1149685_586755894696088_744744580_o

This Post Has 1,090 Comments

 1. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 07/05/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED738155037TH 83000 นัฐิณี
  2.ED738155045TH 26000 นวรัตน์
  3.ED738155054TH 10150 อนงค์นุช
  4.ED738155068TH 10160 อดุล
  5.ED738155071TH 10240 พร้อมสุข
  6.ED738155085TH 10250 ประภัสสร
  7.ED738155099TH 56120 คนึงนุช
  8.ED738155108TH 20150 หยง
  9.ED738155111TH 84190 มณฑาทิพย์
  10.ED738155125TH 21180 ขวัญตา
  11.ED738155139TH 10230 สุรชนา
  12.ED738155142TH 90110 อรวรรณ
  13.ED738155156TH 20000 สุธาสินี
  14.ED738155160TH 73110 เบญจพร
  15.ED738155173TH 90190 ชลาลัย
  16.ED738155187TH 10150 ศนิสา
  17.ED738155195TH 34110 oranoot
  18.ED738155200TH 56000 น้ำผึ้ง
  19.ED738155213TH 11120 ชลลดา
  20.ED738155227TH 57100 ณฐพล
  21.ED738155235TH 23170 เด่นนภา
  22.EB516160729TH 50280 ศิวาพร
  23.EB516165828TH 50280 ศิวาพร
  24.EB516174714TH 71110 จำรัส
  25.EB516142813TH 90240 สุภิดา
  26.EB516236422TH 10800 ปิยะนุช
  ขอบคุณมากครับ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 2. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 08/05/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED738155669TH 60190 ปาณิสรา
  2.ED738155672TH 10500 ศิริพร
  3.ED738155686TH 10220 ไพโรจน์
  4.ED738155690TH 11110 รัศมี
  5.ED738155709TH 81170 ณกมล
  6.ED738155712TH 45120 อนุชิต
  7.ED738155726TH 34150 รชฎาพร
  8.ED738155730TH 10210 ดำรงค์
  9.ED738155743TH 84320 สุพัตรา
  10.ED738155757TH 50170 สุพรรษา
  11.ED738155765TH 13210 วาสนา
  12.EB516279326TH 30140 ผูใหญ่โบตัน
  13.EB516158478TH 76120 กะทิ
  14.EB516269743TH 30140 ผู้ใหญ่ โบตัน
  15.EB516150465TH 22120 รัชฎาภรณ์
  16.EB516114830TH 10250 นพ.สุรสิทธิ์
  ขอบคุณมากครับ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 3. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 09/05/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH77011AXG6W1A ปิยาภรณ์ วังศิริกุล นราธิวาส
  2.TH03031AXFX70D อาทิตยา เกตุทอง นนทบุรี
  3.TH01051AXFRF5B อนนท์ เศรษฐชวาลวงษ์ กรุงเทพ
  4.TH24041AXFFE0C วิริยาภรณ์ บุญทะปัญญา ฉะเชิงเทรา
  5.TH13041AXF5G5K อณุศรา งามขำ กาญจนบุรี
  6.TH01171AXERF8B จิราพร วิริยะตั้งสกุล กรุงเทพ
  7.TH13121AXEEA7B เอื้อมพร หอมหวาน กาญจนบุรี
  8.TH01391AXE6B6E มด กรุงเทพ
  9.TH01501AXDZ16B เฉลิมพร พบทอง กรุงเทพ
  10.TH12061AXDMF9I พิรศา ศรสิทธิ์ ราชบุรี
  11.TH71111AXDAZ6D อรวรรณ ขวัญนิมิตร สงขลา
  12.TH28011AXD4P7A สุภาภร ปิตะหงษนันท์ บุรีรัมย์
  13.TH73031AXCTR8A จุรีรัตน์ ลีวัฒนาพงษ์ ตรัง
  14.TH61011AXCNJ5R อัญชลี จั่นเจริญ พิษณุโลก
  15.TH30011AXCF40B ณัฐธยาน์ แท่งทอง ศรีสะเกษ
  16.TH02051AXCAF4E นฤมล สง่างาม สมุทรปราการ
  17.TH04021AXBY77A ณัฐ ขำสุภาพ ปทุมธานี
  18.TH63011AXBRF5A กฤตยวรรณ พงษ์สิงห์ เพชรบูรณ์
  19.TH68171AXBGD0A พิพรรธน์ ศิลปวิสุทธิ์ สุราษฎร์ธานี
  20.TH02011AXB118C ยามีละห์ เปาะจิ สมุทรปราการ
  ขอบคุณมากครับ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://www.flashexpress.com/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 4. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 10/05/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  ***ขนส่งผ่าน บ.FLASH***
  1.TH01211B1VQ63B ปิยะนุช วิด กรุงเทพ
  2.TH71111B1VCS6D สุจิตรา เจริญ สงขลา
  3.TH27011B1Q0K9M มนัญญา ผาวงค์ นครราชสีมา
  4.TH05071B1NZW1J ภัทราภรณ์ แจ้งใจ พระนครศรีอยุธยา
  5.TH12031B1NF04K วราภัทร ขันตี ราชบุรี
  6.TH16021B1F5B9F ภัสธร ยอดชัยพฤกษ์ สมุทรสาคร
  7.TH03011B1EQW7I จงจิต เปรมวิทยะภูริ นนทบุรี
  8.TH33011B1EFX2A กันย์ชย ธุลีจันทร์ ชัยภูมิ
  9.TH10021B1E0S1A ชุติมา จินจำ สระบุรี
  10.TH12061B1DQX7G กาญจนา สุนพิลา ราชบุรี
  11.TH13121B1DJ23B เอื้อมพร หอมหวาน กาญจนบุรี
  12.TH28071B1D7Y7H ปิยวรรณ ชำนาญดู บุรีรัมย์
  13.TH15061B1CTV4J ศิริวิมล ภิรมยา นครปฐม
  14.TH67011B1C8R7A เบญจวรรณ วรรณเกื้อ ภูเก็ต
  15.TH01301B1BRQ1A ประหนึ่งนุช บำเพ็ญสมัย กรุงเทพ
  16.TH01441B1BAV9A ณัฐสุดา แซ่อง กรุงเทพ
  17.TH01171B1AKC3A ณภัทร พัฒนาวิจิตร กรุงเทพ
  18.TH02011B1A3C1E ร้านฟรีโน่โฟน สมุทรปราการ
  19.TH01281B19QS7A ศศิธร เอื้อบุญยะนันท์ กรุงเทพ
  20.TH16011B19805J กวินนาถ ศรีเเสน สมุทรสาคร
  21.TH01471B19050B ศิวพร ธนรัตน์เดชากร กรุงเทพ
  22.TH41071B18N68F นิภาพันธ์ ประตา มหาสารคาม
  23.TH54081B18BX2B วิไลวัลย์ แป้นเพ็ชร เชียงราย
  24.TH28011B18142Q จรรยาพร นครแสน บุรีรัมย์
  25.TH01051B17GV7C พิณ สุวรรณภักดี กรุงเทพ
  26.TH15031B17AV8X เอกชัย หมอยาดี นครปฐม
  27.TH70011B16X60M อารีรัตน์ เรืองศรี(แมง) ชุมพร
  28.TH01481B16MA2A ปิยะนุช สุขแป กรุงเทพ
  29.TH38011B16A10A สุภาวดี จิตรบำเพ็ญ (092-5404291) อุดรธานี
  30.TH15031B15Y31D ศุทธินี อินทสร นครปฐม
  31.TH03031B15R72D อาทิตยา เกตุทอง นนทบุรี
  32.TH12011B15GS4Q สุมณฑา ห่วงทอง ราชบุรี
  33.TH01361B15C05A ณัฐวดี รุ่งทรัพย์พาณิชย์ กรุงเทพ
  34.TH01241B14ZG9A มณี หัสชู กรุงเทพ
  35.TH51011B14FV4A วริยา แพร่
  ขอบคุณมากครับ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://www.flashexpress.com/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 5. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 11/05/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED738156457TH 10800 ปิยะนุช
  2.ED738156465TH 60130 สุชาติ
  3.ED738156474TH 13260 มลิวัลย์
  4.ED738156488TH 33000 พจนี
  5.ED738156491TH 24000 ปาจรีย์
  6.ED738156505TH 11000 กายจนา
  7.ED738156514TH 71130 อนรรฆวี
  8.ED738156528TH 63140 ชัชญา
  9.ED738156531TH 10160 สิริโสภา
  10.ED738156545TH 11110 นวรัตน์
  11.ED738156559TH 92000 พรเพ็ญ
  12.ED738156562TH 92000 พรเพ็ญ
  13.ED738156576TH 90140 จุฑารัตน์
  14.ED738156580TH 20230 ศิริพร
  15.ED738156593TH 70120 พิรศา
  16.ED738156602TH 12000 ณัฑชา
  17.ED738156616TH 11140 ประเมิน
  18.ED738156620TH 10700 มณี
  19.ED738156633TH 10400 พรรรณวดี
  20.ED738156647TH 11120 อัญพัชน์
  21.ED738156655TH 61160 นิมิตรยนต์
  22.ED738156664TH 10230 วราภรณ์
  23.ED738156678TH 65000 นัฏธิดา
  24.ED738156681TH 51000 ทิพย์นารี
  25.ED738156695TH 80330 กันยา
  26.ED738156704TH 30000 จิตติญาดา
  27.ED738156718TH 21180 ขวัญตา
  28.ED738156721TH 10220 วรนาถ
  29.ED738156735TH 85000 ปิยะวัลย์
  30.ED738156749TH 50000 เกศินี
  31.ED738156752TH 10510 สาริณีย์
  32.ED738156766TH 10230 กาญจนา
  33.ED738156770TH 20180 อรชร
  34.ED738156783TH 20000 วันดี
  35.ED738156797TH 76150 จริยา
  36.ED738156806TH 80000 จิรา
  37.ED738156810TH 18000 สุพร
  38.ED738156823TH 66000 กัลยรัตน์
  39.ED738156837TH 71000 วัชรินทร์
  40.ED738156845TH 93000 ศุภนิช
  41.ED738156854TH 10270 สุจิตรา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/

  ***ส่งผ่าน บ. FLASH ***
  1.TH02031B7BV18B เมทิกา วัฒนดำรงฤทธิ์ สมุทรปราการ
  2.TH46011B70GW2A ผอ.ปุณยนุช แสนสิงห์ มุกดาหาร
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://www.flashexpress.com/
  ขอบคุณมากครับ

  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 6. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 12/05/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED738157316TH 60000 วิสาข์
  2.ED738157320TH 10800 ปิยะนุช
  3.ED738157333TH 10900 ภารดี
  4.ED738157347TH 11000 จงจิต
  5.ED738157355TH 60000 วิสาข์
  6.ED738157364TH 11110 วนิดา
  7.ED738157378TH 10800 อุษา
  8.ED738157381TH 10500 ศิริพร
  9.ED738157395TH 41000 สุภาวดี
  10.ED738157404TH 11150 อรทัย
  11.ED738157418TH 10400 ประหนึ่งนุช
  12.ED738157421TH 10150 ศศิพิมพ์
  13.ED738157435TH 77150 วิษณุวิชญ์
  14.ED738157449TH 12120 แสงเทียน
  15.ED738157452TH 92000 กัญญาภัทร
  16.ED738157466TH 10310 วัชราภา
  17.ED738157470TH 27000 สงกรานต์
  18.ED738157483TH 90110 อารีรัตน์
  19.ED738157497TH 92000 สุมาลี
  20.ED738157506TH 12000 วีณา
  21.ED738157510TH 10240 พิจิตรา
  22.ED738157523TH 11110 นวรัตน์
  23.ED738157537TH 77110 ทัศนีย์
  24.ED738157545TH 10250 บุปผา
  25.ED738157554TH 11110 ศุภเศรษฐ์
  26.ED738157568TH 11120 รวิณีย์
  27.ED738157571TH 67210 พจมาลย์
  28.ED738157585TH 10540 อรอนงค์
  29.ED738157599TH 71120 โจ้
  30.ED738157608TH 75110 โรงแรมอัมพวา
  31.ED738157611TH 25000 เอมมี่
  32.ED738157625TH 74120 เสนาะ
  33.ED738157639TH 18000 พรรวษา
  34.ED738157642TH 24000 ศุภกิจ
  35.ED738157656TH 90110 ษมาวดี
  36.ED738157660TH 85000 เจติยา
  37.ED738157673TH 93000 อาภรณ์
  38.ED738157687TH 10250 ศสิธร
  39.ED738157695TH 10540 ทับทิม
  40.ED738157700TH 84120 วิลาวัลย์
  41.ED738157713TH 10900 อนนท์
  42.ED738157727TH 50000 วีณา
  43.ED738157735TH 10230 ณัฐนรี
  44.ED738157744TH 10120 สิทธิชัย
  45.ED738157758TH 10220 จริยา
  46.ED738157761TH 20150 มยุรี
  47.ED738157775TH 20240 วิเชียร
  48.ED738157789TH 77000 สิริพรรณ
  49.ED738157792TH 65000 ศิริลักษณ์
  50.ED738157801TH 73220 ศิริวิมล
  51.ED738157815TH 12000 สุนิสา
  52.ED738157829TH 11000 ฤดีวรรณ
  53.ED738157832TH 33140 สมจารี
  54.ED738157846TH 10520 สุจิตรา
  55.EB516246597TH นัสนันท์ นนทบุรี
  56.EB516196771TH บรรยงค์ ภูเก็ต

