1149685_586755894696088_744744580_o

This Post Has 1,508 Comments

 1. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 07/05/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED738155037TH 83000 นัฐิณี
  2.ED738155045TH 26000 นวรัตน์
  3.ED738155054TH 10150 อนงค์นุช
  4.ED738155068TH 10160 อดุล
  5.ED738155071TH 10240 พร้อมสุข
  6.ED738155085TH 10250 ประภัสสร
  7.ED738155099TH 56120 คนึงนุช
  8.ED738155108TH 20150 หยง
  9.ED738155111TH 84190 มณฑาทิพย์
  10.ED738155125TH 21180 ขวัญตา
  11.ED738155139TH 10230 สุรชนา
  12.ED738155142TH 90110 อรวรรณ
  13.ED738155156TH 20000 สุธาสินี
  14.ED738155160TH 73110 เบญจพร
  15.ED738155173TH 90190 ชลาลัย
  16.ED738155187TH 10150 ศนิสา
  17.ED738155195TH 34110 oranoot
  18.ED738155200TH 56000 น้ำผึ้ง
  19.ED738155213TH 11120 ชลลดา
  20.ED738155227TH 57100 ณฐพล
  21.ED738155235TH 23170 เด่นนภา
  22.EB516160729TH 50280 ศิวาพร
  23.EB516165828TH 50280 ศิวาพร
  24.EB516174714TH 71110 จำรัส
  25.EB516142813TH 90240 สุภิดา
  26.EB516236422TH 10800 ปิยะนุช
  ขอบคุณมากครับ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 2. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 08/05/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED738155669TH 60190 ปาณิสรา
  2.ED738155672TH 10500 ศิริพร
  3.ED738155686TH 10220 ไพโรจน์
  4.ED738155690TH 11110 รัศมี
  5.ED738155709TH 81170 ณกมล
  6.ED738155712TH 45120 อนุชิต
  7.ED738155726TH 34150 รชฎาพร
  8.ED738155730TH 10210 ดำรงค์
  9.ED738155743TH 84320 สุพัตรา
  10.ED738155757TH 50170 สุพรรษา
  11.ED738155765TH 13210 วาสนา
  12.EB516279326TH 30140 ผูใหญ่โบตัน
  13.EB516158478TH 76120 กะทิ
  14.EB516269743TH 30140 ผู้ใหญ่ โบตัน
  15.EB516150465TH 22120 รัชฎาภรณ์
  16.EB516114830TH 10250 นพ.สุรสิทธิ์
  ขอบคุณมากครับ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 3. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 09/05/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH77011AXG6W1A ปิยาภรณ์ วังศิริกุล นราธิวาส
  2.TH03031AXFX70D อาทิตยา เกตุทอง นนทบุรี
  3.TH01051AXFRF5B อนนท์ เศรษฐชวาลวงษ์ กรุงเทพ
  4.TH24041AXFFE0C วิริยาภรณ์ บุญทะปัญญา ฉะเชิงเทรา
  5.TH13041AXF5G5K อณุศรา งามขำ กาญจนบุรี
  6.TH01171AXERF8B จิราพร วิริยะตั้งสกุล กรุงเทพ
  7.TH13121AXEEA7B เอื้อมพร หอมหวาน กาญจนบุรี
  8.TH01391AXE6B6E มด กรุงเทพ
  9.TH01501AXDZ16B เฉลิมพร พบทอง กรุงเทพ
  10.TH12061AXDMF9I พิรศา ศรสิทธิ์ ราชบุรี
  11.TH71111AXDAZ6D อรวรรณ ขวัญนิมิตร สงขลา
  12.TH28011AXD4P7A สุภาภร ปิตะหงษนันท์ บุรีรัมย์
  13.TH73031AXCTR8A จุรีรัตน์ ลีวัฒนาพงษ์ ตรัง
  14.TH61011AXCNJ5R อัญชลี จั่นเจริญ พิษณุโลก
  15.TH30011AXCF40B ณัฐธยาน์ แท่งทอง ศรีสะเกษ
  16.TH02051AXCAF4E นฤมล สง่างาม สมุทรปราการ
  17.TH04021AXBY77A ณัฐ ขำสุภาพ ปทุมธานี
  18.TH63011AXBRF5A กฤตยวรรณ พงษ์สิงห์ เพชรบูรณ์
  19.TH68171AXBGD0A พิพรรธน์ ศิลปวิสุทธิ์ สุราษฎร์ธานี
  20.TH02011AXB118C ยามีละห์ เปาะจิ สมุทรปราการ
  ขอบคุณมากครับ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://www.flashexpress.com/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 4. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 10/05/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH01211B1VQ63B ปิยะนุช วิด กรุงเทพ
  2.TH71111B1VCS6D สุจิตรา เจริญ สงขลา
  3.TH27011B1Q0K9M มนัญญา ผาวงค์ นครราชสีมา
  4.TH05071B1NZW1J ภัทราภรณ์ แจ้งใจ พระนครศรีอยุธยา
  5.TH12031B1NF04K วราภัทร ขันตี ราชบุรี
  6.TH16021B1F5B9F ภัสธร ยอดชัยพฤกษ์ สมุทรสาคร
  7.TH03011B1EQW7I จงจิต เปรมวิทยะภูริ นนทบุรี
  8.TH33011B1EFX2A กันย์ชย ธุลีจันทร์ ชัยภูมิ
  9.TH10021B1E0S1A ชุติมา จินจำ สระบุรี
  10.TH12061B1DQX7G กาญจนา สุนพิลา ราชบุรี
  11.TH13121B1DJ23B เอื้อมพร หอมหวาน กาญจนบุรี
  12.TH28071B1D7Y7H ปิยวรรณ ชำนาญดู บุรีรัมย์
  13.TH15061B1CTV4J ศิริวิมล ภิรมยา นครปฐม
  14.TH67011B1C8R7A เบญจวรรณ วรรณเกื้อ ภูเก็ต
  15.TH01301B1BRQ1A ประหนึ่งนุช บำเพ็ญสมัย กรุงเทพ
  16.TH01441B1BAV9A ณัฐสุดา แซ่อง กรุงเทพ
  17.TH01171B1AKC3A ณภัทร พัฒนาวิจิตร กรุงเทพ
  18.TH02011B1A3C1E ร้านฟรีโน่โฟน สมุทรปราการ
  19.TH01281B19QS7A ศศิธร เอื้อบุญยะนันท์ กรุงเทพ
  20.TH16011B19805J กวินนาถ ศรีเเสน สมุทรสาคร
  21.TH01471B19050B ศิวพร ธนรัตน์เดชากร กรุงเทพ
  22.TH41071B18N68F นิภาพันธ์ ประตา มหาสารคาม
  23.TH54081B18BX2B วิไลวัลย์ แป้นเพ็ชร เชียงราย
  24.TH28011B18142Q จรรยาพร นครแสน บุรีรัมย์
  25.TH01051B17GV7C พิณ สุวรรณภักดี กรุงเทพ
  26.TH15031B17AV8X เอกชัย หมอยาดี นครปฐม
  27.TH70011B16X60M อารีรัตน์ เรืองศรี(แมง) ชุมพร
  28.TH01481B16MA2A ปิยะนุช สุขแป กรุงเทพ
  29.TH38011B16A10A สุภาวดี จิตรบำเพ็ญ (092-5404291) อุดรธานี
  30.TH15031B15Y31D ศุทธินี อินทสร นครปฐม
  31.TH03031B15R72D อาทิตยา เกตุทอง นนทบุรี
  32.TH12011B15GS4Q สุมณฑา ห่วงทอง ราชบุรี
  33.TH01361B15C05A ณัฐวดี รุ่งทรัพย์พาณิชย์ กรุงเทพ
  34.TH01241B14ZG9A มณี หัสชู กรุงเทพ
  35.TH51011B14FV4A วริยา แพร่
  ขอบคุณมากครับ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://www.flashexpress.com/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 5. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 11/05/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED738156457TH 10800 ปิยะนุช
  2.ED738156465TH 60130 สุชาติ
  3.ED738156474TH 13260 มลิวัลย์
  4.ED738156488TH 33000 พจนี
  5.ED738156491TH 24000 ปาจรีย์
  6.ED738156505TH 11000 กายจนา
  7.ED738156514TH 71130 อนรรฆวี
  8.ED738156528TH 63140 ชัชญา
  9.ED738156531TH 10160 สิริโสภา
  10.ED738156545TH 11110 นวรัตน์
  11.ED738156559TH 92000 พรเพ็ญ
  12.ED738156562TH 92000 พรเพ็ญ
  13.ED738156576TH 90140 จุฑารัตน์
  14.ED738156580TH 20230 ศิริพร
  15.ED738156593TH 70120 พิรศา
  16.ED738156602TH 12000 ณัฑชา
  17.ED738156616TH 11140 ประเมิน
  18.ED738156620TH 10700 มณี
  19.ED738156633TH 10400 พรรรณวดี
  20.ED738156647TH 11120 อัญพัชน์
  21.ED738156655TH 61160 นิมิตรยนต์
  22.ED738156664TH 10230 วราภรณ์
  23.ED738156678TH 65000 นัฏธิดา
  24.ED738156681TH 51000 ทิพย์นารี
  25.ED738156695TH 80330 กันยา
  26.ED738156704TH 30000 จิตติญาดา
  27.ED738156718TH 21180 ขวัญตา
  28.ED738156721TH 10220 วรนาถ
  29.ED738156735TH 85000 ปิยะวัลย์
  30.ED738156749TH 50000 เกศินี
  31.ED738156752TH 10510 สาริณีย์
  32.ED738156766TH 10230 กาญจนา
  33.ED738156770TH 20180 อรชร
  34.ED738156783TH 20000 วันดี
  35.ED738156797TH 76150 จริยา
  36.ED738156806TH 80000 จิรา
  37.ED738156810TH 18000 สุพร
  38.ED738156823TH 66000 กัลยรัตน์
  39.ED738156837TH 71000 วัชรินทร์
  40.ED738156845TH 93000 ศุภนิช
  41.ED738156854TH 10270 สุจิตรา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/

  ***ส่งผ่าน บ. FLASH ***
  1.TH02031B7BV18B เมทิกา วัฒนดำรงฤทธิ์ สมุทรปราการ
  2.TH46011B70GW2A ผอ.ปุณยนุช แสนสิงห์ มุกดาหาร
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://www.flashexpress.com/
  ขอบคุณมากครับ

  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 6. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 12/05/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED738157316TH 60000 วิสาข์
  2.ED738157320TH 10800 ปิยะนุช
  3.ED738157333TH 10900 ภารดี
  4.ED738157347TH 11000 จงจิต
  5.ED738157355TH 60000 วิสาข์
  6.ED738157364TH 11110 วนิดา
  7.ED738157378TH 10800 อุษา
  8.ED738157381TH 10500 ศิริพร
  9.ED738157395TH 41000 สุภาวดี
  10.ED738157404TH 11150 อรทัย
  11.ED738157418TH 10400 ประหนึ่งนุช
  12.ED738157421TH 10150 ศศิพิมพ์
  13.ED738157435TH 77150 วิษณุวิชญ์
  14.ED738157449TH 12120 แสงเทียน
  15.ED738157452TH 92000 กัญญาภัทร
  16.ED738157466TH 10310 วัชราภา
  17.ED738157470TH 27000 สงกรานต์
  18.ED738157483TH 90110 อารีรัตน์
  19.ED738157497TH 92000 สุมาลี
  20.ED738157506TH 12000 วีณา
  21.ED738157510TH 10240 พิจิตรา
  22.ED738157523TH 11110 นวรัตน์
  23.ED738157537TH 77110 ทัศนีย์
  24.ED738157545TH 10250 บุปผา
  25.ED738157554TH 11110 ศุภเศรษฐ์
  26.ED738157568TH 11120 รวิณีย์
  27.ED738157571TH 67210 พจมาลย์
  28.ED738157585TH 10540 อรอนงค์
  29.ED738157599TH 71120 โจ้
  30.ED738157608TH 75110 โรงแรมอัมพวา
  31.ED738157611TH 25000 เอมมี่
  32.ED738157625TH 74120 เสนาะ
  33.ED738157639TH 18000 พรรวษา
  34.ED738157642TH 24000 ศุภกิจ
  35.ED738157656TH 90110 ษมาวดี
  36.ED738157660TH 85000 เจติยา
  37.ED738157673TH 93000 อาภรณ์
  38.ED738157687TH 10250 ศสิธร
  39.ED738157695TH 10540 ทับทิม
  40.ED738157700TH 84120 วิลาวัลย์
  41.ED738157713TH 10900 อนนท์
  42.ED738157727TH 50000 วีณา
  43.ED738157735TH 10230 ณัฐนรี
  44.ED738157744TH 10120 สิทธิชัย
  45.ED738157758TH 10220 จริยา
  46.ED738157761TH 20150 มยุรี
  47.ED738157775TH 20240 วิเชียร
  48.ED738157789TH 77000 สิริพรรณ
  49.ED738157792TH 65000 ศิริลักษณ์
  50.ED738157801TH 73220 ศิริวิมล
  51.ED738157815TH 12000 สุนิสา
  52.ED738157829TH 11000 ฤดีวรรณ
  53.ED738157832TH 33140 สมจารี
  54.ED738157846TH 10520 สุจิตรา
  55.EB516246597TH นัสนันท์ นนทบุรี
  56.EB516196771TH บรรยงค์ ภูเก็ต

  ขอบคุณมากครับ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 7. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 14/05/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED738149796TH 35000 พรพรรณ
  2.ED738149805TH 11140 อาทิตยา
  3.ED738149819TH 11110 สุทธิเมธ
  4.ED738149822TH 27000 สงกรานต์
  5.ED738149836TH 72110 ศกรณ์มนทร์
  6.ED738149840TH 10240 นุจรินทร์
  7.ED738149853TH 12000 วีณา
  8.ED738149867TH 90100 ณวัฒน์
  9.ED738149875TH 48000 อารมย์
  10.ED738149884TH 11000 อัญญรัตน์
  11.ED738149898TH 10260 กิติมา
  12.ED738149907TH 83000 เสาวนีย์
  13.ED738149915TH 73000 หทัยนันท์
  14.ED738170119TH 50230 จันทิรา
  15.ED738170122TH 11000 กฤตพร
  16.ED738170136TH 10540 ทับทิม
  17.ED738170140TH 61150 ปัญญา
  18.ED738170153TH 37290 อุมาพร
  19.ED738170167TH 70120 รุจิรา
  20.ED738170175TH 90140 จุฑารัตน์
  21.ED738170184TH 10220 วรนาถ
  22.ED738170198TH 10600 วรินทรา
  23.ED738170207TH 24000 วิมลสิริ
  24.ED738170215TH 86130 จันทิรา
  25.ED738170224TH 60140 ศรัณยา
  26.ED738170238TH 10150 สุนิสา
  27.ED738170241TH 12000 ณัฑชา
  28.ED738170255TH 77110 สุชาติ
  29.ED738170269TH 92000 ขนิษฐา
  30.ED738170272TH 60000 ประสาน
  31.ED738170286TH 60000 สมใจ
  32.ED738170290TH 92140 พงศกร
  33.ED738170309TH 62210 ศิราทิพย์
  34.ED738170312TH 62000 รุ่งทิพย์
  35.ED738170326TH 92000 พอเพ็ญ
  36.ED738170330TH 94180 รัตนา
  37.ED738170343TH 20110 เยาวเรศ
  38.ED738170357TH 48110 จิตรประภา
  39.ED738170365TH 10540 สุดารัตน์
  40.ED738170374TH 44150 วรรณา
  41.ED738170388TH 10510 ปาริชาต
  42.ED738170391TH 63000 อารียา
  43.ED738170405TH 27000 ปิยะนุช
  44.ED738170414TH 10520 จิราภรณ์
  45.ED738170428TH 10510 ยุวเรขา
  46.ED738170431TH 86190 วนิดา
  47.ED738170445TH 10240 เบญญาดา
  48.ED738170459TH 24130 รัชดา
  49.ED738170462TH 30180 จินดาพร
  50.ED738170476TH 84000 มณฑา
  51.ED738170480TH 20250 ศันสนีย์
  52.ED738170493TH 33140 สมจารี
  53.ED738170502TH 10150 จิราพร
  54.ED738170516TH 12160 ฉัตรติกานต์
  55.ED738170520TH 56000 มนัสนันท์
  56.ED738170533TH 11110 นลิน
  57.ED738170547TH 90110 ธิดารัตน์
  58.EB516154989TH 83130 ประไพ
  ขอบคุณมากครับ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 8. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 15/05/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED738158121TH 82220 porpimon
  2.ED738158135TH 10510 พรรษมนต์
  3.ED738158149TH 11000 จงจิต
  4.ED738158152TH 63150 ไพจิตรา
  5.ED738158166TH 11000 สิริพรรณ
  6.ED738158170TH 10800 อุษา
  7.ED738158183TH 10400 วรรณภา
  8.ED738158197TH 20140 napanan
  9.ED738158206TH 10150 กุลธิดา
  10.ED738158210TH 11150 อรทัย
  11.ED738158223TH 71000 นภวรรณ
  12.ED738158237TH 57000 วราภรณ์
  13.ED738158245TH 96000 ยตนา
  14.ED738158254TH 62000 เกสินี
  15.ED738158268TH 11140 ประเมิน
  16.ED738158271TH 83000 เสาวนีย์
  17.ED738158285TH 74130 วาสนา
  18.ED738158299TH 24000 จิตราภรณ์
  19.ED738158308TH 95000 ศรีสุมาลย์
  20.ED738158311TH 50210 จิราภรณ์
  21.ED738158325TH 57170 พัฒนา
  22.ED738158339TH 11110 นวรัตน์
  23.ED738158342TH 85000 รุ่งพนา
  24.ED738158356TH 22150 วิภาวรรณ
  25.ED738158360TH 95000 ดต.หญิง วิชรากร
  26.ED738158373TH 80110 พวงทิพย์
  27.ED738158387TH 65000 วรัญญา
  28.ED738158395TH 24130 วิริยาภรณ์
  29.ED738158400TH 90110 อรวรรณ
  30.ED738158413TH 73220 สิริวิมล
  31.ED738158427TH 10600 ภิมพิมล
  32.ED738158435TH 70000 สุมณฑา
  33.ED738158444TH 84120 จิราวรรณ
  34.ED738158458TH 25110 สุกัญญา
  35.ED738158461TH 10530 สมฤดี
  36.ED738158475TH 10520 มด
  37.ED738158489TH 92000 สุมาลี
  38.ED738158492TH 83000 สิรินทร์ชญา
  39.ED738158501TH 45000 สุภาภรณ์
  40.ED738158515TH 73000 อิสรีย์
  41.ED738158529TH 51150 อารีรัตน์
  42.ED738158532TH 21150 วารี
  43.ED738158546TH 10310 กัลยรัตน์
  44.ED738158550TH 73000 อำพร
  45.ED738158563TH 92160 จิรวรรณ
  46.ED738158577TH 11000 สุปราณี
  47.ED738158585TH 90110 ษมาวดี
  48.ED738158594TH 77110 ทัศนีย์
  49.ED738158603TH 53110 ชนิษฐา
  50.ED738158617TH 10120 ณัฐวดี
  51.ED738158625TH 20150 ศรีวนา
  52.ED738158634TH 84000 เบญจวรรณ
  53.ED738158648TH 10400 ชวัลนุช
  54.ED738158651TH 95000 ฮัสวานี
  55.ED738158665TH 13110 ปนิดา
  56.ED738158679TH 10310 ทิตยา
  57.ED738158682TH 83000 อชิรญา
  58.ED738158696TH 13160 เบญจพร
  59.ED738158705TH 24000 กัญญารัตน์
  60.ED738158719TH 80330 กันยา
  61.ED738158722TH 77000 ปวันรัตน์
  62.ED738158736TH 90160 มาลี
  63.EB516157645TH 90110 สุจิตรา
  64.EB516202477TH 90110 สุจิตรา
  65.EB516177517TH 83130 ประไพ
  66.EB516291035TH 12130 มนธร
  ขอบคุณมากครับ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 9. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 17/05/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED738159348TH 65150 ธวัชชัย
  2.ED738159351TH 90110 สุจิตรา
  3.ED738159365TH 10400 วาสนา
  4.ED738159379TH 11000 ณัฐพงษ์
  5.ED738159382TH 10800 ปิยะนุช
  6.ED738159396TH 11000 กาญจนา
  7.ED738159405TH 10250 บุปผา
  8.ED738159419TH 53230 พรพิมล
  9.ED738159422TH 11120 ขนิษฐา
  10.ED738159436TH 41000 สุภาวดี
  11.ED738159440TH 73120 อัจฉรา
  12.ED738159453TH 13170 โศภิษฐา
  13.ED738159467TH 73000 สุกัญญา
  14.ED738159475TH 24130 วิริยาภรณ์
  15.ED738159484TH 10150 ณภัทร
  16.ED738159498TH 57100 สามาด
  17.ED738159507TH 10270 เมระวีร์
  18.ED738159515TH 10900 รวิสรา
  19.ED738159524TH 13170 โศภิษฐา
  20.ED738159538TH 50000 วีณา
  21.ED738159541TH 40000 วิริณ
  22.ED738159555TH 10250 ศศิธร
  23.ED738159569TH 10250 สุภชัย
  24.ED738159572TH 10280 สุนิสา
  25.ED738159586TH 10150 จิราพร
  26.ED738159590TH 20230 ติ๋ม
  27.ED738159609TH 80000 จิรา
  28.ED738159612TH 70120 พิรศา
  29.ED738159626TH 10210 อาทิตยา
  30.ED738159630TH 10210 นัยนา
  31.ED738159643TH 10150 อนงค์นุช
  32.ED738159657TH 22000 กาญจนา
  33.ED738159665TH 10120 ณัฐวดี
  34.ED738159674TH 60000 วิสาข์
  35.ED738159688TH 90110 ชนกพร
  36.ED738159691TH 71000 ณัฐนันสท์
  37.ED738159705TH 86130 สุดล
  38.ED738159714TH 10900 พิณ
  39.ED738159728TH 84000 ฐิติรัตน์
  40.ED738159731TH 52120 สุมาลี
  41.ED738159745TH 56000 น้ำผึ้ง
  42.ED738159759TH 84320 ธนิดา
  43.ED738159762TH 10210 วรรณภา
  44.ED738159776TH 81140 พัชรี
  45.ED738159780TH 40000 พิชชาภา
  46.ED738159793TH 30280 ศรีพลอย
  47.ED738159802TH 60150 ศศิภา
  48.ED738159816TH 33150 ภวนา
  49.ED738159820TH 10220 สุทธาวรรณ
  50.ED738159833TH 17000 กุหลาบ
  51.ED738159847TH 11000 ณัฐพงษ์
  52.ED738159855TH 66000 กัลยรัตน์
  53.ED738159864TH 10150 ชุติมา
  54.ED738159878TH 10400 ประหนึ่งนุช
  55.ED738159881TH 56000 อชิรญา
  56.ED738159895TH 41000 สุนีย์
  57.ED738159904TH 83000 จิรนันท์
  58.ED738159918TH 10250 ศศิธร
  59.ED738159921TH 12120 น้ำอ้อย
  60.ED738159935TH 15110 บังอร
  61.ED738159949TH 10150 สุณัฏฐา
  62.ED738159952TH 90110 อารีรัตน์
  63.ED738159966TH 61150 ปัญญา
  64.ED738159970TH 10600 ขนิษฐา
  65.ED738159983TH 10540 ทับทิม
  66.ED738159997TH 10510 ณัฐธยาน์
  67.ED738160006TH 14130 ธัญญาลักษณ์
  68.ED738190011TH 53120 สุมิตรา
  69.ED738190025TH 95000 ประพันธ์
  70.ED738190039TH 57000 ธันยาภรณ์
  71.ED738190042TH 11140 อาทิตยา
  72.ED738190056TH 20150 กนกวรรณ
  73.ED738190060TH 60140 วรนุช
  74.ED738190073TH 10250 กมลทิพย์
  75.ED738190087TH 10220 ศิวพร
  76.ED738190095TH 95000 ฮัลวานี
  77.ED738190100TH 20150 ศรินนา
  78.ED738190113TH 10510 tar
  79.ED738190127TH 92000 พอเพ็ญ
  80.ED738190135TH 14130 สนันญา
  81.ED738190144TH 75120 สาธินี
  82.ED738190158TH 12150 นันทนา
  83.ED738190161TH 11000 ฤดีวรรณ
  84.ED738190175TH 74000 กวินนาถ
  85.ED738190189TH 74130 ปรียาทิพย์
  86.ED738190192TH 90110 พริ้งพราว
  87.ED738190201TH 80230 จริยา
  88.ED738190215TH 90110 วีรวัฒน์
  89.ED738190229TH 49110 อลิปริยา
  90.ED738190232TH 20140 กัลยกร
  91.ED738190246TH 10290 อรรถชลี
  92.ED738190250TH 10230 นพธร
  93.ED738190263TH 10210 ณัฐชา
  94.ED738190277TH 90170 นภัสสร
  95.ED738190285TH 71220 เอื้อมพร
  96.ED738190294TH 73140 ศุภกานต์
  97.ED738190303TH 10310 สายใหม
  98.ED738190317TH 21150 นงนภัส
  99.ED738190325TH 43000 ร้านน้องเน็ต
  100.ED738190334TH 10520 มด
  101.ED738190348TH 21180 ขวัญตา
  102.EB516185748TH 90240 สุภิดา
  103.EB516224557TH 50230 วรารัตน์
  ขอบคุณมากครับ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 10. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 18/05/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED738190688TH 11150 อรทัย
  2.ED738190691TH 13260 มลิวัลย์
  3.ED738190705TH 20230 มะลิวรรณ
  4.ED738190714TH 11110 นลิน
  5.ED738190728TH 10230 กาญจนา
  6.ED738190731TH 11120 กนกพร
  7.ED738190745TH 85000 ปิยะวัลย์
  8.ED738190759TH 92160 จีรวรรณ
  9.ED738190762TH 10900 ภารดี
  10.ED738190776TH 10240 นนทวัช
  11.ED738190780TH 11120 ชนิษฐา
  12.ED738190793TH 24130 สุมาลี
  13.ED738190802TH 90110 อารีรัตน์
  14.ED738190816TH 10520 ร้าน ป.ปลาตาโต้ง
  15.ED738190820TH 31210 ชุลีกร
  16.ED738190833TH 10400 วรรณภา
  17.ED738190847TH 21000 เกด
  18.ED738190855TH 10230 กาญจนา
  19.ED738190864TH 93000 สุปรีดา
  20.ED738190878TH 82000 ชนัญชิดา
  21.ED738190881TH 60110 ทิพวรรณ
  22.ED738190895TH 21000 ธนพร
  23.ED738190904TH 10500 สุจารี
  24.ED738190918TH 11110 วนิดา
  25.ED738190921TH 33150 ปัทมา
  26.ED738190935TH 84000 พจนีย์
  27.ED738190949TH 10530 สมฤดี
  28.ED738190952TH 83120 มัยซูรี
  29.ED738190966TH 73120 ศุทธินี
  30.ED738190970TH 10290 น้องอิม
  31.EB516220175TH 83130 ประไพ
  32.EB516168104TH 60000 วิสาข์
  ขอบคุณมากครับ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 11. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 19/05/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED738191414TH 41000 สุภาวดี
  2.ED738191428TH 21000 มนตรี
  3.ED738191431TH 90110 อรวรรณ
  4.ED738191445TH 56110 พุฒิพงศ์
  5.ED738191459TH 10250 นันทิดา
  6.ED738191462TH 20230 ติ๋ม
  7.ED738191476TH 90190 ชลาลัย
  8.ED738191480TH 66000 กัลยรัตน์
  9.ED738191493TH 10210 อาทิตยา
  10.ED738191502TH 83120 นารี
  11.ED738191516TH 10400 วาสนา
  12.ED738191520TH 11120 รวิณีย์
  13.ED738191533TH 84130 ณัฏฐา
  14.ED738191547TH 10900 อนนท์
  15.ED738191555TH 24000 ศุภชัย
  16.ED738191564TH 48110 จิตรประภา
  17.EB516284697TH 10240 พร้อมสุข
  18.EB516135300TH 10800 ปิยะนุช
  19.EB516194665TH 48190 บัวเรียน
  ขอบคุณมากครับ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 12. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 20/05/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED738182531TH 47000 ซิสเตอร์ปาริชาติ
  2.ED738182545TH 70110 ณัฐพล
  3.PD236109495TH 10110 จุฑารัตน์
  4.EB516297293TH 11130 ดุลยพัฒน์
  5.EB516168311TH 11130 ดุลยพัฒน์
  ขอบคุณมากครับ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 13. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 21/05/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED738192247TH 11000 ศิริพรรณ
  2.ED738192255TH 20170 พรรณนิภา
  3.ED738192264TH 10150 จิราพร
  4.ED738192278TH 10600 อรพินท์
  5.ED738192281TH 50000 arvind
  6.ED738192295TH 81140 ประทุม
  7.ED738192304TH 45000 ศศิธร
  8.ED738192318TH 85000 รุ่งพนา
  9.ED738192321TH 72000 ธัญชนก
  10.ED738192335TH 75120 สาธินี
  ขอบคุณมากครับ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 14. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 22/05/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED738193154TH 73220 top petshop
  2.ED738193168TH 46160 ดลภัทร์
  3.ED738193171TH 10170 นาวา
  4.ED738193185TH 25230 ธวัชชัย
  5.ED738193199TH 71000 นภวรรณ
  6.ED738193208TH 10300 ศิขริน
  7.EB516123160TH 83000 เพ็ญศรี
  8.EB516166134TH 32130 กิตติศักดิ์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ส่งผ่าน บ. FLASH (ดินและกระถาง)
  1.TH56011CKSJ69K พีระศักดิ์ โตติยะ นครสวรรค์
  2.TH56011CKSGN6K พีระศักดิ์ โตติยะ นครสวรรค์
  3.TH67011CKSAG2G ประไพ เพชรมั่น ภูเก็ต
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://www.flashexpress.com/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณมากครับ

 15. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 24/05/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED738193790TH 10250 อัจฉราพร
  2.ED738193809TH 73000 สุกัญญา
  3.ED738193812TH 30000 วราพร
  4.ED738193826TH 80000 จิรา
  5.ED738193830TH 90110 อรวรรณ
  6.ED738193843TH 12000 มะลิ
  7.ED738193857TH 24120 พัชชาพร
  8.ED738193865TH 18120 เจริญ
  9.ED738193874TH 10130 กันยา
  10.ED738193888TH 11140 ประเมิน
  11.ED738193891TH 41000 สุภาวดี
  12.ED738193905TH 50000 วีณา
  13.ED738193914TH 90110 อารีรัตน์
  14.ED738193928TH 10570 คณารัตน์
  15.ED738193931TH 10800 ปิยะนุช
  16.ED738193945TH 10900 วัชรินทร์
  17.ED738193959TH 10220 วันวิสาข์
  18.ED738193962TH 90110 ษมาวดี
  19.ED738193976TH 74120 กัลยา
  20.ED738193980TH 21000 ณทชัย
  21.ED738193993TH 10500 สุจารี
  22.ED738194000TH 40170 กัลยาศิริ
  23.ED738194013TH 57100 เจนจิรา
  24.ED738194027TH 65190 มาริษา
  25.ED738194035TH 10280 นวลหง
  26.ED738194044TH 10230 กาญจนา
  27.ED738194058TH 10250 ศศิธร
  28.ED738194061TH 56000 น้ำผึ้ง
  29.ED738194075TH 13220 ภัทราภรณ์
  30.ED738194089TH 10250 สุภัสชัย
  31.ED738194092TH 73120 เอกชัย
  32.ED738194101TH 11120 รวิณีย์
  33.ED738194115TH 90120 ภัคภณิญา
  34.ED738194129TH 65150 ธวัชชัย
  35.ED738194132TH 90160 มาลี
  36.ED738194146TH 33000 ณัฐธยาน์
  37.ED738194150TH 77180 ณัฏฐธิดา
  38.ED738194163TH 10220 ณัฏฐ์ธมล
  39.ED738194177TH 73210 วสนันทน์
  40.ED738194185TH 61140 ปติมา
  41.ED738194194TH 81120 นภาพร
  42.ED738194203TH 20000 พิมพ์ชนก
  43.ED738194217TH 93000 วันทนีย์
  44.ED738194225TH 45000 สุภาภรณ์
  45.ED738194234TH 12000 วีณา
  46.ED738194248TH 10230 กาญจนา
  47.ED738194251TH 92140 พงศ์กร
  48.ED738194265TH 16000 มัญชรี
  49.ED738194279TH 90280 อังสนา
  50.ED738194282TH 10230 ณัฐฐิรา
  51.ED738194296TH 81140 พัชรี
  52.ED738194305TH 84320 จิราภรณ์
  53.ED738194319TH 10510 ขนิษฐา
  54.ED738194322TH 10120 นงวรรณ
  55.ED738194336TH 10230 ธนวัฒน์
  56.ED738194340TH 67110 จรัสลักษณ์
  57.ED738194353TH 10260 ทัศนีย์
  58.ED738194367TH 24000 ศุภกิจ
  59.ED738194375TH 74000 วลัยพรรณ
  60.ED738194384TH 84330 ณัทสวรา
  61.ED738194398TH 70000 สุมณฑา
  62.ED738194407TH 63140 ชัชญา
  63.ED738194415TH 36260 สรารัตน์
  64.ED738194424TH 73220 ศิริวิมล
  65.ED738194438TH 74000 กวินนาค
  66.ED738194441TH 10230 พิมพ์พจี
  67.ED738194455TH 12130 พิมพ์ใจ
  68.ED738194469TH 10210 วรรณภา
  69.ED738194472TH 90110 ภานุพัศน์
  70.ED738194486TH 72000 จริยา
  71.ED738194490TH 11140 อาทิตยา
  72.ED738194509TH 32000 สุภาพ
  73.ED738194512TH 20230 เกษร
  74.ED738194526TH 18000 ลัดดาวัลย์
  75.ED738194530TH 10150 ชุติมา
  76.ED738194543TH 10150 มนต์ธารทิพย์
  77.ED738194557TH 24000 ศุภชัย
  78.ED738194565TH 66000 กัลยรัตน์
  79.ED738194574TH 10240 กนกออน
  80.ED738194588TH 10280 สุภาวรรณ
  81.ED738194591TH 10250 กมลทิพย์
  82.EB516152890TH 11110 สุติมา
  83.EB516272190TH 11110 สุติมา
  84.EB516307614TH 11110 สุติมา
  85.EB516304771TH 20220 ศรัญญา
  86.EB516214943TH 11110 สุติมา
  87.EB516178764TH 22210 ธนเทพ
  88.EB516253920TH 11110 สุติมา
  89.EB516260585TH 22210 ธนเทพ
  90.EB516180635TH 60000 พีระศักดิ์
  ขอบคุณมากครับ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 16. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 25/05/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED738195138TH 10250 กรรณิกา
  2.ED738195141TH 11000 จงจิตร
  3.ED738195155TH 10400 วาสนา
  4.ED738195169TH 14000 สุธาลัย
  5.ED738195172TH 20230 ติ๋ม
  6.ED738195186TH 17000 จิตรลดา
  7.ED738195190TH 10400 วรรณภา
  8.ED738195209TH 10240 วิลาสิณี
  9.ED738195212TH 38210 วราภรณ์
  10.ED738195226TH 60110 ทิพวรรณ
  11.ED738195230TH 85000 รุ่งพนา
  12.ED738195243TH 11110 รัศมี
  13.ED738195257TH 73000 ฤทัยรัตน์
  14.ED738195265TH 83000 อนัญญา
  15.ED738195274TH 90140 จุฑารัตน์
  16.ED738195288TH 85000 ปิยะวัลย์
  17.ED738195291TH 10220 ณัฐพล
  18.ED738195305TH 24000 ศุภกิจ
  19.ED738195314TH 80140 วาสนา
  20.ED738195328TH 25150 ภุมรินทร์
  21.ED738195331TH 10250 เปรมหทัย
  22.ED738195345TH 60130 ดต.คมฤษ
  23.EB516283060TH 10800 ปิยะนุช
  24.EB516293138TH 10250 คณวัฒน์
  25.EB516293402TH 11110 สุติมา
  26.EB516155454TH 10250 คณวัฒน์
  27.EB516242723TH 10250 คณวัฒน์
  28.EB516279119TH 10250 คณวัฒน์
  29.EB516257039TH 83130 ประไพ
  30.EB516300103TH 10250 คณวัฒน์
  31.EB516133405TH 20130 ดุษฎี
  32.EB516152118TH 10250 คณวัฒน์
  33.EB516281041TH 10250 คณวัฒน์
  34.EB516233925TH 83130 ประไพ
  35.EB516163549TH 11110 สุติมา
  36.EB516253876TH 10170 ปริฉัตร
  ขอบคุณมากครับ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 17. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 27/05/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED738195671TH 10600 อรพินท์
  2.ED738195685TH 10400 ประหนึ่งนุช
  3.ED738195699TH 11000 กาญจนา
  4.ED738195708TH 10250 กรรณิกา
  5.ED738195711TH 10120 รักขณา
  6.ED738195725TH 81140 พัชรี
  7.ED738195739TH 41000 สุนีย์
  8.ED738195742TH 10250 อัจฉราพร
  9.ED738195756TH 24130 อาภรณ์
  10.ED738195760TH 32130 กิตติศักดิ์
  11.ED738195773TH 10510 ณัฏฐา
  12.ED738195787TH 10700 ขนิษฐา
  13.ED738195795TH 30000 ณิชนันทน์
  14.ED738195800TH 66120 พรศิริภัสร์
  15.ED738195813TH 77180 ณัฏฐธิดา
  16.ED738195827TH 74000 กวินนาถ
  17.ED738195835TH 49000 พิไลพร
  18.ED738195844TH 50290 บรรณรักษ์
  19.ED738195858TH 10240 ศศิธร
  20.ED738195861TH 11140 ประเมิน
  21.ED738195875TH 20230 เกษร
  22.ED738195889TH 10700 สาคร
  23.ED738195892TH 10230 กาญจนา
  24.ED738195901TH 10170 น้ำทิพย์
  25.ED738195915TH 10220 สุพิชญา
  26.ED738195929TH 51110 ธนกร
  27.ED738195932TH 10210 ดำรงค์
  28.ED738195946TH 18110 ธุวานันท์
  29.ED738195950TH 11110 ดวงดาว
  30.ED738195963TH 73110 กรองแก้ว
  31.ED738195977TH 10310 จริยาพร
  32.ED738195985TH 10540 สุดารัตน์
  33.ED738195994TH 10900 จุฑามาศ
  34.ED738196005TH 25150 สุภาพร
  35.ED738196014TH 10510 ลำไพ
  36.ED738196028TH 71000 นภวรรณ
  37.ED738196031TH 12120 แป๋วแว๋ว
  38.ED738196045TH 95000 เปรียบดาว
  39.ED738196059TH 10260 ณรงค์ศักดิ์
  40.ED738196062TH 13000 วรรณสร
  41.ED738196076TH 12000 ณัฑชา
  42.ED738196080TH 24120 จุฑารัตน์
  43.ED738196093TH 20000 สุธาสินี
  44.ED738196102TH 47150 เจนจ๋า
  45.ED738196116TH 24000 ศุภกิจ
  46.ED738196120TH 10230 สุรชนา
  47.ED738196133TH 11120 รวิณีย์
  48.ED738196147TH 90110 ธงชัย
  49.ED738196155TH 10400 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
  50.ED738196164TH 11000 กฤตนู
  51.PD236155883TH 36110 เจษฎารัตน์
  52.EB516167832TH 30000 มนัญญา
  53.EB516202242TH 11000 ศิริพรรณ
  54.EB516182503TH 20250 พลอยนภัส
  ขอบคุณมากครับ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 18. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 28/05/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED738196297TH 84190 มณฑาทิพย์
  2.ED738196306TH 10160 วารุณี
  3.ED738196310TH 10400 วาสนา
  4.ED738196323TH 11150 อรทัย
  5.ED738196337TH 25000 พรทิพย์
  6.ED738196345TH 86180 เบญจมาภรณ์
  7.ED738196354TH 84370 ชนาธิป
  8.ED738196368TH 66000 กัลยรัตน์
  9.ED738196371TH 18260 ชาญณรงค์
  10.ED738196385TH 80250 พิมพ์นารา
  11.ED738196399TH 21000 เกด
  12.ED738196408TH 46160 ดลภัทร
  13.ED738196411TH 10280 วันดี
  14.ED738196425TH 10310 วัชราภา
  15.ED738196439TH 38210 วราภรณ์
  16.ED738196442TH 11150 เรณู
  17.ED738196456TH 10140 สุปราณี
  18.ED738196460TH 30000 จินตรา
  19.ED738196473TH 70000 อภิรดี
  20.ED738196487TH 10150 มนต์ธารทิพย์
  21.ED738196495TH 73110 เบญจพร
  22.ED738196500TH 83000 เสาวนีย์
  23.ED738196513TH 73210 ศศิพรรณ
  24.ED738196527TH 12120 วิสูตร
  25.ED738196535TH 41000 สุภาวดี
  26.ED738196544TH 24000 กัญญษรัตน์
  27.ED738196558TH 34000 ยุพิน
  28.ED738196561TH 10540 ปนัดดา
  29.ED738196575TH 77110 พัชรินทร์
  30.ED738196589TH 20110 กนกกาญจน์
  31.EB516125642TH 83000 จิณัฐตา
  32.EB516186933TH 11110 สุติมา
  33.EB516257793TH 83000 จิรัฐตา
  34.EB516247685TH 21150 รัชชนก
  35.EB516295346TH 60000 วิสาข์
  36.EB516205031TH 10800 ปิยะนุช
  ขอบคุณมากครับ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 19. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 29/05/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED738197213TH 86120 อำไพ
  2.ED738197227TH 82000 จิราภา
  3.ED738197235TH 13160 อุทัยรัตน์
  4.ED738197244TH 10170 ปริฉัตร
  5.ED738197258TH 24130 วิริยาภรณ์
  6.ED738197261TH 60000 วิสาข์
  7.ED738197275TH 21130 นวลนภา
  8.ED738197289TH 10140 มธุศร
  9.ED738197292TH 10570 สาคร
  10.ED738197301TH 11000 จงจิต
  11.ED738197315TH 11000 สิริพรรณ
  12.ED738197329TH 73120 เอกชัย
  13.ED738197332TH 73000 สุกัญญา
  14.ED738197346TH 10140 เสาวลักษณ์
  15.ED738197350TH 80250 ดารุณี
  16.ED738197363TH 12150 กรองทอง
  17.ED738197377TH 86220 นิตยา
  18.ED738197385TH 10250 ศศิธร
  19.ED738197394TH 22160 สุพัตรา
  20.ED738197403TH 92000 กัญญาภัทร
  21.ED738197417TH 10160 สิริโสภา
  22.ED738197425TH 83000 วรรณธินี
  23.ED738197434TH 65000 ฤดี
  24.ED738197448TH 10140 พิมพ์ญาดา
  25.ED738197451TH 83120 ทัติยา
  26.ED738197465TH 17140 จิราภรณ์
  27.ED738197479TH 10500 สุจารี
  28.ED738197482TH 49110 อัลปรียา
  29.EB516124103TH 90110 สุจิตรา
  30.EB516250883TH 10510 นิภาภรณ์
  31.EB516265715TH 90240 สุภิดา
  ขอบคุณมากครับ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 20. Tungngern Panmai

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 31/05/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED738197624TH 10220 ณัฐพล
  2.ED738197638TH 64140 กิจตรา
  3.ED738197641TH 96160 จิรวรรณ
  4.ED738197655TH 27000 สงกรานต์
  5.ED738197669TH 33000 สมฤทัย
  6.ED738197672TH 11000 กาญจนา
  7.ED738197686TH 53230 พรพิมล
  8.ED738197690TH 10230 พิมพ์พจี
  9.ED738197709TH 72000 ศรัณยา
  10.ED738197712TH 42000 สุธาสินี
  11.ED738197726TH 13220 ภัทราภรณ์
  12.ED738197730TH 85000 ปิยะวัลย์
  13.ED738197743TH 56000 น้ำผึ้ง
  14.ED738197757TH 10250 เปรมหทัย
  15.ED738197765TH 12130 วรนุช
  16.ED738197774TH 10220 สุทธาวรรณ
  17.ED738197788TH 24130 วิริยาภรณ์
  18.ED738197791TH 15120 กัญญา
  19.ED738197805TH 10250 วันดี
  20.ED738197814TH 15120 กัญญาวีร์
  21.ED738197828TH 10170 ปริฉัตร
  22.ED738197831TH 74000 วลัยพรรณ
  23.ED738197845TH 10400 วรรณภา
  24.ED738197859TH 13220 ภัทราภรณ์
  25.ED738197862TH 18000 ลัดดาวัลย์
  26.ED738197876TH 41000 พิศมัย
  27.ED738197880TH 66120 พรศิริ
  28.ED738197893TH 96000 ธนา
  29.ED738197902TH 10130 วิรยา
  30.ED738197916TH 74000 รุ่งอรุณ
  31.ED738197920TH 10120 ยานนาวา
  32.ED738197933TH 81140 ประทุม
  33.ED738197947TH 24130 พัชรวรรณ
  34.ED738197955TH 20230 เกษร
  35.ED738197964TH 33150 ภวนา
  36.ED738197978TH 10700 มณี
  37.ED738197981TH 10270 อัญชุลี
  38.ED738197995TH 73000 อำพร
  39.ED738198001TH 10150 กนกวรรณ
  40.ED738198015TH 92140 จุรีรัตน์
  41.ED738198029TH 20180 นต.หญิง
  42.ED738198032TH 66000 กัลยรัตน์
  43.ED738198046TH 10600 วรินทรา
  44.ED738198050TH 10150 เพ็ญจันทร์
  45.ED738198063TH 12000 วีณา
  46.ED738198077TH 71120 โจ้
  47.ED738198085TH 71000 วิมล
  48.ED738198094TH 44000 บ.สกายฮอนด้า
  49.ED738198103TH 10900 ผกาวดี
  50.ED738198117TH 11000 จงจิต
  51.ED738198125TH 10240 วิลาสินี
  52.ED738198134TH 80360 พิริภัสร์
  53.ED738198148TH 10260 กนกกาญจน์
  54.ED738198151TH 50000 วีณา
  55.ED738198165TH 10130 วรนันท์
  56.ED738198179TH 10240 ธัญญรัศม์
  57.ED738198182TH 64170 ปิยะนาถ
  58.ED738198196TH 12110 อำพร
  59.ED738198205TH 10170 ปริฉัตร
  60.ED738198219TH 70000 สุมณฑา
  61.ED738198222TH 82190 เบ็ญจวรรณ
  62.ED738198236TH 85120 สายฝน
  63.ED738198240TH 72130 จริยา
  64.ED738198253TH 74110 มาลี
  65.ED738198267TH 10500 เสาวนิตย์
  66.ED738198275TH 93000 ศุภนิช
  67.ED738198284TH 71140 ปาริศา
  68.ED738198298TH 11150 เรณู
  69.ED738198307TH 70000 อภิรดี
  70.ED738198315TH 20250 อรชร
  71.ED738198324TH 71000 ธนกฤตา
  72.ED738198338TH 31210 ชุลีกร
  73.ED738198341TH 77180 ณัฎฐธิดา
  74.ED738198355TH 10280 อาภาภรณ์
  75.ED738198369TH 25150 ญาโณทัย
  76.ED738198372TH 45120 อนุชิต
  77.ED738198386TH 64120 ศุมาภรณ์
  78.ED738198390TH 11110 รัศมี
  79.ED738198409TH 10260 ณรงค์ศักดิ์
  80.ED738198412TH 30130 ศรัลวลักษณ์
  81.ED738198426TH 10250 สุธิณี
  82.ED738198430TH 72120 พรพรรณ
  83.ED738198443TH 73120 เอกชัย
  84.ED738198457TH 10240 วิกานดา
  85.ED738198465TH 84190 เชาวลิต
  86.ED738198474TH 74000 กวินนาถ
  87.ED738198488TH 12110 ประภา
  88.ED738198491TH 10260 แพรวนิตรดา
  89.ED738198505TH 10800 นิตยา
  90.ED738198514TH 10270 อมรรัตน์
  91.ED738198528TH 10270 วรัญณัช
  92.ED738198531TH 11000 นราทิวัฒษ์
  93.ED738198545TH 24140 พนิดา
  94.ED738198559TH 15000 นุชนาฎ
  95.ED738198562TH 17140 วรจรรรย์
  96.ED738198576TH 83110 อนัญญา
  97.ED738198580TH 92000 ผกาภรณ์
  98.ED738198593TH 10110 สมิทธิ
  99.ED738198602TH 10260 ทัศนีย์
  100.ED738198616TH 10150 นภาพร
  101.ED738198620TH 10520 มด
  102.PD236156040TH 96000 ธนา
  103.EB516145338TH 20150 วิมลฐ์
  104.EB516288416TH 10310 นุสรา

  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ส่ง FLASH
  1.TH05111DT5YH5E โศภิษฐา พระนครศรีอยุธยา
  2.TH15031DSNZS6I เอกชัย นครปฐม
  3.TH26011DSNE01A สิบเอก ทัศพร วงษ์ชา (แผนกกฎหมาย) สระแก้ว
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://www.flashexpress.com/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณมากครับ

