน ดัชนี
    4.ED952500063TH เชียงใหม่ อนงค์นาถ
    5.ED952500077TH พระพุทธบาท ธวัชชัย
    6.ED952500085TH หนองใหญ่ ทวี
    7.ED952500094TH หาดใหญ่ กฤตินี
    8.ED952500103TH พนัสนิคม กรุณา
    9.ED952500117TH ดอกคำใต้ วราภรณ์
    10.ED952500125TH ปทุมธานี ทิพวรรณ
    11.ED952500134TH เชียงใหม่ น้ำฝน
    12.ED952500148TH คลองหลวง อรพิมพ์
    13.ED952500151TH หลักสี่ อภิรัก
    14.ED952500165TH กุฉินารายณ์ สวนสน
    15.ED952500179TH รังสิต จันทรัสม์
    16.ED952500182TH พระสมุทรเจดีย์ บุศรา
    17.ED952500196TH หัวหิน แสงเดือน
    18.ED952500205TH พระนครศรีอยุธยา ศรีประภา
    19.ED952500219TH สมุทรปราการ ปิยะนุช
    20.ED952500222TH ป่าตอง ปภังกร
    21.ED952500236TH ลำพูน สุรินทร์ทิพย์
    22.ED952500240TH บางสะพาน จริยา
    23.ED952500253TH ศรีราชา ชารีณีย์
    24.ED952500267TH บางระจัน นฤมล
    25.ED952500275TH ไทรโยค ยุภาวดี
    26.ED952500284TH มุกดาหาร กชกร
    27.ED952500298TH บางขุนเทียน ประไพ
    28.ED952500307TH อุ้งผาง กาญจนา
    29.ED952500315TH แสวงหา วสะวรรณ
    30.ED952500324TH พนัสนิคม อาภัสรา
    31.ED952500338TH จันทบุรี พนิดา
    32.ED952500341TH นครนายก นุชรินทร์
    33.ED952500355TH บางกรวย เปมิการ์
    34.ED952500369TH ลี้ ธนกร
    35.ED952500372TH บางปะหัน เกศฤทัย
    36.ED952500386TH กาญจนบุรี อัชราพร
    37.ED952500390TH อัมพวา สุปาณี
    38.ED952500409TH ห้วยกระบอก สุรีย์
    39.PC181102019TH บางขุนเทียน ประไพ
    ขอบคุณมากครับ

  52. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 24/6/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1 . ED956620305TH บ้านม่วง สุพรรณี
    2 . ED956620319TH อุทัยธานี
    3 . ED956620322TH ลพบุรี ดวงสุดา
    4 . ED956620336TH สมุทรสาคร
    5 . ED956620340TH สุราษฏร์ธานี อุ่นน้อย
    6 . ED956620353TH ระโนด อัจฉรา
    7 . ED956620367TH ลำลูกกา จารุณี
    8 . ED956620375TH ระยอง กิตติสิริญา
    9 . ED956620384TH นครปฐม นันิดา
    10. ED956620398TH ภูเวียง กนกวรรณ
    11. ED956620407TH นาหว้า สุรีรัตน์
    12. ED956620415TH บางละมุง ชดาพร
    13. ED956620424TH นนทบุรี ปตติมาภรณ์
    14. ED956620438TH หนองหญ้าไซ พัชรี
    15. ED956620441TH หนองจอก สุดารัตน์
    16. ED956620455TH นครชัยศรี สิริมา
    17. ED956620469TH ควนขนุน ผุสดี
    18. ED956620472TH ราชบุรี สุนีย์
    19. ED956620486TH ราชบุรี สุนีย์
    20. ED956620490TH นนทบุรี
    21. ED956620509TH ห้วยกระบอก พิพย์วรรณ
    22. ED956620512TH ปทุมธานี ดาวรุ่ง
    23. ED956620526TH บางปู นุชา
    24. ED956620530TH บางม่วง ประทุม
    25. ED956620543TH เกาะเต่า อัมพิกา
    26. ED956620557TH บางนา จิดดาภัทร์
    27. ED956620565TH ด่านมะขามเตี้ย ศิริรัศ
    28. ED956620574TH มาบตาพุด บุษบา
    29. ED956620588TH ภาษีเจริญ บังอร
    30. ED956620591TH อุตรดิตถ์ พัษนีย์
    31. ED956620605TH จตุจักร ปรียาภรณ์
    32. ED956620614TH ท่าเสด็จ ปรีดารัตน์
    33. ED956620628TH กระบี่ webbee
    34. LC005221406TH จันทบุรี พรพรรณ
    ขอบคุณมากครับ

  53. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 25/6/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.ER901040836TH ลี้ ธนกร
    2.ER901040840TH ระยอง สุภัทรา
    3.ER901040853TH บางกรวย อารมณ์
    4.ER901040867TH อินทร์บุรี สุกัลญา
    5.ER901040875TH เขาคิชฌกูฎ สุภาสิณี
    6.ER901040884TH ระยอง พรชัย
    7.ER901040898TH โนนแดง ธัญธร
    8.ER901040907TH ภูเก็ต ศรีวรรณ
    9.ER901040915TH จตุจักร ลลิตา
    10.ER901040924TH ตรัง ผกาภรณ์
    11.ER901040938TH แม่ริม ยุทธศักดิ์
    12.ER901040941TH โพธาราม ทิพวัลย์
    13.ER901040955TH รองเมือง เปรมสุดา
    14.ER901040969TH บางพลี อรวัลย์
    15.ER901040972TH บางใหญ่ นิตยา
    16.ER901040986TH พระโขนง สุรีวัลย์
    17.ER901040990TH คลองหลวง อัมรัตน์
    18.ER901041006TH เชียงใหม่ อภิญญา
    19.ER901041010TH สทิงพระ ศินัดดา
    20.ER901041023TH รังสิต พิไลพรรณ
    21.ER901041037TH สิงห์บุรี มณีรัตน์
    22.ER901041045TH กาฬสินธุ์ ทิพากร
    23.ER901041054TH ปณอ.ลาดพร้าว รชยา
    24.ER901041068TH สามเสนใน รุ่งลาวรรณ
    25.ER901041071TH สุพรรณบุรี อำพร
    26.ER901041085TH ภูเก็ต ณิชภรณ์
    27.ER901041099TH คลองจั่น pholasit
    28.ER901041108TH ขลุง ชิดชม
    29.ER901041111TH กุยบุรี สุพรรษา
    30.ER901041125TH ปณอ.ลาดพร้าว สายใหม่
    31.ER901041139TH หันคา มณฑา
    32.ER901041142TH ขุนหาญ พงษ์ทอง
    33.ER901041156TH หนองม่วง ยุทธนา
    34.ER901041160TH อ่อนนุช เจษฎา
    35.ER901041173TH หนองบัว ปัญจรัตน์
    36.ER901041187TH นางรอง ศกลวรรณ
    37.ER901041195TH ไพรบึง ณัฐวัฒน์
    38.ER901041200TH กาญจนบุรี อัชชาพร
    39.PC350331414TH บางม่วง ชญาดา
    40.LC005221397TH ลำปาง ธัชพรรณ (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    ขอบคุณมากครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  54. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 26/6/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.ED956602187TH ทับกวาง ละเอียด
    2.ED956602195TH บ้านพรุ หริพล
    3.ED956602200TH รังสิต พิไลวรรณ
    4.ED956602213TH มีนบุรี ณรงค์
    5.ED956602227TH บางกอกน้อย สินี
    6.ED956602235TH ธารโต มารียัม
    7.ED956602244TH อ่อนนุช รัตนา
    8.ED956602258TH พระสมุทรเจดีย์ ญาณิดา
    9.ED956602261TH ปทุมธานี ชมพูนุชฃ
    10.ED956602275TH สมุทรปราการ ณัฎฐา
    11.ED956602289TH สรรพยา สุพรรษา
    12.ED956602292TH ประทาย ประนอมศรี
    13.PC341994888TH นครนายก นุชจรินทร์
    ขอบคุณมากครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  55. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 27/6/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.ED956623385TH ภาษีเจริญ ภัทราวดี
    2.ED956623394TH ม.บูรพา ชนิณชิฎา
    3.ED956623403TH บางแสน มัทนิน
    4.ED956623417TH ท่าลาน ณัฐกานต์
    5.ED956623425TH ลำลูกกา จารุณี
    6.ED956623434TH ลี้ ธนกร
    7.ED956623448TH ปากเกร็ด สุรินทร์
    8.ED956623451TH บ้านพรุ สมเดช
    9.ED956623465TH สัตหีบ เปมิกา
    10.ED956623479TH บ้านส้อง มณฑาทิพย์
    11.ED956623482TH บางใหญ่ ปรียาพร
    12.ED956623496TH จรเข้บัว อภิรลักษณ์
    13.ED956623505TH บางนา ชัยวัฒน์
    14.ED956623519TH บางบัวทอง พัทธ์ธิดา
    15.ED956623522TH ลานสัก สมจิตต์
    16.ED956623536TH หนองจิก สท.ชาร์ม
    17.ED956623540TH ชัยนาท สกินา
    18.ED956623553TH นนทบุรี ศรุตยา
    19.ED956623567TH พิจิตร ภัททิยา
    20.ED956623575TH ศรีสะเกษ ฉัตรชัย
    21.ED956623584TH สัตหีบ นาวาตรีหญิงชรินทร์ทิพย์
    22.ED956623598TH มะขาม อุไร
    23.ED956623607TH บ้านนาสาร ภาณุวัฒน์
    24.ED956623615TH รามอินทรา กอบแก้ว
    25.ED956623624TH นครศรีธรรมราช จันทร์จิรา
    26.ED956623638TH หลักสี่ ศิริพร
    27.ED956623641TH สามชุก วรรณดี
    28.ED956623655TH พุทธมณฑล พัทหทัย
    29.ED956623669TH ไชยา ณัฏฐศ์ธิภรณ์
    30.ED956623672TH ขุนหาญ พงษ์ทอง
    31.ED956623686TH นครสวรรค์ วัชรา
    32.ED956623690TH แหลมสิงห์ พริยา
    33.ED956623709TH ยานนาวา บุษบง
    34.ED956623712TH คลองหลวง จิตติยา
    35.ED956623726TH จรเข้บัว ปวีณ์ริศา
    36.ED956623730TH บางปะอิน ทิวาวัลย์
    37.ED956623743TH กระบี่ อาทิตย์
    38.ED956623757TH ภูเก็ต ศรีวรรณ
    39.ED956623765TH ป่าโมก รัชนี
    40.ED956623774TH ศรีสะเกษ กิติยาภรณ์
    41.ED956623788TH บางปู ชลิตา
    42.ED956623791TH ปากเกร็ด อุมา
    43.ED956623805TH นครราชสีมา มณิสรา
    44.ED956623814TH โนนไทย สุกัญญา
    45.ED956623828TH ปทุมธานี ทิพวรรณ์
    46.ED956623831TH สุราษฎร์ธานี มหัณณพ
    47.ED956623845TH อุทัยธานี ปิยะวรรณ
    48.ED956623859TH บางบัวทอง นพดล
    49.ED956623862TH ยานนาวา ภาณุวัฒน์
    50.ED956623876TH พระโขนง สุรีวัลย์
    51.ED956623880TH นครปฐม นิตยา
    52.ED956623893TH ตลิ่งชัน วราภรณ์
    53.ED956623902TH จันทบุรี ปกรณ์
    54.ED956623916TH ปฐมพร ธนัญญ์ฎา
    55.ED956623920TH สวนผึ้ง มยุรฉัตร
    56.ED956623933TH เพชรบูรณ์ นันทรักษ์
    57.ED956623947TH คลองจั่น สุชาดา
    58.ED956623955TH ราชบุรี กรรณาภรณ์
    59.ED956623964TH สมุทรปราการ วันดี
    60.ED956623978TH ลพบุรี รักษ์พล
    61.ED956623981TH ม่วงงาม สุรีรัตน์
    62.ED956623995TH สมุทรสาคร พิชยารักษ์
    63.ED956624001TH ร่อนทอง จิราภรณ์
    64.ED956624015TH พาน เดชพิสิษฐ์
    65.ED956624029TH พระนครศรีอยุธยา อุดมลักษณ์
    66.ED956624032TH ลำปาง สุรัสสา
    67.ED956624046TH มาบอำมฤต วัชรินทร์
    68.ED956624050TH ยานนาวา สมเกียรติ
    ขอบคุณมากครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  56. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 28/6/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.ED956631237TH สะเดา ภัคภณิญา
    2.ED956631245TH บางกรวย อารมณ์
    3.ED956631254TH บางบัวทอง นันมทา
    4.ED956631268TH บางปู นุชา
    5.ED956631271TH ไชยา วรินทรา
    6.ED956631285TH ปากเกร็ด สุรินทร์
    7.ED956631299TH ลำลูกกา ภราดร
    8.ED956631308TH สุราษฎร์ธานี มหัณณพ
    9.ED956631311TH หลักสี่ จิราภรณ์
    10.ED956631325TH ปณอ.ลาดพร้าว สายใหม
    11.ED956631339TH มีนบุรี ชนาภรณ์
    12.ED956631342TH ควนขนุน ณัฏฐนันท์
    13.ED956631356TH ทุ่งใหญ่ ทิพย์
    14.ED956631360TH นนทบุรี เทวินทร์
    15.ED956631373TH บางนา พัชรินทร์
    16.ED956631387TH บางปู เลิศชาย
    17.PD182722610TH ลาดหลุมแก้ว เกษร
    18.PD182722623TH บางปู นุชา
    ขอบคุณมากครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  57. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 29/6/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.ED956614260TH จตุจักร พีรยา
    2.ED956614273TH ขุนหาญ พงษ์ทอง
    3.ED956614287TH ปากเกร็ด พรทิพา
    4.ED956614295TH พระแสง วิชัย
    5.ED956614300TH ห้วยขะยุง เดชธรรม
    6.ED956614313TH สุโขทัย เยาวเรศ
    7.ED956614327TH หนองปรือ พิมพ์ปพิชชญ์
    8.ED956614335TH หลักสี่ ดำรงค์
    9.ED956614344TH ท่าม่วง พิชญาภา
    10.ED956614358TH ลี้ ธนกร
    11.ED956614361TH มุกดาหาร วิลาสิณี
    12.ED956614375TH กลางดง อ้อมใจ
    13.ED956614389TH กาญจนบุรี วีรศักดิ์
    14.ED956614392TH เชียงของ นงคราญ
    15.ED956614401TH อุทัยธานี เกศฎา
    16.ED956614415TH ชัยนาท สุพรรณี
    17.ED956614429TH บ้านกรูด อัญมณี
    18.ED956614432TH ปากน้ำประแสร์ จารุวรรณ
    19.ED956614446TH บ้านโป่ง เดือนเพ็ญ
    20.ED956614450TH ชลบุรี วราลักษณ์
    21.ED956614463TH ปทุมธานี มธุธิน
    22.ED956614477TH จตุจักร ปรียาภรณ์
    23.ED956614485TH บางสะพาน จริยา
    24.ED956614494TH เขาคิชฌกูฏ สุภาสิณี
    25.ED956614503TH กระบี่ wannee
    26.ED956614517TH นครปฐม กุลมาศ
    27.ED956614525TH ดอกคำใต้ วราภรณ์
    28.ED956614534TH เชียงใหม่ อนงค์นาถ
    29.ED956614548TH ธาตุพนม ณัฐภัสร์
    30.ED956614551TH รามอินทรา กุสุมาลย์
    31.ED956614565TH จันทบุรี สัมฤทธิ์
    32.ED956614579TH สรรพยา สุพรรษา
    33.ED956614582TH บางมูลนาก ปิยะ
    34.ED956614596TH อ่อนนุช อุบลวรรณ
    35.ED956614605TH ศรีราชา ผ่องพรรณ
    36.ED956614619TH เฉวง พิมพ์ชนก
    37.ED956614622TH ดอนสัก อัมพร
    38.ED956614636TH ตรัง ธิติยา
    39.ED956614640TH อ่าวอุดม วราภรณ์
    40.ED956614653TH ลำลูกกา รุ่งฟ้า
    41.ED956614667TH กาฬสินธุ์ สรัญญา
    42.ED956614675TH ขอนแก่น ดาว
    43.ED956614684TH เชียงใหม่ กรรณิกา
    44.ED956614698TH นครสวรรค์ สิริพร
    45.ED956614707TH ดอนเจดีย์ มะลิวัลย์
    46.ED956614715TH บางปู วิภาวดี
    47.ED956614724TH นครราชสีมา เกศราพร
    48.PD182732223TH กระบี่ wannee
    49.LD143000076TH ระยอง พรชัย (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    ขอบคุณมากครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ (ค้าง 1 ท่านครับ)

  58. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 1/7/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1 .ED956625188TH หาดใหญ่ อัจฉรา
    2 .ED956625191TH ยานนาวา บุษบง
    3 .ED956625205TH มีนบุรี รัตนา
    4 .ED956625214TH กระบี่ wannee
    5 .ED956625228TH ปากท่อ เมษา
    6 .ED956625231TH สิงหนคร โรส
    7 .ED956625245TH บางสะพานน้อย วิรุฬรัตน์
    8 .ED956625259TH กะปง สิริพร
    9 .ED956625262TH ลำลูกกา จารุณี
    10.ED956625276TH ขอนแก่น วริศรา
    11.ED956625280TH พะเยา ศรีสุกุลว
    12.ED956625293TH นครปฐม นันทิยา
    13.ED956625302TH ลาดพร้าว ลัดดา
    14.ED956625316TH ลาดพร้าว มนัญชยา
    15.ED956625320TH จตุจักร แสงจันทร์
    16.ED956625333TH อรัญประเทศ สมัยพร
    17.ED956625347TH หัวกุญแจ ชญาดา
    18.ED956625355TH บางสะพาน จริยา
    19.ED956625364TH ปากเกร็ด จิราภรณ์
    20.ED956625378TH นนทบุรี กุลณัฐ
    21.ED956625381TH รามอินทรา ธัญจิรา
    22.ED956625395TH โป่งน้ำร้อน ไชม่อน
    23.ED956625404TH ลี้ ธนกร
    24.ED956625418TH ท่าแซะ พรนัต
    25.ED956625421TH สมุทรปราการ กานติมา
    26.ED956625435TH นนทบุรี วาสนา
    27.ED956625449TH พุเตย กัญญาภัค
    28.ED956625452TH ไชยา จินตนา
    29.ED956625466TH บางบัวทอง ขวัญสุรางค์
    30.ED956625470TH มีนบุรี พัชรสิรีฉตร์
    31.ED956625483TH เขาสวนกวาง วิยะดา
    32.ED956625497TH บ้านนาสาร ภาณุวัตร์
    33.ED956625506TH สุพรรณบุรี อำพร
    34.ED956625510TH ยางตลาด ศิราณี
    35.ED956625523TH บางปะอิน วราภรณ์
    36.ED956625537TH หางดง กนกพร
    37.ED956625545TH บางขุนเทียน ชรินทร์
    38.ED956625554TH หางน้ำสาคร สลิลรัตน์
    39.ED956625568TH หนองแค วนัญญา
    40.ED956625571TH บางใหญ่ นติยา
    41.ED956625585TH หัวหิน ทรงพล
    42.ED956625599TH สุรินทร์ ไรวินท์
    43.ED956625608TH ศรีสาคร ยุวดี
    44.ED956625611TH รามอินทรา วรณัน
    45.ED956625625TH ยานนาวา ไชยพร
    46.ED956625639TH หัวหิน แสงเดือน
    47.ED956625642TH ยานนาวา มนิษา
    48.ED956625656TH อำนาจเจริญ วารี
    49.ED956625660TH คลองหลวง อรพิมพ์
    50.ED956625673TH เฉวง ร้านไก่ย่างคุณนาย
    51.ED956625687TH พนม ชนินทร์
    52.ED956625695TH พระสมุทรเจดีย์ นพวรรณ
    53.ED956625700TH อุดรธานี กรรณิการ์
    54.ED956625713TH บางบัวทอง วราภรณ์
    55.ED956625727TH หนองหญ้าไซ พัชรี
    56.ED956625735TH ย่านตาขาว จุรีรรัตน์
    57.ED956625744TH กุมภวาปี พรพิมล
    58.ED956625758TH ทุ่งเบญจา วนิดา
    59.ED956625761TH คลองหาด อรัญยาณี
    60.ED956625775TH อ่อนนุช รัตนา
    61.ED956625789TH บางน้ำเปรี้ยว รุ่งนภา
    62.ED956625792TH จตุจักร อธิษก์
    63.ED956625801TH ท่าลี่ สิริภัทรา
    64.ED956625815TH หัวหิน ธรรมนุญ
    65.ED956625829TH ราฎร์บูรณะ วรรณา
    66.ED956625832TH พิษณุโลก ภาวิณี
    67.ED956625846TH หนองปรือ พิมพ์ปพิชญ์
    68.ED956625850TH สมุทรสาคร จริยาพร
    69.ED956625863TH มะขาม อุไร
    70.PD182702354TH บางปะอิน วราภรณ์
    71.PD182702368TH หาดใหญ่ อัจฉรา
    72.PD182702371TH นครพนม ฐิตาพร
    73.PD182702385TH คลองจัน วิศัจย์ศยา
    74.PD182702399TH วังน้อย นงเยาว์
    75.PD182702408TH มะขาม อุไร
    76.PD182702411TH ลาดพร้าว มนัญชยา
    77.PD182702425TH บางพลี เมทิกา
    77.PD182702439TH บางบัวทอง ขวัญสุรางค์
    78.ED956608785TH บ้านฉาง อรรถพล
    79.LD143000155TH อ่าวอุดม พิมพ์พิชาดา
    ขอบคุณมากครับ