  ขอบคุณมากครับ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 7. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 14/05/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED738149796TH 35000 พรพรรณ
  2.ED738149805TH 11140 อาทิตยา
  3.ED738149819TH 11110 สุทธิเมธ
  4.ED738149822TH 27000 สงกรานต์
  5.ED738149836TH 72110 ศกรณ์มนทร์
  6.ED738149840TH 10240 นุจรินทร์
  7.ED738149853TH 12000 วีณา
  8.ED738149867TH 90100 ณวัฒน์
  9.ED738149875TH 48000 อารมย์
  10.ED738149884TH 11000 อัญญรัตน์
  11.ED738149898TH 10260 กิติมา
  12.ED738149907TH 83000 เสาวนีย์
  13.ED738149915TH 73000 หทัยนันท์
  14.ED738170119TH 50230 จันทิรา
  15.ED738170122TH 11000 กฤตพร
  16.ED738170136TH 10540 ทับทิม
  17.ED738170140TH 61150 ปัญญา
  18.ED738170153TH 37290 อุมาพร
  19.ED738170167TH 70120 รุจิรา
  20.ED738170175TH 90140 จุฑารัตน์
  21.ED738170184TH 10220 วรนาถ
  22.ED738170198TH 10600 วรินทรา
  23.ED738170207TH 24000 วิมลสิริ
  24.ED738170215TH 86130 จันทิรา
  25.ED738170224TH 60140 ศรัณยา
  26.ED738170238TH 10150 สุนิสา
  27.ED738170241TH 12000 ณัฑชา
  28.ED738170255TH 77110 สุชาติ
  29.ED738170269TH 92000 ขนิษฐา
  30.ED738170272TH 60000 ประสาน
  31.ED738170286TH 60000 สมใจ
  32.ED738170290TH 92140 พงศกร
  33.ED738170309TH 62210 ศิราทิพย์
  34.ED738170312TH 62000 รุ่งทิพย์
  35.ED738170326TH 92000 พอเพ็ญ
  36.ED738170330TH 94180 รัตนา
  37.ED738170343TH 20110 เยาวเรศ
  38.ED738170357TH 48110 จิตรประภา
  39.ED738170365TH 10540 สุดารัตน์
  40.ED738170374TH 44150 วรรณา
  41.ED738170388TH 10510 ปาริชาต
  42.ED738170391TH 63000 อารียา
  43.ED738170405TH 27000 ปิยะนุช
  44.ED738170414TH 10520 จิราภรณ์
  45.ED738170428TH 10510 ยุวเรขา
  46.ED738170431TH 86190 วนิดา
  47.ED738170445TH 10240 เบญญาดา
  48.ED738170459TH 24130 รัชดา
  49.ED738170462TH 30180 จินดาพร
  50.ED738170476TH 84000 มณฑา
  51.ED738170480TH 20250 ศันสนีย์
  52.ED738170493TH 33140 สมจารี
  53.ED738170502TH 10150 จิราพร
  54.ED738170516TH 12160 ฉัตรติกานต์
  55.ED738170520TH 56000 มนัสนันท์
  56.ED738170533TH 11110 นลิน
  57.ED738170547TH 90110 ธิดารัตน์
  58.EB516154989TH 83130 ประไพ
  ขอบคุณมากครับ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 8. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 15/05/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED738158121TH 82220 porpimon
  2.ED738158135TH 10510 พรรษมนต์
  3.ED738158149TH 11000 จงจิต
  4.ED738158152TH 63150 ไพจิตรา
  5.ED738158166TH 11000 สิริพรรณ
  6.ED738158170TH 10800 อุษา
  7.ED738158183TH 10400 วรรณภา
  8.ED738158197TH 20140 napanan
  9.ED738158206TH 10150 กุลธิดา
  10.ED738158210TH 11150 อรทัย
  11.ED738158223TH 71000 นภวรรณ
  12.ED738158237TH 57000 วราภรณ์
  13.ED738158245TH 96000 ยตนา
  14.ED738158254TH 62000 เกสินี
  15.ED738158268TH 11140 ประเมิน
  16.ED738158271TH 83000 เสาวนีย์
  17.ED738158285TH 74130 วาสนา
  18.ED738158299TH 24000 จิตราภรณ์
  19.ED738158308TH 95000 ศรีสุมาลย์
  20.ED738158311TH 50210 จิราภรณ์
  21.ED738158325TH 57170 พัฒนา
  22.ED738158339TH 11110 นวรัตน์
  23.ED738158342TH 85000 รุ่งพนา
  24.ED738158356TH 22150 วิภาวรรณ
  25.ED738158360TH 95000 ดต.หญิง วิชรากร
  26.ED738158373TH 80110 พวงทิพย์
  27.ED738158387TH 65000 วรัญญา
  28.ED738158395TH 24130 วิริยาภรณ์
  29.ED738158400TH 90110 อรวรรณ
  30.ED738158413TH 73220 สิริวิมล
  31.ED738158427TH 10600 ภิมพิมล
  32.ED738158435TH 70000 สุมณฑา
  33.ED738158444TH 84120 จิราวรรณ
  34.ED738158458TH 25110 สุกัญญา
  35.ED738158461TH 10530 สมฤดี
  36.ED738158475TH 10520 มด
  37.ED738158489TH 92000 สุมาลี
  38.ED738158492TH 83000 สิรินทร์ชญา
  39.ED738158501TH 45000 สุภาภรณ์
  40.ED738158515TH 73000 อิสรีย์
  41.ED738158529TH 51150 อารีรัตน์
  42.ED738158532TH 21150 วารี
  43.ED738158546TH 10310 กัลยรัตน์
  44.ED738158550TH 73000 อำพร
  45.ED738158563TH 92160 จิรวรรณ
  46.ED738158577TH 11000 สุปราณี
  47.ED738158585TH 90110 ษมาวดี
  48.ED738158594TH 77110 ทัศนีย์
  49.ED738158603TH 53110 ชนิษฐา
  50.ED738158617TH 10120 ณัฐวดี
  51.ED738158625TH 20150 ศรีวนา
  52.ED738158634TH 84000 เบญจวรรณ
  53.ED738158648TH 10400 ชวัลนุช
  54.ED738158651TH 95000 ฮัสวานี
  55.ED738158665TH 13110 ปนิดา
  56.ED738158679TH 10310 ทิตยา
  57.ED738158682TH 83000 อชิรญา
  58.ED738158696TH 13160 เบญจพร
  59.ED738158705TH 24000 กัญญารัตน์
  60.ED738158719TH 80330 กันยา
  61.ED738158722TH 77000 ปวันรัตน์
  62.ED738158736TH 90160 มาลี
  63.EB516157645TH 90110 สุจิตรา
  64.EB516202477TH 90110 สุจิตรา
  65.EB516177517TH 83130 ประไพ
  66.EB516291035TH 12130 มนธร
  ขอบคุณมากครับ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 9. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 17/05/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED738159348TH 65150 ธวัชชัย
  2.ED738159351TH 90110 สุจิตรา
  3.ED738159365TH 10400 วาสนา
  4.ED738159379TH 11000 ณัฐพงษ์
  5.ED738159382TH 10800 ปิยะนุช
  6.ED738159396TH 11000 กาญจนา
  7.ED738159405TH 10250 บุปผา
  8.ED738159419TH 53230 พรพิมล
  9.ED738159422TH 11120 ขนิษฐา
  10.ED738159436TH 41000 สุภาวดี
  11.ED738159440TH 73120 อัจฉรา
  12.ED738159453TH 13170 โศภิษฐา
  13.ED738159467TH 73000 สุกัญญา
  14.ED738159475TH 24130 วิริยาภรณ์
  15.ED738159484TH 10150 ณภัทร
  16.ED738159498TH 57100 สามาด
  17.ED738159507TH 10270 เมระวีร์
  18.ED738159515TH 10900 รวิสรา
  19.ED738159524TH 13170 โศภิษฐา
  20.ED738159538TH 50000 วีณา
  21.ED738159541TH 40000 วิริณ
  22.ED738159555TH 10250 ศศิธร
  23.ED738159569TH 10250 สุภชัย
  24.ED738159572TH 10280 สุนิสา
  25.ED738159586TH 10150 จิราพร
  26.ED738159590TH 20230 ติ๋ม
  27.ED738159609TH 80000 จิรา
  28.ED738159612TH 70120 พิรศา
  29.ED738159626TH 10210 อาทิตยา
  30.ED738159630TH 10210 นัยนา
  31.ED738159643TH 10150 อนงค์นุช
  32.ED738159657TH 22000 กาญจนา
  33.ED738159665TH 10120 ณัฐวดี
  34.ED738159674TH 60000 วิสาข์
  35.ED738159688TH 90110 ชนกพร
  36.ED738159691TH 71000 ณัฐนันสท์
  37.ED738159705TH 86130 สุดล
  38.ED738159714TH 10900 พิณ
  39.ED738159728TH 84000 ฐิติรัตน์
  40.ED738159731TH 52120 สุมาลี
  41.ED738159745TH 56000 น้ำผึ้ง
  42.ED738159759TH 84320 ธนิดา
  43.ED738159762TH 10210 วรรณภา
  44.ED738159776TH 81140 พัชรี
  45.ED738159780TH 40000 พิชชาภา
  46.ED738159793TH 30280 ศรีพลอย
  47.ED738159802TH 60150 ศศิภา
  48.ED738159816TH 33150 ภวนา
  49.ED738159820TH 10220 สุทธาวรรณ
  50.ED738159833TH 17000 กุหลาบ
  51.ED738159847TH 11000 ณัฐพงษ์
  52.ED738159855TH 66000 กัลยรัตน์
  53.ED738159864TH 10150 ชุติมา
  54.ED738159878TH 10400 ประหนึ่งนุช
  55.ED738159881TH 56000 อชิรญา
  56.ED738159895TH 41000 สุนีย์
  57.ED738159904TH 83000 จิรนันท์
  58.ED738159918TH 10250 ศศิธร
  59.ED738159921TH 12120 น้ำอ้อย
  60.ED738159935TH 15110 บังอร
  61.ED738159949TH 10150 สุณัฏฐา
  62.ED738159952TH 90110 อารีรัตน์
  63.ED738159966TH 61150 ปัญญา
  64.ED738159970TH 10600 ขนิษฐา
  65.ED738159983TH 10540 ทับทิม
  66.ED738159997TH 10510 ณัฐธยาน์
  67.ED738160006TH 14130 ธัญญาลักษณ์
  68.ED738190011TH 53120 สุมิตรา
  69.ED738190025TH 95000 ประพันธ์
  70.ED738190039TH 57000 ธันยาภรณ์
  71.ED738190042TH 11140 อาทิตยา
  72.ED738190056TH 20150 กนกวรรณ
  73.ED738190060TH 60140 วรนุช
  74.ED738190073TH 10250 กมลทิพย์
  75.ED738190087TH 10220 ศิวพร
  76.ED738190095TH 95000 ฮัลวานี
  77.ED738190100TH 20150 ศรินนา
  78.ED738190113TH 10510 tar
  79.ED738190127TH 92000 พอเพ็ญ
  80.ED738190135TH 14130 สนันญา
  81.ED738190144TH 75120 สาธินี
  82.ED738190158TH 12150 นันทนา
  83.ED738190161TH 11000 ฤดีวรรณ
  84.ED738190175TH 74000 กวินนาถ
  85.ED738190189TH 74130 ปรียาทิพย์
  86.ED738190192TH 90110 พริ้งพราว
  87.ED738190201TH 80230 จริยา
  88.ED738190215TH 90110 วีรวัฒน์
  89.ED738190229TH 49110 อลิปริยา
  90.ED738190232TH 20140 กัลยกร
  91.ED738190246TH 10290 อรรถชลี
  92.ED738190250TH 10230 นพธร
  93.ED738190263TH 10210 ณัฐชา
  94.ED738190277TH 90170 นภัสสร
  95.ED738190285TH 71220 เอื้อมพร
  96.ED738190294TH 73140 ศุภกานต์
  97.ED738190303TH 10310 สายใหม
  98.ED738190317TH 21150 นงนภัส
  99.ED738190325TH 43000 ร้านน้องเน็ต
  100.ED738190334TH 10520 มด
  101.ED738190348TH 21180 ขวัญตา
  102.EB516185748TH 90240 สุภิดา
  103.EB516224557TH 50230 วรารัตน์
  ขอบคุณมากครับ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 10. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 18/05/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED738190688TH 11150 อรทัย
  2.ED738190691TH 13260 มลิวัลย์
  3.ED738190705TH 20230 มะลิวรรณ
  4.ED738190714TH 11110 นลิน
  5.ED738190728TH 10230 กาญจนา
  6.ED738190731TH 11120 กนกพร
  7.ED738190745TH 85000 ปิยะวัลย์
  8.ED738190759TH 92160 จีรวรรณ
  9.ED738190762TH 10900 ภารดี
  10.ED738190776TH 10240 นนทวัช
  11.ED738190780TH 11120 ชนิษฐา
  12.ED738190793TH 24130 สุมาลี
  13.ED738190802TH 90110 อารีรัตน์
  14.ED738190816TH 10520 ร้าน ป.ปลาตาโต้ง
  15.ED738190820TH 31210 ชุลีกร
  16.ED738190833TH 10400 วรรณภา
  17.ED738190847TH 21000 เกด
  18.ED738190855TH 10230 กาญจนา
  19.ED738190864TH 93000 สุปรีดา
  20.ED738190878TH 82000 ชนัญชิดา
  21.ED738190881TH 60110 ทิพวรรณ
  22.ED738190895TH 21000 ธนพร
  23.ED738190904TH 10500 สุจารี
  24.ED738190918TH 11110 วนิดา
  25.ED738190921TH 33150 ปัทมา
  26.ED738190935TH 84000 พจนีย์
  27.ED738190949TH 10530 สมฤดี
  28.ED738190952TH 83120 มัยซูรี
  29.ED738190966TH 73120 ศุทธินี
  30.ED738190970TH 10290 น้องอิม
  31.EB516220175TH 83130 ประไพ
  32.EB516168104TH 60000 วิสาข์
  ขอบคุณมากครับ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 11. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 19/05/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED738191414TH 41000 สุภาวดี
  2.ED738191428TH 21000 มนตรี
  3.ED738191431TH 90110 อรวรรณ
  4.ED738191445TH 56110 พุฒิพงศ์
  5.ED738191459TH 10250 นันทิดา
  6.ED738191462TH 20230 ติ๋ม
  7.ED738191476TH 90190 ชลาลัย
  8.ED738191480TH 66000 กัลยรัตน์
  9.ED738191493TH 10210 อาทิตยา
  10.ED738191502TH 83120 นารี
  11.ED738191516TH 10400 วาสนา
  12.ED738191520TH 11120 รวิณีย์
  13.ED738191533TH 84130 ณัฏฐา
  14.ED738191547TH 10900 อนนท์
  15.ED738191555TH 24000 ศุภชัย
  16.ED738191564TH 48110 จิตรประภา
  17.EB516284697TH 10240 พร้อมสุข
  18.EB516135300TH 10800 ปิยะนุช
  19.EB516194665TH 48190 บัวเรียน
  ขอบคุณมากครับ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 12. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 20/05/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED738182531TH 47000 ซิสเตอร์ปาริชาติ
  2.ED738182545TH 70110 ณัฐพล
  3.PD236109495TH 10110 จุฑารัตน์
  4.EB516297293TH 11130 ดุลยพัฒน์
  5.EB516168311TH 11130 ดุลยพัฒน์
  ขอบคุณมากครับ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 13. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 21/05/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED738192247TH 11000 ศิริพรรณ
  2.ED738192255TH 20170 พรรณนิภา
  3.ED738192264TH 10150 จิราพร
  4.ED738192278TH 10600 อรพินท์
  5.ED738192281TH 50000 arvind
  6.ED738192295TH 81140 ประทุม
  7.ED738192304TH 45000 ศศิธร
  8.ED738192318TH 85000 รุ่งพนา
  9.ED738192321TH 72000 ธัญชนก
  10.ED738192335TH 75120 สาธินี
  ขอบคุณมากครับ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 14. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 22/05/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED738193154TH 73220 top petshop
  2.ED738193168TH 46160 ดลภัทร์
  3.ED738193171TH 10170 นาวา
  4.ED738193185TH 25230 ธวัชชัย
  5.ED738193199TH 71000 นภวรรณ
  6.ED738193208TH 10300 ศิขริน
  7.EB516123160TH 83000 เพ็ญศรี
  8.EB516166134TH 32130 กิตติศักดิ์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ส่งผ่าน บ. FLASH (ดินและกระถาง)
  1.TH56011CKSJ69K พีระศักดิ์ โตติยะ นครสวรรค์
  2.TH56011CKSGN6K พีระศักดิ์ โตติยะ นครสวรรค์
  3.TH67011CKSAG2G ประไพ เพชรมั่น ภูเก็ต
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://www.flashexpress.com/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณมากครับ

 15. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 24/05/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED738193790TH 10250 อัจฉราพร
  2.ED738193809TH 73000 สุกัญญา
  3.ED738193812TH 30000 วราพร
  4.ED738193826TH 80000 จิรา
  5.ED738193830TH 90110 อรวรรณ
  6.ED738193843TH 12000 มะลิ
  7.ED738193857TH 24120 พัชชาพร
  8.ED738193865TH 18120 เจริญ
  9.ED738193874TH 10130 กันยา
  10.ED738193888TH 11140 ประเมิน
  11.ED738193891TH 41000 สุภาวดี
  12.ED738193905TH 50000 วีณา
  13.ED738193914TH 90110 อารีรัตน์
  14.ED738193928TH 10570 คณารัตน์
  15.ED738193931TH 10800 ปิยะนุช
  16.ED738193945TH 10900 วัชรินทร์
  17.ED738193959TH 10220 วันวิสาข์
  18.ED738193962TH 90110 ษมาวดี
  19.ED738193976TH 74120 กัลยา
  20.ED738193980TH 21000 ณทชัย
  21.ED738193993TH 10500 สุจารี
  22.ED738194000TH 40170 กัลยาศิริ
  23.ED738194013TH 57100 เจนจิรา
  24.ED738194027TH 65190 มาริษา
  25.ED738194035TH 10280 นวลหง
  26.ED738194044TH 10230 กาญจนา
  27.ED738194058TH 10250 ศศิธร
  28.ED738194061TH 56000 น้ำผึ้ง
  29.ED738194075TH 13220 ภัทราภรณ์
  30.ED738194089TH 10250 สุภัสชัย
  31.ED738194092TH 73120 เอกชัย
  32.ED738194101TH 11120 รวิณีย์
  33.ED738194115TH 90120 ภัคภณิญา
  34.ED738194129TH 65150 ธวัชชัย
  35.ED738194132TH 90160 มาลี
  36.ED738194146TH 33000 ณัฐธยาน์
  37.ED738194150TH 77180 ณัฏฐธิดา
  38.ED738194163TH 10220 ณัฏฐ์ธมล
  39.ED738194177TH 73210 วสนันทน์
  40.ED738194185TH 61140 ปติมา
  41.ED738194194TH 81120 นภาพร
  42.ED738194203TH 20000 พิมพ์ชนก
  43.ED738194217TH 93000 วันทนีย์
  44.ED738194225TH 45000 สุภาภรณ์
  45.ED738194234TH 12000 วีณา
  46.ED738194248TH 10230 กาญจนา
  47.ED738194251TH 92140 พงศ์กร
  48.ED738194265TH 16000 มัญชรี
  49.ED738194279TH 90280 อังสนา
  50.ED738194282TH 10230 ณัฐฐิรา
  51.ED738194296TH 81140 พัชรี
  52.ED738194305TH 84320 จิราภรณ์
  53.ED738194319TH 10510 ขนิษฐา
  54.ED738194322TH 10120 นงวรรณ
  55.ED738194336TH 10230 ธนวัฒน์
  56.ED738194340TH 67110 จรัสลักษณ์
  57.ED738194353TH 10260 ทัศนีย์
  58.ED738194367TH 24000 ศุภกิจ
  59.ED738194375TH 74000 วลัยพรรณ
  60.ED738194384TH 84330 ณัทสวรา
  61.ED738194398TH 70000 สุมณฑา
  62.ED738194407TH 63140 ชัชญา
  63.ED738194415TH 36260 สรารัตน์
  64.ED738194424TH 73220 ศิริวิมล
  65.ED738194438TH 74000 กวินนาค
  66.ED738194441TH 10230 พิมพ์พจี
  67.ED738194455TH 12130 พิมพ์ใจ
  68.ED738194469TH 10210 วรรณภา
  69.ED738194472TH 90110 ภานุพัศน์
  70.ED738194486TH 72000 จริยา
  71.ED738194490TH 11140 อาทิตยา
  72.ED738194509TH 32000 สุภาพ
  73.ED738194512TH 20230 เกษร
  74.ED738194526TH 18000 ลัดดาวัลย์
  75.ED738194530TH 10150 ชุติมา
  76.ED738194543TH 10150 มนต์ธารทิพย์
  77.ED738194557TH 24000 ศุภชัย
  78.ED738194565TH 66000 กัลยรัตน์
  79.ED738194574TH 10240 กนกออน
  80.ED738194588TH 10280 สุภาวรรณ
  81.ED738194591TH 10250 กมลทิพย์
  82.EB516152890TH 11110 สุติมา
  83.EB516272190TH 11110 สุติมา
  84.EB516307614TH 11110 สุติมา
  85.EB516304771TH 20220 ศรัญญา
  86.EB516214943TH 11110 สุติมา
  87.EB516178764TH 22210 ธนเทพ
  88.EB516253920TH 11110 สุติมา
  89.EB516260585TH 22210 ธนเทพ
  90.EB516180635TH 60000 พีระศักดิ์
  ขอบคุณมากครับ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 16. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 25/05/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED738195138TH 10250 กรรณิกา
  2.ED738195141TH 11000 จงจิตร
  3.ED738195155TH 10400 วาสนา
  4.ED738195169TH 14000 สุธาลัย
  5.ED738195172TH 20230 ติ๋ม
  6.ED738195186TH 17000 จิตรลดา
  7.ED738195190TH 10400 วรรณภา
  8.ED738195209TH 10240 วิลาสิณี
  9.ED738195212TH 38210 วราภรณ์
  10.ED738195226TH 60110 ทิพวรรณ
  11.ED738195230TH 85000 รุ่งพนา
  12.ED738195243TH 11110 รัศมี
  13.ED738195257TH 73000 ฤทัยรัตน์
  14.ED738195265TH 83000 อนัญญา
  15.ED738195274TH 90140 จุฑารัตน์
  16.ED738195288TH 85000 ปิยะวัลย์
  17.ED738195291TH 10220 ณัฐพล
  18.ED738195305TH 24000 ศุภกิจ
  19.ED738195314TH 80140 วาสนา
  20.ED738195328TH 25150 ภุมรินทร์
  21.ED738195331TH 10250 เปรมหทัย
  22.ED738195345TH 60130 ดต.คมฤษ
  23.EB516283060TH 10800 ปิยะนุช
  24.EB516293138TH 10250 คณวัฒน์
  25.EB516293402TH 11110 สุติมา
  26.EB516155454TH 10250 คณวัฒน์
  27.EB516242723TH 10250 คณวัฒน์
  28.EB516279119TH 10250 คณวัฒน์
  29.EB516257039TH 83130 ประไพ
  30.EB516300103TH 10250 คณวัฒน์
  31.EB516133405TH 20130 ดุษฎี
  32.EB516152118TH 10250 คณวัฒน์
  33.EB516281041TH 10250 คณวัฒน์
  34.EB516233925TH 83130 ประไพ
  35.EB516163549TH 11110 สุติมา
  36.EB516253876TH 10170 ปริฉัตร
  ขอบคุณมากครับ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 17. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 27/05/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED738195671TH 10600 อรพินท์
  2.ED738195685TH 10400 ประหนึ่งนุช
  3.ED738195699TH 11000 กาญจนา
  4.ED738195708TH 10250 กรรณิกา
  5.ED738195711TH 10120 รักขณา
  6.ED738195725TH 81140 พัชรี
  7.ED738195739TH 41000 สุนีย์
  8.ED738195742TH 10250 อัจฉราพร
  9.ED738195756TH 24130 อาภรณ์
  10.ED738195760TH 32130 กิตติศักดิ์
  11.ED738195773TH 10510 ณัฏฐา
  12.ED738195787TH 10700 ขนิษฐา
  13.ED738195795TH 30000 ณิชนันทน์
  14.ED738195800TH 66120 พรศิริภัสร์
  15.ED738195813TH 77180 ณัฏฐธิดา
  16.ED738195827TH 74000 กวินนาถ
  17.ED738195835TH 49000 พิไลพร
  18.ED738195844TH 50290 บรรณรักษ์
  19.ED738195858TH 10240 ศศิธร
  20.ED738195861TH 11140 ประเมิน
  21.ED738195875TH 20230 เกษร
  22.ED738195889TH 10700 สาคร
  23.ED738195892TH 10230 กาญจนา
  24.ED738195901TH 10170 น้ำทิพย์
  25.ED738195915TH 10220 สุพิชญา
  26.ED738195929TH 51110 ธนกร
  27.ED738195932TH 10210 ดำรงค์
  28.ED738195946TH 18110 ธุวานันท์
  29.ED738195950TH 11110 ดวงดาว
  30.ED738195963TH 73110 กรองแก้ว
  31.ED738195977TH 10310 จริยาพร
  32.ED738195985TH 10540 สุดารัตน์
  33.ED738195994TH 10900 จุฑามาศ
  34.ED738196005TH 25150 สุภาพร
  35.ED738196014TH 10510 ลำไพ
  36.ED738196028TH 71000 นภวรรณ
  37.ED738196031TH 12120 แป๋วแว๋ว
  38.ED738196045TH 95000 เปรียบดาว
  39.ED738196059TH 10260 ณรงค์ศักดิ์
  40.ED738196062TH 13000 วรรณสร
  41.ED738196076TH 12000 ณัฑชา
  42.ED738196080TH 24120 จุฑารัตน์
  43.ED738196093TH 20000 สุธาสินี
  44.ED738196102TH 47150 เจนจ๋า
  45.ED738196116TH 24000 ศุภกิจ
  46.ED738196120TH 10230 สุรชนา
  47.ED738196133TH 11120 รวิณีย์
  48.ED738196147TH 90110 ธงชัย
  49.ED738196155TH 10400 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
  50.ED738196164TH 11000 กฤตนู
  51.PD236155883TH 36110 เจษฎารัตน์
  52.EB516167832TH 30000 มนัญญา
  53.EB516202242TH 11000 ศิริพรรณ
  54.EB516182503TH 20250 พลอยนภัส
  ขอบคุณมากครับ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 18. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 28/05/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED738196297TH 84190 มณฑาทิพย์
  2.ED738196306TH 10160 วารุณี
  3.ED738196310TH 10400 วาสนา
  4.ED738196323TH 11150 อรทัย
  5.ED738196337TH 25000 พรทิพย์
  6.ED738196345TH 86180 เบญจมาภรณ์
  7.ED738196354TH 84370 ชนาธิป
  8.ED738196368TH 66000 กัลยรัตน์
  9.ED738196371TH 18260 ชาญณรงค์
  10.ED738196385TH 80250 พิมพ์นารา
  11.ED738196399TH 21000 เกด
  12.ED738196408TH 46160 ดลภัทร
  13.ED738196411TH 10280 วันดี
  14.ED738196425TH 10310 วัชราภา
  15.ED738196439TH 38210 วราภรณ์
  16.ED738196442TH 11150 เรณู
  17.ED738196456TH 10140 สุปราณี
  18.ED738196460TH 30000 จินตรา
  19.ED738196473TH 70000 อภิรดี
  20.ED738196487TH 10150 มนต์ธารทิพย์
  21.ED738196495TH 73110 เบญจพร
  22.ED738196500TH 83000 เสาวนีย์
  23.ED738196513TH 73210 ศศิพรรณ
  24.ED738196527TH 12120 วิสูตร
  25.ED738196535TH 41000 สุภาวดี
  26.ED738196544TH 24000 กัญญษรัตน์
  27.ED738196558TH 34000 ยุพิน
  28.ED738196561TH 10540 ปนัดดา
  29.ED738196575TH 77110 พัชรินทร์
  30.ED738196589TH 20110 กนกกาญจน์
  31.EB516125642TH 83000 จิณัฐตา
  32.EB516186933TH 11110 สุติมา
  33.EB516257793TH 83000 จิรัฐตา
  34.EB516247685TH 21150 รัชชนก
  35.EB516295346TH 60000 วิสาข์
  36.EB516205031TH 10800 ปิยะนุช
  ขอบคุณมากครับ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 19. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 29/05/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED738197213TH 86120 อำไพ
  2.ED738197227TH 82000 จิราภา
  3.ED738197235TH 13160 อุทัยรัตน์
  4.ED738197244TH 10170 ปริฉัตร
  5.ED738197258TH 24130 วิริยาภรณ์
  6.ED738197261TH 60000 วิสาข์
  7.ED738197275TH 21130 นวลนภา
  8.ED738197289TH 10140 มธุศร
  9.ED738197292TH 10570 สาคร
  10.ED738197301TH 11000 จงจิต
  11.ED738197315TH 11000 สิริพรรณ
  12.ED738197329TH 73120 เอกชัย
  13.ED738197332TH 73000 สุกัญญา
  14.ED738197346TH 10140 เสาวลักษณ์
  15.ED738197350TH 80250 ดารุณี
  16.ED738197363TH 12150 กรองทอง
  17.ED738197377TH 86220 นิตยา
  18.ED738197385TH 10250 ศศิธร
  19.ED738197394TH 22160 สุพัตรา
  20.ED738197403TH 92000 กัญญาภัทร
  21.ED738197417TH 10160 สิริโสภา
  22.ED738197425TH 83000 วรรณธินี
  23.ED738197434TH 65000 ฤดี
  24.ED738197448TH 10140 พิมพ์ญาดา
  25.ED738197451TH 83120 ทัติยา
  26.ED738197465TH 17140 จิราภรณ์
  27.ED738197479TH 10500 สุจารี
  28.ED738197482TH 49110 อัลปรียา
  29.EB516124103TH 90110 สุจิตรา
  30.EB516250883TH 10510 นิภาภรณ์
  31.EB516265715TH 90240 สุภิดา
  ขอบคุณมากครับ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 20. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 31/05/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED738197624TH 10220 ณัฐพล
  2.ED738197638TH 64140 กิจตรา
  3.ED738197641TH 96160 จิรวรรณ
  4.ED738197655TH 27000 สงกรานต์
  5.ED738197669TH 33000 สมฤทัย
  6.ED738197672TH 11000 กาญจนา
  7.ED738197686TH 53230 พรพิมล
  8.ED738197690TH 10230 พิมพ์พจี
  9.ED738197709TH 72000 ศรัณยา
  10.ED738197712TH 42000 สุธาสินี
  11.ED738197726TH 13220 ภัทราภรณ์
  12.ED738197730TH 85000 ปิยะวัลย์
  13.ED738197743TH 56000 น้ำผึ้ง
  14.ED738197757TH 10250 เปรมหทัย
  15.ED738197765TH 12130 วรนุช
  16.ED738197774TH 10220 สุทธาวรรณ
  17.ED738197788TH 24130 วิริยาภรณ์
  18.ED738197791TH 15120 กัญญา
  19.ED738197805TH 10250 วันดี
  20.ED738197814TH 15120 กัญญาวีร์
  21.ED738197828TH 10170 ปริฉัตร
  22.ED738197831TH 74000 วลัยพรรณ
  23.ED738197845TH 10400 วรรณภา
  24.ED738197859TH 13220 ภัทราภรณ์
  25.ED738197862TH 18000 ลัดดาวัลย์
  26.ED738197876TH 41000 พิศมัย
  27.ED738197880TH 66120 พรศิริ
  28.ED738197893TH 96000 ธนา
  29.ED738197902TH 10130 วิรยา
  30.ED738197916TH 74000 รุ่งอรุณ
  31.ED738197920TH 10120 ยานนาวา
  32.ED738197933TH 81140 ประทุม
  33.ED738197947TH 24130 พัชรวรรณ
  34.ED738197955TH 20230 เกษร
  35.ED738197964TH 33150 ภวนา
  36.ED738197978TH 10700 มณี
  37.ED738197981TH 10270 อัญชุลี
  38.ED738197995TH 73000 อำพร
  39.ED738198001TH 10150 กนกวรรณ
  40.ED738198015TH 92140 จุรีรัตน์
  41.ED738198029TH 20180 นต.หญิง
  42.ED738198032TH 66000 กัลยรัตน์
  43.ED738198046TH 10600 วรินทรา
  44.ED738198050TH 10150 เพ็ญจันทร์
  45.ED738198063TH 12000 วีณา
  46.ED738198077TH 71120 โจ้
  47.ED738198085TH 71000 วิมล
  48.ED738198094TH 44000 บ.สกายฮอนด้า
  49.ED738198103TH 10900 ผกาวดี
  50.ED738198117TH 11000 จงจิต
  51.ED738198125TH 10240 วิลาสินี
  52.ED738198134TH 80360 พิริภัสร์
  53.ED738198148TH 10260 กนกกาญจน์
  54.ED738198151TH 50000 วีณา
  55.ED738198165TH 10130 วรนันท์
  56.ED738198179TH 10240 ธัญญรัศม์
  57.ED738198182TH 64170 ปิยะนาถ
  58.ED738198196TH 12110 อำพร
  59.ED738198205TH 10170 ปริฉัตร
  60.ED738198219TH 70000 สุมณฑา
  61.ED738198222TH 82190 เบ็ญจวรรณ
  62.ED738198236TH 85120 สายฝน
  63.ED738198240TH 72130 จริยา
  64.ED738198253TH 74110 มาลี
  65.ED738198267TH 10500 เสาวนิตย์
  66.ED738198275TH 93000 ศุภนิช
  67.ED738198284TH 71140 ปาริศา
  68.ED738198298TH 11150 เรณู
  69.ED738198307TH 70000 อภิรดี
  70.ED738198315TH 20250 อรชร
  71.ED738198324TH 71000 ธนกฤตา
  72.ED738198338TH 31210 ชุลีกร
  73.ED738198341TH 77180 ณัฎฐธิดา
  74.ED738198355TH 10280 อาภาภรณ์
  75.ED738198369TH 25150 ญาโณทัย
  76.ED738198372TH 45120 อนุชิต
  77.ED738198386TH 64120 ศุมาภรณ์
  78.ED738198390TH 11110 รัศมี
  79.ED738198409TH 10260 ณรงค์ศักดิ์
  80.ED738198412TH 30130 ศรัลวลักษณ์
  81.ED738198426TH 10250 สุธิณี
  82.ED738198430TH 72120 พรพรรณ
  83.ED738198443TH 73120 เอกชัย
  84.ED738198457TH 10240 วิกานดา
  85.ED738198465TH 84190 เชาวลิต
  86.ED738198474TH 74000 กวินนาถ
  87.ED738198488TH 12110 ประภา
  88.ED738198491TH 10260 แพรวนิตรดา
  89.ED738198505TH 10800 นิตยา
  90.ED738198514TH 10270 อมรรัตน์
  91.ED738198528TH 10270 วรัญณัช
  92.ED738198531TH 11000 นราทิวัฒษ์
  93.ED738198545TH 24140 พนิดา
  94.ED738198559TH 15000 นุชนาฎ
  95.ED738198562TH 17140 วรจรรรย์
  96.ED738198576TH 83110 อนัญญา
  97.ED738198580TH 92000 ผกาภรณ์
  98.ED738198593TH 10110 สมิทธิ
  99.ED738198602TH 10260 ทัศนีย์
  100.ED738198616TH 10150 นภาพร
  101.ED738198620TH 10520 มด
  102.PD236156040TH 96000 ธนา
  103.EB516145338TH 20150 วิมลฐ์
  104.EB516288416TH 10310 นุสรา