 21. Tungngern Panmai

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 01/06/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED738198899TH 96120 จีรวรรณ
  2.ED738198908TH 72140 นาตยา
  3.ED738198911TH 10900 ภารดี
  4.ED738198925TH 10250 ศศิธร
  5.ED738198939TH 39170 จริยา
  6.ED738198942TH 90110 ชนกพร
  7.ED738198956TH 80290 จับ
  8.ED738198960TH 90260 ประกายใจ
  9.ED738198973TH 11000 จงจิต
  10.ED738198987TH 12000 ดาวสงวนศรี
  11.ED738198995TH 73000 สุกัญญา
  12.ED738199007TH 10140 สุปราณี
  13.ED738199015TH 10240 ปณพร
  14.ED738199024TH 30180 ณัฎฐิกา
  15.ED738199038TH 64170 รัชนก
  16.ED738199041TH 10300 ยุ้ย
  17.ED738199055TH 90110 วรรณภา
  18.ED738199069TH 46110 ภรภัทร
  19.ED738199072TH 10540 สุริยา
  20.ED738199086TH 12140 บรรจง
  21.ED738199090TH 55000 พรทิพย์์
  22.ED738199109TH 11110 วนิดา
  23.ED738199112TH 77110 ทัศนีย์
  24.ED738199126TH 25150 ภุมรินทร์
  25.ED738199130TH 83110 อนัญญา
  26.ED738199143TH 10290 น้องอิม
  27.ED738199157TH 24000 ศุภกิจ
  28.ED738199165TH 10240 พร้อมสุช
  29.ED738199174TH 10310 กานต์วรัทย์
  30.ED738199188TH 71120 โจ้
  31.ED738199191TH 24000 ปาจรีย์
  32.ED738199205TH 66000 กัลยรัตน์
  33.ED738199214TH 23000 อรัญญา
  34.ED738199228TH 10560 อภิญญา
  35.ED738199231TH 31000 วรรณรัตน์
  36.ED738199245TH 77150 วิษณุวิชญ์
  37.ED738199259TH 80330 กันยา
  38.EB516277078TH 90240 สุภิดา
  39.EB516186791TH 83130 ประไพ
  40.EB516209020TH 83130 ประไพ
  41.EB516244242TH 10800 ปิยะนุช
  42.EB516191726TH 82000 จิราภา
  43.EB516131152TH 82000 จิราภา
  44.EB516160919TH 13220 บุษราภรณ์
  45.EB516242520TH 13220 บุษราภรณ์
  46.EB516309425TH 13220 บุษราภรณ์
  47.EB516121566TH 90240 สุภิดา
  48.EB516144805TH 90240 สุภิดา
  49.EB516114185TH 83130 ประไพ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ส่ง FLASH
  1.TH05111DXTDS4E โศภิษฐา พระนครศรีอยุธยา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://www.flashexpress.com/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 22. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 02/06/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED738199381TH 24130 พัชรวรรณ
  2.ED738199395TH 13220 ภัทราภรณ์
  3.ED738199404TH 56000 น้ำผึ้ง
  4.ED738199418TH 92000 ธิติมา
  5.ED738199421TH 46140 ดารณี
  6.ED738199435TH 12000 มะลิ
  7.ED738199449TH 90250 สมเดช
  8.ED738199452TH 11110 อัญชลี
  9.ED738199466TH 10270 อัญชุลี
  10.ED738199470TH 10150 เพ็ญจันทร์
  11.ED738199483TH 80000 จิรา
  12.ED738199497TH 30170 จุฑารัตน์
  13.ED738199506TH 41000 สุภาวดี
  14.ED738199510TH 77120 สุกิจ
  15.ED738199523TH 12000 อภิญญา
  16.ED738199537TH 11140 ประเมิน
  17.ED738199545TH 85000 ปิยะวัลย์
  18.ED738199554TH 60000 วิสาข์
  19.ED738199568TH 33120 สิริศักดิ์
  20.ED738199571TH 10250 มุก
  21.ED738199585TH 10400 ประหนึ่งนุช
  22.ED738199599TH 73110 กรองแก้ว
  23.ED738199608TH 11000 ศิวลักษณ์
  24.ED738199611TH 71000 วิมล
  25.ED738199625TH 10500 สุจารี
  26.ED738199639TH 10800 พนาวรรณ
  27.ED738199642TH 80250 พิมพ์นารา
  28.ED738199656TH 38210 อรุณณี
  29.ED738199660TH 81130 เจนจิรา
  30.EB517072858TH 49000 ณัฐนนท์
  31.EB517158885TH 10800 ปิยะนุช
  32.EB517206625TH 86000 สุพิชชาพร
  33.EB516978345TH 49000 ณัฐนนท์
  34.EB517067265TH 83138 ประไพ
  35.EB517051209TH 86000 สุพิชชาพร
  36.EB517020881TH 60000 พีระศักดิ์
  37.EB517085511TH 90110 สุจิตรา
  38.EB517029642TH 49000 ณัฐนนท์
  39.EB517009824TH 49000 ณัฐนนท์
  40.EB517083379TH 49000 ณัฐนนท์
  41.EB517045565TH 86000 สุพิชชาพร
  42.EB516997582TH 49000 ณัฐนนท์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 23. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 03/06/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896810260TH 10150 อรุณศรี
  2.ED896810273TH 13160 อภิชยา
  3.ED896810287TH 10500 เสาวนิตย์
  4.ED896810295TH 12150 สุพัตรา
  5.ED896810300TH 96000 ทัดเดือน
  6.ED896810313TH 11120 จุรีย์
  7.ED896810327TH 73210 ศศิพรรณ
  8.ED896810335TH 50210 จิราภรณ์
  9.ED896810344TH 83120 นารี
  10.ED896810358TH 90280 วิชชุดา
  11.ED896810361TH 92000 พอเพ็ญ
  12.ED896810375TH 64160 มิรันตี
  13.ED896810389TH 62210 ศิราทิพย์
  14.EB517137298TH 18160 ภัทราภรณ์
  15.EB517218646TH 18160 ภัทราภรณ์
  16.EB517093291TH 48190 บัวเรียน
  17.EB517116338TH 18160 ภัทราภรณ์
  18.EB517196509TH 48190 บัวเรียน
  19.EB517072305TH 92000 วาสนา
  20.EB516985332TH 86140 ศศิวิมล
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 24. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 04/06/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896811177TH 96000 ธนา
  2.ED896811185TH 73000 สุกัญญา
  3.ED896811194TH 10170 ปริฉัตร
  4.ED896811203TH 10280 อาภาภรณ์
  5.ED896811217TH 18000 ลัดดาวัลย์
  6.ED896811225TH 90260 ประกายใจ
  7.ED896811234TH 12000 อรนุช
  8.ED896811248TH 10700 ขนิษฐา
  9.ED896811251TH 60000 วิสาข์
  10.ED896811265TH 15170 สีทอง
  11.ED896811279TH 92000 ประทีป
  12.ED896811282TH 10150 ปณิดา
  13.ED896811296TH 10400 วรรณภา
  14.ED896811305TH 56000 น้ำผึ้ง
  15.ED896811319TH 10250 เปรมฤทัย
  16.ED896811322TH 37000 ธนวัฒน์
  17.ED896811336TH 10150 เพ็ญจันทร์
  18.ED896811340TH 10170 อินทิรา
  19.ED896811353TH 70000 สุมณฑา
  20.ED896811367TH 71000 อัชชาพร
  21.ED896811375TH 11150 อรทัย
  22.ED896811384TH 10900 อมรา
  23.ED896811398TH 10250 กมลทิพย์
  24.ED896811407TH 32140 มณีศรี
  25.ED896811415TH 10150 ขันแก้ว
  26.ED896811424TH 30000 จารุวรรณ
  27.ED896811438TH 86180 เบญจมาภรณ์
  28.ED896811441TH 10270 อัญชุลี
  29.ED896811455TH 73210 วสนันทน์
  30.ED896811469TH 84000 กิตติ
  31.ED896811472TH 11110 รัศมี
  32.ED896811486TH 21150 ศรีนวล
  33.ED896811490TH 41000 กันต์พิชญ์
  34.ED896811509TH 77180 พัชยา
  35.ED896811512TH 10800 นิตยา
  36.ED896811526TH 13110 จุฑามาศ
  37.ED896811530TH 10140 จุรี
  38.ED896811543TH 21180 ขวัญตา
  39.ED896811557TH 10500 กาญจนา
  40.ED896811565TH 10400 ณิชาภัทร์
  41.ED896811574TH 10220 ณัฐพล
  42.ED896811588TH 11140 อาทิตยา
  43.ED896811591TH 50160 กฤษณี
  44.ED896811605TH 25150 ภุมรินทร์
  45.ED896811614TH 44160 ชนิดาภา
  46.ED896811628TH 90110 ษมาวดี
  47.ED896811631TH 10540 สุริยา
  48.ED896811645TH 83120 ทัติยา
  49.ED896811659TH 10250 ปิยะนุช
  50.ED896811662TH 30000 ณหทัย
  51.ED896811676TH 20110 กนกกาญจน์
  52.ED896811680TH 12000 กัณห์ชรี
  53.ED896811693TH 94180 รัตนา
  54.ED896811702TH 86000 ทิพวรรณ
  55.ED896811716TH 73110 เบญจพร
  56.ED896811720TH 11120 สุรัตน์
  57.ED896811733TH 73110 อรสา
  58.ED896811747TH 10520 มด
  59.EB517213856TH 10160 ภาคภูมิ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ส่ง FLASH
  1.TH67011EC7P12G ประไพ ภูเก็ต
  2.TH04021EC76R1A พรศิริ ปทุมธานี
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://www.flashexpress.com/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 25. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 05/06/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896812053TH 96000 ทัดเดือน
  2.ED896812067TH 10310 วัชราภา
  3.ED896812075TH 20110 นภาพร
  4.ED896812084TH 38210 อรุณณี
  5.ED896812098TH 90110 อารีรัตน์
  6.ED896812107TH 10250 บุปผา
  7.ED896812115TH 21000 ณทชัย
  8.ED896812124TH 41000 สุนีย์
  9.ED896812138TH 11000 กาญจนา
  10.ED896812141TH 11110 ชลฎา
  11.ED896812155TH 11140 สุดาภรณ์
  12.ED896812169TH 12150 กรองทอง
  13.ED896812172TH 25000 ปัทมา
  14.ED896812186TH 20220 ชญาดา
  15.ED896812190TH 11000 อัญรัตน์
  16.ED896812209TH 10250 อนุสรา
  17.ED896812212TH 24000 ศุภกิจ
  18.ED896812226TH 82000 araya
  19.ED896812230TH 10900 จันทนา
  20.ED896812243TH 10400 เสาวภา
  21.ED896812257TH 33000 อัญ
  22.ED896812265TH 64170 ปิยะนาถ
  23.ED896812274TH 10310 กานต์วรัทย์
  24.ED896812288TH 73120 เอกชัย
  25.ED896812291TH 10400 ประหนึ่งนุช
  26.ED896812305TH 71220 เอื้อมพร
  27.ED896812314TH 57100 รุ่งทิวา
  28.EB517046359TH 30210 อัจฉรา
  29.EB517070724TH 82190 ร้านดอกหญ้าพันธุ์ไม้
  30.EB517076364TH 82190 ร้านดอกหญ้าพันธุ์ไม้
  31.EB517152511TH 82190 ร้านดอกหญ้าพันธุ์ไม้
  32.EB517063710TH 82190 ร้านดอกหญ้าพันธุ์ไม้
  33.EB517012616TH 82190 ร้านดอกหญ้าพันธุ์ไม้
  34.EB517256984TH 82190 ร้านดอกหญ้าพันธุ์ไม้
  35.EB517062612TH 82190 ร้านดอกหญ้าพันธุ์ไม้
  36.EB517074805TH 21130 ภัณฑิลา
  37.EB517164608TH 83130 ประไพ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ส่ง FLASH
  1.TH02011EGJ6V9E อาภาภรณ์ สมุทรปราการ
  2.TH01161EG8AY2B พร้อมสุข กรุงเทพ
  3.TH01161EG82U1B วรรณี กรุงเทพ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://www.flashexpress.com/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 26. Tungngern Panmai

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 07/06/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896812977TH 10270 เอกชัย
  2.ED896812985TH 67000 จุฑาทิพย์
  3.ED896812994TH 62000 มัทธนา
  4.ED896813005TH 10270 เอกชัย
  5.ED896813014TH 10270 เอกชัย
  6.ED896813028TH 13000 กรจิรัฎฐ์
  7.ED896813031TH 64170 รัชนก
  8.ED896813045TH 50000 วีณา
  9.ED896813059TH 10160 วรรณา
  10.ED896813062TH 15170 สีทอง
  11.ED896813076TH 10170 อินทิรา
  12.ED896813080TH 82000 จิราภา
  13.ED896813093TH 90110 ชนกพร
  14.ED896813102TH 10170 น้ำทิพย์
  15.ED896813116TH 14000 สุธาลัย
  16.ED896813120TH 83130 ประไพ
  17.ED896813133TH 10130 ยุพาพรรณ
  18.ED896813147TH 73000 สุกัญญา
  19.ED896813155TH 90110 วรรณา
  20.ED896813164TH 10230 ฐินาณัฎฐ์
  21.ED896813178TH 21000 เกด
  22.ED896813181TH 12000 อรนุช
  23.ED896813195TH 74000 กวินาถ
  24.ED896813204TH 10500 สุจารี
  25.ED896813218TH 10310 สมพร
  26.ED896813221TH 11000 จงจิต
  27.ED896813235TH 10540 ชนนนนันท์
  28.ED896813249TH 10150 ขวัญฤดี
  29.ED896813252TH 73120 เอกชัย
  30.ED896813266TH 70120 พิรศา
  31.ED896813270TH 10280 อาภาภรณ์
  32.ED896813283TH 10250 สุธิณี
  33.ED896813297TH 74000 วลัยพรรณ
  34.ED896813306TH 66000 กัลยรัตน์
  35.ED896813310TH 73220 ศิริวิมล
  36.ED896813323TH 77110 จันทมณี
  37.ED896813337TH 27160 จุฑารัตน์
  38.ED896813345TH 20110 กนกกาญจน์
  39.ED896813354TH 10600 วรินทรา
  40.ED896813368TH 96000 ธนา
  41.ED896813371TH 10230 กาญจนา
  42.ED896813385TH 15000 นุชนาฎ
  43.ED896813399TH 63140 นัยนา
  44.ED896813408TH 10140 โสภา
  45.ED896813411TH 65000 ดาวเรือง
  46.ED896813425TH 10600 บุญรัตน์
  47.ED896813439TH 71130 จารุวรรณ
  48.ED896813442TH 52000 วรารักษ์
  49.ED896813456TH 21150 วันสิริ
  50.ED896813460TH 41110 อริษา
  51.ED896813473TH 86190 หทัยรัตน์
  52.ED896813487TH 10170 ปริฉัตร
  53.ED896813495TH 80250 พิมพ์นารา
  54.ED896813500TH 73220 ปาลิตา
  55.ED896813513TH 81180 อลิสา
  56.ED896813527TH 10140 จุรี
  57.ED896813535TH 77180 ณัฎฐฑิดา
  58.ED896813544TH 82190 เบ็ญจรรณ
  59.ED896813558TH 10150 ชัชนี
  60.ED896813561TH 73210 ศศิพรรณ
  61.ED896813575TH 12110 อำพร
  62.ED896813589TH 65180 วรรณารัตน์
  63.ED896813592TH 12120 วรกานต์
  64.ED896813601TH 11140 อาทิตยา
  65.ED896813615TH 83110 ณภสสชนก
  66.ED896813629TH 46140 ดารณี
  67.ED896813632TH 10800 พนาวรรณ
  68.ED896813646TH 10250 กรรณิกา
  69.ED896813650TH 10520 มด
  70.ED896813663TH 90110 วีรวัฒน์
  71.ED896813677TH 90100 อุไรรัตน์
  72.ED896813685TH 82120 วิทยา
  73.ED896813694TH 11110 ปาริฉัตร
  74.ED896813703TH 90110 ชยธร
  75.ED896813717TH 10520 วีระชาติ
  76.ED896813725TH 30000 จารุวรรณ
  77.ED896813734TH 90000 สิริลักษณ์
  78.ED896813748TH 10230 บุษบา
  79.ED896813751TH 10400 แคทรียา
  80.ED896813765TH 49110 อัลิปรียา
  81.ED896813779TH 73210 วสนนทน์
  82.ED896813782TH 44110 ชนิสรา
  83.ED896813796TH 90110 วรรณภา
  84.ED896813805TH 10210 อัญทราวิพัทฑธ์
  85.ED896813819TH 10570 มนิอร
  86.ED896813822TH 10110 ประภาศรี
  87.ED896813836TH 10270 อัญชุลี
  88.ED896813840TH 16000 มัญชรี
  89.ED896813853TH 12000 ณัฐนันท์
  90.ED896813867TH 10570 พิชชากรณ์
  91.ED896813875TH 71220 เอื้อมพร
  92.ED896813884TH 50210 จิราภรณ์
  93.ED896813898TH 10310 ภัชพิชชา
  94.ED896813907TH 14110 ภัทรมรน
  95.ED896813915TH 11110 กัลยรัตน์
  96.ED896813924TH 10520 พจตมาลย์
  97.ED896813938TH 10250 กมลทิพย์
  98.ED896813941TH 11120 จุรีย์
  99.ED896813955TH 35000 กรีน
  100.ED896813969TH 10700 มณี
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ส่ง FLASH
  1.TH05111EUH0S7E โศภิษฐา พระนครศรีอยุธยา
  2.TH01161EUGA34B พรรณชนก กรุงเทพ
  3.TH01161EUF7Y3B มณีรัตน์ กรุงเทพ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://www.flashexpress.com/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 27. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 08/06/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896815063TH 90240 สุภิดา
  2.ED896815077TH 10800 ปิยะนุช
  3.ED896815085TH 11000 จงจิต
  4.ED896815094TH 90240 สุภิดา
  5.ED896815103TH 90240 สุภิดา
  6.ED896815117TH 20110 นภาพร
  7.ED896815125TH 11000 ศิริพรรณ
  8.ED896815134TH 84000 ลิดา
  9.ED896815148TH 10400 ประหนึ่งนุช
  10.ED896815151TH 10170 จตุพร
  11.ED896815165TH 90240 สุภิดา
  12.ED896815179TH 10510 น้ำฝน
  13.ED896815182TH 34000 สุปราณี
  14.ED896815196TH 83130 ประไพ
  15.ED896815205TH 10250 ศสิธร
  16.ED896815219TH 44120 อัจฉรีย์
  17.ED896815222TH 53230 พรพิมล
  18.ED896815236TH 54130 ปาณิศา
  19.ED896815240TH 16150 พัชราภรณ์
  20.ED896815253TH 93000 สุปรีดา
  21.ED896815267TH 73140 ขวัญใจ
  22.ED896815275TH 11140 ขนิษฐา
  23.ED896815284TH 11000 นฤมล
  24.ED896815298TH 60000 วิสาข์
  25.ED896815307TH 54150 วารุณี
  26.ED896815315TH 11150 อรทัย
  27.ED896815324TH 74000 ชาณิตา
  28.ED896815338TH 60000 เกียรติศักดิ์
  29.ED896815341TH 41000 สุภาวดี
  30.ED896815355TH 10800 นิตยา
  31.ED896815369TH 11140 จิรวดี
  32.ED896815372TH 45120 อนุชิต
  33.ED896815386TH 60150 ศสิกา
  34.ED896815390TH 11110 ชลฎา
  35.ED896815409TH 81130 ศรัณย์พร
  36.ED896815412TH 15000 จรวยพร
  37.ED896815426TH 10540 พรพรรณ
  38.ED896815430TH 70000 อภิรดี
  39.ED896815443TH 22120 ปทิตตา
  40.ED896815457TH 15130 วัชรินทร์
  41.ED896815465TH 10150 นภาพร
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 28. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 09/06/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896815576TH 20160 ไอลดา
  2.ED896815580TH 20160 ไอลดา
  3.ED896815593TH 30210 อัจฉรา
  4.ED896815602TH 20160 ไอลดา
  5.ED896815620TH 48000 อารมย์
  6.ED896815633TH 33270 ผ่องศรี
  7.ED896815647TH 45170 อนุกูล
  8.ED896815655TH 90110 สุจิตรา
  9.ED896815664TH 11000 พิมพ์พร
  10.ED896815678TH 70000 อภิรดี
  11.ED896815681TH 41000 สุนีย์
  12.ED896815695TH 71000 กัญญาภัทร
  13.ED896815704TH 90100 ณวัฒน์
  14.ED896815718TH 10310 วัชราภา
  15.ED896815721TH 71000 นภวรรณ
  16.ED896815735TH 83000 พรหมอักษร
  17.ED896815749TH 84000 ลิตา
  18.ED896815752TH 11120 สรรเพชญ์
  19.ED896815766TH 10230 มณฑาทิพย์
  20.ED896815770TH 80000 ดวงยิหวา
  21.ED896815783TH 36120 อิสริยา
  22.ED896815797TH 10510 ศิริรัตน์
  23.ED896815806TH 10310 กานต์วรัทย์
  24.ED896815810TH 74110 ธิภาพร
  25.ED896815823TH 15000 นุชนาฎ
  26.ED896815837TH 65000 ศิริลักษณ์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 29. Tungngern Panmai

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 10/06/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896816174TH 32000 ร้านราชพฤกษา
  2.ED896816191TH 32000 ร้านราชพฤกษา
  3.ED896816205TH 90100 ร้าน little
  4.ED896816214TH 48190 บัวเรียน
  5.ED896816228TH 30210 ธนายุทธ
  6.ED896816231TH 30210 ธนายุทธ
  7.ED896816245TH 11000 กาญจนา
  8.ED896816259TH 60000 วิสาข์
  9.ED896816262TH 74000 ชาณิดา
  10.ED896816276TH 53000 ปนัดดา
  11.ED896816280TH 11000 จงจิต
  12.ED896816293TH 37180 วรรณภา
  13.ED896816302TH 86000 วิลาวัลย์
  14.ED896816316TH 10310 กานต์วรัทย์
  15.ED896816320TH 10250 นันทิดา
  16.ED896816333TH 63130 อัฉรา
  17.ED896816355TH 21000 เกด
  18.ED896816364TH 96000 ทัดเดือน
  19.ED896816378TH 11120 บุญรัตน์
  20.ED896816381TH 21000 ณทชัย
  21.ED896816395TH 11110 สุภาพร
  22.ED896816404TH 24130 วิริยาภรณ์
  23.ED896816418TH 66000 กัลยรัตน์
  24.ED896816421TH 46160 ดลภัทร์
  25.ED896816435TH 10230 กรรณิการ์
  26.ED896816449TH 41000 กันต์พิชญ์
  27.ED896816452TH 30130 อำนาจ
  28.ED896816466TH 65190 มาริษา
  29.ED896816470TH 10400 วรรณา
  30.ED896816483TH 95000 มาลินี
  31.ED896816497TH 41240 พยอม
  32.ED896816506TH 82120 กาญจนา
  33.ED896816510TH 62210 ศิราทิพย์
  34.ED896816523TH 84110 ประภาพรรณ
  35.ED896816537TH 80160 ศิรดา
  36.ED896816545TH 10130 ถังถัง
  37.ED896816554TH 71190 สุวิมล
  38.ED896816568TH 49110 อัลิปริยา
  39.ED896816571TH 30000 จารุวรรณ
  40.ED896816585TH 77180 ณัฎฐธิดา
  41.ED896816599TH 92000 ธิติมา
  42.ED896816608TH 93160 ชุติพรรณ
  43.ED896816611TH 96000 ธนา
  44.ED896816625TH 70110 สุธิดา
  45.ED896816639TH 71160 ปิติ
  46.ED896816642TH 10170 น้ำทิพย์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 30. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 11/06/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896817170TH 47000 ตะวัน
  2.ED896817183TH 30210 อัจฉรา
  3.ED896817197TH 12160 พิกุล
  4.ED896817206TH 90000 อุไร
  5.ED896817210TH 47000 ตะวัน
  6.ED896817223TH 35000 พรพรรณ
  7.ED896817237TH 10230 ศนีย์
  8.ED896817245TH 10540 ศฒิอร
  9.ED896817254TH 10250 อัจฉราพร
  10.ED896817268TH 20110 นภาพร
  11.ED896817271TH 41000 สุภาวดี
  12.ED896817285TH 10310 นันทยา
  13.ED896817299TH 90110 ภานุพัศน์
  14.ED896817308TH 52220 พจนัณค์
  15.ED896817311TH 76150 อรอุมา
  16.ED896817325TH 10500 สุจารี
  17.ED896817339TH 61000 รวีวรรณ
  18.ED896817342TH 92000 ผกาภรณ์
  19.ED896817356TH 14130 ดวงประภา
  20.ED896817360TH 11150 เรณู
  21.ED896817373TH 96000 ธนา
  22.ED896817387TH 27000 ศรินพร
  23.ED896817395TH 10250 บัณฑิตา
  24.ED896817400TH 44130 พิลาวัลย์
  25.ED896817413TH 90110 อรวรรณ
  26.ED896817427TH 34000 นิตยพร
  27.ED896817435TH 61140 ปติมา
  28.ED896817444TH 10800 พนาวรรณ
  29.ED896817458TH 10900 ฟ้า
  30.ED896817461TH 31000 วรรณรัตน์
  31.ED896817475TH 20180 พิรุณพร
  32.ED896817489TH 71130 ณุวภา
  33.ED896817492TH 94000 ดวงพร
  34.ED896817501TH 73110 อรพิณ
  35.ED896817515TH 21000 ศิริลักษณ์
  36.ED896817529TH 10230 กาญจนา
  37.ED896817532TH 84000 ลิตา
  38.ED896817546TH 22120 ปทิตตา
  39.ED896817550TH 50000 วรกานต์
  40.ED896817563TH 20150 ไพโรจน์
  41.ED896817577TH 51000 ทิพย์นารี
  42.ED896817585TH 30170 อิงฟ้า
  43.ED896817594TH 20130 นิณา
  44.ED896817603TH 20150 สุภัคตรา
  45.ED896817617TH 36120 อืสริยา
  46.ED896817625TH 71000 อัชชาพร
  47.ED896817634TH 25150 ภุมรินทร์
  48.ED896817648TH 65000 ศิริลักษณ์
  49.ED896817651TH 10310 สุธิดา
  50.ED896817665TH 10150 นภาพร
  51.ED896817679TH 22160 ตุลาพร
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 31. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 12/06/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896817824TH 90100 กิตติธัช
  2.ED896817838TH 20230 หนึ่งฤทัย
  3.ED896817841TH 85000 ฐิติวรดา
  4.ED896817855TH 83130 ประไพ
  5.ED896817869TH 90100 กิตติธัช
  6.ED896817872TH 65000 นุชจรีย์
  7.ED896817886TH 85000 ปิยะวัลย์
  8.ED896817890TH 73000 อำพร
  9.ED896817909TH 92160 จิรวรรณ
  10.ED896817912TH 13210 ศิริรัตน์
  11.ED896817926TH 10520 สยาม
  12.ED896817930TH 90250 สมเดช
  13.ED896817943TH 20180 นต.หญิง วรางคณา
  14.ED896817957TH 95000 ปิยมาศ
  15.ED896817965TH 33160 อรอมล
  16.ED896817974TH 10500 สิริพร
  17.ED896817988TH 92000 นันท์สัณห์
  18.ED896817991TH 24170 รัตนา
  19.ED896818008TH 71000 กัญยาภัทร
  20.ED896818011TH 22120 กรกช
  21.ED896818025TH 10600 วรวรรณ
  22.ED896818039TH 83000 อัจฉรา
  23.ED896818042TH 63110 ณัชณิชา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/

  ส่ง FLASH
  1.TH01261FK5GP1A นภัทร กรุงเทพ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://www.flashexpress.com/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 32. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 14/06/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896818250TH 10150 นพปภัค
  2.ED896818263TH 30210 อัจฉรา
  3.ED896818277TH 20230 ศิริพร
  4.ED896818285TH 10150 เพ็ญจันทร์
  5.ED896818294TH 30170 ชรินทร์ทิพย์
  6.ED896818303TH 90260 ประกายใจ
  7.ED896818317TH 11000 จงจิต
  8.ED896818325TH 74000 วลัยพรรณ
  9.ED896818334TH 91000 องศาศิลป์
  10.ED896818348TH 22210 สิทธิชัย
  11.ED896818351TH 30210 ธนายุทธ
  12.ED896821829TH 10800 นิตยา
  13.ED896821832TH 10170 น้ำทิพย์
  14.ED896821846TH 10170 น้ำทิพย์
  15.ED896821850TH 10250 เปรมหทัย
  16.ED896821863TH 10250 รวีวรรณ
  17.ED896821877TH 65000 นุชจรีย์
  18.ED896821885TH 10170 ปริฉัตร
  19.ED896821894TH 24140 ภาภิรมย์
  20.ED896821903TH 43000 sel annie
  21.ED896821917TH 50230 อารีรัตน์
  22.ED896821925TH 90110 บุญเศรษฐ์
  23.ED896821934TH 83110 อนัญญา
  24.ED896821948TH 81150 น้ำทิพย์
  25.ED896821951TH 10400 นิตยา
  26.ED896821965TH 80160 ศิรดา
  27.ED896821979TH 10220 ณัฐพล
  28.ED896821982TH 66160 วรรณวิภา
  29.ED896821996TH 16000 สุกัญญา
  30.ED896822002TH 71130 จันทนา
  31.ED896822016TH 20110 กนกกาญจน์
  32.ED896822020TH 10510 น้ำฝน
  33.ED896822033TH 10270 อัญชุลี
  34.ED896822047TH 41000 สุภาวดี
  35.ED896831004TH 24181 อาภรณ์
  36.ED896831018TH 11150 อรทัย
  37.ED896831021TH 81120 ทิพสุคนธ์
  38.ED896831035TH 10150 จินตนา
  39.ED896831049TH 45000 เสาวลักษณ์
  40.ED896831052TH 73120 เอกชัย
  41.ED896831066TH 10150 นวพร
  42.ED896831070TH 10160 สุภานัน
  43.ED896831083TH 48000 สุทธิสา
  44.ED896831097TH 10140 รินธกานต์
  45.ED896831106TH 25140 ขวัญเรียม
  46.ED896831110TH 24190 เพ็ญประภา
  47.ED896831123TH 10540 โสภิตา
  48.ED896831137TH 10260 วริศราพร
  49.ED896831145TH 77170 ปราณี
  50.ED896831154TH 33140 สมจารี
  51.ED896831168TH 10250 ศิริกาญจน์
  52.ED896831171TH 10400 สุเทพ
  53.ED896831185TH 11140 วราภรณ์
  54.ED896831199TH 64140 เจนจิรา
  55.ED896831208TH 11130 ศันสนีย์
  56.ED896831211TH 18000 ลัดดาวัลย์
  57.ED896831225TH 10130 สุปราณี
  58.ED896831239TH 21000 เกด
  59.ED896831242TH 10310 สวลี
  60.ED896831256TH 83000 เสาวนีย์
  61.ED896831260TH 10150 สุรีพร
  62.ED896831273TH 10300 รัตนา
  63.ED896831287TH 50000 วีณา
  64.ED896831295TH 73110 มุกดา
  65.ED896831300TH 64110 ปาณิสรา
  66.ED896831313TH 11140 เสาวนิตย์
  67.ED896831327TH 84000 ศนิ
  68.ED896831335TH 73210 ชวนขวัญ
  69.ED896831344TH 70120 พิรศา
  70.ED896831358TH 10400 สุเทพ
  71.ED896831361TH 10220 สุติพงษ์
  72.ED896831375TH 10220 ศิวพร
  73.ED896831389TH 10400 พิชาพร
  74.ED896831392TH 15000 นุชนาฎ
  75.ED896831401TH 10250 รวีวรรณ
  76.ED896831415TH 21000 ณทชัย
  77.ED896831429TH 10270 กาหลง
  78.ED896831432TH 90110 บุญเศรษฐ์
  79.ED896831446TH 72150 สุรัมภา
  80.ED896831450TH 10540 ปลั๊ก
  81.ED896831463TH 10900 สยมภู
  82.ED896831477TH 10530 อริษา
  83.ED896831485TH 75110 ธีรชัย
  84.ED896831494TH 12150 กรองทอง
  85.ED896831503TH 33250 พัสราวรรณ์
  86.ED896831517TH 13160 อภิชยา
  87.ED896831525TH 10220 นงลักษณ์
  88.ED896831534TH 86180 เบญจมาภรณ์
  89.ED896831548TH 10540 ปนัดดา
  90.ED896831551TH 74130 พรพิมล
  91.ED896831565TH 80160 จิราวรรณ
  92.ED896831579TH 10270 วรรณนิสา
  93.ED896831582TH 77110 ชาลินี
  94.ED896831596TH 21150 ศรีนวล
  95.ED896831605TH 10540 นาตยา
  96.ED896831619TH 60240 ผกานุช
  97.ED896831622TH 95000 รุสลา
  98.ED896831636TH 10600 อรพินท์
  99.ED896831640TH 71250 ปรีญานุช
  100.ED896831653TH 30150 รัชดาภา
  101.ED896831667TH 12120 หฤทัย
  102.ED896831675TH 81120 จิราวัลย์
  103.ED896831684TH 84290 วาสนา
  104.ED896831698TH 22000 ภาวิณี
  105.ED896831707TH 10270 วรวุฒิ
  106.ED896831715TH 10250 บัณฑิตา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/

  ส่ง FLASH
  1.TH05111FU39X1E โศภิษฐา พระนครศรีอยุธยา
  2.TH01011FU2R65B กาญจนา กรุงเทพ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://www.flashexpress.com/

  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 33. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 15/06/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896819326TH 92210 จุฑารัตน์
  2.ED896819330TH 91120 เมธาวี
  3.ED896819343TH 66120 จีรพงษ์
  4.ED896819357TH 11120 นัสนันท์
  5.ED896819365TH 83130 ประไพ
  6.ED896819374TH 10530 รชรินทร์
  7.ED896819388TH 10800 ปิยะนุช
  8.ED896819391TH 10250 พรพิมล
  9.ED896819405TH 34000 รัชดาภา
  10.ED896819414TH 46140 ดารณี
  11.ED896819428TH 56000 น้ำผึ้ง
  12.ED896819431TH 10280 อาภรณ์
  13.ED896819445TH 10150 ชุติมา
  14.ED896819459TH 10400 วรรณภา
  15.ED896819462TH 20110 นภาพร
  16.ED896819476TH 10150 ปณิดา
  17.ED896819480TH 56120 คนึงนุช
  18.ED896819493TH 10310 นันทยา
  19.ED896819502TH 46140 ดารณี
  20.ED896819516TH 92160 จิรวรรณ
  21.ED896819520TH 56000 น้ำผึ้ง
  22.ED896819533TH 10700 สาคร
  23.ED896819547TH 18000 ปัณณกัญญา
  24.ED896819555TH 21140 ขวัญชนก
  25.ED896819564TH 13220 ภัทราภรณ์
  26.ED896819578TH 10310 วัชราภา
  27.ED896819581TH 64110 ศันสุนี
  28.ED896819595TH 10270 อมรรัตน์
  29.ED896819604TH 53110 ณปภัช
  30.ED896819618TH 11000 พรรณราย
  31.ED896819621TH 70000 อภิรดี
  32.ED896819635TH 10230 ชญณิน
  33.ED896819649TH 95000 เปรียบดาว
  34.ED896819652TH 62000 ลัดดา
  35.ED896819666TH 11140 ประเมิน
  36.ED896819670TH 11150 เรณู
  37.ED896819683TH 26120 มาลี
  38.ED896819697TH 86130 พรนิภา
  39.ED896819706TH 10570 พิชชาภรณ์
  40.ED896819710TH 20000 สุธาสินี
  41.ED896819723TH 10260 อรนุช
  42.ED896819737TH 90110 อรวรรณ
  43.ED896819745TH 44150 วรรณา
  44.ED896819754TH 10400 อังคณา
  45.ED896819768TH 10520 พจมาลย์
  46.ED896819771TH 41150 อริสา
  47.ED896819785TH 18120 เนาวรัตน์
  48.ED896819799TH 10310 ขนิษฐา
  49.ED896819808TH 52190 สายพิณ
  50.ED896819811TH 12000 กาญจนา
  51.ED896819825TH 10310 อมร
  52.ED896819839TH 10250 ศสิธร
  53.ED896819842TH 10310 กัลยรัตน์
  54.ED896819856TH 32000 ภัทริยา
  55.ED896819860TH 62170 สมนึก
  56.ED896819873TH 43000 อัมพร
  57.ED896819887TH 90110 วรรณภา
  58.ED896819895TH 32230 พิมผกา
  59.ED896819900TH 10530 สุพรรณา
  60.ED896819913TH 95000 ธีรยุทธ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 34. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 16/06/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896840540TH 10600 วรินทรา
  2.ED896840553TH 45000 เสาวลักษณ์
  3.ED896840567TH 12110 ณัฐยา
  4.ED896840575TH 71130 จันทนา
  5.ED896840584TH 10260 ธัญลักษณ์
  6.ED896840598TH 13220 บุษราภรณ์
  7.ED896840607TH 63110 ณัฐนนท์
  8.ED896840615TH 63110 ณัฐนนท์
  9.ED896840624TH 30210 อัจฉรา
  10.ED896840638TH 11000 กาญจนา
  11.ED896840641TH 10510 เสาวภาคย์
  12.ED896840655TH 83110 สุเนต
  13.ED896840669TH 10170 อินทิรา
  14.ED896840672TH 11120 ขนิษฐา
  15.ED896840686TH 60000 วิสาข์
  16.ED896840690TH 34000 สุปราณี
  17.ED896840709TH 60000 วิสาข์
  18.ED896840712TH 10800 พนาวรรณ
  19.ED896840726TH 31000 วิลาวัณย์
  20.ED896840730TH 10230 ทัศนีย์
  21.ED896840743TH 54130 ปาณิศา
  22.ED896840757TH 10230 มณฑาทิพย์
  23.ED896840765TH 10100 พรพรรณ
  24.ED896840774TH 71000 อัชชาพร
  25.ED896840788TH 80000 จารุณี
  26.ED896840791TH 80110 ภวัต
  27.ED896840805TH 80000 ดวงยิหวา
  28.ED896840814TH 24130 ปรางทิพย์
  29.ED896840828TH 13160 พัทธ์มณ
  30.ED896840831TH 90110 วีรวัฒน์
  31.ED896840845TH 48110 จิตรประภา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 35. Tungngern Panmai

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 17/06/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896841205TH 83130 ประไพ
  2.ED896841219TH 30210 ธนายุทธ
  3.ED896841222TH 10300 อรสา
  4.ED896841236TH 25130 ขนิษฐา
  5.ED896841240TH 21180 นุกนิก
  6.ED896841253TH 10150 ปณิตา
  7.ED896841267TH 52210 อัมพร
  8.ED896841275TH 90150 อรุณรัตน์
  9.ED896841284TH 10150 เพ็ญจันทร์
  10.ED896841298TH 10170 อินทรา
  11.ED896841307TH 50000 หทัยทิพย์
  12.ED896841315TH 90110 อารีรัตน์
  13.ED896841324TH 14000 สุธาลัย
  14.ED896841338TH 77170 ปราณี
  15.ED896841341TH 48000 อัมพร
  16.ED896841355TH 90250 สมเดช
  17.ED896841369TH 90110 ชนกพร
  18.ED896841372TH 24000 ศุภชัย
  19.ED896841386TH 77180 ณัฎฐธิดา
  20.ED896841390TH 95000 มารีญา
  21.ED896841409TH 85120 สุราณี
  22.ED896841412TH 10210 สมศักดิ์
  23.ED896841426TH 25150 ภุมรินทร์
  24.ED896841430TH 30000 จารุวรรณ
  25.ED896841443TH 13160 พัทธ์รมณ
  26.ED896841457TH 90110 จิระวุฒิ
  27.ED896841465TH 73120 เอกชัย
  28.ED896841474TH 57230 กรณิกา
  29.ED896841488TH 10600 อรพินทร์
  30.ED896841491TH 10310 วัชรี
  31.ED896841505TH 10140 จุฑามาส
  32.ED896841514TH 10400 วีรญา
  33.ED896841528TH 10240 กัญพัชร
  34.ED896841531TH 10500 สุจารี
  35.ED896841545TH 90260 ประกายใจ
  36.ED896841559TH 80160 ศิรดา
  37.ED896841562TH 84240 เพ็ญศรี
  38.ED896841576TH 33150 ปัทมา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 36. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 18/06/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896842320TH 60120 แก้วตา
  2.ED896842333TH 60120 แก้วตา
  3.ED896842347TH 10150 จีราภรณ์
  4.ED896842355TH 10400 วาสนา
  5.ED896842364TH 24130 พัชรวรรณ
  6.ED896842378TH 10900 อมรา
  7.ED896842381TH 10150 พรทิพย์
  8.ED896842395TH 10230 ทัศนีย์
  9.ED896842404TH 10240 นุจรินทร์
  10.ED896842418TH 10250 อัจฉราพร
  11.ED896842421TH 45120 อนุชิต
  12.ED896842435TH 10700 ผลทิพย์
  13.ED896842449TH 12150 ณภัค
  14.ED896842452TH 34000 สุปราณี
  15.ED896842466TH 10150 วีระ
  16.ED896842470TH 10530 สุพรรณา
  17.ED896842483TH 85000 ฐิติวรดา
  18.ED896842497TH 10140 ชุลี
  19.ED896842506TH 10280 อาภาภรณ์
  20.ED896842510TH 20110 กนกกาญจน์
  21.ED896842523TH 10600 วรินทรา
  22.ED896842537TH 12120 แสงเทียน
  23.ED896842545TH 61140 ปติมา
  24.ED896842554TH 10170 นาวา
  25.ED896842568TH 18000 ลัดดาวัลย์
  26.ED896842571TH 73220 top
  27.ED896842585TH 10800 นิตยา
  28.ED896842599TH 25150 ภุมรินทร์
  29.ED896842608TH 21000 ณภัทร
  30.ED896842611TH 10120 อรทัย
  31.ED896842625TH 21160 มณฑา
  32.ED896842639TH 83000 ณัฐธยาน์
  33.ED896842642TH 42100 รัชนี
  34.ED896842656TH 10210 วันทนา
  35.ED896842660TH 13210 รวีศักดิ์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ส่ง FLASH
  1.TH04021GB3884A พรศิริ ปทุมธานี
  2.TH01161GB34P1B มณีรัตน์ กรุงเทพ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://www.flashexpress.com/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 37. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 19/06/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896842934TH 64120 อธิภัทธิ์
  2.ED896842948TH 30210 ธนายุทธ
  3.ED896842951TH 30170 จุฑารัตน์
  4.ED896842965TH 30210 อัจฉรา
  5.ED896842979TH 60000 พีระศักดิ์
  6.ED896842982TH 12150 นวลจันทร์
  7.ED896842996TH 17120 น้ำใส
  8.ED896843002TH 10900 อภิญญา
  9.ED896843016TH 45000 เสาวลักษณ์
  10.ED896843020TH 11140 ขนิษฐา
  11.ED896843033TH 11000 จงจิต
  12.ED896843047TH 73170 ชณภา
  13.ED896843055TH 36120 อิสริยา
  14.ED896843064TH 13220 ภัทราภรณ์
  15.ED896843078TH 10900 สยมภู
  16.ED896843081TH 90110 บุญเศรษฐ์
  17.ED896843095TH 10160 รวิสรา
  18.ED896843104TH 24000 อริสา
  19.ED896843118TH 10150 จินตนา
  20.ED896843121TH 86180 เบญจมาภรณ์
  21.ED896843135TH 50000 ปพิชญา
  22.ED896843149TH 10510 ลำไพ
  23.ED896843152TH 13210 ศิริรัตน์
  24.ED896843166TH 10600 นันทวัน
  25.ED896843170TH 11140 อาทิตยา
  26.ED896843183TH 10160 ปุ๊ก
  27.ED896843197TH 20230 อรวรรณ
  28.ED896843206TH 73130 กุลณัฐ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 38. Tungngern Panmai