  59. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 2/7/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.ED956632569TH พระสมุทรเจดีย์ ธรรมชาติ
    2.ED956632572TH สุราษฎร์ธานี สุธีวรรณ
    3.ED956632586TH อรัญประเทศ สมัยพร
    4.ED956632590TH นครปฐม บัณฑิต
    5.ED956632609TH ภาษีเจริญ ภัทราวดี
    6.ED956632612TH ลำลูกกา มาลีนา
    7.ED956632626TH สัตหีบ นาวาตรีหญิง ชรินทร์ทิพย์
    8.ED956632630TH บางสะพานน้อย ชญานี
    9.ED956632643TH โพธิ์ทอง นันทนา
    10.ED956632657TH บางพลี ร้านรัชนี
    11.LD143000181TH ศป.นว. พีระศักดิ์ (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    12.LD143000178TH อ่อนนุช ธนวุฒิ (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    ขอบคุณมากครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  60. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 3/7/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1 . ED956642787TH ปากเกร็ด สุรินทร์
    2 . ED956642795TH ยานนาวา สมเกียรติ
    3 . ED956642800TH บางเสาธง ลูกน้ำ
    4 . ED956642813TH บุรีรัมย์ สุกัญญา
    5 . ED956642827TH สัตหีบ ศิรินภา
    6 . ED956642835TH นนทบุรี ปัตติมาภรณ์
    7 . ED956642844TH บางแสน นัทนิน
    8 . ED956642858TH ย่านตาขาว จุรีรัตน์
    9 . ED956642861TH บางพลี นริศท์
    10. ED956642875TH ควนขนุน ณัฏฐนันท์
    11. ED956642889TH นครชัยศรี วริสรา
    12. ED956642892TH อุ้มผาง กาญจนา
    13. ED956642901TH ท่าลี่ วาฑิฏา
    14. ED956642915TH อ่อนนุช เยาวรรณ
    15. ED956642929TH บางปู นุชา
    16. ED956642932TH สูงเม่น ชุติมันต์
    17. ED956642946TH บางพลี พศิตา
    18. ED956642950TH ลาดบระบัง สุวิจักขณ์
    19. ED956642963TH ขอนแก่น ชาญชัย
    20. ED956642977TH บ้านนาสาร ภานุวัฒน์
    21. ED956642985TH วังน้อย นาถยา
    22. ED956642994TH รองเมือง เปรมสุดา
    23. ED956643005TH พังงา นิศารัตน์
    24. ED956643014TH บางบัวทอง วราภรณ์
    25. ED956643028TH ไชยา วรินทรา
    26. ED956643031TH จตุจักร ปรียาวรรณ
    27. ED956643045TH ภาษีเจริญ ฐิติมา
    28. ED956643059TH บ้านโป่ง เดือนเพ็ญ
    29. ED956643062TH ปราณบุรี ทรรศนีย์
    30. ED956643076TH พนมสารคาม นุจรินทร์
    31. ED956643080TH บ้านส้อง วจิรา
    32. ED956643093TH จรเข้บัว มณฑาทิพย์
    33. ED956643102TH สุราษฏร์ธานี สุธีวรรณ
    ขอบคุณมากครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  61. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 4/7/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1 . ED956644814TH บางปะอิน ลลิตา
    2 . ED956644828TH ไทรน้อย จันทร์เพ็ญ
    3 . ED956644831TH รังสิต ดุจรัตน์
    4 . ED956644845TH สทิงพระ สุณิสา
    5 . ED956644859TH บางละมุง ดวงใจ
    6 . ED956644862TH พระโขนง ปิยดา
    7 . ED956644876TH บ้านไร่ ดารุณี
    8 . ED956644880TH เขาหลัก มัณพนา
    9 . ED956644893TH พระสมุทรเจดีย์ ญาณิดา
    10. ED956644902TH หัวหิน สุภรรณ
    11. ED956644916TH อุดรธานี จุไรรัตน์
    12. ED956644920TH นครหลวง วันทนา
    13. ED956644933TH ขลุง ศศิวิมล
    14. ED956644947TH บ้านส้อง มณฑาทิพย์
    15. ED956644955TH จตุจักร รติมา
    16. ED956644964TH พลับพลาไชย นวพร
    17. ED956644978TH มะขาม อุไร
    18. ED956644981TH หางน้ำสาคร สลลิลรัตน์
    19. ED956644995TH สมุทรสาคร อรรัมภา
    20. ED956645001TH รามอินทรา ปาหนัน
    21. ED956645015TH พระนครศรีอยุธยา อุดมลักษณ์
    22. ED956645029TH หลักห้า เรวัตร
    23. ED956645032TH ท่ายาง ชนาธนาถ
    24. ED956645046TH บ้านอำเภอ บุญโฮม
    25. ED956645050TH ท่าวุ้ง ชนิสรา
    26. ED956645063TH อ่อนนุช เยาวรรณ
    27. ED956645077TH ยานนาวา ภัควลัญช์
    28. ED956645085TH พิษณุโลก สุรเกษม
    29. ED956645094TH บางละมุง สุเมธี
    30. ED956645103TH สามเสนใน ทองดี
    31. ED956645117TH หนองเสือ ปิ่นมณี
    32. ED956645125TH โพธาราม ทิพวัลย์
    33. ED956645134TH บางใหญ่ สุมล
    34. PD182712921TH รังสิต ดุจรัตน์
    35. PD182712935TH หัวหิน สุภวรรณ
    ขอบคุณมากครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  62. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 5/7/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.ED956646815TH บางขุนเทียน สุนทร
    2.ED956646829TH สะเดา ภัคภณิญา
    3.ED956646832TH หลักสี่ จิราภรณ์
    4.ED956646846TH ปากเกร็ด สุรินทร์
    5.ED956646850TH ภาษีเจริญ ภัทราวดี
    6.ED956646863TH รามอินทรา กอบแก้ว
    7.ED956646877TH ลาดกระบัง ณัฐณิช
    8.ED956646885TH รามอินทรา ปาหนัน
    9.LD143000337TH ลี้ ลักขณา (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    10.LD143000345TH นิคมพัฒนา บุญรุ่ง (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    ขอบคุณมากครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  63. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 6/7/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1 . EI011650608TH นครพนม วิภาดา
    2 . EI011650611TH ลี้ ธนกร
    3 . EI011650625TH วังทอง พระอานนท์
    4 . EI011650639TH บ้านแพ้ว เสาวนีย์
    5 . EI011650642TH ชลบุรี โกสินท์
    6 . EI011650660TH วังน้ำเขียว เพราะพริ้ง
    7 . EI011650673TH หนองจิก บูรฉัตร
    8 . EI011650687TH ภาษีเจริญ เบญวรรณ
    9 . EI011650695TH นครศรีธรรมราช จิดาภา
    10. EI011650700TH สระบุรี กันยา
    11. EI011650713TH ลำลูกกา จารุณี
    12. EI011650727TH บ้านฉาง ศุกระวรรณี
    13. EI011650735TH คลองจั่น รัชนู
    14. EI011650744TH บางละมุง ดลยา
    15. EI011650758TH บางขุนเทียน นารีรัตน์
    16. EI011650761TH หลังสวน พิริยา
    17. EI011650775TH สงขลา เรือนแก้ว
    18. EI011650789TH ทุ่งตะโก ดารารัตน์
    19. EI011650792TH คลองหลวง นิภา
    20. EI011650801TH บางแสน ศรวิษฐ์
    21. EI011650815TH องครักษ์ สุรศักดิ์
    22. EI011650829TH นนทบุรี ปนัดดา
    23. EI011650832TH สันกำแพง วิระพันธุ์
    24. EI011650846TH ศรีบุญเรือง สงวน
    25. EI011650850TH พระสมุทรเจดีย์ ญานิดา
    26. EI011650863TH คราด ชิตนรงค์
    27. EI011650877TH อ่อนนุช เจษฎา
    28. EI011650885TH บางน้ำเปรี้ยว ชัชฎาภรณ์
    29. EI011650894TH เฉวง อัมพร
    30. EI011650903TH มีนบุรี เรณู
    31. EI011650917TH ปทุมธานี ทิพวรรณ
    32. EI011650925TH ลาดพร้าว พิมญาดา
    33. EI011650934TH นครปฐม กัญญวัญญ์
    34. EI011650948TH บางซื่อ
    35. EI011650951TH อ้อมน้อย เฉลิมขวัญ
    36. EI011650965TH ลำสนธิ หยาดเพชร
    37. EI011650979TH นครราชสีมา ดลหทัย
    38. EI011650982TH นครราชสีมา ลัคณา
    39. EI011650996TH เฉวง ไก่ย่าง
    40. EI011651002TH พนามสารคาม ปิยมาศ
    41. EI011651016TH นนทบุรี เมธิยา
    42. EI011651020TH บางขุนเทียน สุวรรณา
    43. EI011651033TH มะขาม อุไร
    44. EI011651047TH กระทุ่มแบน ธิดาภร
    45. EI011651055TH ลาดกระบัง สายชล
    46. EI011651064TH อุดรธานี คำสิน
    47. EI011651078TH ชัยภูมิ ลีเอง
    48. EI011651081TH คลองจั่น มาริสา
    49. EI011651095TH ลำปาง เนติภัทร
    50. EI011651104TH ตรัง ภกาพรณ์
    51. RG115730043TH ชลบุรี โกสินร์
    52. LD143000371TH เขาคิชณกูฏ ธนเทพ (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)

    ขอบคุณมากครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  64. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 8/7/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI011660636TH บ้านอำเภอ บุญโฮม
    2.EI011660640TH นครสวรรค์ วิสาข์
    3.EI011660653TH ปากเกร็ด จิราภรณ์
    4.EI011660667TH จอมบึง ศิวรัตน์
    5.EI011660675TH ลาดพร้าว มนัญชยา
    6.EI011660684TH ปลวกแดง เปมิกา
    7.EI011660698TH บางกรวย อารมณ์
    8.EI011660707TH สระบุรี ศุภิษฐา
    9.EI011660715TH สามเสนใน ณัฐภาสรณ์
    10.EI011660724TH สะเดา วารุณี
    11.EI011660738TH นนทบุรี นฤมล
    12.EI011660741TH บางบัวทอง นัมมทา
    13.EI011660755TH ระหาน ศิราทิพย์
    14.EI011660769TH ปากเกร็ด อุมา
    15.EI011660772TH พระพุทธบาท สุกานดา
    16.EI011660786TH บางเลน สิริกร
    17.EI011660790TH สามเสนใน กนกพร
    18.EI011660809TH หนองเสือ ปิ่นมณี
    19.EI011660812TH พระโขนง สุปราณี
    20.EI011660826TH พระนครศรีอยุธยา ศรีประภา
    21.EI011660830TH นครศรีธรรมราช จิดาภา
    22.EI011660843TH สนามชัยเขต ยาภรณ์
    23.EI011660857TH กำแพงแสน ชมนาถ
    24.EI011660865TH กาฬสินธุ์ ยุพิน
    25.EI011660874TH บางใหญ่ พิษณุพงศ์
    26.EI011660888TH ตรัง ผกาภรณ์
    27.EI011660891TH หินกอง จิราภรณ์
    28.EI011660905TH สมุทรปราการ เมธินี
    29.EI011660914TH บางกอกน้อย กรกมล
    30.EI011660928TH หัวกุญแจ ชญาดา
    31.EI011660931TH บางพลี อุษา
    32.EI011660945TH ปากเกร็ด สุรินทร์
    33.EI011660959TH พระนครศรีอยุธยา พรพิมล
    34.EI011660962TH นครชัยศรี ชฎาพร
    35.EI011660976TH บางขุนเทียน ธนวัฒน์
    36.EI011660980TH นครราชสีมา จรีรัตน์
    37.EI011660993TH โพธิ์ทอง นันทนา
    38.EI011661000TH บางรัก ศุภกร
    39.EI011661013TH ท่าคันโท นฤมาศ
    40.EI011661027TH ไชยา วรินทรา
    41.EI011661035TH อ่าวอุดม วราภรณ์
    42.LD143000487TH นครพนม มธุรส (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    43.LD143000460TH บ้านสวน ปามประภา (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    44.LD143000473TH บ้านสวน ปามประภา (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    ขอบคุณมากครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  65. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 9/7/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1 . ED956635239TH ศรีขรภูมิ จุไรรัตน์
    2 . ED956635242TH หนองเบน ปริศณา
    3 . ED956635256TH ศรีประจันต์ วรรณทนา
    4 . ED956635260TH วังทอง พระอานนท์
    5 . ED956635273TH พระโขนง จิตสุข
    6 . ED956635287TH บางขุนเทียน จินตนา
    7 . ED956635295TH บางปู สราลี
    8 . ED956635300TH ปทุมธานี ดุจรันตน์
    9 . ED956635313TH นนทบุรี สาธิกา
    10. ED956635327TH พระประแดง สิทธิโชค
    11. ED956635335TH สุราษฏร์ธานี สุพิชญา
    12. ED956635344TH ท่าศาลา ปณิชา
    13. ED956635358TH รามอินทรา ธัชภร
    14. ED956635361TH ลาดพร้าว ใหม่
    15. PD182731262TH จะนะ ฮาลีเน๊าะ
    16. PD182731276TH ศรีประจันต์ วรรณทนา
    17. LD143000495TH เชียงราย นราวิชญ์ (Logicpost)
    ขอบคุณมากครับ

  66. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 10/7/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1 . EI011663819TH บางบัวทอง ฐิติรัตน์
    2 . EI011663822TH พยุหะคีรี วาสิตา
    3 . EI011663836TH บางปะอิน สินีนาถ
    4 . EI011663840TH พระสมุทรเจดีย์ ญาณิดา
    5 . EI011663853TH โคกเจริญ รสสุคนธ์
    6 . EI011663867TH กระทุ่มแบน ธิภาพร
    7 . EI011663875TH ย่านตาขาว จุรีรัตน์
    8 . EI011663884TH ระหาน ศิราทิพย์
    9 . EI011663898TH ลาดพร้าว พิมญาดา
    10. EI011663907TH รองเมือง เปรมสุดา
    11. EI011663915TH คลองหาด จิราวรรณ
    12. EI011663924TH สามเสนใน นุชนาฎ
    13. EI011663938TH บาเจาะ ซาเฟีย
    14. EI011663941TH บางนา mint
    15. EI011663955TH ราชดำเนิน พีรเวทย์
    16. EI011663969TH จรเข้บัว มณฑาทิพย์
    17. EI011663972TH รามอินทรา กอบแก้ว
    18. EI011663986TH นนทบุรี กูนกานต์
    19. EI011663990TH ภาษีเจริญ ภัทรารดี
    20. EI011664006TH ท่าเรือพระแท่น จันทนา
    21. EI011664010TH ตลิ่งชัน ศิริลักษณ์
    22. EI011664023TH ปากเกร็ด สุรินทร์
    23. EI011664037TH บางระจัน นฤมล
    24. EI011664045TH บ้านนาสาร ภานุวัตน์
    25. EI011664054TH โพธาราม ชนิตา
    26. EI011664068TH ตรัง วาทิตตา
    27. EI011664071TH กะปง จุฑารัตน์
    28. EI011664085TH บางรัก จารุวรรณ
    29. EI011664099TH สนามชัยเขต
    30. EI011664108TH จตุจักร wanisa
    31. EI011664111TH พัทลุง อนัญญา
    32. EI011664125TH ลาดพร้าว สายไหม
    33. EI011664139TH บางซื่อ สมพงษ์
    34. EI011664142TH ระยอง ชนัมพร
    35. EI011664156TH วังทอง เชญวรรณ
    36. EI011664160TH บ้านตาขุน กาญจนา
    37. PD182713581TH สามพราน ธนิสรา
    ขอบคุณครับ

  67. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 11/7/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1 . EI011655596TH อรัญประเทศ สมัยพร
    2 . EI011655605TH หล่มศัก ศุกดา
    3 . EI011655619TH บางกวาย อารมณ์
    4 . EI011655622TH สตูล สัมนา
    5 . EI011655636TH โคกโพธิ์ อนงค์รัตน์
    6 . EI011655640TH สัตหีบ รุจิรา
    7 . EI011655653TH บางละมุง melanie
    8 . EI011655667TH บางขุนเทียน ปิติ
    9 . EI011655675TH ท่าสองยาง ยวาลัย
    10. EI011655684TH อุดรธานี จุไรรัตน์
    11. EI011655698TH เพชรบูรณ์ กฤตยวรรณ
    12. EI011655707TH เฉวง อัมพร
    13. EI011655715TH ปราจีนบุรี เนตรทราย
    14. EI011655724TH ลี้ ลักจณา
    15. EI011655738TH กะทู้ จรินทร์พร
    16. EI011655741TH ลำลูกกา กานดา
    17. EI011655755TH ดุสิต ณัชชา
    18. EI011655769TH ศรีสัชนาลัย ภัทรพงศ์
    19. EI011655772TH สุราษฏร์ธานี นฤมาน
    20. EI011655786TH ลาดพร้าว kiratikarn
    21. EI011655790TH บ้านด่านนอก อลิศา
    22. EI011655809TH ลำพูน ศศิภา
    23. EI011655812TH บางละมุง สุเมธี
    24. EI011655830TH บางปู กนกอร
    25. EI011655843TH ภูเก็ต ชาลิสา
    ขอบคุณครับ

  68. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 12/7/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.ED956637521TH บางปู นุชา
    2.ED956637535TH สวี จิราภรณ์
    3.ED956637549TH บางใหญ่ ศศิวรรณ
    4.ED956637552TH บ้านนาสาร ภาณุวัฒน์
    5.ED956637566TH ตรัง ผกาภรณ์
    6.ED956637570TH บางนา ศิริวรรณ
    7.ED956637583TH หลักสี่ จิราภรณ์
    8.ED956637597TH สะเดา ชะอุ่ม
    9.ED956637606TH บางกรวย อารมณ์
    10.ED956637610TH คลองจั่น พิจิตรา
    11.ED956637623TH ปณอ.ลาดพร้าว มุตตา
    12.PD182743172TH บางปู นุชา
    13.LD143000650TH ศป.นว. พีระศักดิ์ (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    ขอบคุณครับ

  69. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 13/7/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1 . EI011667064TH เขาคิชฌกฎ สุภาสิณี
    2 . EI011667078TH ลี้ ธนกร
    3 . EI011667081TH นครปฐม บัณฑิต
    4 . EI011667095TH ลาดพร้าว รชยา
    5 . EI011667104TH บางสะพาน พัชรินทร์
    6 . EI011667118TH ไทรน้อย จันทร์เพ็ญ
    7 . EI011667121TH รามอินทรา กอบแก้ว
    8 . EI011667135TH บางสะพาน จริยา
    9 . EI011667149TH สันกำแพง หนึ่ง
    10. EI011667152TH สกลนคร ตะวัน
    11. EI011667166TH ธัญบุรี กรุณา
    12. EI011667170TH เรณูนคร กิตติยาภรณ์
    13. EI011667183TH จรเข้บัว ยุทธพงษ์
    14. EI011667197TH หนองปรือ พิมพ์ปพิชญ์
    15. EI011667206TH ยานนาววา ธัญญ์นิธิ
    16. EI011667210TH กบินทร์บุรี อรอุมา
    17. EI011667223TH ฉะเชิงเทรา ณิชาภัทร
    18. PD182713652TH สะเดา ชะอุ่ม
    19. LD143000685TH บ้านพรุ สมเดช (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    20. LD143000677TH บางเลน สิริกร (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    ขอบคุณครับ