  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ส่ง FLASH
  1.TH05111DT5YH5E โศภิษฐา พระนครศรีอยุธยา
  2.TH15031DSNZS6I เอกชัย นครปฐม
  3.TH26011DSNE01A สิบเอก ทัศพร วงษ์ชา (แผนกกฎหมาย) สระแก้ว
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://www.flashexpress.com/
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ
  ขอบคุณมากครับ

 21. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 01/06/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED738198899TH 96120 จีรวรรณ
  2.ED738198908TH 72140 นาตยา
  3.ED738198911TH 10900 ภารดี
  4.ED738198925TH 10250 ศศิธร
  5.ED738198939TH 39170 จริยา
  6.ED738198942TH 90110 ชนกพร
  7.ED738198956TH 80290 จับ
  8.ED738198960TH 90260 ประกายใจ
  9.ED738198973TH 11000 จงจิต
  10.ED738198987TH 12000 ดาวสงวนศรี
  11.ED738198995TH 73000 สุกัญญา
  12.ED738199007TH 10140 สุปราณี
  13.ED738199015TH 10240 ปณพร
  14.ED738199024TH 30180 ณัฎฐิกา
  15.ED738199038TH 64170 รัชนก
  16.ED738199041TH 10300 ยุ้ย
  17.ED738199055TH 90110 วรรณภา
  18.ED738199069TH 46110 ภรภัทร
  19.ED738199072TH 10540 สุริยา
  20.ED738199086TH 12140 บรรจง
  21.ED738199090TH 55000 พรทิพย์์
  22.ED738199109TH 11110 วนิดา
  23.ED738199112TH 77110 ทัศนีย์
  24.ED738199126TH 25150 ภุมรินทร์
  25.ED738199130TH 83110 อนัญญา
  26.ED738199143TH 10290 น้องอิม
  27.ED738199157TH 24000 ศุภกิจ
  28.ED738199165TH 10240 พร้อมสุช
  29.ED738199174TH 10310 กานต์วรัทย์
  30.ED738199188TH 71120 โจ้
  31.ED738199191TH 24000 ปาจรีย์
  32.ED738199205TH 66000 กัลยรัตน์
  33.ED738199214TH 23000 อรัญญา
  34.ED738199228TH 10560 อภิญญา
  35.ED738199231TH 31000 วรรณรัตน์
  36.ED738199245TH 77150 วิษณุวิชญ์
  37.ED738199259TH 80330 กันยา
  38.EB516277078TH 90240 สุภิดา
  39.EB516186791TH 83130 ประไพ
  40.EB516209020TH 83130 ประไพ
  41.EB516244242TH 10800 ปิยะนุช
  42.EB516191726TH 82000 จิราภา
  43.EB516131152TH 82000 จิราภา
  44.EB516160919TH 13220 บุษราภรณ์
  45.EB516242520TH 13220 บุษราภรณ์
  46.EB516309425TH 13220 บุษราภรณ์
  47.EB516121566TH 90240 สุภิดา
  48.EB516144805TH 90240 สุภิดา
  49.EB516114185TH 83130 ประไพ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ส่ง FLASH
  1.TH05111DXTDS4E โศภิษฐา พระนครศรีอยุธยา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://www.flashexpress.com/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 22. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 02/06/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED738199381TH 24130 พัชรวรรณ
  2.ED738199395TH 13220 ภัทราภรณ์
  3.ED738199404TH 56000 น้ำผึ้ง
  4.ED738199418TH 92000 ธิติมา
  5.ED738199421TH 46140 ดารณี
  6.ED738199435TH 12000 มะลิ
  7.ED738199449TH 90250 สมเดช
  8.ED738199452TH 11110 อัญชลี
  9.ED738199466TH 10270 อัญชุลี
  10.ED738199470TH 10150 เพ็ญจันทร์
  11.ED738199483TH 80000 จิรา
  12.ED738199497TH 30170 จุฑารัตน์
  13.ED738199506TH 41000 สุภาวดี
  14.ED738199510TH 77120 สุกิจ
  15.ED738199523TH 12000 อภิญญา
  16.ED738199537TH 11140 ประเมิน
  17.ED738199545TH 85000 ปิยะวัลย์
  18.ED738199554TH 60000 วิสาข์
  19.ED738199568TH 33120 สิริศักดิ์
  20.ED738199571TH 10250 มุก
  21.ED738199585TH 10400 ประหนึ่งนุช
  22.ED738199599TH 73110 กรองแก้ว
  23.ED738199608TH 11000 ศิวลักษณ์
  24.ED738199611TH 71000 วิมล
  25.ED738199625TH 10500 สุจารี
  26.ED738199639TH 10800 พนาวรรณ
  27.ED738199642TH 80250 พิมพ์นารา
  28.ED738199656TH 38210 อรุณณี
  29.ED738199660TH 81130 เจนจิรา
  30.EB517072858TH 49000 ณัฐนนท์
  31.EB517158885TH 10800 ปิยะนุช
  32.EB517206625TH 86000 สุพิชชาพร
  33.EB516978345TH 49000 ณัฐนนท์
  34.EB517067265TH 83138 ประไพ
  35.EB517051209TH 86000 สุพิชชาพร
  36.EB517020881TH 60000 พีระศักดิ์
  37.EB517085511TH 90110 สุจิตรา
  38.EB517029642TH 49000 ณัฐนนท์
  39.EB517009824TH 49000 ณัฐนนท์
  40.EB517083379TH 49000 ณัฐนนท์
  41.EB517045565TH 86000 สุพิชชาพร
  42.EB516997582TH 49000 ณัฐนนท์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 23. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 03/06/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896810260TH 10150 อรุณศรี
  2.ED896810273TH 13160 อภิชยา
  3.ED896810287TH 10500 เสาวนิตย์
  4.ED896810295TH 12150 สุพัตรา
  5.ED896810300TH 96000 ทัดเดือน
  6.ED896810313TH 11120 จุรีย์
  7.ED896810327TH 73210 ศศิพรรณ
  8.ED896810335TH 50210 จิราภรณ์
  9.ED896810344TH 83120 นารี
  10.ED896810358TH 90280 วิชชุดา
  11.ED896810361TH 92000 พอเพ็ญ
  12.ED896810375TH 64160 มิรันตี
  13.ED896810389TH 62210 ศิราทิพย์
  14.EB517137298TH 18160 ภัทราภรณ์
  15.EB517218646TH 18160 ภัทราภรณ์
  16.EB517093291TH 48190 บัวเรียน
  17.EB517116338TH 18160 ภัทราภรณ์
  18.EB517196509TH 48190 บัวเรียน
  19.EB517072305TH 92000 วาสนา
  20.EB516985332TH 86140 ศศิวิมล
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 24. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 04/06/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896811177TH 96000 ธนา
  2.ED896811185TH 73000 สุกัญญา
  3.ED896811194TH 10170 ปริฉัตร
  4.ED896811203TH 10280 อาภาภรณ์
  5.ED896811217TH 18000 ลัดดาวัลย์
  6.ED896811225TH 90260 ประกายใจ
  7.ED896811234TH 12000 อรนุช
  8.ED896811248TH 10700 ขนิษฐา
  9.ED896811251TH 60000 วิสาข์
  10.ED896811265TH 15170 สีทอง
  11.ED896811279TH 92000 ประทีป
  12.ED896811282TH 10150 ปณิดา
  13.ED896811296TH 10400 วรรณภา
  14.ED896811305TH 56000 น้ำผึ้ง
  15.ED896811319TH 10250 เปรมฤทัย
  16.ED896811322TH 37000 ธนวัฒน์
  17.ED896811336TH 10150 เพ็ญจันทร์
  18.ED896811340TH 10170 อินทิรา
  19.ED896811353TH 70000 สุมณฑา
  20.ED896811367TH 71000 อัชชาพร
  21.ED896811375TH 11150 อรทัย
  22.ED896811384TH 10900 อมรา
  23.ED896811398TH 10250 กมลทิพย์
  24.ED896811407TH 32140 มณีศรี
  25.ED896811415TH 10150 ขันแก้ว
  26.ED896811424TH 30000 จารุวรรณ
  27.ED896811438TH 86180 เบญจมาภรณ์
  28.ED896811441TH 10270 อัญชุลี
  29.ED896811455TH 73210 วสนันทน์
  30.ED896811469TH 84000 กิตติ
  31.ED896811472TH 11110 รัศมี
  32.ED896811486TH 21150 ศรีนวล
  33.ED896811490TH 41000 กันต์พิชญ์
  34.ED896811509TH 77180 พัชยา
  35.ED896811512TH 10800 นิตยา
  36.ED896811526TH 13110 จุฑามาศ
  37.ED896811530TH 10140 จุรี
  38.ED896811543TH 21180 ขวัญตา
  39.ED896811557TH 10500 กาญจนา
  40.ED896811565TH 10400 ณิชาภัทร์
  41.ED896811574TH 10220 ณัฐพล
  42.ED896811588TH 11140 อาทิตยา
  43.ED896811591TH 50160 กฤษณี
  44.ED896811605TH 25150 ภุมรินทร์
  45.ED896811614TH 44160 ชนิดาภา
  46.ED896811628TH 90110 ษมาวดี
  47.ED896811631TH 10540 สุริยา
  48.ED896811645TH 83120 ทัติยา
  49.ED896811659TH 10250 ปิยะนุช
  50.ED896811662TH 30000 ณหทัย
  51.ED896811676TH 20110 กนกกาญจน์
  52.ED896811680TH 12000 กัณห์ชรี
  53.ED896811693TH 94180 รัตนา
  54.ED896811702TH 86000 ทิพวรรณ
  55.ED896811716TH 73110 เบญจพร
  56.ED896811720TH 11120 สุรัตน์
  57.ED896811733TH 73110 อรสา
  58.ED896811747TH 10520 มด
  59.EB517213856TH 10160 ภาคภูมิ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ส่ง FLASH
  1.TH67011EC7P12G ประไพ ภูเก็ต
  2.TH04021EC76R1A พรศิริ ปทุมธานี
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://www.flashexpress.com/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 25. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 05/06/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896812053TH 96000 ทัดเดือน
  2.ED896812067TH 10310 วัชราภา
  3.ED896812075TH 20110 นภาพร
  4.ED896812084TH 38210 อรุณณี
  5.ED896812098TH 90110 อารีรัตน์
  6.ED896812107TH 10250 บุปผา
  7.ED896812115TH 21000 ณทชัย
  8.ED896812124TH 41000 สุนีย์
  9.ED896812138TH 11000 กาญจนา
  10.ED896812141TH 11110 ชลฎา
  11.ED896812155TH 11140 สุดาภรณ์
  12.ED896812169TH 12150 กรองทอง
  13.ED896812172TH 25000 ปัทมา
  14.ED896812186TH 20220 ชญาดา
  15.ED896812190TH 11000 อัญรัตน์
  16.ED896812209TH 10250 อนุสรา
  17.ED896812212TH 24000 ศุภกิจ
  18.ED896812226TH 82000 araya
  19.ED896812230TH 10900 จันทนา
  20.ED896812243TH 10400 เสาวภา
  21.ED896812257TH 33000 อัญ
  22.ED896812265TH 64170 ปิยะนาถ
  23.ED896812274TH 10310 กานต์วรัทย์
  24.ED896812288TH 73120 เอกชัย
  25.ED896812291TH 10400 ประหนึ่งนุช
  26.ED896812305TH 71220 เอื้อมพร
  27.ED896812314TH 57100 รุ่งทิวา
  28.EB517046359TH 30210 อัจฉรา
  29.EB517070724TH 82190 ร้านดอกหญ้าพันธุ์ไม้
  30.EB517076364TH 82190 ร้านดอกหญ้าพันธุ์ไม้
  31.EB517152511TH 82190 ร้านดอกหญ้าพันธุ์ไม้
  32.EB517063710TH 82190 ร้านดอกหญ้าพันธุ์ไม้
  33.EB517012616TH 82190 ร้านดอกหญ้าพันธุ์ไม้
  34.EB517256984TH 82190 ร้านดอกหญ้าพันธุ์ไม้
  35.EB517062612TH 82190 ร้านดอกหญ้าพันธุ์ไม้
  36.EB517074805TH 21130 ภัณฑิลา
  37.EB517164608TH 83130 ประไพ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ส่ง FLASH
  1.TH02011EGJ6V9E อาภาภรณ์ สมุทรปราการ
  2.TH01161EG8AY2B พร้อมสุข กรุงเทพ
  3.TH01161EG82U1B วรรณี กรุงเทพ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://www.flashexpress.com/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 26. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 07/06/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896812977TH 10270 เอกชัย
  2.ED896812985TH 67000 จุฑาทิพย์
  3.ED896812994TH 62000 มัทธนา
  4.ED896813005TH 10270 เอกชัย
  5.ED896813014TH 10270 เอกชัย
  6.ED896813028TH 13000 กรจิรัฎฐ์
  7.ED896813031TH 64170 รัชนก
  8.ED896813045TH 50000 วีณา
  9.ED896813059TH 10160 วรรณา
  10.ED896813062TH 15170 สีทอง
  11.ED896813076TH 10170 อินทิรา
  12.ED896813080TH 82000 จิราภา
  13.ED896813093TH 90110 ชนกพร
  14.ED896813102TH 10170 น้ำทิพย์
  15.ED896813116TH 14000 สุธาลัย
  16.ED896813120TH 83130 ประไพ
  17.ED896813133TH 10130 ยุพาพรรณ
  18.ED896813147TH 73000 สุกัญญา
  19.ED896813155TH 90110 วรรณา
  20.ED896813164TH 10230 ฐินาณัฎฐ์
  21.ED896813178TH 21000 เกด
  22.ED896813181TH 12000 อรนุช
  23.ED896813195TH 74000 กวินาถ
  24.ED896813204TH 10500 สุจารี
  25.ED896813218TH 10310 สมพร
  26.ED896813221TH 11000 จงจิต
  27.ED896813235TH 10540 ชนนนนันท์