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 21/06/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896843325TH 30280 มนัญญา
  2.ED896843339TH 30210 อัจฉรา
  3.ED896843342TH 31000 เกษร
  4.ED896843356TH 31000 เกษร
  5.ED896843360TH 30280 มนัญญา
  6.ED896843373TH 34000 สุปราณี
  7.ED896843387TH 82180 ร้านพู่กัน
  8.ED896843395TH 82000 จิราภา
  9.ED896843400TH 82000 จิราภา
  10.ED896843413TH 25000 สุจินตนา
  11.ED896843427TH 11120 ขนิษฐา
  12.ED896843435TH 82110 บ้านยา
  13.ED896843444TH 10110 ประภาศรี
  14.ED896843458TH 10150 ปณิตา
  15.ED896843461TH 71190 สาโรจน์
  16.ED896843475TH 94160 อารีณี
  17.ED896843489TH 10900 อภิญญา
  18.ED896843492TH 83130 ประไพ
  19.ED896843501TH 10170 อินทิรา
  20.ED896843515TH 10150 จีราภรณ์
  21.ED896843529TH 17120 น้ำใส
  22.ED896843532TH 34000 สุปราณี
  23.ED896843546TH 10310 อมร
  24.ED896843550TH 11000 จงจิต
  25.ED896843563TH 63130 ลักขณาพร
  26.ED896843577TH 80000 จารุณี
  27.ED896843585TH 73120 เอกชัย
  28.ED896843594TH 15000 อัจฉรา
  29.ED896843603TH 96000 ทัดเดือน
  30.ED896843617TH 10150 สุรศักสดิ์
  31.ED896843625TH 11110 ชลฎา
  32.ED896843634TH 10220 ณัฐพล
  33.ED896843648TH 10170 ปริฉัตร
  34.ED896843651TH 10230 ชณาณิน
  35.ED896843665TH 53230 พรพิมล
  36.ED896843679TH 10250 ณัฐสุดา
  37.ED896843682TH 53000 ทิวาพร
  38.ED896843696TH 95000 ปิยมาศ
  39.ED896843705TH 10700 นัทญา
  40.ED896843719TH 85000 ปิยะวัลย์
  41.ED896843722TH 10600 วรินทรา
  42.ED896843736TH 10230 นวลักษณ์
  43.ED896843740TH 96000 วินิพร
  44.ED896843753TH 95000 ผสสดี
  45.ED896843767TH 11140 ขนิษฐา
  46.ED896843775TH 65000 นุชจรีย์
  47.ED896843784TH 64110 ปาณิสรา
  48.ED896843798TH 35150 พัชรีภรณ์
  49.ED896843807TH 10250 ศศิธร
  50.ED896843815TH 22110 พัทยา
  51.ED896843824TH 24130 วิริยาภรณ์
  52.ED896843838TH 49000 พิไลพร
  53.ED896843841TH 10510 วี
  54.ED896843855TH 90120 เขมต์ณัชญ์
  55.ED896843869TH 10400 ศศิประภา
  56.ED896843872TH 85000 องุ่น
  57.ED896843886TH 11110 ชลฎา
  58.ED896843890TH 10150 สุรีพร
  59.ED896843909TH 15110 บังอร
  60.ED896843912TH 20230 บุญศรี
  61.ED896843926TH 10150 จินตนา
  62.ED896843930TH 12000 ณัฑชา
  63.ED896843943TH 10540 วิไลลักษณ์
  64.ED896843957TH 10510 อารดี
  65.ED896843965TH 10310 นันทยา
  66.ED896843974TH 80000 พัชรี
  67.ED896843988TH 25150 ภุมรินทร์
  68.ED896843991TH 12170 เทพไทย
  69.ED896844008TH 20190 วัชรา
  70.ED896844011TH 20150 สุภัตรา
  71.ED8968440215TH 90110 ษมาวดี
  72.ED896844039TH 86110 จินดารัตน์
  73.ED896844042TH 52190 สายพิน
  74.ED896844056TH 20180 นต.หญิง วรางคณา
  75.ED896844060TH 81130 เยาว์พา
  76.ED896844073TH 10240 ภทราวดี
  77.ED896844087TH 13160 พัทธ์รมณ
  78.ED896844095TH 10210 พัชรี
  79.ED896844100TH 93130 อุสิญาพร
  80.ED896844113TH 11100 เอื้อมพร
  81.ED896844127TH 10900 ศุภกิจ
  82.ED896844135TH 65000 พันศักดิ์
  83.ED896844144TH 50210 จิราภรณ์
  84.ED896844158TH 11140 อาทิตยา
  85.ED896844161TH 10510 ดุสิตา
  86.ED896844175TH 77120 Pacharin
  87.ED896844189TH 10150 พรทิพย์
  88.ED896844192TH 10160 วิภาภรณ์
  89.ED896844201TH 10400 พิชญา
  90.ED896844215TH 84000 จินตนันท์
  91.ED896844229TH 10280 ษิญาภา
  92.ED896844232TH 11000 ดวงใจ
  93.ED896844246TH 10400 เสาวภา
  94.ED896844250TH 93160 ชุติพรรณ
  95.ED896844263TH 62000 ชลธิชา
  96.ED896844277TH 10540 สุดารัตน์
  97.ED896844285TH 50000 สุภารัตน์
  98.ED896844294TH 83110 พรทิพย์
  99.ED896844303TH 90110 วิยะดา
  100.ED896844317TH 33140 สมจารี
  101.ED896844325TH 10150 จิราพร
  102.ED896844334TH 24000 ศิริลักษณ์
  103.ED896844348TH 10280 สุกัญญา
  104.ED896844351TH 93140 ธนียา
  105.ED896844365TH 18000 ลัดดาวัลย์
  106.ED896844379TH 74110 อาภาพรรณ
  107.ED896844382TH 11150 เรณู
  108.ED896844396TH 23110 เอกรัฐ
  109.ED896844405TH 20000 ศรีธารา
  110.ED896844419TH 73220 สมปอง
  111.ED896844422TH 22000 อ.นิศารัตน์
  112.ED896844436TH 20110 อังควิอาภา
  113.ED896844440TH 65000 นฤมล
  114.ED896844453TH 90110 สุพร
  115.ED896844467TH 10260 สุรศักดิ์
  116.ED896844475TH 10520 พจมาลย์
  117.ED896844484TH 10520 อัญญ์พิชา
  118.ED896844498TH 10600 หนูจันทร์
  119.ED896844507TH 52000 ภรดา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 39. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 22/06/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896844674TH 10310 อมร
  2.ED896844688TH 10170 อินทิรา
  3.ED896844691TH 83130 ประไพ
  4.ED896844705TH 41000 สุภาวดี
  5.ED896844714TH 11000 จงจิต
  6.ED896844728TH 95000 ผุสสดี
  7.ED896844731TH 27000 จันทนา
  8.ED896844745TH 10800 ปิยะนุช
  9.ED896844759TH 48000 อารมย์
  10.ED896844762TH 74120 เสาวนีย์
  11.ED896844776TH 10150 เพ็ญจันทร์
  12.ED896844780TH 11000 ศิริพรรณ
  13.ED896844793TH 12160 ดวงสมร
  14.ED896844802TH 48110 เจนจิรา
  15.ED896844816TH 45000 ศศิธร
  16.ED896844820TH 41000 กรวิภา
  17.ED896844833TH 56000 น้ำผึ้ง
  18.ED896844847TH 90250 สมเดช
  19.ED896844855TH 92000 นงนุช
  20.ED896844864TH 15000 พิชญ์นาฎ
  21.ED896844878TH 10120 พาสุกรี
  22.ED896844881TH 83100 ณัฏฐกิตติดิ์
  23.ED896844895TH 50140 หญิง
  24.ED896844904TH 20250 สมคิด
  25.ED896844918TH 65190 ศดานนท์
  26.ED896844921TH 10150 จินตนา
  27.ED896844935TH 95000 มารียา
  28.ED896844949TH 12130 มิสา
  29.ED896844952TH 11120 ขนิษฐา
  30.ED896844966TH 73170 ชณพา
  31.ED896844970TH 77180 ณัฏฐธิดา
  32.ED896844983TH 11150 อรทัย
  33.ED896844997TH 12140 บรรจง
  34.ED896845003TH 95110 มานิตา
  35.ED896845017TH 10310 วัชราภา
  36.ED896845025TH 74000 แอนนี่
  37.ED896845034TH 10170 น้ำทิพย์
  38.ED896845048TH 82140 จันทร์จิรา
  39.ED896845051TH 10270 อัญชุลี
  40.ED896845065TH 10200 ทิพรัตน์
  41.ED896845079TH 10510 กนกวรรณ
  42.ED896845082TH 82190 เบ็ญจวรรณ
  43.ED896845096TH 77120 สุกิจ
  44.ED896845105TH 11000 กัณธินันท์
  45.ED896845119TH 13290 ลำยอง
  46.ED896845122TH 86000 เพ็ญพักตร์
  47.ED896845136TH 84000 ลลิตภัทร
  48.ED896845140TH 72170 ปัญญา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ส่ง FLASH
  1.TH04021GVKY97A พรศิริ ปทุมธานี
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://www.flashexpress.com/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 40. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 23/06/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896845992TH 30210 ธนายุทธ
  2.ED896846012TH 80240 คณัสนันท์
  3.ED896846026TH 50280 ศิวาพร
  4.ED896846030TH 34000 รัชดาภา
  5.ED896846043TH 10110 วีรชัย
  6.ED896846057TH 90110 ชนกพร
  7.ED896846065TH 34000 รัชดาภา
  8.ED896846074TH 96000 ธนา
  9.ED896846088TH 10210 เบญจมาภรณ์
  10.ED896846091TH 64170 รัชนก
  11.ED896846105TH 63130 ยุพิน
  12.ED896846114TH 10150 สยาม
  13.ED896846128TH 90260 ประกายใจ
  14.ED896846131TH 90110 วาสนา
  15.ED896846145TH 33270 ผ่องศรี
  16.ED896846159TH 81130 ชัตติยา
  17.ED896846162TH 11130 จิตตราพร
  18.ED896846176TH 77170 ปราณี
  19.ED896846180TH 20230 เกษร
  20.ED896846193TH 84000 พิมพ์ชนา
  21.ED896846202TH 33150 ภวนา
  22.ED896846216TH 54120 วริศรา
  23.ED896846220TH 50000 วีณา
  24.ED896846233TH 70000 จีรนุช
  25.ED896846247TH 10700 ชนิษฐา
  26.ED896846255TH 10160 ชัยยศ
  27.ED896846264TH 12120 หฤทัย
  28.ED896846278TH 10540 สุดารัตน์
  29.ED896846281TH 20230 ฐิติมา
  30.ED896846295TH 10220 aiew
  31.ED896846304TH 50150 กันตพงษ์
  32.ED896846318TH 11120 ปราณี
  33.ED896846321TH 10520 พจมาลย์
  34.ED896846335TH 30280 สุภาวรรณ
  35.ED896846349TH 80160 ศิรดา
  36.ED896846352TH 10280 อาภาภรณ์
  37.ED896846366TH 27000 สงกรานต์
  38.ED896846370TH 20250 อรชร
  39.ED896846383TH 71250 ปรีญานุช
  40.ED896846397TH 91160 กมลลักษณ์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 41. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 24/06/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896846729TH 18160 ภัทราภรณ์
  2.ED896846732TH 30210 ธนายุทธ
  3.ED896846746TH 18160 ภัทราภรณ์
  4.ED896846750TH 18160 ภัทราภรณ์
  5.ED896846763TH 18160 ภัทราภรณ์
  6.ED896846777TH 18160 ภัทราภรณ์
  7.ED896846785TH 18160 ภัทราภรณ์
  8.ED896846794TH 18160 ภัทราภรณ์
  9.ED896846803TH 30210 อัจฉรา
  10.ED896846817TH 11000 ศิริพรรณ
  11.ED896846825TH 86110 เพ็ญศิริ
  12.ED896846834TH 96000 ธนา
  13.ED896846848TH 10400 ประหนึ่งนุช
  14.ED896846851TH 10240 ภัทรวดี
  15.ED896846865TH 95000 พงษ์พนา
  16.ED896846879TH 48150 อภิญญา
  17.ED896846882TH 90110 อินทุอร
  18.ED896846896TH 21000 เกด
  19.ED896846905TH 95000 มารียา
  20.ED896846919TH 20230 เกษร
  21.ED896846922TH 46120 หทัยรัตน์
  22.ED896846936TH 10270 ปราณี
  23.ED896846940TH 93000 สุปรีดา
  24.ED896846953TH 83000 เสาวนีย์
  25.ED896846967TH 20270 สิริณัฏฐ์กุล
  26.ED896846975TH 22110 พทยา
  27.ED896846984TH 73150 มทิตา
  28.ED896846998TH 10220 หทัยชนก
  29.ED896847004TH 10250 ศศิธร
  30.ED896847018TH 30170 เจริญจิตร
  31.ED896847021TH 10220 สุธาทิพย์
  32.ED896847035TH 20190 วัชรา
  33.ED896847049TH 10270 อัญชลี
  34.ED896847052TH 71000 ขวัญใจ
  35.ED896847066TH 93000 เพ็ญศรี
  36.ED896847070TH 10540 ทับทิม
  37.ED896847083TH 77180 ณฏฐธิดา
  38.ED896847097TH 50000 วีณา
  39.ED896847106TH 80160 ลักษิณา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 42. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 25/06/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896848035TH 90250 สุภิดา
  2.ED896848044TH 48190 บัวเรียน
  3.ED896848058TH 83000 เพ็ญศรี
  4.ED896848061TH 30140 มัตติกา
  5.ED896848075TH 40000 พัชรา
  6.ED896848089TH 96000 ธนา
  7.ED896848092TH 90110 วาสนา
  8.ED896848101TH 20230 อำภา
  9.ED896848115TH 74000 กิตติภพ
  10.ED896848129TH 10500 สุจารี
  11.ED896848132TH 10280 อาภาภรณ์
  12.ED896848146TH 10700 มนหทัย
  13.ED896848150TH 73120 เอกชัย
  14.ED896848163TH 71190 นวลศรี
  15.ED896848177TH 90000 นิศากร
  16.ED896848185TH 11120 อัญพัชญ์
  17.ED896848194TH 62000 ชลธิชา
  18.ED896848217TH 73110 เบญจพร
  19.ED896848225TH 24130 พัชรวรรณ
  20.ED896848234TH 10250 บุปผา
  21.ED896848248TH 11120 จุรีย์
  22.ED896848251TH 11110 สุภาพร
  23.ED896848265TH 21000 pd
  24.ED896848279TH 15110 บังอร
  25.ED896848282TH 10400 นิตยา
  26.ED896848296TH 35000 พรพรรณ
  27.ED896848305TH 10240 ไพศาล
  28.ED896848319TH 41000 สุภาวดี
  29.ED896848322TH 10170 น้ำทิพย์
  30.ED896848336TH 74000 จิตลัดดา
  31.ED896848340TH 22110 พัทยา
  32.ED896848353TH 85000 ปิยะวัลย์
  33.ED896848367TH 25150 ภุมรินทร์
  34.ED896848375TH 65240 รังษิมาพร
  35.ED896848384TH 11110 เอื้อมพร
  36.ED896848398TH 25150 ภุมรินทร์
  37.ED896848407TH 48110 เจนจิรา
  38.ED896848415TH 30130 noii
  39.ED896848424TH 60000 ทิพวรรณ
  40.ED896848438TH 10230 สราวุธ
  41.ED896848441TH 90120 เขมต์ณัชญ์
  42.ED896848455TH 94000 ธัญญารัตน์
  43.ED896848469TH 65190 มาริษา
  44.ED896848472TH 25150 สุภาพร
  45.ED896848486TH 10220 ภาวิณีย์
  46.ED896848490TH 20110 กนกกาญจน์
  47.ED896848509TH 10150 จินตนา
  48.ED896848512TH 15140 ราตรี
  49.ED896848526TH 10120 สุภัจฉรี
  50.ED896848530TH 65000 กรรณิการ์
  51.ED896848543TH 83000 น้ำฝน
  52.ED896848557TH 54130 ปาณิศา
  53.ED896848565TH 10270 ธนพร
  54.ED896848574TH 11000 ทณิชนันทร์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 43. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 26/06/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896848781TH 10520 พจมาลย์
  2.ED896848795TH 11110 สุติมา
  3.ED896848804TH 10600 วรินทรา
  4.ED896848818TH 26110 ศตวรรษ
  5.ED896848821TH 11140 ขนิษฐา
  6.ED896848835TH 21140 ชาลดา
  7.ED896848849TH 77210 ศุริรัตน
  8.ED896848852TH 33120 สิริศกดิ์
  9.ED896848866TH 71000 อัชชาพร
  10.ED896848870TH 10150 นภาพร
  11.ED896848883TH 74000 กวินนาถ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 44. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 28/06/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896849067TH 83000 มัญชุสา
  2.ED896849075TH 83000 มัญชุสา
  3.ED896849084TH 83000 มัญชุสา
  4.ED896849098TH 83000 มัญชุสา
  5.ED896849107TH 80240 คณัสนันท์
  6.ED896849115TH 80240 คณัสนันท์
  7.ED896849124TH 10400 วาทิตพันฑ์
  8.ED896849138TH 18260 กาญจนา
  9.ED896849141TH 10900 อมรา
  10.ED896849155TH 11110 สุติมา
  11.ED896849169TH 10310 อมร
  12.ED896849172TH 36120 อิสริยา
  13.ED896849186TH 93160 ชุติพรรณ
  14.ED896849190TH 95000 อรุณี
  15.ED896849209TH 11000 ศิริพรรณ
  16.ED896849212TH 12000 มะลิ
  17.ED896849226TH 10570 ธิดารัตน์
  18.ED896849230TH 34000 รัชดาภา
  19.ED896849243TH 30130 สรัลลักษณ์
  20.ED896849257TH 11000 จงจิต
  21.ED896849265TH 70120 พิรศา
  22.ED896849274TH 90000 นิศากร
  23.ED896849288TH 10250 อัจฉราพร
  24.ED896849291TH 30150 สายใจ
  25.ED896849305TH 10310 นันทยา
  26.ED896849314TH 13220 ภัทราภรณ์
  27.ED896849328TH 11140 อาทิตยา
  28.ED896849331TH 83000 เบญจวรรณ
  29.ED896849345TH 60110 ทิพยวรรณ
  30.ED896849359TH 50140 หทัยทิพย์
  31.ED896849362TH 90000 นิศากร
  32.ED896849376TH 10250 อัจฉราพร
  33.ED896849380TH 90280 อาซีซะ
  34.ED896849393TH 10300 พตท.หญิง รัตนา
  35.ED896849402TH 83000 เบญจวรรณ
  36.ED896849416TH 10150 จินตนา
  37.ED896849420TH 10170 พรพิมล
  38.ED896849433TH 21180 พิมพ์พร
  39.ED896849447TH 32000 สุภาพ
  40.ED896849455TH 17120 มุกดา
  41.ED896849464TH 74000 จิตรลัดดา
  42.ED896849478TH 10310 นันทยา
  43.ED896849481TH 20130 ศศิธร
  44.ED896849495TH 80140 ศิรินันท์
  45.ED896849504TH 90260 ประกายใจ
  46.ED896849518TH 10900 ผกาวดี
  47.ED896849521TH 10150 สุรศักดิ์
  48.ED896849535TH 10400 วรรณภา
  49.ED896849549TH 80140 ศิรินันท์
  50.ED896849552TH 95000 มารีต้า
  51.ED896849566TH 46000 วิภาวรรณ
  52.ED896849570TH 25150 ภุมรินทร์
  53.ED896849583TH 10900 วัชรินทร์
  54.ED896849597TH 11140 ขนิษฐา
  55.ED896849606TH 74000 กวินนาถ
  56.ED896849610TH 10700 อาภัสรา
  57.ED896849623TH 10170 ไซฮ้วง
  58.ED896849637TH 10600 อรพินท์
  59.ED896849645TH 83110 อนัญญา
  60.ED896849654TH 10400 อัญทราวิพัทธ์
  61.ED896849668TH 24190 เพ็ญประภา
  62.ED896849671TH 54120 วริศรา
  63.ED896849685TH 10220 ณัฐพล
  64.ED896849699TH 42000 เบญจมาศ
  65.ED896849708TH 12000 ขวัญใจ
  66.ED896849711TH 10250 ณัฏฐาภรณ์
  67.ED896849725TH 11140 ประเมิน
  68.ED896849739TH 12000 วลัยรัตน์
  69.ED896849742TH 11120 สุรัตน์
  70.ED896849756TH 11000 จงจิตร
  71.ED896849760TH 24000 ศุภชัย
  72.ED896849773TH 10170 ทองพูน
  73.ED896849787TH 10400 ศสิประภา
  74.ED896849795TH 10250 พรพิมล
  75.ED896849800TH 10170 อุษา
  76.ED896849813TH 94000 ธีรพร
  77.ED896849827TH 10230 จินตนา
  78.ED896849835TH 10110 ธันยพร
  79.ED896849844TH 21000 เกด
  80.ED896849858TH 21140 อำนวย
  81.ED896849861TH 21120 นิศาชล
  82.ED896849875TH 83000 เสาวนีย์
  83.ED896849889TH 21000 ดวงกมล
  84.ED896849892TH 11000 พิมพพา
  85.ED896849901TH 10290 เอกชัย
  86.ED896849915TH 71110 นภวรรณ
  87.ED896849929TH 12130 วรรณา
  88.ED896849932TH 10240 ภัทราวดี
  89.ED896849946TH 10120 สุภัจฉรี
  90.ED896849950TH 71000 วิมล
  91.ED896849963TH 61000 รวีวรรณ
  92.ED896849977TH 94000 ธีรพร
  93.ED896849985TH 10110 สมจิตร
  94.ED896849994TH 10220 aiew
  95.ED896850003TH 83110 อนัญญา
  96.ED896850017TH 83000 เบญจวรรณ
  97.ED896850025TH 11150 เรณู
  98.ED896850034TH 94220 นุอัยม์
  99.ED896850048TH 20150 สุภัตรา
  100.ED896850051TH 90280 อาซซะ
  101.ED896850065TH 12130 นิสา
  102.ED896850079TH 10520 พจมาลย์
  103.ED896850082TH 11110 เอื้อมพร
  104.ED896850096TH 73220 ศิริวิมล
  105.ED896850105TH 30280 นิภาพร
  106.ED896850119TH 10310 กัลยรัตน์
  107.ED896850122TH 11120 อัญพัชญ์
  108.ED896850136TH 94000 ทิพวรรณ
  109.ED896850140TH 27180 วนัส
  110.ED896850153TH 84130 จงรัก
  111.ED896850167TH 90110 บุญเศรษฐ์
  112.ED896850175TH 36230 จิตสุดาพร
  113.ED896850184TH 95000 มัสนี
  114.ED896850198TH 81120 ขวัญใจ
  115.ED896850207TH 10400 พิชญา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 45. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 29/06/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896851030TH 71150 สรรเสริญ
  2.ED896851043TH 10900 สมภพ
  3.ED896851057TH 90130 ปารณีย์
  4.ED896851065TH 11000 กาญจนา
  5.ED896851074TH 85000 ปิยะวัลย์
  6.ED896851088TH 71190 สาโรจน์
  7.ED896851091TH 10220 ณัฐพล
  8.ED896851105TH 56000 น้ำผึ้ง
  9.ED896851114TH 85000 ปิยะวัลย์
  10.ED896851128TH 10210 เบญจมาภรณ์
  11.ED896851131TH 10170 อินทิรา
  12.ED896851145TH 74000 วลัยพรรณ
  13.ED896851159TH 34000 สุปราณี
  14.ED896851162TH 10900 อนนท์
  15.ED896851176TH 10310 อมร
  16.ED896851180TH 41000 สุภาวดี
  17.ED896851193TH 50000 สันติพงษ์
  18.ED896851202TH 90110 ภานุพัศน์
  19.ED896851216TH 34000 รัชดาภา
  20.ED896851220TH 70120 พิรศา
  21.ED896851233TH 20130 สรัลลักษณ์
  22.ED896851247TH 10170 อินทิรา
  23.ED896851255TH 10310 กิตติศักดิ์
  24.ED896851264TH 77170 พัชรี
  25.ED896851278TH 11000 พรรณราย
  26.ED896851281TH 10700 มนหทัย
  27.ED896851295TH 10400 ประหนึ่งนุช
  28.ED896851304TH 24000 ศิริพร
  29.ED896851318TH 66000 กัลยรัตน์
  30.ED896851321TH 13160 ธนาภรณ์
  31.ED896851335TH 95000 กรรณิการ์
  32.ED896851349TH 93130 อุสิญาพร
  33.ED896851352TH 72150 ภารวี
  34.ED896851366TH 12130 ดวงกมล
  35.ED896851370TH 22120 นฤภัทร
  36.ED896851383TH 45120 สุวรรณีย์
  37.ED896851397TH 10400 พัชรา
  38.ED896851406TH 74000 ไพเราะ
  39.ED896851410TH 70110 ธิติวัฒน์
  40.ED896851423TH 10240 ฐิตชญาน์
  41.ED896851437TH 16000 สุกัญญา
  42.ED896851445TH 48150 อรัญญา
  43.ED896851454TH 92000 นงนุช
  44.ED896851468TH 10900 monnapop
  45.ED896851471TH 15110 ไอศวรรฎา
  46.ED896851485TH 15110 บังอร
  47.ED896851499TH 10140 ธิดารัตน์
  48.ED896851508TH 10270 ปราณี
  49.ED896851511TH 10540 ปนัดดา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 46. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 30/06/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896851689TH 10900 สมภพ
  2.ED896851692TH 90250 สุภิดา
  3.ED896851701TH 34000 รัชดาภา
  4.ED896851715TH 10150 สยาม
  5.ED896851729TH 30170 จุฑารัตน์
  6.ED896851732TH 10150 เพ็ญจันทร์
  7.ED896851746TH 33120 สิริศักดิ์
  8.ED896851750TH 48000 อัมพร
  9.ED896851763TH 10400 วรรณภา
  10.ED896851777TH 10240 มาลีรัตน์
  11.ED896851785TH 86140 ศิริไล
  12.ED896851794TH 57100 ชติกาญจน์
  13.ED896851803TH 10130 วรนันท์
  14.ED896851817TH 90250 สมเดช
  15.ED896851825TH 10220 จุฑามาศ
  16.ED896851834TH 10500 สุจารี
  17.ED896851848TH 56120 คนึงนุช
  18.ED896851851TH 10230 อารยะ
  19.ED896851865TH 72000 ศรัณยา
  20.ED896851879TH 12150 ทิพสุดา
  21.ED896851882TH 67000 พรทิพย์
  22.ED896851896TH 74130 ปรียาทิพย์
  23.ED896851905TH 24000 ศุภชัย
  24.ED896851919TH 66000 สุมลมาลย์
  25.ED896851922TH 86110 พัลลภา
  26.ED896851936TH 13160 พัทธ์รมณ
  27.ED896851940TH 91000 สตูล
  28.ED896851953TH 50160 กฤษณี
  29.ED896851967TH 10230 สุทรีย์รัตน์
  30.ED896851975TH 10540 ทับทิม
  31.ED896851984TH 71110 นภวรรณ
  32.ED896851998TH 90000 นิศากร
  33.ED896852004TH 24130 ปรางทิพย์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 47. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 1/07/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896852636TH 10510 เกษร
  2.ED896852640TH 10510 เกษร
  3.ED896852653TH 65000 นิติรุจน์
  4.ED896852667TH 30210 ธนายุทธ
  5.ED896852675TH 31140 ทิพวรรณ
  6.ED896852684TH 80000 จิรา
  7.ED896852698TH 33110 พิชชากร
  8.ED896852707TH 22120 นฤภัทร
  9.ED896852715TH 18230 กัลยา
  10.ED896852724TH 14000 สุธาลัย
  11.ED896852738TH 33110 พิชชภา
  12.ED896852741TH 56120 คนึงนุช
  13.ED896852755TH 50210 จิราภรณ์
  14.ED896852769TH 34250 จิราภรณ์
  15.ED896852772TH 57240 ธัญญารัตน์
  16.ED896852786TH 11000 ศิริพรรณ
  17.ED896852790TH 62000 ชลธิชา
  18.ED896852809TH 93110 ณัฏฐนันท์
  19.ED896852812TH 63110 แม่ประทุม
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 48. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 2/07/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896853035TH 73000 บุญอนันต์
  2.ED896853044TH 90110 ชนกพร
  3.ED896853058TH 73120 เอกชัย
  4.ED896853061TH 10510 ดุจดาว
  5.ED896853075TH 10170 พรพิมล
  6.ED896853089TH 70180 อัญ
  7.ED896853092TH 91000 อนวัช
  8.ED896853101TH 11140 อาทิตยา
  9.ED896853115TH 10150 นภาพร
  10.ED896853129TH 10240 รุ่งนภา
  11.ED896853132TH 10170 ปริฉัตร
  12.ED896853146TH 30210 อัจฉรา
  13.ED896853150TH 18140 อุษณีย์
  14.ED896853163TH 84120 ปิยะนัด
  15.ED896853185TH 84120 ปิยธิดา
  16.ED896853194TH 20150 ยลดา
  17.ED896853203TH 41000 ปรตินันท์
  18.ED896853217TH 71250 ปรีญานุช
  19.ED896853225TH 10600 วรวรรณ
  20.ED896853248TH 10510 น้ำฝน
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 49. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 3/07/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896853574TH 12150 ณัฐฌา
  2.ED896853588TH 13000 กรจิรัฏฐ์
  3.ED896853591TH 13000 กรจิรัฏฐ์
  4.ED896853605TH 84320 สุพัตรา
  5.ED896853614TH 10210 เบญจมาภรณ์
  6.ED896853628TH 45120 อนุชิต
  7.ED896853631TH 61000 ปิยะวรรณ
  8.ED896853645TH 10510 วี
  9.ED896853659TH 95000 พฎนิน
  10.ED896853662TH 65000 ฤดี
  11.ED896853676TH 80140 ศิรินันท์
  12.GD020008365TH 72110 นัสถวุฐ (โลจิกโพสต์ ของชิ้นใหญ่)
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 50. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 4/07/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896853985TH 15190 รุ่งทิพย์
  2.ED896853999TH 34170 นิตยาทิพย์
  3.ED896854005TH 15190 รุ่งทิพย์
  4.ED896854019TH 20230 อำภา
  5.ED896854022TH 44130 ภัทรพร
  6.ED896854036TH 10250 อัจฉราพร
  7.ED896854040TH 94150 สนั่น
  8.ED896854053TH 10150 อรุณศรี
  9.ED896854067TH 20230 เกษร
  10.ED896854075TH 10150 วีระ
  11.ED896854084TH 12120 กมลพรรณ
  12.ED896854098TH 83110 สุรีรัตน์
  13.ED896854107TH 71150 ภัทรวรรณ
  14.ED896854115TH 10530 บังอร
  15.ED896854124TH 10120 ฟ้าลิขิต
  16.ED896854138TH 62180 ผอ.สุริยา
  17.ED896854141TH 77180 ณัฏฐธิดา
  18.ED896854155TH 10220 วันวิสาข์
  19.ED896854169TH 95000 พิมพ์พรรณ์
  20.ED896854172TH 10150 เพ็ญจันทร์
  21.ED896854186TH 83000 เสาวนีย์
  22.ED896854190TH 14140 ปิยะนาถ
  23.ED896854209TH 25000 เอมมี่
  24.ED896854212TH 18230 สำราญ
  25.ED896854226TH 10570 ธิดารัตน์
  26.ED896854230TH 10270 ปราณี
  27.ED896854243TH 25230 ธวัชชัย
  28.ED896854257TH 11000 ศิริพร
  29.ED896854265TH 25140 พิไลวรรณ
  30.ED896854274TH 65000 ศิริลักษณ์
  31.ED896854288TH 10200 กรภัทร์
  32.ED896854291TH 94000 ทิพวรรณ
  33.ED896854305TH 10900 อมรา
  34.ED896854314TH 10110 อมรรัตน์
  35.ED896854328TH 15140 ราตรี
  36.ED896854331TH 80210 นิธิกานต์
  37.ED896854345TH 11110 จิตรอนงค์
  38.ED896854359TH 13170 สุไพรัตน์
  39.ED896854362TH 10150 สณัฏฐา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 51. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 5/07/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896854787TH 60000 พีระศักดิ์
  2.ED896854795TH 60000 พีระศักดิ์
  3.ED896854800TH 85000 ปิยะวัลย์
  4.ED896854813TH 10170 น้ำทิพย์
  5.ED896854827TH 10900 สมภพ
  6.ED896854835TH 12000 อภิญญา
  7.ED896854844TH 71190 สาโรจน์
  8.ED896854858TH 10310 รชยา
  9.ED896854861TH 10510 น้ำฝน
  10.ED896854875TH 11000 ศิริพรรณ
  11.ED896854889TH 10170 อินทิรา
  12.ED896854892TH 73000 นพวรรณ
  13.ED896854901TH 20150 สุภัตรา
  14.ED896854915TH 56000 น้ำผึ้ง
  15.ED896854929TH 92000 นงนุช
  16.ED896854932TH 20130 วิลาวัณย์
  17.ED896854946TH 90250 สมเดช
  18.ED896854950TH 74000 วลัยพรรณ
  19.ED896854963TH 62000 ว่าที่ รต.หญิง กณิษฐกานต์
  20.ED896854977TH 10310 นันทยา
  21.ED896854985TH 45120 อนุชิต
  22.ED896854994TH 20240 ธนาภรณ์
  23.ED896855005TH 50110 สร้อยสุดา
  24.ED896855014TH 10150 เพ็ญจันทร์
  25.ED896855028TH 34000 สุปราณี
  26.ED896855031TH 90000 นิศากร
  27.ED896855045TH 11110 สาวิตรี
  28.ED896855059TH 17120 มุกดา
  29.ED896855062TH 10270 ปนัดดา
  30.ED896855076TH 22110 พัทยา
  31.ED896855080TH 64170 รัชนก
  32.ED896855093TH 50180 เอื้องไพร
  33.ED896855102TH 70150 รัศยา
  34.ED896855116TH 10530 วิยะดา
  35.ED896855120TH 10520 มด
  36.ED896855133TH 10160 ดวงธิดา
  37.ED896855147TH 44130 ภัทรพร
  38.ED896855155TH 20230 จันทร์ฉาย
  39.ED896855164TH 10220 ศิริกาญจน์
  40.ED896855178TH 25150 สุภาพร
  41.ED896855181TH 20190 วัชรา
  42.ED896855195TH 10250 สุภชัย
  43.ED896855204TH 10150 สุรศักดิ์
  44.ED896855218TH 11120 อศิรวรรณ
  45.ED896855221TH 10400 วรรณภา
  46.ED896855235TH 72230 นลิน
  47.ED896855249TH 21140 ชยิสรา
  48.ED896855252TH 72150 ภารวี
  49.ED896855266TH 12000 ขวัญใจ
  50.ED896855270TH 10250 รวีวรรณ
  51.ED896855283TH 18180 สัทธา
  52.ED896855297TH 90280 อาซีซะ
  53.ED896855306TH 12000 ณัฐนันท์
  54.ED896855310TH 74120 เม
  55.ED896855323TH 56000 น้ำผึ้ง
  56.ED896855337TH 10400 ประหนึ่งนุช
  57.ED896855345TH 40190 อรัญญา
  58.ED896855354TH 77180 ณัฏฐธิดา
  59.ED896855368TH 10150 พรทิพย์
  60.ED896855371TH 81180 อลิสา
  61.ED896855385TH 48150 อรัญญา
  62.ED896855399TH 93000 เพ็ญศรี
  63.ED896855408TH 12110 สุรางคณา
  64.ED896855411TH 10900 อมรา
  65.ED896855425TH 80250 ดารุณี
  66.ED896855439TH 13160 ประณม
  67.ED896855442TH 33140 สมจารี
  68.ED896855456TH 76120 กุลธนันท์
  69.ED896855460TH 10150 วีระ
  70.ED896855473TH 10800 ศิรดา
  71.ED896855487TH 12000 thitiporn
  72.ED896855495TH 10240 พัฐชญามาศ
  73.ED896855500TH 10540 ทับทิม
  74.ED896855513TH 60180 รัชดาภรณ์
  75.ED896855527TH 10400 ปิยะนารถ
  76.ED896855535TH 15190 หยาดเพชร
  77.ED896855544TH 10400 อมรรัตน์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 52. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 6/07/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896856377TH 72000 กัณยาวีร์
  2.ED896856385TH 48190 บัวเรียน
  3.ED896856403TH 30210 ธนายุทธ
  4.ED896856417TH 92210 จุฑารัตน์
  5.ED896856425TH 65000 จุติมา
  6.ED896856434TH 72000 กัณยาวีร์
  7.ED896856448TH 48190 บัวเรียน
  8.ED896856451TH 11000 กาญจนา
  9.ED896856465TH 73000 นพวรรณ
  10.ED896856479TH 60000 วิสาข์
  11.ED896856482TH 90110 ชนกพร
  12.ED896856496TH 10900 สมภพ
  13.ED896856505TH 90000 นิศากร
  14.ED896856519TH 33000 พจนี
  15.ED896856522TH 34000 รัชดาภา
  16.ED896856536TH 12000 อภิญญา
  17.ED896856540TH 93140 ธนียา
  18.ED896856553TH 32000 สุภาพ
  19.ED896856567TH 10210 เบญจมาภรณ์
  20.ED896856575TH 11110 ชลฎา
  21.ED896856584TH 11140 อาทิตยา
  22.ED896856598TH 73000 อุษา
  23.ED896856607TH 20230 วารี
  24.ED896856615TH 30290 สุดารัตน์
  25.ED896856624TH 10310 เจริญรัตน์
  26.ED896856638TH 24130 พัชรวรรณ
  27.ED896856641TH 30000 อริสรา
  28.ED896856655TH 10230 สุนทรี
  29.ED896856669TH 10250 อัจฉราพร
  30.ED896856672TH 90110 อารีรัตน์
  31.ED896856686TH 10250 อัจฉราพร
  32.ED896856690TH 49110 อัลปริยา
  33.ED896856709TH 50140 หทัยทิพย์
  34.ED896856712TH 93000 สุปรีดา
  35.ED896856726TH 57240 ธัญญารัตน์
  36.ED896856730TH 90250 พรศรี
  37.ED896856743TH 58110 สลิล
  38.ED896856757TH 30250 สิเรียม
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 53. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 7/07/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896857412TH 80240 คณัสนันท์
  2.ED896857426TH 80240 คณัสนันท์
  3.ED896857430TH 80240 คณัสนันท์
  4.ED896857443TH 70180 อัญ
  5.ED896857457TH 60110 ทิพวรรณ
  6.ED896857465TH 74000 จิตลัดดา
  7.ED896857474TH 10310 อมร
  8.ED896857488TH 10230 กาญจนา
  9.ED896857491TH 10170 น้ำทิพย์
  10.ED896857505TH 56000 น้ำผึ้ง
  11.ED896857514TH 62170 สรณ์สิริ
  12.ED896857528TH 10310 อมร
  13.ED896857531TH 24130 วิริยาภรณ์
  14.ED896857545TH 10160 ร้านสเตกริมคลอง
  15.ED896857559TH 92130 นารีรัตน์
  16.ED896857562TH 10240 ภภัฏ
  17.ED896857576TH 10150 จินตนา
  18.ED896857580TH 84320 ศศิพิชญา
  19.ED896857593TH 84180 โสภณปาล์ม
  20.ED896857602TH 73120 เอกชัย
  21.ED896857616TH 72150 ภารวี
  22.ED896857620TH 92000 ภัญญาภัทร
  23.ED896857633TH 10150 สุรศักดิ์
  24.ED896857647TH 10700 นุชจรินทร์
  25.ED896857655TH 10280 อาภาภรณ์
  26.ED896857664TH 25150 ภุมรินทร์
  27.ED896857678TH 10170 พรพิมล
  28.ED896857681TH 10540 โสภิดา
  29.ED896857695TH 10400 บุญนาค
  30.ED896857704TH 12000 นิตยา
  31.ED896857718TH 11000 กาญจนา
  32.ED896857721TH 73110 เบญจพร
  33.ED896857735TH 27000 สงกรานต์
  34.ED896857749TH 57120 พิชชญาณ
  35.ED896857752TH 10500 สุจารี
  36.ED896857766TH 81140 ปิยะวรรณ
  37.ED896857770TH 10230 กาญจนา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 54. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 8/07/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896857960TH 40000 พัชรา
  2.ED896857973TH 40000 พัชรา
  3.ED896857987TH 93120 อนิศา
  4.ED896857995TH 33270 ผ่องศรี
  5.ED896858007TH 12110 ณัฐยา
  6.ED896858015TH 11110 นลิน
  7.ED896858024TH 11000 จงจิต
  8.ED896858038TH 95000 ผุสสดี
  9.ED896858041TH 34000 รัชดาภา
  10.ED896858055TH 47000 ซิสเตอร์ปาริชาติ
  11.ED896858069TH 10230 สราวุธ
  12.ED896858072TH 20230 เกษร
  13.ED896858086TH 10600 อรพินท์
  14.ED896858090TH 92000 ทีฆรัตน์
  15.ED896858109TH 20130 ศศิธร
  16.ED896858112TH 57100 รุ่งทิวา
  17.ED896858126TH 13160 วลัยพร
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 55. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 9/07/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896858302TH 85000 สุนันทา
  2.ED896858316TH 85000 สุนันทา
  3.ED896858320TH 70150 เกียรติภูมิ
  4.ED896858333TH 94150 สนั่น
  5.ED896858347TH 94150 สนั่น
  6.ED896858355TH 92150 พิรญาณ์
  7.ED896858364TH 73110 อรพิณ
  8.ED896858378TH 30170 จุฑารัตน์
  9.ED896858381TH 52100 โสภาวรรณ
  10.ED896858395TH 20230 อำภา
  11.ED896858404TH 90250 สมเดช
  12.ED896858418TH 74000 กนิษฐา
  13.ED896858421TH 15000 นุชนาฎ
  14.ED896858435TH 10150 ชัยยุทธ์
  15.ED896858449TH 10230 น้ำฝน
  16.ED896858452TH 77110 ชาลินี
  17.ED896858466TH 90110 บุญเศรษฐ์
  18.ED896858470TH 81000 พรพิชญ์
  19.ED896858483TH 20110 กนกกาญจน์
  20.ED896858497TH 10140 ธนญา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 56. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 10/07/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896858673TH 92000 วาสนา
  2.ED896858687TH 76000 ปิยะวดี
  3.ED896858695TH 75000 สุทธิกานต์
  4.ED896858700TH 10170 น้ำทิพย์
  5.ED896858713TH 10260 อรนุช
  6.ED896858727TH 50140 หทัยทิพย์
  7.ED896858735TH 10800 พนาวรรณ
  8.ED896858744TH 73110 ธนิสรา
  9.ED896858758TH 90260 วริมน
  10.ED896858761TH 50000 วีณา
  11.ED896858775TH 66000 สุมลมาลย์
  12.ED896858789TH 22000 รินฤทัย
  13.ED896858792TH 10900 สมภพ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 57. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 11/07/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896858894TH 50210 อนุสรา
  2.ED896858903TH 50210 อนุสรา
  3.ED896858917TH 20130 สำราญ
  4.ED896858925TH 20110 จิตเอื้อ
  5.ED896858934TH 20000 สุรีพร
  6.ED896858948TH 10230 กาญจนา
  7.ED896858951TH 93160 ชุติพรรณ
  8.ED896858965TH 24000 ปาจรีย์
  9.ED896858979TH 10220 จุฑามาศ
  10.ED896858982TH 83000 ณัฐธยาน์
  11.ED896858996TH 10260 ธัญลักษณ์
  12.ED896859002TH 83000 เบญจวรรณ
  13.ED896859016TH 10310 กิตติศักดิ์
  14.ED896859020TH 30000 ศิรดา
  15.ED896859033TH 10510 ดุจดาว
  16.ED896859047TH 10110 ปิยะนันท์
  17.ED896859055TH 57110 ศิริรัตน์
  18.ED896859064TH 34000 สุปราณี
  19.ED896859078TH 37180 วรรณภา
  20.ED896859081TH 50000 หทัยทิพย์
  21.ED896859095TH 10510 ทัศพร
  22.ED896859104TH 20150 สุภัตรา
  23.ED896859118TH 84350 ไตรทศ
  24.ED896859121TH 77180 ณัฏฐธิดา
  25.ED896859135TH 90110 สุจิตรา
  26.ED896859149TH 11000 มลฤดี
  27.ED896859152TH 30220 เสี่ยเก้า
  28.ED896859166TH 10220 ชาญชัย
  29.ED896859170TH 64110 ปาณิสรา
  30.ED896859183TH 77170 ปราณี
  31.ED896859197TH 90110 กัญญ์ชิตา
  32.ED896859206TH 10400 พรรณวดี
  33.ED896859210TH 15000 นุชนาฎ
  34.ED896859223TH 84120 ปิยธิดา
  35.ED896859237TH 20150 ยาฏา
  36.ED896859245TH 73000 ศิริพร
  37.ED896859254TH 10260 วริศราพร
  38.ED896859268TH 10120 สุภัจฉรี
  39.ED896859271TH 10280 อาภา
  40.ED896859285TH 10800 ศิรดา
  41.ED896859299TH 11110 สาวิตรี
  42.ED896859308TH 75000 วรุณรัตน์
  43.ED896859311TH 10520 สมพิศ
  44.ED896859325TH 10270 อมรรัตน์
  45.ED896859339TH 10400 ธนัชพร
  46.ED896859342TH 33120 สิริศักดิ์
  47.ED896859356TH 36120 อิสริยา
  48.ED896859360TH 21000 เกด
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 58. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 12/07/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896890149TH 30210 ธนายุทธ
  2.ED896890237TH 30210 ธนายุทธ
  3.ED896890245TH 10150 จินตนา
  4.ED896890254TH 10120 ฟ้าลิขิต
  5.ED896890271TH 10530 ภัควัลย์
  6.ED896890285TH 11000 ศิริพรรณ
  7.ED896890299TH 10120 ฟ้าลิขิต
  8.ED896890308TH 10150 อรุณศรี
  9.ED896890311TH 92130 นารีรัตน์
  10.ED896890325TH 90000 นิศากร
  11.ED896890339TH 92000 peer
  12.ED896890342TH 41000 สุภาวดี
  13.ED896868137TH 10230 กูนกานต์
  14.ED896868145TH 30130 สรัลวลักษณ์
  15.ED896868154TH 40000 สุภาวดี
  16.ED896868168TH 11110 ชลฎา
  17.ED896868171TH 10150 ริชชิศา
  18.ED896868185TH 10230 อรุณทิพย์
  19.ED896868199TH 25150 สุภาพร
  20.ED896868208TH 93000 นงนาฎ
  21.ED896868211TH 10400 ประหนึ่งนุช
  22.ED896868225TH 11110 สุติมา
  23.ED896868239TH 10120 ฟ้าลิขิต
  24.ED896868242TH 46130 อรยา
  25.ED896868256TH 10220 จุฑามาศ
  26.ED896868260TH 13170 โศภิษฐา
  27.ED896868273TH 86110 พัลลภา
  28.ED896868287TH 56000 น้ำผึ้ง
  29.ED896868295TH 93160 ชุติพรรณ
  30.ED896868300TH 10170 รุ้งตะวัน
  31.ED896868313TH 10310 อมร
  32.ED896868327TH 21000 ณัฐชยา
  33.ED896868335TH 10120 ชวนชม
  34.ED896868344TH 18120 นันทพร
  35.ED896868358TH 11130 วราภรณ์
  36.ED896868361TH 84000 เบญจวรรณ
  37.ED896868375TH 10310 นันทิชา
  38.ED896868389TH 11120 สุภาภรณ์
  39.ED896868392TH 10400 ธนัชพร
  40.ED896868401TH 84000 เกษมณี
  41.ED896868415TH 71000 วิมล
  42.ED896868429TH 45120 อนุชิต
  43.ED896868432TH 92000 นงนุช
  44.ED896868446TH 32150 สุพัตรา
  45.ED896868450TH 83110 อนัญญา
  46.ED896868463TH 11140 อาทิตยา
  47.ED896868477TH 10260 กนกวรรณ
  48.ED896868485TH 10230 กาญจนา
  49.ED896868494TH 30000 จินตนา
  50.ED896868503TH 72150 สุรัมภา
  51.ED896868517TH 48150 อรัญญา
  52.ED896868525TH 20110 กนกกาญจน์
  53.ED896868534TH 10510 อนุรักษ์
  54.ED896868548TH 96000 ยตนา
  55.ED896868551TH 33170 เพ็ญพรรณี
  56.ED896868565TH 18000 กันยา
  57.ED896868579TH 90260 ประกายใจ
  58.ED896868582TH 84350 ไตรทศ
  59.ED896868596TH 10310 ชลิตา
  60.ED896868605TH 93000 เพ็ญศรี
  61.ED896868619TH 53120 วิไลลักษณ์
  62.ED896868622TH 10300 รัตนา
  63.ED896868636TH 21140 ชาลดา
  64.ED896868640TH 11000 อัญญรัตน์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 59. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 13/07/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896890722TH 92130 นนทวรรณ
  2.ED896890736TH 10110 วีรชัย
  3.ED896890740TH 90110 ชนกพร
  4.ED896890753TH 10540 นุช
  5.ED896890767TH 11000 จงจิต
  6.ED896890784TH 10210 เบญจมาภรณ์
  7.ED896890798TH 90000 นิศากร
  8.ED896890807TH 86130 ยุพาพร
  9.ED896890815TH 72000 กัณยาวีร์
  10.ED896890824TH 10170 อินทิรา
  11.ED896890838TH 85000 ปิยะวัลย์
  12.ED896890841TH 10230 นฤมล
  13.ED896890855TH 72000 กัณยาวีร์
  14.ED896890869TH 10170 น้ำทิพย์
  15.ED896890872TH 84110 จิราพร
  16.ED896890886TH 10900 สมภพ
  17.ED896890890TH 10900 อภิญญา
  18.ED896890909TH 81160 ทัศนีย์
  19.ED896890912TH 70150 รัศยา
  20.ED896890926TH 10210 อัญทราวิพัทธ์
  21.ED896890930TH 62000 ว่าที่ รต.หญิง กณิษฐกานต์
  22.ED896890943TH 96000 ธนา
  23.ED896890957TH 80000 บุญญาพร
  24.ED896890965TH 11110 ชลฎา
  25.ED896890974TH 83000 ทิวาพร
  26.ED896890988TH 70000 เบญจมาศ
  27.ED896890991TH 11140 ประเมิน
  28.ED896891008TH 10230 ชญาณิน
  29.ED896891011TH 24000 วาสนา
  30.ED896891025TH 21000 ชุตกาญจน์
  31.ED896891039TH 12120 แสงเทียน
  32.ED896891042TH 10400 บุญนาค
  33.ED896891056TH 10110 ประภาศรี
  34.ED896891060TH 11110 นลิน
  35.ED896891073TH 77180 ณัฏฐธิดา
  36.ED896891087TH 33140 สมจารี
  37.ED896891095TH 21000 อมร
  38.ED896891100TH 10150 ไปรยา
  39.ED896891113TH 25150 ภุมรินทร์
  40.ED896891127TH 83000 วรรณดา
  41.ED896891135TH 10280 อาภาภรณ์
  42.ED896891144TH 20230 จันทร์ฉาย
  43.ED896891158TH 46190 วิยะดา
  44.ED896891161TH 10230 ทัศนีย์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ส่ง FLASH
  1.TH02031KTRQX9A กัญญารัตน์ สมุทรปราการ
  2.TH01281KTR863C อัจฉราพร กรุงเทพ
  3.TH02031KTQTF4B มณีรัตน์ สมุทรปราการ
  4.TH02031KTQ9N6B มณีรัตน์ สมุทรปราการ
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 60. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 14/07/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896891325TH 80240 คณัสนันท์
  2.ED896891334TH 80240 คณัสนันท์
  3.ED896891348TH 80240 คณัสนันท์
  4.ED896891351TH 80240 คณัสนันท์
  5.ED896891365TH 80240 คณัสนันท์
  6.ED896891379TH 80240 คณัสนันท์
  7.ED896891382TH 80240 คณัสนันท์
  8.ED896891396TH 80240 คณัสนันท์
  9.ED896891405TH 90250 สุภิดา
  10.ED896891419TH 90250 สุภิดา
  11.ED896891422TH 90250 สุภิดา
  12.ED896891436TH 34000 รัชดาภา
  13.ED896891440TH 11110 พรทิพย์
  14.ED896891453TH 74000 วลัยพรรณ
  15.ED896891467TH 85000 ปิยะวัลย์
  16.ED896891475TH 11000 โสภิดา
  17.ED896891484TH 10240 พร้อมสุข
  18.ED896891498TH 50000 หทัยทิพย์
  19.ED896891507TH 10500 สุจารี
  20.ED896891515TH 10600 วรินทรา
  21.ED896891524TH 11120 จีรพร
  22.ED896891538TH 71110 นภวรรณ
  23.ED896891541TH 46180 ธัญนาฏ
  24.ED896891555TH 10240 ศศิธร
  25.ED896891569TH 10260 ชญานี
  26.ED896891572TH 11000 กาญจนา
  27.ED896891586TH 10210 อาทิตยา
  28.ED896891590TH 10900 อมรา
  29.ED896891609TH 93180 หลิหมะ
  30.ED896891612TH 10280 วันทนา
  31.ED896891626TH 90110 วิยะดา
  32.ED896891630TH 10510 สุดารัตน์
  33.ED896891643TH 71000 วิมล
  34.ED896891657TH 22120 วาสนา
  35.ED896891665TH 80330 เรวดี
  36.ED896891674TH 10310 วัชราภา
  37.ED896891688TH 18000 ดาวรุ่ง
  38.ED896891691TH 20150 หยง
  39.ED896891705TH 10600 วรวรรณ
  40.ED896891714TH 10600 นันทวัน
  41.ED896891728TH 10220 ประสพสุข
  42.ED896891731TH 10230 สุรชนา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 61. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 15/07/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896891997TH 76000 ปิยะวดี
  2.ED896892003TH 76000 ปิยะวดี
  3.ED896892017TH 66150 อริสรา
  4.ED896892025TH 10900 สมภพ
  5.ED896892034TH 66150 อริสรา
  6.ED896892048TH 76000 ปิยะวดี
  7.ED896892051TH 66150 อริสรา
  8.ED896892065TH 62160 กิตตยา
  9.ED896892079TH 36000 กรพินธ์
  10.ED896892082TH 57150 อารีย์
  11.ED896892096TH 34000 รัชดาภา
  12.ED896892105TH 30000 จินตนา
  13.ED896892119TH 11000 จงจิต
  14.ED896892122TH 72150 วรรณา
  15.ED896892136TH 12120 เนตรนภา
  16.ED896892140TH 10540 จิงจิตต์
  17.ED896892153TH 65000 จิตโสภณ
  18.ED896892167TH 90000 ชุติมา
  19.ED896892175TH 86110 เพ็ญศิริ
  20.ED896892184TH 72000 ศรัณยา
  21.ED896892198TH 24110 ฐานิตา
  22.ED896892207TH 10700 วนิดา
  23.ED896892215TH 10110 มณฑา
  24.ED896892224TH 65190 มาริษา
  25.ED896892238TH 10230 รัตนพร
  26.ED896892241TH 31000 จินตนา
  27.ED896892255TH 10110 กัลยรัตน์
  28.ED896892269TH 40000 วริษฏา
  29.ED896892272TH 90110 สริยา
  30.ED896892286TH 13210 นัยนา
  31.ED896892290TH 11000 ณัฐกนก
  32.ED896892309TH 77180 ณัฏฐธิดา
  33.ED896892312TH 10540 ศศิชา
  34.ED896892326TH 60000 วิสาข์
  35.ED896892330TH 10310 นันทยา
  36.ED896892343TH 70130 พนิตพร
  37.ED896892357TH 37180 วรรณภา
  38.ED896892365TH 11000 ญานิกา
  39.ED896892374TH 83000 อัจฉรา
  40.ED896892388TH 47000 ลลิตา
  41.ED896892391TH 30150 สายใจ
  42.ED896892405TH 30140 นรานุช
  43.ED896892414TH 73000 ชลิตา
  44.ED896892428TH 10220 ชาญชัย
  45.ED896892431TH 10400 พอ.หญิงรุจิเรช
  46.ED896892445TH 30000 ธันยาพัฒน
  47.ED896892459TH 10150 พวงผกา
  48.ED896892462TH 10220 วิลาวัณย์
  49.ED896892476TH 13170 บัวหลวง
  50.ED896892480TH 73120 เอกชัย
  51.ED896892493TH 17120 กัญญารัตน์
  52.ED896892502TH 74000 อรวรรณ
  53.ED896892516TH 10540 จงจิตต์
  54.ED896892520TH 10310 วัชราภา
  55.ED896892533TH 58130 อุทิน
  56.ED896892547TH 71130 รุวภา
  57.ED896892555TH 66000 สุมลมาลย์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 62. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 16/07/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896873640TH 45120 อนุชิต
  2.ED896873653TH 10600 นันทวัน
  3.ED896873667TH 72000 รัชนีย์
  4.ED896873675TH 10160 สมใจ
  5.ED896873684TH 17120 กัญญารัตน์
  6.ED896873698TH 12170 พิมพ์พรรณ
  7.ED896873707TH 10120 พาสุกรี
  8.ED896873715TH 51130 พีระวิชค์
  9.ED896873724TH 10900 วัชรินทร์
  10.ED896873738TH 10130 สุปราณี
  11.ED896873741TH 65000 กัณทิมา
  12.ED896873755TH 77120 สุกิจ
  13.ED896873772TH 20110 กนกกาญจน์
  14.ED896873786TH 22110 พัทยา
  15.ED896873790TH 52100 สนันต์
  16.ED896873809TH 10600 วรัธนันท์
  17.ED896873812TH 54130 ปาณิศา
  18.ED896873826TH 90110 บุญเศรษฐ์
  19.ED896873830TH 20150 สุภัตรา
  20.ED036300470TH 14120 ร้านเนศ
  21.ED036300483TH 64120 ลดาวัลย์
  22.ED036300497TH 90110 สุจิตรา
  23.ED036300506TH 36000 นาวินี
  24.ED036300510TH 62000 ลัดดา
  25.ED036300523TH 10220 โสภาพรรณ
  26.ED036300537TH 92000 สุมาลี
  27.ED036300545TH 10530 ภัควัลย์
  28.ED036300554TH 10400 ธนัชพร
  29.ED036300568TH 93000 เพ็ญศรี
  30.ED036300571TH 92000 นันท์สัณห์
  31.ED036300585TH 50290 บรรณรักษ์
  32.ED036300599TH 93160 ชุติพรรณ
  33.ED036300608TH 11000 สุพัตรา
  34.ED036300611TH 93110 รัชดา
  35.ED036300625TH 11000 กาญจนา
  36.ED036300639TH 30290 สุดารัตน์
  37.ED036300642TH 96000 ธนา
  38.ED036300656TH 10230 นฤมล
  39.ED036300660TH 72150 ภารวี
  40.ED036300673TH 84320 ศศิพิชญา
  41.ED036300687TH 12110 สุภาวรรณ
  42.ED036300695TH 73000 ศิริพร
  43.ED036300700TH 20140 ธนัสสรณ์
  44.ED036300713TH 10310 นันทยา
  45.ED036300727TH 10530 สุพรรณี
  46.ED036300735TH 90110 กนกอร
  47.ED036300744TH 34140 เกศรา
  48.ED036300758TH 90110 สุพร
  49.ED036300761TH 10260 นันท์นภัส
  50.ED036300775TH 10230 จันทรา
  51.ED896883871TH 62000 มัทธนา
  52.ED896883885TH 93120 อนิศา
  53.ED896883899TH 11000 จงจิต
  54.ED896883908TH 72000 ศรัณยา
  55.ED896883911TH 74000 จิตลัดดา
  56.ED896883925TH 34000 รัชดาภา
  57.ED896883939TH 10280 วันดี
  58.ED896883942TH 11000 กาญจนา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 63. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 17/07/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896892683TH 90000 เอ๋
  2.ED896892697TH 60120 ร้านแก้วตาการเกษตร
  3.ED896892706TH 33270 ผ่องศรี
  4.ED896892710TH 13220 ภัทราภรณ์
  5.ED896892723TH 34330 รุ่งนภา
  6.ED896892737TH 64120 ลดาวัลย์
  7.ED896892745TH 41330 สุภาวดี
  8.ED896892754TH 52100 พัลลภา
  9.ED896892768TH 18260 itthipol
  10.ED896892771TH 74000 สายพิณ
  11.ED896892785TH 72000 กัณยาวีร์
  12.ED896892799TH 84320 บจก.ซีพีพูล
  13.ED896892809TH 10400 ประหนึ่งนุช
  14.ED896892811TH 74000 วลัยพรรณ
  15.ED896892825TH 92140 โชติรส
  16.ED896892839TH 21120 สุดาพร
  17.ED896892842TH 10230 กาญจนา
  18.ED896892856TH 32150 สุพัตรา
  19.ED896892860TH 11000 ศิริพรรณ
  20.ED896892873TH 25140 วัลลียา
  21.ED896892887TH 86000 น้ำ
  22.ED896892895TH 11140 เสาวนิตย์
  23.ED896892900TH 24000 วิมลสิริ
  24.ED896892913TH 81000 wannee
  25.ED896892927TH 70000 อภิรดี
  26.ED896892935TH 13160 วลัยพร
  27.ED896892944TH 74000 อรวรรณ
  28.ED896892958TH 10510 ดุจดาว
  29.ED896892961TH 55130 นิตยา
  30.ED896892975TH 10540 นุช
  31.ED896892989TH 83000 เสาวนีย์
  32.ED896892992TH 10150 จินตนา
  33.ED896893009TH 10240 กรณิการ์
  34.ED896893012TH 77000 ชรัตน์
  35.ED896893026TH 86230 วารุณี
  36.ED896893030TH 18160 ช่างเอ็ม
  37.ED896893043TH 30000 จินตนา
  38.ED896893145TH 50000 วนัสุดา
  39.ED896893159TH 10160 วารุณี
  40.ED896893162TH 11000 จงจิต
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 64. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 18/07/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896893511TH 10170 น้ำทิพย์
  2.ED896893525TH 10510 กนกวรรณ
  3.ED896893539TH 10210 เบญจมาภรณ์
  4.ED896893542TH 34000 รัชดาภา
  5.ED896893556TH 34000 รัชดาภา
  6.ED896893560TH 90110 อารีรัตน์
  7.ED896893573TH 51180 ณรงค์
  8.ED896893587TH 83130 พรสุดา
  9.ED896893595TH 83000 เสาวนีย์
  10.ED896893600TH 30000 ศิรดา
  11.ED896893613TH 22110 พัทยา
  12.ED896893627TH 47000 พรทิพย์
  13.ED896893635TH 10520 วรรณา
  14.ED896893644TH 25150 ภุมรินทร์
  15.ED896893658TH 10220 โสภาพรรณ
  16.ED896893661TH 10400 ประหนึ่งนุช
  17.ED896893675TH 30130 ศิริวรรณ
  18.ED896893689TH 10120 ฟ้าลิขิต
  19.ED896893692TH 18110 ดุจเดือน
  20.ED896893701TH 90110 วี
  21.ED896893715TH 11140 อาทิตยา
  22.ED896893729TH 10400 ธนัชพร
  23.ED896893732TH 34190 กาญจนา
  24.ED896893746TH 36000 บวรรัตน์
  25.ED896893750TH 12150 ชรีธร
  26.ED896893763TH 73000 ศิริพร
  27.ED896893777TH 76110 เฟิน
  28.ED896893785TH 22170 ภัสสร
  29.ED896893794TH 95000 คมตา
  30.ED896893803TH 27160 กรพรรณ
  31.ED896893817TH 12170 อุไรวรรณ
  32.ED896893825TH 10170 ทองพูน
  33.ED896893834TH 10120 กิตตอิ
  34.ED896893848TH 11000 สุพัตรา
  35.ED896893851TH 80140 เกริกศักดิ์
  36.ED896893865TH 34000 เสาวภา
  37.ED896893879TH 10150 ปณิตา
  38.ED896893882TH 10230 อารยะ
  39.ED896893896TH 10220 กัลญา
  40.ED896893905TH 84120 วิลาวัลย์
  41.ED896893919TH 48150 อรัญญา
  42.ED896893922TH 10540 ปนัดดา
  43.ED896893936TH 10150 ชัยยุทธ์
  44.ED896893940TH 66000 นงค์คราญ
  45.ED896893953TH 84210 ปพิชญา
  46.ED896893967TH 90220 ณัชชา
  47.ED896893975TH 10570 พรทิพย์
  48.ED896893984TH 17130 สุวรรณา
  49.ED896893998TH 15140 ราตรี
  50.ED896894004TH 84190 เสาวรส
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ส่ง FLASH (เนื่องจากไปรษณีย์ปลายทางติดขัดเรื่องสถานการณ์โควิท)
  1.TH03061MHFHN5E ปราณี นนทบุรี
  2.TH03061MHFB37K จีรพร นนทบุรี
  3.TH01281MHEYA3B นันทิดา กรุงเทพ
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 65. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 19/07/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896894485TH 12110 ศิริพร
  2.ED896894494TH 72000 กัณยาวีร์
  3.ED896894503TH 10900 สมภพ
  4.ED896894517TH 95000 วัลยา
  5.ED896894525TH 86000 ชัชริฏา
  6.ED896894534TH 73110 ธนิสรา
  7.ED896894548TH 25140 หทัยรัตน์
  8.ED896894551TH 13220 ภัทราภรณ์
  9.ED896894565TH 10540 โสภิตา
  10.ED896894579TH 84110 จิราพร
  11.ED896894582TH 30000 จินตนา
  12.ED896894596TH 96000 ยตนา
  13.ED896894605TH 36120 อิสริยา
  14.ED896894619TH 20110 นภาพร
  15.ED896894622TH 21140 ชาลดา
  16.ED896894636TH 10220 จุฑามาศ
  17.ED896894640TH 30150 สายใจ
  18.ED896894653TH 90110 สุจิตรา
  19.ED896894667TH 90110 บุญเศรษฐ์
  20.ED896894675TH 10220 โสภาพรรณ
  21.ED896894684TH 10220 ชาญชัย
  22.ED896894698TH 50000 หทัยทิพย์
  23.ED896894707TH 30000 พรทิพย์
  24.ED896894715TH 48180 เบญจมาศ
  25.ED896894724TH 83000 ณัฐธนาน์
  26.ED896894738TH 92140 จุรีรัตน์
  27.ED896894741TH 10540 ปนัดดา
  28.ED896894755TH 10540 มณีรัตน์
  29.ED896894769TH 17000 เก๋
  30.ED896894772TH 90220 ณัชชา
  31.ED896894786TH 10530 สุพรรณี
  32.ED896894790TH 83110 อนัญญา
  33.ED896894809TH 10600 จุฑารัตน์
  34.ED896894812TH 57140 ชนิษฐา
  35.ED896894826TH 77180 โสภา
  36.ED896894830TH 57150 อารีย์
  37.ED896894843TH 10170 ไซฮ้วง
  38.ED896894857TH 10900 วัชรินทร์
  39.ED896894865TH 72150 สรัมภา
  40.ED896894874TH 10170 อุษา
  41.ED896894888TH 10220 aiew
  42.ED896894891TH 10400 นิตยา
  43.ED896894905TH 10210 อาทิตยา
  44.ED896894914TH 94000 นิศานาถ
  45.ED896894928TH 64140 ดวงเดือน
  46.ED896894931TH 11000 จงจิต
  47.ED896894945TH 41000 อบ
  48.ED896894959TH 10400 ประหนึ่งนุช
  49.ED896894962TH 32150 อทิตยา
  50.ED896894976TH 10900 วัชรินทร์
  51.ED896894980TH 63110 หจก.ฟา ฟา
  52.ED896894993TH 11000 สุพัตรา
  53.ED896895000TH 10160 มณฑาทิพย์
  54.ED896895013TH 81180 อลิสา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ส่ง FLASH (เนื่องจากไปรษณีย์ปลายทางติดขัดเรื่องสถานการณ์โควิท)
  1.TH01381MNMTJ3B จุรี กรุงเทพ
  2.TH01431MNK9E4A เปรมหทัย กรุงเทพ
  3.TH01281MNHVH4C กรรณิกา กรุงเทพ
  4.TH03061MNH4C2L สุภาภรณ์ (พี่หญิง) นนทบุรี
  5.TH01211MNFZJ1B ปิยะ กรุงเทพ
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 66. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 20/07/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896896535TH 83110 พัฒนันร์
  2.ED896896075TH 85000 สุนันทา
  3.ED896896084TH 48000 อารมณ์
  4.ED896896098TH 57150 นิศาลักษณ์
  5.ED896896107TH 72000 กัณยาวีร์
  6.ED896896115TH 90000 นิศากร
  7.ED896896124TH 10170 อินทิรา
  8.ED896896138TH 11000 คมสัน
  9.ED896896141TH 85000 สุนันทา
  10.ED896896155TH 30210 อัจฉรา
  11.ED896896169TH 11000 จงจิต
  12.ED896896172TH 10900 สยมภู
  13.ED896896186TH 92130 นารีรัตน์
  14.ED896896190TH 90110 บุญเศรษฐ์
  15.ED896896209TH 44000 อุดมศักดิ์
  16.ED896896212TH 44000 อุดมศักดิ์
  17.ED896896226TH 11000 ศิริพรรณ
  18.ED896896230TH 11000 นลิน
  19.ED896896243TH 56000 น้ำผึ้ง
  20.ED896896257TH 84190 เสาวรส
  21.ED896896265TH 84350 ไตรทศ
  22.ED896896274TH 90260 ประกายใจ
  23.ED896896288TH 30000 จินตนา
  24.ED896896291TH 32210 สิริพรรณ
  25.ED896896305TH 46140 ดารณี
  26.ED896896314TH 20190 วัชรา
  27.ED896896328TH 77110 ทัศนีย์
  28.ED896896331TH 92000 กัญญาภัทร
  29.ED896896345TH 75110 สุภาพร
  30.ED896896359TH 10160 รวิสรา
  31.ED896896362TH 10280 อาภาภรณ์
  32.ED896896376TH 72000 กรองทิพย์
  33.ED896896380TH 30370 สุภาพ
  34.ED896896393TH 10310 อมร
  35.ED896896402TH 10310 ศิวเทพ
  36.ED896896416TH 77120 สุกิจ
  37.ED896896420TH 58130 สุทิน
  38.ED896896433TH 21120 พีระพรรณ
  39.ED896896447TH 34190 สุพรรณิการ์
  40.ED896896455TH 11000 อัญญรัตน์
  41.ED896896464TH 25190 ภุมรินทร์
  42.ED896896478TH 65000 สุพิชฌาย์
  43.ED896896481TH 93160 ชุติพรรณ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ส่ง KERRY (เนื่องจากไปรษณีย์ปลายทางติดขัดเรื่องสถานการณ์โควิท)
  1.SMKL0000334813X อรชา
  2.SMKL0000334859M นันทิดา
  3.SMKL000033486KY รัฐ
  4.SMKL000033487YP กรรณิกา
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 67. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 22/07/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896897028TH 15000 มัทนา
  2.ED896897031TH 21140 ภญ.ชนกนันท์
  3.ED896897045TH 61140 ขจรศักดิ์
  4.ED896897059TH 62160 กิตติยา
  5.ED896897062TH 60120 แก้วตา
  6.ED896897076TH 51180 ณรงค์
  7.ED896897080TH 83130 จีราพร
  8.ED896897093TH 10240 พร้อมสุข
  9.ED896897102TH 48130 วรพร
  10.ED896897116TH 90110 ชนกพร
  11.ED896897120TH 74000 วลัยพรรณ
  12.ED896897133TH 20270 ผาสุข
  13.ED896897147TH 51130 พีระวิชศ์
  14.ED896897155TH 10160 สายทิพย์
  15.ED896897164TH 83000 เสาวนีย์
  16.ED896897178TH 22210 วิรัตน์
  17.ED896897181TH 92000 นันท์สัณห์
  18.ED896897195TH 10900 สมภพ
  19.ED896897204TH 42110 ธัญญพัทธิ์
  20.ED896897218TH 90000 นิศากร
  21.ED896897221TH 10150 กฤตพจน์
  22.ED896897235TH 50000 วีณา
  23.ED896897249TH 10400 ธนัชพร
  24.ED896897252TH 10260 สุวิมล
  25.ED896897266TH 10170 พรพิมล
  26.ED896897270TH 77000 ชรัตน์
  27.ED896897283TH 65000 ฤดี
  28.ED896897297TH 11000 เจษฎา
  29.ED896897306TH 13210 นัยนา
  30.ED896897310TH 66000 สุมลมาล์ย
  31.ED896897323TH 10230 ทัศนีย์
  32.ED896897337TH 93130 อุสิญาพร
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 68. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 23/07/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896897629TH 30210 ธนายุทธ
  2.ED896897632TH 91120 ร้านบ้านนอกคอฟฟี่
  3.ED896897646TH 66120 สิทธิดา
  4.ED896897650TH 66120 สิทธิดา
  5.ED896897663TH 80240 คนัสนันท์
  6.ED896897677TH 80240 คนัสนันท์
  7.ED896897685TH 80240 คนัสนันท์
  8.ED896897694TH 80240 คนัสนันท์
  9.ED896897703TH 80240 คนัสนันท์
  10.ED896897717TH 80240 คนัสนันท์
  11.ED896897725TH 95000 ปิยมาศ
  12.ED896897748TH 34350 kcargo
  13.ED896897751TH 34000 รัชดาภา
  14.ED896897765TH 74000 จิตลัดดา
  15.ED896897779TH 50140 หทัยทิพย์
  16.ED896897782TH 84000 เบญจวรรณ
  17.ED896897796TH 10600 วรวรรณ
  18.ED896897805TH 77180 ณัฏฐธิดา
  19.ED896897819TH 61140 ปติมา
  20.ED896897822TH 10310 อมร
  21.ED896897836TH 96000 ยตนา
  22.ED896897840TH 10160 ดรุณี
  23.ED896897853TH 57150 นิศาลักษณ์
  24.ED896897867TH 10240 ยุพิน
  25.ED896897875TH 11000 จงจิต
  26.ED896897884TH 92000 นันท์สัณห์
  27.ED896897898TH 90130 กาญจนา
  28.ED896897907TH 76000 ริณดา
  29.ED896897915TH 10540 มณีรัตน์
  30.ED896897924TH 10220 aiew
  31.ED896897938TH 11000 กมลรัตน์
  32.ED896897941TH 92000 นงนุช
  33.ED896897955TH 90000 นิศากร
  34.ED896897969TH 51180 ณรงค์
  35.ED896897972TH 10400 ธนัชพร
  36.ED896897986TH 96110 นัฐกานต์
  37.ED896897990TH 90120 สุทธิรักษ์
  38.ED896898006TH 10220 โสภาพรรณ
  39.ED896898010TH 24140 สุพร
  40.ED896898023TH 10270 ปราณี
  41.ED896898037TH 10230 อารยะ
  42.ED896898045TH 90260 ประกายใจ
  43.ED896898054TH 10310 วัชราภา
  44.ED896898068TH 11000 กาญจนา
  45.ED896898071TH 11140 อาทิตยา
  46.ED896898085TH 83000 เรวดี
  47.ED896898099TH 20170 ยุภาพร
  48.ED896898108TH 10230 น้ำฝน
  49.ED896898111TH 30290 จารีวัฒน์
  50.ED896898125TH 12170 อุไรวรรณ
  51.ED896898139TH 32150 อทิตยา
  52.ED896898142TH 10240 กรณิการ์
  53.ED896898156TH 71000 อัชชาพร
  54.ED896898160TH 82180 ร้านพู่กัน
  55.ED896898173TH 77120 สุกิจ
  56.ED896898187TH 10540 โสภิตา
  57.ED896898195TH 50000 วีณา
  58.ED896898200TH 30320 กนกวรรณ
  59.ED896898213TH 80310 ภัคนัน
  60.ED896898227TH 71000 วัชรินทร์
  61.ED896898235TH 10210 บุญเลิศ
  62.ED896898244TH 10230 สุรชนา
  63.ED896898258TH 77110 พัชรินทร์
  64.ED896898261TH 72000 กรองทิพย์
  65.ED896898275TH 20190 วัชรา
  66.ED896898289TH 80000 จินดา
  67.ED896898292TH 10220 กัลญา
  68.ED896898301TH 11110 สาวิตรี
  69.ED896898315TH 30290 สุดารัตน์
  70.ED896898329TH 14130 ติ๋ม
  71.ED896898332TH 10230 ทัศนีย์
  72.ED896898346TH 66170 ปราเมษ
  73.ED896898350TH 10220 ประสพสุข
  74.ED896898363TH 84320 ศศิพิชญา
  75.ED896898377TH 93000 ชลธิชา
  76.ED896898385TH 76110 เฟิน
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ส่ง KERRY (เนื่องจากไปรษณีย์ปลายทางติดขัดเรื่องสถานการณ์โควิท)
  1.SMKL000034088MV พรพรรณ
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 69. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 24/07/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896898575TH 80360 เกตุแก้ว
  2.ED896898584TH 90000 เอ๋
  3.ED896898598TH 83000 เอกพจน์
  4.ED896898607TH 11110 สุติมา
  5.ED896898615TH 90110 สุจิตรา
  6.ED896898624TH 90110 เพ็ญศิริ
  7.ED896898638TH 30000 จินตนา
  8.ED896898641TH 10170 น้ำทิพย์
  9.ED896898655TH 10170 อินทิรา
  10.ED896898669TH 10280 อาภาภรณ์
  11.ED896898672TH 86210 อำไพ
  12.ED896898686TH 10170 อุษา
  13.ED896898690TH 77170 นันท์นภัส
  14.ED896898709TH 82180 รัานพู่กัน
  15.ED896898712TH 10150 นภาพร
  16.ED896898726TH 15140 กันตนา
  17.ED896898730TH 90250 สมเดช
  18.ED896898743TH 80360 พีรีภัสร์
  19.ED896898757TH 47000 ตะวัน
  20.ED896898765TH 84190 เสาวรส
  21.ED896898774TH 32210 สิริพรรณ
  22.ED896898788TH 20150 อภิญญา
  23.ED896898791TH 10110 มณฑา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ส่ง KERRY (เนื่องจากไปรษณีย์ปลายทางติดขัดเรื่องสถานการณ์โควิท)
  1.SMKL000034560LT ธนญา
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 70. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 25/07/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED036304922TH 81130 รชนิศ
  2.ED036304936TH 90000 ชุติมา
  3.ED036304940TH 10230 กูนกานต์
  4.ED036304953TH 10150 ปณิตา
  5.ED036304967TH 25000 กิจวิพัฒน์
  6.ED036304975TH 10530 สุพรรณี
  7.ED036304984TH 10220 aiew
  8.ED036304998TH 83110 นิยม
  9.ED036305004TH 10400 ประหนึ่งนุช
  10.ED036305018TH 56000 น้ำผึ้ง
  11.ED036305021TH 93000 เพ็ญศรี
  12.ED036305035TH 12000 นิตยา
  13.ED036305049TH 10540 ศมิอร
  14.ED036305052TH 64140 ดวงเดือน
  15.ED036305066TH 27210 กมลศรี
  16.ED036305070TH 10270 ปราณี
  17.ED036305083TH 65000 มณฑิรา
  18.ED036305097TH 10150 จิราพร
  19.ED036305106TH 86130 พรนิภา
  20.ED036305110TH 10170 ปริฉัตร
  21.ED036305123TH 90110 วิยะดา
  22.ED036305137TH 94000 นิศานาถ
  23.ED036305145TH 23000 วันวิภา
  24.ED036305154TH 10260 ชญานี
  25.ED036305168TH 10150 สุรศักดิ์
  26.ED036305171TH 20150 อภิญญา
  27.ED036305185TH 41000 รัถยา
  28.ED036305199TH 10600 อรพินท์
  29.ED036305208TH 10280 อาภาภรณ์
  30.ED036305211TH 84190 เสาวรส
  31.ED036305225TH 80180 วิลาวัลย์
  32.ED036305239TH 10110 ธันยพร
  33.ED036305242TH 10400 ธนัชพร
  34.ED036305256TH 11140 ประเมิน
  35.ED036305260TH 18230 กัลยา
  36.ED036305273TH 11140 อาทิตยา
  37.ED036305287TH 80240 นิ่มอนงค์
  38.ED036305296TH 10900 อนนท์
  39.ED036305300TH 10530 รัตนมณี
  40.ED036305313TH 80140 ศิรินันท์
  41.ED036305327TH 45120 อนุชิต
  42.ED036305335TH 10170 น้ำทิพย์
  43.ED036305344TH 10540 มณีรัตน์
  44.ED036305358TH 94160 อารีณี
  45.ED036305361TH 10310 อมร
  46.ED036305375TH 93160 ชุติพรรณ
  47.ED036305389TH 21140 ชาลดา
  48.ED036305392TH 72180 อำภา
  49.ED036305401TH 10900 พรวิมล
  50.ED896898902TH 80140 ศิรินันท์
  51.PD236159426TH 72000 กัรยาวีร์
  52.ED896898916TH 10150 เพ็ญจันทร์
  53.ED896898920TH 74000 วลัยพรรณ
  54.ED896898933TH 34000 รัชดาภา
  55.ED896898947TH 10150 อรุณศรี
  56.ED896898955TH 50140 หทัยทิพย์
  57.ED896898964TH 65000 นุชจรีย์
  58.ED896898978TH 80240 คณัสนันท์
  59.ED896898981TH 30170 จุฑารัตน์
  60.ED896898995TH 80240 คณัสนันท์
  61.ED896899001TH 80240 คณัสนันท์
  62.ED896899015TH 80240 คณัสนันท์
  63.ED896899029TH 80240 คณัสนันท์
  64.ED896899032TH 80240 คณัสนันท์
  65.ED896899046TH 80240 คณัสนันท์
  66.ED896899050TH 80240 คณัสนันท์
  67.ED896899063TH 80240 คณัสนันท์
  68.ED896899077TH 80240 คณัสนันท์
  69.ED896899085TH 80240 คณัสนันท์
  70.ED896899094TH 60120 แก้วตา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ส่ง KERRY (เนื่องจากไปรษณีย์ปลายทางติดขัดเรื่องสถานการณ์โควิท)
  1.SMKL000034967WX กมลรัตน์
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 71. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 26/07/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896899806TH 77180 ณัฏฐธิดา
  2.ED896899823TH 85000 ปิยะวัลย์
  3.ED896899205TH 72000 กัณยาวีร์
  4.ED896899219TH 71190 สุวิมล
  5.ED896899222TH 71190 สุวิมล
  6.ED896899236TH 71190 สุวิมล
  7.ED896899240TH 71190 สุวิมล
  8.ED896899253TH 71190 สุวิมล
  9.ED896899267TH 71190 สุวิมล
  10.ED896899275TH 77190 สุวิมล
  11.ED896899284TH 60120 ธีรเทพ
  12.ED896899298TH 82190 ธีรภัทร์
  13.ED896899307TH 13220 ภัทราภรณ์
  14.ED896899324TH 10110 ประภาศรี
  15.ED896899338TH 76130 มลฤทัย
  16.ED896899341TH 10400 ศศิประภา
  17.ED896899355TH 15000 ศิริพร
  18.ED896899369TH 84110 จิราพร
  19.ED896899372TH 90120 สุทธิรักษ์
  20.ED896899386TH 10400 ธนัชพร
  21.ED896899390TH 10540 วิสูตร
  22.ED896899409TH 10220 โสภาพรรณ
  23.ED896899412TH 72150 วรรณา
  24.ED896899426TH 65000 นุชจรีย์
  25.ED896899430TH 95000 ปิยมาศ
  26.ED896899443TH 10220 วศิน
  27.ED896899457TH 10230 อารยะ
  28.ED896899465TH 90110 อารีนา
  29.ED896899474TH 90000 นิศากร
  30.ED896899488TH 77170 ปราณี
  31.ED896899491TH 22110 พัทยา
  32.ED896899505TH 10150 ไปรยา
  33.ED896899514TH 33150 ภวนา
  34.ED896899528TH 90110 สุมณฑา
  35.ED896899531TH 11140 เพลินพิศ
  36.ED896899545TH 10540 มณีรัตน์
  37.ED896899559TH 92000 นันท์สัณห์
  38.ED896899562TH 10280 วันดี
  39.ED896899576TH 95000 ณิชกร
  40.ED896899580TH 14110 วิรากานต์
  41.ED896899593TH 70000 อภิรดี
  42.ED896899602TH 10220 ไพศาล
  43.ED896899616TH 51130 พีระวิชต์
  44.ED896899620TH 11140 ประเมิน
  45.ED896899633TH 30290 สุดารัตน์
  46.ED896899647TH 25150 ภุมรินทร์
  47.ED896899655TH 93160 ชุติพรรณ
  48.ED896899664TH 25150 ภุมรินทร์
  49.ED896899678TH 90110 ภานุพัฒน์
  50.ED896899681TH 10170 น้ำทิพย์
  51.ED896899695TH 10220 aiew
  52.ED896899704TH 90110 เพ็ญศิริ
  53.ED896899718TH 96000 สุอัญจณีย์
  54.ED896899721TH 70120 พีรศา
  55.ED896899735TH 11110 ภัทรวรรณ
  56.ED896899749TH 64160 ชื่นจิตร
  57.ED896899752TH 90110 นุชาดา
  58.ED896899766TH 21130 ณัฐญาดา
  59.ED896899770TH 20190 วัชรา
  60.ED896899797TH 10520 พจมาลย์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 72. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 27/07/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED036307124TH 27210 โสภินันท์
  2.ED036307138TH 72110 รอซี
  3.ED036307141TH 10900 สมภพ
  4.ED036307155TH 21140 ชาลดา
  5.ED036307169TH 92000 peer
  6.ED036307172TH 10150 เพ็ญจันทร์
  7.ED036307186TH 34000 รัชดาภา
  8.ED036307190TH 10530 บังอร
  9.ED036307209TH 84350 ไตรทศ
  10.ED036307212TH 24120 กาญจนา
  11.ED036307226TH 92000 ประทีป
  12.ED036307230TH 64140 ดวงเดือน
  13.ED036307243TH 70000 สุวิชาดา
  14.ED036307257TH 92130 อนุสรา
  15.ED036307265TH 44130 ภัทรพร
  16.ED036307274TH 77130 อารีรัตน์
  17.ED036307288TH 70130 วราภัทร
  18.ED036307291TH 52000 ภคมน
  19.ED036307305TH 10310 ทัศณี
  20.ED036307314TH 90260 ประกายใจ
  21.ED036307328TH 10310 อมร
  22.ED036307331TH 10270 วิชัย
  23.ED036307345TH 93000 เพ็ญศรี
  24.ED036307359TH 12170 อุไรวรรณ
  25.ED036307362TH 42110 ธัญยพัทธ์
  26.ED036307376TH 50120 นภัสสรณ์
  27.ED036307380TH 36000 กมลรัตน์
  28.ED036307393TH 92000 ชลิตตา
  29.ED036307402TH 13230 สมควร
  30.ED036307416TH 80360 จันทิมา
  31.ED036307420TH 41330 สุภาวดี
  32.ED036307433TH 10510 จีรนันท์
  33.ED036307447TH 83000 อัจฉรา
  34.ED036307455TH 81000 พักตร์วิภา
  35.ED036310636TH 84170 ปานไอริณ
  36.ED036310640TH 84170 ปานไอริณ
  37.ED036310653TH 84170 ปานไอริณ
  38.ED036310667TH 84170 ปานไอริณ
  39.ED896886555TH 84170 ปานไอริณ
  40.ED896886569TH 84170 ปานไอริณ
  41.ED896886572TH 84170 ปานไอริณ
  42.ED896886586TH 90110 เพ็ญศิริ
  43.ED896886590TH 30000 จินตนา
  44.ED896886609TH 65000 สุพิชฌาย์
  45.ED896886612TH 30000 จินตนา
  46.ED896886626TH 10220 อนันต์
  47.ED896886630TH 72000 กัณยาวีร์