  70. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 18/7/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1 . ED956639289TH สุราษฏร์ธานี สุธิวรรณ
    2 . ED956639292TH สตูล สัมนา
    3 . ED956639301TH ปฐมพร จิรัชา
    4 . ED956639315TH บ้านฉาง ศุกภรวะววณี
    5 . ED956639329TH บ้านโป่ง เดือนเพ็ญ
    6 . ED956639332TH บางสะพาน พัชรินทร์
    7 . ED956639346TH ปากเกร็ด จิราภรณ์
    8 . ED956639350TH กบินทร์บุรี อรทัย
    9 . ED956639363TH วิหารแดง สุพรรษา
    10. ED956639377TH อ่อนนุช เจษฎา
    11. ED956639385TH นนทบุรี กานต์
    12. ED956639394TH นนทบุรี ปุณยวีร์
    13. ED956639403TH บางใหญ่ ทิพวรรณ
    14. ED956639417TH บางกรวย อารมณ์
    15. ED956639425TH พระสมุรเจดีย์ ปราณี
    16. ED956639434TH รองเมือง วีระ
    17. ED956639448TH คำชะอี จิรวรรณ
    18. ED956639451TH เชียงของ นงคราญ
    19. ED956639465TH คลองจั่น พิจิตรา
    20. ED956639479TH จรเข้บัว นพมาศ
    21. ED956639482TH ไทรน้อย จันทร์เพ็ญ
    22. ED956639496TH บางกรวย ทวินันท์
    23. ED956639505TH พระสมุรเจดีย์ จันทนา
    24. ED956639519TH ดุสิต วิริน
    25. ED956639522TH บางใหญ่ ศศิวรรณ
    26. ED956639536TH สมุทรสาคร พิมชนก
    27. ED956639540TH พระโขนง นฤมล
    28. ED956639553TH ราษฏร์บูรณะ สุทรี
    29. ED956639567TH สบตุ๋ย ปฏิมา
    30. ED956639575TH หลักสี่ มาร์ริศฤณทร์
    31. ED956639584TH ราริชภูมิ เพ็ญนิดา
    32. ED956639598TH ยานนาวา รุ่งรัตน์
    33. ED956639607TH กุมภวาปี วรัช
    34. ED956639615TH สัมทราย ปภังกร
    35. ED956639624TH สมุทรปราการ กานติมา
    36. ED956639638TH อ่อนนุช เจษฎา
    37. ED956639641TH ท่าลี่ วาฑิฎา
    38. ED956639655TH บรรพตพิสัย ฐิติรัตน์
    39. ED956639669TH ลำพูน ศศิภา
    40. ED956639672TH กาบเชิง อำนาจ
    41. ED956639686TH ลำพูน สุนิสา
    42. ED956639690TH ท่าเรือพระแท่น ณัฐกานต์
    43. ED956639709TH บ่อพลอย ฎภัทรศรา
    44. ED956639712TH เชียงยืน ปิยะพร
    45. ED956639726TH บ้านกรูด กัลญา
    46. ED956639730TH บางปะกง กฤษณ์อนันต์
    47. ED956639743TH ราษฏร์บูรณะ พัตนี
    48. ED956639757TH พัทลุง ยุวดี
    49. ED956639765TH ตรัง ผกาภรณ์
    50. ED956639774TH บางแสน ศริษฐ์
    51. ED956639788TH พระโขนง ศศินันท์
    52. ED956639791TH บางแสน วลัยพร
    53. ED956639805TH ปทุมธานี เกศรา
    54. ED956639814TH บานนาวา พิมพ์เนตร
    55. ED956639828TH อุดรธานี จุไรรัตน์
    56. ED956639831TH หนองเสือ ปิ่นมณี
    57. ED956639845TH สมุทรปราการ สุภาภรณ์
    58. ED956639859TH ราไวย์ ดลภัทร
    59. ED956639862TH ฉะเชิงเทรา
    60. ED956639876TH ปากเกร็ด สุรินทร์
    61. ED956639880TH ลี้ ธนกร
    62. ED956639893TH กะเฉด รัตนา
    63. ED956639902TH พยัดฆภูิมิพิสัย ชนิสรา
    64. ED956639916TH บางสะพาน จริยา
    65. ED956639920TH รังสิต ดุจรัตน์
    66. ED956639933TH อ่อนนุช วัลลดา
    67. ED956639947TH บางละมุง สุเมธี
    68. ED956639955TH จตุจักร ปรียาภรณื
    69. ED956639964TH ปากน้ำชุมพร ปรางค์ทิพย์
    70. ED956639978TH ลาดกระบัง สายชล
    71. ED956639981TH บางบัวทอง ทิพวรรณ
    72. ED956639995TH ศรีสำโรง ภัทรปภา
    73. ED956640004TH ขาณุวรลักษบุรี orasa
    74. ED956640018TH ภูเก็ต ประภา
    75. EI011690010TH อุทัยธานี ราเมศ
    76. EI011690023TH บ้านนาสาร ภาณัวัฒน์
    77. EI011690037TH บ้านด่านนอก อลิศา
    78. EI011690045TH ยานนาวา ธัญญ์นิธิ
    79. EI011690054TH ชลบุรี ลัดดาวัลย์
    80. EI011690068TH หินกอง จิราภรณ์
    81. EI011690071TH บางปู ชลิดา
    82. EI011690085TH ยานนาวา สมเกียรติ
    83. EI011690099TH ด่านซ้าย เยาวธิดา
    84. PD182744080TH สบตุ๋ย ปฏิมา
    85. PD182744093TH ธาตุพนม วิรวรรณ
    86. PD182744102TH ปทุมธาณี เสรา
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  71. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 19/7/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI011682424TH ภาษีเจริญ ฐิติมา
    2.EI011682438TH ลาดพร้าว เวณิกา
    3.EI011682441TH นครศรีธรรมราช วิมลศิริ
    4.EI011682455TH สามเสนใน กนกพร
    5.EI011682469TH ยานนาวา ธัญญ์นิธิ
    6.EI011682472TH ภาษีเจริญ ภัทราวดี
    7.EI011682486TH บางบัวทอง พรทิพย์
    8.EI011682490TH สุราษฎร์ธานี เหมวรรณ
    9.EI011682509TH ปากเกร็ด วิชัย
    10.EI011682512TH สุราษฎร์ธานี พรพัสวี
    11.EI011682526TH เบตง อนัตตา
    12.EI011682530TH สมุทรปราการ สุภาภรณ์
    13.EI011682543TH มีนบุรี พรทิพย์
    14.EI011682557TH ย่านตาขาว จุรีรัตน์
    15.LD143000853TH ศรีสะเกษ พิชชานันท์ (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  72. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 20/7/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1 . EI011691973TH นาดี กรกมล
    2 . EI011691987TH สกลนคร ตะวัน
    3 . EI011691995TH สามโคก กระท่อมลุงจรณ์
    4 . EI011692007TH บางไทร สุรีพร
    5 . EI011692015TH โป่งน้ำร้อน สายธาร
    6 . EI011692024TH หาดใหญ่ กฤตินี
    7 . EI011692038TH บางละมุง ดวงเนตร
    8 . EI011692041TH ไทรน้อย จันทร์เพ็ญ
    9 . EI011692055TH สบตุ๋ย รุ่งทิพย์
    10. EI011692069TH บางสะพาน จริยา
    11. EI011692072TH กระบี่ wannee
    12. EI011692086TH บางปะกง กฤษณ์อนันต์
    13. EI011692090TH เสริมงาม นฤมล
    14. EI011692109TH ภูเก็ต พัชราภรณ์
    15. EI011692112TH ลพบุรี ดร.ปิยวรรณ
    16. EI011692126TH พานทอง สีระพงษ์
    17. EI011692130TH ระหาน ศิราทิพย์
    18. EI011692143TH สามเสนใน นัชจุรี
    19. EI011692157TH วัดเพลง อภิรดี
    20. EI011692165TH ตลิ่งชัน เอกนรินทร์
    21. EI011692174TH งาว จันทร์เพ็ญ
    22. EI011692188TH เชียงใหม่ เมทินี
    23. EI011692191TH บรบือ ปรางอัปสร
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  73. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 22/7/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI011684235TH อ่อนนุช เจษฎา
    2.EI011684249TH ป่าโมก ดวงประภา
    3.EI011684252TH กระบี่ wannee
    4.EI011684266TH บางปะกง กฤษณ์อนันต์
    5.EI011684270TH หัวกุญแจ ชญาดา
    6.EI011684283TH บ้านแพ้ว เสาวนีย์
    7.EI011684297TH ย่านตาขาว จุรีรัตน์
    8.EI011684306TH ปากเกร็ด พรทิพา
    9.EI011684310TH คลองหลวง สามารถ
    10.EI011684323TH บ้านด่านนอก หร่อโฉม
    11.EI011684337TH โคกโพธิ์ อนงค์รัตน์
    12.EI011684345TH นครศรีธรรมราช สุดาพร
    13.EI011684354TH จอมบึง รุ่งอรุณ
    14.EI011684368TH บ้านนาสาร ภาณุวัฒน์
    15.EI011684371TH บางพลี ร้านรัชนี
    16.EI011684385TH ลพบุรี จิตนิชา
    17.EI011684399TH รามอินทรา ปาหนัน
    18.EI011684408TH พิจิตร ภัทริยา
    19.EI011684411TH ผาขาว สุรีย์พร
    20.EI011684425TH รองเมือง เปรมสุดา
    21.EI011684439TH กบินทร์เก่า สมปอง
    22.EI011684442TH หลังสวน ทรงศรี
    23.EI011684456TH สามเสนใน นุชจรี
    24.EI011684460TH อุดรธานี กรรณิการ์
    25.EI011684473TH สมุทรสาคร วริศรา
    26.EI011684487TH บางรัก มาร์ริศฤณทร์
    27.EI011684495TH พุนพิน สุจรรยา
    28.EI011684500TH ยานนาวา ธัญญ์นิธิ
    29.EI011684513TH ราชดำเนิน พีรเวทย์
    30.EI011684527TH ยานนาวา พจนา
    31.EI011684535TH แก่งคอย ธนัญญา
    32.EI011684544TH นครราชสีมา นิรามัย
    33.EI011684558TH รามอินทรา กัญญาณัฐ
    34.EI011684561TH สระแก้ว ประภาพร
    35.EI011684575TH สวี กิตติพงษ์
    36.EI011684589TH คลองท่อม อธิษฐ์
    37.LD143000972TH หล่มสัก ศุภดา (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    38.LD143000986TH ศป.นว. พีระศักดิ์ (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  74. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 23/7/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.LD143001037TH สกลนคร ตะวัน (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    2.LD143001045TH ท่าคันโท นวรัตน์ (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    3.EI011694039TH ด่านมะขามเตี้ย ศิริรัศ
    4.EI011694042TH นางรอง กรรณิการ์
    5.EI011694056TH บางขุนเทียน ปนิดา
    6.EI011694060TH ชลบุรี คนิพรรณ
    7.EI011694073TH กุมภวาปี กันตชา
    8.EI011694087TH คลองขลุง ปริดา
    9.EI011694095TH ชลบุรี ธนัญญา
    10.EI011694100TH ราษฎร์บูรณะ วรรณา
    11.EI011694113TH บางกระทุ่ม แสงระวี
    12.EI011694127TH ภูเก็ต พัชราภรณ์
    13.EI011694135TH จตุจักร พีรยา
    14.EI011694144TH หนองปรือ พิมพ์ปพิชญ์
    15.EI011694158TH พระโขนง นฤมล
    16.EI011694161TH แปลงยาว นิภาพร
    17.EI011694175TH จตุจักร พัตธิพงศ์
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  75. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 24/7/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI011694714TH สุราษฎร์ธานี สุธีวรรณ
    2.EI011694728TH ปากเกร็ด จิราภรณ์
    3.EI011694731TH บางกรวย อารมณ์
    4.EI011694745TH พัทลุง พญ.พรปณิธาน
    5.EI011694759TH บางกอกน้อย กุสุมา
    6.EI011694762TH ยานนาวา พิมพ์เนตร
    7.EI011694776TH ราษฎร์บูรณะ เบญจพร
    8.EI011694780TH ตรัง วาทิตตา
    9.EI011694793TH ปราจีนบุรี เสาวนีย์
    10.EI011694802TH ลำปาง เนติภัทร
    11.EI011694816TH อ่อนนุช เจษฎา
    12.EI011694820TH บ้านบึง ธัญลักษณ์
    13.EI011694833TH คลองท่อม นภาพร
    14.EI011694847TH นครปฐม ป๊อป
    15.EI011694855TH จรเข้บัว ยุทธพงษ์
    16.EI011694864TH อ่อนนุช นพดล
    17.EI011694878TH บ้านนาสาร ภาณุวัฒน์
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  76. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 25/7/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI011695578TH กระบี่ wannee
    2.EI011695581TH ราชบุรี ชลลดา
    3.EI011695595TH สามเสนใน มณีรัตน์
    4.EI011695604TH อ้อมน้อย เฉลิมขวัญ
    5.EI011695618TH ชะอำ ณัฐกานต์
    6.EI011695621TH ท่าแซะ พรนัต
    7.EI011695635TH จุน ประกาย
    8.EI011695649TH รามอินทรา ณัชชารีย์
    9.EI011695652TH เด่นชัย จิพาบุญ
    10.PD182745465TH ชะอำ ณัฐกานต์
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  77. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 26/7/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI011696159TH พระสมุทรเจดีย์ ปราณี
    2.EI011696162TH หลักสี่ อนัญญา
    3.EI011696176TH ปทุมธานี ทิพวรรณ
    4.EI011696180TH ย่านตาขาว สรณัฐ
    5.EI011696193TH บางใหญ่ นิตยา
    6.EI011696202TH ลานสกา จริยา
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  78. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 27/7/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.LD143001200TH บ้านบึง ชนิกานต์ (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    2.EI011696803TH พัฒนานิคม อารีรัตน์
    3.EI011696817TH คลองใหญ่ อรวรรณ
    4.EI011696825TH บางปู วรรณวิสาข์
    5.EI011696834TH ไทรน้อย จันทร์เพ็ญ
    6.EI011696848TH ราษฎร์บูรณะ สุทรี
    7.EI011696851TH แหลมสิงห์ พิริยา
    8.EI011696865TH เลย วาสนา
    9.EI011696879TH บางปะกง วันดี
    10.EI011696882TH บางปลาม้า บรรเจิด
    11.EI011696896TH บางใหญ่ สุกัญญา
    12.EI011696905TH สระบุรี จิราภรณ์
    13.EI011696919TH ทุ่งคอก สุธาดา
    14.EI011696922TH พระโขนง อ.ตู่
    15.EI011696936TH สรรพยา พิเชษฐ์
    16.EI011696940TH ยานนาวา ธัญชนก
    17.EI011696953TH ประจวบคีรีขันธ์ กัญญาณัท
    18.EI011696967TH หนองแค วนัญญา
    19.EI011696975TH สบตุ๋ย รุ่งทิพย์
    20.EI011696984TH นครราชสีมา นิรามัย
    21.EI011696998TH บ่อไร่ ร้านอาหารตามสั่ง
    22.EI011697004TH จอมบึง พัชรี
    23.EI011697018TH อ่าวอุดม วรรณิศา
    24.EI011697021TH หลังสวน ทรงศรี
    25.EI011697035TH สมุทรปราการ ยุพา
    26.EI011697049TH คลองหาด จิรวรรณ
    27.EI011697052TH ขอนแก่น ดาว
    28.EI011697066TH กบินทร์บุรี อรอุมา
    29.EI011697070TH ตาพระยา สุนันทา
    30.EI011697083TH ระยอง ศรีสุดา
    31.EI011697097TH พระประแดง ยุทธภูมิ
    32.EI011697106TH ทุ่งเบญจา ฝากขวัญ
    33.EI011697110TH ลำลูกกา รินทรนา
    34.EI011697123TH ปณอ.ลาดพร้าว ใหม่
    35.EI011697137TH บางปะอิน น้ำทิพย์
    36.EI011697145TH บางไทร กันยารัฐ
    37.EI011697154TH เชียงแสน ดาว
    38.EI011697168TH ระหาน ศิราทิพย์
    39.EI011697171TH ชลบุรี ธัญลักษณ์
    40.EI011697185TH แม่น้ำ มณพา
    41.EI011697199TH ตรัง ผกาถรณ์
    42.EI011697208TH ฉะเชิงเทรา ปัญญสิริย์
    43.EI011697211TH อ่าวนาง สุกัญญา
    44.EI011697225TH บางสะพาน จริยา
    45.EI011697239TH สวนผึ้ง มยุรฉัตร
    46.EI011697242TH หนองคาย ประนอม
    47.EI011697256TH เฉวง อัมพร
    48.EI011697260TH บ้านพระ จินตนา
    49.EI011697273TH อ่อนนุช เจษฎา
    ขอบคุณมากครับ

  79. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 30/7/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    LD143001213TH บ้านอำเภอ บุญโฮม
    LD143001227TH บ้านอำเภอ บุญโฮม
    LD143001235TH บ้านอำเภอ บุญโฮม
    LD143001244TH ย้านพรุ สมเดช
    EI057512165TH ภาษีเจริญ ภัทราวดี
    EI057512174TH เรณูนคร กิตติยาภรณ์
    EI057512188TH ท่าสัก ศิรินทิพย์
    EI057512191TH ราชบุรี นันทิกานต์
    EI057512205TH ปากเกร็ด จิราภรณ์
    EI057512214TH พุทรมณฑล ออนมณี
    EI057512228TH อ่อนนุช เจษฎา
    EI057512231TH อุดรธานี สุปรียา
    EI057512245TH บ้านแพ้ว เสาวนีย์
    EI057512259TH ลำลูกกา พลอยดาลินฌ์
    EI057512262TH บางใหญ่ ปรียาพร
    EI057512276TH แม่สอด ปภัสสร
    EI057512280TH สรรพยา สุพรรษา
    EI057512293TH ลี้ ธนกร
    EI057512302TH สูงเม่น ชุติมันต์
    EI057512316TH สามโคก Juajan
    EI057512320TH บางปะกง กฤษณ์อนันต์
    EI057512333TH พิษณุโลก รวิพร
    EI057512347TH บางปะอิน วรรณธิดา
    EI057512355TH นราธิวาส สกุลรัตน์
    EI057512364TH หาดใหญ่ ดณัฐนรี
    EI057512378TH สามเสนใน นุชรี
    EI057512381TH สุราษฏร์ธานี สรสิชา
    EI057512395TH สัตหีบ ประทีป
    EI057512404TH อ่อนนุช นพดล
    EI057512418TH ราชบุรี กรรณาภรณ์
    EI057512421TH อ่าวนาง อัมพา
    EI057512435TH รามอินทรา ปาหนัน
    EI057512449TH ประตูน้ำพระอินทร์ สุกัญญา
    EI057512452TH สุโขัย บุศรา
    EI057512466TH สันป่าตอง จารุกร
    EI057512470TH บุรีรัมย์ ร้านโสภา
    EI057512483TH ปากเกร็ด พลอย
    EI057512497TH ควนขนุน ณัฏฐนันท์
    EI057512506TH ปากช่อง ภัคจิรา
    EI057512510TH ย่านตาขาว จุรีรัตน์
    EI057512523TH พรุพี เสาวรส
    EI057512537TH ศรีมหาโพธิ ศศินันท์
    EI057512545TH โนนดินแดง อรปภา
    EI057512554TH โคกสำโรง อัจฉริยา
    EI057512568TH ลานสภา จริยา
    EI057512571TH นครราชสีมา อำนวย
    EI057512585TH บางบัวทอง กันยารัตน์
    EI057512599TH คลองหลวง สามารถ
    EI057512608TH กระบี่ Wannee
    EI057512611TH ชลบุรี ธัญลักษณ์
    EI057512625TH บางกรวย อารมณ์
    EI057512639TH ลำพูน สุรินทิพย์
    EI057512642TH หนองปรือ พิมพ์ปพิชญ์
    EI057512656TH ลาดกระบัง สุภาพร
    EI057512660TH หาดใหญ่ ภัสส์ศา
    EI057512673TH หันคา มณฑา
    EI057512687TH นนทบุรี กูนกานต์
    EI057512695TH สมุทรปราการ ไพลิน
    EI057512792TH บางระจัน สุนทรี
    EI057512801TH มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิมลรัตน์
    EI057512815TH บางเสาธง ณรงค์ฤทธิ์
    EI057512829TH บางละมุง สุภาณี
    EI057512832TH เสาไห้ ทัศนีย์
    EI057512846TH ชลบุรี กรอศิริ
    EI057512850TH ชลบุรี คนิพรรณ
    EI057512863TH บ้านโป่ง ประกายเพ็ชร
    EI057512877TH สำเหร่ ชวลิต
    PD182715287TH ชุมพร สุคันธร
    ขอบคุณมากครับ

  80. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 31/7/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI011699124TH เด่นชัย จิพาบุญ
    2.EI011699138TH บ้านอำเภอ บุญโฮม
    3.EI011699141TH จตุรัส อรัญญา
    4.EI011699155TH บางขุนเทียน ปนิดา
    5.EI011699169TH ไทรน้อย ขนิษฐา
    6.EI011699172TH ปากเกร็ด จิราภรณ์
    7.EI011699186TH สุราษฎร์ธานี สุธีวรรณ
    8.EI011699190TH สระบุรี กันยา
    9.EI011699209TH วังน้อย นงเยาว์
    10.EI011699212TH บ้านแพรก อาทิตสา
    11.EI011699226TH บางสะพาน จริยา
    12.EI011699230TH ลี้ ธนกร
    13.EI011699243TH เดชอุดม พระอ.อ้วน
    14.EI011699257TH ปากเกร็ด สุรินทร์
    15.EI011699265TH ปทุมธานี เกสรา
    16.EI011699274TH พิษณุโลก ภาวิณี
    17.EI011699288TH นาดี สายทิพย์
    18.EI011699291TH ปาลัส ชนัตศักดิ์
    19.EI011699305TH ลำพูน ศสิภา
    20.EI011699314TH สามร้อยยอด สุพิศ
    21.EI011699328TH ท่าคันโท นวรัตน์
    22.EI011699331TH สมุทรปราการ กุลนิษฐ์
    23.EI011699345TH บางปะกง กฤษณ์อนันต์
    24.EI011699359TH ลาดพร้าว สายใหม
    25.EI011699362TH ขอนแก่น ณัฐพล
    26.EI011699376TH ชะอำ ปรเมศวร์
    27.EI011699380TH รามอินทรา ชุลีพร
    28.EI011699393TH ลำปาง เนติภัทร
    29.EI011699402TH ปราณบุรี ศุภมาส
    30.EI011699416TH ศรีราชา สุมินตรา
    31.EI011699420TH สมุทรสงคราม ปิยวดี
    32.EI011699433TH หนองกี่ ศาสตร์ศิลป์
    33.EI011699447TH เสริมงาม ศิราทิพย์
    34.EI011699455TH บางขุนเทียน ปภัสศรันต์
    35.EI011699464TH หลังสวน ทรงศรี
    36.EI011699478TH ศรีสะเกษ ฉัตรชัย
    37.EI011699481TH มีนบุรี ณรงค์
    38.EI011699495TH บ้านพรุ สมเดช
    39.EI011699504TH ปากน้ำชุมพร ปรางค์ทิพย์
    40.EI011699518TH จตุจักร อรณรา
    41.EI011699521TH สอยดาว คมกริช
    42.EI011699535TH ลพบุรี ดร.ปิยวรรณ
    43.PD182746973TH บางพลี ทรงกฤษ
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  81. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 1/8/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1 . EI057521216TH ลำปาง จุไรรัตน์
    2 . EI057521220TH บ้านพรุ หริพล
    3 . EI057521233TH รามอินทรา ปนัสญา
    4 . EI057521247TH สามพราน สตางค์
    5 . EI057521255TH บ้านตู่ รสสุพร
    6 . EI057521264TH จันทรบุรี โชติกา
    7 . EI057521278TH บางสะพาน พัชรินทร์
    8 . EI057521281TH บางบัวทอง fusilak
    9 . EI057521295TH หัวกุญแจ ชญาดา
    10. EI057521304TH บางกราย อารมณ์
    11. EI057521318TH เชียงใหม่ วนัสสุดา
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  82. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 2/8/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1 . EI057530323TH นนทบุรี ประภาวดี
    2 . EI057530337TH บางบัวทอง ภัทรพร
    3 . EI057530345TH ตรัง เบญจรัตน์
    4 . EI057530354TH ยานนาวา บุษบง
    5 . EI057530368TH นนทบุรี เมธิยา
    6 . EI057530371TH บางปู กันตพร
    7 . EI057530385TH บางขุนเทียน รุ่งไพลิน
    8 . EI057530399TH บางซื่อ อรณิชา
    9 . EI057530408TH พระขโนง พัชราพร
    10. EI057530411TH สามเสนใน กนกพร
    11. EI057530425TH ถลาง ซารีนา
    12. EI057530439TH บางพลี สุธาริณี
    13. EI057530442TH รามอินทรา ปนัสญา
    14. EI057530456TH สวี ศิริวรรณ
    15. PD182747758TH พัทลุง ศิริพร
    16. PD182747761TH นนทบุรี ประภาวดี
    17. LD143001329TH ศป.นว.พีระศิกดิ์
    18. LD143001322TH ตาก ทัศนีย์
    19. LD143001326TH เขาคิชฌกูฏ ธนเทพ
    20. LD143001325TH แม่สอด ณัฐนนท์
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  83. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 3/8/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1 . EI057531054TH นครไทย รัดาภรณ์
    2 . EI057531068TH พระโขนง จิตสุข
    3 . EI057531071TH เบตง อนัดดา
    4 . EI057531085TH ปากเกร็ด สุรินทร์
    5 . EI057531099TH ราชดำเนิน อรวรรณ
    6 . EI057531108TH จอมบึง รุ่งอรุณ
    7 . EI057531111TH อ่าวอุดม แสงเดือน
    8 . EI057531125TH หนองใหญ่ วิชชุดา
    9 . EI057531139TH บางละมุง อัจฉรา
    10. EI057531142TH สามโคก juajan
    11. EI057531156TH โพธิ์ทอง นันททนาง
    12. EI057531160TH ฉะเชิงเทรา รัชดา
    13. EI057531173TH แม่จัน ปรีชา
    14. EI057531187TH เชียงใหม่ ดลภัทร์
    15. EI057531195TH เพชรบุรี ศิริวรรณ
    16. EI057531200TH สมุทรสาคร จริยาพร
    17. EI057531213TH บางบาล ฌัฏฐณิชา
    18. EI057531227TH เชียงใหม่ วิมพรวิภา
    19. EI057531235TH บางกรวย อารมณ์
    20. EI057531244TH บางใหญ่ ปรียาพร
    21. EI057531258TH พลิ้ว อรนุช
    22. EI057531261TH สุราษฏร์ธานี เหมวรรณ
    23. EI057531275TH รามอินทรา ชุลีพร
    24. EI057531289TH ลาดพร้าว อังคณา
    25. EI057531292TH นาน้อย ลักขณา
    26. EI057531301TH นครชัยศรี punthikan
    27. EI057531315TH บางปะอิน ชุติมา
    28. EI057531329TH สามเสนใน rattana
    29. EI057531332TH รองเมือง รังสรรค์
    30. EI057531346TH นนทบุรี จุวรรณา
    31. EI057531350TH พยัคฆภูมิพิสัย ยสนันท์
    32. EI057531363TH บางละมุง อารยา
    33. EI057531377TH ขอนแก่น ธิติมา
    34. EI057531385TH ปะคำ ปราณีบุญมีป้อม
    35. EI057531394TH นครชัยศรี รวิสรา
    36. EI057531403TH บ้านแพ้ว ศิราพร
    37. EI057531417TH พระพุทธบาท สุกานดา
    38. EI057531425TH สระบุรี สายชล
    39. EI057531434TH อุตรดิตถ์ ดิณณภพ
    40. EI057531448TH บางปะกง กฤษณ์อนันต์
    41. EI057531451TH ปากช่อง ภัคจิรา
    42. EI057531465TH มุกดาหาร กนกพร
    43. PD182748095TH ภาษีเจริญ วรรณา
    44. LD143001385TH บุรีรัมย์ เกษร
    45. LD143001394TH หล่มสัก ศุภดา
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  84. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 5/8/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1 . EI057523945TH สมุทรปราการ ไพลิน
    2 . EI057523954TH สุราษฎร์ธานี พรพ์สรี
    3 . EI057523968TH แสวงหา พิสุทธ์
    4 . EI057523971TH หนองเสือ ปิ่นมณี
    5 . EI057523985TH ทุ่งสง ศุภกานต์
    6 . EI057523999TH ปฐมพร ภัทรกมล
    7 . EI057524005TH บ้านโป่ง เดือนเพ็ญ
    8 . EI057524019TH สิงห์บุรี จักรกฤษ
    9 . EI057524022TH ตรัง ฐิติยา
    10. EI057524036TH สามเสนใน วรรณลพ
    11. EI057524040TH บางขุนเทียน กันต์ฤทัย
    12. EI057524053TH คลองหาด จิรวรรณ
    13. EI057524067TH สบตุ๋ย วิภาวดี
    14. EI057524075TH บางกระทุ่ม แสงระวี
    15. EI057524084TH มีนบุรี วิไลรัตน์
    16. EI057524098TH บางสะพาน จริยา
    17. EI057524107TH สมุทรสาคร จุฑาทิพย์
    18. EI057524115TH มีนบุุรี พรททิพย์
    19. EI057524124TH นครราชสีมา ภาวิณี
    20. EI057524138TH สามโคก juajan
    21. EI057524141TH บางนา จิตตาภัทร์
    22. EI057524155TH ชลบุรี สาลิน
    23. EI057524169TH ทับกวาง ละเอียด
    24. EI057524172TH ปราจีนบุรี เสาวณีย์
    25. EI057524186TH บางสะพาน พัชรินทร
    26. EI057524190TH นนทบุรี นฤมล
    27. EI057524209TH ลี้ ธนกร
    28. EI057524212TH เลาขวัญ คนึงนิตย์
    29. EI057524226TH บางพลี ปรภาพรรณ
    30. EI057524230TH ปากเกร้ด กุลธิดา
    31. EI057524243TH บางซื่อ phetrudee
    32. EI057524257TH ปากเกร็ด สุรินทร์
    33. EI057524265TH สามเสนใน โสภิดา
    34. PD182735074TH สามเสนใน โสภิดา
    35. LD143001448TH ไทรน้อย จันทร์เพ็ญ
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  85. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 6/8/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1 . EI057525439TH บ้านนาสาร สุวรรณี
    2 . EI057525442TH ท่าม่วง หัชวัจน์
    3 . EI057525456TH ลำลูกกา ภราดร
    4 . EI057525460TH ท่าเรือพระแท่น จารุวรรณ
    5 . EI057525473TH ตะกั่่วป่า วุวารี
    6 . EI057525487TH ยานนาวา ธัญญนิธิ
    7 . EI057525495TH อ่อนนุช ปิยะนุช
    8 . EI057525500TH บางใหญ่ สุกัญญา
    9 . EI057525513TH รองเมือง รัชดาภรณ์
    10. EI057525527TH เขาคิชฌกูฏ สุภาสิณี
    11. EI057525535TH บ้านฉาง ศุกระวรรณี
    12. EI057525544TH ลำลูกกา มาริสา
    ส่งทางรถไฟ
    13.สถานีสุราษฏร์ธานี รัชดาวรรณ
    14.สถานีชท.บางซื่อ จันจิรา
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  86. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 7/8/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI057543239TH สว่างแดนดิน มยุรฉัตร
    2.EI057543242TH บ้านอำเภอ โชคชัย
    3.EI057543256TH บางใหญ่ วิจิต
    4.EI057543260TH สายบุรี ชนัตศักดิ์
    5.EI057543273TH สวี สุธิดา
    6.EI057543287TH บางรัก มาร์ริศฤณทร์
    7.EI057543295TH บางขุนเทียน เสาวลักษณ์
    8.EI057543300TH สบตุ๋ย ชมพูนุช
    9.EI057543313TH สูงเม่น จิรายุ
    10.EI057543327TH บางขุนเทียน ชรินทร
    11.EI057543335TH บางขุนเทียน ปนิดา
    12.EI057543344TH นครปฐม สังเวียน
    13.EI057543358TH สุราษฎร์ธานี ธีรวรรณ
    14.EI057543361TH บางบัวทอง นัมมทา
    15.EI057543375TH สามเสนใน โสภิดา
    16.EI057543389TH พัทลุง อัมพวรรณ
    17.EI057543392TH นราธิวาส ดวงพร
    18.EI057543401TH ชัยภูมิ วันชนะ
    19.EI057543415TH รองเมือง รังสรรค์
    20.EI057543429TH อ่อนนุช วรรณา
    21.EI057543432TH โพธาราม ทิพวัลย์
    22.EI057543446TH ปากเกร็ด จิราภรณ์
    23.EI057543450TH สมุทรสาคร อมร
    24.EI057543463TH บางพลี ศิรินทิพย์
    25.EI057543477TH ตราด ชิตณรงค์
    26.EI057543485TH อ่อนนุช เจษฎา
    27.EI057543494TH อ่าวอุดม วราภรณ์
    28.EI057543503TH รองเมือง รังสรรค์
    29.EI057543517TH เชียงใหม่ วนัสสุดา
    30.PD182717141TH สวี สุธิดา
    31.PD182717155TH ลาดพร้าว ภัทรพร
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  87. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 8/8/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1 . EI057544203TH นครปฐม บัณฑิต
    2 . EI057544217TH บางสะพาน จริยา
    3 . EI057544225TH ขอนแก่น ณัฐพล
    4 . EI057544234TH หลักสี่ อนัญญา
    5 . EI057544248TH เพชรบุรี ศักดิ์ชัย
    6 . EI057544251TH บางบาล พิชชาพร
    7 . EI057544265TH จตุจักร นัยนา
    8 . EI057544279TH หนองปรือ พิมพ์ปพิชญ์
    9 . EI057544282TH บางไทร สุรีพร
    เพิ่มเติม
    10.ส่งรถตู้ ยะลา ฟัยรุส
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  88. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 9/8/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI057534912TH บางปู นุชา
    2.EI057534926TH รามอินทรา ศุทธินี
    3.EI057534930TH ปากเกร็ด ณัฎฐธิดา
    4.EI057534943TH อ่อนนุช พิยาดา
    5.EI057534957TH หลักสี่ จิราภรณ์
    6.PD182749895TH กระบี่ วรกมล
    7.PD182749904TH บางพลี เมทิกา
    8.LD143001505TH โป่งน้ำร้อน สายธาร (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    9.LD143001519TH ลี้ ลักขณา (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    10.LD143001522TH สุรินทร์ ร้านราชพฤกษา (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    11.LD143001536TH ขอนแก่น จิรวรรณ (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    12.LD143001540TH บ้านอำเภอ บุญโฮม (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  89. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 10/8/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI057535232TH หนองกี่ ศาสตร์ศิลป์
    2.EI057535246TH ลี้ ลักขณา
    3.EI057535250TH บางกรวย อารมณ์
    4.EI057535263TH หนองจอก พัชรา
    5.EI057535277TH สามร้อยยอด สุพิศ
    6.EI057535285TH บางใหญ่ สุกัญญา
    7.EI057535294TH พุทธมณฑล ณภัทร
    8.EI057535303TH กบินทร์บุรี นิภาพร
    9.EI057535317TH นครปฐม ธนกฤต
    10.EI057535325TH ปากเกร็ด ขนาณุตม์
    11.EI057535334TH บางพลี ณัฐชพล
    12.EI057535348TH บ้านแพ้ว ศิราพร
    13.EI057535351TH ชลบุรี โกสินทร์
    14.EI057535365TH ศรีสะเกษ รัชนี
    15.EI057535379TH อุดรธานี คำสิน
    16.EI057535382TH กาญจนบุรี อัชชาพร
    17.EI057535396TH หนองปรือ พิมพ์ปพิชญ์
    18.EI057535405TH ชัยภูมิ กรณิศ
    19.EI057535419TH กุฉินารายณ์ สวนสม
    20.EI057535422TH รังสิต ดุจรัตน์
    21.EI057535436TH กบินทร์บุรี บุญเรือน
    22.EI057535440TH บางปะกง กฤษณ์อนันต์
    23.EI057535453TH ระยอง ศรีสุดา
    24.EI057535467TH ปากเกร็ด สุชล
    25.EI057535475TH เชียงใหม่ สุทัศน์
    26.EI057535484TH ชลบุรี กังสดาล
    27.EI057535498TH บางไทร หทัยชนก
    28.EI057535507TH กระบี่ วรกมล
    29.EI057535515TH เชียงใหม่ วีรพล
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ
    *** ไปรษณีย์ สุไหงโกลก จะเปิดทำการอีกครั้งวัน พุธที่ 14/8/2562 ครับ ปิดเทศกาลกรณีพิเศษครับ ***