  28.ED896813249TH 10150 ขวัญฤดี
  29.ED896813252TH 73120 เอกชัย
  30.ED896813266TH 70120 พิรศา
  31.ED896813270TH 10280 อาภาภรณ์
  32.ED896813283TH 10250 สุธิณี
  33.ED896813297TH 74000 วลัยพรรณ
  34.ED896813306TH 66000 กัลยรัตน์
  35.ED896813310TH 73220 ศิริวิมล
  36.ED896813323TH 77110 จันทมณี
  37.ED896813337TH 27160 จุฑารัตน์
  38.ED896813345TH 20110 กนกกาญจน์
  39.ED896813354TH 10600 วรินทรา
  40.ED896813368TH 96000 ธนา
  41.ED896813371TH 10230 กาญจนา
  42.ED896813385TH 15000 นุชนาฎ
  43.ED896813399TH 63140 นัยนา
  44.ED896813408TH 10140 โสภา
  45.ED896813411TH 65000 ดาวเรือง
  46.ED896813425TH 10600 บุญรัตน์
  47.ED896813439TH 71130 จารุวรรณ
  48.ED896813442TH 52000 วรารักษ์
  49.ED896813456TH 21150 วันสิริ
  50.ED896813460TH 41110 อริษา
  51.ED896813473TH 86190 หทัยรัตน์
  52.ED896813487TH 10170 ปริฉัตร
  53.ED896813495TH 80250 พิมพ์นารา
  54.ED896813500TH 73220 ปาลิตา
  55.ED896813513TH 81180 อลิสา
  56.ED896813527TH 10140 จุรี
  57.ED896813535TH 77180 ณัฎฐฑิดา
  58.ED896813544TH 82190 เบ็ญจรรณ
  59.ED896813558TH 10150 ชัชนี
  60.ED896813561TH 73210 ศศิพรรณ
  61.ED896813575TH 12110 อำพร
  62.ED896813589TH 65180 วรรณารัตน์
  63.ED896813592TH 12120 วรกานต์
  64.ED896813601TH 11140 อาทิตยา
  65.ED896813615TH 83110 ณภสสชนก
  66.ED896813629TH 46140 ดารณี
  67.ED896813632TH 10800 พนาวรรณ
  68.ED896813646TH 10250 กรรณิกา
  69.ED896813650TH 10520 มด
  70.ED896813663TH 90110 วีรวัฒน์
  71.ED896813677TH 90100 อุไรรัตน์
  72.ED896813685TH 82120 วิทยา
  73.ED896813694TH 11110 ปาริฉัตร
  74.ED896813703TH 90110 ชยธร
  75.ED896813717TH 10520 วีระชาติ
  76.ED896813725TH 30000 จารุวรรณ
  77.ED896813734TH 90000 สิริลักษณ์
  78.ED896813748TH 10230 บุษบา
  79.ED896813751TH 10400 แคทรียา
  80.ED896813765TH 49110 อัลิปรียา
  81.ED896813779TH 73210 วสนนทน์
  82.ED896813782TH 44110 ชนิสรา
  83.ED896813796TH 90110 วรรณภา
  84.ED896813805TH 10210 อัญทราวิพัทฑธ์
  85.ED896813819TH 10570 มนิอร
  86.ED896813822TH 10110 ประภาศรี
  87.ED896813836TH 10270 อัญชุลี
  88.ED896813840TH 16000 มัญชรี
  89.ED896813853TH 12000 ณัฐนันท์
  90.ED896813867TH 10570 พิชชากรณ์
  91.ED896813875TH 71220 เอื้อมพร
  92.ED896813884TH 50210 จิราภรณ์
  93.ED896813898TH 10310 ภัชพิชชา
  94.ED896813907TH 14110 ภัทรมรน
  95.ED896813915TH 11110 กัลยรัตน์
  96.ED896813924TH 10520 พจตมาลย์
  97.ED896813938TH 10250 กมลทิพย์
  98.ED896813941TH 11120 จุรีย์
  99.ED896813955TH 35000 กรีน
  100.ED896813969TH 10700 มณี
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ส่ง FLASH
  1.TH05111EUH0S7E โศภิษฐา พระนครศรีอยุธยา
  2.TH01161EUGA34B พรรณชนก กรุงเทพ
  3.TH01161EUF7Y3B มณีรัตน์ กรุงเทพ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://www.flashexpress.com/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 27. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 08/06/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896815063TH 90240 สุภิดา
  2.ED896815077TH 10800 ปิยะนุช
  3.ED896815085TH 11000 จงจิต
  4.ED896815094TH 90240 สุภิดา
  5.ED896815103TH 90240 สุภิดา
  6.ED896815117TH 20110 นภาพร
  7.ED896815125TH 11000 ศิริพรรณ
  8.ED896815134TH 84000 ลิดา
  9.ED896815148TH 10400 ประหนึ่งนุช
  10.ED896815151TH 10170 จตุพร
  11.ED896815165TH 90240 สุภิดา
  12.ED896815179TH 10510 น้ำฝน
  13.ED896815182TH 34000 สุปราณี
  14.ED896815196TH 83130 ประไพ
  15.ED896815205TH 10250 ศสิธร
  16.ED896815219TH 44120 อัจฉรีย์
  17.ED896815222TH 53230 พรพิมล
  18.ED896815236TH 54130 ปาณิศา
  19.ED896815240TH 16150 พัชราภรณ์
  20.ED896815253TH 93000 สุปรีดา
  21.ED896815267TH 73140 ขวัญใจ
  22.ED896815275TH 11140 ขนิษฐา
  23.ED896815284TH 11000 นฤมล
  24.ED896815298TH 60000 วิสาข์
  25.ED896815307TH 54150 วารุณี
  26.ED896815315TH 11150 อรทัย
  27.ED896815324TH 74000 ชาณิตา
  28.ED896815338TH 60000 เกียรติศักดิ์
  29.ED896815341TH 41000 สุภาวดี
  30.ED896815355TH 10800 นิตยา
  31.ED896815369TH 11140 จิรวดี
  32.ED896815372TH 45120 อนุชิต
  33.ED896815386TH 60150 ศสิกา
  34.ED896815390TH 11110 ชลฎา
  35.ED896815409TH 81130 ศรัณย์พร
  36.ED896815412TH 15000 จรวยพร
  37.ED896815426TH 10540 พรพรรณ
  38.ED896815430TH 70000 อภิรดี
  39.ED896815443TH 22120 ปทิตตา
  40.ED896815457TH 15130 วัชรินทร์
  41.ED896815465TH 10150 นภาพร
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 28. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 09/06/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896815576TH 20160 ไอลดา
  2.ED896815580TH 20160 ไอลดา
  3.ED896815593TH 30210 อัจฉรา
  4.ED896815602TH 20160 ไอลดา
  5.ED896815620TH 48000 อารมย์
  6.ED896815633TH 33270 ผ่องศรี
  7.ED896815647TH 45170 อนุกูล
  8.ED896815655TH 90110 สุจิตรา
  9.ED896815664TH 11000 พิมพ์พร
  10.ED896815678TH 70000 อภิรดี
  11.ED896815681TH 41000 สุนีย์
  12.ED896815695TH 71000 กัญญาภัทร
  13.ED896815704TH 90100 ณวัฒน์
  14.ED896815718TH 10310 วัชราภา
  15.ED896815721TH 71000 นภวรรณ
  16.ED896815735TH 83000 พรหมอักษร
  17.ED896815749TH 84000 ลิตา
  18.ED896815752TH 11120 สรรเพชญ์
  19.ED896815766TH 10230 มณฑาทิพย์
  20.ED896815770TH 80000 ดวงยิหวา
  21.ED896815783TH 36120 อิสริยา
  22.ED896815797TH 10510 ศิริรัตน์
  23.ED896815806TH 10310 กานต์วรัทย์
  24.ED896815810TH 74110 ธิภาพร
  25.ED896815823TH 15000 นุชนาฎ
  26.ED896815837TH 65000 ศิริลักษณ์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 29. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 10/06/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896816174TH 32000 ร้านราชพฤกษา
  2.ED896816191TH 32000 ร้านราชพฤกษา
  3.ED896816205TH 90100 ร้าน little
  4.ED896816214TH 48190 บัวเรียน
  5.ED896816228TH 30210 ธนายุทธ
  6.ED896816231TH 30210 ธนายุทธ
  7.ED896816245TH 11000 กาญจนา
  8.ED896816259TH 60000 วิสาข์
  9.ED896816262TH 74000 ชาณิดา
  10.ED896816276TH 53000 ปนัดดา
  11.ED896816280TH 11000 จงจิต
  12.ED896816293TH 37180 วรรณภา
  13.ED896816302TH 86000 วิลาวัลย์
  14.ED896816316TH 10310 กานต์วรัทย์
  15.ED896816320TH 10250 นันทิดา
  16.ED896816333TH 63130 อัฉรา
  17.ED896816355TH 21000 เกด
  18.ED896816364TH 96000 ทัดเดือน
  19.ED896816378TH 11120 บุญรัตน์
  20.ED896816381TH 21000 ณทชัย
  21.ED896816395TH 11110 สุภาพร
  22.ED896816404TH 24130 วิริยาภรณ์
  23.ED896816418TH 66000 กัลยรัตน์
  24.ED896816421TH 46160 ดลภัทร์
  25.ED896816435TH 10230 กรรณิการ์
  26.ED896816449TH 41000 กันต์พิชญ์
  27.ED896816452TH 30130 อำนาจ
  28.ED896816466TH 65190 มาริษา
  29.ED896816470TH 10400 วรรณา
  30.ED896816483TH 95000 มาลินี
  31.ED896816497TH 41240 พยอม
  32.ED896816506TH 82120 กาญจนา
  33.ED896816510TH 62210 ศิราทิพย์
  34.ED896816523TH 84110 ประภาพรรณ
  35.ED896816537TH 80160 ศิรดา
  36.ED896816545TH 10130 ถังถัง
  37.ED896816554TH 71190 สุวิมล
  38.ED896816568TH 49110 อัลิปริยา
  39.ED896816571TH 30000 จารุวรรณ
  40.ED896816585TH 77180 ณัฎฐธิดา
  41.ED896816599TH 92000 ธิติมา
  42.ED896816608TH 93160 ชุติพรรณ
  43.ED896816611TH 96000 ธนา
  44.ED896816625TH 70110 สุธิดา
  45.ED896816639TH 71160 ปิติ
  46.ED896816642TH 10170 น้ำทิพย์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 30. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 11/06/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896817170TH 47000 ตะวัน
  2.ED896817183TH 30210 อัจฉรา
  3.ED896817197TH 12160 พิกุล
  4.ED896817206TH 90000 อุไร
  5.ED896817210TH 47000 ตะวัน
  6.ED896817223TH 35000 พรพรรณ
  7.ED896817237TH 10230 ศนีย์
  8.ED896817245TH 10540 ศฒิอร
  9.ED896817254TH 10250 อัจฉราพร
  10.ED896817268TH 20110 นภาพร
  11.ED896817271TH 41000 สุภาวดี
  12.ED896817285TH 10310 นันทยา
  13.ED896817299TH 90110 ภานุพัศน์
  14.ED896817308TH 52220 พจนัณค์
  15.ED896817311TH 76150 อรอุมา
  16.ED896817325TH 10500 สุจารี
  17.ED896817339TH 61000 รวีวรรณ
  18.ED896817342TH 92000 ผกาภรณ์
  19.ED896817356TH 14130 ดวงประภา
  20.ED896817360TH 11150 เรณู
  21.ED896817373TH 96000 ธนา
  22.ED896817387TH 27000 ศรินพร
  23.ED896817395TH 10250 บัณฑิตา
  24.ED896817400TH 44130 พิลาวัลย์
  25.ED896817413TH 90110 อรวรรณ
  26.ED896817427TH 34000 นิตยพร
  27.ED896817435TH 61140 ปติมา
  28.ED896817444TH 10800 พนาวรรณ
  29.ED896817458TH 10900 ฟ้า
  30.ED896817461TH 31000 วรรณรัตน์
  31.ED896817475TH 20180 พิรุณพร
  32.ED896817489TH 71130 ณุวภา
  33.ED896817492TH 94000 ดวงพร
  34.ED896817501TH 73110 อรพิณ
  35.ED896817515TH 21000 ศิริลักษณ์
  36.ED896817529TH 10230 กาญจนา
  37.ED896817532TH 84000 ลิตา
  38.ED896817546TH 22120 ปทิตตา
  39.ED896817550TH 50000 วรกานต์
  40.ED896817563TH 20150 ไพโรจน์
  41.ED896817577TH 51000 ทิพย์นารี
  42.ED896817585TH 30170 อิงฟ้า
  43.ED896817594TH 20130 นิณา
  44.ED896817603TH 20150 สุภัคตรา
  45.ED896817617TH 36120 อืสริยา
  46.ED896817625TH 71000 อัชชาพร
  47.ED896817634TH 25150 ภุมรินทร์
  48.ED896817648TH 65000 ศิริลักษณ์
  49.ED896817651TH 10310 สุธิดา
  50.ED896817665TH 10150 นภาพร
  51.ED896817679TH 22160 ตุลาพร
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 31. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 12/06/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896817824TH 90100 กิตติธัช
  2.ED896817838TH 20230 หนึ่งฤทัย
  3.ED896817841TH 85000 ฐิติวรดา
  4.ED896817855TH 83130 ประไพ
  5.ED896817869TH 90100 กิตติธัช
  6.ED896817872TH 65000 นุชจรีย์
  7.ED896817886TH 85000 ปิยะวัลย์
  8.ED896817890TH 73000 อำพร
  9.ED896817909TH 92160 จิรวรรณ
  10.ED896817912TH 13210 ศิริรัตน์
  11.ED896817926TH 10520 สยาม
  12.ED896817930TH 90250 สมเดช
  13.ED896817943TH 20180 นต.หญิง วรางคณา
  14.ED896817957TH 95000 ปิยมาศ
  15.ED896817965TH 33160 อรอมล
  16.ED896817974TH 10500 สิริพร
  17.ED896817988TH 92000 นันท์สัณห์
  18.ED896817991TH 24170 รัตนา
  19.ED896818008TH 71000 กัญยาภัทร
  20.ED896818011TH 22120 กรกช
  21.ED896818025TH 10600 วรวรรณ
  22.ED896818039TH 83000 อัจฉรา
  23.ED896818042TH 63110 ณัชณิชา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/