  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH01431NJJVP4A รัตนา กรุงเทพ
  2.TH01211NJJJ42B โสภิสา กรุงเทพ
  3.TH01211NJJ910A ปิสดา กรุงเทพ
  4.TH01261NJHYT0C อ้อม-เนธิรินทร์ กรุงเทพ
  5.TH01501NJHJV1B อาทิตยา กรุงเทพ
  6.TH01161NJH3N8A กรณิการ์ กรุงเทพ
  7.TH01071NJGSJ9A อัญทราวิพัทธ์ (เปา) กรุงเทพ
  8.TH01431NJGFG4A นวลปรางค์ กรุงเทพ
  9.TH01381NJG7S0B จุรี กรุงเทพ
  10.TH01281NJFXK1A หรรษา กรุงเทพ
  11.TH01281NJFFU6B อระพิน กรุงเทพ
  12.TH59061NJ0YA0F หจก.ฟา ฟา ชิปปิ้งเซอร์วิส (แขก) ตาก
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com

  ***ขนส่ง ผ่าน บ.KERRY***
  1.SMKL00003565323 กมลรัตน์
  2.SMKL000035655A9 สุพิชญ์รดา
  3.SMKL000035656RE สมใจ
  4.SMKL000035658YQ พ.ต.อ.สง่า
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.kerryexpress.com
  *** พท.รหัสไปรษณีย์ ต่อไปนี้ ยังไม่สามารถส่งของทาง ปณ.ไทย ได้ ได้แก่ 10140/10160/10210/10240/10250/10800/11000/11120/11130/12120/12130/63110***
  ***พท.นนทบุรี ยังไม่สามารถขนส่งผ่าน บ.FLASH ได้****
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 73. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 28/07/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED036310786TH 62160 กิตตยา
  2.ED036310790TH 67000 ร้านชมพู่
  3.ED036310809TH 90250 สุภิดา
  4.ED036310812TH 90250 สุภิดา
  5.ED036310826TH 90250 สุภิดา
  6.ED036310830TH 20270 ผาสุข
  7.ED036310843TH 90110 ชนกพร
  8.ED036310857TH 90110 เพ็ญศิริ
  9.ED036310865TH 71000 อัชชาพร
  10.ED036310874TH 21140 กนกพร
  11.ED036310888TH 10220 จุฑามาศ
  12.ED036310891TH 11140 เพลินพิศ
  13.ED036310905TH 10220 สุพิชญา
  14.ED036310914TH 10150 ชัยยุทธ์
  15.ED036310928TH 21000 อรทัย
  16.ED036310931TH 22170 ธัยลักษณ์
  17.ED036310945TH 90220 ณัชชา
  18.ED036310959TH 11110 พัทธรินทร์
  19.ED036310962TH 10110 ศรัญญา
  20.ED036310976TH 56000 น้ำผึ้ง
  21.ED036310980TH 40000 วริษฎา
  22.ED036310993TH 46120 หทัยรัตน์
  23.ED036311000TH 70110 ปรางค์วไร
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH01441NN9048A ศศิธร กรุงเทพ
  2.TH01071NN8P22B ศรีสุภา กรุงเทพ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com
  *** พท.รหัสไปรษณีย์ ต่อไปนี้ ยังไม่สามารถส่งของทาง ปณ.ไทย ได้ ได้แก่ 10140/10160/10210/10240/10250/10400/10800/11000/11120/11130/12120/12130/63110***
  ***พท.นนทบุรี ยังไม่สามารถขนส่งผ่าน บ.FLASH ได้****
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 74. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 29/07/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED036311129TH 82190 ดอกหญ้าพันธุ์ไม้
  2.ED036311132TH 82190 ดอกหญ้าพันธุ์ไม้
  3.ED036311146TH 83130 จิราพร
  4.ED036311150TH 90110 สุจิตรา
  5.ED036311163TH 82190 ดอกหญ้าพันธุไม้
  6.ED036311177TH 82190 ดอกหญ้าพันธุไม้
  7.ED036311185TH 82190 ดอกหญ้าพันธุไม้
  8.ED036311194TH 82190 ดอกหญ้าพันธุไม้
  9.ED036311203TH 82190 ดอกหญ้าพันธุไม้
  10.ED036311217TH 90110 สุจิตรา
  11.ED036311225TH 34000 รัชดาภา
  12.ED036311234TH 30000 จินตนา
  13.ED036311248TH 90220 ณัชชา
  14.ED036311251TH 10530 สุพรรณี
  15.ED036311265TH 10170 อินทิรา
  16.ED036311279TH 33120 สิริศักดิ์
  17.ED036311282TH 13170 โศภิษฐา
  18.ED036311296TH 10600 วรวรรณ
  19.ED036311305TH 95000 พลกกุล
  20.ED036311319TH 92000 นงนุช
  21.ED036311322TH 10540 มณีรัตน์
  22.ED036311336TH 65000 สุพิชฌาย์
  23.ED036311340TH 74110 ณัชชา
  24.ED036311353TH 95000 ณิชกร
  25.ED036311367TH 15120 จิตนิชา
  26.ED036311375TH 10150 ศุพร
  27.ED036311384TH 46140 ดารณี
  28.ED036311398TH 12170 อุไรวรรณ
  29.ED036311407TH 10900 พีรยา
  30.ED036311415TH 10230 พิชะยาภรณ์
  31.ED036311424TH 83110 แก้วใจ
  32.ED036311438TH 10310 วัชราภา
  33.ED036311441TH 75120 กนกวรรณ
  34.ED036311455TH 39140 ประทีป
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH01071NRS859C ปนัดดา กรุงเทพ
  2.TH01081NRRVJ9A ธนัชพร กรุงเทพ
  3.TH01301NRRF62A ประหนึ่งนุช กรุงเทพ
  4.TH01161NRR475B ศรุตยา กรุงเทพ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com
  ***ขนส่ง ผ่าน บ.KERRY***
  1.SMKL000036399AE วิภาพร
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.kerryexpress.com

  *** พท.รหัสไปรษณีย์ ต่อไปนี้ ยังไม่สามารถส่งของทาง ปณ.ไทย ได้ ได้แก่ 10140/10160/10210/10240/10250/10400/10800/11000/11120/11130/12120/12130/63110***
  ***เพิ่มเติม (29/7/64) 20230/94000***
  ***พท.นนทบุรี ยังไม่สามารถขนส่งผ่าน บ.FLASH ได้****
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 75. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 30/07/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED036311645TH 30170 จุฑารัตน์
  2.ED036311659TH 50000 หทัยทิพย์
  3.ED036311662TH 10170 น้ำทิพย์
  4.ED036311676TH 50000 สันติพงษ์
  5.ED036311680TH 10260 ศิริเพ็ญ
  6.ED036311693TH 10220 aiew
  7.ED036311702TH 18230 กัลยา
  8.ED036311716TH 72150 วรรณา
  9.ED036311720TH 65190 มาริษา
  10.ED036311733TH 10150 สุรศักดิ์
  11.ED036311747TH 10270 อมรรัตน์
  12.ED036311755TH 41000 รัถยา
  13.ED036311764TH 90110 ภานุพัศน์
  14.ED036311778TH 95140 เฟาซีย๊ะ
  15.ED036311781TH 93000 ชีวารัตน์
  16.ED036311795TH 11140 อาทิตยา
  17.ED036311804TH 30290 สุดารัตน์
  18.ED036311818TH 81000 พรทิชญ์
  19.ED036311821TH 10110 มณฑา
  20.ED036311835TH 21000 เกด
  21.ED036311849TH 10310 ณัฐชา
  22.ED036311852TH 18260 จินตนา
  23.ED036311866TH 11110 สาวิตรี
  24.ED036311870TH 14000 กรวิภา
  25.ED036311883TH 93110 ณัฏฐธิดา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH01341NVAE67B พลอยพัสสา กรุงเทพ
  2.TH01341NVA8H8B พลอยพัสสา กรุงเทพ
  3.TH01391NV9X01E ปวิช กรุงเทพ
  4.TH04071NV9NH4F เกวลิน ปทุมธานี
  5.TH20071NUUDY9C ทิพยสุดา ชลบุรี
  6.TH01301NUSKP0A จีรวรรณ กรุงเทพ
  7.TH01301NUSDN5A จีรวรรณ กรุงเทพ
  8.TH01281NURJS5B นันทิดา กรุงเทพ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com
  ***ขนส่ง ผ่าน บ.KERRY***
  1.SMKL000036663AQ กมลรัตน์
  2.SMKL000036664AA อัญญรัตน์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.kerryexpress.com
  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10140/10160/10210/10240/10250/10800/11000/11120/11130/12120/12130/20230/63110/94000 **
  ***เพิ่มเติม (30/7/64) 10510/10520/12160***
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ส่วนของลูกค้าที่สถานะยังค้างส่งอยูที่สวน(ส่ง ปณ.ไม่ได้) ทางสวนจะเริ่มทยอยส่งให้ผ่าน บ.FLASH ในวันพรุ่งนี้ครับ***
  ขอบคุณครับ

 76. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 31/07/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED036312053TH 45120 อนุชิต
  2.ED036312067TH 56000 น้ำผึ้ง
  3.ED036312075TH 90220 ณัชชา
  4.ED036312084TH 34000 รัชดาภา
  5.ED036312098TH 83110 นิยม
  6.ED036312107TH 10150 อรุณศรี
  7.ED036312115TH 65000 สุพิชฌาย
  8.ED036312124TH 77180 พัชยา
  9.ED036312138TH 10900 สมภพ
  10.ED036312141TH 20150 อภิญญา
  11.ED036312155TH 64160 ชื่นจิตร
  12.ED036312169TH 50170 สุพรรษา
  13.ED036312172TH 81150 ธัญญลักษณ์
  14.ED036312186TH 66150 สุนีย์
  15.ED036312190TH 73130 ธเนศ
  16.ED036312209TH 92000 จิระพล
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH03011NYEU11E ศิริพรรณ นนทบุรี
  2.TH03011NYEPH8E ศิริพรรณ นนทบุรี
  3.TH03061NY8XB6J ดวงดาว นนทบุรี
  4.TH03021NY7C07F เบญจมาส นนทบุรี
  5.TH03011NY6527J คมสัน นนทบุรี
  6.TH04031NY5A71B ณิชนิตา ปทุมธานี
  7.TH03061NY4HU8C มยุรี นนทบุรี
  8.TH03061NY3VB7D ขนิษฐา นนทบุรี
  9.TH03011NY3996J โสภิดา นนทบุรี
  10.TH03061NY2TR6K จีรพร นนทบุรี
  11.TH01281NY2H54B ปิติ กรุงเทพ
  12.TH03021NY20N9A วราภรณ์ นนทบุรี
  13.TH03061NY1F29L สุภาภรณ์ (พี่หญิง) นนทบุรี
  14.TH03061NY1571E ปราณี นนทบุรี
  15.TH03061NY0W29L กฤษณา นนทบุรี
  16.TH03011NY0HD0B ปิยะธิดา นนทบุรี
  17.TH04021NY05K4C นิภา ปทุมธานี
  18.TH03021NXZUG3B นัชชา นนทบุรี
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com
  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10140/10160/10210/10240/10250/10510/10520/10800/11000/11120/11130/12120/12130/12160/20230/63110/94000 **
  ***เพิ่มเติม (31/7/64) *** 24180
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ส่วนของลูกค้าที่สถานะยังค้างส่งอยูที่สวน(ส่ง ปณ.ไม่ได้) ทางสวนจะเริ่มทยอยส่งให้ผ่าน บ.FLASH ให้แล้วครับ ***
  ขอบคุณครับ

 77. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 1/08/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED036312504TH 10230 จินตนา
  2.ED036312518TH 95140 เฟาซีย๊ะ
  3.ED036312521TH 72000 กัณยาวีร์
  4.ED036312535TH 93000 อาภรณ์
  5.ED036312549TH 74000 ธเนศ
  6.ED036312552TH 77180 พัชยา
  7.ED036312566TH 72000 กัณยาวีร์
  8.ED036312570TH 60120 แก้วตา
  9.ED036312583TH 60120 แก้วตา
  10.ED036312597TH 32210 สิริพรรณ
  11.ED036312606TH 10150 จิราพร
  12.ED036312610TH 10150 ศุพร
  13.ED036312623TH 32210 สิริพรรณ
  14.ED036312637TH 50170 สุพรรษา
  15.ED036312645TH 11110 ชลฏา
  16.ED036312654TH 20150 ชลกร
  17.ED036312668TH 18000 กวิสรา
  18.ED036312671TH 52180 ศรีนภา
  19.ED036312685TH 16110 วลัยพร
  20.ED036312699TH 32150 อทิตยา
  21.ED036312708TH 93110 กิตติวัฒน์
  22.ED036312711TH 26000 อภินทร์พร
  23.ED036312725TH 13220 ภัทราภรณ์
  24.ED036312739TH 92000 จิระพล
  25.ED036312742TH 82180 ร้านพู่กัน
  26.ED036312756TH 90160 มัลลิกา
  27.ED036312760TH 80240 คณัสนันท์
  28.ED036312773TH 80240 คณัสนันท์
  29.ED036312787TH 92130 นนทวรรณ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH01161P1SCD6B ศรุตยา กรุงเทพ
  2.TH24041P1S5Y3C วิริยาภรณ์ ฉะเชิงเทรา
  3.TH01441P1S082A ศศิธร กรุงเทพ
  4.TH03021P1RSN0E อรวรรณ นนทบุรี
  5.TH03011P1RDJ4D กมลรัตน์ นนทบุรี
  6.TH01331P1R3X4E ปุ๊ก กรุงเทพ
  7.TH03061P1QUX0L สุภาภรณ์ (พี่หญิง) นนทบุรี
  8.TH03011P1QME1D นลิน นนทบุรี
  9.TH03011P1QBV1J คมสัน นนทบุรี
  10.TH03021P1Q5K5G สำราญ นนทบุรี
  11.TH03011P1PW29D ณัฏฐกัญจน์ นนทบุรี
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com
  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ **
  10140/10160/10210/10240/10250/10510/10520/10800/11000/11120/11130/12120/12130/12160/20230/24180/63110/94000 **
  ***เพิ่มเติม (1/8/64) *** 10120
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ขอบคุณครับ