  90. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 14/8/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI057548868TH องครักษ์ รสิฌา
    2.EI057548871TH กาบเชิง ภิตินันท์
    3.EI057548885TH กาบเชิง ภิตินันท์
    4.EI057548899TH ไทรน้อย จันทร์เพ็ญ
    5.EI057548908TH ยานนาวา พิมพ์เนตร
    6.EI057548911TH บ้านสร้าง ญาโณทัย
    7.EI057548925TH ป่าโมก ดวงประภา
    8.EI057548939TH สุรินทร์ ประภากร
    9.EI057548942TH บ้านแพ้ว ศิราพร
    10.EI057548956TH จอมบึง ศิวรัตน์
    11.EI057548960TH อุ้มผาง นิตยา
    12.EI057548973TH แพร่ พิสมัย
    13.EI057548987TH ตลิ่งชัน ศิริลักษณ์
    14.EI057548995TH ตลิ่งชัน จินตนา
    15.EI057549007TH หัวกุญแจ ชญาดา
    16.EI057549015TH นาประดู่ มะลิแก้ว
    17.EI057549024TH บ้านนา ประภากร
    18.EI057549038TH ย่านตาขาว จุรีรัตน์
    19.EI057549041TH เฉวง สุพัตรา
    20.EI057549055TH สุราษฎร์ธานี พรพัสวี
    21.EI057549069TH นครไทย รัชดาภรณ์
    22.EI057549072TH นครศรีธรรมราช ตีรวิทย์
    23.EI057549086TH ท่าศาลา วรรณพงษ์
    24.EI057549090TH บางพลี สุรัตนา
    25.EI057549109TH แพร่ ดวงนภา
    26.EI057549112TH ปทุมธานี ทิพวรรณ์
    27.EI057549126TH จรเข้บัว มณฑาทิพย์
    28.EI057549130TH บางปะกง กฤษณ์อนันต์
    29.EI057549143TH บางปะกง สุรีพร
    30.EI057549157TH ลาดพร้าว กิรติกาญจน์
    31.EI057549165TH บรรพตพิสัย จิตรวดี
    32.EI057549174TH สุราษฎร์ธานี วันดี
    33.EI057549188TH เชียงดาว สุพรรษา
    34.EI057549191TH จตุจักร ปรียาภรณ์
    35.EI057549205TH ลำลูกกา กัญญาณัฐ
    36.EI057549214TH ปากเกร็ด จิราภรณ์
    37.EI057549228TH หาดใหญ่ เอกพันธ์
    38.EI057549231TH ปทุมธานี ฐิติวัฒน์
    39.EI057549245TH พุทธมณฑล ศุภสิตา
    40.EI057549259TH พลับพลาไชย เพ็ญงาม
    41.EI057549262TH ท่าม่วง กมลธรรม
    42.EI057549276TH บางปู ธวัชชัย
    43.EI057549280TH สร้างคอม สราลี
    44.EI057549293TH บางละมุง สุเมธี
    45.EI057549302TH ปลวกแดง ขวัญเรือน
    46.EI057549316TH พระโขนง ปรีชา
    47.EI057549320TH หนองหญ้าปล้อง พระอภิชาติ
    48.EI057549333TH รองเมือง เปรมสุดา
    49.EI057549347TH บางละมุง วิไลลักษณ์
    50.EI057549355TH อ่าวนาง กาญจนา
    51.EI057549364TH สามเสนใน ศรีอาภรณ์
    52.EI057549378TH บ้านบึง ชนัฎดา
    53.EI057549381TH มีนบุรี ณรงค์
    54.EI057549395TH ชุมพวง ประพารัตน์
    55.EI057549404TH พยุหะคีรี นพรัตน์
    56.EI057549418TH บางนา ณิชารวี
    57.EI057549421TH จตุจักร กนกรัตน์
    58.EI057549435TH โคกเจริญ ณัฐวุฒิ
    59.EI057549449TH ป่าตอง ปภังกร
    60.EI057549452TH บางปะอิน รัตนาภรณ์
    61.EI057549466TH บางเสาธง ชนนิกานต์
    62.EI057549470TH กระบี่ วรกมล
    63.EI057549483TH พระประแดง แววตา
    64.EI057549497TH สามเสนใน นุชจรี
    65.EI057549506TH อินทร์บุรี สุกัลญา
    66.EI057549510TH พิษณูโลก พีรายุ
    67.EI057549523TH ถลาง กิตติศักดิ์
    68.EI057549537TH ประจันตคาม นาวิน
    69.EI057549545TH บ้านดู่ อนุวัฒน์
    70.EI057549554TH เขาชัยสน อัมพวรรณ
    71.EI057549568TH สุราษฎร์ธานี วัชรินทร์
    72.EI057549571TH ปทุมธานี กรรณิการ์
    73.EI057549585TH ภูเก็ต ณิชภรณ์
    74.EI057549599TH สุราษฎร์ธานี ณิชมน
    75.EI057549608TH พระสมุทรเจดีย์ นพวรรณ
    76.EI057549611TH ป่าโมก รัชนี
    77.EI057549625TH อุดรธานี รุจิรา
    78.EI057549639TH หนองเสือ หทัยทิพย์
    79.EI057549642TH ปลวกแดง สุกัญญา
    80.EI057549656TH ท่าทองใหม่ เกรียงศักดิ์
    81.EI057549660TH บางพลี อิทธิเดช
    82.EI057549673TH สุราษฎร์ธานี กิ่งก้อย
    83.EI057549687TH อ่างทอง พิมพ์ชนก
    84.EI057549695TH วัดเพลง อภิรดี
    85.EI057549700TH พล ชิตะพล
    86.EI057549713TH ศณีมหาโพธิ ณัชธิศร
    87.EI057549727TH ปากช่อง วิไลลักษณ์
    88.EI057549735TH จุน ณัฏฐ์ฎาพร
    89.EI057549744TH ท่าเสด็จ ปรีดารัตน์
    90.EI057549758TH เลิงนกทา สมหมาย
    91.EI057549761TH ราชดำเนิน พัชราภรณ์
    92.EI057549775TH จันทบุรี พิมพ์ภัทรา
    93.EI057549789TH มีนบุรี ครูทนง
    94.EI057549792TH พรเจริญ อมรรัตน์
    95.EI057549801TH อุบลราชธานี นพวณา
    96.EI057549815TH กระทุ่มล้ม โจ้
    97.EI057549829TH บางปู วิโรจน์
    98.EI057549832TH จรเข้บัว รัชฎาภรณ์
    99.EI057549846TH ลาดพร้าว ภาคภูมิ
    100.EI057549850TH ปากน้ำปราณ พันธ์ประภา
    101.EI057549863TH ท่าม่วง กาญจนา
    102.EI057549877TH สามพราน พิณพิมาน
    103.EI057549885TH นครปฐม พรนรินทร์
    104.EI057549894TH พระโขนง วิรภา
    105.EI057549903TH อ่าวอุดม ศุภกานต์
    106.EI057549917TH พรานกระต่าย วันเพ็ญ
    107.EI057549925TH สันกำแพง กัญญาภัค
    108.EI057549934TH บ้านแพ้ว ปวันรัตน์
    109.EI057549948TH บ้านอำเภอ สุปราณี
    110.EI057549951TH ภูเก็ต ปริญธ์ณัฐ
    111.EI057549965TH แพร่ ยุทธดนัย
    112.EI057549979TH ลานสัก ไกรวิชญ์
    113.EI057549982TH คลองจั่น วิภาพร
    114.EI057549996TH บางบาล ณัฐนันท์
    115.EI057550005TH บางพลี สุรัสวดี
    116.EI057570013TH สรรพยา สุพรรษา
    117.EI057570027TH เชียงใหม่ เมทินี
    118.EI057570035TH ภาษีเจริญ พงศกร
    119.EI057570044TH มีนบุรี วิไลรัตน์
    120.EI057570058TH จรเข้บัว ญาณิศา
    121.EI057570061TH ภาษีเจริญ สมภพ
    122.EI057570075TH บ้านม่วง สุพรรณี
    123.EI057570089TH ยานนาวา สมเกียรติ
    124.EI057570092TH บางบัวทอง ชาตรี
    125.EI057570101TH ลี้ ธนกร
    126.EI057570115TH บึงกาฬ สุรีย์รัตน์
    127.EI057570129TH บางขุนเทียน สุวิไล
    128.EI057570132TH ดุสิต วิวิน
    129.EI057570146TH บ้านอำเภอ บุญโฮม
    130.EI057570150TH บ้านอำเภอ บุญโฮม
    131.RG115720633TH อ้อมน้อย สิริชัย
    132.EI057550827TH แพร่ ชรินยา
    133.EI057550835TH เชียงราย นราวิชญ์
    134.EI057550844TH ชลบุรี ธนัญญา
    135.EI057550858TH นครศรีธรรมราช จันทกานต์
    136.EI057550861TH ด่านขุนทด ธนาภา
    137.EI057550875TH บางพลี วัชรินทร์
    138.EI057550889TH อ่อนนุช pink
    139.EI057550892TH จันทบุรี เกศศินี
    140.EI057550901TH ภาษีเจริญ สาริสา
    141.EI057550915TH บางแสน วัลลา
    142.EI057550929TH สันทราย ชยานนท์
    143.EI057550932TH หนองฉาง ธีรารัตน์
    144.EI057550946TH สีคิ้ว สมเกียรติ
    145.EI057550950TH จัตุรัส รัตตินันท์
    ขอบพระคุณมากครับ

  91. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 15/8/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI057536391TH สูงเม่น จิรายุ
    2.EI057536405TH ลำพูน รัชณีย์
    3.EI057536414TH หนองเบน ปริศณา
    4.EI057536428TH จตุจักร ลลิตา
    5.EI057536431TH หนองกี่ ศาสตร์ศิลป์
    6.EI057536445TH ลพบุรี จิตนิชา
    7.EI057536459TH จุน นัยนันท์
    8.EI057536462TH นากลาง จุฑาพร
    9.EI057536476TH บางพลี อาภาภรณ์
    10.EI057536480TH สงขลา ภาวิดา
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  92. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 16/8/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI057572972TH ยานนาวา ประภากร
    2.EI057572986TH จตุจักร ณภัสสร
    3.EI057572990TH หลักสี่ มาร์ริศฤณทร์
    4.EI057573006TH นราธิวาส ดวงพร
    5.EI057573010TH ลาดพร้าว รัสรินทร์
    6.EI057573023TH พระโนง ณัชชา
    7.EI057573037TH ยานนาวา บุษบง
    8.EI057573045TH รามอินทรา จุฑามาศ
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  93. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 17/8/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI057538260TH ปลวกแดง พฤกษพรรณ
    2.EI057538273TH นาประดู่ มะลิแก้ว
    3.EI057538287TH แพร่ ดวงนภา
    4.EI057538295TH ลาดกระบัง ภาวิณี
    5.EI057538300TH ราษฎร์บูรณะ สุทรี
    6.EI057538313TH ไชยา จินตนา
    7.EI057538327TH ขอนแก่น ดาว
    8.EI057538335TH เสนางคนิคม ตะวัน
    9.EI057538344TH แพร่ พิสมัย
    10.EI057538358TH สกลนคร อรอนงค์
    11.EI057538361TH บ้านแพ้ว ศิราพร
    12.EI057538375TH ตลิ่งชัน วราภรณ์
    13.EI057538389TH หางน้ำสาคร สุธารัตน์
    14.EI057538392TH สุราษฎร์ธานี สุภาภรณ์
    15.EI057538401TH สามเสนใน BOW
    16.EI057538415TH ไชยา จินตนา
    17.EI057538429TH บางขุนเทียน ชานนท์
    18.EI057538432TH บ้านแพ้ว เสาวนีย์
    19.EI057538446TH บางขุนเทียน ชุติกาญจน์
    20.EI057538450TH พิจิตร จิรวรรณ
    21.EI057538463TH ลาดพร้าว กิรติกาญจน์
    22.EI057538477TH บางปะกง ปรางทิพย์
    23.EI057538485TH สรรพยา สุพรรษา
    24.EI057538494TH บางปะอิน ทิวาวัลย์
    25.EI057538503TH สัตหีบ เปมิกา
    26.EI057538517TH ไชยา ธวัลพร
    27.EI057538525TH สามชุก อารมณ์
    28.EI057538534TH ราชบุรี เกษแก้ว
    29.EI057538548TH จอมทอง เจนจิรา
    30.EI057538551TH บ้านพระ จินตนา
    31.EI057538565TH หนองตม ดวงฤทัย
    32.EI057538579TH ควนขนุน ณัฏฐนันท์
    33.EI057538582TH หาดใหญ่ kritsna
    34.EI057538596TH บางขุนเทียน สุรชัย
    35.EI057538605TH สมุทรสาคร ปิยาพัชร
    36.EI057538619TH ชัยภูมิ ฉัตรสุดา
    37.EI057538622TH รามอินทรา ทศพล
    38.EI057538636TH บางปลาม้า ยถุพา
    39.EI057538640TH อ่าวนาง อัมพร
    40.EI057538653TH ปะทิว พาขวัญ
    41.EI057538667TH รามอินทรา นาวาอากาศตรี อนุชา
    42.EI057538675TH พุนพิน วาสนา
    43.EI057538684TH อุดรธานี ชฎารัตน์
    44.EI057538698TH สบตุ๋ย เมธัส
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  94. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 19/8/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI057539367TH ไทรน้อย จันทร์เพ็ญ
    2.EI057539375TH อ้อมน้อย จิตสุภา
    3.EI057539384TH ท่าม่วง พ.ท.เด็ดดวง
    4.EI057539398TH เขาคิชฌกูฏ ธนเทพ
    5.EI057539407TH อ้อมน้อย จิตสุภา
    6.EI057539415TH เขาคิชฌกูฎ ธนเทพ
    7.EI057539424TH ลาดพร้าว ภัทรพร
    8.EI057539438TH กะเปอร์ มด
    9.EI057539441TH สามเสนใน นุชจรี
    10.EI057539455TH กบินทร์บุรี บุญเรือน
    11.EI057539469TH บางขุนเทียน ญาณินี
    12.EI057539472TH พุทธมณฑล ศุภสิตา
    13.EI057539486TH สามเสนใน จิดาภา
    14.EI057539490TH บางละมุง อัจฉรา
    15.EI057539509TH บางขุนเทียน ปนิดา
    16.EI057539512TH ตลิ่งชัน จินตนา
    17.EI057539526TH ปากเกร็ด สุรินทร์
    18.EI057539530TH บางพลี ร้านรัชนี
    19.EI057539543TH ศรีมหาโพธิ ขนิษฐา
    20.EI057539557TH จันทบุรี พนิดา
    21.EI057539565TH ปากช่อง สายฝน
    22.EI057539574TH หันคา มณฑา
    23.EI057539588TH พานทอง อลงกรณ์
    24.EI057539591TH หนองบัวลำภู ปิยะวรรณ
    25.EI057539605TH เกษตรสมบูรณ์ กรรณิการ์
    26.EI057539614TH บางคล้า สุมิตร
    27.EI057539628TH ลาดพร้าว ภูวเดช
    28.EI057539631TH ปากเกร็ด จิราภรณ์
    29.EI057539645TH บางใหญ่ นิตยา
    30.EI057539662TH หัวกุญแจ กิตติพงศ์
    31.EI057539676TH คลองหลวง ชาญวิทย์
    32.EI057539680TH มาบตาพุด กฤษฎารัตน์
    33.EI057539693TH ย่านตาขาว จุรีรัตน์
    34.EI057539702TH ลาดพร้าว รัสรินทร์
    35.EI057539716TH ควนขนุน ณัฏฐนันท์
    36.EI057539720TH ยานนาวา ธัญญ์นิธิ
    37.EI057539733TH หาดใหญ่ เอกพันธ์
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  95. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 20/8/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI057581166TH บางพลี ธิรัญยา
    2.EI057581170TH บางระจัน จำนาญ
    3.EI057581183TH สามเสนใน โสภิดา
    4.EI057581197TH พนมสารคาม กนกกาญจน์
    5.EI057581206TH บางขุนเทียน อธิวัฏ
    6.EI057581210TH หนองใหญ่ วิชชุตา
    7.EI057581223TH รองเมือง วีระ
    8.EI057581237TH ลำพูน รัชนี
    9.EI057581245TH ศรีมหาโพธิ สมพิศ
    10.EI057581254TH หาดใหญ่ ทิพมาส
    11.EI057581268TH นาดี กรกมล
    12.EI057581271TH บ้านแพ้ว ศิราพร
    13.EI057581285TH สำเหร่ ชาลิต
    14.EI057581299TH เพชรบูรณ์ กฤตยวรรณ
    15.EI057581308TH บ้านฉาง กัลยกร
    16.EI057581311TH อุทัย สุจิตรา
    17.EI057581325TH บ้านนา ประภากร
    18.EI057581339TH ท่าช้าง ปภัสสนันท์
    19.EI057581342TH แม่จัน วิศพล
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  96. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 21/8/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI057582515TH บางไทร สุรีพร
    2.EI057582524TH บางบัวทอง นันมทา
    3.EI057582538TH สามเสนใน โสภิตา
    4.EI057582541TH บ้านบึง สาลิน
    5.EI057582555TH นครศรีธรรมราช ตีรวิทย์
    6.EI057582569TH ภาษีเจริญ สมภพ
    7.EI057582572TH สรรพยา สุพรรษา
    8.EI057582586TH บางพลี เมทิกา
    9.EI057582590TH สุวรรณคูหา นที
    10.EI057582609TH สระบุรี จิราภรณ์
    11.EI057582612TH จรเข้บัว ญาณิศา
    12.EI057582626TH สระบุรี จิราภรณ์
    13.EI057582630TH สมุทรปราการ ทองมั่น
    14.EI057582643TH หัวกุญแจ กิตติพงศ์
    15.EI057582657TH ลาดพร้าว สรัญญา
    16.EI057582665TH รองเมือง ทิพวรรณ
    17.EI057582674TH ปากเกร็ด จิราภรณ์
    18.EI057582688TH ราษฎร์บูรณะ นนทศักดิ์
    19.EI057582691TH เขาหลัก มัณฑนา
    20.EI057582705TH อุทัย ณัฐณิชา
    21.EI057582714TH พิษณุโลก สุทธิดา
    22.EI057582728TH ลาดพร้าว สายใหม
    23.EI057582731TH อุดรธานี ชฎารัตน์
    24.EI057582745TH นนทบุรี อุฑารี
    25.EI057582759TH คลองท่อม นภาพร
    26.EI057582762TH บางละมุง สุเมธี
    27.EI057582776TH จตุจักร ภัฐมณ
    28.EI057582780TH เขาพนม นลินี
    29.EI057582793TH ปากเกร็ด พลอย
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  97. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 22/8/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI057583621TH ไทรน้อย จันทร์เพ็ญ
    2.EI057583635TH ปากเกร็ด สุชาติ
    3.EI057583649TH บ้านอำเภอ บุญโฮม
    4.EI057583652TH บ้านนา ประภากร
    5.EI057583666TH บางพลี มนชิสา
    6.EI057583670TH บ้านส้อง มณฑาทิพย์
    7.EI057583683TH บางสะพาน จริยา
    8.EI057583697TH กะรน สุวิชาดา
    9.EI057583706TH องค์รักษ์ รสิฌา
    10.EI057583710TH ไทรน้อย จันทร์เพ็ญ
    11.EI057583723TH พิษณุโลก จีรวรรณ
    12.EI057583737TH บางขุนเทียน นารีรัตน์
    13.EI057583745TH รังสิต ดุจรัตน์
    14.EI057583754TH สามเสนใน นุชจรี
    15.EI057583768TH ลาดพร้าว เวณิกา
    16.EI057583771TH บางนา ณิชารวี
    17.EI057583785TH ยานนาวา เสรี
    18.EI057583799TH ลพบุรี ดร.ปิยวรรณ
    19.EI057583808TH หันคา มณฑา
    ขอบคุณมากครับ