  ส่ง FLASH
  1.TH01261FK5GP1A นภัทร กรุงเทพ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://www.flashexpress.com/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 32. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 14/06/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896818250TH 10150 นพปภัค
  2.ED896818263TH 30210 อัจฉรา
  3.ED896818277TH 20230 ศิริพร
  4.ED896818285TH 10150 เพ็ญจันทร์
  5.ED896818294TH 30170 ชรินทร์ทิพย์
  6.ED896818303TH 90260 ประกายใจ
  7.ED896818317TH 11000 จงจิต
  8.ED896818325TH 74000 วลัยพรรณ
  9.ED896818334TH 91000 องศาศิลป์
  10.ED896818348TH 22210 สิทธิชัย
  11.ED896818351TH 30210 ธนายุทธ
  12.ED896821829TH 10800 นิตยา
  13.ED896821832TH 10170 น้ำทิพย์
  14.ED896821846TH 10170 น้ำทิพย์
  15.ED896821850TH 10250 เปรมหทัย
  16.ED896821863TH 10250 รวีวรรณ
  17.ED896821877TH 65000 นุชจรีย์
  18.ED896821885TH 10170 ปริฉัตร
  19.ED896821894TH 24140 ภาภิรมย์
  20.ED896821903TH 43000 sel annie
  21.ED896821917TH 50230 อารีรัตน์
  22.ED896821925TH 90110 บุญเศรษฐ์
  23.ED896821934TH 83110 อนัญญา
  24.ED896821948TH 81150 น้ำทิพย์
  25.ED896821951TH 10400 นิตยา
  26.ED896821965TH 80160 ศิรดา
  27.ED896821979TH 10220 ณัฐพล
  28.ED896821982TH 66160 วรรณวิภา
  29.ED896821996TH 16000 สุกัญญา
  30.ED896822002TH 71130 จันทนา
  31.ED896822016TH 20110 กนกกาญจน์
  32.ED896822020TH 10510 น้ำฝน
  33.ED896822033TH 10270 อัญชุลี
  34.ED896822047TH 41000 สุภาวดี
  35.ED896831004TH 24181 อาภรณ์
  36.ED896831018TH 11150 อรทัย
  37.ED896831021TH 81120 ทิพสุคนธ์
  38.ED896831035TH 10150 จินตนา
  39.ED896831049TH 45000 เสาวลักษณ์
  40.ED896831052TH 73120 เอกชัย
  41.ED896831066TH 10150 นวพร
  42.ED896831070TH 10160 สุภานัน
  43.ED896831083TH 48000 สุทธิสา
  44.ED896831097TH 10140 รินธกานต์
  45.ED896831106TH 25140 ขวัญเรียม
  46.ED896831110TH 24190 เพ็ญประภา
  47.ED896831123TH 10540 โสภิตา
  48.ED896831137TH 10260 วริศราพร
  49.ED896831145TH 77170 ปราณี
  50.ED896831154TH 33140 สมจารี
  51.ED896831168TH 10250 ศิริกาญจน์
  52.ED896831171TH 10400 สุเทพ
  53.ED896831185TH 11140 วราภรณ์
  54.ED896831199TH 64140 เจนจิรา
  55.ED896831208TH 11130 ศันสนีย์
  56.ED896831211TH 18000 ลัดดาวัลย์
  57.ED896831225TH 10130 สุปราณี
  58.ED896831239TH 21000 เกด
  59.ED896831242TH 10310 สวลี
  60.ED896831256TH 83000 เสาวนีย์
  61.ED896831260TH 10150 สุรีพร
  62.ED896831273TH 10300 รัตนา
  63.ED896831287TH 50000 วีณา
  64.ED896831295TH 73110 มุกดา
  65.ED896831300TH 64110 ปาณิสรา
  66.ED896831313TH 11140 เสาวนิตย์
  67.ED896831327TH 84000 ศนิ
  68.ED896831335TH 73210 ชวนขวัญ
  69.ED896831344TH 70120 พิรศา
  70.ED896831358TH 10400 สุเทพ
  71.ED896831361TH 10220 สุติพงษ์
  72.ED896831375TH 10220 ศิวพร
  73.ED896831389TH 10400 พิชาพร
  74.ED896831392TH 15000 นุชนาฎ
  75.ED896831401TH 10250 รวีวรรณ
  76.ED896831415TH 21000 ณทชัย
  77.ED896831429TH 10270 กาหลง
  78.ED896831432TH 90110 บุญเศรษฐ์
  79.ED896831446TH 72150 สุรัมภา
  80.ED896831450TH 10540 ปลั๊ก
  81.ED896831463TH 10900 สยมภู
  82.ED896831477TH 10530 อริษา
  83.ED896831485TH 75110 ธีรชัย
  84.ED896831494TH 12150 กรองทอง
  85.ED896831503TH 33250 พัสราวรรณ์
  86.ED896831517TH 13160 อภิชยา
  87.ED896831525TH 10220 นงลักษณ์
  88.ED896831534TH 86180 เบญจมาภรณ์
  89.ED896831548TH 10540 ปนัดดา
  90.ED896831551TH 74130 พรพิมล
  91.ED896831565TH 80160 จิราวรรณ
  92.ED896831579TH 10270 วรรณนิสา
  93.ED896831582TH 77110 ชาลินี
  94.ED896831596TH 21150 ศรีนวล
  95.ED896831605TH 10540 นาตยา
  96.ED896831619TH 60240 ผกานุช
  97.ED896831622TH 95000 รุสลา
  98.ED896831636TH 10600 อรพินท์
  99.ED896831640TH 71250 ปรีญานุช
  100.ED896831653TH 30150 รัชดาภา
  101.ED896831667TH 12120 หฤทัย
  102.ED896831675TH 81120 จิราวัลย์
  103.ED896831684TH 84290 วาสนา
  104.ED896831698TH 22000 ภาวิณี
  105.ED896831707TH 10270 วรวุฒิ
  106.ED896831715TH 10250 บัณฑิตา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/