 78. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 2/08/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED036313685TH 48110 เจนจิรา
  2.ED036313249TH 22210 เพ็ญศิริ
  3.ED036313252TH 83110 นิยม
  4.ED036313266TH 10170 น้ำทิพย์
  5.ED036313270TH 10900 สยมภู
  6.ED036313283TH 90110 ชนกพร
  7.ED036313297TH 10310 วัชชรันต์
  8.ED036313306TH 53120 อรพรรณ
  9.ED036313310TH 77180 โสภา
  10.ED036313323TH 11110 วนิดา
  11.ED036313337TH 50290 บรรณรักษ์
  12.ED036313345TH 74000 สมฤดี
  13.ED036313354TH 22210 อรอุษา
  14.ED036313368TH 10220 โสภาพรรณ
  15.ED036313371TH 10540 มณีรัตน์
  16.ED036313385TH 10310 อมร
  17.ED036313399TH 10290 จุรี
  18.ED036313408TH 11140 อาทิตยา
  19.ED036313411TH 77130 อารีรัตน์
  20.ED036313425TH 10220 จุฑามาศ
  21.ED036313439TH 18230 กัลยา
  22.ED036313442TH 45130 ดรินกรณ์
  23.ED036313456TH 13220 ภัทราภรณ์
  24.ED036313460TH 10150 ปณิตา
  25.ED036313473TH 30290 จารีวัฒน์
  26.ED036313487TH 53230 พรพิมล
  27.ED036313495TH 96000 ปิยาภรณ์
  28.ED036313500TH 83110 ขวัญชนก
  29.ED036313513TH 18110 ดุจเดือน
  30.ED036313527TH 20180 วิชชุดา
  31.ED036313535TH 71220 สุมาลี
  32.ED036313544TH 30290 สุดารัตน์
  33.ED036313558TH 10530 รัตมณี
  34.ED036313561TH 40110 ศุภรดา
  35.ED036313575TH 92130 อนุสรา
  36.ED036313589TH 22160 สิริพร
  37.ED036313592TH 10900 สาวิตรี
  38.ED036313615TH 92140 ชัชนี
  39.ED036313629TH 46130 เจตสุดาภรณ์
  40.ED036313632TH 15140 ราตรี
  41.ED036313646TH 25150 ภุมรินทร์
  42.ED036313650TH 84120 ปิยธิดา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH03011P5ERH3E ศิริพรรณ นนทบุรี
  2.TH03011P5DG69J โสภิดา นนทบุรี
  3.TH01191P5CVC7B ทิพวรรณ กรุงเทพ
  4.TH01261P5CC90C อ้อม-เนธิรินทร์ กรุงเทพ
  5.TH03011P5C121E กาญจนา นนทบุรี
  6.TH01161P5BPE9B วรรณี กรุงเทพ
  7.TH03011P5B6H8E กาญจนา นนทบุรี
  8.TH01081P5AVC1A ธนัชพร กรุงเทพ
  9.TH03011P59XM5C อัญญรัตน์ นนทบุรี
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com
  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ **
  10120/10140/10160/10210/10240/10250/10510/10520/10800/11000/11120/11130/12120/12130/12160/20230/24180/63110/94000 **
  ***เพิ่มเติม (2/8/64) *** 10230
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ขอบคุณครับ

 79. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 3/08/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED036314519TH 32140 รัชนีย์
  2.ED036314522TH 60120 อรวรรณ
  3.ED036314536TH 10900 อภิญญา
  4.ED036314540TH 32140 รัชนีย์
  5.ED036314553TH 34000 รัชดาภา
  6.ED036314567TH 34000 รัชดาภา
  7.ED036314575TH 10900 สมภพ
  8.ED036314584TH 90000 นิศากร
  9.ED036314598TH 20140 napanan
  10.ED036314607TH 85000 ปิยะวัลย์
  11.ED036314615TH 10280 อาภาภรณ์
  12.ED036314624TH 90110 วี
  13.ED036314638TH 10170 อินทิรา
  14.ED036314641TH 60000 วิสาข์
  15.ED036314655TH 10170 น้ำทิพย์
  16.ED036314669TH 50000 หทัยทิพย์
  17.ED036314672TH 10170 อุษา
  18.ED036314686TH 93140 ธนียา
  19.ED036314690TH 84190 เสาวรส
  20.ED036314709TH 10530 สุพรรณี
  21.ED036314712TH 30210 มะลิวัลย์
  22.ED036314726TH 44130 ภัทรพร
  23.ED036314730TH 74000 วลัยพรรณ
  24.ED036314743TH 44170 วิภาวี
  25.ED036314757TH 82190 เบ็ญจวรรณ
  26.ED036314765TH 26000 อภินทร์พร
  27.ED036314774TH 10310 นันทิชา
  28.ED036314788TH 95000 พลกฤต
  29.ED036314791TH 30170 จุฑารัตน์
  30.ED036314805TH 64160 ชื่นจิตร
  31.ED036314814TH 83130 จีราพร
  32.ED036314828TH 10310 ทัศณี
  33.ED036314831TH 81000 เกษร
  34.ED036314845TH 72180 สุกัญญร
  35.ED036314859TH 30000 จินตนา
  36.ED036314862TH 72000 กัณยาวีร์
  37.ED036314876TH 65000 สุพิชฌาย์
  38.ED036314880TH 65000 นุชจรีย์
  39.ED036314893TH 10110 ศรัญญา
  40.ED036314902TH 84320 ศศิพิชญา
  41.ED036314916TH 73120 พีระ
  42.ED036314920TH 65000 มณฑิรา
  43.ED036314933TH 45170 อนุกูล
  44.ED036314947TH 10110 อำพร
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH01161PA15V4B พร้อมสุข กรุงเทพ
  2.TH03011PA0UT4E กาญจนา นนทบุรี
  3.TH01081PA0B57B บุญนาค กรุงเทพ
  4.TH01161P9ZX56B ศรุตยา กรุงเทพ
  5.TH03021P9ZN99B จารุวรรณ นนทบุรี
  6.TH01501P9Z2F2B โสภาวดี กรุงเทพ
  7.TH01401P9YHP0A อารยะ กรุงเทพ
  8.TH03011P9Y2J3D กมลรัตน์ นนทบุรี
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com
  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10120/10140/10160/10210/10240/10250/10510/10520/10800/11000/11120/11130/12120/12130/12160/20230/24180/63110/94000 **
  ***เพิ่มเติม (3/8/64) *** 10150/10330/12000/86190
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ขอบคุณครับ

 80. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 4/08/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED036315412TH 90000 เอ๋
  2.ED036315426TH 62160 กิตตยา
  3.ED036315430TH 41000 รัถยา
  4.ED036315443TH 90220 ณัชชา
  5.ED036315457TH 20150 อภิญญา
  6.ED036315465TH 12150 สุทธิสินีย์
  7.ED036315474TH 46160 ดลภัทร์
  8.ED036315488TH 92000 นันท์สัณห์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH01161PDWN03B ศรุตยา กรุงเทพ
  2.TH01061PDW428D เพ็ญจันทร์ กรุงเทพ
  3.TH01271PDV3Q6B อาริยา กรุงเทพ
  4.TH04011PDTYU4L ขวัญใจ ปทุมธานี
  5.TH01161PDTFU6B พร้อมสุข กรุงเทพ
  6.TH04011PDT3M6K เกสรา ปทุมธานี
  7.TH01211PDSQC4A พนาวรรณ กรุงเทพ
  8.TH04021PDSEW2B กมลพรรณ
  9.TH03061PDRZP8E ปราณี นนทบุรี
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com
  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10120/10140/10150/10160/10210/10240/10250/10330/10510/10520/10800/11000/11120/11130 /12000/12120/12130/12160/20230/24180/63110/86190/94000 **
  ***เพิ่มเติม (4/8/64) ***31000
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ขอบคุณครับ

 81. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 5/08/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED036323189TH 76150 ผกามาศ
  2.ED036323192TH 76150 ผกามาศ
  3.ED036323201TH 76150 ผกามาศ
  4.ED036323215TH 76150 ผกามาศ
  5.ED036323229TH 76150 ผกามาศ
  6.ED036323232TH 76150 ผกามาศ
  7.ED036323246TH 76150 ผกามาศ
  8.ED036323250TH 48150 อภิญญา
  9.ED036323263TH 30170 จุฑารัตน์
  10.ED036323277TH 93000 อาภรณ์
  11.ED036323285TH 30170 จุฑารัตน์
  12.ED036323294TH 72000 กัลยารัตน์
  13.ED036323303TH 10310 อมร
  14.ED036323317TH 10220 โสภาพรรณ
  15.ED036323325TH 74120 นัยนา
  16.ED036323334TH 39140 ประทีป
  17.ED036323348TH 96210 ยุวดี
  18.ED036323351TH 80360 พีรภัสร์
  19.ED036323365TH 45000 ศศิธร
  20.ED036323379TH 93110 ณัฏฐธิดา
  21.ED036323382TH 94160 นุรุลฮูดา
  22.ED036323396TH 10530 สุพรรณา
  23.ED036323405TH 13220 ภัทราภรณ์
  24.ED036323419TH 85000 ปิยะวัลย์
  25.ED036323422TH 90250 สมเดช
  26.ED036323436TH 93110 กิตติวัฒน์
  27.ED036323440TH 21130 ณัฐญาดา
  28.ED036323453TH 11110 ชลฎา
  29.ED036323467TH 57150 นิศาลักษณ์
  30.ED036323475TH 65000 สุพิชฌาย์
  31.ED036323484TH 80360 พีรภัสร์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH01171PJKCG9A อรุณศรี กรุงเทพ
  2.TH03011PJ5560I จงจิต นนทบุรี
  3.TH01301PJ4U77A ประหนึ่งนุช กรุงเทพ
  4.TH20071PJ4HR2H อำภา ชลบุรี
  5.TH01081PJ4008A ธนัชพร กรุงเทพ
  6.TH03011PJ3MX3J คมสัน นนทบุรี
  7.TH04021PJ3BG8C แววนภา ปทุมธานี
  8.TH03021PJ2ZZ5G พรพรรณ นนทบุรี
  9.TH01061PJ27Q0D เพ็ญจันทร์ กรุงเทพ
  10.TH01071PJ1PQ1A อัญทราวิพัทธ์ (เปา) กรุงเทพ
  11.TH03061PJ19S2J ดวงดาว นนทบุรี
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com
  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10120/10140/10150/10160/10210/10240/10250/10330/10510/10520/10800/11000/11120/11130 /12000/12120/12130/12160/20230/24180/31000/63110/86190/94000 **

  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ขอบคุณครับ

 82. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 6/08/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED036317651TH 90250 สุภิดา
  2.ED036317665TH 90250 สุภิดา
  3.ED036317679TH 10510 พลอยพัสสา
  4.ED036317682TH 86000 ชัชริฏา
  5.ED036317696TH 83000 เพ็ญศรี
  6.ED036317705TH 83000 เพ็ญศรี
  7.ED036317719TH 86000 ชัชริฏา
  8.ED036317722TH 45120 อนุชิต
  9.ED036317736TH 90110 วี
  10.ED036317740TH 83110 นิยม
  11.ED036317767TH 40110 ศุภรดา
  12.ED036317775TH 10260 ชญานี
  13.ED036317784TH 52100 สนั่น
  14.ED036317798TH 90110 วิยะดา
  15.ED036317807TH 10900 อมรา
  16.ED036317815TH 92130 นารีรัตน์
  17.ED036317824TH 74000 วลัยพรรณ
  18.ED036317838TH 10310 วัชราภา
  19.ED036317841TH 10530 สุพรรณี
  20.ED036317855TH 90110 รัชดา
  21.ED036317869TH 38150 มุกดา
  22.ED036317872TH 10600 อรพินท์
  23.ED036317886TH 84120 ปิยธิดา
  24.ED036317890TH 65000 สุพิชฌาย์
  25.ED036317909TH 10170 อภิรดา
  26.ED036317912TH 30000 คันธมาศ
  27.ED036317926TH 20180 น.ต.หญิง วรางคณา
  28.ED036317930TH 90260 ประกายใจ
  29.ED036317943TH 90250 สมเดช
  30.ED036317957TH 10600 วรินทรา
  31.ED036317965TH 11140 อาทิตยา
  32.ED036317974TH 21140 ชาลดา
  33.ED036317988TH 36000 สพ.ญ.สุนันทา
  34.ED036317991TH 15000 ณัญธภา
  35.ED036318008TH 90000 นิศากร
  36.ED036318011TH 36120 กฤษณีนัทธ์
  37.ED036318025TH 10220 ประสพสุข
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH01161PPSMT1B บุษบา กรุงเทพ
  2.TH03011PPS0A6E ศิริพรรณ นนทบุรี
  3.TH01191PPFJW5B ฐิติพร กรุงเทพ
  4.TH01281PPCK76C อัจฉราพร กรุงเทพ
  5.TH01171PPCA07B กฤตพจน์ กรุงเทพ
  6.TH01191PPB9D8C พาสุกรี กรุงเทพ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com
  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10120/10140/10150/10160/10210/10240/10250/10330/10510/10520/10800/11000/11120/11130 /12000/12120/12130/12160/20230/24180/31000/63110/86190/94000 **

  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ขอบคุณครับ

 83. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 7/08/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED036318590TH 83120 สวนวีรภัทร
  2.ED036318609TH 83120 สวนวีรภัทร
  3.ED036318612TH 83120 สวนวีรภัทร
  4.ED036318626TH 10900 สมภพ
  5.ED036318630TH 60120 แก้วตา
  6.ED036318643TH 60120 แก้วตา
  7.ED036318657TH 10170 พัทธนันท์
  8.ED036318665TH 45130 ดรินภรณ์
  9.ED036318674TH 60120 แก้วตา
  10.ED036318688TH 90000 อัญชนา
  11.ED036318691TH 10530 รัตมณี
  12.ED036318705TH 17150 สุพรรษา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH01301PTGU49A เจริญศรี กรุงเทพ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com
  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10120/10140/10150/10160/10210/10240/10250/10330/10510/10520/10800/11000/11120/11130 /12000/12120/12130/12160/20230/24180/31000/63110/86190/94000 **

  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ขอบคุณครับ

 84. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 8/08/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED036318997TH 84000 คุณากร
  2.ED036319003TH 92000 ธิติมา
  3.ED036319017TH 10560 ก่อวุฒิ
  4.ED036319025TH 44170 วิภาวี
  5.ED036319034TH 13160 สุดารัตน์
  6.ED036319048TH 61000 รวีวรรณ
  7.ED036319051TH 32210 สิริพรรณ
  8.ED036319065TH 85000 ปิยะวัลย์
  9.ED036319079TH 95000 อรุณี
  10.ED036319082TH 86170 ขวัญใจ
  11.ED036319096TH 10170 รุงตะวัน
  12.ED036319105TH 10220 aiew
  13.ED036319119TH 10540 มณีรัตน์
  14.ED036319122TH 10700 มนตรี
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH01081PXPRH9A ธนัชพร กรุงเทพ
  2.TH01261PXP6R9C อ้อม-เนธิรินทร์ กรุงเทพ
  3.TH01401PXNQV1A สุรชนา กรุงเทพ
  4.TH01261PXN7K2A สราวุธ กรุงเทพ
  5.TH01171PXMPU8B จิราพร กรุงเทพ
  6.TH01281PXMCK9B นันทิดา กรุงเทพ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com
  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10120/10140/10150/10160/10210/10240/10250/10330/10510/10520/10800/11000/11120/11130 /12000/12120/12130/12160/20230/24180/31000/63110/86190/94000 **
  ***เพิ่มเติม 8/8/64 รหัสไปรษณีย์ 10110***
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ขอบคุณครับ

 85. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 9/08/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED036350215TH 10900 อภิญญา
  2.ED036350224TH 34000 รัชดาภา
  3.ED036350238TH 10170 อินทิรา
  4.ED036350241TH 13220 ภัทราภรณ์
  5.ED036350255TH 56000 น้ำผึ้ง
  6.ED036350269TH 92000 มะลิวัลย์
  7.ED036350272TH 10220 กุลภรณ์
  8.ED036350286TH 93120 นิณณมินทร์
  9.ED036350290TH 65000 พรรณวิษา
  10.ED036350309TH 90110 วีรวัฒน์
  11.ED036350312TH 84250 จีราวรรณ
  12.ED036350326TH 10310 นันทิชา
  13.ED036350330TH 84130 ธนัญญา
  14.ED036350343TH 65000 สุพิชฌาย์
  15.ED036350357TH 12130 วรเดช
  16.ED036350365TH 90280 อาซซะ
  17.ED036350374TH 83120 วิลัย
  18.ED036350388TH 30000 วรรณี
  19.ED036350391TH 10530 สุพรรณา
  20.ED036350405TH 10220 ศิริกาญจน์
  21.ED036350414TH 74110 ศิตานันท์
  22.ED036350428TH 10260 กนกวรรณ
  23.ED036350431TH 10900 สาวิตรี
  24.ED036350445TH 24150 อัมรา
  25.ED036350459TH 73220 อัญชิสา
  26.ED036350462TH 73210 จารุณี
  27.ED036350476TH 52150 จันทร์ฟอง
  28.ED036350480TH 11140 อาทิตยา
  29.ED036350493TH 95000 อรุณี
  30.ED036350502TH 84190 เสาวรส
  31.ED036350516TH 72000 กัณยาวีร์
  32.ED036350520TH 85000 ปิยะวัลย์
  33.ED036350533TH 64160 ชื่นจิตร
  34.ED036350547TH 30290 สุดารัตน์
  35.ED036350555TH 92000 นงนุช
  36.ED036350564TH 77170 ปราณี
  37.ED036350578TH 10220 ขวัญใจ
  38.ED036350581TH 44110 รัญชิดา
  39.ED036350595TH 83120 วิลัย
  40.ED036350604TH 13220 ขนิษฐา
  41.ED036350618TH 22000 กาญจนา
  42.ED036350621TH 11110 เยาวลักษณ์
  43.ED036350635TH 92140 ชัชนี
  44.ED036350649TH 10540 มณีรัตน์
  45.ED036350652TH 10310 ขนิษฐา
  46.ED036350666TH 24000 ญาดา
  47.ED036350670TH 27160 สุดารัตน์
  48.ED036350683TH 24150 อัมรา
  49.ED036350697TH 86000 ผ่องศรี
  50.ED036350706TH 93180 ซูอาดาห์
  51.ED036350710TH 22130 เจินเจิน
  52.ED036350723TH 22160 วราภรณ์
  53.ED036350745TH 42000 อ.ไพโรจน์
  54.ED036350754TH 71160 ศศิธัญ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH01341Q3M5A7A ขวัญฤทัย กรุงเทพ
  2.TH01081Q3K937A ธนัชพร กรุงเทพ
  3.TH01081Q3JU75A ธนัชพร กรุงเทพ
  4.TH01191Q3JD63B จารุรัตน์ กรุงเทพ
  5.TH01161Q3HMC1B รุ่งนภา กรุงเทพ
  6.TH04011Q3H6Y8H นิตยา ปทุมธานี
  7.TH03011Q3GMU4D กมลรัตน์ นนทบุรี
  8.TH03061Q3G9E8G ภควรินทร์ นนทบุรี
  9.TH03011Q3EQJ5C ศศิธร นนทบุรี
  10.TH03061Q33640D สุขิตา นนทบุรี
  11.TH01171Q32CX5B พรทิพย์ กรุงเทพ
  12.TH01061Q31686D เพ็ญจันทร์ กรุงเทพ
  13.TH03011Q30MX2C อัญญรัตน์ นนทบุรี
  14.TH01161Q303W4B พร้อมสุข กรุงเทพ
  15.TH70011Q2Z5F2J พรรณวดี ชุมพร
  16.TH01421Q2XUS1A ศรัญญา กรุงเทพ
  17.TH01161Q2X8F6B ศรุตยา กรุงเทพ
  18.TH01171Q2WPU4B จินตนา กรุงเทพ
  19.TH01171Q2W2S9B จินตนา กรุงเทพ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com
  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10110/10120/10140/10150/10160/10210/10240/10250/10330/10510/10520/10800/11000/11120/11130 /12000/12120/12130/12160/20230/24180/31000/63110/86190/94000 **
  ***เพิ่มเติม 9/8/64 รหัสไปรษณีย์ ***12170
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ขอบคุณครับ

 86. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 10/08/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED036352361TH 92130 นนทวรรณ
  2.ED036352375TH 46180 ต๊ะ
  3.ED036352389TH 46180 ต๊ะ
  4.ED036352392TH 30170 จุฑารัตน์
  5.ED036352401TH 95000 ปิยมาศ
  6.ED036352415TH 74000 วลัยพรรณ
  7.ED036352429TH 50140 หทัยทิพย์
  8.ED036352432TH 72000 กัณยาวีร์
  9.ED036352446TH 90000 นิศากร
  10.ED036352450TH 44170 วิภาวี
  11.ED036352463TH 10170 น้ำทิพย์
  12.ED036352477TH 10310 ทัศนี
  13.ED036352485TH 90260 ประกายใจ
  14.ED036352494TH 30170 จุฑารัตน์
  15.ED036352503TH 90220 ณัชชา
  16.ED036352517TH 10170 อุษา
  17.ED036352525TH 22110 พัทยา
  18.ED036352534TH 83110 นิยม
  19.ED036352548TH 96000 นิรมล
  20.ED036352551TH 30290 จารีวัฒน์
  21.ED036352565TH 10310 วัชราภา
  22.ED036352579TH 10700 รัชนี
  23.ED036352582TH 21130 ณัฐญาดา
  24.ED036352596TH 13120 วาทิน
  25.ED036352605TH 96210 ยุวดี
  26.ED036352619TH 96120 กูอัสมินทร์
  27.ED036352622TH 46140 ดารณี
  28.ED036352636TH 32000 สุภาพ
  29.ED036352640TH 20180 นต.หญิง วรางคณา
  30.ED036352653TH 72160 ปรัสรา
  31.ED036352667TH 10500 สุจารี
  32.ED036352675TH 10900 สมภพ
  33.ED036352684TH 10310 สุมาลี
  34.ED036352698TH 13120 วาทิน
  35.ED036352707TH 64130 ศุภาวรรณ
  36.ED036352715TH 36000 จอมขวัญ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH01301Q8A254A วราภรณ์ กรุงเทพ
  2.TH01171Q88N31A อรุณศรี กรุงเทพ
  3.TH01161Q864F2B วรรณี กรุงเทพ
  4.TH01401Q83VU7B ไพรรุวรรณ กรุงเทพ
  5.TH01011Q832N7B ชนม์พิสิฐ กรุงเทพ
  6.TH01301Q7WHK7A ประหนึ่งนุช กรุงเทพ
  7.TH01161Q7W712B บุษบา กรุงเทพ
  8.TH01371Q7W1G9C ศยามล กรุงเทพ
  9.TH01041Q7VSJ3B ปุณยนุช กรุงเทพ
  10.TH28011Q7TED1A ธัญวรรณ บุรีรัมย์
  11.TH01301Q7T696A เจริญศรี กรุงเทพ
  12.TH01341Q7T0X2B พลอยพัสสา กรุงเทพ
  13.TH01271Q7SVN7B อาริยา กรุงเทพ
  14.TH04041Q7SRJ1B อุไรวรรณ ปทุมธานี
  15.TH01281Q7SB17A ศศิธร กรุงเทพ
  16.TH01261Q7S6V9C ทัศนีย์ กรุงเทพ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com
  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10110/10120/10150/10210/10240/10250/10330/10400/10510/10800/11000/11120/12000/12170/24180/31000/44139/63110/86190/94000 **
  ***เพิ่มเติม 10/8/64 รหัสไปรษณีย์ ***13170
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ขอบคุณครับ

 87. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 11/08/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED036353490TH 33170 กรรญดา
  2.ED036353509TH 60000 พีระศักดิ์
  3.ED036353512TH 92130 ครูน้อง
  4.ED036353526TH 90240 สุภิดา
  5.ED036353530TH 90240 สุภิดา
  6.ED036353543TH 30210 ธนายุทธ
  7.ED036353557TH 90240 สุภิดา
  8.ED036353565TH 60000 พีระศักดิ์
  9.ED036353574TH 92000 มะลิวัลย์
  10.ED036353588TH 33270 ผ่องศรี
  11.ED036353591TH 30000 จินตนา
  12.ED036353605TH 40000 วริษฎา
  13.ED036353614TH 86120 อำไพ
  14.ED036353628TH 10600 อรพินท์
  15.ED036353631TH 17120 มุกดา
  16.ED036353645TH 10310 รชยา
  17.ED036353659TH 90110 ภานุพัศน์
  18.ED036353662TH 10310 อมร
  19.ED036353676TH 84250 ภัทจิตรา
  20.ED036353680TH 92000 จิระพล
  21.ED036353693TH 45120 อนุชิต
  22.ED036353702TH 83130 จีราพร
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH01161QCNV03B พร้อมสุข กรุงเทพ
  2.TH59061QCNPT1E สมบูรณ์ ตาก
  3.TH05111QCNFV9F เสาวคนธ์ พระนครศรีอยุธยา
  4.TH03011QCN914J คมสัน นนทบุรี
  5.TH01011QCN1X8A อำพร กรุงเทพ
  6.TH03011QCMRP8E กาญจนา นนทบุรี
  7.TH03041QCMCR3H จรูญ นนทบุรี
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com
  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10110/10120/10150/10210/10240/10250/10330/10400/10510/10520/10800/11000/11120/12000/12170/13170/24180/31000/44139/63110/86190/94000 **
  ***เพิ่มเติม 11/8/64 รหัสไปรษณีย์ ***90250
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ขอบคุณครับ

 88. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 12/08/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED036345096TH 13000 ธาริณี
  2.ED036345105TH 48110 จิตรประภา
  3.ED036345119TH 13210 นัยนา
  4.ED036345122TH 81130 รชนิศ
  5.ED036345136TH 40110 ศุภรดา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH01171QGJJA8A อรุณศรี กรุงเทพ
  2.TH01391QGJ877F วรรณา กรุงเทพ
  3.TH71111QGJ171L สมเดช สงขลา
  4.TH01211QGHTC4A พนาวรรณ กรุงเทพ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com
  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10110/10120/10150/10210/10240/10250/10330/10400/10510/10520/10800/11000/11120/12000/12170/13170/24180/31000/44139/63110/86190/94000 **
  ***เพิ่มเติม 11/8/64 รหัสไปรษณีย์ ***90250
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ขอบคุณครับ

 89. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 13/08/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED036355822TH 90280 อาซีซะ
  2.ED036355836TH 83110 วิมาณ
  3.ED036355853TH 92000 มะลิวัลย์
  4.ED036355867TH 10170 น้ำทิพย์
  5.ED036355898TH 21140 อรชร
  6.ED036355907TH 30000 จินตนา
  7.ED036355915TH 72000 กัณยาวีร์
  8.ED036355924TH 10260 กิติมา
  9.ED036355938TH 90280 อาซีซะ
  10.ED036355941TH 92000 นงนุช
  11.ED036355955TH 24000 อภัสสร
  12.ED036355969TH 64160 ชื่นจิตร
  13.ED036355972TH 10530 สุพรรณี
  14.ED036355986TH 21130 ณัฐญาดา
  15.ED036355990TH 10170 อุษา
  16.ED036356006TH 70120 วฤณดา
  17.ED036356010TH 13230 ภิรมย์ลักษณ์
  18.ED036356023TH 20150 ชลกร
  19.ED036356037TH 37240 พรพิไล
  20.ED036356045TH 10540 มณีรัตน์
  21.ED036356054TH 86210 กฤษธณีนัทธ์
  22.ED036356068TH 54000 ภัคภร
  23.ED036356071TH 10170 อรนันท์
  24.ED036356085TH 73000 เสาวลักษณ์
  25.ED036356099TH 12150 nueng
  26.ED036356108TH 20000 สุรีพร
  27.ED036356111TH 90110 บุญเศรษฐ์
  28.ED036356125TH 50130 เกษวรางค์
  29.ED036356139TH 10230 ปุณยนุช
  30.ED036356142TH 10700 สุวิดา
  31.ED036356156TH 18230 ทินวัฒน์
  32.ED036356160TH 90110 ธนพร
  33.ED036356173TH 22110 พัทยา
  34.ED036356187TH 90110 วีรวัฒน์
  35.ED036356195TH 83000 ทิวาพร
  36.ED036356200TH 18160 ดาบจ๊อด
  37.ED036356213TH 22130 เจิน เจิน
  38.ED036356227TH 57130 ภาวินี
  39.ED036356235TH 22150 จันทิมา
  40.ED036356244TH 93000 เพ็ญศรี
  41.ED036356258TH 20130 ฐิติมา
  42.ED036356261TH 42130 ปวีณา
  43.ED036356275TH 80000 ทัศนีย์
  44.ED036356289TH 20270 จุฬาลักษณ์
  45.ED036356292TH 83000 เสาวนีย์
  46.ED036356301TH 10220 ประสพสุข
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH70011QNABZ2J พรรณวดี ชุมพร
  2.TH01071QN9ZT5C ปนัดดา กรุงเทพ
  3.TH01281QN9JT2A ศศิธร กรุงเทพ
  4.TH01211QN97J6A ศิรดา กรุงเทพ
  5.TH01011QN8SQ1C วรฌานันทน์ กรุงเทพ
  6.TH04041QN8785B อุไรวรรณ ปทุมธานี
  7.TH01391QN7X08F วรรณา กรุงเทพ
  8.TH01191QN7J13B จารุรัตน์ กรุงเทพ
  9.TH03011QN7792D นลิน นนทบุรี
  10.TH01081QN6V98A ธนัชพร กรุงเทพ
  11.TH01301QN6J10A ประหนึ่งนุช กรุงเทพ
  12.TH01231QN64B9A ปณิตา กรุงเทพ
  13.TH03011QN5JM8C อัญญรัตน์ นนทบุรี
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com
  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10110/10120/10150/10210/10240/10250/10330/10400/10510/10520/10800/11000/11120/12000/12170/13170/24180/31000/44139/63110/86190/90250/94000 **

  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ขอบคุณครับ

 90. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 14/08/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED036357046TH 84000 คุณากร
  2.ED036357050TH 67000 จุฑาทิพย์
  3.ED036357063TH 83000 มัญชุสา
  4.ED036357077TH 24140 พนิดา
  5.ED036357085TH 49000 ณัฐนนท์
  6.ED036357094TH 62130 ธีรพล
  7.ED036357103TH 49000 ณัฐนนท์
  8.ED036357117TH 83000 มัญชุสา
  9.ED036357125TH 83000 มัญชุสา
  10.ED036357134TH 49000 ณัฐนนท์
  11.ED036357148TH 49000 ณัฐนนท์
  12.ED036357151TH 49000 ณัฐนนท์
  13.ED036357165TH 49000 ณัฐนนท์
  14.ED036357179TH 49000 ณัฐนนท์
  15.ED036357182TH 93120 อนิศา
  16.ED036357196TH 34000 รัชดาภา
  17.ED036357205TH 13220 ภัทราภร
  18.ED036357219TH 83110 วิมาณ
  19.ED036357222TH 22000 กาญจนา
  20.ED036357236TH 10310 นันทิชา
  21.ED036357240TH 71000 วัชรินทร์
  22.ED036357253TH 70210 ภควัต
  23.ED036357267TH 73120 เอกชัย
  24.ED036357275TH 73000 ปาจรีย์
  25.ED036357284TH 82120 สราวุธ
  26.ED036357298tH 64130 สุภวรรณ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH70011QS5ZA6J พรรณวดี ชุมพร
  2.TH01281QS5KZ2C สิริรัตน์ กรุงเทพ
  3.TH01261QS4XP9A Pholasit กรุงเทพ
  4.TH70011QS4DD6J อัมพวรรณ ชุมพร
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com
  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10110/10120/10150/10210/10240/10250/10330/10400/10510/10520/10800/11000/11120/12000/12170/13170/24180/31000/44130/63110/86190/90250/94000 **
  ***เพิ่มเติม 14/8/64 รหัสไปรษณีย์ ***10230/10900/12110
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง)
  ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 91. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 15/08/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ต้องขออภัยด้วย สำหรับลูกค้าที่ต้องส่งทาง ปณ. วันนี้ทาง ปณ.ศูนย์หาดใหญ่ ปิด 1 วันครับ***

  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH04021QWH5E3A พรศิริ ปทุมธานี
  2.TH03011QWCQV3C ศศิธร นนทบุรี
  3.TH01211QWCH50A พนาวรรณ กรุงเทพ
  4.TH03011QWC8M3I เจษฎา นนทบุรี
  5.TH01051QWBVE9B ผกาวดี กรุงเทพ
  6.TH01281QWBJT5B นันทิดา กรุงเทพ
  7.TH01161QWBCE5B พร้อมสุข กรุงเทพ
  8.TH01301QWB466A ประหนึ่งนุช กรุงเทพ
  9.TH01171QWAXV6B จินตนา กรุงเทพ
  10.TH04031QWAG04C ศรวณีย์ ปทุมธานี
  11.TH01401QWA2E6A กูนกานต์ กรุงเทพ
  12.TH01051QW9UH8D ภารตี กรุงเทพ
  13.TH01401QW9KZ0A อารยะ กรุงเทพ
  14.TH03061QW95R6B ศศิธร นนทบุรี
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com
  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10110/10120/10150/10210/10230/10240/10250/10330/10400/10510/10520/10800/10900/11000/11120/12000/12110/12170/13170/24180/31000/44130/63110/86190/90250/94000 **

  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง)
  ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 92. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 16/08/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED036347375TH 50000 หทัยทิพย์
  2.ED036347389TH 85000 ปิยะวัลย์
  3.ED036347392TH 10560 ก่อวุฒิ
  4.ED036347401TH 24130 วิริยาภรณ์
  5.ED036347415TH 10220 ประสพสุข
  6.ED036347429TH 30250 อัมพิกา
  7.ED036347432TH 60220 รจนา
  8.ED036347446TH 10280 อาภาภรณ์
  9.ED036347450TH 73210 จารุณี
  10.ED036347463TH 10540 วิสูตร
  11.ED036347477TH 90110 วีรวัฒน์
  12.ED036347485TH 32130 ธัญดา
  13.ED036347494TH 10540 สมใจ
  14.ED036347503TH 72000 กัณยาวีร์
  15.ED036347517TH 30000 จินตนา
  16.ED036347525TH 30000 จินตนา
  17.ED036347534TH 71110 เพ็ญรดี
  18.ED036347548TH 10540 มณีรัตน์
  19.ED036347551TH 84190 เสาวรส
  20.ED036347565TH 13220 ภัทราภรณ์
  21.ED036347579TH 72150 วรรณา
  22.ED036347582TH 11130 ชลลดา
  23.ED036347596TH 12130 ลัดดา
  24.ED036347605TH 10600 วรวรรณ
  25.ED036347619TH 77180 ณัฏฐธิดา
  26.ED036347622TH 46140 ดารณี
  27.ED036347636TH 10170 อุษา
  28.ED036347640TH 10220 ขวัญใจ
  29.ED036347653TH 46000 สุมายา
  30.ED036347667TH 25150 ภุมรินทร์
  31.ED036347675TH 13160 ณัฐกฤตา
  32.ED036347684TH 60000 วาสนา
  33.ED036347698TH 16000 สุกัญญา
  34.ED036347707TH 94170 ฟาซียะห์
  35.ED036347715TH 10560 ก่อวุฒิ
  36.ED036347724TH 10700 รัชนี
  37.ED036347738TH 35000 กรีน
  38.ED036347741TH 10540 มณีรัตน์
  39.ED036347035TH 10540 สมใจ
  40.ED036347049TH 83110 นิยม
  41.ED036347052TH 92000 มะลิวัลย์
  42.ED036347066TH 90000 นิศากร
  43.ED036347070TH 92130 กัญญารัตน์
  44.ED036347083TH 61170 ศศิประภา
  45.ED036347097TH 50000 หทัยทิพย์
  46.ED036347106TH 92000 นงนุช
  47.ED036347110TH 34000 รัชดาภา
  48.ED036347123TH 21140 ชาลดา
  49.ED036347137TH 90000 นิศากร
  50.ED036347145TH 77170 ปราณี
  51.ED036347154TH 30170 จุฑารัตน์
  52.ED036347168TH 83110 นิยม
  53.ED036347171TH 71000 อัชชาพร
  54.ED036347185TH 10140 รินธกานต์
  55.ED036347199TH 17140 กาญจนา
  56.ED036347208TH 45160 ปฏิมา
  57.ED036347211TH 36000 จอมขวัญ
  58.ED036347225TH 18000 กวิสรา
  59.ED036347239TH 45120 อนุชิต
  60.ED036347242TH 10310 นันทิชา
  61.ED036347256TH 10540 นุช
  62.ED036347260TH 80140 เกริกศักดิ์
  63.ED036347273TH 30000 จินตนา
  64.ED036347287TH 11130 วราภรณ์
  65.ED036347295TH 74000 วลัยพรรณ
  66.ED036347300TH 90220 ณัชชา
  67.ED036347313TH 65000 พรรณวิษา
  68.ED036347327TH 90110 สุจิตรา
  69.ED036347335TH 60110 ทิพวรรณ
  70.ED036347344TH 80360 พิริภัสร์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH70021R10UH5H จันทร์ธิมา ชุมพร
  2.TH01171R10210B จินตนา กรุงเทพ
  3.TH01361R0ZKN1B ชวนชม กรุงเทพ
  4.TH01081R0YVJ3A เสาวภา กรุงเทพ
  5.TH04041R0YD58B อุไรวรรณ ปทุมธานี
  6.TH01301R0XT62A ประหนึ่งนุช กรุงเทพ
  7.TH01281R0X129B สุชาดา กรุงเทพ
  8.TH01071R0W5C5A ศรีสุภา กรุงเทพ
  9.TH01051R0V7C9D สาวิตรี กรุงเทพ
  10.TH03061R0TZW4J สุรัตน์ นนทบุรี
  11.TH01081R0SMW0A ธนัชพร กรุงเทพ
  12.TH01261R0RVA7C อ้อม-เนธิรินทร์ กรุงเทพ
  13.TH03011R0R1C6C อัญญรัตน์ นนทบุรี
  14.TH01191R0QA49B จารุรัตน์ กรุงเทพ
  15.TH01281R0PB65A ศศิธร กรุงเทพ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com
  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10110/10120/10150/10210/10230/10240/10250/10330/10400/10510/10520/10800/10900/11000/11120/12000/12110/12170/13170/24180/31000/44130/63110/86190/90250/94000 **

  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง)
  ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 93. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 17/08/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED036360694TH 10290 ดต.นิรันดร์
  2.ED036360703TH 20230 หนึ่งฤทัย
  3.ED036360717TH 20230 หนึ่งฤทัย
  4.ED036360725TH 32000 เครือวัลย์
  5.ED036360734TH 20230 หนึ่งฤทัย
  6.ED036360748TH 95000 ปิยมาศ
  7.ED036360751TH 10170 น้ำทิพย์
  8.ED036360765TH 50000 หทัยทิพย์
  9.ED036360779TH 22110 พัทยา
  10.ED036360782TH 50130 ธวัลรัตน์
  11.ED036360796TH 32130 ธัญดา
  12.ED036360805TH 65000 สุพิชฌาย์
  13.ED036360819TH 10290 จุรี
  14.ED036360822TH 45000 สุภาภรณ์
  15.ED036360836TH 22110 พัทยา
  16.ED036360840TH 21130 ณัฐญาดา
  17.ED036360853TH 77130 อารีรัตน์
  18.ED036360867TH 77180 พัชยา
  19.ED036360875TH 32210 สิริพรรณ
  20.ED036360884TH 72160 ปรัสรา
  21.ED036360898TH 39140 ประทีป
  22.ED036360907TH 62000 ประจักร์
  23.ED036360915TH 14110 มาริสา
  24.ED036360924TH 73220 อัญชิสา
  25.ED036360938TH 12150 nueng
  26.ED036360941TH 73120 เอกชัย
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH01161R618M9B วรรณี กรุงเทพ
  2.TH01281R5RPU8B นันทิดา กรุงเทพ
  3.TH03061R5P4Y7C วีรดา นนทบุรี
  4.TH01361R5NJE2B Lek กรุงเทพ
  5.TH01281R5N0B8C อัจฉราพร กรุงเทพ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com
  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10110/10120/10150/10210/10230/10240/10250/10330/10400/10510/10520/10800/10900/11000/11120/12000/12110/12170/13170/24180/31000/44130/63110/86190/90250/94000 **
  เพิ่มเติม 17/8/64 ***10160/10270***
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง)
  ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 94. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 18/08/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED036361584TH 10540 สมใจ
  2.ED036361598TH 60000 วิสาข์
  3.ED036361607TH 60000 พีระศักดิ์
  4.ED036361615TH 62160 กิตตยา
  5.ED036361624TH 62160 กิตตยา
  6.ED036361638TH 60000 พีระศักดิ์
  7.ED036361641TH 72000 กัณยาวีร์
  8.ED036361655TH 95000 ปิยมาศ
  9.ED036361669TH 45130 ดริณกรณ์
  10.ED036361672TH 50130 ธวัลรัตน์
  11.ED036361686TH 10310 นันทิชา
  12.ED036361690TH 25000 นพ.ศรสิทธิพงศ์
  13.ED036361709TH 60120 แก้วตา
  14.ED036361712TH 95000 พลกฤต
  15.ED036361726TH 73210 ลสิกร
  16.ED036361730TH 70000 สุวิชาดา
  17.ED036361743TH 83120 ชลิสา
  18.ED036361757TH 65000 สุพิชฌาย์
  19.ED036361765TH 45130 ดรินกรณ์
  20.ED036361774TH 45130 ดรินกรณ์
  21.ED036361788TH 20160 นฤมล
  22.ED036361791TH 10130 ทวี
  23.ED036361805TH 64160 ณัฐชยา
  24.ED036361814TH 11130 เบญจมาส
  25.ED036361828TH 50000 วีณา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH01051RAH3V9C สมภพ กรุงเทพ
  2.TH71111RAGQV0L สมเดช สงขลา
  3.TH01071RAGAQ5B ศรีสุภา กรุงเทพ
  4.TH01421RA4DF8A อณุชภัทร กรุงเทพ
  5.TH01211RA1RB7A ศิรดา กรุงเทพ
  6.TH01081RA1E65A ธนัชพร กรุงเทพ
  7.TH01401RA14F8B ดารัณ กรุงเทพ
  8.TH03011RA0T62J คมสัน นนทบุรี
  9.TH01061RA09R2D เพ็ญจันทร์ กรุงเทพ
  10.TH01331R9ZTW8E สมใจ กรุงเทพ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com
  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10110/10120/10150/10160/10210/10230/10240/10250/10270/10330/10400/10510/10520/10800/10900/11000/11120/12000/12110/12170/13170/24180/31000/44130/63110/86190/90250/94000 **
  เพิ่มเติม 18/8/64 ***24120/90110***
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง)
  ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 95. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 19/08/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED036362196TH 92130 ครูน้อง
  2.ED036362205TH 90240 สุภิดา
  3.ED036362218TH 90240 สุภิดา
  4.ED036362222TH 90240 สุภิดา
  5.ED036362236TH 92130 ครูน้อง
  6.ED036362240TH 92130 ครูน้อง
  7.ED036362253TH 60190 นุชจรีย์
  8.ED036362267TH 10170 ประไพภัทร
  9.ED036362275TH 92220 กิตติพร
  10.ED036362284TH 86100 จันทรา
  11.ED036362298TH 80140 ศิรินันท์
  12.ED036362307TH 30000 จินตนา
  13.ED036362315TH 40000 สุดารัตน์
  14.ED036362324TH 70120 ศันสนีย์
  15.ED036362338TH 33130 ธนัชพร
  16.ED036362341TH 84190 เสาวรส
  17.ED036362369TH 10130 ทวี
  18.ED036362372TH 10140 อนงค์
  19.ED036362386TH 90000 นิศากร
  20.ED036362390TH 10310 กานต์วรัทย์
  21.ED036362409TH 90260 ประกายใจ
  22.ED036362412TH 46140 ดารณี
  23.ED036362426TH 21140 ชาลดา
  24.ED036362430TH 30170 จุฑารัตน์
  25.ED036362443TH 80140 ศิรินันท์
  26.ED036362457TH 36000 จอมขวัญ
  27.ED036362465TH 80360 พิริภัสร์
  28.ED036362474TH 11140 เพลินพิศ
  29.ED036362488TH 10300 ณฐมน
  30.ED036362491TH 90000 ชุติมน
  31.ED036362505TH 10560 ฐิดา
  32.ED036362514TH 40000 สุดารัตน์
  33.ED036362528TH 10560 ก่อวุฒิ
  34.ED036362531TH 70120 นสพ.ชัยวลัญซ์
  35.ED036362545TH 11130 เบญจมาส
  36.ED036362559TH 11140 ยุพา
  37.ED036362562TH 66160 วรรณวิภา
  38.ED036362576TH 17150 เกษร
  39.ED036362580TH 50210 ทิพวรรณ
  40.ED036362593TH 16110 วลัยพร
  41.ED036362602TH 90220 ณัชชา
  42.ED036362616TH 10280 อาภาภรณ์
  43.ED036362620TH 20170 วาสนา
  44.ED036362633TH 45280 ชุษณะพัสตร์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH01401RF9PR7B ปริยากร กรุงเทพ
  2.TH01501RF97V4B พัชรี กรุงเทพ
  3.TH01281RF8X44A ศศิธร กรุงเทพ
  4.TH04041RF8M85B อุไรวรรณ ปทุมธานี
  5.TH01211RF89M6A ศิรดา กรุงเทพ
  6.TH01161RF7W37A บังอร กรุงเทพ
  7.TH01071RF7FX0A ศรีสุภา กรุงเทพ
  8.TH24061RF7218C นวพร ฉะเชิงเทรา
  9.TH03011RF6FB0E กาญจนา นนทบุรี
  10.TH71111RF6566A ธงชัย สงขลา
  11.TH01261RF5R87C ทัศนีย์ กรุงเทพ
  12.TH03011RF5CV9D กมลรัตน์ นนทบุรี
  13.TH01341RF5146A ขวัญฤทัย กรุงเทพ
  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10110/10120/10150/10160/10210/10230/10240/10250/10270/10330/10400/10510/10520/10800/10900/11000/11120/12000/12110/12170/13170/24120/24180/31000/44130/63110/86190/90110/90250/94000 **
  เพิ่มเติม 19/8/64 ***13000/20000***
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  *** ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง ไปรษณีย์ ศูนย์คัดแยกที่ หาดใหญ่ ช่วงนี้มีปัญหา สถานการณ์โควิท ลูกค้า อาจจะได้รับสินค้าช้ากว่าปกติหน่อยครับ กรณีที่ได้รับแล้ว มีปัญหา สามารถแจ้งกลับทางสวนได้นะครับ ***
  ขอบคุณครับ

 96. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 20/08/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED036362810TH 48190 บัวเรียน
  2.ED036362823TH 93120 สุนิตษา
  3.ED036362837TH 15150 ปิติบดินทร์
  4.ED036362845TH 32130 ธัญดา
  5.ED036362854TH 92000 กมลรัตน์
  6.ED036362868TH 72160 ปรัสรา
  7.ED036362871TH 83110 นิยม
  8.ED036362885TH 10130 ยืนยง
  9.ED036362899TH 70000 สุวิชาดา
  10.ED036362908TH 10130 ยืนยง
  11.ED036362911TH 66150 อริสรา
  12.ED036362925TH 30290 จารีวัฒน์
  13.ED036362939TH 18260 itthipol
  14.ED036362942TH 67160 มะลิ
  15.ED036362956TH 13220 ภัทราภรณ์
  16.ED036362960TH 44170 วิภาวี
  17.ED036362973TH 92000 นงนุช
  18.ED036362987TH 64160 ชื่นจิตร
  19.ED036362995TH 83110 สุรีรีตน์
  20.ED036363007TH 63140 ชัชญา
  21.ED036363015TH 10170 อุษา
  22.ED036363024TH 15150 ปิติบดินทร์
  23.ED036363038TH 80000 ทัศนีย์
  24.ED036363041TH 63140 ชัชญา
  25.ED036363055TH 10260 ปาลิดา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH05011RKNNW5Q ธาริณี พระนครศรีอยุธยา
  2.TH05011RKNBE2Q ธาริณี พระนครศรีอยุธยา
  3.TH05011RKN1X1Q ธาริณี อัฒพุธ พระนครศรีอยุธยา
  4.TH01231RKM802A ปนิดา กรุงเทพ
  5.TH20011RKKPV8J สุพรรษา ชลบุรี
  6.TH71101RKK5P6D ธีรารัตน์ สงขลา
  7.TH71111RKJU32A อัจฉรา สงขลา
  8.TH71111RKJ301B นรรศรุทธิ์ สงขลา
  9.TH02011RKHGS2K อัญชุลี สมุทรปราการ
  10.TH02011RKGMY0C วรรณนิสา สมุทรปราการ
  11.TH01201RKFYP6D วรรณา กรุงเทพ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com
  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10110/10120/10150/10160/10210/10230/10240/10250/10270/10330/10400/10510/10520/10800/10900/11000/11120/12000/12110/12170/13000/13170/20000/24120/24180/31000/44130/63110/86190/90110/90250/94000 **

  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  *** ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง ไปรษณีย์ ศูนย์คัดแยกที่ หาดใหญ่ ช่วงนี้มีปัญหา สถานการณ์โควิท ลูกค้า อาจจะได้รับสินค้าช้ากว่าปกติหน่อยครับ กรณีที่ได้รับแล้ว มีปัญหา สามารถแจ้งกลับทางสวนได้นะครับ ***
  ขอบคุณครับ

 97. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 21/08/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED036363165TH 76160 นาวิน
  2.ED036363174TH 76160 นาวิน
  3.ED036363188TH 76160 นาวิน
  4.ED036363191TH 76160 นาวิน
  5.ED036363205TH 34360 สมเกียรติ
  6.ED036363214TH 50130 เกษวรางค์
  7.ED036363259TH 86130 อโณทัย
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH01481RR49Z7A สุภานัน กรุงเทพ
  2.TH01281RR3N19C อัจฉราพร กรุงเทพ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com
  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10110/10120/10150/10160/10210/10230/10240/10250/10270/10330/10400/10510/10520/10800/10900/11000/11120/12000/12110/12170/13000/13170/20000/24120/24180/31000/44130/63110/86190/90110/90250/94000 **