  98. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 24/8/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI057585415TH จตุจักร คเชนท์
    2.EI057585429TH บางพลี ธิรัญยา
    3.EI057585432TH ดุสิต พรทิพย์
    4.EI057585446TH รังสิต ชัยสิทธิ์
    5.EI057585450TH ปากเกร็ด อจิรภาส์
    6.EI057585463TH โพธาราม พรทิพย์
    7.EI057585477TH หางดง กวินตรา
    8.EI057585485TH วังน้อย นาถยา
    9.EI057585494TH บางมูลนาก พงศ์วิทย์
    10.EI057585503TH ตรัง เบญจรัตน์
    11.EI057585517TH สวนผึ้ง มยุรฉัตร
    12.EI057585525TH บางปะกง กฤษณ์อนันต์
    13.EI057585534TH ฉะเชิงเทรา ปิยะนุช
    14.EI057585548TH กบินทร์บุรี ราชันย์
    15.EI057585551TH อ่อนนุช ปิยะนุช
    16.EI057585565TH บางละมุง สุเมธี
    17.EI057585579TH ตลิ่งชัน จินตนา
    18.EI057585582TH พระนครศรีอยุธยา กันณิการ์
    19.EI057585596TH ราษฎร์บูรณะ ศุภมาศ
    20.EI057585605TH นครปฐม กิตติรัฐ
    21.EI057585619TH เชียงใหม่ วนัสสุดา
    22.EI057585622TH สมุทรสงคราม นิตยา
    23.EI057585636TH ลาดกระบัง ภาวิณี
    24.EI057585640TH ท่าใหม่ พุธิติยา
    25.EI057585653TH ชุมพวง ประพารัตน์
    26.EI057585667TH บางไทร กันยารัฐ
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  99. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 26/8/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI057558335TH สงขลา อัยการพิทักษ์
    2.EI057558349TH บางมูลนาก วาสนา
    3.EI057558352TH ชลบุรี สายชล
    4.EI057558366TH ศรีสะเกษ พิชชานันท์
    5.EI057558370TH เขาคิชฌกูฏ สุภาสินี
    6.EI057558383TH สรรพยา สุพรรษา
    7.EI057558397TH มีนบุรี กนกกุล
    8.EI057558406TH บางบัวทอง ศรีนวล
    9.EI057558410TH หัวหิน พ.ต.หญิงอัจฉราวดี
    10.EI057558423TH ตราด สุภัค
    11.EI057558437TH เทิง มาลาตรี
    12.EI057558445TH ชุมพวง ประพาฬรัตน์
    13.EI057558454TH ทุ่งคอก สุธาดา
    14.EI057558468TH นาหว้า ฟีรดา
    15.EI057558471TH คลองหลวง ชาญวิทย์
    16.EI057558485TH สงขลา อัมพร
    17.EI057558499TH บางปะกง กิติยา
    18.EI057558508TH ชลบุรี สกุลทิพย์
    19.EI057558511TH หนองจิก นูรฟาติน
    20.EI057558525TH บ้านนา ประภากร
    21.EI057558539TH ราษฎร์บูรณะ ศุภมาศ
    22.EI057558542TH นนทบุรี วิสูตร
    23.EI057558556TH บางระจัน นฤมล
    24.EI057558560TH บางขุนเทียน วิมลรัตน์
    25.EI057558573TH แม่โจ้ บ้านประตูกลม
    26.EI057558587TH ไทรโยค เกศิณี
    27.EI057558595TH ลาดกระบัง สุภาพร
    28.EI057558600TH สันทราย พัชรินทร์
    29.EI057558613TH ตลิ่งชัน จินตนา
    30.EI057558627TH บางกรวย อารมณ์
    31.EI057558635TH บางขุนเทียน ชรินทร
    32.EI057558644TH ปากเกร็ด จิราภรณ์
    33.EI057558658TH ราษฎร์บูรณะ วรรณา
    34.EI057558661TH สระแก้ว ประภาพร
    35.EI057558675TH บางรัก มาร์ริศฤณทร์
    36.EI057558689TH ปากช่อง สายฝน
    37.EI057558692TH บ้านหมอ ดวงเนตร
    38.EI057558701TH บางบ่อ มนตรา
    39.EI057558715TH ลาดพร้าว มุตตา
    40.EI057558729TH หัวกุญแจ ชญาดา
    41.EI057558732TH บางสะพาน พัชรินทร์
    42.EI057558746TH ไชโย พิชชาภรณ์
    43.EI057558750TH ราไวย์ ภคิชาภัชร์
    44.EI057558763TH ตลิ่งชัน วราภรณ์
    45.EI057558777TH ชลบุรี ทิวา
    46.EI057558785TH อุทัย ศิริลักษณ์
    47.EI057558794TH นครปฐม พลอยชนก
    48.EI057558803TH บางพลี ณัชพล
    49.EI057558817TH พานทอง สุพิชา
    50.EI057558825TH มุกดาหาร ถาวรีย์
    51.EI057558834TH โพธาราม สุพรรณิกา
    52.EI057558848TH เชียงใหม่ ธนากร
    53.EI057558851TH แม่ริม วิชุดา
    54.EI057558865TH พระพุทธบาท สุกานดา
    55.EI057558879TH สามเสนใน พัชรา
    56.EI057558882TH ปากช่อง สุภาพร
    57.EI057558896TH บางขุนเทียน สุวิไล
    58.EI057558905TH ขอนแก่น พลอยพรรณ
    59.EI057558919TH พนัสนิคม ณรงค์ศักดิ์
    60.EI057558922TH คลองหลวง สุภารัตน์
    61.EI057558936TH ภูเก็ต วชิรวรรษ
    62.EI057558940TH ปัว พงศกร
    63.EI057558953TH นครราชสีมา ศุภาพัทธ์
    64.EI057558967TH สัตหีบ นาวาโทสมศักดิ์
    65.EI057558975TH บ้านฉาง พัชราพร
    66.EI057558984TH ปากท่อ เดือนเมษา
    67.EI057558998TH พรานกระต่าย บี ปื่นทอง
    68.EI057559004TH ธัญบุรี วีรินทร์ดา
    69.EI057559018TH ร้อยเอ็ด รัชดาภรณ์
    70.EI057559021TH กระบี่ wannee
    71.EI057559035TH จอมบึง ศิวรัตน์
    72.EI057559049TH อ่าวอุดม เกศวรี
    73.EI057559052TH ป่าซาง รุ่งทิวา
    74.EI057559066TH ชัยนาท ปภัสรา
    75.EI057559070TH บึงกาฬ สุรีย์รัจน์
    76.EI057559083TH พนมทวน กิตติพงศ์
    77.EI057559097TH บ้านอำเภอ บุญโฮม
    78.EI057559106TH ปากเกร็ด สุรินทร์
    79.EI057559110TH หลักห้า ชลลดา
    80.EI057559123TH นครราชสีมา สาวิตรี
    81.EI057559137TH วาริชภูมิ เพ็ญนิดา
    82.EI057559145TH ปาย สกุนณา
    83.EI057559154TH บรรพตพิสัย กมลชนก
    84.EI057559168TH ปัว พิมพ์ภาวรรณ
    85.EI057559171TH ธาตุพนม วโรดม
    86.EI057559185TH รามอินทรา นิภาพร
    87.EI057559199TH ภูเก็ต นิโรธ
    88.EI057559208TH ยานนาวา ฉวีวรรณ
    89.EI057559211TH พาน ปริญญา
    90.EI057559225TH บางมูลนาก สิทธิดา
    91.EI057559239TH กระบี่ ศุกร์ศรี
    92.EI057559242TH สกลนคร เบญจวรรณ
    93.EI057559256TH พัทลุง เกสสุดา
    94.EI057559260TH นครศรีธรรมราช วิชาญ
    95.EI057559273TH ศรีสำโรง ปารเมศพัทธ์
    96.EI057559287TH หนองเสือ ปิ่นมณี
    97.EI057559295TH บ่อพลอย รภัทรศรา
    98.EI057559300TH ดุสิต อรุณี
    99.EI057559313TH โพนสวรรค์ วรรณธิดา
    100.EI057559327TH อ่อนนุช ชัยวุฒิ
    101.EI057559335TH บ้านโป่ง สุภาพร
    102.EI057559344TH มาบตาพุด อังสณา
    103.EI057559358TH ป่าโมก ดวงประภา
    104.EI057559361TH วิเศษชัยชาญ จิราภรณ์
    105.EI057559375TH สัตหีบ กนกพรรณ
    106.EI057559389TH อ่อนนุช จิติมา
    107.EI057559392TH ปลวกแดง ศิริลักษณ์
    108.EI057559401TH ชลบุรี ไกรวัฒน์
    109.EI057559415TH ลาดยาว ปัญจะ
    110.EI057559429TH คุระบุรี ยุทธชัย
    111.EI057559432TH บางขุนเทียน ประไพ
    112.EI057559446TH ตราด สุภาภรณ์
    113.EI057559450TH พาน ภัทรวดี
    114.EI057559463TH ฝาง อัมพร
    115.EI057559477TH ปาย สรไกร
    116.EI057559485TH บุรีรัมย์ ธรรพ์ณธร
    117.EI057559494TH ศรีราชา ธนา
    118.EI057559503TH พระนครศรีอยุธยา ไนซ์
    119.EI057559517TH พระพุทธบาท ธวัชชัย
    120.EI057559525TH หันคา รวิวรรณ
    121.EI057559534TH เสนา สิราณี
    122.EI057559548TH ด่านขุนทด ธนาภา
    123.EI057559551TH ภาชี จารุวรรณ
    124.EI057559565TH ช่องแค ปทุมาลย์
    125.EI057559579TH พัฒนานิคม จิตลดา
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  100. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 27/8/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI057587835TH ขอนแก่น จิรวรรณ
    2.EI057587844TH ขอนแก่น จิรวรรณ
    3.EI057587858TH สุรินทร์ ร้านราชพฤกษา
    4.EI057587861TH สุรินทร์ ร้านราชพฤกษา
    5.EI057587875TH ขลุง ชมพูนุช
    6.EI057587889TH ขลุง ชมพูนุช
    7.EI057587892TH ขลุง ชมพูนุช
    8.EI057587901TH ขลุง ชมพูนุช
    9.EI057587915TH ขลุง ชมพูนุช
    10.EI057587929TH ขลุง ชมพูนุช
    11.EI057587932TH ขลุง ชมพูนุช
    12.EI057587946TH ขลุง ชมพูนุช
    13.EI057588147TH สุรินทร์ ร้านราชพฤกษา
    14.EI057588155TH หล่มสัก ศุภดา
    15.EI057588164TH หล่มสัก ศุภดา
    16.EI057588178TH ด่านขุนทด พัชรินทร์
    17.EI057588181TH ด่านขุนทด พัชรินทร์
    18.EI057588195TH พุนพิน กาญจนา
    19.EI057588204TH จตุจักร ขวัญรัศมิ์
    20.EI057588218TH บ้านแพ้ว ศิราพร
    21.EI057588221TH โคกกะเทียม ศรัณย์
    22.EI057588235TH พุนพิน กาญจนา
    23.EI057588249TH หาดใหญ่ อ.จิรพรรณ
    24.EI057588252TH ป่าพะยอม อนิศา
    25.EI057588266TH จอมทอง วรรณพร
    26.EI057588270TH หาดใหญ่ จิตติมา
    27.EI057588283TH ประทาย ใจแก้ว
    28.EI057588297TH บ้านสร้าง อนุศิษฐ์
    29.EI057588306TH นครราชสีมา อำนวย
    30.EI057588310TH ภาษีเจริญ นิภาวรรณ
    31.EI057588323TH หลังสวน ทรงศรี
    32.EI057588337TH ดุสิต ปุญนภา
    33.EI057588345TH สุราษฎร์ธานี วันดี
    34.EI057588354TH จันทบุรี มนนิตา
    35.EI057588368TH นาดี กรกมล
    36.EI057588371TH ดุสิต พรทิพย์
    37.EI057588385TH พนัสนิคม อภิสรา
    38.EI057588399TH สกลนคร นฤมล
    39.EI057588408TH บางขุนเทียน วนัชพร
    40.EI057588411TH บ้านสร้าง ปิง
    41.EI057588425TH อ่อนนุช กุสุมา
    42.EI057588439TH บางบัวทอง ชลลดา
    43.EI057588442TH พานทอง ไอลดา
    44.EI057588456TH อ่าวลึก สรัลรัตน์
    45.EI057588460TH นครราชสีมา ฐานิฏฐ์
    46.EI057588473TH ตลองหาด ศิริพร
    47.EI057588487TH ลำพูน ศศิภา
    48.EI057588495TH ยานนาวา Aey
    49.EI057588500TH สารภี ณัฐวุฒิ
    50.EI057588513TH ลาดพร้าว พชร
    51.EI057588527TH รังสิต ชัยสิทธิ์
    52.EI057588535TH ลาดยาว ภัสร์วิมลกาญจน์
    53.EI057588544TH ท่าโขลง ฐานัฏตรา
    54.EI057588558TH เบตง วรรณิศา
    ขอบคุณครับ