  ส่ง FLASH
  1.TH05111FU39X1E โศภิษฐา พระนครศรีอยุธยา
  2.TH01011FU2R65B กาญจนา กรุงเทพ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://www.flashexpress.com/

  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 33. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 15/06/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896819326TH 92210 จุฑารัตน์
  2.ED896819330TH 91120 เมธาวี
  3.ED896819343TH 66120 จีรพงษ์
  4.ED896819357TH 11120 นัสนันท์
  5.ED896819365TH 83130 ประไพ
  6.ED896819374TH 10530 รชรินทร์
  7.ED896819388TH 10800 ปิยะนุช
  8.ED896819391TH 10250 พรพิมล
  9.ED896819405TH 34000 รัชดาภา
  10.ED896819414TH 46140 ดารณี
  11.ED896819428TH 56000 น้ำผึ้ง
  12.ED896819431TH 10280 อาภรณ์
  13.ED896819445TH 10150 ชุติมา
  14.ED896819459TH 10400 วรรณภา
  15.ED896819462TH 20110 นภาพร
  16.ED896819476TH 10150 ปณิดา
  17.ED896819480TH 56120 คนึงนุช
  18.ED896819493TH 10310 นันทยา
  19.ED896819502TH 46140 ดารณี
  20.ED896819516TH 92160 จิรวรรณ
  21.ED896819520TH 56000 น้ำผึ้ง
  22.ED896819533TH 10700 สาคร
  23.ED896819547TH 18000 ปัณณกัญญา
  24.ED896819555TH 21140 ขวัญชนก
  25.ED896819564TH 13220 ภัทราภรณ์
  26.ED896819578TH 10310 วัชราภา
  27.ED896819581TH 64110 ศันสุนี
  28.ED896819595TH 10270 อมรรัตน์
  29.ED896819604TH 53110 ณปภัช
  30.ED896819618TH 11000 พรรณราย
  31.ED896819621TH 70000 อภิรดี
  32.ED896819635TH 10230 ชญณิน
  33.ED896819649TH 95000 เปรียบดาว
  34.ED896819652TH 62000 ลัดดา
  35.ED896819666TH 11140 ประเมิน
  36.ED896819670TH 11150 เรณู
  37.ED896819683TH 26120 มาลี
  38.ED896819697TH 86130 พรนิภา
  39.ED896819706TH 10570 พิชชาภรณ์
  40.ED896819710TH 20000 สุธาสินี
  41.ED896819723TH 10260 อรนุช
  42.ED896819737TH 90110 อรวรรณ
  43.ED896819745TH 44150 วรรณา
  44.ED896819754TH 10400 อังคณา
  45.ED896819768TH 10520 พจมาลย์
  46.ED896819771TH 41150 อริสา
  47.ED896819785TH 18120 เนาวรัตน์
  48.ED896819799TH 10310 ขนิษฐา
  49.ED896819808TH 52190 สายพิณ
  50.ED896819811TH 12000 กาญจนา
  51.ED896819825TH 10310 อมร
  52.ED896819839TH 10250 ศสิธร
  53.ED896819842TH 10310 กัลยรัตน์
  54.ED896819856TH 32000 ภัทริยา
  55.ED896819860TH 62170 สมนึก
  56.ED896819873TH 43000 อัมพร
  57.ED896819887TH 90110 วรรณภา
  58.ED896819895TH 32230 พิมผกา
  59.ED896819900TH 10530 สุพรรณา
  60.ED896819913TH 95000 ธีรยุทธ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 34. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 16/06/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896840540TH 10600 วรินทรา
  2.ED896840553TH 45000 เสาวลักษณ์
  3.ED896840567TH 12110 ณัฐยา
  4.ED896840575TH 71130 จันทนา
  5.ED896840584TH 10260 ธัญลักษณ์
  6.ED896840598TH 13220 บุษราภรณ์
  7.ED896840607TH 63110 ณัฐนนท์
  8.ED896840615TH 63110 ณัฐนนท์
  9.ED896840624TH 30210 อัจฉรา
  10.ED896840638TH 11000 กาญจนา
  11.ED896840641TH 10510 เสาวภาคย์
  12.ED896840655TH 83110 สุเนต
  13.ED896840669TH 10170 อินทิรา
  14.ED896840672TH 11120 ขนิษฐา
  15.ED896840686TH 60000 วิสาข์
  16.ED896840690TH 34000 สุปราณี
  17.ED896840709TH 60000 วิสาข์
  18.ED896840712TH 10800 พนาวรรณ
  19.ED896840726TH 31000 วิลาวัณย์
  20.ED896840730TH 10230 ทัศนีย์
  21.ED896840743TH 54130 ปาณิศา
  22.ED896840757TH 10230 มณฑาทิพย์
  23.ED896840765TH 10100 พรพรรณ
  24.ED896840774TH 71000 อัชชาพร
  25.ED896840788TH 80000 จารุณี
  26.ED896840791TH 80110 ภวัต
  27.ED896840805TH 80000 ดวงยิหวา
  28.ED896840814TH 24130 ปรางทิพย์
  29.ED896840828TH 13160 พัทธ์มณ
  30.ED896840831TH 90110 วีรวัฒน์
  31.ED896840845TH 48110 จิตรประภา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 35. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 17/06/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896841205TH 83130 ประไพ
  2.ED896841219TH 30210 ธนายุทธ
  3.ED896841222TH 10300 อรสา
  4.ED896841236TH 25130 ขนิษฐา
  5.ED896841240TH 21180 นุกนิก
  6.ED896841253TH 10150 ปณิตา
  7.ED896841267TH 52210 อัมพร
  8.ED896841275TH 90150 อรุณรัตน์
  9.ED896841284TH 10150 เพ็ญจันทร์
  10.ED896841298TH 10170 อินทรา
  11.ED896841307TH 50000 หทัยทิพย์
  12.ED896841315TH 90110 อารีรัตน์
  13.ED896841324TH 14000 สุธาลัย
  14.ED896841338TH 77170 ปราณี
  15.ED896841341TH 48000 อัมพร
  16.ED896841355TH 90250 สมเดช
  17.ED896841369TH 90110 ชนกพร
  18.ED896841372TH 24000 ศุภชัย
  19.ED896841386TH 77180 ณัฎฐธิดา
  20.ED896841390TH 95000 มารีญา
  21.ED896841409TH 85120 สุราณี
  22.ED896841412TH 10210 สมศักดิ์
  23.ED896841426TH 25150 ภุมรินทร์
  24.ED896841430TH 30000 จารุวรรณ
  25.ED896841443TH 13160 พัทธ์รมณ
  26.ED896841457TH 90110 จิระวุฒิ
  27.ED896841465TH 73120 เอกชัย
  28.ED896841474TH 57230 กรณิกา
  29.ED896841488TH 10600 อรพินทร์
  30.ED896841491TH 10310 วัชรี
  31.ED896841505TH 10140 จุฑามาส
  32.ED896841514TH 10400 วีรญา
  33.ED896841528TH 10240 กัญพัชร
  34.ED896841531TH 10500 สุจารี
  35.ED896841545TH 90260 ประกายใจ
  36.ED896841559TH 80160 ศิรดา
  37.ED896841562TH 84240 เพ็ญศรี
  38.ED896841576TH 33150 ปัทมา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 36. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 18/06/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896842320TH 60120 แก้วตา
  2.ED896842333TH 60120 แก้วตา
  3.ED896842347TH 10150 จีราภรณ์
  4.ED896842355TH 10400 วาสนา
  5.ED896842364TH 24130 พัชรวรรณ
  6.ED896842378TH 10900 อมรา
  7.ED896842381TH 10150 พรทิพย์
  8.ED896842395TH 10230 ทัศนีย์
  9.ED896842404TH 10240 นุจรินทร์
  10.ED896842418TH 10250 อัจฉราพร
  11.ED896842421TH 45120 อนุชิต
  12.ED896842435TH 10700 ผลทิพย์
  13.ED896842449TH 12150 ณภัค
  14.ED896842452TH 34000 สุปราณี
  15.ED896842466TH 10150 วีระ
  16.ED896842470TH 10530 สุพรรณา
  17.ED896842483TH 85000 ฐิติวรดา
  18.ED896842497TH 10140 ชุลี
  19.ED896842506TH 10280 อาภาภรณ์
  20.ED896842510TH 20110 กนกกาญจน์
  21.ED896842523TH 10600 วรินทรา
  22.ED896842537TH 12120 แสงเทียน
  23.ED896842545TH 61140 ปติมา
  24.ED896842554TH 10170 นาวา
  25.ED896842568TH 18000 ลัดดาวัลย์
  26.ED896842571TH 73220 top
  27.ED896842585TH 10800 นิตยา
  28.ED896842599TH 25150 ภุมรินทร์
  29.ED896842608TH 21000 ณภัทร
  30.ED896842611TH 10120 อรทัย
  31.ED896842625TH 21160 มณฑา
  32.ED896842639TH 83000 ณัฐธยาน์
  33.ED896842642TH 42100 รัชนี
  34.ED896842656TH 10210 วันทนา
  35.ED896842660TH 13210 รวีศักดิ์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ส่ง FLASH
  1.TH04021GB3884A พรศิริ ปทุมธานี
  2.TH01161GB34P1B มณีรัตน์ กรุงเทพ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://www.flashexpress.com/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 37. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 19/06/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896842934TH 64120 อธิภัทธิ์
  2.ED896842948TH 30210 ธนายุทธ
  3.ED896842951TH 30170 จุฑารัตน์
  4.ED896842965TH 30210 อัจฉรา
  5.ED896842979TH 60000 พีระศักดิ์
  6.ED896842982TH 12150 นวลจันทร์
  7.ED896842996TH 17120 น้ำใส
  8.ED896843002TH 10900 อภิญญา
  9.ED896843016TH 45000 เสาวลักษณ์
  10.ED896843020TH 11140 ขนิษฐา
  11.ED896843033TH 11000 จงจิต
  12.ED896843047TH 73170 ชณภา
  13.ED896843055TH 36120 อิสริยา
  14.ED896843064TH 13220 ภัทราภรณ์
  15.ED896843078TH 10900 สยมภู
  16.ED896843081TH 90110 บุญเศรษฐ์
  17.ED896843095TH 10160 รวิสรา
  18.ED896843104TH 24000 อริสา
  19.ED896843118TH 10150 จินตนา
  20.ED896843121TH 86180 เบญจมาภรณ์
  21.ED896843135TH 50000 ปพิชญา
  22.ED896843149TH 10510 ลำไพ
  23.ED896843152TH 13210 ศิริรัตน์
  24.ED896843166TH 10600 นันทวัน
  25.ED896843170TH 11140 อาทิตยา
  26.ED896843183TH 10160 ปุ๊ก
  27.ED896843197TH 20230 อรวรรณ
  28.ED896843206TH 73130 กุลณัฐ
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 38. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 21/06/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896843325TH 30280 มนัญญา