  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  *** ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง ไปรษณีย์ ศูนย์คัดแยกที่ หาดใหญ่ ช่วงนี้มีปัญหา สถานการณ์โควิท ลูกค้า อาจจะได้รับสินค้าช้ากว่าปกติหน่อยครับ กรณีที่ได้รับแล้ว มีปัญหา สามารถแจ้งกลับทางสวนได้นะครับ ***
  ขอบคุณครับ

 98. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 22/08/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED036363302TH 45280 ชุษณะพัสตร์
  2.ED036363316TH 95000 ปิยมาศ
  3.ED036363320TH 34000 รัชดาภา
  4.ED036363333TH 84100 พรศิริ
  5.ED036363347TH 72000 กัณยาวีร์
  6.ED036363355TH 85000 ปิยะวัลย์
  7.ED036363364TH 20160 นฤมล
  8.ED036363378TH 20180 นต.หญิง วรางคณา
  9.ED036363381TH 47000 พรทิพย์
  10.ED036363395TH 54000 ภัคภร
  11.ED036363404TH 92000 นงนุช
  12.ED036363418TH 95000 พลกฤต
  13.ED036363421TH 10280 สุพัตรา
  14.ED036363435TH 45170 จิตลัดดา
  15.ED036363449TH 22110 พัทยา
  16.ED036363452TH 11150 ภคมน
  17.ED036363466TH 17120 มุกดา
  18.ED036363470TH 58130 อุทิน
  19.ED036363483TH 18230 กัลยา
  20.ED036363497TH 18190 ประภาพร
  21.ED036363506TH 10600 มนต์จันทร
  22.ED036363510TH 73210 จารุณี
  23.ED036363523TH 10130 ทวี
  24.ED036363537TH 64140 ดวงเดือน
  25.ED036363545TH 72000 พรพยุง
  26.ED036363554TH 90000 สิริลักษณ์
  27.ED036363568TH 21150 ภากร
  28.ED036363571TH 36000 บวรรัตน์
  29.ED036363585TH 30340 ภิญโญ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH03011RV9MP9I จงจิต นนทบุรี
  2.TH03011RV95E4I จงจิต นนทบุรี
  3.TH01051RV7GF5B อภิญญา กรุงเทพ
  4.TH01281RV70N9C อัจฉราพร กรุงเทพ
  5.TH03011RV6NZ4D นลิน นนทบุรี
  6.TH01161RV6BT7B วรรณี กรุงเทพ
  7.TH03041RV63G2H สาวิตรี นนทบุรี
  8.TH20011RV4A89J สุพรรษา ชลบุรี
  9.TH01081RV44B3A เสาวภา กรุงเทพ
  10.TH01161RV3ZK3B พร้อมสุข กรุงเทพ
  11.TH01431RV3TG5A นวลปรางค์ กรุงเทพ
  12.TH03011RV3KM3G ศุทธินี นนทบุรี
  13.TH01271RV3DH5B อาริยา กรุงเทพ
  14.TH71111RV36Q3A วีรวัฒน์ สงขลา
  15.TH01281RV3020C สรศักดิ์ กรุงเทพ
  16.TH03011RV2QC0J โสภิดา นนทบุรี
  17.TH70011RV2F38J อัมพวรรณ ชุมพร
  18.TH01071RV20T1A ศรีสุภา กรุงเทพ
  19.TH20011RV1TS9I สุธาสินี ชลบุรี
  20.TH01281RV1G42B ลฎาภา กรุงเทพ
  21.TH01341RV1968A ขวัญฤทัย กรุงเทพ
  22.TH02011RV1262C ลภัสรดา สมุทรปราการ
  23.TH01211RV0QT6A พนาวรรณ กรุงเทพ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com
  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10110/10120/10150/10160/10210/10230/10240/10250/10270/10330/10400/10510/10520/10800/10900/11000/11120/12000/12110/12170/13000/13170/20000/24120/24180/31000/44130/63110/86190/90110/90250/94000 **
  ***เพิ่มเติม วันที่ 22/8/64 รหัส 10220 ***
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  *** ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง ไปรษณีย์ ศูนย์คัดแยกที่ หาดใหญ่ ช่วงนี้มีปัญหา สถานการณ์โควิท ลูกค้า อาจจะได้รับสินค้าช้ากว่าปกติหน่อยครับ กรณีที่ได้รับแล้ว มีปัญหา สามารถแจ้งกลับทางสวนได้นะครับ ***
  ขอบคุณครับ

 99. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 23/08/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED036363642TH 10540 สมใจ
  2.ED036363656TH 30000 จินตนา
  3.ED036363660TH 10140 รินธกานต
  4.ED036363673TH 95000 ปิยมาศ
  5.ED036363687TH 72160 ปรัสรา
  6.ED036363695TH 20160 นฤมล
  7.ED036363700TH 45120 อนุชิต
  8.ED036363713TH 22000 กาญจนา
  9.ED036363727TH 92120 พัชรินทร
  10.ED036363735TH 84000 พจนีย์
  11.ED036363744TH 10140 อนงค์
  12.ED036363758TH 18230 กัลยา
  13.ED036363761TH 32210 สิริพรรณ
  14.ED036363775TH 17120 มุกดา
  15.ED036363789TH 93000 สุนันทา
  16.ED036363792TH 62000 ประจักร
  17.ED036363801TH 95000 รัชนี
  18.ED036363815TH 71130 จันทนา
  19.ED036363829TH 41000 รัถยา
  20.ED036363832TH 84110 จิราพร
  21.ED036363846TH 84000 เบญจวรรณ
  22.ED036363850TH 10140 อนงค์
  23.ED036363863TH 76130 มลฤทัย
  24.ED036363877TH 36000 บวรรัต
  25.ED036363885TH 80360 พิริภัส
  26.ED036363894TH 95150 ชารีฟ
  27.ED036363903TH 66190 จุฑามาศ
  28.ED036363917TH 86000 ผ่องศรี
  29.ED036363925TH 73210 ลสิกร
  30.ED036363934TH 70120 พิรศา
  31.ED036363948TH 73000 อิสริย
  32.ED036363951TH 73000 ปาจรีย
  33.ED036363965TH 80130 ชนกนันท
  34.ED036363979TH 73000 ขนิษฐา
  35.ED036363982TH 96000 ยตนา
  36.ED036363996TH 82120 ปัทมา
  37.ED036364002TH 10290 อนุธิดา
  38.ED036364016TH 64160 ชื่นจิตร
  39.ED036364020TH 73120 เอกชัย
  40.ED036364033TH 10310 ไพลิน
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH01421RZ5YX7B ขนิษฐา กรุงเทพ
  2.TH01331RZ57N6F สิริโสภา กรุงเทพ
  3.TH01081RZ4VD1B บุญนาค กรุงเทพ
  4.TH01471RZ4HK0B มณีรัตน์ กรุงเทพ
  5.TH04041RZ45E2B อุไรวรรณ ปทุมธานี
  6.TH01071RZ3TC8A ศรีสุภา กรุงเทพ
  7.TH20011RZ3H39G สุรีพร ชลบุรี
  8.TH01301RZ2ZD6A ประหนึ่งนุช กรุงเทพ
  9.TH01181RZ2NK6B จุฑามาศ กรุงเทพ
  10.TH20011RZ2376J สุพรรษา ชลบุรี
  11.TH01391RZ1NR4E มด กรุงเทพ
  12.TH03011RZ1996C อัญญรัตน์ นนทบุรี
  13.TH01181RZ0YQ6A ณัฐิยา เจริญโพธิ์ กรุงเทพ
  14.TH01161RZ0612B พรรณชนก กรุงเทพ
  15.TH01471RYW8J2B กัลญา กรุงเทพ
  16.TH01281RYVE63A ศศิธร กรุงเทพ
  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10110/10120/10150/10160/10210/10220/10230/10240/10250/10270/10330/10400/10510/10520/10800/10900/11000/11120/12000/12110/12170/13000/13170/20000/24120/24180/31000/44130/63110/86190/90110/90250/94000 **

  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  *** ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง ไปรษณีย์ ศูนย์คัดแยกที่ หาดใหญ่ ช่วงนี้มีปัญหา สถานการณ์โควิท ลูกค้า อาจจะได้รับสินค้าช้ากว่าปกติหน่อยครับ กรณีที่ได้รับแล้ว มีปัญหา สามารถแจ้งกลับทางสวนได้นะครับ ***
  ขอบคุณครับ

 100. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 24/08/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED036364492TH 10540 สมใจ
  2.ED036364501TH 34150 สุมิตตา
  3.ED036364515TH 12150 สุทธาสีนีย์
  4.ED036364529TH 72160 ปรัสรา
  5.ED036364532TH 20160 นฤมล
  6.ED036364546TH 60000 วิสาข์
  7.ED036364550TH 12120 สุชาดา
  8.ED036364563TH 50130 ธวัลรัตน์
  9.ED036364577TH 95000 ปิยมาศ
  10.ED036364585TH 50000 หทัยทิพย์
  11.ED036364594TH 86210 อำไพ
  12.ED036364603TH 50000 เมทินี
  13.ED036364617TH 12140 เยาวลักษณ์
  14.ED036364625TH 70210 ภควัต
  15.ED036364634TH 34000 รัชดาภา
  16.ED036364648TH 65000 นงลักษณ์
  17.ED036364651TH 96000 สหกรณ์
  18.ED036364665TH 13260 สร้อยสุดา
  19.ED036364679TH 33000 ณัฐยาน์
  20.ED036364682TH 20160 นฤมล
  21.ED036364696TH 20160 อชิรดา
  22.ED036364705TH 21130 พจท.ธวัชชัย
  23.ED036364719TH 47110 มยุรฉัตร
  24.ED036364722TH 10290 จุรี
  25.ED036364736TH 60120 แก้วตา
  26.ED036364740TH 25230 จันทร์จิรา
  27.ED036364753TH 83120 ชลิสา
  28.ED036364767TH 85000 ปิยวัลย์
  29.ED036364775TH 50120 นิตยา
  30.ED036364784TH 10260 จุลีรัตน์
  31.ED036364798TH 90000 นิศากร
  32.ED036364807TH 47110 มยุรฉัตร
  33.ED036364815TH 60120 แก้วตา
  34.ED036364824TH 10130 ดีนา
  35.ED036364838TH 82120 สราวุฒิ
  36.ED036364841TH 30290 จารีรัตน์
  37.ED036364855TH 72000 พรพยุง
  38.ED036364869TH 20230 สุธีกาญ
  39.ED036364872TH 93110 ณัฏฐธิดา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH01281S45EF3C อัจฉราพร กรุงเทพ
  2.TH71111S42RX0E ชนกพร สงขลา
  3.TH01051S40BX0C สมภพ กรุงเทพ
  4.TH01011S3VDY0A ประภัสสร กรุงเทพ
  5.TH03041S3UZZ6H สาวิตรี นนทบุรี
  6.TH01431S3TY87A เปรมหทัย กรุงเทพ
  7.TH01051S3TK99B อภิญญา กรุงเทพ
  8.TH71111S3SZQ2B วี สงขลา
  9.TH01161S3SG89B ศรุตยา กรุงเทพ
  10.TH01061S3S4Y3D เพ็ญจันทร์ กรุงเทพ
  11.TH01161S3RRZ7B ศิวธร กรุงเทพ
  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10110/10120/10150/10160/10210/10220/10230/10240/10250/10270/10330/10400/10510/10520/10800/10900/11000/11120/12000/12110/12170/13000/13170/20000/24120/24180/31000/44130/63110/86190/90110/90250/94000 **

  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  *** ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง ไปรษณีย์ ศูนย์คัดแยกที่ หาดใหญ่ ช่วงนี้มีปัญหา สถานการณ์โควิท ลูกค้า อาจจะได้รับสินค้าช้ากว่าปกติหน่อยครับ กรณีที่ได้รับแล้ว มีปัญหา สามารถแจ้งกลับทางสวนได้นะครับ ***
  ขอบคุณครับ

 101. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 25/08/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED036365440TH 93120 สุนิตษา
  2.ED036365453TH 93120 สุนิตษา
  3.ED036365467TH 90000 เอ๋
  4.ED036365475TH 45280 ชุษณะพัสตร์
  5.ED036365484TH 10290 นิรันดร์
  6.ED036365498TH 32140 อัญชลี
  7.ED036365507TH 72000 กัณยาวีร์
  8.ED036365515TH 52000 ภคมน
  9.ED036365524TH 20160 นฤมล
  10.ED036365538TH 74000 วลัยพรรณ
  11.ED036365541TH 83130 จีราพร
  12.ED036365555TH 66000 นงค์คราญ
  13.ED036365569TH 50130 เกษวรางค์
  14.ED036365572TH 40110 ศุภรดา
  15.ED036365586TH 80330 เรวดี
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH04011S8NNH3J บ่อตกปลากัปตัน ปทุมธานี
  2.TH04011S8NEY8J บ่อตกปลากัปตัน ปทุมธานี
  3.TH04011S8N3Q2J บ่อตกปลากัปตัน ปทุมธานี
  4.TH04011S8N0E4J บ่อตกปลากัปตัน ปทุมธานี
  5.TH04011S8MWY7J บ่อตกปลากัปตัน ปทุมธานี
  6.TH04011S8MNX7J บ่อตกปลากัปตัน ปทุมธานี
  7.TH04011S8MJ49J บ่อตกปลากัปตัน ปทุมธานี
  8.TH04011S8MC08J บ่อตกปลากัปตัน ปทุมธานี
  9.TH71111S8K745D นันธพร สงขลา
  10.TH03041S8H365H อัญชลี นนทบุรี
  11.TH71111S8E9Q5L สมเดช สงขลา
  12.TH01161S8CMF2B พร้อมสุข กรุงเทพ
  13.TH01161S8C575B พร้อมสุข กรุงเทพ
  14.TH01441S8BN48A ศศิธร กรุงเทพ
  15.TH01341S8B703B สุดารัตน์ กรุงเทพ
  16.TH01181S8AM07B ชาญชัย กรุงเทพ
  17.TH71111S8A286A วีรวัฒน์ สงขลา
  18.TH03061S89PT9E ปราณี นนทบุรี
  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10110/10120/10150/10160/10210/10220/10230/10240/10250/10270/10330/10400/10510/10520/10800/10900/11000/11120/12000/12110/12170/13000/13170/20000/24120/24180/31000/44130/63110/86190/90110/90250/94000 **

  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  *** ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง ไปรษณีย์ ศูนย์คัดแยกที่ หาดใหญ่ ช่วงนี้มีปัญหา สถานการณ์โควิท ลูกค้า อาจจะได้รับสินค้าช้ากว่าปกติหน่อยครับ กรณีที่ได้รับแล้ว มีปัญหา สามารถแจ้งกลับทางสวนได้นะครับ ***
  ขอบคุณครับ

 102. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 26/08/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED036365762TH 42160 ฐิติวัฒน์
  2.ED036365776TH 86000 นนทพร
  3.ED036365780TH 30210 ธนายุทธ
  4.ED036365793TH 20160 นฤมล
  5.ED036365802TH 85000 ปิยะวัลย์
  6.ED036365816TH 65000 สุพิชฌาย์
  7.ED036365820TH 22170 ธัญลักษณ์
  8.ED036365833TH 11140 เพลินพิศ
  9.ED036365847TH 12150 สุทธาสินีย์
  10.ED036365855TH 10310 ไพลิน
  11.ED036365864TH 10170 ประไพภัทร
  12.ED036365878TH 12150 สุทธาสินีย์
  13.ED036365881TH 21000 ม่อน
  14.ED036365895TH 10540 มัตติก
  15.ED036365904TH 83130 สุวิช
  16.ED036365918TH 13220 ภัทราภรณ์
  17.ED036365921TH 31160 สุชาดา
  18.ED036365935TH 93000 เพ็ญศรี
  19.ED036365949TH 90100 โสมฤดี
  20.ED036365952TH 18000 กวิสรา
  21.ED036365966TH 70120 ศันสนีย์
  22.ED036365970TH 54130 ปาณิศา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH01161SDM036B พร้อมสุข กรุงเทพ
  2.TH01281SDKP18C ขวัญใจ กรุงเทพ
  3.TH01341SDK4P6A ขวัญฤทัย กรุงเทพ
  4.TH20011SDJK86J พิศสมัย ชลบุรี
  5.TH71111SDHW23A วีรวัฒน์ สงขลา
  6.TH01501SDHE78B ศุภรัตน์ กรุงเทพ
  7.TH05011SDFHM6I สุรศักดิ์ พระนครศรีอยุธยา
  8.TH04011SDEYS0G ชนิตา ปทุมธานี
  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10110/10120/10150/10160/10210/10220/10230/10240/10250/10270/10330/10400/10510/10520/10800/10900/11000/11120/12000/12110/12170/13000/13170/20000/24120/24180/31000/44130/63110/86190/90110/90250/94000 **
  ***เพิ่มเติม 26/8/64 รหัส 11110 ****
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  *** ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง ไปรษณีย์ ศูนย์คัดแยกที่ หาดใหญ่ ช่วงนี้มีปัญหา สถานการณ์โควิท ลูกค้า อาจจะได้รับสินค้าช้ากว่าปกติหน่อยครับ กรณีที่ได้รับแล้ว มีปัญหา สามารถแจ้งกลับทางสวนได้นะครับ ***
  ขอบคุณครับ

 103. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 27/08/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED036366079TH 83110 นิยม
  2.ED036366082TH 20150 สุดารัตน์
  3.ED036366096TH 95000 ปิยมาศ
  4.ED036366105TH 90000 นิศากร
  5.ED036366119TH 10540 มณีรัตน์
  6.ED036366136TH 96000 ยตนา
  7.ED036366140TH 85000 ปิยะวัลย์
  8.ED036366153TH 73210 ลสิกร
  9.ED036366167TH 12120 รุ่งรวี
  10.ED036366175TH 10130 ชนากานต์
  11.ED036366184TH 72160 ปรัสรา
  12.ED036366198TH 71190 นวลศรี
  13.ED036366207TH 10540 โสภิตา
  14.ED036366215TH 32210 สิริพรรณ
  15.ED036366224TH 10310 สุนทรี
  16.ED036366238TH 95000 พลกฤต
  17.ED036366241TH 72000 กัลยารัตน์
  18.ED036366255TH 77130 อารีรัตน์
  19.ED036366269TH 74110 ดวงกมล
  20.ED036366272TH 10700 ณัฐฐาภาณี
  21.ED036366286TH 76000 ณิชกานต์
  22.ED036366290TH 20110 นภาพร
  23.ED036366309TH 11140 วิไลวรรณ
  24.ED036366312TH 10310 วนิดา
  25.ED036366326TH 60000 พีระศักดิ์
  26.ED036366330TH 70120 ศันสนีย์
  27.ED036366343TH 92000 จิระพล
  28.ED036366357TH 10700 สุวิชาดา
  29.ED036366365TH 11140 กมลรัตน์
  30.ED036366374TH 70000 จันทร์เพ็ญ
  31.ED036366388TH 11130 สำราญ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH01261SHZJ55C อ้อม-เนธิรินทร์ กรุงเทพ
  2.TH01051SHZ1K4C สมภพ กรุงเทพ
  3.TH04011SHY0P4H นภดล ปทุมธานี
  4.TH03041SHXEM9F วนิดา นนทบุรี
  5.TH01081SHWV16A ธนัชพร กรุงเทพ
  6.TH71111SHWE58D นันธพร สงขลา
  7.TH05111SHVTG1A ภัทรพร พระนครศรีอยุธยา
  8.TH01331SHV6B8C รวิสรา กรุงเทพ
  9.TH71111SHUPA6A วีรวัฒน์ สงขลา
  10.TH20011SHUA74G สุรีพร ชลบุรี
  11.TH01471SHTX45A ประสพสุข กรุงเทพ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com

  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10110/10120/10150/10160/10220/10230/10240/10270/10330/10400/10800/10900/11000/11110/11120/12000/12110/12170/13000/13170/20000/24120/24180/44130/90250 **
  ***เพิ่มเติม วันนี้ 27/8/64 รหัส 57140 ***
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  *** ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง ไปรษณีย์ ศูนย์คัดแยกที่ หาดใหญ่ ช่วงนี้มีปัญหา สถานการณ์โควิท ลูกค้า อาจจะได้รับสินค้าช้ากว่าปกติหน่อยครับ กรณีที่ได้รับแล้ว มีปัญหา สามารถแจ้งกลับทางสวนได้นะครับ ***
  ขอบคุณครับ

 104. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 28/08/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED036366913TH 90210 อรุณี
  2.ED036366927TH 70000 มณีรินทร์
  3.ED036366935TH 80110 เรวดี
  4.ED036366944TH 60190 นุชรีย์
  5.ED036366958TH 60190 นุชรีย์
  6.ED036366961TH 60190 นุชรีย์
  7.ED036366975TH 82120 พูนศักดิ์
  8.ED036366989TH 30170 จุฑารัตน์
  9.ED036366992TH 20160 นฤมล
  10.ED036367009TH 10170 น้ำทิพย์
  11.ED036367012TH 85000 ปิยะวัลย์
  12.ED036367026TH 31000 ลาวัลย์
  13.ED036367030TH 10510 ขวัญเรือน
  14.ED036367043TH 10250 อัจฉราพร
  15.ED036367057TH 18120 กุณฑิตา
  16.ED036367065TH 20160 นฤมล
  17.ED036367074TH 22000 พนิดา
  18.ED036367088TH 23140 เบญญา
  19.ED036367091TH 46160 ดลภัทร์
  20.ED036367105TH 10310 วัชราภา
  21.ED036367114TH 10130 วรนันท์
  22.ED036367128TH 86160 พรมณี
  23.ED036367131TH 95000 เปรียบดาว
  24.ED036367145TH 12150 nueng
  25.ED036367159TH 92000 ชุติมา
  26.ED036367162TH 23150 ฟารีดา
  27.ED036367176TH 10140 กษิรดา
  28.ED036367180TH 52180 ศรีนภา
  29.ED036367193TH 70120 รุจิรา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH01331SPNVG7F สิริโสภา กรุงเทพ
  2.TH01331SPNHT1E ปุ๊ก กรุงเทพ
  3.TH03041SPN7Y3E อารยา นนทบุรี
  4.TH54031SPMRC6E ชนิษฐา เชียงราย
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com

  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10110/10120/10150/10160/10220/10230/10240/10270/10330/10400/10800/10900/11000/11110/11120/12000/12110/12170/13000/13170/20000/24120/24180/44130/90250 **
  ***เพิ่มเติม วันนี้ 27/8/64 รหัส 57140 ***
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 105. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 29/08/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED036367264TH 10290 รชยากร
  2.ED036367278TH 92130 ครูน้อง
  3.ED036367281TH 45130 ดรินกรณ์
  4.ED036367295TH 30170 เจริญจิตร
  5.ED036367304TH 30170 จุฑารัตน์
  6.ED036367318TH 71130 จันทนา
  7.ED036367321TH 18120 กุณฑิกา
  8.ED036367335TH 10540 วิสูตร
  9.ED036367349TH 90220 ณัชชา
  10.ED036367352TH 21140 ชาลดา
  11.ED036367366TH 11140 พัชชา
  12.ED036367370TH 10240 ปณพร
  13.ED036367383TH 45130 ดรินกรณ์
  14.ED036367397TH 95000 พลกฤต
  15.ED036367406TH 84000 พจนีย์
  16.ED036367410TH 13220 ภัทราภรณ์
  17.ED036367423TH 60110 ทิพวรรณ
  18.ED036367437TH 10240 อ้อม
  19.ED036367445TH 73000 ชนิษฐา
  20.ED036367454TH 70000 สุวิชาดา
  21.ED036367468TH 12120 สชญา
  22.ED036367471TH 72000 กัณยาวีร์
  23.ED036367485TH 74120 กัลยา
  24.ED036367499TH 11140 ประเมิน
  25.ED036367508TH 65000 กัณฑิมา
  26.ED036367511TH 11140 อาทิตยา
  27.ED036367525TH 84110 สุวิมล
  28.ED036367539TH 22110 พัทยา
  29.ED036367542TH 54130 ปาณิศา
  30.ED036367556TH 21140 อรณิกา
  31.ED036367560TH 70150 รัศยา
  32.ED036367573TH 90110 วีรวัฒน์
  33.ED036367587TH 24110 อภิญญา
  34.ED036367595TH 10210 ศรีสุภา
  35.ED036367600TH 96210 ยุวดี
  36.ED036367613TH 90220 ณัชชา
  37.ED036367627TH 44000 วนิดา
  38.ED036367635TH 21180 เฉลิมศรี
  39.ED036367644TH 12130 ภิญญาพัชญ์
  40.ED036367658TH 10560 ฐิดา
  41.ED036367661TH 11130 ริรารัชย์
  42.ED036367675TH 71000 อัชชาพร
  43.ED036367689TH 20230 จันทร์ฉาย
  44.ED036367692TH 22000 เล็ก
  45.ED036367701TH 10240 สายชล
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH03011SU72N3I ยุรีวรรณ นนทบุรี
  2.TH04011SU6QS4H นภดล ปทุมธานี
  3.TH03011SU6H88E ศิริพรรณ นนทบุรี
  4.TH01191SU6B18B จารุรัตน์ กรุงเทพ
  5.TH01211SU5Z65A พนาวรรณ กรุงเทพ
  6.TH01191SU5T47A ธัญญ์นิธิ กรุงเทพ
  7.TH20011SU5FB7G สุรีพร ชลบุรี
  8.TH04011SU5862G สุเมตรา ปทุมธานี
  9.TH01301SU4YN0A วราภรณ์ กรุงเทพ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com

  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10110/10120/10150/10160/10220/10230/10240/10270/10330/10400/10800/10900/11000/11110/11120/12000/12110/12170/13000/13170/20000/24120/24180/44130/57140/90250 **

  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 106. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 30/08/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED036367794TH 40000 พัชรา
  2.ED036367803TH 30000 สนม
  3.ED036367817TH 50000 หทัยทิพย์
  4.ED036367825TH 83120 ชลิสา
  5.ED036367834TH 95000 ปิยมาศ
  6.ED036367851TH 86000 จุฑาภรณ์
  7.ED036367865TH 70120 ศันสนีย์
  8.ED036367879TH 56000 น้ำผึ้ง
  9.ED036367882TH 12150 สุธาสินีย์
  10.ED036367896TH 10170 น้ำทิพย์
  11.ED036367905TH 96000 สุดารัตน์
  12.ED036367919TH 10210 ศรีสุภา
  13.ED036367922TH 11130 ชลลดา
  14.ED036367936TH 80140 ปัทมา
  15.ED036367940TH 22000 กาญจนา
  16.ED036367953TH 43000 อัมพร
  17.ED036367967TH 10600 พิณทิพย์
  18.ED036367975TH 65000 กัณทิมา
  19.ED036367984TH 41000 รัถยา
  20.ED036367998TH 34000 รัชดาภา
  21.ED036368004TH 11140 อาทิตยา
  22.ED036368018TH 10310 กานต์วรัทย์
  23.ED036368021TH 90120 สุทธิรักษ์
  24.ED036368035TH 84130 กมลลักษณ์
  25.ED036368049TH 20160 นฤมล
  26.ED036368052TH 71110 ณิชาภัทร
  27.ED036368066TH 45120 อนุชิต
  28.ED036368070TH 10520 พจมาลย์
  29.ED036368083TH 48130 บุญทวี
  30.ED036368097TH 90110 วิยะดา
  31.ED036368106TH 11130 สุพินดา
  32.ED036368110TH 81120 ร้านเมย์บิวตี้
  33.ED036368123TH 10140 จุรี
  34.ED036368137TH 11130 เบญจมาส
  35.ED036368145TH 86000 ผ่องศรี
  36.ED036368154TH 10310 สุนทรี
  37.ED036368168TH 25150 ภุมรินทร์
  38.ED036368171TH 90110 วีรวัฒน์
  39.ED036368185TH 11140 กมลรัตน์
  40.ED036368199TH 10240 พรพิมล
  41.ED036368208TH 10700 รัชนี
  42.ED036368211TH 25140 วรรณรท
  43.ED036368225TH 92000 ผกาภรณ์
  44.ED036368239TH 84190 เสาวรส
  45.ED036368242TH 80000 ทัศนีย์
  46.ED036368256TH 10310 ไพลิน
  47.ED036368260TH 66160 วรรณวิภา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH41061SZ2MJ5A ภัทรพร มหาสารคาม
  2.TH01401SZ0W84B ไพรรุวรรณ กรุงเทพ
  3.TH03011SYZHA5D นลิน นนทบุรี
  4.TH01041SYZ5C2B ปุณยนุช กรุงเทพ
  5.TH01061SYYYH0D เพ็ญจันทร์ กรุงเทพ
  6.TH03041SYYGV3G ชลฎา นนทบุรี
  7.TH04041SYY3G6B อุไรวรรณ ปทุมธานี
  8.TH01261SYXV97C ทัศนีย์ กรุงเทพ
  9.TH03061SYXJQ5D ขนิษฐา นนทบุรี
  10.TH01081SYX5B4A ธนัชพร กรุงเทพ
  11.TH03011SYWRD2I ยุรีวรรณ นนทบุรี
  12.TH01041SYW905A สุนทรี กรุงเทพ
  13.TH01181SYVNB5B ชาญชัย กรุงเทพ
  14.TH01191SYV782B จารุรัตน์ กรุงเทพ
  15.TH03041SYUK40A ภัทรวรรณ นนทบุรี
  16.TH01301SYTWX6A ประหนึ่งนุช กรุงเทพ
  17.TH01301SYTEZ7A วราภรณ์ กรุงเทพ
  18.TH01181SYSYS2A พิชะยาภรณ์ กรุงเทพ
  19.TH01171SYRZK8A สุรศักดิ์ กรุงเทพ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com

  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10110/10120/10150/10160/10220/10230/10240/10270/10330/10400/10800/10900/11000/11110/11120/12000/12110/12170/13000/13170/20000/24120/24180/44130/57140/90250 **
  ***เพิ่มเติม 30/8/64 รหัสไปรษณีย์ 14000/74130 ***
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 107. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 31/08/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED036368928TH 10530 สุพรรณา
  2.ED036368931TH 92000 นงนุช
  3.ED036368945TH 72160 ปรัสรา
  4.ED036368959TH 63170 นฤภร
  5.ED036368962TH 85000 ปิยะวัลย์
  6.ED036368976TH 20150 สุธีระวัฒน์
  7.ED036368980TH 10250 วรรณี
  8.ED036368993TH 72000 กัณยาวีร์
  9.ED036369000TH 36000 บวรรัตน์
  10.ED036369013TH 76000 ณิชกานต์
  11.ED036369027TH 64160 ชื่นจิตร
  12.ED036369035TH 70210 ภควัต
  13.ED036369044TH 13220 ภัทราภรณ์
  14.ED036369058TH 12120 สุรีพร
  15.ED036369061TH 72000 กัณยาวีร์
  16.ED036369075TH 71190 มาณี
  17.ED036369089TH 72160 ปรัสรตา
  18.ED036369092TH 23120 กสิณา
  19.ED036369101TH 33150 ปาริชาติ
  20.ED036369115TH 24170 ศรีสอาด
  21.ED036369129TH 70210 ภควัต
  22.ED036369132TH 73220 อัญชิสา
  23.ED036369146TH 21180 เฉลิมศรี
  24.ED036369150TH 54130 ปาณิศา
  25.ED036369163TH 64110 พิมพ์วิไล
  26.ED036369177TH 84000 พจนีย์
  27.ED036369185TH 24000 พตท.หญิงจันทร์จิรา
  28.ED036369194TH 90110 สมชนก
  29.ED036369203TH 73000 ขนิษฐา
  30.ED036369217TH 15210 จิราภรณ์
  31.ED036369225TH 46000 สุมายา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH03041T55JX8F วนิดา นนทบุรี
  2.TH01331T4VVN6E ลสิกร กรุงเทพ
  3.TH04011T4TS04I มธุริน ปทุมธานี
  4.TH01051T4T400C สมภพ กรุงเทพ
  5.TH02011T4SPM2K ประวิท สมุทรปราการ
  6.TH16021T4RW96B กราณต์ศิริ สมุทรสาคร
  7.TH03011T4RDK5D สุพัตรา นนทบุรี
  8.TH03041T4QVS3A พันธ์ธิดา นนทบุรี
  9.TH06011T45PQ9F นันทนา อ่างทอง
  10.TH16021T44RT0B กราณต์ศิริ สมุทรสาคร
  11.TH05011T449G8Q กรจิรัฏฐ์ พระนครศรีอยุธยา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com

  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10110/10120/10150/10160/10220/10230/10240/10270/10330/10400/10800/10900/11000/11110/11120/12000/12110/12170/13000/13170/14000/20000/24120/24180/44130/57140/74130/90250 **
  ***เพิ่มเติม 31/8/64 รหัสไปรษณีย์ 25110 ***
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 108. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 1/09/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED036369472TH 10290 นิรันดร์
  2.ED036369486TH 90240 สุภิดา
  3.ED036369490TH 90240 สุภิดา
  4.ED036369509TH 90240 สุภิดา
  5.ED036369512TH 30000 สนม
  6.ED036369526TH 10240 อ้อม
  7.ED036369530TH 83110 เปมรินทร์
  8.ED036369543TH 20160 นฤมล
  9.ED036369557TH 65000 สุพิชฌาย์
  10.ED036369565TH 70000 สุวิชาดา
  11.ED036369574TH 83130 จีราพร
  12.ED036369588TH 74000 วลัยพรรณ
  13.ED036369591TH 50130 เกษวรางค์
  14.ED036369605TH 11140 ปรียาพร
  15.ED036369614TH 72160 อัมพิกา
  16.ED036369628TH 11130 สำราญ
  17.ED036369631TH 50130 ธวัลรัตน์
  18.ED036369645TH 30210 จรีพร
  19.ED036369659TH 80000 ดวงยิหวา
  20.ED036369662TH 57210 รุจิพร
  21.ED036369676TH 74110 อารียา
  22.ED036369680TH 74000 เปรมสิทธิ์
  23.ED036369693TH 10500 สุจารี
  24.ED036369702TH 10510 ขวัญฤทัย
  25.ED036369716TH 86190 พรรณวดี
  26.ED036369720TH 10260 จุลีรัตน์
  27.ED036369733TH 10240 ศศิธร
  28.ED036369747TH 40270 สุจิตรา
  29.ED036369755TH 10700 สายหยุด
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH03011TA9GZ2E วรรณวิษา นนทบุรี
  2.TH03011TA9CQ3E วรรณวิษา นนทบุรี
  3.TH03011TA9838E วรรณวิษา นนทบุรี
  4.TH05011TA8H13Q ธาริณี พระนครศรีอยุธยา
  5.TH05011TA8C81Q ธาริณี พระนครศรีอยุธยา
  6.TH05011TA8659Q ธาริณี พระนครศรีอยุธยา
  7.TH01051TA7RB0B อภิญญา กรุงเทพ
  8.TH01051TA7JF2B อภิญญา กรุงเทพ
  9.TH25021TA3138N ธัญทิพย์ ปราจีนบุรี
  10.TH01401TA2AX6A อารยะ กรุงเทพ
  11.TH04011TA1Z60A สุรัตน์ ปทุมธานี
  12.TH01211TA16R6A พนาวรรณ กรุงเทพ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com

  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10110/10120/10150/10160/10220/10230/10240/10270/10330/10400/10800/10900/11000/11110/11120/12000/12110/12170/13000/13170/14000/20000/24120/24180/25110/44130/57140/74130/90250 **

  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 109. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 2/09/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED036390427TH 81120 อุภาพร
  2.ED036390435TH 81120 ร้านเมย์บิวตี้
  3.ED036390444TH 10540 สมใจ
  4.ED036390458TH 86110 พัลลภา
  5.ED036390461TH 84190 เสาวรส
  6.ED036390475TH 70000 สุวิชาดา
  7.ED036390489TH 44000 วนิดา
  8.ED036390492TH 32110 กมลรัตน์
  9.ED036390501TH 83000 เสาวนีย์
  10.ED036390515TH 65140 rungtiwa
  11.ED036390529TH 67130 สมฤทัย
  12.ED036390532TH 72160 ปรัสรา
  13.ED036390546TH 18190 ประภาพร
  14.ED036390550TH 90000 ชุติมา
  15.ED036390563TH 54000 ภัคภร
  16.ED036390577TH 12120 รุ่งรวี
  17.ED036390585TH 14130 วรรณศิริ
  18.ED036390594TH 48150 ธยนพรรณ
  19.ED036390603TH 30000 สนม
  20.ED036390617TH 40000 สุรเดช
  21.ED036390625TH 12120 ศิวะ
  22.ED036390634TH 10280 วันดี
  23.ED036390648TH 45280 ชุษณะพัสตร์
  24.ED036390651TH 77170 พัชรี
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH25021TFGAR2N ธัญทิพย์ ปราจีนบุรี
  2.TH02011TF2P97B ทิตย์ตยา สมุทรปราการ
  3.TH02011TF2945B ระรินทิพย์ สมุทรปราการ
  4.TH01081TF1SU6A ธนัชพร กรุงเทพ
  5.TH01261TF0XW9B บุญชรัสมิ์ กรุงเทพ
  6.TH01261TF0744B บุญชรัสมิ์ กรุงเทพ
  7.TH71111TEZNR2L สมเดช นิยะมานนท์ สงขลา
  8.TH03011TEZD14E กาญจนา นนทบุรี
  9.TH04041TEYZ70B อุไรวรรณ ปทุมธานี
  10.TH01261TEYKR3A กาญจนา กรุงเทพ
  11.TH05011TEY045M สุภาวดี พระนครศรีอยุธยา
  12.TH01401TEX7M9B ไพรรุวรรณ กรุงเทพ
  13.TH01051TEVZQ4C สมภพ กรุงเทพ
  14.TH01261TEV5F7B สราวุธ กรุงเทพ
  15.TH01171TEU6X7A ไปรยา กรุงเทพ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com

  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10110/10120/10150/10160/10220/10230/10240/10270/10330/10400/10800/10900/11000/11110/11120/12000/12110/12170/13000/13170/14000/20000/24120/24180/25110/44130/57140/74130/90250 **
  ***อัพเดต 2/9/2564 รหัสไปรษณีย์ 10250/10510/10530/10600/10170/11140/30210/74000/83110
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 110. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 3/09/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED036390838TH 10280 สิทธิพร
  2.ED036390841TH 47000 ตะวัน
  3.ED036390869TH 80240 คณัสนันท์
  4.ED036390872TH 92130 นนทวรรณ
  5.ED036390886TH 80240 คณัสนันท์
  6.ED036390890TH 80240 คณัสนันท์
  7.ED036390909TH 80240 คณัสนันท์
  8.ED036390912TH 57250 พัฒน์ศถพร
  9.ED036390926TH 20160 นฤมล
  10.ED036390930TH 62160 กิตตยา
  11.ED036390943TH 10290 นิรันดร์
  12.ED036390957TH 63000 ชวลี
  13.ED036390965TH 51000 ยุพา
  14.ED036390974TH 12150 สุทธิสินีย์
  15.ED036390988TH 65190 ภิลชา
  16.ED036390991TH 30110 ชนาภา
  17.ED036391008TH 30150 สายใจ
  18.ED036391011TH 71000 อัชชาพร
  19.ED036391025TH 90000 นิศากร
  20.ED036391039TH 57000 สุภา
  21.ED036391042TH 86000 จุฑาภรณ์
  22.ED036391056TH 10280 วิมลวรรณ
  23.ED036391060TH 92140 จุรีรัตน์
  24.ED036391073TH 62170 สรณ์สิริ
  25.ED036391087TH 11150 ศิริวรรณธิญา
  26.ED036391095TH 65000 ศิริลักษณ์
  27.ED036391100TH 93000 เพ็ญศรี
  28.ED036391113TH 13210 นฤพร

  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH27081TMKS09H อัจฉรา นครราชสีมา
  2.TH01301TMJ5U4A โสภิตา กรุงเทพ
  3.TH67031TMG8Z5D นิยม ภูเก็ต
  4.TH27081TMC5D2H ธนายุทธ นครราชสีมา
  5.TH27081TMBRX3M ชนิดา นครราชสีมา
  6.TH01341TMABP1A พิมพ์ชญา กรุงเทพ
  7.TH67031TM9AP5D นิยม ภูเก็ต
  8.TH06011TM8G78C สุธาลัย อ่างทอง
  9.TH01231TM6WK0A ปนิดา กรุงเทพ
  10.TH16011TM6FG2I เชาวนีย์ สมุทรสาคร
  11.TH01111TM5ST3B ไซฮ้วง กรุงเทพ
  12.TH03011TM52K9E กาญจนา นนทบุรี
  13.TH16011TM4Q91E กาญจน์ณัท สมุทรสาคร
  14.TH01281TM3ZW5B ฉวีวรรณ กรุงเทพ
  15.TH01261TM3FP5C ทัศนีย์ กรุงเทพ
  16.TH01491TM2VV0H สุพรรณา กรุงเทพ
  17.TH24061TM28B8G จุฑารัตน์ ฉะเชิงเทรา
  18.TH03011TM1PV8D กมลรัตน์ นนทบุรี
  19.TH01171TM19C5A สุรศักดิ์ กรุงเทพ
  20.TH01131TM0XR9D มณี กรุงเทพ
  21.TH03031TM0C03A กมลรัตน์ นนทบุรี
  22.TH01281TKZN77A ศศิธร กรุงเทพ
  23.TH16011TKYX96L กมลชนก สมุทรสาคร
  24.TH01341TKYCE6A ขวัญฤทัย กรุงเทพ
  25.TH01081TKX2U1A ธนัชพร กรุงเทพ
  26.TH01211TKWMH9A พนาวรรณ กรุงเทพ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com

  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10110/10120/10150/10160/10170/10220/10250/10230/10240/10270/10330/10400/10510/10530/10600/10800/10900/11000/11110/11120/11140/12000/12110/12170/13000/13170/14000/20000/24120/24180/25110/30210/44130/57140/74000/74130/83110/90250 **
  ***อัพเดต 3/9/2564 รหัสไปรษณีย์ 10210/10520/84000
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 111. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 4/09/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED036391215TH 42120 เยาวธิดา
  2.ED036391229TH 62160 กิตตยา
  3.ED036391232TH 62160 กิตตยา
  4.ED036391246TH 62160 กิตตยา
  5.ED036391250TH 90100 กิตติวัช
  6.ED036391263TH 90100 กิตติวัช
  7.ED036391277TH 21130 วรารัตน์
  8.ED036391285TH 18180 สุพิชชา
  9.ED036391294TH 90110 ธวัชชัย
  10.ED036391303TH 30120 มะลิวัลย์
  11.ED036391317TH 10310 วัชราภา
  12.ED036391325TH 74120 กัลยา
  13.ED036391334TH 20140 ชาลินี
  14.ED036391348TH 20230 วิโรจน์
  15.ED036391351TH 50000 ไพลิน
  16.ED036391365TH 70110 ไพรวรา
  17.ED036391379TH 20250 สมลักษณ์
  18.ED036391382TH 10540 วิสูตร
  19.ED036391396TH 47000 ตะวัน
  20.ED036391405TH 93000 อธิชา
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH05061TS59A1P สุวรรณ พระนครศรีอยุธยา
  2.TH01391TS32B1F วรรณา กรุงเทพ
  3.TH68011TS2EE6A เค.พี.แอร์ สุราษฎร์ธานี
  4.TH01181TS1RP3A อรวรรณ กรุงเทพ
  5.TH01391TS1EN9E พจมาลย์ กรุงเทพ
  6.TH01071TS0V93A วาสนา กรุงเทพ

  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com

  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10110/10120/10150/10160/10170/10210/10220/10250/10230/10240/10270/10330/10400/10510/10520/10530/10600/10800/10900/11000/11110/11120/11140/12000/12110/12170/13000/13170/14000/20000/24120/24180/25110/30210/44130/57140/74000/74130/83110/84000/90250 **
  ***อัพเดต 4/9/2564 รหัสไปรษณีย์
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 112. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 5/09/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED036391855TH 82120 สราวุธ
  2.ED036391864TH 83130 จิราพร
  3.ED036391878TH 20160 นฤมล
  4.ED036391881TH 90000 นิศากร
  5.ED036391895TH 20230 พฤกษพรรณ
  6.ED036391904TH 10540 วรรณี
  7.ED036391918TH 81120 ร้านเมย์บิวตี้ช๊อป
  8.ED036391921TH 81120 ร้านเมย์บิวตี้ช๊อป
  9.ED036391935TH 77120 สุนีย์
  10.ED036391949TH 77000 วาณี
  11.ED036391952TH 30000 สนม
  12.ED036391966TH 91110 กุลนที
  13.ED036391970TH 90110 นันธพร
  14.ED036391983TH 71110 แก้วใจ
  15.ED036391997TH 12120 มยุรา
  16.ED036392003TH 40130 พัชรียา
  17.ED036392017TH 21130 นวลนภา
  18.ED036392025TH 15110 บังอร
  19.ED036392034TH 73140 ชมนาถ
  20.ED036392048TH 60160 ศิวาการ
  21.ED036392051TH 85000 ปิยะวัลย์
  22.ED036392065TH 10260 จุลีรัตน์
  23.ED036392079TH 58130 สุทิน
  24.ED036392082TH 83120 ชลิสา
  25.ED036392096TH 12120 สุชญา
  26.ED036392105TH 86000 ผ่องศรี
  27.ED036392119TH 77110 มาลีวรรณ์
  28.ED036392122TH 90000 นิศากร
  29.ED036392136TH 20230 จันทร์ฉาย
  30.ED036392140TH 94000 พันธุ์โรจน์
  31.ED036392153TH 47000 ตะวัน
  32.ED036392167TH 13160 บูรยา
  33.ED036392175TH 80000 ดวงยิหวา
  34.ED036392184TH 71110 แก้วใจ
  35.ED036392198TH 21140 ชาลดา
  36.ED036392207TH 83000 สมจิตร
  37.ED036392215TH 54000 ปวีณา
  38.ED036392224TH 70000 สุวิชาดา
  39.ED036392241TH 10310 นันทิชา
  40.ED036392255TH 30000 คันธมาศ
  41.ED036392269TH 80140 ปัทมา

  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/

  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH03061TX6XP5D ราตรี นนทบุรี
  2.TH01101TX6EU7C อินทิรา กรุงเทพ
  3.TH01181TX5Z93B ชาญชัย กรุงเทพ
  4.TH71111TWZCX9L สมเดช สงขลา
  5.TH20011TWZ768G สุรีพร ชลบุรี
  6.TH01101TWYZ37C น้ำทิพย์ กรุงเทพ
  7.TH01341TWYH70A ขวัญฤทัย กรุงเทพ
  8.TH01341TWWT98A คุณวี กรุงเทพ
  9.TH04031TWWBQ1F เฟื่องเพชร ปทุมธานี
  10.TH01341TWVVU3A น้ำฝน กรุงเทพ
  11.TH20011TWVEY5J สุพรรษา ชลบุรี
  12.TH01171TWV983A สุรศักดิ์ กรุงเทพ
  13.TH01491TWUZS0H สุพรรณี กรุงเทพ

  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com

  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10110/10120/10150/10160/10170/10210/10220/10250/10230/10240/10270/10330/10400/10510/10520/10530/10600/10800/10900/11000/11110/11120/11140/12000/12110/12170/13000/13170/14000/20000/24120/24180/25110/30210/44130/57140/74000/74130/83110/84000/90250 **
  ***อัพเดต 5/9/2564 รหัสไปรษณีย์ 10240/11130/36000
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 113. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 6/09/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED036392493TH 33270 ผ่องศรี
  2.ED036392502TH 90130 ปาณิสรา
  3.ED036392516TH 95000 พลกฤต
  4.ED036392520TH 50230 พลอยณภา
  5.ED036392533TH 13220 ภัทราภรณ์
  6.ED036392547TH 95000 ปิยมาศ
  7.ED036392555TH 12150 ผิน
  8.ED036392564TH 12120 สุชญา
  9.ED036392578TH 83120 ชลิสา
  10.ED036392581TH 73120 เอกชัย
  11.ED036392595TH 95000 ปิยมาศ
  12.ED036392604TH 32210 สิริพรรณ
  13.ED036392618TH 32210 สิริพรรณ
  14.ED036392621TH 92000 นงนุช
  15.ED036392635TH 44000 วนิดา
  16.ED036392649TH 40000 สุวัฒนา
  17.ED036392652TH 86000 ผ่องศรี
  18.ED036392666TH 21130 ณัฐญาดา
  19.ED036392670TH 76140 ปิยะนารถ
  20.ED036392683TH 32000 วิชราภรณ์
  21.ED036392697TH 64140 ดวงเดือน
  22.ED036392706TH 70210 ศันสนีย์
  23.ED036392710TH 12150 สุทธาสินีย์
  24.ED036392723TH 10280 วิมลวรรณ
  25.ED036392737TH 80140 ปัทมา
  26.ED036392745TH 40130 พัชรียา
  27.ED036392754TH 90110 วีรวัฒน์
  28.ED036392768TH 70110 ปรางค์วไร
  29.ED036392771TH 83000 วรรณธินี
  30.ED036392785TH 37180 วรรณภา
  31.ED036392799TH 42130 สุพรรษา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/