  101. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 28/8/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI057595823TH บางพลี เมทิกา
    2.EI057595837TH บางกรวย อารมณ์
    3.EI057595845TH หาดใหญ่ ธงชัย
    4.EI057595854TH พระโขนง วรรณวิภา
    5.EI057595868TH บางสะพาน จริยา
    6.EI057595871TH บ้านบึง กนกนันท์
    7.EI057595885TH ไทรน้อย จันทร์เพ็ญ
    8.EI057595899TH ลาดพร้าว กิรติกาญจน์
    9.EI057595908TH แปลงยาว กรวรรณ
    10.EI057595911TH ละแม กนกอร
    11.EI057595925TH ลาดพร้าว จริยาพร
    12.EI057595939TH ขอนแก่น อดิเทพ
    13.EI057595942TH สามโคก Juajan
    14.EI057595956TH ตรัง เบญจรัตน์
    15.EI057595960TH ควนขนุน ณัฏฐนันท์
    16.EI057595973TH จันทบุรี ชญาณุริญ
    17.EI057595987TH บางกรวย เกษรา
    18.EI057595995TH สามเสนใน สายพิณ
    19.EI057596007TH นครศรีธรรมราช ตีรวิทย์
    20.EI057596015TH ศรีราชา นฤมล
    21.EI057596024TH หนองตม จักรพงษ์
    22.EI057596038TH บ้านนาสาร ภาณุวัฒน์
    23.EI057596041TH บ้านพูน ประเสริฐ
    24.EI057596055TH พระโขนง พัชราภา
    25.EI057596069TH ไทรน้อย จันทร์เพ็ญ
    26.EI057596072TH แม่โจ้ พุฒิพงศ์
    27.EI057596086TH แม่โจ้ พุฒิพงศ์
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  102. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 29/8/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI057565203TH วานรนิวาส ดวงฤทัย
    2.EI057565217TH สมุทรสาคร สุธารัตน์
    3.EI057565225TH ปัว พงศกร
    4.EI057565234TH สามพราน อนงนาฎ
    5.EI057565248TH แม่อาย กฤติมากร
    6.EI057565251TH ปณอ.ลาดพร้าว104(ศรีวรา) ภาวดี
    7.EI057565265TH ลาดกระบัง สุภาพร
    8.EI057565279TH เพชรบูรณ์ สุพรรษา
    9.EI057565282TH รังสิต ดุจรัตน์
    10.EI057565296TH บางแสน มัทนิน
    11.EI057565305TH ยานนาวา ทวี
    12.EI057565319TH ภูเก็ต นุชจรี
    13.EI057565322TH บางบัวทอง พัทธ์ธิดา
    14.EI057565336TH บางนา ศิริวรรณ
    15.EI057565340TH ยานนาวา พิมพ์เนตร
    16.EI057565353TH เขื่องใน ประเสริฐ
    17.EI057565367TH มีนบุรี ณรงค์
    18.EI057565375TH พิษณุโลก ศศิพร
    19.EI057565384TH สมุทรสาคร ณาตยา
    20.EI057565398TH บุรีรัมย์ เกษร
    21.EI057565407TH บุรีรัมย์ เกษร
    22.EI057565424TH บุรีรัมย์ เกษร
    23.EI057565438TH สตูล มนลักษณ์
    24.EI057565441TH แม่สอด ณัฐนนท์
    25.EI057565455TH แม่สอด ณัฐนนท์
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  103. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 30/8/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI173604760TH กะทู้ ปฐวี
    2.EI173604773TH อ่อนนุช จิติมา
    3.EI173604787TH รองเมือง เปรมสุดา
    4.EI173604795TH หาดใหญ่ kritsna
    5.EI173604800TH บางบัวทอง นวลศรี
    6.EI173604813TH ป่าตอง ปภังกร
    7.EI173604827TH ลาดพร้าว กีรติกาญจน์
    8.EI173604835TH อ่อนนุช อภิณห์พร
    9.EI173604844TH บ้านส้อง มณฑาทิพย์
    10.EI173604858TH ปทุมธานี เยี่ยมหญิง
    11.EI173604861TH อ่อนนุช พิยาดา
    12.EI173604875TH ท่าแซะ บุญชาญ
    13.EI173604889TH ลาดพร้าว รัสรินทร์
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  104. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 31/8/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI173612307TH ศป.นว. พีระศักดิ์
    2.EI173612315TH ศป.นว. พีระศักดิ์
    3.EI173612324TH ศป.นว. พีระศักดิ์
    4.EI173612338TH สวี จิราภรณ์
    5.EI173612341TH ปาย สกุนณา
    6.EI173612355TH พระแสง พัทยา
    7.EI173612369TH กะเปอร์ มด
    8.EI173612372TH สบตุ๋ย รุงทิพย์
    9.EI173612386TH บ้านนา ประภากร
    10.EI173612390TH นครสวรรค์ สุุภาพร
    11.EI173612409TH บางปะกง กฤษณ์อนันต์
    12.EI173612412TH ตลิ่งชัน รชยา
    13.EI173612426TH จุน นัยนันท์
    14.EI173612430TH รามอินทรา สุทธาวรรณ
    15.EI173612443TH คลองจั่น กิรติ
    16.EI173612457TH บางละมุง พัทธธิรา
    17.EI173612465TH บ้านแพ้ว เสาวนีย์
    18.EI173612474TH เฉวง อัมพร
    19.EI173612488TH บางกรวย อารมณ์
    20.EI173612491TH ศรีประจันต์ วาสนา
    21.EI173612505TH สามเสนใน พัชรา
    22.EI173612514TH ชุมพวง ประพารัตน์
    23.EI173612528TH พะเยา ศศิวิมล
    24.EI173612531TH ตลิ่งชัน จินตนา
    25.EI173612545TH ยานนาวา ธัญญนิธิ
    26.EI173612559TH สบตุ๋ย ปริยานิตย์
    27.EI173612562TH จอมทอง วรรณพร
    28.EI173612576TH บางนา นพวรรณ
    29.EI173612580TH อุบลราชธานี พรรณี
    30.EI173612593TH สมุทรปราการ จงกล
    31.EI173612602TH บางบัวทอง สิริลักษณ์
    32.EI173612616TH สิงห์บุรี จักรกฤษ
    33.EI173612620TH บางนา จุฑาธิป
    34.EI173612633TH สามเสนใน นุชจรี
    35.EI173612647TH พุทธมณฑล ณิชกานต์
    36.EI173612655TH แปลงยาว อรวรรณ
    37.EI173612664TH พิษณุโลก จักรพงษ์
    38.EI173612678TH จรเข้บัว บจก.กิ่งเพชร
    39.EI173612681TH ลำลูกกา รินทร์นา
    40.EI173612695TH สระแก้ว สุทธิพงษ์
    41.EI173612704TH อุบลราชธานี ทมิตา
    42.EI173612718TH สัตหีบ นาวาโทสมศักดิ์
    43.EI173612721TH แปลงยาว สวรรยา
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  105. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 2/9/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI173606743TH สระบุรี 18000 จิราภรณ์
    2.EI173606757TH หัวกุญแจ 20220 กิตติพงศ์
    3.EI173606765TH กาญจนดิษฐ์ 84160 หทัยภัทร
    4.EI173606774TH หัวกุญแจ 20220 กิตติพงศ์
    5.EI173606788TH กาญจนดิษฐ์ 84160 หทัยภัทร
    6.EI173606791TH สระบุรี 18000 จิราภรณ์
    7.EI173606805TH คลองจั่น 10240 วิศัลย์ศยา
    8.EI173606814TH ราชดำเนิน 10200 กลินท์
    9.EI173606828TH ราชดำเนิน 10200 กลินท์
    10.EI173606831TH กระแสสินธุ์ 90270 ภควรรณ
    11.EI173606845TH สามเสนใน 10400 ธนพร
    12.EI173606859TH ราษฎร์บูรณะ 10140 สุทรี
    13.EI173606862TH อ่อนนุช 10250 นพดล
    14.EI173606876TH ศรีราชา 20110 พลอยไพลิน
    15.EI173606880TH บางพลี 10540 ธิรัญยา
    16.EI173606893TH บางใหญ่ 11140 ปรียาพร
    17.EI173606902TH ดอนตูม 73150 รุ่งทิพย์
    18.EI173606916TH พระสมุทรเจดีย์ 10290 นพวรรณ
    19.EI173606920TH สมุทรสาคร 74000 สุธารัตน์
    20.EI173606933TH ชลบุรี 20000 สกุลทิพย์
    21.EI173606947TH บางพลี 10540 พิชัยนอก
    22.EI173606955TH พระโขนง 10110 สิตา
    23.EI173606964TH บางขุนเทียน 10150 สุวิไล
    24.EI173606978TH ปะทิว 86160 พาขวัญ
    25.EI173606981TH อ่าวอุดม 20230 พรทิวา
    26.EI173606995TH บ้านพรุ 90250 วนิดา
    27.EI173607001TH บางกอกน้อย 10700 พิมพ์พิศา
    28.EI173607015TH จตุจักร 10900 ลลิตา
    29.EI173607029TH สระบุรี 18000 สุนันทา
    30.EI173607032TH จรเข้บัว 10230 ธัญวัลย์
    31.EI173607046TH ปากเกร็ด 11120 จิราภรณ์
    32.EI173607050TH พิจิตร 66000 จีรวรรณ
    33.EI173607063TH ทุ่งสง 80110 ณัฐกร
    34.EI173607077TH กะปง 82170 นาวิน
    35.EI173607085TH ประจันตคาม 25130 ธนพร
    36.EI173607094TH คลองจั่น 10240 วิศัลย์
    37.EI173607103TH สามเสนใน 10400 ศุภดา
    38.EI173607117TH ชลบุรี 20000 วลัยลักษณ์
    39.LD143002196TH ราชดำเนิน 10200 กลินท์ (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    40.LD143002205TH สวี 86130 จิราภรณ์ (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  106. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 3/9/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI173623123TH 22140 สายธาร
    2.EI173623137TH 11110 จรูญ
    3.EI173623145TH 10900 จตุจักร
    4.EI173623154TH 21140 พฤกษพรรณ
    5.EI173623168TH 96000 สกุลรัตน์
    6.EI173623171TH 25230 ชูชาติ
    7.EI173623185TH 74120 ศิราพร
    8.EI173623199TH 84250 สุภิญญา
    9.EI173623208TH 93000 เกสสุดา
    10.EI173623211TH 93000 เกสสุดา
    11.EI173623225TH 24181 วันดี
    12.EI173623239TH 34000 อภิรักษ์
    13.EI173623242TH 18230 ชุติมนณ์
    14.EI173623256TH 30000 รัชดาภรณ์
    15.EI173623260TH 10150 นารีรัตน์
    16.EI173623273TH 75110 ฉลวย
    17.EI173623287TH 81180 อัมพา
    18.EI173623295TH 63150 กิรติกา
    19.EI173623300TH 20160 ศิวัช
    20.EI173623313TH 21150 กฤษฎารัตน์
    21.EI173623327TH 10270 น้ำฝน
    22.EI173623335TH 10170 จินตนา
    23.EI173623344TH 36130 อรัญญา
    24.EI173623358TH 84140 sitta
    25.EI173623361TH 84190 เปี๊ยก
    26.EI173623375TH 24130 ขนิษฐา
    27.EI173623389TH 15120 รำภาพร
    28.EI173623392TH 55120 พิมพ์ภาวรรณ
    29.EI173623401TH 10500 รสสุคนธ์
    30.EI173623415TH 21140 ชไมพร
    31.EI173623429TH 90240 เซน
    32.EI173623432TH 10150 สมชาย
    33.EI173623446TH 17170 สลิลรัตน์
    34.EI173623450TH 20140 กรุณา
    35.EI173623463TH 18110 สุพรรษา
    36.EI173623477TH 70180 รชานนท์
    37.EI173623485TH 17130 อำพรพันธุ์
    38.EI173623494TH 10400 สิวลี
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  107. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 4/9/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI173630265TH 21130 ลักษิตา
    2.EI173630274TH 21130 ลักษิตา
    3.EI173630288TH 17120 พิชิต
    4.EI173630291TH 21130 ลักษิตา
    5.EI173630305TH 57000 นราวิชญ์
    6.EI173630314TH 57000 นราวิชญ์
    7.EI173630328TH 65180 จักรพงษ์
    8.EI173630331TH 21000 ธนัชญา
    9.EI173630345TH 50160 วรรณทร
    10.EI173630359TH 77140 พัชรินทร์
    11.EI173630362TH 11000 กูนกานต์
    12.EI173630376TH 80000 ตีรวิทย์
    13.EI173630380TH 30130 สายฝน
    14.EI173630393TH 18150 สัมฤทธิ์
    15.EI173630402TH 71220 พิมพ์ปพิชญ์
    16.EI173630416TH 10250 นพดล
    17.EI173630420TH 10310 จริยาพร
    18.EI173630433TH 12130 ปราณี
    19.EI173630447TH 10400 ศุภสุดา
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  108. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 5/9/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI173617940TH 83110 ชัดชารี
    2.EI173617953TH 77160 จักรภัทร
    3.EI173617967TH 11140 สกาวรัตน์
    4.EI173617975TH 65120 รัชดาภรณ์
    5.EI173617984TH 10510 กนกกุล
    6.EI173617998TH 62110 บี
    7.EI173618004TH 10270 กุลนิษฐ์
    8.EI173618018TH 77140 จริยา
    9.EI173618021TH 14130 ดวงประภา
    10.EI173618035TH 10220 ปัทมพร
    11.EI173618049TH 72000 มรกต
    12.EI173618052TH 84190 มณฑาทิพย์
    13.EI173618066TH 46110 ศิริเพ็ญ
    14.EI173618070TH 10250 ปิยะนุช
    15.EI173618083TH 10400 ปู
    16.EI173618097TH 13130 ประสาทพร
    17.EI173618106TH 84140 sitta
    18.EI173618110TH 25110 กฤดาภรณ์
    19.EI173618123TH 73220 อุษา
    20.EI173618137TH 21150 จารุณี
    21.EI173618145TH 10900 อธิษฎ์
    22.EI173618154TH 10220 สุวนันท์
    23.EI173618168TH 26120 รสิฌา
    24.EI173618171TH 74000 เสาวลักษณ์
    25.EI173618185TH 31210 ศาสตร์ศิลป์
    26.EI173618199TH 63000 ลัดดา
    27.EI173618208TH 27160 สุรัตน์ดา
    28.EI173618211TH 73110 ภาณุวัฒน์
    29.EI173618225TH 67240 จินหร่าย
    30.EI173618239TH 73210 เฉลิมขวัญ
    31.EI173618242TH 10310 กิรติกาญจน์
    32.EI173618256TH 52100 อัมพร
    33.EI173618260TH 11140 ศศิวรรณ
    34.EI173618273TH 73000 รุ่งกมล
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  109. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 6/9/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI173619336TH 84000 เจนณรงค์
    2.EI173619340TH 94110 ชนัตศักดิ์
    3.EI173619353TH 11150 จันทร์เพ็ญ
    4.EI173619367TH 10520 ภาวินี
    5.EI173619375TH 10250 ปิยะนุช
    6.EI173619384TH 10520 วรรณา
    7.EI173619398TH 95000 ศรีสุมาลย์
    8.EI173619407TH 10210 จิราภรณ์
    9.EI173619415TH 10300 นภาพร
    10.EI173619424TH 10260 จิตตาภัทร์
    11.EI173619438TH 10330 วีระ
    12.EI173619441TH 10230 สนั่น
    13.EI173619455TH 83000 ฐาปนี
    14.EI173619469TH 10210 มาร์ริศฤณทร์
    15.EI173619472TH 10170 ปวีณา
    16.EI173619486TH 86160 พาขวัญ
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  110. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 7/9/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI173640223TH 40002 วิมลรัตน์
    2.EI173640237TH 10250 อุษณีย์
    3.EI173640245TH 34250 อรินยา
    4.EI173640254TH 72130 อภิรมย์
    5.EI173640268TH 24130 วันดี
    6.EI173640271TH 14120 นันทนา
    7.EI173640285TH 74120 กัญจน์ชญา
    8.EI173640299TH 10700 อติกานต์
    9.EI173640308TH 22210 สุภาสิณี
    10.EI173640311TH 32120 บุญกอง
    11.EI173640325TH 17150 สุพรรษา
    12.EI173640339TH 50170 สุพรรษา
    13.EI173640342TH 52110 มัลลิกา
    14.EI173640356TH 30130 สุภาพร
    15.EI173640360TH 74120 ศิราพร
    16.EI173640373TH 30370 เพราะพริ้ง
    17.EI173640387TH 40000 ดาว
    18.EI173640395TH 30270 ประพาฟรัตน์
    19.EI173640400TH 14150 วสะวรรณ
    20.EI173640413TH 74120 ศิราพร
    21.EI173640427TH 67240 จิมหร่าย
    22.EI173640435TH 21140 ศิริลักษณ์
    23.EI173640444TH 30130 ภัคจิรา
    24.EI173640458TH 86140 พรนัต
    25.EI173640461TH 74000 ชุติกาญจน์
    26.EI173640475TH 48160 ฤทัยรัตน์
    27.EI173640489TH 10230 วีระ
    28.EI173640492TH 36210 ฐิติรัตน์
    29.EI173640501TH 10170 รชยา
    30.EI173640515TH 18120 ดวงเนตร
    31.EI173640529TH 10130 ภาสินี
    32.EI173640532TH 90110 วรวรรณ
    33.EI173640546TH 11130 อารมณ์
    34.EI173640550TH 12120 สุมาลี
    35.EI173640563TH 15150 ชนิสรา
    36.EI173640577TH 85120 ณัฐพงษ์
    37.EI173640585TH 10570 ชนนิกานต์
    38.EI173640594TH 22000 ชญาณุริน
    39.EI173640603TH 65140 ปิยะพงษ์
    40.EI173640617TH 13210 ศิริลักษณ์
    41.EI173640625TH 13210 สิริลักษณ์
    42.EI173640634TH 22210 ธนเทพ
    43.EI173640648TH 22210 ธนเทพ
    44.EI173640651TH 36170 วนิดา
    45.EI173640665TH 74130 จิตสุภา
    46.EI173640679TH 74130 จิตสุภา
    ขอบคุณมากครับ

  111. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 9/9/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI173650194TH 77140 พัชรินทร์
    2.EI173650203TH 11000 กานต์
    3.EI173650217TH 85000 เจติยา
    4.EI173650225TH 12160 Juajan
    5.EI173650234TH 81000 wannee
    6.EI173650248TH 90110 ธงชัย
    7.EI173650251TH 10540 มุกดา
    8.EI173650265TH 30000 ศุภาพัทธ์
    9.EI173650279TH 10330 วินัย
    10.EI173650282TH 74120 ศิราพร
    11.EI173650296TH 10170 จินตนา
    12.EI173650305TH 10400 อัมพรศิริ
    13.EI173650319TH 85120 มด
    14.EI173650322TH 15000 ลักขณา
    15.EI173650336TH 20150 ปัทมา
    16.EI173650340TH 74000 สุธารัตน์
    17.EI173650353TH 72160 เคลือวัลย์
    18.EI173650367TH 10290 รัชนี
    19.EI173650375TH 94000 ณัทกาญจน์
    20.EI173650384TH 10150 ทรงกลด
    21.EI173650398TH 10140 ศุภมาศ
    22.EI173650407TH 70120 ทิพวัลย์
    23.EI173650415TH 10300 อรฎา
    24.EI173650424TH 13000 ศรีประภา
    25.EI173650438TH 38150 อนุวัฒน์
    26.EI173650441TH 52000 จุไรรัตน์
    27.EI173650455TH 96000 ดวงพร
    28.EI173650469TH 24190 อรวรรณ
    29.EI173650472TH 17150 สุพรรษา
    30.EI173650486TH 77180 รุ่งอรุณ
    31.EI173650490TH 67240 จิมหร่าย
    32.EI173650509TH 23140 ดำริห์
    33.EI173650512TH 11120 กิตติยาพรรณ
    34.EI173650526TH 10310 วันชุลี
    35.EI173650530TH 62170 Pitak
    36.EI173650543TH 63150 กิรติกา
    37.EI173650557TH 26120 พัชราวลัย
    38.EI173650565TH 93110 ณัฎฐนันท์
    39.EI173650574TH 10600 ธัญพร
    40.EI173650588TH 20140 ณรงค์ศักดิ์
    41.EI173650591TH 10540 บุณฑริกา
    42.EI173650605TH 18120 สุกานดา
    43.EI173650614TH 11000 อิสรา
    44.EI173650628TH 10230 ญาณิศา
    45.EI173650631TH 20250 บุญโฮม
    46.EI173650645TH 71110 พ.ท.เด็ดดวง
    47.EI173650659TH 71110 พ.ท.เด็ดดวง
    48.EI173650662TH 21180 สุกัญญา
    49.EI173650676TH 60010 พีระศักดิ์
    50.EI173650680TH 60010 พีระศักดิ์
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  112. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 10/9/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1. EI173643159TH 10290 อำพร
    2. EI173643162TH 22140 สวนละอองน้ำ
    3. EI173643176TH 31260 ร้านมายะอินเทรนด์
    4. EI173643180TH 11120 ตวงพร
    5. EI173643193TH 10560 มนตรา
    6. EI173643202TH 10540 วรศิลป์
    7. EI173643216TH 86160 อัลอามีน
    8. EI173643220TH 65000 ชญานิศา
    9. EI173643233TH 84210 วิชัย
    10.EI173643247TH 30270 ชุมพวง
    11.EI173643255TH 10240 กัณฐมณี
    12.EI173643264TH 82000 rachaa
    13.EI173643278TH 10250 ศรัณย์ภัทร
    14.EI173643281TH 18000 สนันนทา
    15.EI173643295TH 10900 ภัชณิดา
    16.EI173643304TH 83130 ภดิชาภัชร์
    17.EI173643318TH 10120 แนน
    18.EI173643321TH 45280 ปิทมาพร
    19.EI173643335TH 84330 กัลยา
    20.EI173643349TH 22160 ริรินทร์
    21.EI173643352TH 67110 ประภาภรณ์
    22.EI173643366TH 11140 ไพบูลย์
    23.EI173643370TH 10110 อโณทัย
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  113. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 11/9/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1 . EI173654046TH 10120 ชนธีร์
    2 . EI173654050TH 17150 สุพรรณษา
    3 . EI173654063TH 10700 ชินาธิป
    4 . EI173654077TH 77140 จริยา
    5 . EI173654085TH 25220 กรกมล
    6 . EI173654094TH 10120 ธัญญ์นิธิ
    7 . EI173654103TH 10400 ธนพร
    8 . EI173654117TH 74000 ณัชชา
    9 . EI173654125TH 81000 Wanee
    10. EI173654134TH 74110 ปุ้ปปิ้ก
    11. EI173654148TH 10520 ลำไพ
    12. EI173654151TH 18120 สุกานดา
    13. EI173654165TH 92140 จุรีรัตน์
    14. EI173654179TH 10310 ภาวดี
    15. EI173654182TH 74120 ศิราพร
    16. EI173654196TH 10560 ธีรพงษ์
    17. EI173654205TH 14130 ดวงประภา
    18. EI173654219TH 21150 สุนัน
    19. EI173654222TH 84190 มณฑาทิพย์
    20. EI173654236TH 10150 ญาณินี
    21. EI173654240TH 77140 พัชริทนร์
    22. EI173654253TH 10240 วิชิต
    23. EI173654267TH 91110 ชวนขวัญ
    24. EI173654275TH 70120 ณรงค์กร
    25. EI173654284TH 70120 ณรงค์กร
    26. EI173654298TH 40000 จิรวรรณ
    27. EI173654307TH 40000 จิรวรรณ
    28. EI173654315TH 40000 จิรวรรณ
    ขอบคุณครับ

  114. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 12/9/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI173645203TH 62110 บี
    2.EI173645217TH 10300 ดต.หญิง ศิวนารถ
    3.EI173645225TH 82110 อคิน
    4.EI173645234TH 10150 สุดารัตน์
    5.EI173645248TH 30210 ดาริน
    6.EI173645251TH 50280 รัชดาพร
    7.EI173645265TH 10140 วรรณา
    8.EI173645279TH 10900 ลลิตา
    9.EI173645282TH 10540 ธรัญยา
    10.EI173645296TH 35000 ปฎิมา
    11.EI173645305TH 10540 อรเนตร
    12.EI173645319TH 35000 ปฎิมา
    13.EI173645322TH 11120 จิราภรณ์
    14.EI173645336TH 11150 จันทร์เพ็ญ
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  115. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 13/9/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI173662095TH 10150 ทรงกลด
    2.EI173662100TH 96210 ยุวดี
    3.EI173662113TH 10280 นุชา
    4.EI173662127TH 11000 วันทนีย์
    5.EI173662135TH 10400 พัชรา
    6.EI173662144TH 85120 มด
    7.EI173662158TH 10120 ประภากร
    8.EI173662161TH 10250 อุบลวรรณ
    9.EI173662175TH 43100 กนกพร
    10.EI173662189TH 10310 รัสรินทร์
    11.EI173662192TH 83110 วาสนาพันธุ์ปลา
    12.EI173662201TH 10400 กนกพร
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  116. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 14/9/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI173647080TH 44150 ทองจันทร์
    2.EI173647093TH 44150 ทองจันทร์
    3.EI173647102TH 10900 คเชนท์
    4.EI173647116TH 10900 คเชนท์
    5.EI173647120TH 21140 พฤกษพรรณ
    6.EI173647133TH 21140 พฤกษพรรณ
    7.EI173647147TH 57160 เขลางค์
    8.EI173647155TH 10540 มุกดา
    9.EI173647164TH 17150 สุพรรษา
    10.EI173647178TH 93000 เกสสุดา
    11.EI173647181TH 10170 จินตนา
    12.EI173647195TH 20000 นัทธนิษฐ์
    13.EI173647204TH 12130 สมพร
    14.EI173647218TH 83130 ธิดารัตน์
    15.EI173647221TH 18000 พรรวษา
    16.EI173647235TH 77140 พัชรินทร์
    17.EI173647249TH 65000 พิชามญชุ์
    18.EI173647252TH 11150 จันทร์เพ็ญ
    19.EI173647266TH 30270 ประพารัตน์
    20.EI173647270TH 71130 จันทนา
    21.EI173647283TH 74120 ศิราพร
    22.EI173647297TH 73000 กานดา
    23.EI173647306TH 10310 พิมญาดา
    24.EI173647310TH 31260 ขนิษฐา
    25.EI173647323TH 20130 มัทนิน
    26.EI173647337TH 10310 แดนชัย
    27.EI173647345TH 10400 ศรีอาภรณ์
    28.EI173647354TH 10130 ณัฐชานันท์
    29.EI173647368TH 50000 เก่งกล้า
    30.EI173647371TH 10600 ชวลิต
    31.EI173647385TH 10540 พศิตา
    32.EI173647399TH 34000 โชติภัค
    33.EI173647408TH 10110 กนกนภัส
    34.EI173647411TH 21150 จารุณ
    35.EI173647425TH 13230 ณัฐวุฒิ
    36.EI173647439TH 13110 อนุสรา
    37.EI173647442TH 70180 มยุรฉัตร
    38.EI173647456TH 20150 คณุตม์
    39.EI173647460TH 11120 สุรินทร์
    40.EI173647473TH 10170 รชยา
    41.EI173647487TH 83000 พัชราภรณ์
    42.EI173647495TH 42000 วาสนา
    43.EI173647500TH 21120 เพ็ญพิสุทธิ์
    44.EI173647513TH 72160 เครือวัลย์
    45.EI173647527TH 26120 พัชราวลัย
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  117. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 16/9/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1 . EI173670843TH 52100 อัมพร
    2 . EI173670857TH 71130 จันทรา
    3 . EI173670866TH 10700 ชินาธิป
    4 . EI173670888TH 90000 อัมพร
    5 . EI173670891TH 10170 รชยา
    6 . EI173670905TH 52100 ปริยานิตย์
    7 . EI173670914TH 83120 ปฐวี
    8 . EI173670928TH 21130 ศุกระวรรณี
    9 . EI173670931TH 30320 อ้อมใจ
    10. EI173670945TH 12150 พีธะกัญญ์
    11. EI173670959TH 13160 จตุเมธ
    12. EI173670962TH 18120 ดวงเนตร
    13. EI173670976TH 17150 สุพรรณษา
    14. EI173670980TH 74120 ศิราพร
    15. EI173670993TH 81000 สุเพ็ญทิพย์
    16. EI173671000TH 41000 กรรณิการ์
    17. EI173671013TH 11150 จันทร์เพ็ญ
    18. EI173671027TH 18000 อาทิตย์
    19. EI173671035TH 10250 สุภัคนิต
    20. EI173671044TH 15130 ธีรภัทร์
    21. EI173671058TH 10250 สุภัคนิต
    22. EI173671061TH 10170 จินตนา
    23. EI173671075TH 61000 รวีวรรณ
    24. EI173671089TH 31210 ศาสตร์ศิลป์
    25. EI173671092TH 20110 กัลยรัชต์
    26. EI173671101TH 10220 ทรรศนีย์
    27. EI173671115TH 85120 มด
    28. EI173671129TH 10540 ธิรัญยา
    29. EI173671132TH 12160 กระท่อมลุงจรณ์
    30. EI173671146TH 92000 ผกาภรณ์
    31. EI173671150TH 10160 นิภาวรรณ
    32. EI173671163TH 45120 อนุกูล
    33. EI173671177TH 10310 จริยาพร
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  118. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 17/9/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI173657436TH 50000 สุทัศน์
    2.EI173657440TH 41130 ชูศักดิ์
    3.EI173657453TH 72130 อารมณ์
    4.EI173657467TH 21150 กฤษฎารัตน์
    5.EI173657475TH 10310 สมชาติ
    6.EI173657484TH 25110 บุญเรือน
    7.EI173657498TH 20000 ถิรจิต
    8.EI173657507TH 12000 วรรษมน
    9.EI173657515TH 11120 จิราภรณ์
    10.EI173657524TH 18270 สุมิตรา
    11.EI173657538TH 24130 รังสรรค์
    12.EI173657541TH 10540 อิทธิเดช
    13.EI173657555TH 84120 ภาณุวัฒน์
    14.EI173657569TH 10540 มุกดา
    15.LD143002602TH 10540 สันติ (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    ขอบคุณครับ