  2.ED896843339TH 30210 อัจฉรา
  3.ED896843342TH 31000 เกษร
  4.ED896843356TH 31000 เกษร
  5.ED896843360TH 30280 มนัญญา
  6.ED896843373TH 34000 สุปราณี
  7.ED896843387TH 82180 ร้านพู่กัน
  8.ED896843395TH 82000 จิราภา
  9.ED896843400TH 82000 จิราภา
  10.ED896843413TH 25000 สุจินตนา
  11.ED896843427TH 11120 ขนิษฐา
  12.ED896843435TH 82110 บ้านยา
  13.ED896843444TH 10110 ประภาศรี
  14.ED896843458TH 10150 ปณิตา
  15.ED896843461TH 71190 สาโรจน์
  16.ED896843475TH 94160 อารีณี
  17.ED896843489TH 10900 อภิญญา
  18.ED896843492TH 83130 ประไพ
  19.ED896843501TH 10170 อินทิรา
  20.ED896843515TH 10150 จีราภรณ์
  21.ED896843529TH 17120 น้ำใส
  22.ED896843532TH 34000 สุปราณี
  23.ED896843546TH 10310 อมร
  24.ED896843550TH 11000 จงจิต
  25.ED896843563TH 63130 ลักขณาพร
  26.ED896843577TH 80000 จารุณี
  27.ED896843585TH 73120 เอกชัย
  28.ED896843594TH 15000 อัจฉรา
  29.ED896843603TH 96000 ทัดเดือน
  30.ED896843617TH 10150 สุรศักสดิ์
  31.ED896843625TH 11110 ชลฎา
  32.ED896843634TH 10220 ณัฐพล
  33.ED896843648TH 10170 ปริฉัตร
  34.ED896843651TH 10230 ชณาณิน
  35.ED896843665TH 53230 พรพิมล
  36.ED896843679TH 10250 ณัฐสุดา
  37.ED896843682TH 53000 ทิวาพร
  38.ED896843696TH 95000 ปิยมาศ
  39.ED896843705TH 10700 นัทญา
  40.ED896843719TH 85000 ปิยะวัลย์
  41.ED896843722TH 10600 วรินทรา
  42.ED896843736TH 10230 นวลักษณ์
  43.ED896843740TH 96000 วินิพร
  44.ED896843753TH 95000 ผสสดี
  45.ED896843767TH 11140 ขนิษฐา
  46.ED896843775TH 65000 นุชจรีย์
  47.ED896843784TH 64110 ปาณิสรา
  48.ED896843798TH 35150 พัชรีภรณ์
  49.ED896843807TH 10250 ศศิธร
  50.ED896843815TH 22110 พัทยา
  51.ED896843824TH 24130 วิริยาภรณ์
  52.ED896843838TH 49000 พิไลพร
  53.ED896843841TH 10510 วี
  54.ED896843855TH 90120 เขมต์ณัชญ์
  55.ED896843869TH 10400 ศศิประภา
  56.ED896843872TH 85000 องุ่น
  57.ED896843886TH 11110 ชลฎา
  58.ED896843890TH 10150 สุรีพร
  59.ED896843909TH 15110 บังอร
  60.ED896843912TH 20230 บุญศรี
  61.ED896843926TH 10150 จินตนา
  62.ED896843930TH 12000 ณัฑชา
  63.ED896843943TH 10540 วิไลลักษณ์
  64.ED896843957TH 10510 อารดี
  65.ED896843965TH 10310 นันทยา
  66.ED896843974TH 80000 พัชรี
  67.ED896843988TH 25150 ภุมรินทร์
  68.ED896843991TH 12170 เทพไทย
  69.ED896844008TH 20190 วัชรา
  70.ED896844011TH 20150 สุภัตรา
  71.ED8968440215TH 90110 ษมาวดี
  72.ED896844039TH 86110 จินดารัตน์
  73.ED896844042TH 52190 สายพิน
  74.ED896844056TH 20180 นต.หญิง วรางคณา
  75.ED896844060TH 81130 เยาว์พา
  76.ED896844073TH 10240 ภทราวดี
  77.ED896844087TH 13160 พัทธ์รมณ
  78.ED896844095TH 10210 พัชรี
  79.ED896844100TH 93130 อุสิญาพร
  80.ED896844113TH 11100 เอื้อมพร
  81.ED896844127TH 10900 ศุภกิจ
  82.ED896844135TH 65000 พันศักดิ์
  83.ED896844144TH 50210 จิราภรณ์
  84.ED896844158TH 11140 อาทิตยา
  85.ED896844161TH 10510 ดุสิตา
  86.ED896844175TH 77120 Pacharin
  87.ED896844189TH 10150 พรทิพย์
  88.ED896844192TH 10160 วิภาภรณ์
  89.ED896844201TH 10400 พิชญา
  90.ED896844215TH 84000 จินตนันท์
  91.ED896844229TH 10280 ษิญาภา
  92.ED896844232TH 11000 ดวงใจ
  93.ED896844246TH 10400 เสาวภา
  94.ED896844250TH 93160 ชุติพรรณ
  95.ED896844263TH 62000 ชลธิชา
  96.ED896844277TH 10540 สุดารัตน์
  97.ED896844285TH 50000 สุภารัตน์
  98.ED896844294TH 83110 พรทิพย์
  99.ED896844303TH 90110 วิยะดา
  100.ED896844317TH 33140 สมจารี
  101.ED896844325TH 10150 จิราพร
  102.ED896844334TH 24000 ศิริลักษณ์
  103.ED896844348TH 10280 สุกัญญา
  104.ED896844351TH 93140 ธนียา
  105.ED896844365TH 18000 ลัดดาวัลย์
  106.ED896844379TH 74110 อาภาพรรณ
  107.ED896844382TH 11150 เรณู
  108.ED896844396TH 23110 เอกรัฐ
  109.ED896844405TH 20000 ศรีธารา
  110.ED896844419TH 73220 สมปอง
  111.ED896844422TH 22000 อ.นิศารัตน์
  112.ED896844436TH 20110 อังควิอาภา
  113.ED896844440TH 65000 นฤมล
  114.ED896844453TH 90110 สุพร
  115.ED896844467TH 10260 สุรศักดิ์
  116.ED896844475TH 10520 พจมาลย์
  117.ED896844484TH 10520 อัญญ์พิชา
  118.ED896844498TH 10600 หนูจันทร์
  119.ED896844507TH 52000 ภรดา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 39. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 22/06/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896844674TH 10310 อมร
  2.ED896844688TH 10170 อินทิรา
  3.ED896844691TH 83130 ประไพ
  4.ED896844705TH 41000 สุภาวดี
  5.ED896844714TH 11000 จงจิต
  6.ED896844728TH 95000 ผุสสดี
  7.ED896844731TH 27000 จันทนา
  8.ED896844745TH 10800 ปิยะนุช
  9.ED896844759TH 48000 อารมย์
  10.ED896844762TH 74120 เสาวนีย์
  11.ED896844776TH 10150 เพ็ญจันทร์
  12.ED896844780TH 11000 ศิริพรรณ
  13.ED896844793TH 12160 ดวงสมร
  14.ED896844802TH 48110 เจนจิรา
  15.ED896844816TH 45000 ศศิธร
  16.ED896844820TH 41000 กรวิภา
  17.ED896844833TH 56000 น้ำผึ้ง
  18.ED896844847TH 90250 สมเดช
  19.ED896844855TH 92000 นงนุช
  20.ED896844864TH 15000 พิชญ์นาฎ
  21.ED896844878TH 10120 พาสุกรี
  22.ED896844881TH 83100 ณัฏฐกิตติดิ์
  23.ED896844895TH 50140 หญิง
  24.ED896844904TH 20250 สมคิด
  25.ED896844918TH 65190 ศดานนท์
  26.ED896844921TH 10150 จินตนา
  27.ED896844935TH 95000 มารียา
  28.ED896844949TH 12130 มิสา
  29.ED896844952TH 11120 ขนิษฐา
  30.ED896844966TH 73170 ชณพา
  31.ED896844970TH 77180 ณัฏฐธิดา
  32.ED896844983TH 11150 อรทัย
  33.ED896844997TH 12140 บรรจง
  34.ED896845003TH 95110 มานิตา
  35.ED896845017TH 10310 วัชราภา
  36.ED896845025TH 74000 แอนนี่
  37.ED896845034TH 10170 น้ำทิพย์
  38.ED896845048TH 82140 จันทร์จิรา
  39.ED896845051TH 10270 อัญชุลี
  40.ED896845065TH 10200 ทิพรัตน์
  41.ED896845079TH 10510 กนกวรรณ
  42.ED896845082TH 82190 เบ็ญจวรรณ
  43.ED896845096TH 77120 สุกิจ
  44.ED896845105TH 11000 กัณธินันท์
  45.ED896845119TH 13290 ลำยอง
  46.ED896845122TH 86000 เพ็ญพักตร์
  47.ED896845136TH 84000 ลลิตภัทร
  48.ED896845140TH 72170 ปัญญา
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ส่ง FLASH
  1.TH04021GVKY97A พรศิริ ปทุมธานี
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://www.flashexpress.com/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

 40. สวัสดีครับ แจ้งเลขพัสดุ วันที่ 23/06/2564 ครับ
  *** ลูกค้าท่านใดได้รับต้นไม้แล้ว เกิดปัญหาจากการขนส่ง สามารถแจ้งกลับมาทางสวนได้นะครับ ***
  1.ED896845992TH 30210 ธนายุทธ
  2.ED896846012TH 80240 คณัสนันท์
  3.ED896846026TH 50280 ศิวาพร
  4.ED896846030TH 34000 รัชดาภา
  5.ED896846043TH 10110 วีรชัย
  6.ED896846057TH 90110 ชนกพร
  7.ED896846065TH 34000 รัชดาภา
  8.ED896846074TH 96000 ธนา
  9.ED896846088TH 10210 เบญจมาภรณ์
  10.ED896846091TH 64170 รัชนก
  11.ED896846105TH 63130 ยุพิน
  12.ED896846114TH 10150 สยาม
  13.ED896846128TH 90260 ประกายใจ
  14.ED896846131TH 90110 วาสนา
  15.ED896846145TH 33270 ผ่องศรี
  16.ED896846159TH 81130 ชัตติยา
  17.ED896846162TH 11130 จิตตราพร
  18.ED896846176TH 77170 ปราณี
  19.ED896846180TH 20230 เกษร
  20.ED896846193TH 84000 พิมพ์ชนา
  21.ED896846202TH 33150 ภวนา
  22.ED896846216TH 54120 วริศรา
  23.ED896846220TH 50000 วีณา
  24.ED896846233TH 70000 จีรนุช
  25.ED896846247TH 10700 ชนิษฐา
  26.ED896846255TH 10160 ชัยยศ
  27.ED896846264TH 12120 หฤทัย
  28.ED896846278TH 10540 สุดารัตน์
  29.ED896846281TH 20230 ฐิติมา
  30.ED896846295TH 10220 aiew
  31.ED896846304TH 50150 กันตพงษ์
  32.ED896846318TH 11120 ปราณี
  33.ED896846321TH 10520 พจมาลย์
  34.ED896846335TH 30280 สุภาวรรณ
  35.ED896846349TH 80160 ศิรดา
  36.ED896846352TH 10280 อาภาภรณ์
  37.ED896846366TH 27000 สงกรานต์
  38.ED896846370TH 20250 อรชร
  39.ED896846383TH 71250 ปรีญานุช
  40.ED896846397TH 91160 กมลลักษณ์
  ตรวจสอบพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/
  ขอบคุณครับ
  ต้องขออภัย สำหรับท่านที่ยังไม่มีรายชื่อจัดส่ง ทางสวนจะส่งให้เร็วที่สุดครับ

ใส่ความเห็น

กรุณากรอกอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์

Close Menu
×

Cart