  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH68011U29FY3B ปิยะภา สุราษฎร์ธานี
  2.TH01491U25RT2G ดวงใจ กรุงเทพ
  3.TH01191U24VB9B จารุรัตน์ กรุงเทพ
  4.TH01261U247K7C อ้อม-เนธิรินทร์ กรุงเทพ
  5.TH16011U23642N ศิริชัย สมุทรสาคร
  6.TH25021U22PR0N ธัญทิพย์ ปราจีนบุรี
  7.TH01231U221Z1A เตือน กรุงเทพ
  8.TH01161U21819B พร้อมสุข กรุงเทพ
  9.TH16011U20M77Q นวรัตน์ สมุทรสาคร
  10.TH01401U1ZP34B ไพรรุวรรณ กรุงเทพ
  11.TH01261U1Y2R7C อ้อม-เนธิรินทร์ กรุงเทพ
  12.TH01171U1XJ18A สุรศักดิ์ กรุงเทพ
  13.TH01341U1X1U0A ขวัญฤทัย กรุงเทพ
  14.TH01181U1WJZ4A วรนาถ กรุงเทพ
  15.TH01261U1VY16A กาญจนา กรุงเทพ
  16.TH03061U1U6C5B ศศิธร นนทบุรี
  17.TH33011U1T6D1J จอมขวัญ ชัยภูมิ
  18.TH06011U1SB01F นันทนา อ่างทอง

  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com

  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10110/10120/10150/10160/10170/10210/10220/10250/10230/10240/10270/10330/10400/10510/10520/10530/10600/10800/10900/11000/11110/11120/11130/11140/12000/12110/12170/13000/13170/14000/20000/24120/24180/25110/30210/36000/44130/57140/74000/74130/83110/84000/90250 **
  ***อัพเดต 6/9/2564 รหัสไปรษณีย์ 10700
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 114. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 7/09/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED036394066TH 50000 หทัยทิพย์
  2.ED036394070TH 86160 อัลอามีน
  3.ED036394083TH 92000 นงนุช
  4.ED036394097TH 96000 โมรณี
  5.ED036394106TH 44130 ภัทรพร
  6.ED036394110TH 47000 พรทิพย์
  7.ED036394123TH 10290 พรทิพย์
  8.ED036394137TH 30000 สนม
  9.ED036394145TH 46000 เกศสุดา
  10.ED036394154TH 73180 ชาติชาย
  11.ED036394168TH 72000 กัณยาวีร์
  12.ED036394171TH 72160 ปรัสรา
  13.ED036394185TH 90240 สุภิดา
  14.ED036394199TH 80000 จิรา
  15.ED036394208TH 90240 สุภิดา
  16.ED036394211TH 12120 สุชญา
  17.ED036394225TH 24110 ณัฐกิตต์
  18.ED036394239TH 20000 สุรีพร
  19.ED036394242TH 82120 ปัทมา
  20.ED036394256TH 70000 สุวิชาดา
  21.ED036394260TH 34140 ทพญ.ชุติมา
  22.ED036394273TH 15110 รุ่งเรือง
  23.ED036394287TH 90130 ปาณิสรา
  24.ED036394295TH 20150 วณัทกุล
  25.ED036394300TH 83000 ทิวาพร
  26.ED036394313TH 45130 ดริณกรณ์
  27.ED036394327TH 74120 เสาวนีย์
  28.ED036394335TH 90220 ณัชชา
  29.ED036394344TH 56000 น้ำผึ้ง
  30.ED036394358TH 15110 บังอร
  31.ED036394361TH 12120 สิวะ
  32.ED036394375TH 66000 สุมลมาลย์
  33.ED036394389TH 30000 จารุวรรณ
  34.ED036394392TH 65000 พรรณวิษา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/

  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH03041U7ZJ68G ชลฎา นนทบุรี
  2.TH25021U7Z534N ธัญทิพย์ ปราจีนบุรี
  3.TH01071U7YP03A กัลย์สุดา กรุงเทพ
  4.TH03011U7Y3Z0C อัญญรัตน์ นนทบุรี
  5.TH01161U7JMX8B วรรณี กรุงเทพ
  6.TH01101U7J788C น้ำทิพย์ กรุงเทพ
  7.TH01501U7HZ66B โสภาวดี กรุงเทพ
  8.TH01231U7HP91A สุชาดา กรุงเทพ
  9.TH01011U7H7V3A ประภัสสร กรุงเทพ
  10.TH01401U7GXA8B ไพรรุวรรณ กรุงเทพ
  11.TH01301U7GN16A ประหนึ่งนุช กรุงเทพ
  12.TH16011U7GAM3M วลัยพรรณ สมุทรสาคร
  13.TH03041U7FZN3H สาวิตรี นนทบุรี
  14.TH01081U7FPJ2A ธนัชพร กรุงเทพ
  15.TH01241U7FB89C มณฑาทิพย์ กรุงเทพ
  16.TH01041U7EP66B ปุณยนุช กรุงเทพ
  17.TH01071U7E8X2A ศรีสุภา กรุงเทพ
  18.TH03011U7DWP3D กมลรัตน์ นนทบุรี

  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com

  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10110/10120/10150/10160/10170/10210/10220/10250/10230/10240/10270/10330/10400/10510/10520/10530/10600/10700/10800/10900/11000/11110/11120/11130/11140/12000/12110/12170/13000/13170/14000/20000/24120/24180/25110/30210/36000/44130/57140/74000/74130/83110/84000/90250 **
  ***อัพเดต 7/9/2564 รหัสไปรษณีย์
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 115. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 8/09/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED036394857TH 81190 ภูชิดามาศ
  2.ED036394865TH 17120 พิชิต
  3.ED036394874TH 17120 พิชิต
  4.ED036394888TH 47000 ตะวัน
  5.ED036394891TH 65240 รังษิมาพร
  6.ED036394905TH 92000 กัญยาภัทร
  7.ED036394914TH 90150 ซีตีวารี
  8.ED036394928TH 80330 เรวดี
  9.ED036394931TH 20270 ผาสุข
  10.ED036394945TH 72160 ปรัสรา
  11.ED036394959TH 85000 ปิยะวัลย์
  12.ED036394962TH 57110 ประภัสสร
  13.ED036394976TH 20160 นฤมล
  14.ED036394980TH 45120 อนุชิต
  15.ED036394993TH 54000 ปวีณา
  16.ED036395000TH 54000 ปวีณา
  17.ED036395013TH 10310 วัชราภา
  18.ED036395027TH 65000 กัณทิมา
  19.ED036395035TH 10540 วิสูตร
  20.ED036395044TH 71190 มาณี
  21.ED036395058TH 84190 เสาวรส
  22.ED036395061TH 83120 ศราวุธ
  23.ED036395075TH 50210 จิราภรณ์
  24.ED036395089TH 22000 กาญจนา
  25.ED036395092TH 30180 ณัฏฐติกาน
  26.ED036395101TH 74120 ชัชพัชร
  27.ED036395115TH 47000 ตะวัน
  28.ED036395129TH 25000 ไทรงาม
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH27081UD8850M ชนิดา นครราชสีมา
  2.TH27081UD8104M ชนิด นครราชสีมา
  3.TH27081UD3RD1H อัจฉรา นครราชสีมา
  4.TH01431UCRCG3C จิราภรณ์ กรุงเทพ
  5.TH04031UCPYA6C กิตติพร ปทุมธานี
  6.TH01181UCKDH0B สุพิชญา กรุงเทพ
  7.TH01161UCJVT5B วรรณี กรุงเทพ
  8.TH01281UCJG55B ฉวีวรรณ กรุงเทพ
  9.TH01181UCHYS4B สุพิชญา กรุงเทพ
  10.TH01141UCGJ38A กัญจน์ภัสนัน กรุงเทพ
  11.TH01161UCG2Y1A มนต์ศักดิ์ กรุงเทพ
  12.TH68011UCF8G6A จรีรัตน์ สุราษฎร์ธานี
  13.TH01191UCEAM1A ธัญญ์นิธิ กรุงเทพ
  14.TH01471UCDWU1A ประสพสุข กรุงเทพ

  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com

  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10110/10120/10150/10160/10170/10210/10220/10250/10230/10240/10270/10330/10400/10510/10520/10530/10600/10700/10800/10900/11000/11110/11120/11130/11140/12000/12110/12170/13000/13170/14000/20000/24120/24180/25110/30210/36000/44130/57140/74000/74130/83110/84000/90250 **
  ***อัพเดต 8/9/2564 รหัสไปรษณีย์
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 116. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 9/09/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED036395441TH 92140 ขนิษฐา
  2.ED036395455TH 31000 เกษร
  3.ED036395469TH 31000 เกษร
  4.ED036395472TH 73180 ชาติชาย
  5.ED036395486TH 50180 เอื้องไพร
  6.ED036395490TH 48000 อารมณ์
  7.ED036395509TH 20160 นฤมล
  8.ED036395512TH 13170 มณกานต์
  9.ED036395526TH 95000 ปิยมาศ
  10.ED036395530TH 21140 ชาลดา
  11.ED036395543TH 90110 วี
  12.ED036395557TH 72160 ปรัสรา
  13.ED036395565TH 21150 กัลยาณี
  14.ED036395574TH 20000 สุรีพร
  15.ED036395588TH 72000 กัณยาวีร์
  16.ED036395591TH 84130 อรอุมา
  17.ED036395605TH 40000 เพชรพัชรี
  18.ED036395614TH 90000 นิศากร
  19.ED036395628TH 77130 อารีรัตน์
  20.ED036395631TH 65140 rungtiwa
  21.ED036395645TH 20230 จันทร์ฉาย
  22.ED036395659TH 20000 สุพรรษา
  23.ED036395662TH 20130 สรัลล์กาณ
  24.ED036395676TH 83000 วินัย
  25.ED036395680TH 50000 วีณา
  26.ED036395693TH 10260 กนกวรรณ
  27.ED036395702TH 13000 ศรปภา
  28.ED036395716TH 10130 ชนากานต์
  29.ED036395720TH 77000 วาณี
  30.ED036395733TH 74130 กราณศิริ
  31.ED036395747TH 10310 วนิดา
  32.ED036395755TH 77120 สุนีย
  33.ED036395764TH 45120 อนุชิต
  34.ED036395778TH 18120 กุณฑิกา
  35.ED036395781TH 50000 บงกช
  36.ED036395795TH 13160 ณัฐกฤตา
  37.ED036395804TH 83000 ตะวัน
  38.ED036395818TH 40000 สุดารัตน์
  39.ED036395821TH 18000 กวิสรา
  40.ED036395835TH 90110 วีรวัฒน์
  41.ED036395849TH 81000 กมลพรรณ
  42.ED036395852TH 42130 รัชนี
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH01051UKMTH9B หน่อย กรุงเทพ
  2.TH16011UKKZX8Q นวรัตน์ สมุทรสาคร
  3.TH02011UKKAY5A ปราณี สมุทรปราการ
  4.TH01401UKJM33B ไพรรุวรรณ กรุงเทพ
  5.TH03011UKJ796C อัญญรัตน์ นนทบุรี
  6.TH01161UKHKY8A ปณพร กรุงเทพ
  7.TH01061UKGUR1D เพ็ญจันทร์ กรุงเทพ
  8.TH01281UKG8Z3C สรศักดิ์ กรุงเทพ
  9.TH01141UKFVD8A กัญจน์ภัสนัน กรุงเทพ
  10.TH01281UKFG75B ฉวีวรรณ กรุงเทพ
  11.TH01211UKF4J6A พนาวรรณ กรุงเทพ
  12.TH01371UKEQQ7B ปฤษณา กรุงเทพ
  13.TH03011UKE5T2D กมลรัตน์ นนทบุรี
  14.TH01161UKDHH8A สายชล กรุงเทพ
  15.TH03011UKCUW5A กันทิมา นนทบุรี

  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com

  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10110/10120/10150/10160/10170/10210/10220/10250/10230/10240/10270/10330/10400/10510/10520/10530/10600/10700/10800/10900/11000/11110/11120/11130/11140/12000/12110/12170/13000/13170/14000/20000/24120/24180/25110/30210/36000/44130/57140/74000/74130/83110/84000/90250 **
  ***อัพเดต 9/9/2564 รหัสไปรษณีย์ 10140/63170
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 117. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 10/09/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED036395999TH 80240 คณัสนันท์
  2.ED036396005TH 80240 คณัสนันท์
  3.ED036396019TH 80240 คณัสนันท์
  4.ED036396022TH 80240 คณัสนันท์
  5.ED036396036TH 80240 คณัสนันท์
  6.ED036396040TH 80240 คณัสนันท์
  7.ED036396053TH 80240 คณัสนันท์
  8.ED036396067TH 80240 คณัสนันท์
  9.ED036396075TH 80240 คณัสนันท์
  10.ED036396084TH 80240 คณัสนันท์
  11.ED036396098TH 80240 คณัสนันท์
  12.ED036396107TH 80240 คณัสนันท์
  13.ED036396115TH 80240 คณัสนันท์
  14.ED036396124TH 80240 คณัสนันท์
  15.ED036396138TH 73110 อรพิณ
  16.ED036396141TH 92000 นงนุช
  17.ED036396155TH 65000 ศิริรัตน์
  18.ED036396169TH 32110 กมลรัตน์
  19.ED036396172TH 73000 ปิยนุช
  20.ED036396186TH 40000 เพชรพัชรา
  21.ED036396209TH 13000 นัฑรีวรรณ
  22.ED036396212TH 73120 เอกชัย
  23.ED036396226TH 84290 noonamfon
  24.ED036396230TH 20000 จุฑารัตน์
  25.ED036396243TH 25140 จิรัชยา
  26.ED036396257TH 83130 จิราพร
  27.ED036396265TH 70210 ภควัต
  28.ED036396274TH 71130 ปาริชาติ
  29.ED036396288TH 15140 ปัทมา
  30.ED036396291TH 94000 ณัฐวรรณ
  31.ED036396305TH 92000 จิรพล
  32.ED036396314TH 39000 ประภัสสร
  33.ED036396328TH 10280 อุไรพร
  34.ED036396359TH 83110 นิยม
  35.ED036396362TH 83110 นิยม
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH01381UTGNH8A ธนญา กรุงเทพ
  2.TH71111UTFE63L เมย์ สงขลา
  3.TH59081UTEBQ9A นฤภร ตาก
  4.TH01271UTC8C4B หัถยา กรุงเทพ
  5.TH01101UTBHG4C น้ำทิพย์ กรุงเทพ
  6.TH03011UTAYM9B ศิริพร นนทบุรี
  7.TH01071UTA464A กัลย์สุดา กรุงเทพ
  8.TH54031UT9DV1E ชนิษฐา เชียงราย
  9.TH01261UT8UP3C ทัศนีย์ กรุงเทพ
  10.TH16011UT8601M วลัยพรรณ สมุทรสาคร
  11.TH01471UT5GE3B สุวารินทร์ กรุงเทพ

  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com

  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10110/10120/10140/10150/10160/10170/10210/10220/10250/10230/10240/10270/10330/10400/10510/10520/10530/10600/10700/10800/10900/11000/11110/11120/11130/11140/12000/12110/12170/13000/13170/14000/20000/24120/24180/25110/30210/36000/44130/57140/63170/74000/74130/83110/84000/90250 **
  ***อัพเดต 10/9/2564 รหัสไปรษณีย์ 10300/40110
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 118. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 11/09/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED036397442TH 81120 ร้านเมย์บิวตี้ช๊อป
  2.ED036397456TH 45280 ชุษณะพัสตร์
  3.ED036397460TH 34160 มหาจ่อย
  4.ED036397473TH 40000 พัชรา
  5.ED036397487TH 81120 ร้านเมย์บิวตี้ช๊อป
  6.ED036397495TH 10310 จันทิมา
  7.ED036397500TH 71190 ศิวาณี
  8.ED036397513TH 65000 สุพิชฌาย์
  9.ED036397527TH 81180 บุษกร
  10.ED036397535TH 54000 ประเชิญ
  11.ED036397544TH 84210 เรวดี
  12.ED036397558TH 10260 ศุภฤกษ์
  13.ED036397561TH 20150 สุธีระวัฒน์
  14.ED036397575TH 22000 พนิดา
  15.ED036397589TH 86110 เพ็ญสิริ
  16.ED036397592TH 30150 สายใจ
  17.ED036397601TH 25000 ไทรงาม
  18.ED036397615TH 80130 ชนกนันท์
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH01421V093W7A ประภาศรี กรุงเทพ
  2.TH01341V08FU9B พลอยพัสสา กรุงเทพ
  3.TH01161UZS6J3B วรรณี กรุงเทพ
  4.TH01161UZS1D0B วรรณี สุทธิถวิล กรุงเทพ
  5.TH01091UZR7C3B พ.ต.ท.หญิง รัตนา กรุงเทพ
  6.TH03011UZQKY7E จิระวรรณ นนทบุรี
  7.TH03041UZQ3M2A ภัทรวรรณ นนทบุรี
  8.TH37101UZPQ60B ศุภรดา ขอนแก่น
  9.TH01031UZP4X6E ดนัย กรุงเทพ
  10.TH01181UZN2C4B สุพิชญา กรุงเทพ

  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com

  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10110/10120/10140/10150/10160/10170/10210/10220/10250/10230/10240/10270/10300/10330/10400/10510/10520/10530/10600/10700/10800/10900/11000/11110/11120/11130/11140/12000/12110/12170/13000/13170/14000/20000/24120/24180/25110/30210/36000/40110/44130/57140/63170/74000/74130/83110/84000/90250 **
  ***อัพเดต 11/9/2564 รหัสไปรษณีย์
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 119. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 12/09/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED036398068TH 41210 แม่ละมุล
  2.ED036398071TH 92130 นนทวรรณ
  3.ED036398085TH 47000 ตะวัน
  4.ED036398099TH 72160 ปรัสรา
  5.ED036398108TH 92000 ปรุงชนัญ
  6.ED036398111TH 84240 ปนิดา
  7.ED036398125TH นต.หญิง ณิชกุลภร
  8.ED036398139TH 83120 ชลิสา
  9.ED036398142TH 25000 ไทรงาม
  10.ED036398156TH 40000 เพชรพัชรา
  11.ED036398160TH 65000 กุลนิษฐ์
  12.ED036398173TH 92000 นงนุช
  13.ED036398187TH 65160 อมรรัตน์
  14.ED036398195TH 74120 กัลยา
  15.ED036398200TH 17120 น้ำใส
  16.ED036398213TH 65000 กัณทิมา
  17.ED036398227TH 93180 ปัทมา
  18.ED036398235TH 90000 นิศากร
  19.ED036398244TH 20000 สุพรรษา
  20.ED036398258TH 10540 มณีรัตน์
  21.ED036398261TH 22120 จารุณี
  22.ED036398275TH 18190 ประภาพร
  23.ED036398289TH 52100 เพ็ญรัตน์
  24.ED036398292TH 56000 น้ำผึ้ง
  25.ED036398301TH 44000 วนิดา
  26.ED036398315TH 74130 กานต์ศิริ
  27.ED036398329TH 83000 อุษา
  28.ED036398332TH 50000 รวีวรรณ
  29.ED036398346TH 63000 นวยนาฎ
  30.ED036398350TH 72000 กัณยาวีร์
  31.ED036398363TH 81000 wannee
  32.ED036398377TH 20230 จันทร์ฉาย
  33.ED036398385TH 54000 ภัคภร
  34.ED036398394TH 90110 นันธพร
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH01261V62AW9C อ้อม-เนธิรินทร์ กรุงเทพ
  2.TH27081V62225H ธนายุทธ นครราชสีมา
  3.TH01191V5ZJ18B จารุรัตน์ กรุงเทพ
  4.TH04041V5Z4T6B อุไรวรรณ ปทุมธานี
  5.TH03031V5YT46D อาทิตยา นนทบุรี
  6.TH03061V5YD08E ชลธิชา นนทบุรี
  7.TH01081V5XX41A ธนัชพร กรุงเทพ
  8.TH01471V5XFY3A ประสพสุข กรุงเทพ
  9.TH01211V5WXC9A พนาวรรณ กรุงเทพ
  10.TH01121V5WMS6B สุชาครีย์ กรุงเทพ
  11.TH01031V5W1E9E ดนัย กรุงเทพ
  12.TH03021V5VQA1G พรพรรณ นนทบุรี
  13.TH01181V5VEE9A วรนาถ กรุงเทพ
  14.TH01281V5V566C อัจฉราพร กรุงเทพ
  15.TH01101V5UWP5C จิตทิพย์ กรุงเทพ
  16.TH54031V5UFG9A ประภารดี เชียงราย
  17.TH03041V5U3G4G ชุตินันท์ นนทบุรี
  18.TH71111V5TSS0L สมเดช สงขลา
  19.TH16011V5TES5Q นวรัตน์ สมุทรสาคร
  20.TH01261V5SMH3B กาญจนา กรุงเทพ
  21.TH01231V5S414A สุชาดา กรุงเทพ
  22.TH01071V5RQB8A กัลย์สุดา กรุงเทพ
  23.TH01081V5R5A9A ธนัชพร กรุงเทพ
  24.TH01261V5QXV1B กาญจนา กรุงเทพ
  25.TH01231V5QJV7A สุชาดา กรุงเทพ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com

  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10110/10120/10140/10150/10160/10170/10210/10220/10250/10230/10240/10270/10300/10330/10400/10510/10520/10530/10600/10700/10800/10900/11000/11110/11120/11130/11140/12000/12110/12170/13000/13170/14000/20000/24120/24180/25110/30210/36000/40110/44130/57140/63170/74000/74130/83110/84000/90250 **
  ***อัพเดต 12/9/2564 รหัสไปรษณีย์
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 120. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 13/09/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED036399077TH 54000 ปวีณา
  2.ED036399085TH 50210 ดวงรัตน์
  3.ED036399094TH 70120 ศันสนีย์
  4.ED036399103TH 12120 สุชญา
  5.ED036399117TH 18000 ประทุม
  6.ED036399125TH 85000 ปิยะวัลย์
  7.ED036399134TH 86180 เบญจมาภรณ์
  8.ED036399148TH 72000 กัณยาวีร์
  9.ED036399151TH 71190 มาณี
  10.ED036399165TH 80000 จิรา
  11.ED036399179TH 80000 จิรา
  12.ED036399182TH 22120 จารุณี
  13.ED036399196TH 95000 รัชนี
  14.ED036399205TH 32210 สิริพรรณ
  15.ED036399219TH 13210 วาสนา
  16.ED036399222TH 20000 สุรีพร
  17.ED036399236TH 10260 กนกวรรณ
  18.ED036399240TH 84190 เสาวรส
  19.ED036399253TH 10260 กนกวรรณ
  20.ED036399267TH 83000 เรวดี
  21.ED036399275TH 50130 รัชพรรณ
  22.ED036399284TH 21140 วารุณี
  23.ED036399298TH 84110 เพ็ญศิริ
  24.ED036399307TH 81000 กมลพรรณ
  25.ED036399315TH 65000 มณฑิรา
  26.ED036399324TH 12120 รุ่งรวี
  27.ED036399338TH 86000 ผ่องศรี
  28.ED036399341TH 20190 วัชรา
  29.ED036399355TH 91000 พัธนา
  30.ED036399369TH 10540 มณีรัตน์
  31.ED036399372TH 46140 ดารณี
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/

  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH03011VB8491C อัญญรัตน์ นนทบุรี
  2.TH03061VB7NJ8D ภาณุวัฒน์ นนทบุรี
  3.TH01141VB77T6C รัชนี กรุงเทพ
  4.TH03021VB6S91H กันตนา นนทบุรี
  5.TH01371VB67W7B ปฤษณา กรุงเทพ
  6.TH71111VB5SU3L วรากร สงขลา
  7.TH01071VB5D57A กัลย์สุดา กรุงเทพ
  8.TH01491VB4ZJ0H สุพรรณา กรุงเทพ
  9.TH01011VB4M08C วรฌานันทน์ กรุงเทพ
  10.TH01161VB4430B วรรณี กรุงเทพ
  11.TH01141VB3QH7B คุณฤดี กรุงเทพ
  12.TH04011VB3273G รัตน์ใจ ปทุมธานี
  13.TH01181VB2FR5B ขวัญใจ กรุงเทพ
  14.TH02011VB1TS0K อัญชุลี สมุทรปราการ
  15.TH01011VB1C06B ประภัสสร กรุงเทพ
  16.TH01051VB0X27D นววิธ กรุงเทพ
  17.TH01061VB08J8B ณิชชิศา กรุงเทพ
  18.TH03011VAZKS4D กมลรัตน์ นนทบุรี
  19.TH01041VAZ3X2A ปุณยนุช กรุงเทพ
  20.TH01231VAYQH1A เตือน กรุงเทพ
  21.TH01181VAY969A วรนาถ กรุงเทพ
  22.TH01401VAXP07B ไพรรุวรรณ กรุงเทพ

  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com

  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10110/10120/10140/10150/10160/10170/10210/10220/10250/10230/10240/10270/10300/10330/10400/10510/10520/10530/10600/10700/10800/10900/11000/11110/11120/11130/11140/12000/12110/12170/13000/13170/14000/20000/24120/24180/25110/30210/36000/40110/44130/57140/63170/74000/74130/83110/84000/90250 **
  ***อัพเดต 13/9/2564 รหัสไปรษณีย์
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 121. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 14/09/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED153830413TH 80240 มาลี
  2.ED153830427TH 80240 มาลี
  3.ED153830435TH 90000 เอ๋
  4.ED153830444TH 80240 มาลี
  5.ED153830458TH 17140 นิตยา
  6.ED153830461TH 95000 พลกฤต
  7.ED153830475TH 90000 นิศากร
  8.ED153830489TH 92130 นารีรัตน์
  9.ED153830492TH 72000 กัณยาวีร์
  10.ED153830501TH 86210 อำไพ
  11.ED153830515TH 20160 นฤมล
  12.ED153830529TH 12150 สุธาสินีย์
  13.ED153830532TH 50000 วีณา
  14.ED153830546TH 65000 กุลนิษฐ์
  15.ED153830550TH 64160 ณัฐชยา
  16.ED153830563TH 65000 พรรณวิษา
  17.ED153830577TH 21130 กมลวรรณ
  18.ED153830585TH 60120 แก้วตา
  19.ED153830594TH 60120 แก้วตา
  20.ED153830603TH 95000 ปิยมาศ
  21.ED153830617TH 50110 สร้อยสุดา
  22.ED153830625TH 60120 แก้วตา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/

  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH01261VGT3X5C ทัศนีย์ กรุงเทพ
  2.TH04011VGJ4N5G อภิมัณฑ์ ปทุมธานี
  3.TH01371VGHBJ1C ศยามล กรุงเทพ
  4.TH03061VGGN44K สลิตตา นนทบุรี
  5.TH33011VGG8K0J จอมขวัญ ชัยภูมิ
  6.TH01071VGDKN8A อังคณา กรุงเทพ
  7.TH03021VGCXT6G สำราญ นนทบุรี
  8.TH03021VGCFG7F เบญจมาส นนทบุรี
  9.TH01011VGC344C วรฌานันทน์ กรุงเทพ
  10.TH01111VGB2R3B อุษา กรุงเทพ

  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com

  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10110/10120/10140/10150/10160/10170/10210/10220/10250/10230/10240/10270/10300/10330/10400/10510/10520/10530/10600/10700/10800/10900/11000/11110/11120/11130/11140/12000/12110/12170/13000/13170/14000/20000/24120/24180/25110/30210/36000/40110/44130/57140/63170/74000/74130/83110/84000/90250 **
  ***อัพเดต 14/9/2564 รหัสไปรษณีย์ 86190
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 122. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 15/09/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED153830872TH 62130 ธีรพล
  2.ED153830886TH 81120 ดาวใจ
  3.ED153830890TH 30280 มนัญญา
  4.ED153830909TH 83130 ปราณี
  5.ED153830912TH 83130 ปราณี
  6.ED153830926TH 83130 ปราณี
  7.ED153830930TH 92000 ศิริโชค
  8.ED153830943TH 30280 มนัญญา
  9.ED153830957TH 44130 ภัทรพร
  10.ED153830965TH 50000 หทัยทิพย์
  11.ED153830974TH 20250 สมลักษณ์
  12.ED153830988TH 25150 ณภัทร
  13.ED153830991TH 10310 กานต์วรัทย์
  14.ED153831008TH 84340 ศตยาพร
  15.ED153831011TH 92000 นงนุช
  16.ED153831025TH 65000 สุพิชฌาย์
  17.ED153831039TH 65140 จิตรลดา
  18.ED153831042TH 56000 น้ำผึ้ง
  19.ED153831056TH 92000 ปรุงชนัญ
  20.ED153831060TH 83150 อำพา
  21.ED153831073TH 90000 นิศากร
  22.ED153831087TH 13170 จตุรงค์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/

  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH04031VNXVX3C จิระพันธ์ ปทุมธานี
  2.TH01431VNRDH2A เปรมหทัย กรุงเทพ
  3.TH01101VNQQU4C น้ำทิพย์ กรุงเทพ
  4.TH03011VNQ1B1B นิศากานต์ นนทบุรี
  5.TH70011VNPA10J พรรณวดี ชุมพร
  6.TH03041VNNZ87G ชุตินันท์ นนทบุรี
  7.TH33011VNNKM4A บวรรัตน์ ชัยภูมิ
  8.TH01191VNMZ84B ทิพวรรณ กรุงเทพ
  9.TH01061VNJRV5D ธัญพร กรุงเทพ
  10.TH03031VNHEM6C ปรียาพร นนทบุรี
  11.TH03011VNGYM3J จิรพนธ์ นนทบุรี
  12.TH01181VNGB99B ขวัญใจ กรุงเทพ

  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com

  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10110/10120/10140/10150/10160/10170/10210/10220/10250/10230/10240/10270/10300/10330/10400/10510/10520/10530/10600/10700/10800/10900/11000/11110/11120/11130/11140/12000/12110/12170/13000/13170/14000/20000/24120/24180/25110/30210/36000/40110/44130/57140/63170/74000/74130/83110/84000/86190/90250 **
  ***อัพเดต 15/9/2564 รหัสไปรษณีย์
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 123. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 16/09/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED153831498TH 44110 กิ่งกมล
  2.ED153831507TH 85000 ปิยะวัลย์
  3.ED153831515TH 60000 วิสาข์
  4.ED153831524TH 20110 จิตเอื้อ
  5.ED153831538TH 10130 สุพิน
  6.ED153831541TH 76120 ส.ต.ต.หญิง วิจิตรา
  7.ED153831555TH 23150 ภาสุนีย์
  8.ED153831569TH 92000 นงนุช
  9.ED153831572TH 92120 สุนทร
  10.ED153831586TH 45000 ศศิธร
  11.ED153831590TH 63130 อัจฉรา
  12.ED153831609TH 73170 กรรณิการ์
  13.ED153831612TH 35000 เพ็ญประภา
  14.ED153831626TH 92140 จุรีรัตน์
  15.ED153831630TH 63000 ชวลี
  16.ED153831643TH 20140 ศรัญญาพร
  17.ED153831657TH 71190 ศิวาณี
  18.ED153831665TH 77120 สุนีย์
  19.ED153831674TH 20000 สุรีพร
  20.ED153831688TH 84110 สุวิมล
  21.ED153831691TH 90110 วีรวัฒน์
  22.ED153831705TH 12120 สิวะ
  23.ED153831714TH 10260 อัมพร
  24.ED153831728TH 39140 ประทีป
  25.ED153831731TH 45120 อนุชิต
  26.ED153831745TH 20000 สุพรรษา
  27.ED153831759TH 65000 มณฑิรา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/

  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH01051VU41Z6B อภิญญา กรุงเทพ
  2.TH01171VU17D3B ศศิพิมพ์ กรุงเทพ
  3.TH01111VU0P20B ปริฉัตร กรุงเทพ
  4.TH01501VU0A75B พัชรี กรุงเทพ
  5.TH33011VTZZ50A กมลรัตน์ ชัยภูมิ
  6.TH01401VTZC28B ไพรรุวรรณ กรุงเทพ
  7.TH16011VTYXN9Q นวรัตน์ สมุทรสาคร
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com

  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10110/10120/10140/10150/10160/10170/10210/10220/10250/10230/10240/10270/10300/10330/10400/10510/10520/10530/10600/10700/10800/10900/11000/11110/11120/11130/11140/12000/12110/12170/13000/13170/14000/20000/24120/24180/25110/30210/36000/40110/44130/57140/63170/74000/74130/83110/84000/86190/90250 **
  ***อัพเดต 16/9/2564 รหัสไปรษณีย์
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 124. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 17/09/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED153832312TH 85120 จุฬารัตน์
  2.ED153832326TH 85120 จุฬารัตน์
  3.ED153832330TH 85120 จุฬารัตน์
  4.ED153832357TH 20230 พฤกษพรรณ
  5.ED153832365TH 30000 สนม
  6.ED153832374TH 10310 เที่ยรี่
  7.ED153832388TH 20160 นฤมล
  8.ED153832391TH 12150 สุทธาสินีย์
  9.ED153832405TH 72000 กัณยาวีร์
  10.ED153832414TH 10310 วัชราภา
  11.ED153832428TH 71130 จันทนา
  12.ED153832431TH 77170 ปราณี
  13.ED153832445TH 65160 อมรรัตน์
  14.ED153832459TH 10540 ปนัดดา
  15.ED153832462TH 84290 noonamfon
  16.ED153832476TH 10130 ชนากานต์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/

  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH01161VYD327B วรรณี กรุงเทพ
  2.TH16011VYBRA9O จิตลัดดา สมุทรสาคร
  3.TH01391VYB5A6G กรชนก กรุงเทพ
  4.TH01181VYAJS7B ขวัญใจ กรุงเทพ
  5.TH16011VY9DJ3Q นวรัตน์ สมุทรสาคร
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com

  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10110/10120/10140/10150/10160/10170/10210/10220/10250/10230/10240/10270/10300/10330/10400/10510/10520/10530/10600/10700/10800/10900/11000/11110/11120/11130/11140/12000/12110/12170/13000/13170/14000/20000/24120/24180/25110/30210/36000/40110/44130/57140/63170/74000/74130/83110/84000/86190/90250 **
  ***อัพเดต 17/9/2564 รหัสไปรษณีย์
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 125. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 18/09/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED153832706TH 75110 สากล
  2.ED153832710TH 65000 ศิริรัตน์
  3.ED153832723TH 13000 ธาริณี
  4.ED153832737TH 34000 รัชดาภา
  5.ED153832745TH 21110 ณรงค์
  6.ED153832754TH 83110 นิยม
  7.ED153832768TH 15190 หยาดเพชร
  8.ED153832771TH 17120 น้ำใส
  9.ED153832785TH 84240 ปนิดา
  10.ED153832799TH 12120 สิวะ
  11.ED153832808TH 54130 ปาณิสา
  12.ED153832811TH 50280 นิธินันท์
  13.ED153832825TH 30000 สนม
  14.ED153832839TH 90110 นันธพร
  15.ED153832842TH 58130 อุทิน
  16.ED153832856TH 91110 พรชัย
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/

  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH27081W3EZ36H อัจฉรา นครราชสีมา
  2.TH01261W350N2A ธัญญรัศม์ กรุงเทพ
  3.TH01161W33ZE4B พร้อมสุข กรุงเทพ
  4.TH68011W33EU8B ลิตา สุราษฎร์ธานี
  5.TH01491W32MW2H ซารอฟี กรุงเทพ
  6.TH01121W31WX8A ประไพเพชร (แอมมี่) กรุงเทพ
  7.TH01171W319C2B ธัญญาพร กรุงเทพ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com

  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10110/10120/10140/10150/10160/10170/10210/10220/10250/10230/10240/10270/10300/10330/10400/10510/10520/10530/10600/10700/10800/10900/11000/11110/11120/11130/11140/12000/12110/12170/13000/13170/14000/20000/24120/24180/25110/30210/36000/40110/44130/57140/63170/74000/74130/83110/84000/86190/90250 **
  ***อัพเดต 18/9/2564 รหัสไปรษณีย์
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 126. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 19/09/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED153833026TH 92000 ศิริโชค
  2.ED153833030TH 32230 จรรยา
  3.ED153833043TH 54000 ปวีณา
  4.ED153833057TH 34000 เสาวภา
  5.ED153833065TH 18190 ประภาพร
  6.ED153833074TH 62000 กังสดาล
  7.ED153833088TH 83000 บุษบามินตรา
  8.ED153833091TH 13220 จันแรม
  9.ED153833105TH 83130 กรรณิกา
  10.ED153833114TH 10290 จุรี
  11.ED153833128TH 20000 สุพรรษา
  12.ED153833131TH 21140 ชาลดา
  13.ED153833145TH 20000 สุรีพร
  14.ED153833159TH 12120 สุทธิดา
  15.ED153833162TH 96120 กูอัสมินทร์
  16.ED153833176TH 90160 สาลูม๊ะ
  17.ED153833180TH 96120 กูอัสมินทร์
  18.ED153833193TH 86000 ผ่องศรี
  19.ED153833202TH 63000 นวยนาฎ
  20.ED153833216TH 20150 พัชรี
  21.ED153833220TH 35000 สุนิษา
  22.ED153833233TH 18110 ปัณณวิชญ์
  23.ED153833247TH 60160 ศิวาการ
  24.ED153833255TH 15000 kamokkwan
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/

  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH01401W7GFP8B ไพรรุวรรณ กรุงเทพ
  2.TH03021W7G939I อภิพงษ์ นนทบุรี
  3.TH01501W7FWG4B แคทลียา กรุงเทพ
  4.TH04031W7FE53C จิระพันธ์ ปทุมธานี
  5.TH01421W7EZN5A ประภาศรี กรุงเทพ
  6.TH01191W7ESY3B จารุรัตน์ เอี่ยมศรี
  7.TH01501W7EK41B อาทิตยา กรุงเทพ
  8.TH01081W7ECA0A ธนัชพร กรุงเทพ
  9.TH24041W7E5U9C จิราภรณ์ ฉะเชิงเทรา
  10.TH01161W7DTS2B ศรุตยา กรุงเทพ
  11.TH01501W7DKN3B อาทิตยา กรุงเทพ
  12.TH16011W7DCJ0Q นวรัตน์ สมุทรสาคร
  13.TH01211W7D5D7A พนาวรรณ กรุงเทพ
  14.TH01031W7CYZ2C ธารีรัตน์ กรุงเทพ
  15.TH01371W7HD74B ปฤษณา กรุงเทพ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com

  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10110/10120/10140/10150/10160/10170/10210/10220/10250/10230/10240/10270/10300/10330/10400/10510/10520/10530/10600/10700/10800/10900/11000/11110/11120/11130/11140/12000/12110/12170/13000/13170/14000/20000/24120/24180/25110/30210/36000/40110/44130/57140/63170/74000/74130/83110/84000/86190/90250 **
  ***อัพเดต 19/9/2564 รหัสไปรษณีย์
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 127. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 20/09/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED153833525TH 90240 สุภิดา
  2.ED153833539TH 90240 สุภิดา
  3.ED153833542TH 12150 ผิน
  4.ED153833556TH 95000 ปิยมาศ
  5.ED153833560TH 34160 มหาจ่อย
  6.ED153833573TH 34160 มหาจ่อย
  7.ED153833587TH 80140 ปัทมา
  8.ED153833595TH 83150 อำพา
  9.ED153833600TH 67130 ราวรรณ
  10.ED153833613TH 81000 wannee
  11.ED153833627TH 24190 ศลิษา
  12.ED153833635TH 84210 พันธิตรา
  13.ED153833644TH 90110 วี
  14.ED153833658TH 72000 กัณยาวีร์
  15.ED153833661TH 70000 สมิตา
  16.ED153833675TH 25150 ภุมรินทร์
  17.ED153833689TH 96000 นอรีฮา
  18.ED153833692TH 84110 เพ็ญศิริ
  19.ED153833701TH 65000 พรรณวิษา
  20.ED153833715TH 27160 ปราณี
  21.ED153833729TH 12130 วิภาวรรณ
  22.ED153833732TH 73000 บุหงา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/

  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH01011WC3J07B ปานทิพย์ กรุงเทพ
  2.TH67031WC3282A อรรถเศรษฐ์ ภูเก็ต
  3.TH01301WC2FR4A ประหนึ่งนุช กรุงเทพ
  4.TH01421WC20H5A ประภาศรี กรุงเทพ
  5.TH01261WBZ2T8B กาญจนา กรุงเทพ
  6.TH01491WBYPG6H สุพรรณา กรุงเทพ
  7.TH01431WBY9F8A ธนัญญา กรุงเทพ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com

  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10110/10120/10140/10150/10160/10170/10210/10220/10250/10230/10240/10270/10300/10330/10400/10510/10520/10530/10600/10700/10800/10900/11000/11110/11120/11130/11140/12000/12110/12170/13000/13170/14000/20000/24120/24180/25110/30210/36000/40110/44130/57140/63170/74000/74130/83110/84000/86190/90250 **
  ***อัพเดต 20/9/2564 รหัสไปรษณีย์
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 128. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 21/09/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED153834273TH 34170 นิตยาทิพย์
  2.ED153834287TH 72000 กัณยาวีร์
  3.ED153834295TH 71190 มาณี
  4.ED153834300TH 23150 ภาสุนีย์
  5.ED153834313TH 10560 กฤษณา
  6.ED153834327TH 44130 ภัทรพร
  7.ED153834335TH 27250 จงกลณี
  8.ED153834344TH 90000 นิศากร
  9.ED153834358TH 95000 ปิยมาศ
  10.ED153834361TH 20160 นฤมล
  11.ED153834375TH 27250 จงกลณี
  12.ED153834389TH 33000 ณัฐธยาน์
  13.ED153834392TH 83130 ปราณี
  14.ED153834401TH 83130 ปราณี
  15.ED153834415TH 90110 รัชนีกร
  16.ED153834429TH 30290 จารีวัฒน์
  17.ED153834432TH 10310 ไพลิน
  18.ED153834446TH 57210 รุจิพร
  19.ED153834450TH 60000 วิสาข์
  20.ED153834463TH 50210 จิราภรณ์
  21.ED153834485TH 80140 ปัทมา
  22.ED153834494TH 18190 ประภาพร
  23.ED153834503TH 76150 ศิริพร
  24.ED153834517TH 83130 ปราณี
  25.ED153834525TH 64120 ลดาวัลย์
  26.ED153834534TH 92000 นงนุช
  27.ED153834548TH 10310 อมร
  28.ED153834551TH 50130 ธวัลรัตน์
  29.ED153834565TH 60000 วิสาข์
  30.ED153834579TH 81000 เนตรชนก
  31.ED153834582TH 83120 ชลิสา
  32.ED153834596TH 18000 ประทุม
  33.ED153834605TH 70000 สุมณฑา
  34.ED153834619TH 10310 นันทชา
  35.ED153834622TH 22130 เจินเจิน
  36.ED153834636TH 90260 ประกายใจ
  37.ED153834640TH 65000 มณฑิรา
  38.ED153834653TH 20000 สุรีพร
  39.ED153834667TH 90000 ชุติมา
  40.ED153834675TH 74110 ชัชชญา
  41.ED153834684TH 83000 วินัย
  42.ED153834698TH 17120 น้ำใส
  43.ED153834707TH 30290 สุดารัตน์
  44.ED153834715TH 90110 วาสนา
  45.ED153834724TH 84110 จิราพร
  46.ED153834738TH 20000 สุพรรษา
  47.ED153834741TH 50130 วัชรพรรณ
  48.ED153834755TH 65000 ฉณัจลา
  49.ED153834769TH 18230 นงลักษณ์
  50.ED153834772TH 73210 จารุณี
  51.ED153834786TH 13160 ณัฐกฤตา
  52.ED153834790TH 21130 ณัฐญาดา
  53.ED153834809TH 70000 กมลเนตร
  54.ED153834812TH 90280 อังสนา
  55.ED153834826TH 70210 ภิญญดา
  56.ED153834830TH 76000 กุลสตรี
  57.ED153834843TH 13220 ภัทราภรณ์
  58.ED153834857TH 10540 มณีรัตน์
  59.ED153834865TH 76140 สุนทรี
  60.ED153834874TH 74120 เม
  61.ED153834888TH 77120 สุนีย์
  62.ED153834891TH 47000 อุทัย
  63.ED153834905TH 90220 ณัชชา
  64.ED153834914TH 82120 ปัทมา
  65.ED153834928TH 80260 ศรีไพร
  66.ED153834931TH 57110 จิรายุ
  67.ED153834945TH 77120 สุกิจ
  68.ED153834959TH 18000 ยศวดี
  69.ED153834962TH 20230 จันทร์ฉาย
  70.ED153834976TH 10280 เมธินี
  71.ED153834980TH 21110 ราตรี
  72.ED153834993TH 50180 เอื้องไพร
  73.ED153835000TH 18120 กุณฑิกา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/

  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH01161WHH970B วรรณี กรุงเทพ
  2.TH01111WH89G1B ไซฮ้วง กรุงเทพ
  3.TH01231WH7W94A ปณิตา กรุงเทพ
  4.TH01371WH79N9A ปภัสรา กรุงเทพ
  5.TH01491WH3ZX7H สุพรรณา กรุงเทพ
  6.TH01401WH3MZ0B ไพรรุวรรณ กรุงเทพ
  7.TH01501WH39R2B พัชรี กรุงเทพ
  8.TH01161WH2Z09A สายชล กรุงเทพ
  9.TH01331WH2PF7E สมใจ กรุงเทพ
  10.TH01071WH2B41A ศรีสุภา กรุงเทพ
  11.TH01301WH21Q0A วราภรณ์ กรุงเทพ
  12.TH04041WH1Q95B อุไรวรรณ ปทุมธานี
  13.TH01471WH1BU7B กัลญา กรุงเทพ
  14.TH03061WH1135D ใกล้รุ่ง นนทบุรี
  15.TH01331WH0QA9E ลสิกร กรุงเทพ
  16.TH04011WH0962H นภดล ปทุมธานี
  17.TH54031WGZNH4A ประภารดี เชียงราย
  18.TH01481WGZD73A สุภานัน กรุงเทพ
  19.TH01201WGZ2N7D จันทร์จิรา กรุงเทพ
  20.TH71111WGYHD5L สมเดช สงขลา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com

  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10110/10120/10140/10150/10160/10170/10210/10220/10250/10230/10240/10270/10300/10330/10400/10510/10520/10530/10600/10700/10800/10900/11000/11110/11120/11130/11140/12000/12110/12170/13000/13170/14000/20000/24120/24180/25110/30210/36000/40110/44130/57140/63170/74000/74130/83110/84000/86190/90250 **
  ***อัพเดต 21/9/2564 รหัสไปรษณีย์
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 129. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 22/09/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED153835375TH 44110 กิ่งกมล
  2.ED153835384TH 44130 ภัทรพร
  3.ED153835398TH 90100 กิตติชัย
  4.ED153835415TH 83000 เพ็ญศรี
  5.ED153835424TH 92130 อนุสรา
  6.ED153835438TH 90100 กิตติชัย
  7.ED153835441TH 50110 จุฑารัตน์
  8.ED153835455TH 50110 จุฑารัตน์
  9.ED153835469TH 90100 กิตติชัย
  10.ED153835472TH 50110 จุฑารัตน์
  11.ED153835486TH 65000 ศิริรัตน์
  12.ED153835490TH 74110 ออย
  13.ED153835509TH 90100 กิตติชัย
  14.ED153835512TH 12120 เครือวัลย์
  15.ED153835526TH 75120 นัยนา
  16.ED153835530TH 70000 สุวิชาดา
  17.ED153835543TH 22120 จารุณี
  18.ED153835557TH 55150 อารีรัตน์
  19.ED153835565TH 65000 กัณทิมา
  20.ED153835574TH 92000 ภาวิณี
  21.ED153835588TH 21140 ชาลดา
  22.ED153835591TH 20160 นฤมล
  23.ED153835631TH 14110 จันทิมา
  24.ED153835645TH 44110 กิ่งกมล
  25.ED153835659TH 21110 ณรงค์
  26.ED153835662TH 83000 เพ็ญศรี
  27.ED153835676TH 50110 จุฑารัตน์
  28.ED153835680TH 21110 ณรงค์
  29.ED153835693TH 21140 ภญ.ชนกนันท์
  30.ED153835883TH 40140 นครินทร์
  31.ED153835897TH 44110 กิ่งกมล
  32.ED153835906TH 21110 ณรงค์
  33.ED153835910TH 40140 นครินทร์
  34.ED153835923TH 90110 วีรวัฒน์
  35.ED153835937TH 81000 wannee
  36.ED153835945TH 83150 อำพา
  37.ED153835954TH 94190 รุสลัน
  38.ED153835968TH 71000 อัชชาพร
  39.ED153835971TH 83130 จิราพร
  40.ED153835985TH 90110 อมลณัฐ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/

  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH01031WP15G5C จินตนา กรุงเทพ
  2.TH01101WNU4G6C น้ำทิพย์ กรุงเทพ
  3.TH01261WNTS41B กาญจนา กรุงเทพ
  4.TH01281WNTCA5B ฉวีวรรณ กรุงเทพ
  5.TH01261WNT1B3C ทัศนีย์ กรุงเทพ
  6.TH03011WNSPA4B นิศากานต์ นนทบุรี
  7.TH01471WNS876A โสภาพรรณ กรุงเทพ
  8.TH01171WNRKZ4B ธัญญาพร กรุงเทพ
  9.TH01141WNR3Y5B ฤดี กรุงเทพ
  10.TH01361WNQMM6A ตุ๊กตา กรุงเทพ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com