  119. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 18/9/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1 . EI173649219TH 11150 จันทร์เพ็ญ
    2 . EI173649222TH 12120 เทอดศักดิ์
    3 . EI173649236TH 10540 กาญจนา
    4 . EI173649240TH 81000 ครุพรรณี
    5 . EI173649253TH 10400 พัชรา
    6 . EI173649267TH 57160 ยุภา
    7 . EI173649275TH 10900 พีรยา
    8 . EI173649284TH 15000 ณภัทร
    9 . EI173649298TH 50230 วรรณพร
    10. EI173649307TH 30130 สุภาพร
    11. EI173649315TH 40110 พชรพรรณ
    12. EI173649324TH 10260 พัชรินทร
    13. EI173649338TH 10310 ภาวดี
    14. EI173649341TH 67000 กฤตยวรรณ
    15. EI173649355TH 10600 พิเชษ
    16. PD182760079TH 10300 พรทิพย์
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  120. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 19/9/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.PD182760578TH 90120 ชะอุ่ม
    2.EI173649925TH 84130 กาญจนา
    3.EI173649939TH 18270 สุมิตรา
    4.EI173649942TH 81000 สุเพ็ญทิพย์
    5.EI173649956TH 10310 พิมญาดา
    6.EI173649960TH 44000 ชนันท์ธร
    7.EI173649973TH 20000 สายชล
    8.EI173649987TH 50170 สุพรรษา
    9.EI173649995TH 70120 ทิพวัลย์
    10.EI173650000TH 24130 วันดี
    11.EI173690012TH 10120 ชนธีร์
    12.EI173690026TH 10310 กิรติกาญจน์
    13.EI173690030TH 10240 Pholasit
    14.EI173690043TH 20170 ศรายุทธ
    15.EI173690057TH 60240 ปริศณา
    16.EI173690065TH 86000 ชุติมา
    17.EI173690074TH 10400 ศุภสุตา
    18.EI173690088TH 11130 ญาดา
    19.EI173690091TH 22170 นภาพร
    20.EI173690105TH 50280 รัชดาพร
    21.EI173690114TH 71000 อัชชาพร
    22.EI173690128TH 90110 ปัทมา
    23.EI173690131TH 26120 พัชราวลัย
    24.EI173690145TH 10120 ธัญญ์นิธิ
    25.EI173690159TH 10540 อรเนตร
    26.EI173690162TH 13190 กันยารัฐ
    27.EI173690176TH 83000 ปราณี
    28.EI173690180TH 21120 บัญชา
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  121. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 20/9/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI173690542TH 10400 กนกพร
    2.EI173690556TH 90280 โรส
    3.EI173690560TH 10310 กาญจนี
    4.EI173690573TH 83000 นันท์ภัส
    5.EI173690587TH 82190 ชญาดา
    6.LD143002749TH 52000 ศิโรรัตน์ (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    7.LD143002735TH 52000 ศิโรรัตน์ (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    8.LD143002721TH 10250 ภาสกร (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  122. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 21/9/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1 . EI173690975TH 22170 นภาพร
    2 . EI173690984TH 34000 พิชญาภา
    3 . EI173690998TH 13190 สุรีพร
    4 . EI173691004TH 10400 ธนพร
    5 . EI173691018TH 75000 ศิริธิด
    6 . EI173691021TH 24110 จุธารัตน์
    7 . EI173691035TH 10240 สุวิชช์
    8 . EI173691049TH 70130 กิตติพศ
    9 . EI173691052TH 56110 ชมนพร
    10. EI173691066TH 17150 สุพรรษา
    11. EI173691070TH 18000 อาทิตย์
    12. EI173691083TH 11130 ๙มัยพร
    13. EI173691097TH 11000 กนกานต์
    14. EI173691103TH 81000 wanee
    15. EI173691110TH 21130 ศุกระวรรณ์
    16. EI173691123TH 13170 สาวิตรี
    17. EI173691137TH 10250 ภาสกร
    18. EI173691145TH 10220 กชกร
    19. EI173691154TH 83120 ปฐวี
    20. EI173691168TH 10150 นิตยา
    21. EI173691171TH 67240 จิมหร่าย
    22. EI173691185TH 17130 รวิวรรณ
    23. EI173691199TH 10570 ชนนิกานต์
    24. EI173691208TH 15250
    25. EI173691211TH 21180 กัลยา
    26. EI173691225TH 10310 กีรติกาญจน์
    27. EI173691239TH 10150 พัทธ์ธีรา
    28. EI173691242TH 77140 พัชรินทร์
    29. EI173691256TH 21140 ชไมพร
    30. EI173691260TH 18120 สุกานดา
    31. EI173691273TH 50000
    32. EI173691287TH 11130 ภฤศ
    33. EI173691295TH 83120 ณิชากมล
    34. EI173691300TH 57160 ยุภา
    35. EI173691313TH 74000 สุธารัตน์
    36. EI173691327TH 10280 ประนอม
    37. EI173691335TH 84000 นฤมาน
    38. EI173691344TH 50160 วรรณพร
    39. EI173691358TH 10120 นฤมล
    40. EI173691361TH 10170 จินตนา
    41. EI173691375TH 10120 กิตติพงศ์
    42. EI173691389TH 10170 จุรีรัตน์
    43. EI173691392TH 76000 ศิริวรรณ
    44. EI173691401TH 20000 นิทธนิษฐ์
    45. EI173691415TH 10540 สันติ
    46. EI173691429TH 10400 พรรณวดี
    47. EI173691432TH 62110 บี
    48. EI173691446TH 18000 จิราภรณ์
    49. PD182761304TH 10310 ภัทรพร
    50. LD143002797TH 67110 ศุภดา
    ขอบคุณครับ

  123. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 23/9/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI173691579TH 24130 กิติยา
    2.EI173691582TH 10120 ชนธีร
    3.EI173691596TH 83110 วาสนา
    4.EI173691605TH 10300 พรทิพย์
    5.EI173691619TH 85120 มด
    6.EI173691622TH 10500 wichuda
    7.EI173691636TH 94000 ณัทกาญจน์
    8.EI173691640TH 70130 กิตติพศ
    9.EI173691653TH 90110 ธงชัย
    10.EI173691667TH 18270 สุมิตรา
    11.EI173691675TH 10900 ปรียาพร
    12.EI173691684TH 74000 สุธารัตน
    13.EI173691698TH 21150 กฤษฎารัตน์
    14.EI173691707TH 22170 นภาพร
    15.EI173691715TH 66000 จรีวรรณ
    16.EI173691724TH 36130 บังอร
    17.EI173691738TH 10170 รชยา
    18.EI173691741TH 10140 วรรณา
    19.EI173691755TH 14150 วสะวรรณ
    20.EI173691769TH 91110 นาฎยา
    21.EI173691772TH 30370 เพราะพริ้ง
    22.EI173691786TH 10270 สุภาภร
    23.EI173691790TH 42000 วาสนา
    24.EI173691809TH 84230 วัลยา
    25.EI173691812TH 18120 ดวงเนตร
    26.EI173691826TH 10220 มณฑล
    27.EI173691830TH 11000 นุด
    28.EI173691843TH 31260 อรปภา
    29.EI173691857TH 10500 tithawan
    30.EI173691865TH 24190 วรัชยา
    31.EI173691874TH 10290 นพวรรณ
    32.EI173691888TH 10170 ปวีณา
    33.EI173691891TH 11120 จิราภรณ์
    34.EI173691905TH 50230 กวินตรา
    35.EI173691914TH 12120 สุมาลี
    36.EI173691928TH 24130 บุญรับ
    37.EI173691931TH 30130 สุภาพร
    38.EI173691945TH 10310 พิมญดา
    39.EI173691959TH 93110 ณัฎนันท์
    40.EI173691962TH 50160 วรรณพร
    41.EI173691976TH 22190 นัชรต
    42.EI173691980TH 10530 ร้านตักวา
    43.PD182761468TH 94000 ณัทกาญ (พัสดุธรรมดา)
    44.LD143002908TH 21130 ลักษิตา (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    45.LD143002899TH 40000 จิรวรรณ (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  124. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 24/9/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI173692407TH 90260 จิรายุส
    2.EI173692415TH 86000 นนทพร
    3.EI173692424TH 10170 ศิริลักษณ์
    4.EI173692438TH 74120 ศิราพร
    5.EI173692441TH 90110 ศิณัฎกานต์
    6.EI173692455TH 13160 วรรณธิดา
    7.EI173692469TH 90110 ทิพมาศ
    8.EI173692472TH 72130 กัญยาณัฐ
    9.EI173692486TH 11130 กัลยา
    10.EI173692490TH 83130 นินิว
    11.EI173692509TH 71140 อ้อแอ้
    12.EI173692512TH 10310 ลำเพย
    13.EI173692526TH 86140 ภานีย์
    14.EI173692530TH 10310 แก้วตา
    15.EI173692543TH 61000 ชาติยา
    16.EI173692557TH 10210 จีรนันท์
    17.EI173692565TH 11130 ญาดา
    18.PD182761794TH 93170 ชัยวัฒน์
    19.LD143002939TH 60010 พีระศักดิ์ (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    20.LD143002942TH 22210 ธนเทพ (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  125. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 25/9/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI173693124TH 11120 จิราภรณ์
    2.EI173693138TH 10310 สายใหม
    3.EI173693141TH 17150 สุพรรษา
    4.EI173693155TH 21150 กฤษฎารัตน์
    5.EI173693169TH 10210 จุฑามาศ
    6.EI173693172TH 10400 ธนพร
    7.EI173693186TH 30130 สุภาพร
    8.EI173693190TH 86120 สุนิสา
    9.EI173693209TH 90180 จลิน
    10.EI173693212TH 50000 ดลภัทร
    11.EI173693226TH 10310 กาญจนี
    12.EI173693230TH 24130 ปรางทิพย์
    13.EI173693243TH 10220 ทรรศนีย์
    14.EI173693257TH 47230 ธนาพร
    15.EI173693265TH 54000 ทรงศักดิ์
    16.EI173693274TH 10310 กิรติกาญจน์
    17.EI173693288TH 14130 ดวงประภา
    18.EI173693291TH 70190 ครูนุ้ย
    19.EI173693305TH 95140 อัสนี
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  126. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 26/9/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI173694028TH 21120 วิลาวัณย์
    2.EI173694031TH 10280 ธนิดา
    3.EI173694045TH 25140 สมพิศ
    4.EI173694059TH 10500 มาร์ริศฤณทร์
    5.EI173694062TH 15250 nutsu
    6.EI173694076TH 17120 กอบทิพย์
    7.EI173694080TH 84340 อรอุมา
    8.EI173694093TH 94180 มะลิแก้ว
    9.EI173694102TH 84190 มณฑาทิพย์
    10.EI173694116TH 94130 ซูไฮมี
    11.EI173694120TH 10310 พิม
    12.EI173694133TH 18160 เพ็ชรชรี
    13.EI173694147TH 10540 นภาวรรณ
    14.EI173694155TH 72110 พรพิมล
    15.EI173694164TH 17130 มณฑา
    16.EI173694178TH 10110 ฉัตรภัสสร์
    17.PD182772616TH 84340 อรอุมา
    18.PD182772620TH 10540 เมทิกา
    19.LD143003007TH 10250 ภาสกร (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    20.LD143003015TH 10250 ภาสกร (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    21.LD143003024TH 10250 ภาสกร (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  127. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 27/9/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI173694473TH 11150 จันทร์เพ็ญ
    2.EI173694487TH 11140 วิจิต
    3.EI173694495TH 10510 ณัฐภรณ์
    4.EI173694500TH 11130 อารมณ์
    5.EI173694513TH 10700 ชินาธิป
    6.EI173694527TH 85120 มด
    7.EI173694535TH 10170 ปวีณา
    8.EI173694544TH 10310 จริยาพร
    9.EI173694558TH 93000 เกสสุดา
    10.PD182772797TH 22150 อุไร
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  128. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 28/9/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI173694853TH 18270 สุมิตรา
    2.EI173694867TH 12110 วีรินทร์ดา
    3.EI173694875TH 67240 จิมหร่าย
    4.EI173694884TH 74120 เสาวนีย์
    5.EI173694898TH 10210 สุดารัตน์
    6.EI173694907TH 81180 อัมพา
    7.EI173694915TH 22150 อุไร
    8.EI173694924TH 94000 รัตนา
    9.EI173694938TH 81000 สุเพ็ญทิพย์
    10.EI173694941TH 65000 พิชามญช์
    11.EI173694955TH 70000 นัฐไชย
    12.EI173694969TH 34000 พิชญากา
    13.EI173694972TH 72000 โชติรส
    14.EI173694986TH 40000 ประภาศรี
    15.EI173694990TH 37000 กรกฎ
    16.EI173695006TH 20000 สายชล
    17.EI173695010TH 81000 นิ่มนวน
    18.EI173695023TH 10160 ชยามาศ
    19.EI173695037TH 70000 สุธัญญมาศ
    20.EI173695045TH 36000 ยิ่งลักษณ์
    21.EI173695054TH 13160 รัตนาภรณ์
    22.EI173695068TH 77170 พิกุล
    23.EI173695071TH 20000 น้ำทิพย์
    24.EI173695085TH 13170 สาวิตรี
    25.EI173695099TH 73140 เกษวรา
    26.EI173695108TH 50130 กัญญาภัค
    27.EI173695111TH 74000 ณัชชา
    28.EI173695125TH 73000 กุลมาศ
    29.EI173695139TH 31110 เกษร
    30.EI173695142TH 10310 กิรติกาญจน์
    31.EI173695156TH 83120 ปฐวี
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  129. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 30/9/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI173695536TH 81120 วันชัย
    2.EI173695540TH 92000 กัญญาภัทร
    3.EI173695553TH 18000 จิราภรณ์
    4.EI173695567TH 10240 พิจิตรา
    5.EI173695575TH 49000 จันทิมา
    6.EI173695584TH 95130 ปาตีเมาะห์
    7.EI173695598TH 92000 พัชรินทร์
    8.EI173695607TH 12000 กัณห์ชรี
    9.EI173695615TH 27120 รุวะดี
    10.EI173695624TH 18000 จิราภรณ์
    11.EI173695638TH 71000 ธัญลักษณ์
    12.EI173695641TH 50170 สุพรรษา
    13.EI173695655TH 10290 อำพร
    14.EI173695669TH 90110 ธงชัย
    15.EI173695672TH 31260 อรปภา
    16.EI173695686TH 22000 ไอยรินทร์
    17.EI173695690TH 20150 สุเมธี
    18.EI173695709TH 10560 chanon
    19.EI173695712TH 34000 ปรัชญา
    20.EI173695726TH 20170 อริสรา
    21.EI173695730TH 22000 นฤมล
    22.EI173695743TH 77180 รุ่งอรุณ
    23.EI173695757TH 72000 ธนพรรณ
    24.EI173695765TH 86140 พรนัด
    25.EI173695774TH 71130 ณัฐกานต์
    26.EI173695788TH 10520 นันทวัน
    27.EI173695791TH 10170 ปวีณา
    28.EI173695805TH 10800 ธวัชชัย
    29.EI173695814TH 20140 ณรงค์ศักดิ์
    30.EI173695828TH 17000 กุลธิดา
    31.EI173695831TH 13160 สิริพรรณ
    32.EI173695845TH 47110 พุ่มสิริน
    33.EI173695859TH 10290 เกตุศินี
    34.EI173695862TH 86000 วงศ์เดือน
    35.EI173695876TH 77110 วรรษชล
    36.EI173695880TH 10400 กนกพร
    37.EI173695893TH 65000 ภาวิณี
    38.EI173695902TH 18120 สุกานดา
    39.EI173695916TH 74110 ธิภาพร
    40.EI173695920TH 42160 อัลลิปรียา
    41.EI173695933TH 14000 สุธิดา
    42.EI173695947TH 20160 ศิวัช
    43.EI173695955TH 90110 ร้านแอ็ด อิเล็กทรอนิกส์
    44.EI173695964TH 93110 ปาริศา
    45.EI173695978TH 14140 วรพนธ์
    46.PD182773537TH 10160 วาสนา
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  130. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 1/10/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI173696531TH 11130 อารมณ์
    2.EI173696545TH 20220 อำไพ
    3.EI173696559TH 10400 ธนพร
    4.EI173696562TH 11000 กูนกานต์
    5.EI173696576TH 10270 เมธินี
    6.EI173696580TH 83110 วาสนาพันธุ์ปลา
    7.EI173696593TH 20250 เตือนใจ
    8.EI173696602TH 20000 สาลิน
    9.EI173696616TH 90110 กรองกาญจน์
    10.EI173696620TH 20110 เอกลักษณ์
    11.EI173696633TH 31180 วัชรียา
    12.EI173696647TH 24190 สวรรยา
    13.EI173696655TH 10160 นภสร
    14.EI173696664TH 20220 ชญาดา
    15.EI173696678TH 72110 ศุภรณมนทร
    16.EI173696681TH 10170 จินตนา
    17.EI173696695TH 24120 พิจิตรา
    18.EI173696704TH 65000 บารนี
    19.EI173696718TH 93210 กาญจนา
    20.EI173696721TH 30130 พ.ต.ท.ชิษณุ
    21.EI173696735TH 90120 ชะอุ่ม
    22.EI173696749TH 11140 ไพบูรย์
    23.PD182774064TH 10900 ปรียาภรณ์
    24.PD182774078TH 10900 ปรียาภรณ์
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  131. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 2/10/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI289013365TH 17150 สุพรรษา
    2.EI289013374TH 86120 อรญา
    3.EI289013388TH 30000 ศรีทอง
    4.EI289013391TH 11000 กูนกานต์
    5.EI289013405TH 18270 สุมิตรา
    6.EI289013414TH 13000 ศรีประภา
    7.EI289013428TH 22150 อุไร
    8.EI289013431TH 85120 มด
    9.EI289013445TH 84000 เจนณรงค์
    10.EI289013459TH 74120 เสาวณีย์
    11.EI289013462TH 51000 รัชนีย์
    12.EI289013476TH 12130 ภาวิณี
    13.EI289013480TH 67180 อุบล
    14.EI289013493TH 20240 ปกรณ์
    15.EI289013502TH 86000 วงศ์เดือน
    16.EI289013516TH 14140 วรพันธ์
    17.EI289013520TH 10400 ธนพร
    18.EI289013533TH 20000 ธิรจิต
    19.EI289013547TH 10150 จิราภรณ์
    20.EI289013555TH 10330 เปรมสุดา
    21.EI289013564TH 10540 ธิรัญยา
    22.EI289013578TH 10510 ณรงค์
    23.EI289013581TH 83000 พัชราภรณ์
    24.PD182763954TH 11110 ขวัญสุรางค์
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  132. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 3/10/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI173697713TH 12120 ศุภกร
    2.EI173697727TH 11130 อารมณ์
    3.EI173697735TH 11120 มาลี
    4.EI173697744TH 11130 ชัยชาญ
    5.EI173697758TH 10120 กาญจน์เก้า
    6.EI173697775TH 11140 วิจิต
    7.EI173697789TH 48000 วิภาดา
    8.EI173697792TH 10250 ปิยะนุช
    9.EI173697801TH 12120 วิสูตร
    10.EI173697815TH 20000 ถิรจิต
    11.EI173697829TH 36130 บังอร
    12.EI173697832TH 41340 ณัฐพงษ์
    13.EI173697846TH 10540 อรวรรณ
    14.EI173697850TH 10900 ปรียาภรณ์
    15.EI173697863TH 21180 กัลยา
    16.EI173697877TH 24130 ปรางค์ทิพย์
    17.LD143003191TH 10260 พิกุล (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  133. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 4/10/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI173698529TH 86000 ชุติมา
    2.EI173698532TH 81000 ศุกร์ศรี
    3.EI173698546TH 85120 มด
    4.EI173698550TH 10310 กิรติกาญจน์
    5.EI173698563TH 84120 ณัฐพงษ์
    6.EI173698577TH 10540 พรพิมล
    7.EI173698585TH 10230 พัชรี
    8.EI173698594TH 10210 จิราภรณ์
    9.EI173698603TH 80000 วิมลศิริ
    10.EI173698617TH 11140 วรธิดา
    11.EI173698625TH 11120 วรปรียา
    12.EI173698634TH 90120 ชะอุ่ม
    13.EI173698648TH 11150 พบศิริ
    14.EI173698651TH 10700 ชินาธิป
    15.EI173698665TH 10150 จรรยาพร
    16.EI173698679TH 83000 พัชราภรณ์
    17.EI173698682TH 11130 ญาดา
    18.PD182775878TH 52100 อัมพร
    19.PD182775881TH 10260 กชนล
    20.PD182775895TH 86000 ชุติมา
    21.LD143003228TH 22000 ไอยวรินทร์ (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    22.LD143003231TH 40000 จิรวรรณ (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    23.LD143003245TH 63110 ณัฐนนท์ (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  134. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 5/10/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.LD143003333TH 40000 จิรวรรณ (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    2.LD143003347TH 32210 ภิตินันท์ (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    3.EI173699524TH 92000 กัญญาภัทร
    4.EI173699538TH 62110 บี
    5.EI173699541TH 11150 จันทร์เพ็ญ
    6.EI173699555TH 10170 จินตนา
    7.EI173699569TH 26110 ประภากร
    8.EI173699572TH 24130 กฤษณา
    9.EI173699586TH 36130 บังอร
    10.EI173699590TH 22000 วลัยภรณ์
    11.EI173699609TH 10250 นพดล
    12.EI173699612TH 24130 ปรางค์ทิพย์
    13.EI173699626TH 20150 พัทธ์ธีรา
    14.EI173699630TH 74120 ศิราพร
    15.EI173699643TH 66000 จิรวรรณ
    16.EI173699657TH 20250 ดำรงศักดิ์
    17.EI173699665TH 72000 อำพร
    18.EI173699674TH 30130 สายฝน
    19.EI173699688TH 14130 ป่าโมก
    20.EI173699691TH 81000 สุเพ็ญทิพย์
    21.EI173699705TH 18260 ละเอียด
    22.EI173699714TH 21150 กฤษฎารัตน์
    23.EI173699728TH 73110 อัมพวรรณ
    24.EI173699731TH 44110 ชนิสรา
    25.EI173699745TH 22170 นภาพร
    26.EI173699759TH 70000 ศรัณญา
    27.EI173699762TH 20160 อรปภา
    28.EI173699776TH 70140 เดือนเมษา
    29.EI173699780TH 10240 นวลนิตย์
    30.EI173699793TH 77170 พิกุล
    31.EI173699802TH 52100 สบตุ๋ย
    32.EI173699816TH 18270 สุมิตรา
    33.EI173699820TH 51000 ศิริพร
    34.EI173699833TH 25000 เนตรทราย
    35.EI173699847TH 14140 วรพันธ์
    36.EI173699855TH 22000 นฤมล
    37.EI173699864TH 50000 วีรพล
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  135. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 7/10/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.LD143003378TH 31000 เกษร (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    2. EI289030103TH กระบี่ สุเพ็ญทิพย์
    3. EI289030117TH มุกดาหาร จันทิมา
    4. EI289030125TH จัตุรัส บังอร
    5. EI289030134TH ท่าลาบ สุมิตรา
    6. EI289030148TH บางพลี ประภาพรรณ
    7. EI289030151TH บางกรวย กันต์สินี
    8. EI289030165TH แม่อาย รัชดาพร
    9. EI289030179TH พิษณุโลก ณัฐชนันท์
    10. EI289030182TH ควนขนุน ปาริสา