  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10110/10120/10140/10150/10160/10170/10210/10220/10250/10230/10240/10270/10300/10330/10400/10510/10520/10530/10600/10700/10800/10900/11000/11110/11120/11130/11140/12000/12110/12170/13000/13170/14000/20000/24120/24180/25110/30210/36000/40110/44130/57140/63170/74000/74130/83110/84000/86190/90250 **
  ***อัพเดต 22/9/2564 รหัสไปรษณีย์
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 130. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 23/09/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED153836098TH 21130 พลอยภัทรา
  2.ED153836107TH 30000 ศิรดา
  3.ED153836115TH 84130 วรรณกนก
  4.ED153836124TH 26110 กัญญารัตน์
  5.ED153836138TH 15190 นิสา
  6.ED153836141TH 84130 เบญจรัตน์
  7.ED153836155TH 30000 ศิรดา
  8.ED153836169TH 30000 ศิรดา
  9.ED153836172TH 30000 ศิรดา
  10.ED153836186TH 30000 ศิรดา
  11.ED153836190TH 30000 ศิรดา
  12.ED153836291TH 30000 ศิรดา
  13.ED153836305TH 30000 ศิรดา
  14.ED153836314TH 30000 ศิรดา
  15.ED153836328TH 30000 ศิรดา
  16.ED153836331TH 30000 ศิรดา
  17.ED153836345TH 30000 ศิรดา
  18.ED153836359TH 30000 ศิรดา
  19.ED153836362TH 30000 ศิรดา
  20.ED153836376TH 30000 ศิรดา
  21.ED153836380TH 30000 ศิรดา
  22.ED153836393TH 30000 ศิรดา
  23.ED153836402TH 30000 ศิรดา
  24.ED153836416TH 30000 ศิรดา
  25.ED153836420TH 30000 ศิรดา
  26.ED153836433TH 50180 เอื้องไพร
  27.ED153836447TH 20140 ศรัญญาพร
  28.ED153836455TH 65140 rungtiwa
  29.ED153836464TH 20150 บุญนาค
  30.ED153836478TH 84190 เสาวรส
  31.ED153836481TH 20000 สุรีพร
  32.ED153836495TH 12150 สุทธาสินีย์
  33.ED153836504TH 39140 ประทีป
  34.ED153836518TH 20230 นฤมล
  35.ED153836521TH 65000 มณฑิรา
  36.ED153836535TH 70000 สุวิชาดา
  37.ED153836549TH 18230 นงลักษณ์
  38.ED153836552TH 90110 กรรณิกา
  39.ED153836566TH 83000 ทิวาพร
  40.ED153836570TH 22210 วิทวัส
  41.ED153836583TH 30000 สุพิชฌาช์
  42.ED153836597TH 27120 อรพินท์
  43.ED153836606TH 86000 ผ่องศรี
  44.ED153836610TH 90110 วีรวัฒน์
  45.ED153836623TH 67130 ราวรรณ
  46.ED153836637TH 67000 อ.ดร.กัญญารัตน์
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH03041WTN1H2A ภัทรวรรณ นนทบุรี
  2.TH01161WTM4D6B วรรณี กรุงเทพ
  3.TH01181WTKRH4B ขวัญใจ กรุงเทพ
  4.TH01051WTK0Q4D สาวิตรี กรุงเทพ
  5.TH01061WTJN12D เพ็ญจันทร์ กรุงเทพ
  6.TH03021WTJD62G สุดา นนทบุรี
  7.TH01171WTHXF8B รังสรรค์ กรุงเทพ
  8.TH01051WTHF01D สายรุ้ง กรุงเทพ
  9.TH01501WTH142B อาทิตยา กรุงเทพ
  10.TH03011WTGP99C รัตนา นนทบุรี
  11.TH01131WTG4Z2E ลสิกร กรุงเทพ
  12.TH27081WTFHZ8H ธนายุทธ นครราชสีมา
  13.TH67031WTEX39B วรานนท์ ภูเก็ต
  14.TH67031WTEHK5B วรานนท์ ภูเก็ต
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com

  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10110/10120/10140/10150/10160/10170/10210/10220/10250/10230/10240/10270/10300/10330/10400/10510/10520/10530/10600/10700/10800/10900/11000/11110/11120/11130/11140/12000/12110/12170/13000/13170/14000/20000/24120/24180/25110/30210/36000/40110/44130/57140/63170/74000/74130/83110/84000/86190/90250 **
  ***อัพเดต 23/9/2564 รหัสไปรษณีย์
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 131. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 24/09/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED153837062TH 62000 อนันตชัย
  2.ED153837076TH 18110 รัตนาภรณ์
  3.ED153837080TH 20160 นฤมล
  4.ED153837093TH 54000 ปวีณา
  5.ED153837102TH 72000 กัณยาวีร์
  6.ED153837116TH 84110 นฤมล
  7.ED153837120TH 72000 กัลยารัตน์
  8.ED153837133TH 50140 หทัยทิพย์
  9.ED153837147TH 65000 ฉณัจตา
  10.ED153837155TH 84260 จรงศักดิ์
  11.ED153837164TH 10260 กนกวรรณ
  12.ED153837178TH 95000 ปิยมาศ
  13.ED153837181TH 70160 ธนกฤต
  14.ED153837195TH 90250 วริมน
  15.ED153837204TH 85000 ปิยะวัลย์
  16.ED153837218TH 77170 ปราณี
  17.ED153837221TH 10130 สุพิน
  18.ED153837235TH 84210 เรวดี
  19.ED153837249TH 30000 อมลวรรณ
  20.ED153837252TH 71190 ศิวาณี
  21.ED153837266TH 93000 สุปรีดา
  22.ED153837270TH 72160 ปรัสรา
  23.ED153837283TH 50000 เมทินี
  24.ED153837297TH 45000 ศศิธร
  25.ED153837306TH 10310 อมร
  26.ED153837310TH 81000 กมลพรรณ
  27.ED153837323TH 90110 เดือนเพ็ญ
  28.ED153837337TH 83120 ชลิสา
  29.ED153837345TH 92130 นารีรัตน์
  30.ED153837354TH 86130 ณัฐธิดา
  31.ED153837368TH 84240 ปนิดา
  32.ED153837371TH 30120 พระวิริยะ
  33.ED153837385TH 92000 นงนุช
  34.ED153837399TH 83130 จีราพร
  35.ED153837408TH 92000 นงนุช
  36.ED153837411TH 95140 ซาวีย๊ะ
  37.ED153837425TH 90100 รัตนา
  38.ED153837439TH 77130 วิมลรัตน์
  39.ED153837442TH 20230 นฤมล
  40.ED153837456TH 10260 จุลีรัตน์
  41.ED153837460TH 60220 กมลวรรณ
  42.ED153837473TH 60240 อานิภา
  43.ED153837487TH 39000 ขวัญจิรา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/

  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH01011WYKVA4B ปานทิพย์ กรุงเทพ
  2.TH01011WYKMH0B ปานทิพย์ กรุงเทพ
  3.TH03011WYB1C3B นิศากานต์ นนทบุรี
  4.TH03011WYAHN0D นลิน นนทบุรี
  5.TH01071WY9JP9A กัลย์สุดา กรุงเทพ
  6.TH03041WY95Y8F นวลใย นนทบุรี
  7.TH03041WY8NW9B วันวิสา นนทบุรี
  8.TH71111WY85A1L สมเดช สงขลา
  9.TH01281WY7Q47B ฉวีวรรณ กรุงเทพ
  10.TH01161WY7CK1B พร้อมสุข กรุงเทพ
  11.TH01121WY71P3A ศศิธร กรุงเทพ
  12.TH16011WY6G85I สมฤดี สมุทรสาคร
  13.TH68011WY60B8J พจนีย์ สุราษฎร์ธานี
  14.TH01041WY5AD8A ปุณยนุช กรุงเทพ
  15.TH01391WY4Y34D สุพัตรา กรุงเทพ
  16.TH01181WY4J57B ชาญชัย กรุงเทพ
  17.TH03011WY41Q4C รัตนา นนทบุรี
  18.TH02011WY3R76K ณัฐิยา (ปุ๊ก) สมุทรปราการ
  19.TH01031WY2YW4C ธารีรัตน์ กรุงเทพ
  10.TH01211WY2K54A ปุณณภา กรุงเทพ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com

  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10110/10120/10140/10150/10160/10170/10210/10220/10250/10230/10240/10270/10300/10330/10400/10510/10520/10530/10600/10700/10800/10900/11000/11110/11120/11130/11140/12000/12110/12170/13000/13170/14000/20000/24120/24180/25110/30210/36000/40110/44130/57140/63170/74000/74130/83110/84000/86190/90250 **
  ***อัพเดต 24/9/2564 รหัสไปรษณีย์
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 132. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 25/09/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED153837703TH 93000 เพ็ญศรี
  2.ED153837717TH 80240 คณัสนันท์
  3.ED153837725TH 86000 นนทพร
  4.ED153837734TH 20160 นฤมล
  5.ED153837748TH 86000 นนทพร
  6.ED153837751TH 80240 คณัสนันท์
  7.ED153837765TH 80240 คณัสนันท์
  8.ED153837779TH 80240 คณัสนันท์
  9.ED153837782TH 80240 คณัสนันท์
  10.ED153837796TH 80240 คณัสนันท์
  11.ED153837805TH 80240 คณัสนันท์
  12.ED153837819TH 80240 คณัสนันท์
  13.ED153837822TH 35120 นภาพร
  14.ED153837836TH 93160 บวร
  15.ED153837840TH 10310 วัชราภา
  16.ED153837853TH 13000 กรจิรัฏฐ์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/

  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH01161X2M5A0B วรรณี กรุงเทพ
  2.TH03011X2F9A3C อัญญรัตน์ นนทบุรี
  3.TH01161X2EWM4A อุดมสิทธิ์ กรุงเทพ
  4.TH01431X2EDE5A ชนน กรุงเทพ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com

  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10110/10120/10140/10150/10160/10170/10210/10220/10250/10230/10240/10270/10300/10330/10400/10510/10520/10530/10600/10700/10800/10900/11000/11110/11120/11130/11140/12000/12110/12170/13000/13170/14000/20000/24120/24180/25110/30210/36000/40110/44130/57140/63170/74000/74130/83110/84000/86190/90250 **
  ***อัพเดต 25/9/2564 รหัสไปรษณีย์
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 133. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 26/09/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED153838045TH 81120 ดาวใจ
  2.ED153838054TH 81120 ดาวใจ
  3.ED153838068TH 93000 ศาตนันทน์
  4.ED153838071TH 93000 ศาตนันทน์
  5.ED153838085TH 22000 ลลิตา
  6.ED153838099TH 22000 ลลิตา
  7.ED153838108TH 30150 สายใจ
  8.ED153838111TH 20160 นฤมล
  9.ED153838125TH 74130 อภิรมณ
  10.ED153838139TH 84110 นฤมล
  11.ED153838142TH 50180 เอื้องไพร
  12.ED153838156TH 95110 อาก้าว
  13.ED153838160TH 81000 wannee
  14.ED153838173TH 92000 นงนุช
  15.ED153838187TH 73210 ศศิพรรณ
  16.ED153838195TH 60000 วิสาข์
  17.ED153838200TH 84240 อุมาพร
  18.ED153838213TH 86000 จุฑาภรณ์
  19.ED153838227TH 65000 ศิริรัตน์
  20.ED153838235TH 57000 จิตรลดา
  21.ED153838244TH 10540 ปนัดดา
  22.ED153838258TH 50000 วรกานต์
  23.ED153838261TH 10540 มณีรัตน์
  24.ED153838275TH 12120 ญภา
  25.ED153838289TH 18230 นงลักษณ์
  26.ED153838292TH 65000 กุลนิษฐ์
  27.ED153838301TH 83130 ประไพ
  28.ED153838315TH 83120 ชลิสา
  29.ED153838329TH 40130 พัชรียา
  30.ED153838332TH 12160 มาลัย
  31.ED153838346TH 93120 สะมิเหย๊าะ
  32.ED153838350TH 58130 อุทิน
  33.ED153838363TH 64110 พัชลี
  34.ED153838377TH 55000 เขมิสรา
  35.ED153838385TH 65000 พรรณวิษา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/

  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH03011X73NH3E วรรณวิษา นนทบุรี
  2.TH03011X73HT1E วรรณวิษา นนทบุรี
  3.TH01011X71TV6B ปานทิพย์ กรุงเทพ
  4.TH01171X71MD7B ศศิพิมพ์ กรุงเทพ
  5.TH01121X71CG2A พจนา กรุงเทพ
  6.TH16011X71460Q นวรัตน์ สมุทรสาคร
  7.TH01081X70WU8A เพ็ชสุพร กรุงเทพ
  8.TH71111X70H01L สมเดช สงขลา
  9.TH01131X709G6D มณี กรุงเทพ
  10.TH03011X70252E ศิริพรรณ นนทบุรี
  11.TH01371X6ZWB3B ปฤษณา กรุงเทพ
  12.TH01301X6ZK23A ประหนึ่งนุช กรุงเทพ
  13.TH01201X6ZBC1B สรียา กรุงเทพ
  14.TH01031X6Z238C ธารีรัตน์ กรุงเทพ
  15.TH01071X6YUX0A ศรีสุภา กรุงเทพ
  16.TH01211X6YKJ7A พนาวรรณ กรุงเทพ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 134. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 27/09/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED153838757TH 83110 นิยม
  2.ED153838765TH 24190 ศลิษา
  3.ED153838774TH 10520 กรชนก
  4.ED153838788TH 47170 กาญจนา
  5.ED153838791TH 54000 ปวีณา
  6.ED153838805TH 10160 จันทร์จิรา
  7.ED153838814TH 12150 ผิน
  8.ED153838828TH 11110 อัญชลี
  9.ED153838831TH 23150 ภาสุนีย์
  10.ED153838845TH 30000 สนม
  11.ED153838859TH 10400 พรรณวดี
  12.ED153838862TH 95000 ปิยมาศ
  13.ED153838876TH 10310 เที่ยรี่
  14.ED153838880TH 90160 มัลลิกา
  15.ED153838893TH 74120 กัลยา
  16.ED153838902TH 65000 กุลนิษฐ์
  17.ED153838916TH 65000 มณฑิรา
  18.ED153838920TH 12170 อุไรวรรณ
  19.ED153838933TH 10220 ขวัญใจ
  20.ED153838947TH 86000 ผ่องศรี
  21.ED153838955TH 82190 เบ็ญจวรรณ
  22.ED153838964TH 45000 วนิดา
  23.ED153838978TH 10160 ลสิกร
  24.ED153838981TH 34000 เสาวภา
  25.ED153838995TH 15210 จิราภรณ์
  26.ED153839001TH 64120 ลดาวัลย์
  27.ED153839015TH 83110 ศิรินันท์
  28.ED153839029TH 21150 อังคณา
  29.ED153839032TH 10250 มิรินดา
  30.ED153839046TH 10400 ปฤษณา
  31.ED153839050TH 84110 จิราพร
  32.ED153839063TH 10250 อัจฉราพร
  33.ED153839077TH 83110 นิยม
  34.ED153839085TH 72000 กัณยาวีร์
  35.ED153839094TH 18190 ประภาพร
  36.ED153839103TH 10170 อินทิรา
  37.ED153839117TH 17120 มุกดา
  38.ED153839125TH 20160 นฤมล
  39.ED153839134TH 84240 ปนิดา
  40.ED153839148TH 10530 บังอร
  41.ED153839151TH 66160 วรรณวิภา
  42.ED153839165TH 42130 มิรัญตรี
  43.ED153839179TH 30130 พัชรี
  44.ED153839182TH 90250 มณี
  45.ED153839196TH 90100 อุไรรัตน์
  46.ED153839205TH 10400 ยุบล
  47.ED153839219TH 77110 มาลีวรรณ์
  48.ED153839222TH 10220 ขวัญใจ
  49.ED153839236TH 10150 พรทิพย์
  50.ED153839240TH 10220 ขวัญใจ
  51.ED153839253TH 90100 รัตนา
  52.ED153839267TH 95000 พลกฤต
  53.ED153839275TH 30110 สุพัตรา
  54.ED153839284TH 26120 จันทราวดี
  55.ED153839298TH 65000 กัณฑิมา
  56.ED153839307TH 10230 ทัศนีย์
  57.ED153839315TH 50230 อารีรัตน์
  58.ED153839324TH 39140 ประทีป
  59.ED153839338TH 60000 เฉลียง
  60.ED153839341TH 83120 ชลิสา
  61.ED153839355TH 90110 รัชนีกร
  62.ED153839369TH 94000 อัณณ์ญาดา
  63.ED153839372TH 92000 ปรุงชนัญ
  64.ED153839386TH 91130 แก้ว
  65.ED153839390TH 47180 อดิราภ์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH01161XBRD61B ฮูดา กรุงเทพ
  2.TH01271XBQJG7B หัถยา กรุงเทพ
  3.TH03011XBFMK0E กาญจนา นนทบุรี
  4.TH54031XBF4S9A ประภารดี เชียงราย
  5.TH01051XB99N2D สาวิตรี กรุงเทพ
  6.TH68011XB8NU6J พจนีย์ สุราษฎร์ธานี
  7.TH03011XB83H2E กาญจนา นนทบุรี
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com

  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10120/10240/10330/10600/10900/11000/25110/36000/57140/84000**
  ***อัพเดต 27/9/2564 รหัสไปรษณีย์
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 135. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 28/09/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED153839770TH 10220 สาธินี
  2.ED153839783TH 95140 เฟาซีย๊ะ
  3.ED153839797TH 73120 เอกชัย
  4.ED153839806TH 10400 ปภัสรา
  5.ED153839810TH 93000 เพ็ญศรี
  6.ED153839823TH 21110 ณรงค์
  7.ED153839837TH 21110 ณรงค์
  8.ED153839845TH 10250 วรรณี
  9.ED153839854TH 93000 เพ็ญศรี
  10.ED153839868TH 93000 เพ็ญศรี
  11.ED153839871TH 10250 วรรณี
  12.ED153839885TH 72000 กัณยาวีร์
  13.ED153839899TH 73210 ศศิพรรณ
  14.ED153839908TH 20230 จันทร์ฉาย
  15.ED153839911TH 62000 กังสดาล
  16.ED153839925TH 10210 โสภาวดี
  17.ED153839939TH 93000 สุปรีดา
  18.ED153839942TH 10250 รัฏฐาภรณ์
  19.ED153839956TH 50000 หทัยทิพย์
  20.ED153839960TH 65000 ฉรัจดา
  21.ED153839973TH 10290 จุรี
  22.ED153839987TH 73120 เอกชัย
  23.ED153839995TH 15140 ราตรี
  24.ED153840000TH 20230 อำภา
  25.ED153850015TH 77170 ปราณี
  26.ED153850024TH 92000 ภาวิณี
  27.ED153850038TH 10150 เตือน
  28.ED153850041TH 44000 กนกพรรณ
  29.ED153850055TH 46140 ดารณี
  30.ED153850069TH 10560 กฤษณา
  31.ED153850072TH 12170 อุไรวรรณ
  32.ED153850086TH 830000 อุษา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH25021XGHFQ9H วนิดา ปราจีนบุรี
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com

  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10120/10240/10330/10600/10900/11000/25110/36000/57140/84000**
  ***อัพเดต 27/9/2564 รหัสไปรษณีย์
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 136. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 29/09/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED153850727TH 10260 valerie
  2.ED153850735TH 10260 valerie
  3.ED153850744TH 10110 ปานทิพย์
  4.ED153850758TH 17000 เก๋
  5.ED153850761TH 20160 นฤมล
  6.ED153850775TH 34000 รัชดาภา
  7.ED153850789TH 10540 สมใจ
  8.ED153850792TH 90000 ชัยพินิจ
  9.ED153850801TH 57150 อารีย์
  10.ED153850815TH 90160 สาลูม๊ะ
  11.ED153850829TH 74000 วลัยพรรณ
  12.ED153850832TH 64120 ลดาวัลย์
  13.ED153850846TH 71000 อัชชาพร
  14.ED153850850TH 21000 อรทัย
  15.ED153850863TH 74000 ปาณิสรา
  16.ED153850877TH 46210 สุทธิพงศ์
  17.ED153850885TH 30110 เฉลิมขวัญ
  18.ED153850894TH 84350 ไตรทศ
  19.ED153850903TH 50130 วัชรพรรณ
  20.ED153850917TH 73220 อัญชิสา
  21.ED153850925TH 10310 จริยาพร
  22.ED153850934TH 10230 ทัศนีย์
  23.ED153850948TH 93000 เกียรติกุล
  24.ED153850951TH 83000 สมจิตร
  25.ED153850965TH 81130 กนกวรรณ
  26.ED153850979TH 83130 จีราพร
  27.ED153850982TH 10150 ธัญพร
  28.ED153850996TH 10220 ประสพสุข
  29.ED153851002TH 43000 รัชดาภา
  30.ED153851016TH 21140 อรณิกา
  31.ED153851020TH 90110 นันธพร
  32.ED153851033TH 95110 เกียรติกุล
  33.ED153851047TH 73180 ชาติชาย
  34.ED153851055TH 65000 สุพิชฌาย์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH01191XN09C0A สิทธิชัย กรุงเทพ
  2.TH01441XMZT79B คุณกัญจน์ กรุงเทพ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com

  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10120/10240/10330/10600/10900/11000/25110/36000/57140/84000**
  ***อัพเดต 29/9/2564 รหัสไปรษณีย์
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 137. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 30/09/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED153851461TH 10260 valerie
  2.ED153851475TH 15110 พรเพ็ญ
  3.ED153851489TH 13000 ธาริณี
  4.ED153851492TH 10110 ปานทิพย์
  5.ED153851501TH 10260 valerie
  6.ED153851515TH 93120 อนิศา
  7.ED153851529TH 10160 ลสิกร
  8.ED153851532TH 51180 ณรงค์
  9.ED153851546TH 10150 ศศิพิมพ์
  10.ED153851550TH 11130 สำราญ
  11.ED153851563TH 72000 กัณยาวีร์
  12.ED153851577TH 70210 ภควัต
  13.ED153851585TH 85000 ปิยะวัลย์
  14.ED153851594TH 92000 นงนุช
  15.ED153851603TH 80260 พิพัฒน์พงษ์
  16.ED153851617TH 20000 ณัฐนันท์
  17.ED153851625TH 10250 ฉวีวรรณ
  18.ED153851634TH 20160 นฤมล
  19.ED153851648TH 80260 ศรีไพร
  20.ED153851651TH 23170 ธงชัย
  21.ED153851665TH 62000 สมปอง
  22.ED153851679TH 74120 กัลยา
  23.ED153851682TH 10230 ไพรรุวรรณ
  24.ED153851696TH 91000 ธัญลักษณ์
  25.ED153851705TH 46000 รัตติกูล
  26.ED153851719TH 77110 มาลีวรรณ์
  27.ED153851722TH 65000 ศิริรัตน์
  28.ED153851736TH 65140 rungtiwa
  29.ED153851740TH 10210 กัลย์สุดา
  30.ED153851753TH 10400 ธนัชพร
  31.ED153851767TH 11120 สรรเพชญ์
  32.ED153851775TH 10160 จันทร์จิรา
  33.ED153851784TH 34000 รัชดาภา
  34.ED153851798TH 77120 สุนีย์
  35.ED153851807TH 70000 เบญจมาศ
  36.ED153851815TH 10210 ศรีสุภา
  37.ED153851824TH 12150 สุธาสินีย์
  38.ED153851838TH 90110 วีรวัฒน์
  39.ED153851841TH 84350 จันทิมา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH01261XSU496A นุจรินทร์ กรุงเทพ
  2.TH03011XSN0E8C รัตนา นนทบุรี
  3.TH03011XSMMG8C อัญญรัตน์ นนทบุรี
  4.TH01361XSM8D1B คุณเอ็ม กรุงเทพ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com

  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10120/10240/10330/10600/10900/11000/25110/36000/57140/84000**
  ***อัพเดต 30/9/2564 รหัสไปรษณีย์
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 138. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 1/10/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED153852161TH 54130 ปาณิศา
  2.ED153852175TH 26120 รสิฌา
  3.ED153852189TH 10510 ดนัย
  4.ED153852192TH 70000 สมิตา
  5.ED153852201TH 10210 ดำรงค์
  6.ED153852215TH 10160 พลัฐ
  7.ED153852229TH 77110 มาลีวรรณ์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH03011XXQZ40D จิตราพร นนทบุรี
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com

  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10120/10240/10330/10600/10900/11000/25110/36000/57140/84000**
  ***อัพเดต 1/10/2564 รหัสไปรษณีย์
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 139. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 2/10/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED153852691TH 81120 ร้านเมย์บิวตี้ช๊อป
  2.ED153852705TH 60190 นุชรีย์
  3.ED153852714TH 60190 นุชรีย์
  4.ED153852728TH 60190 นุชรีย์
  5.ED153852731TH 60190 นุชจีย์
  6.ED153852745TH 10250 วรรณี
  7.ED153852759TH 30410 ศุภิสรา
  8.ED153852762TH 81120 ร้านเมย์บิวตี้ชีอป
  9.ED153852776TH 66000 ร้านมุกมิก
  10.ED153852780TH 10130 วรนันท์
  11.ED153852793TH 34000 รัชดาภา
  12.ED153852802TH 10170 อุษา
  13.ED153852816TH 11110 วันวิสา
  14.ED153852820TH 10220 สาธินี
  15.ED153852833TH 11110 ภัทรพร
  16.ED153852847TH 10230 สุรีรัตน์
  17.ED153852855TH 80160 อารีวรรณ
  18.ED153852864TH 20140 ชาลินี
  19.ED153852878TH 10260 จิตตาภัทร
  20.ED153852881TH 84260 จรุงศักดิ์
  21.ED153852895TH 90310 จิระวุฒิ
  22.ED153852904TH 86110 พัลลภา
  23.ED153852918TH 11140 อาทิตยา
  24.ED153852921TH 10150 เตือน
  25.ED153852935TH 65000 สุพิชฌาย์
  26.ED153852949TH 11110 ภัทรวรรณ
  27.ED153852952TH 83000 ประสพโชค
  28.ED153852966TH 10160 ลสิกร
  29.ED153852970TH 74130 กานต์ศิริ
  30.ED153852983TH 73120 เอกชัย
  31.ED153852997TH 15000 ณัฐธกา
  32.ED153853003TH 10510 ถริดา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH01051Y1VFW8B อภิญญา กรุงเทพ
  2.TH01051Y1V761B อภิญญา กรุงเทพ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com

  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10120/10240/10330/10600/10900/11000/25110/36000/57140/84000**
  ***อัพเดต 2/10/2564 รหัสไปรษณีย์
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 140. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 3/10/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED153853357TH 20230 พิศมัย
  2.ED153853365TH 72130 ชนัญชิดา
  3.ED153853374TH 93140 สาริณี
  4.ED153853388TH 20230 กฤษฎา
  5.ED153853391TH 90250 สมเดช
  6.ED153853405TH 39170 ณับนิชา
  7.ED153853414TH 10280 นิภาพร
  8.ED153853428TH 45120 อนุชิต
  9.ED153853431TH 96000 ยตนา
  10.ED153853445TH 10250 ณัฎฐาภรณ์
  11.ED153853459TH 17120 มุกดา
  12.ED153853462TH 10220 ขวัญใจ
  13.ED153853476TH 92000 ปรุงขวัญ
  14.ED153853480TH 64120 ลดาวัลย์
  15.ED153853493TH 30120 วิริยะ
  16.ED153853502TH 86140 สมปอง
  17.ED153853516TH 10400 บุญนาค
  18.ED153853520TH 51000 ยุพา
  19.ED153853533TH 20230 จันทร์ฉาย
  20.ED153853547TH 83000 สมจิตร
  21.ED153853555TH 21000 ยุรวดี
  22.ED153853564TH 47000 อกันตรี
  23.ED153853578TH 10250 ศศิธร
  24.ED153853581TH 10400 ปฤษณา
  25.ED153853595TH 10230 ไพรุวรรณ
  26.ED153853604TH 96000 นพมาศ
  27.ED153853618TH 10230 กาญจนา
  28.ED153853621TH 10240 นิธิภัทร์
  29.ED153853635TH 25140 สาริณี
  30.ED153853649TH 20000 จุฑารัตน์
  31.ED153853652TH 30130 พัชรี
  32.ED153853666TH 55000 เขมิสรา
  33.ED153853670TH 35120 สุมาลี
  34.ED153853683TH 86000 ผ่องศรี
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH68011Y69TP5J พจนีย์ สุราษฎร์ธานี
  2.TH01441Y69BJ1A ศศิธร กรุงเทพ
  3.TH04021Y68W67A พรศิริ ปทุมธานี
  4.TH03011Y68G78D จิตราพร นนทบุรี
  5.TH01191Y68779A ธัญญ์นิธิ กรุงเทพ
  6.TH68011Y67XE1J พจนีย์ สุราษฎร์ธานี
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com

  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10120/10240/10330/10600/10900/11000/25110/36000/57140/84000**
  ***อัพเดต 3/10/2564 รหัสไปรษณีย์
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 141. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 4/10/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED153854321TH 30000 สนม
  2.ED153854335TH 27250 จงกลณี
  3.ED153854349TH 92000 ภาวิณี
  4.ED153854352TH 10260 valerie
  5.ED153854366TH 10800 ปิยะนุช
  6.ED153854370TH 71190 สาโรจน์
  7.ED153854383TH 10800 ปิยะนุช
  8.ED153854397TH 27250 จงกลณี
  9.ED153854406TH 30280 ธันย์ธำรง
  10.ED153854410TH 86110 พัลลภา
  11.ED153854423TH 10220 โสภาพรรณ
  12.ED153854437TH 86000 พรรณวดี
  13.ED153854445TH 84110 นฤมล
  14.ED153854454TH 46140 ดารณี
  15.ED153854468TH 84240 ปนิดา
  16.ED153854471TH 86110 พัลลภา
  17.ED153854485TH 90110 วีรวัฒน์
  18.ED153854499TH 32110 กมลรัตน์
  19.ED153854508TH 10220 จริยา
  20.ED153854511TH 80260 ศรีไพร
  21.ED153854525TH 70000 เบญจมาศ
  22.ED153854539TH 80160 อารีวรรณ
  23.ED153854542TH 30000 สนม
  24.ED153854556TH 72000 กัณยาวีร์
  25.ED153854560TH 70000 สมิตา
  26.ED153854573TH 60220 กมลวรรณ
  27.ED153854587TH 10260 จุลีรัตน์
  28.ED153854595TH 20130 พัศวิญา
  29.ED153854600TH 95000 รัชนี
  30.ED153854613TH 30150 สายใจ
  31.ED153854627TH 71000 อัชชาพร
  32.ED153854635TH 10220 สุพิชญา
  33.ED153854644TH 10400 ยุบล
  34.ED153854658TH 12120 สุรชญา
  35.ED153854661TH 10530 สุพรรณา
  36.ED153854675TH 94000 พันธุ์โรจน์
  37.ED153854689TH 50140 หทัยทิพย์
  38.ED153854692TH 17120 มุกดา
  39.ED153854701TH 90160 มัลลิกา
  40.ED153854715TH 10520 วรรณา
  41.ED153854729TH 92000 นงนุช
  42.ED153854732TH 12120 สุทธิดา
  43.ED153854746TH 12000 นฤดล
  44.ED153854750TH 86000 กุมารินทร์
  45.ED153854763TH 92000 ชาติยา
  46.ED153854777TH 77110 มลิวรรณ์
  47.ED153854785TH 90110 ลูกน้ำ
  48.ED153854794TH 10510 ถิรดา
  49.ED153854803TH 65000 มณฑิรา
  50.ED153854817TH 34000 สุปราณี
  51.ED153854825TH 45000 วนิดา
  52.ED153854834TH 20140 ชาลินี
  53.ED153854848TH 18230 นงลักษณ์
  54.ED153854851TH 93000 ทวีวรรณ
  55.ED153854865TH 20000 สุรีพร
  56.ED153854879TH 74000 สุธีรา
  57.ED153854882TH 80000 บุญญาพร
  58.ED153854896TH 81130 รชนิศ
  59.ED153854905TH 10170 รุ่งตะวัน
  60.ED153854919TH 10230 ทัศนีย์
  61.ED153854922TH 86000 ผ่องศรี
  62.ED153854936TH 20000 ณัฐนันท์
  63.ED153854940TH 30130 นกหวีด
  64.ED153854953TH 74120 กัลยา
  65.ED153854967TH 34000 เสาวภา
  66.ED153854975TH 10210 ศรีสุภา
  67.ED153854984TH 60000 เบญจวรรณ
  68.ED153854998TH 33110 ขวัญฤทัย
  69.ED153855004TH 11140 อาทิตยา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH01191YAKDS3B จารุรัตน์ กรุงเทพ
  2.TH03011YAJUC3E กิตติ นนทบุรี
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com

  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10120/10240/10330/10600/10900/11000/25110/36000/57140/84000**
  ***อัพเดต 4/10/2564 รหัสไปรษณีย์
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 142. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 5/10/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED153855295TH 85120 จันแรม
  2.ED153855300TH 10250 วรรณี
  3.ED153855313TH 48000 อารมย์
  4.ED153855327TH 72000 กัณยาวีร์
  5.ED153855335TH 10540 มณีรัตน์
  6.ED153855344TH 50210 เยาวนิตย์
  7.ED153855358TH 51000 phongphira
  8.ED153855361TH 10560 กฤษณา
  9.ED153855375TH 34150 ศรีสุมล
  10.ED153855389TH 95150 แสงนภา
  11.ED153855392TH 95000 พัชรินทร์
  12.ED153855401TH 10400 ประหนึ่งนุช
  13.ED153855415TH 74120 กัลยา
  14.ED153855429TH 73110 รัตติยา
  15.ED153855432TH 20000 สุพรรษา
  16.ED153855446TH 50130 วัชรพรรณ
  17.ED153855450TH 46110 ณัฐฐา
  18.ED153855463TH 90110 กรรณิกา
  19.ED153855477TH 10280 นิภาพร
  20.ED153855485TH 92000 ภาวิณี
  21.ED153855494TH 65240 รังษิมาพร
  22.ED153855503TH 10230 วิรินญ์รา
  23.ED153855517TH 13160 ณัฐกฤดา
  24.ED153855525TH 10520 สุนทรีย์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.1.TH01271YFJJ42B หัถยา กรุงเทพ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com

  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10120/10240/10330/10600/10900/11000/25110/36000/57140/84000**
  ***อัพเดต 5/10/2564 รหัสไปรษณีย์
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 143. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 6/10/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED153856013TH 20160 นฤมล
  2.ED153856027TH 90250 สมเดช
  3.ED153856035TH 10400 ปภัสรา
  4.ED153856044TH 12150 ผิน
  5.ED153856058TH 70140 สวนแคคตัสเดือนเมษา
  6.ED153856061TH 10250 อัจฉราพร
  7.ED153856075TH 10170 น้ำทิพย์
  8.ED153856089TH 10280 monica
  9.ED153856092TH 24120 จุฬารัตน์
  10.ED153856101TH 83130 จิราพร
  11.ED153856115TH 33000 ณัฐธยาน์
  12.ED153856129TH 24130 สุรางค์
  13.ED153856132TH 72000 กัลยารัตน์
  14.ED153856146TH 10220 ขวัญใจ
  15.ED153856150TH 10230 พิเศษศักดิ์
  16.ED153856163TH 10250 ศศิธร
  17.ED153856177TH 80140 เกริกศักดิ์
  18.ED153856185TH 70150 จำรัส
  19.ED153856194TH 10310 จริยาพร
  20.ED153856203TH 20270 ผาสุข
  21.GD020009511TH 85120 จันแรม
  22.GD020009525TH 85120 จันแรม
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH01441YMDU88A ศศิธร กรุงเทพ
  2.TH01161YMDFN8B พร้อมสุข กรุงเทพ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com

  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10120/10240/10330/10600/10900/11000/25110/36000/57140/84000**
  ***อัพเดต 6/10/2564 รหัสไปรษณีย์
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 144. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 7/10/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED153825563TH 24130 สุรางค์
  2.ED153825577TH 85000 ปิยะวัลย์
  3.ED153825585TH 93000 ทวิวรรณ
  4.ED153825594TH 10540 นภดล
  5.ED153825603TH 10260 valerie
  6.ED153825617TH 10260 valerie
  7.ED153825625TH 83110 นิยม
  8.ED153825634TH 25140 สาริณี
  9.ED153825648TH 47000 ตะวัน
  10.ED153825651TH 24130 สุรางค์
  11.ED153825665TH 83110 นิยม
  12.ED153825679TH 10250 มิรินดา
  13.ED153825682TH 85000 ปิยะวัลย์
  14.ED153825696TH 25000 ไทรงาม
  15.ED153825705TH 10800 ปิยะนุช
  16.ED153825719TH 45000 ศศิธร
  17.ED153825722TH 25150 ภุมรินทร์
  18.ED153825736TH 86190 พรรณวดี
  19.ED153825740TH 45000 วนิดา
  20.ED153825753TH 90110 วีรวัฒน์
  21.ED153825767TH 70000 เบญจมาศ
  22.ED153825775TH 12150 สุธาสินีย์
  23.ED153825784TH 10160 ลสิกร
  24.ED153825798TH 50000 หทัยทิพย์
  25.ED153825807TH 18110 ดุจเดือน
  26.ED153825815TH 10250 อัจฉราพร
  27.ED153825824TH 10140 พจนา
  28.ED153825838TH 11150 เบญจพร
  29.ED153825841TH 90110 วีรวัฒน์
  30.ED153825855TH 62000 สมปอง
  31.ED153825869TH 50210 ณัฐพล
  32.ED153825872TH 10600 มณี
  33.ED153825886TH 10530 ดวงใจ
  34.ED153825890TH 10400 ปฤษฏณา
  35.ED153825909TH 18000 ยศวดี
  36.ED153825912TH 10150 สุรศักดิ์
  37.ED153825926TH 80000 ทัศนีย์
  38.ED153825930TH 90130 ยาฮูดา
  39.ED153825943TH 10110 อมรรัตน์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH03011YS9UD7I จงจิต นนทบุรี
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com

  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10120/10240/10330/10600/10900/11000/25110/36000/57140/84000**
  ***อัพเดต 7/10/2564 รหัสไปรษณีย์
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 145. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 8/10/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED153861945TH 22210 ปฐมพร
  2.ED153861954TH 10250 วรรณี
  3.ED153861968TH 52240 รชยากร
  4.ED153861971TH 33270 ผ่องศรี
  5.ED153861985TH 10150 นภาพร
  6.ED153861999TH 10220 สาธิณี
  7.ED153862005TH 10310 วัชราภา
  8.ED153862019TH 10230 ปุณยนุช
  9.ED153862022TH 32000 รมิดา
  10.ED153862036TH 90250 สมเดช
  11.ED153862040TH 96000 นพมาศ
  12.ED153862053TH 92000 นงนุช
  13.ED153862067TH 96000 นพมาศ
  14.ED153862075TH 10210 กัลย์สุดา
  15.ED153862084TH 12000 มะลิ
  16.ED153862098TH 83000 ทิวาพร
  17.ED153862107TH 92000 ชาติยา
  18.ED153862115TH 20160 นฤมล
  19.ED153862124TH 11120 ดวงดาว
  20.ED153862138TH 63000 ธนิดา
  21.ED153862141TH 35000 สุนิษา
  22.ED153862155TH 77110 นภวรรณ
  23.ED153862169TH 10250 พริ้งพราว
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH03011YWFKT5E ศิริพรรณ นนทบุรี
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com

  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10120/10240/10330/10600/10900/11000/25110/36000/57140/84000**
  ***อัพเดต 8/10/2564 รหัสไปรษณีย์
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 146. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 9/10/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED153862549TH 93000 เพ็ญศรี
  2.ED153862552TH 10310 เทียรี่
  3.ED153862566TH 34190 ลิขิต
  4.ED153862570TH 76000 วิทยา
  5.ED153862583TH 81000 wannee
  6.ED153862597TH 25140 สาริณี
  7.ED153862606TH 10310 ศศิวิมล
  8.ED153862610TH 12150 สุธาสินีย์
  9.ED153862623TH 12120 นันทวรรณ
  10.ED153862637TH 21130 ณัฐญาดา
  11.ED153862645TH 40150 ภัทรพร
  12.ED153862654TH 22170 ธัญลักษณ์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 147. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 10/10/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED153827122TH 20000 สุพรรษา
  2.ED153827136TH 10310 ไพลิน
  3.ED153827140TH 90250 สมเดช
  4.ED153827153TH 80000 บุญญาพร
  5.ED153827167TH 10170 ปริฉัตร
  6.ED153827175TH 11110 ภัทรพร
  7.ED153827184TH 10520 พจมาลย์
  8.ED153827198TH 10270 พิมฉัตร
  9.ED153827207TH 86190 พรรณวดี
  10.ED153827215TH 11140 ราตรี
  11.ED153827224TH 92130 นารีรัตน์
  12.ED153827238TH 54000 ปวีณา
  13.ED153827241TH 72000 กัลยารัตน์
  14.ED153827255TH 11110 ภัทรพร
  15.ED153827269TH 92000 นงนุช
  16.ED153827272TH 72000 กัณยาวีร์
  17.ED153827286TH 24130 รณชัย
  18.ED153827290TH 11140 อาทิตยา
  19.ED153827309TH 30110 เฉลิมขวัญ
  20.ED153827312TH 81000 wannee
  21.ED153827326TH 57000 จิตรลดา
  22.ED153827330TH 70000 สุมณฑา
  23.ED153827343TH 90220 ณัชชา
  24.ED153827357TH 11120 ดวงดาว
  25.ED153827365TH 10230 ไพรุวรรณ
  26.ED153827374TH 20180 นต.หญิง วรางคณา
  27.ED153827388TH 90220 ณัชชา
  28.ED153827391TH 10160 กฤษณี
  29.ED153827405TH 30000 ศิรดา
  30.ED153827414TH 24130 สุรางค์
  31.ED153827428TH 34160 มหาจ่อย
  32.ED153827431TH 90000 นิศากร
  33.ED153827445TH 90100 ถิรยา
  34.ED153827459TH 30000 ภาคภูมิ
  35.ED153827462TH 80260 ศรีไพร
  36.ED153827476TH 10540 มณีรัตน์
  37.ED153827480TH 94130 จุฬารัตน์
  38.ED153827493TH 86000 ผ่องศรี
  39.ED153827502TH 40000 วิริณ
  40.ED153827516TH 20230 พฤกษพรรณ
  41.ED153827520TH 90110 นันธพร
  42.ED153827533TH 65140 rungtiwa
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH01461Z5DJ95B มยุรี กรุงเทพ
  2.TH03011Z5D1Q7E ศิริพรรณ นนทบุรี
  3.TH01161Z5CFB7A พิจิตรา กรุงเทพ
  4.TH01161Z5BY86B ศรุตยา กรุงเทพ
  5.TH03011Z5BBS0C อัญญรัตน์ นนทบุรี
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com

  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10120/10240/10330/10600/10900/11000/25110/36000/57140/84000**
  ***อัพเดต 10/10/2564 รหัสไปรษณีย์
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 148. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 11/10/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED153828114TH 10250 ฉวีวรรณ
  2.ED153828128TH 40000 วรารัตน์
  3.ED153828131TH 10400 ปภัสรา
  4.ED153828145TH 24130 สุรางค์
  5.ED153828159TH 50000 หทัยทิพย์
  6.ED153828162TH 85000 ปิยะวัลย์
  7.ED153828176TH 92000 นงนุช
  8.ED153828180TH 10250 วรรณี
  9.ED153828193TH 10250 วรรณี
  10.ED153828202TH 22210 ปฐมพร
  11.ED153828216TH 90240 สุภิดา
  12.ED153828220TH 90240 สุภิดา
  13.ED153828233TH 90240 สุภิดา
  14.ED153828247TH 90000 เอ๋
  15.ED153828255TH 83110 นิยม
  16.ED153828264TH 86000 วรรณิษา
  17.ED153828278TH 10540 มณีรัตน์
  18.ED153828281TH 25140 สาริณี
  19.ED153828295TH 12150 สุธาสินีย์
  20.ED153828304TH 10210 โสภาวดี
  21.ED153828318TH 12150 สุธาสินีย์
  22.ED153828321TH 85000 ฐิติวราดา
  23.ED153828335TH 10120 จารุรัตน์
  24.ED153828349TH 10230 ไพรุวรรณ
  25.ED153828352TH 96000 นพมาศ
  26.ED153828366TH 11130 จิริพร
  27.ED153828370TH 80000 ขวัญจิต
  28.ED153828383TH 10400 ประหนึ่งนุช
  29.ED153828397TH 10310 นันทิชา
  30.ED153828406TH 10540 พล.ต.ต.สง่า
  31.ED153828410TH 10260 อรนุช
  32.ED153828423TH 10220 ขวัญใจ
  33.ED153828437TH 10160 ลสิกร
  34.ED153828445TH 25150 ภุมรินทร์
  35.ED153828454TH 64190 ช่อผกา
  36.ED153863062TH 96130 อาดีละห์
  37.ED153863076TH 20140 สาคร
  38.ED153863080TH 10220 ขวัญใจ
  39.ED153863093TH 90110 สุรกัญญา
  40.ED153863102TH 90110 รัชนีกร
  41.ED153863116TH 33120 ปัทมา
  42.ED153863120TH 10250 ฉวีวรรณ
  43.ED153863133TH 10310 กนกรัตน์
  44.ED153863147TH 13210 นัยนา
  45.ED153863155TH 10150 นภาพร
  46.ED153863164TH 20110 นภาพร
  47.ED153863178TH 30000 สนม
  48.ED153863181TH 18110 ดุจเดือน
  49.ED153863195TH 84110 จิรพร
  50.ED153863204TH 95150 แสงนภา
  51.ED153863218TH 10530 สุพรรณา
  52.ED153863221TH 80140 บัทมา
  53.ED153863235TH 90220 ณัชชา
  54.ED153863249TH 39140 ประทีป
  55.ED153863252TH 10210 กัลย์สุดา
  56.ED153863266TH 10310 ไพลิน
  57.ED153863270TH 94000 ดวงพร
  58.ED153863283TH 12130 ปลั่งศรี
  59.ED153863297TH 60220 รจนา
  60.ED153863306TH 20230 จันทร์ฉาย
  61.ED153863310TH 54130 ปาณิศา
  62.ED153863323TH 10400 ปิยะนารถ
  63.ED153863337TH 76150 สาหร่าย
  64.ED153863345TH 50130 ธวัลรัตน์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH01361ZAZ7B4B สมุทรทอง กรุงเทพ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ http://www.flashexpress.com

  ** กรณีที่ ที่อยุ่ รหัสไปรษณีย์ 10120/10240/10330/10600/10900/11000/25110/36000/57140/84000**
  ***อัพเดต 11/10/2564 รหัสไปรษณีย์
  **ไปรษณีย์ปลายทาง ติดปัญหาเรื่องสถานะการณ์โควิท ไม่สามารถรับส่งพัสดุได้**
  ***ทางสวนจะส่งผ่าน บ.FLASH ให้ สำหรับ พท.ที่ ปณ. ปิดให้บริการชั่วคราว***
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 149. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 12/10/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED153829239TH 90110 ลูกน้ำ
  2.ED153829242TH 10800 โสภิดา
  3.ED153829256TH 10150 เตือน
  4.ED153829260TH 20000 ณัฐนันท์
  5.ED153829273TH 93000 จำเนียน
  6.ED153829287TH 25000 ไทรงาม
  7.ED153829295TH 10260 จุลีรัตน์
  8.ED153829300TH 20000 พจนารถ
  9.ED153829313TH 10400 บุญนาค
  10.ED153829327TH 10170 ปริฉัตร
  11.ED153829335TH 11120 นพสุนันท์
  12.ED153829344TH 70000 สมิตา
  13.ED153829358TH 10260 valerie
  14.ED153829361TH 10260 valarie
  15.ED153829375TH 32000 รมิดา
  16.ED153829389TH 47000 ตะวัน
  17.ED153829392TH 80240 คณัสนันท์
  18.ED153829401TH 80240 คณัสนันท์
  19.ED153829415TH 80240 คณัสนันท์
  20.ED153829429TH 80240 คณัสนันท์
  21.ED153829432TH 80240 คณัสนันท์
  22.ED153829446TH 80240 คณัสนันท์
  23.ED153829450TH 80240 คณัสนันท์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

 150. Tungtong

  สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 13/10/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED153872563TH 90210 นูรูลสลาม
  2.ED153872577TH 10540 นภดล
  3.ED153872585TH 20130 ดุษฎี
  4.ED153872594TH 10150 อรุณศรี
  5.ED153872603TH 10310 จริยาพร
  6.ED153872617TH 90110 อินทุอร
  7.ED153872625TH 70000 จันทร์เพ็ญ
  8.ED153872634TH 10400 ปฤษณา
  9.ED153872648TH 10130 ดีนา
  10.ED153872651TH 83000 สมจิตร
  11.ED153872665TH 45000 ศศิธร
  12.ED153872679TH 50130 วัชรพรรณ
  13.ED153872682TH 12000 เด่น
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง (ดินยังชื้นๆไม่พร้อมส่ง) ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณครับ

ใส่ความเห็น

กรุณากรอกอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์