    11. EI289030196TH จอมทอง วรรณพร
    12. EI289030205TH ขอนแก่น ณัฐชลีอร
    13. EI289030219TH ปากเกร็ด จิราภรณ์
    14. EI289030222TH มาบตาพุด กฤษฎารัตน์
    15. EI289030236TH มะขาม อุไร
    16. EI289030240TH บางเสาธง ชนนิกานต์
    17. EI289030253TH ถลาง นพวรรณ
    18. EI289030267TH บางสะพาน จริยา
    19. EI289030275TH สามเสนใน พัชรา
    20. EI289030284TH สรรพยา สุพรรณษา

    21. EI289030298TH ปากเกร็ด พรทิรา
    22. EI289030307TH ตลิ่งชัน รชยา
    23. EI289030315TH อ่อนนุช ประภัสสร
    24. EI289030324TH สระบุรี อาทิตย์
    25. EI289030338TH ปากช่่อง สุภาพร
    26. EI289030341TH ลาดพร้าว สายใหม
    27. EI289030355TH นครราชสีมา นิชานันท์
    28. EI289030369TH อ่าวอุดม พรทิวา
    29. EI289030372TH บางเลน สุทธิพันธ์
    30. EI289030386TH ชุมพร วงศ์เดือน

    31. EI289030390TH บางนา จุฑาทิพย์
    32. EI289030409TH สามเสนใน วนิดา
    33. EI289030412TH ราชบุรี ศรัญญา
    34. EI289030426TH ลาดพร้าว กิรติกาญจน์
    35. EI289030430TH วัฒนานคร สุรัตน์ดา
    36. EI289030443TH แปลงยาว อรวรรณ
    37. EI289030457TH เอราวัณ พรัสฐนันท์
    38. EI289030465TH บ้านแพ้ว ศิราพร
    39. EI289030474TH โคกตูม สุชาฎา
    40. EI289030488TH ปาดังเบซาร์ เซน

    41. EI289030491TH ลพบุรี กนกวรรณ
    42. EI289030505TH แกลง ชิดชัย
    43. EI289030514TH จตุจักร กนกรัตน์
    44. EI289030528TH สุราษฎร์ธานี กฤษณพงษ์
    45. EI289030531TH สะเดา ชะอุ่ม
    46. EI289030545TH สามเสนใน ธนพร
    47. EI289030559TH สงขลา สิรวุฒิ
    48. EI289030562TH มาบตาพุด จิราพร
    49. EI289030576TH เชียงใหม่ กัญญาภัค

    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  136. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 8/10/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1 . EI289030704TH 30130 นมตริม
    2 . EI289030718TH 12120 กมลพรรณ
    3 . EI289030721TH 84190 มณฑาทิพย์
    4 . EI289030735TH 10110 จิตสุข
    5 . EI289030749TH 20000 พิมพ์ชนก
    6 . EI289030752TH 45000 กษิรา
    7 . EI289030766TH 77000 ณิศรา
    8 . EI289030770TH 66000 จีรวรรณ
    9 . EI289030783TH 32150 พุฒิสรรค์
    10. EI289030797TH 84000 จิรัฏฐ์
    11. EI289030806TH 12120 นิพา
    12. EI289030810TH 11000 วาธินี
    13. EI289030823TH 72130 กัญยาณฐ
    14. EI289030837TH 10110 ธิติมา
    15. PD182776635TH 35000 ปฏิมา
    16. LD143003395TH 11120 ชนาณุตม
    ขอบคุณครับ

  137. แจ้งส่งพัสดุ วันที่ 9/10/2562
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1 . EI289031298TH 90280 โรส
    2 . EI289031301TH 10130 จิตวัต
    3 . EI289031313TH 21150 จารุณี
    4 . EI289031322TH 83130 ภคิชาภัชร์
    5 . EI289031336TH 10330 ภคมน
    6 . EI289031347TH 10600 ธัญพร
    7 . EI289031355TH 45000 กษิรา
    8 . EI289031364TH 10300 ทักษิณ
    9 . EI289031378TH 10150 ประภาพร
    10. EI289031381TH 10510 ณรงค์
    11. EI289031395TH 21000 ภัคจิรา
    12. EI289031404TH 10600 บุศรีย์รัตน์
    13. EI289031418TH 50000 กิตติพบ
    14. EI289031421TH 77000 จุฬาภรณ์
    15. EI289031435TH 10290 กัณฐาภรณ์
    16. PD182777128TH 30000 ศรันยา
    17. PD182777131TH 77160 จสอ.จักรถัทร
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  138. แจ้งส่งพัสดุ วันที่ 10/10/2562
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1 . EI289031996TH 10120 ชนธีร์
    2 . EI289032002TH 41000 ราฆพ
    3 . EI289032016TH 20160 ศิวัช
    4 . EI289032020TH 10140 สุทธี
    5 . EI289032033TH 11120 ภูษิต
    6 . EI289032047TH 73110 อัมพวรรณ
    7 . EI289032055TH 51000 เบญจพร
    8 . EI289032064TH 11130 อารมณ์
    9 . EI289032078TH 82110 อคิน
    10. EI289032081TH 38220 ภาวิณี
    11. EI289032095TH 50280 รัชดาพร
    12. EI289032104TH 10220 ทรรศนีย์
    13. EI289032118TH 10300 พ.อ.หญิง
    14. EI289032121TH 10240 กีรติ
    15. EI289032135TH 12130 kamolchanok
    16. EI289032149TH 10240 ธัญญพัทธ์
    17. EI289032152TH 83000 ศรีวรรณ
    18. EI289032166TH 11130 อภัชัย
    19. EI289032170TH 10120 พันธนันท์
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  139. แจ้งส่งพัสดุ วันที่ 12/10/2562
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1. LD143003608TH 40000 จิรวรรณ
    2. LD143003611TH 57000 นราวิชญ์
    3. LD143003625TH 51000 เบญจพร
    4. LD143003639TH 22190 นาวี
    5. LD143003642TH 22210 ธนเทพ
    6. LD143003656TH 73130 สิริกร
    7. LD143003660TH 14140 บุปผา
    ขอบคุณครับ
    สินค้าที่เหลือจัดส่งวันอังคารเนื่องจากติดวันหยุดไปรษณีย์ครับ

  140. แจ้งส่งพัสดุ วันที่ 15/10/2562
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1 . EI289033507TH 36130 บังอร
    2 . EI289033515TH 10900 ขวัญรัศม์
    3 . EI289033524TH 10220 กิตติ
    4 . EI289033538TH 83130 สุชาดา
    5 . EI289033541TH 20110 จิตเอื้อ
    6 . EI289033555TH 10250 ประภัสสรน
    7 . EI289033569TH 18270 สุมิตรา
    8 . EI289033572TH 65000 วลีพร
    9 . EI289033586TH 83110 วาสนา
    10. EI289033590TH 56130 เพ็ญสุภา
    11. EI289033609TH 15000 กนกวรรณ
    12. EI289033612TH 77140 พัชรินทร์
    13. EI289033626TH 54000 ดวงนภา
    14. EI289033630TH 27160 ณัฐณิชา
    15. EI289033643TH 20000 สายชล
    16. EI289033657TH 24120 กนกกาญจน์
    17. EI289033665TH 22000 วลัยภรณ์
    18. EI289033674TH 13140 นภัสนันท์
    19. EI289033688TH 10150 จรรยาพร
    20. EI289033691TH 22180 พฤกษวดี
    21. EI289033705TH 24000 ทินกร
    22. EI289033714TH 20250 พัทธ์ธีรา
    23. EI289033728TH 77180 รุ่งอรุณ
    24. EI289033731TH 11120 สุรินทร์
    25. EI289033745TH 50000 กัญญาภค
    26. EI289033759TH 74120 ศิราพร
    27. EI289033762TH 11000 ญภัสกัญญา
    28. EI289033776TH 20000 ภิรจต
    29. EI289033780TH 50160 วรรณพร
    30. EI289033793TH 10540 พรรุ่งโรจน์
    31. EI289033802TH 53000 พัษนีย์
    32. EI289033816TH 70000 ศรัณญา
    33. EI289033820TH 65000 ภาวิณี
    34. EI289033833TH 70000 ภัทรภร
    35. EI289033847TH 10540 ธิรัญยา
    36. EI289033855TH 10290 รัชนี
    37. EI289033864TH 34360 สกุลศักด์
    38. EI289033878TH 10270 น้ำฝน
    39. EI289033881TH 67240 จิมหร่าย
    40. EI289033895TH 10520 มัทธนา
    41. EI289033904TH 10400 จรรจิรา
    42. EI289033918TH 10240 วิชิต
    43. EI289033921TH 20160 เสาวณี
    44. EI289033935TH 50210 กัลยาณี
    45. EI289033949TH 17130 มนฑา
    46. EI289033952TH 10600 ชวลิต
    47. EI289033966TH 24130 ปรางทิพย์
    48. EI289033970TH 25150 ปิง
    49. EI289033983TH 10310 จริยาพร
    50. EI289033997TH 10400 ปรียามน
    51. EI289034003TH 83130 ภคิชาภัชร์
    52. EI289034017TH 15250 ลมัย
    53. EI289034025TH 55000 รัชนีกร
    54. EI289034034TH 83130 ยุพาวรรณ
    55. PD182778931TH 50160 วรรณพร
    56. LD143003673TH 60010 พีระศักดิ์
    ขอบคุณครับ

  141. แจ้งส่งพัสดุ วันที่ 16/10/2562
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1 . EI289034961TH 77190 กัลญา
    2 . EI289034975TH 10260 ธนกร
    3 . EI289034989TH 71000 ธัญลักษณ์
    4 . EI289034992TH 51000 ศศิภา
    5 . EI289035009TH 11110 นวลศรี
    6 . EI289035012TH 10110 วรรณวิภา
    7 . EI289035026TH 11120 ทัฬหวัตน์
    8 . EI289035030TH 50000 ปริชญา
    9 . EI289035043TH 10900 รัตนา
    10. EI289035057TH 10560 มนตรา
    11. EI289035065TH 18270 สุมิตรา
    12. EI289035074TH 74110 สุพินตา
    13. EI289035088TH 45000 กษิรา
    14. EI289035091TH 84240 กวาง
    15. EI289035105TH 70180 มยุรฉัตร
    16. EI289035114TH 73220 จารุวรรณ
    17. EI289035128TH 10520 เชาวลิต
    18. EI289035131TH 83110 ปุริมปรัชญ์
    19. LD143003695TH 40000 จิรวรรณ
    ขอบคุณครับ

  142. แจ้งส่งพัสดุ วันที่ 17/10/2562
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1 . EI289035746TH 84260 ชุติมา
    2 . EI289035750TH 11130 อารมณ์
    3 . EI289035763TH 10230 กัญญา
    4 . EI289035777TH 20150 ดลนภา
    5 . EI289035785TH 10120 พิมพ์เนตร
    6 . EI289035794TH 10110 ดวงพร
    7 . EI289035803TH 21140 ขวัญเรือน
    8 . EI289035817TH 10270 น้ำฝน
    9 . EI289035825TH 24000 ศุภกานต์
    10. EI289035834TH 77110 ธรรมนูญ
    11. EI289035848TH 44130 อรุณวรรณ
    12. EI289035851TH 10150 ประภาพร
    13. EI289035865TH 10310 ณภัทร
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  143. แจ้งส่งพัสดุ วันที่ 18/10/2562
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1. LD143003735TH 67000 อนุชธิดา
    2. LD143003744TH 64220 ปาลประภา
    3. LD143003758TH 32000 ร้านราชพฤกษา
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  144. แจ้งส่งพัสดุ วันที่ 19/10/2562
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1 . EI289036494TH 11150 จันทร์เพ็ญ
    2 . EI289036503TH 51000 เบญจพร
    3 . EI289036517TH 77140 พัชรินทร์
    4 . EI289036525TH 48000 วิภาดา
    5 . EI289036534TH 54000 รพีพัฒน์
    6 . EI289036548TH 30210 ธนสาร
    7 . EI289036551TH 20160 พิชญประภา
    8 . EI289036565TH 74120 ศิราพร
    9 . EI289036579TH 92000 กัญญาภัทร
    10. EI289036582TH 50140 ตั้น
    11. EI289036596TH 10300 วิวิน
    12. EI289036605TH 10120 ชนธีร์
    13. EI289036619TH 18270 สมิตรา
    14. EI289036622TH 73110 อัมพวรรณ
    15. EI289036636TH 10600 จัทราวรรณ
    16. EI289036640TH 85120 กมลวดี
    17. EI289036653TH 84120 ภาณุวัฒน์
    18. EI289036667TH 86140 ภานีย์
    19. EI289036675TH 10260 ธนกร
    20. EI289036684TH 21140 ปวีณา
    21. EI289036698TH 10150 นิตยา
    22. EI289036707TH 11120 มาลี
    23. EI289036715TH 20000 นัทธนิษฐ์
    24. EI289036724TH 52100 อัมพร
    25. EI289036738TH 67240 จิมหร่าย
    26. EI289036741TH 25150 ปิง
    27. EI289036755TH 77170 พิกุล
    28. EI289036769TH 73000 สุธีภัทร์
    29. EI289036772TH 51000 ศศิภา
    30. EI289036786TH 30140 ไอดาว
    31. EI289036790TH 65000 วลีพร
    32. EI289036809TH 60000 กิตติศักดิ์
    33. LD143003761TH 51000 เบญจพร
    34. LD143003775TH 51110 ลักขณา
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  145. แจ้งส่งพัสดุ วันที่ 21/10/2562
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1 . EI289037194TH 21150 เสาวนิต
    2 . EI289037203TH 10220 ณัชชารีย์
    3 . EI289037217TH 10260 ร้านบ้านเฮา
    4 . EI289037225TH 18110 จาริกา
    5 . EI289037234TH 10260 จิตตาภัทร
    6 . EI289037248TH 11130 อารม
    7 . EI289037251TH 67240 จิมหร่าย
    8 . EI289037265TH 12120 กมลพรรณ
    9 . EI289037279TH 72000 อำพร
    10. EI289037282TH 80160 วารี
    11. EI289037296TH 26110 ประภาภร
    12. EI289037305TH 11120 วรปรียา
    13. EI289037319TH 95000 ปรียาภรณ
    14. EI289037322TH 10230 รังสินีย
    15. EI289037336TH 45000 กษิรา
    16. EI289037340TH 92000 ผกาวรรณ
    17. EI289037353TH 11140 ปรียาพร
    18. EI289037367TH 83000 ณพิตรา
    19. EI289037375TH 10210 สุรีรัตน
    20. EI289037384TH 18270 สุมิตรา
    21. EI289037398TH 76160 พระใบ
    22. EI289037407TH 10220 ทรรศนีย
    23. EI289037415TH 10310 พิมญาดา
    24. EI289037424TH 77110 พต.หญิงอัจฉราวดี
    25. EI289037438TH 10160 ชุติมา
    26. EI289037441TH 51000 ศิริพร
    27. EI289037455TH 30130 สุภาพร
    28. EI289037469TH 10150 นิตยา
    29. EI289037472TH 81000 สุเพ็ญทิพย์
    30. EI289037486TH 70120 ทิพวัลย์
    31. EI289037490TH 13250 พิชชาพร
    32. EI289037509TH 90240 เชน
    33. EI289037512TH 10310 กิรติกาญ
    34. EI289037526TH 55000 ปางคำแบตเตอรรี่
    35. PD182780864TH 10260 จิตตาภัทร
    36. PD182780878TH 10240 วาศิณี
    ขอบคุณครับ

  146. แจ้งส่งพัสดุ วันที่ 22/10/2562
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1 . EI289038226TH 20220 มาวิกา
    2 . EI289038230TH 18130 บุญทิวา
    3 . EI289038243TH 90280 โรส
    4 . EI289038257TH 10120 ฉวีวรรณ
    5 . EI289038265TH 20160 พิชญประภา
    6 . EI289038274TH 34000 ปรัชญา
    7 . EI289038288TH 10250 ศรันยภัทร
    8 . EI289038291TH 77220 พันธประภา
    9 . PD182781520TH 90280 โรส
    10. PD182781533TH 20160 ศิวัช
    ขอบคุณครับ

  147. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 24/10/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI289024448TH 10400 กิตติ
    2.EI289024451TH 11000 นฤมล
    3.EI289024465TH 23000 สุภัตร์
    4.EI289024479TH 92000 พัชรินทร์
    5.EI289024482TH 90110 ศิณัฎกานต์
    6.EI289024496TH 74110 สุพินตา
    7.EI289024505TH 67240 จิมหร่าย
    8.EI289024519TH 12120 กมลพรรณ
    9.EI289024522TH 71120 มาณิสา
    10.EI289024536TH 42120 เยาวิธิดา
    11.EI289024540TH 46120 ปิยรัตน์
    12.EI289024553TH 10220 ศุภสวัสดิ์
    13.EI289024567TH 18270 สุมิตรา
    14.EI289024575TH 10310 กิรติกาญจน์
    15.EI289024584TH 81120 นภาพร
    16.EI289024598TH 20150 กังสดาล
    17.EI289024607TH 25150 ปิง
    18.EI289024615TH 21150 กฤษดารัตน์
    19.EI289024624TH 73140 ณัฐยา
    20.EI289024638TH 17150 สุพรรษา
    21.EI289024641TH 10510 วรรธณา
    22.EI289024655TH 11110 พัทธ์ธิดา
    23.EI289024669TH 10140 มลฤดี
    24.EI289024672TH 90000 สิราวุฒิ
    25.EI289024686TH 10260 วสิกานดา
    26.EI289024690TH 14160 ชนธีร์
    27.EI289024709TH 15140 รัมภาวรรณ
    28.EI289024712TH 10400 ธนพร
    29.EI289024726TH 10230 อภิสมัย
    30.EI289024730TH 10270 ดรุณี
    31.EI289024743TH 10220 ณัชชารีย์
    32.EI289024757TH 57260 สุกัญญา
    33.EI289024765TH 92000 ดวงใจ
    34.EI289024774TH 10120 ปาลิภา
    35.EI289024788TH 73000 สุทธิภัทร์
    36.EI289024791TH 18120 ศรัณยู
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  148. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 25/10/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI289039748TH 82140 ปราณี
    2.PD182782525TH 11130 อารมณ์
    3.PD182782539TH 54000 อนุชรัตน์
    4.LD143003863TH 40010 โพยม (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    5.LD143003877TH 21120 วิลาวัณย์ (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    6.LD143003885TH 74130 จิตสุภา (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  149. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 26/10/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI289090291TH 11150 จันทร์เพ็ญ
    2.EI289090305TH 50170 สุพรรษา
    3.EI289090314TH 77140 พัชรินทร์
    4.EI289090328TH 50000 วนัสสุดา
    5.EI289090331TH 10540 พรพิมล
    6.EI289090345TH 15250 ปนัทสุ
    7.EI289090359TH 77140 จริยา
    8.EI289090362TH 35000 ปฎิมา
    9.EI289090376TH 74120 ศิราพร
    10.EI289090380TH 20160 พิชญ์ประภา
    11.EI289090393TH 11130 อารมณ์
    12.EI289090402TH 73110 อัมพวรรณ
    13.EI289090416TH 54000 รพีพัฒน์
    14.EI289090420TH 84110 ชนิกา
    15.EI289090433TH 16130 นฤมล
    16.EI289090447TH 18270 สุมิตรา
    17.EI289090455TH 95130 รอซีดะห์
    18.EI289090464TH 90280 โรส
    19.EI289090478TH 85120 กมลวดี
    20.EI289090481TH 12000 ทิพวรรณ
    21.EI289090495TH 53000 มนชิสา
    22.EI289090504TH 47210 วราภรณ์
    23.EI289090518TH 20000 กรอศิริ
    24.EI289090521TH 72110 ศกรณมนทร์
    25.EI289090535TH 17150 สุพรรษา
    26.EI289090549TH 90000 สิรวุฒิ
    27.EI289090552TH 11000 กูนกานต์
    28.EI289090566TH 18120 ดวงเนตร
    29.EI289090570TH 86140 ภานีย์
    30.EI289090583TH 20000 ถิรจิต
    31.EI289090597TH 10400 เฉลิมขวัญ
    32.EI289090606TH 10900 กนกรัตน์
    33.EI289090610TH 83130 ภคิชาภัทร์
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

  150. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 28/10/2562 ครับ
    *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
    1.EI289091062TH 11130 นก
    2.EI289091076TH 10230 ญาณิศา
    3.EI289091080TH 18000 อาทิตย์
    4.EI289091093TH 10700 ธมลวรรณ
    5.EI289091102TH 10230 อภิสมัย
    6.EI289091116TH 86160 กรรณิกา
    7.EI289091120TH 51000 ศศิภา
    8.EI289091133TH 14000 สุธิดา
    9.EI289091147TH 51110 กษิรา
    10.EI289091155TH 11130 อารมณ์
    11.EI289091164TH 36130 บังอร
    12.EI289091178TH 10400 ปอย
    13.EI289091181TH 73120 ไกรราช
    14.EI289091195TH 52100 อภิษฐา
    15.EI289091204TH 72120 ลัดดาวัลย์
    16.EI289091218TH 10120 มาลิน
    17.EI289091221TH 20250 พัทธ์ธีรา
    18.EI289091235TH 10310 กิรติกาญจน์
    19.EI289091249TH 12130 ภาวินี
    20.EI289091252TH 10120 thipruuthai
    21.EI289091266TH 65000 บารมี
    22.EI289091270TH 34160 แก้วใจ
    23.EI289091283TH 77180 รุ่งอรุณ
    24.EI289091297TH 18270 สุมิตรา
    25.EI289091306TH 85120 มด
    26.EI289091310TH 95000 ปรียาภัทร
    27.EI289091323TH 71000 ธัญลักษณ์
    28.EI289091337TH 11120 วรปรียา
    29.EI289091345TH 11120 จิราภรณ์
    30.EI289091354TH 31140 จุฑารัตน์
    31.EI289091368TH 24130 กิติยา
    32.EI289091371TH 50000 พรพิมล
    33.EI289091385TH 10260 พงษ์ศักดิ์
    34.EI289091399TH 81000 สุเพ็ญทิพย์
    35.PD182783035TH 10540 ทรงกฤษ
    ขอบคุณครับ
    ขออภัยสำหรับ ท่านที่ยังไม่มีรายชื่อในการจัดส่ง ดินยังชื้นอยู่ จะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดครับ

ใส่ความเห็น

กรุณากรอกอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์

Close Menu
×

Cart